Jesus om vaksiner og politikere i mørkets tjeneste

6K visninger
9 minutter lesetid
89

Vi har jo mange slags kanalisatorer slike som RA og ZetaTalk som de mest populære her på Nyhetsspeilet. Her er en som påstår å kanalisere Jesus, Erkeengelen Michael, etc.

Ned Dougherty overlevde en transformativ Nær Døden Erfaring i 1982, og siden det har han mottatt beskjeder med stor relevans til nåtidens hendelser. Her er en av dem hvor han kanaliserer Jesus om sykdommer, vaksiner og korrupte elementer i verdenspolitikken, m.m. …

Om vaksiner og sykdommer

Melding fra Jesus av Guddommelig Nåde, 1. Mai 2009.

Min sønn,
Jeg kommer til dere i dag som Jesus fra Nasaret, og jeg kommer til dere med gaver av healing for menneskeheten. Igjen, jeg har brakt deg hit til denne Hellige Fjelltopp for hvile og rekreasjon for jeg krever mye av deg i disse tider i din reise her på Jorden.

Men, Akk! Jeg krever også mye fra alle dine brødre og søstre her på jorden, for dere lever nå i tider med ekstrem betydning og det haster for menneskeheten å lytte nøye til mine meldinger til alle dere. For verden er i en veldig farlig tid nå, på grunn av planene til de mørke kreftene og entitene både her på Jorden så vel som i de mørke åndelige riker, som mønstrer det mest skitne og mørkeste av sitt arsenal for å angripe den åndelige natur i dere alle.

Men frykt ikke i disse tider for deres Herre og Frelser er med dere på en svært effektiv måte. Jeg er tilgjengelig til alle dere som kaller på meg i bønn og meditasjon ved å kalle på meg i det stille i bønn: Å Jesus av Guddommelig Nåde, hør mine bønner til deg, for jeg er her for å gjøre din vilje!

Jeg vil svare direkte på bønnene til alle dere som kaller på meg på denne bønne-måten, for jeg innser at det er en omveltning i dere alle, på grunn av tegnene i tiden som er så klart for dere nå.

Uforstandige er de som ikke anerkjenner at makten og verdigheten til den Hellige Treenighet er ansvarlig for alt som er. For det er i disse tider når kraften i den Ene Himmelske Herre, som åpenbart for deg gjennom den Hellige Treenighet, vil formidle utrolige og fantastiske velsignelser til hele menneskeheten.

Det er imidlertid viktig for dere alle å erkjenne at kraften fra Den Hellige Ånd er i dere allerede, venter på at dere svarer på kallet fra din Skaper til å bli en mektig bønne kriger for Hans misjon å bringe hele menneskeheten inn i Fredens Tidsalder.

Reisen er forbundet med stor fare, for det onde, som blir manifestert blant dere av undersåttene av mørket, er tydelig i verden i dag. Vær på vakt mot dem som gir deg løfter fra maktposisjoner og myndighet, som fortsetter å skuffe deg gang på gang. Deres løfter til menneskeheten er tomme og hule og bare ment å lure dere, for de er undersåtter av mørket, og de forsøker å innlede sin plan for dominans i verden.

Deres sjef i helvete vet allerede at han er beseiret, og han bedrar sine undersåtter med sitt siste gisp av pust til å spytte sin egen Skaper i ansiktet, Skaperen av alt som finnes, Faderen i Himmelen, som nå er representert for deg gjennom sin Sønn, og gjennom kraften i Den Hellige Ånd.

Ikke bli lurt av deres ledere som har onde intensjoner for dominans i verden. Ikke la deg lure av deres forsøk på å kontrollere deg og til å skape frykt i deres hjerter, sinn, og sjeler, for dette er et verk av den onde som opererer gjennom sine jordiske undersåtter.

Følg nøye med på din helse, samt helsen til dine familiemedlemmer og venner, og, Akk! – Selv for dine fiender, for alle brødre og søstre på jorden er skapt av Gud, selv om så mange av dem følger instruksjonene til mørkets fyrste.

Vær skeptisk til påstander om farer som er konstruert for å kontrollere deg på en svært mørk måte. Bruk dømmekraft i dine responser på påstander om helserisiko som er ment å sette deres liv i stor fare. Vær oppmerksom på gifter og skadelige giftstoffer som blir tilbudt som kurer, for de er akkurat det motsatte, og er ikke ment å helbrede, men å bringe mer sykdom og sykdommer til mennesker over hele verden.

Be og meditere for dømmekraft for hvordan leve ditt liv på en sunn måte og unngå behandlinger som du ikke fatter eller forstår og at du er trygg på at slike resepter er til fordel for din åndelige, fysiske, følelsesmessige velvære.

For mørkets undersåtter forbereder å kontrollere verdens folk med veldig mørke og skumle kjemiske kreasjoner, som er forvrengninger av de biologiske prosessene som har blitt gitt til deg av den ene sanne Gud, din Far og Skaper, som har bare én plan til beste for hele menneskeheten, at planen er den originale Skapelsesplanen.

Enhver vitenskap eller disiplin som ikke godtar og anerkjenner, og gir æren til Skaperen for alt som er vil ikke være til fordel for menneskeheten. Så bedøm behandling av sykdom og måten som du beskytter din helse på bare gjennom disipliner som er av Herren Gud og ikke av undersåtter av mørket som forsøker å kontrollere deg.

Jeg ber dere alle mine brødre og søstre til å finne et tidspunkt veldig snart i deres liv for bønn og meditasjon i ensomhet, for det vil bli svært vanskelig for dere alle i nær fremtid å stri med de hendelser som snart kommer – uten fordelen av kraften i Den Hellige Ånd som virker sterkt i deg til å guide deg gjennom disse Endetider.

Dette er da en herlig tid for deg å være i live på og å være en del av Guds plan for menneskehetens fremtid. For de av dere som svarer mitt kall, vil turen være spennende og lystig, for du vil være en del av det største mirakel som vil bli skjenket menneskene på jorden. Det vil være en mirakuløs hendelse som dere må være forberedt på å akseptere og motta inn i deres hjerter, sinn og sjel.

For de som ikke er forberedt på de mirakuløse hendelser som kommer, dere som er forberedt vil ha et stort ansvar å ta vare på de andre, som ikke forstår, som ikke er forberedt, og som lever i mørket.

For de har blitt satt i en dødslignende søvn av de mørke krefter, og de er heller ikke forberedt på å akseptere at det er en Herre og Skaper av alt, som er deres egen Herre og Frelser, så mørkt er det sted som de har falt her på jorden, fordi de ikke aksepterer at deres egen eksistens i seg selv er et verk av en kjærlig og barmhjertig Gud som ønsker bare den mest fantastiske eksistensen for alle sine barn.

Min sønn, gå ut nå og forkynne mitt ord til alle som vil lytte, og det haster. Du må imidlertid displinere ditt temperament selv til å gjøre dette arbeidet for vekten av de oppdragene som jeg gir til dere alle kan også bli for mye for deg å bære, med mindre du tempererer ditt oppdrag med en balanse i livet. Gi tid for bønn og meditasjon, og til tider, for komplett ensomhet, slik at du kan tilbringe tid med meg alene, mens du er på reisen.

Faderen i Himmelen, og jeg som hans Sønn, og gjennom kraften i Den Hellige Ånd er salvelse av hele menneskeheten i disse tider å ikke bare overleve urovekkende tider i møte, men å faktisk nyte et verk av den Hellige Treenighet å bringe Fredens Tidsalder til realisasjon.

Mine brødre og søstre fortsetter å be kraftige bønner nå, og å kalle på meg med disse ord: Å Jesus fra Guddommelig Nåde, hør mine bønner til deg, for jeg er her for å gjøre din vilje!

Melding avsluttet 09:50

Fra: Jesus av Guddommelig Nåde.

Om krig og fred

Melding fra Jesus av Nasaret, 1. April 2009.

Jeg kommer til dere i kveld på dette mørkets sted som Jesus, som Guddommelig Nåde vil gi trøst for alle de stakkars sjeler i denne verden, som er fortært av så mye ondskap, en virvelvind av ondskap som har blitt så gjennomført ond at aldri i menneskehetens historie har så mye ondt styrt verden.

Jeg kjenner igjen, i deg min sønn, følelsen av sykdom som har kommet over deg, på grunn av synd og avgudsdyrkelse av de omgivelser der du nå befinner deg.

Tenk på mørket som er så åpenbart tilstede her i dette samfunnet som et synlig mikrokosmos av tidens mørke som hele menneskeheten nå befinner seg innenfor.

Når du går blant formidlere av synden på dette stedet, og du er vitne til det okkulte, en verden av tilforlatelige vampyrer, avgudsdyrkerne med kortene sine og pyntegjenstander av trolldom, og deres okkulte instrumenter, som brukes til å påkalle mørke enheter av de falne engler, kan du oppleve kun mørket – uten det beskyttende skjold, som jeg har aktivert for mine tilhengere i disse tider.

For du er nå midt i den mørkeste kampen mellom den godhet som Faderen i Himmelen gir til sine barn og det onde i mørket og hans undersåtter som bringer så mye lidelse og smerte til verden i disse tider. Ettersom du tenker over alt det onde som du ser rundt deg, erkjennes også at det onde i verden har kommet ut av kontroll.

Rundt planeten Jorden på dette tidspunkt, akselererer de mørke kreftene sine planer om verdensherredømme med en hastighet som er svimlende for selv de av dere som er tilpasset planene til den mørke og ondskapen han har påvirket sine undersåtter.

Globalt møtes nå lederne av verden, mange av dem har blitt bedratt og lurt med list av satan og hans tilhengere, for å forsøke å skape en dominerende kraft av makt, makt, og kontroll, i verden, som har vært under planlegging og design gjennom mange århundrer av sataniske brorskap.

Imidlertid er deres planer for intet. For Faderen i Himmelen og Jeg, som hans Sønn, og gjennom kraften i Den Hellige Ånd, besøker den Hellige Treenighet av En menneskeheten med en livskraft av medfølende energi som vil gjøre alle istand til å håndtere mørket på måter at du ikke kunne oppnå i fravær av frelsende nåde fra deres Herre og Frelser.

For nå er det tiden for at du kommer til å virkelig erfare min Guddommelige Nåde og min medfølende kjærlighet til mine sønner og døtre, som også er mine brødre og søstre. Kjenner du ikke igjen at tiden har gått raskere i det siste at du kan nå alt lettere erkjenne, på grunn av dine egne rettidige erfaringer, at du nå er i en periode for rensing når store endringer vil komme veldig snart til jorden?

Dere er klar over på dypt plan, mange av dere, at endringene i deg i disse tider går på å forberede deg for hendelser som kommer snart. Hvis du ikke anerkjenner at disse endringene kommer, er det fordi du heller ikke gjenkjenner tegn i tiden som er profetert til deg.

Du hører blant dine ledere om planene for videre kriger, rykter om krig som bevisst er utformet av de mørke kreftene for å forstyrre Guds plan for menneskeheten. Men igjen, jeg sier dere at undersåtter av satan her på Jorden ikke vil få det på sin måte med sine mørke planer.

For Faderen i Himmelen har blåst i trompeten og har kalt Lysets Engler til våpen for å beskytte menneskeheten fra den utbreende ondskapen, som er så opplagt nå for dere alle.

Det onde er alltid tilstede nå i regjeringer, i institusjoner, og i ditt lokalsamfunn. Faderen hadde aldri intensjoner om at slikt mørke skulle finne sted, og Hans direkte inngripen i menneskehetens saker er nå påkrevet på helt andre måter. Så nå er det på tide å forberede seg.

For endringene vil komme svært raskt nå. Nå er det tid for deg å svare på den stille inspirasjoner som har vært med deg i mange år. Hør kallet som også blir hørt av Englene i Himmelen, og av de i det hinsidige, som har blitt spesielt bedt om å be for hele menneskeheten.

For uansett når sjelene bodde på overflaten av denne planeten, har alle generasjoner som har eksistert på jorden tidligere gitt byggesteinene for planene til Faderen for å bringe sine barn til kulminasjonen av disse Endetider, så har hele menneskeheten gjennom evigheter av tid nå fokusert oppmerksomhet til det viktige arbeidet som dere trenger å gjøre her på jorden for å påkalle deres Himmelske Far, Sønnen og den Hellig Ånd å lede dere til Kongeriket for De Herrens Utvalgte.

Jeg må igjen understreke at du må være ekstra oppmerksom nå, fordi tiden er så kort. Forbered deg selv for de utrolige hendelser som vil forberede deg til å samarbeide i en bønn i troskap med oss for å bringe deg inn i en epoke med fred og til en ny himmel og en ny jord.

På grunn av min guddommelige nåde for dere alle mine sønner og døtre, samt mine brødre og søstre, vil den himmelske herlighet seire her på Jorden og min Guddommelige Nåde går foran alt!

Melding avsluttet 09:24

Fra: Jesus av Guddommelig Nåde

Kilde: http://www.missionofangels.org

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

89 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Vaksiner må da være djevelens verk ?!

“Take live viruses and germs,
mix them with carcinogenic
substances, toxic substances,
because these vaccines, these
germs, are mixed with
formaldehyde and Thimerosal,
which is a mercury derivative,
then brew them in animal
organs and inject them into
healthy babies.

That sounds
more like satanic ritualism to
me than it does as a way of
achieving health.”

Neal Miller («Vaccine Roulette – Gambling with your Childs Life» p. 13)

Så får vi se om flere foreldre velger å la være med (u)vitende og vilje å forgifte sine kjære søte små i satanist-ritualer på helsestasjonen eller skolen nå som det også påstås at Jesus har advart mot de moderne giftsprøytene:

«Følg nøye med på din helse, samt helsen til dine familiemedlemmer og venner, og, Akk! – Selv for dine fiender, for alle brødre og søstre på jorden er skapt av Gud, selv om så mange av dem følger instruksjonene til mørkets fyrste.

Vær skeptisk til påstander om farer som er konstruert for å kontrollere deg på en svært mørk måte. Bruk dømmekraft i dine responser på påstander om helserisiko som er ment å sette deres liv i stor fare.

VÆR OPPMERKSOM PÅ GIFTER OG SKADELIGE GIFTSTOFFER SOM BLIR TILBUDT SOM KURER, FOR DE ER AKKURAT DET MOTSATTE, og er ikke ment å helbrede, men å bringe mer sykdom og sykdommer til mennesker over hele verden.»

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Takk JJ og Kjærligheten i skaperverket. Artikkelen trenger ikke noen annen kommentar enn AMEN :-)

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Thunder
12 år siden

Amen, er direkte gjenskapt fra ordet Amon, som var en egyptisk demongud som det ble ofret barn til. For hver gang vi bruker det ordet, eller avslutter bønner slik, nærer vi til en negativ energi.

shambo
shambo
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
12 år siden

Er du sikker? Jeg har nemlig lært at det kommer fra sankrit-ordet AUM(OM) som er summen av lyden til alle vibrasjoner i universet. Uansett tror jeg personlig at folk som bruker det med hengivenhet og kjærlighet ikke akkurat vil nære demonguden Amon.

shambo
shambo
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
12 år siden

Er du sikker? Jeg har nemlig lært at det kommer fra sanskrit-ordet AUM(OM) som er summen av lyden til alle vibrasjoner i universet. Uansett tror jeg personlig at folk som bruker det med hengivenhet og kjærlighet ikke akkurat vil nære demonguden Amon.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
12 år siden

Om Amen:
Hvorfor har vi lært noe helt annet og hvorfor skriver Wikipedia dette da:
Amen («i sannhet», «slik er det», «la det bli slik»; hebraisk אמן, arabisk آمين) er en akklamasjonsformel som brukes i liturgien, og som stammer fra det gamle testamente.
Ordet er et uttrop eller uttrykk som gjenfinnes i både Koranen og i Bibelen, og benyttes innenfor jødedommen, kristendommen og islam. Det kan omtrentlig oversettes med «sannelig», «troverdig» og «la det så skje»
Innen kristendommen brukes den typisk som avslutning for bønner eller hymner. «Amen» uttrykker i gudstjenesten menighetens tilslutning til preken, bønn og velsignelse og uttales vanligvis i fellesskap. Det er ett av få hebraiske ord som fremdeles finnes i kristen liturgi.
En alternativ tolkning er at amen stammer fra navnet til den egyptiske guden Amon. Da kan amen bety «det som er gjemt» eller «det som ikke kan sees» [1]. Tolkningen er dog spekulativ, og det er ingen forskning eller faglig enighet som støtter denne.

Gargamel
Gargamel
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Hvordan vet du at han ikke snakker om sølvvann, MMS, eller PH-kuren?

:)

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  Gargamel
12 år siden

Apropos sølvvann… slo det opp i sted for å finne ut hva hele oppstyret dreier seg om.

Er det virkelig tilfelle at folk er villige til å betale nærmere 300 spenn pr liter med 7 ppm med sølvioner i vann?
Skjønner at jeg er i helt feil bransje, med tanke på at sølvprisen ligger på rundt 4500 pr 100 g, så er det en sinnsyk avanse her et sted. Greit nok det kan være noen rimelige dyre produksjonsmetoder for å disse uspesifiserte ionene inn i vannet, men…

Tviler ikke på at sølv har visse antibakterielle egenskaper, men her er det noen som virkelig tjener rått på alternativ-markedet.

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  coyote
12 år siden

Ah… litt mer lesing om sølvvann.
I følge phforlivet.no:
«Sølvkulene som kan kjøpes som kakepynt, er nøyaktig hva de ser ut til å være. De er belagt med et tynt ytre lag av rent sølv – fargeemnet E-174. Ser man nærmere på hva en slik 3mm kule egentlig består av, blir man nok litt overrasket. En kule tilsvarer nemlig 30 ml. 10 ppm ionisert kolloidalt sølv, d.v.s. ca. 6 teskjeer.»
( http://www.phforlivet.no/ps/page.aspx?id=161 )

Dette gjentas i bloggen «Colloidal Silver Secrets», i et intervju med «Sveriges største produsent av kollodialt sølv»:
«… here in Europe one of those tiny silver balls contains the equivalent of 30 ml of 10 ppm colloidal silver – that’s 300 micro grams per decoration ball. Two year old kids usually have ten or more of these on a piece of birthday cake. That is the same as drinking 300 ml of a 10 ppm colloidal silver product.»
( http://colloidalsilversecrets.blogspot.com/2010/01/colloidal-silver-banned-in-europe-part_20.html )

Så hvordan i helvete for folk seg til å kjøpe sølvvann til 300 kroner litern når en får kjøpt Freia Sølvkuler Kakestrøss på Rema til 26,- kr pakken?
En kule tilsvarer tydeligvis 6 teskjeer sølvvann, med andre ord mer enn dosen som blir anbefalt pr inntak.
Her er det penger å spare!!

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  coyote
12 år siden

Beklager, det skal selvsagt være:
«Så hvordan i helvete _får_ folk seg til å kjøpe sølvvann til 300 kroner litern…»

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  coyote
12 år siden

Tror ikke det er så vanskelig å få folk til å kjøpe vann for x-antall kroner literen. Når Pepsi, Coca Cola, og Nestle som de tre største i verden klarer å selge vanlig kranvatn til en hel verden slik at pet flasker med innehold av styren og annen faenskap har laget søppelberg av plast på størrelse med Texas i alle de store verdenshavene så er det vel et lite markedsføringstriks å selge litt sølvvann. De bare skriver at det er rent og friskt på flaskene og da svelger folk lureriet. De trenger ikke kontrollere flaskevatnet sitt, det har lovgiverne bestemt. (korrupte som de er) eller MLere som BB kaller dem for. (Myndighetenes Lakeier) Vann som du tapper direkte fra kranen blir imidlertid kontrollert opp til flere ganger daglig, avhengig av hvor du er på kloden.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
12 år siden

Liten tvil om at vaksiner er djelvens verk Ulv, det ser man med også i fellekatalogen der alle de okulte indigrensene er oppført

Haiolje, kvikksølv, frostveske, halvdøde virus og bakterier, apenyrer og kyllingegg mm dette heller man i en gryte muligens noen besvergelser før man heller det i en spøyte og injiserer det i små barn

Det er vel bare flaggermusvinger og orme øyner som mangler så er hekse brygget komplett

Erik Harlem lillebror til Gro vil tene store penger på den kommende globale hungersnød krisen nå gjennom sitt import firma Harlem Food

Ligger an til en perfekt storm

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1994097.ece

Sithious
Sithious
Abonnent
12 år siden

Channeling har jeg ikke mye til overs for.

Kjenner du ikke igjen at tiden har gått raskere i det siste at du kan nå alt lettere erkjenne, på grunn av dine egne rettidige erfaringer, at du nå er i en periode for rensing når store endringer vil komme veldig snart til jorden?

For mitt eget vedkommende kan jeg si at tiden definitivt ikke har gått raskere, ordleggingen av hele seansen, med den antagelsen at det er korrekt gjengitt minner meg om diverse fantasi historier til mislykkede forfattere. Det at tiden går raskere ser ut til å være en new age basert «realitet» som ikke har rot i virkeligheten. Hvor fort tiden ser ut til å gå er avhengig av eget perspektiv og erfaringer og ikke en global bevissthetsendring.

Utover new age overbeviste internett brukere har jeg ikke merket noe bevissthetsendring overhodet. Andre har kanskje en annen oppfatning enn meg, men at noen flere tror på romskip som skal redde menneskeheten og at en global bevissthetsendring er forestående kan vel ikke akkurat kalles en bevissthetsendring.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Sithious
12 år siden

Sithious sier: Channeling har jeg ikke mye til overs for.

Det er vel nettopp det artikkelen handler om. Å sortere ut budskap igjennom hva som er kjærlighet og hva som sprer frykt. Hvem som kommer med kanaliseringen er derfor uinterressant. Etter min erfaring, har bevisstheten vendt seg bort i fra frykten. Selv om media presenterer en verden i fullstendig kaos. Myndighetene har sannsynligvis forventet at menneskeheten skal underkaste seg. I stedet ser vi mange som står opp mot f.eks. politibrutalitet og mange som setter spørsmålstegn ved globale planer. Skader ikke å ta med seg profetien i Jesus budskap. Selvfølgelig er det noen som så sitt snitt til å tjene penger på dette, men budskapet står der urokkelig. Ville du vært skeptisk til profeten Jesus om du levde på hans tid også?

Quark:
Menneskets egoisme og sult etter gull har ført oss ut i dette uføre. Sånn som i sør-amerika, der ikke bare urbefolkningen ble syke av våre sykdommer, men europeerne ble syke av oppholdet der. Å skylde på Gud for virusglobaliseringen og se på vitenskapen som frelsen alene er vel naivt. Må ikke glemme vårt immunforsvar oppi det hele og nestekjærligheten. Nostradamus bekjempet pesten med enkle midler, mens de syke ble forlatt av andre leger. At mørke krefter prøver å tjene penger på vår helse er det vel lite tvil om.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Thunder
12 år siden

Bare fordi budskapet ikke er observerbart negativt, betyr ikke at det er av sannhet, og er det ikke av sannhet kan det ikke ansees som noe annet enn negativt.

Tvi tvi

vantro
Abonnent
Svar til  Sithious
12 år siden

Mass ascension cancelled/delayed?
Call To Ascension
http://lightworkers.org/node/116123

BEING = Awakened and Aware
http://lightworkers.org/channeling/115407/being-awakened-and-aware

http://comptedesaintgermainsblog.blogspot.com/2010/06/channeling-highest-consciousness.html
It takes clear channeled guidance to detect the controllers advice from the guidance of angels. No channeling that is done by a novice can be trusted. No channeling done without clearing oneself of negative attitudes can be clear. No channeling that does not communicate in a way that man can understand it is clear. No channeling full of «love and light» can be considered accurate if it does not include details of the next cause and effect scenario. No channeling that delivers the message «All is done, the light has won» is accurate. Ascended Masters do not deliver these kind of messages.

http://lightworkers.org/channeling/115111/congruency-channeling
http://lightworkers.org/channeling/116097/using-violet-flame

vantro
Abonnent
Svar til  Sithious
12 år siden

Kuthumi, the real truth about channeled messages and more

Distract them and if that doesn’t work, give them a little bit of what they want, hold them back, give them a little bit more when they start screaming for it, just give them something that keeps them happy. As long as they fight amongst each other they won’t notice much of what is really happening anyway. How do you keep them fighting? Divide. Give them messages that are revealing some of what they think might happen, needs to happen, give them some messages that are the opposite. They don’t really know as most of them have not fully awakened anyway.

Just teach them the answers can be found within the messages. Give them some ancient information, just don’t give them the truth of what really happened, and give them only a little bit of what really happened and change the rest. This is control and it is happening all around you at any time.

Distract them and if that doesn’t work, give them a little bit of what they want, hold them back, give them a little bit more when they start screaming for it, just give them something that keeps them happy. As long as they fight amongst each other they won’t notice much of what is really happening anyway. How do you keep them fighting? Divide. Give them messages that are revealing some of what they think might happen, needs to happen, give them some messages that are the opposite. They don’t really know as most of them have not fully awakened anyway.

Just teach them the answers can be found within the messages. Give them some ancient information, just don’t give them the truth of what really happened, and give them only a little bit of what really happened and change the rest. This is control and it is happening all around you at any time.

I can hear the reactions already, we only have to be love and light, we can do this, this is not true, if I am love and light I cannot be controlled.

Think again, love and light is just as much a control mechanism as fear and anger.

You let yourself be controlled by a certain frequency, by certain thoughts and feelings.

It is denying so many parts of you to come out fully, so many parts that do have anger, sadness and fear. So many parts that cannot be integrated as you refuse to let the feelings and emotions connected with these parts to become a part of you.

Many of these parts have knowledge and you will not receive it as you are denouncing them as not the right frequencies, not love and light, not peace.

They have you running all over the planet placing crystals, opening gates and connecting with energies that will become available within the earth. These old energies used in ancient times.

Distraction, distraction. The parts of you that were in those times are within you. No need to run all over the planet to activate them. No need to place crystals within the planet. That is distraction. Make them think they are doing something for others, for the planet, make them think they are making progress. They were able to place these crystals and we didn’t interfere. Why would they interfere, they are already controlling you by having you assist with all this. They can use this to control you even more.

The process of awakening has always been a process of going within, not looking outside.

The only way to awaken is to awaken your consciousness. This is not done by connecting through love grids. This is done by exploring within. By learning who you are.

For those who think they know, sure you can think that, you think you are an amazing being of light, you are assisting all others, you are assisting the earth. You do so much for others.

Duality, ego and so much more can be said of this.

It has never been about being light, being love. It is about being you and being you means not being limited to love and light, it means everything.

http://lightworkers.org/channeling/116148/kuthumi-real-truth-about-channeled-messages-and-more

Kuthumi on What is the Mass Consciousness and how does it influence you?
http://lightworkers.org/channeling/116765/kuthumi-what-mass-consciousness-and-how-does-it-influence-you

Quark
Quark
Abonnent
12 år siden

Huff ja, etter å ha prøvd helbredelse ved bønn i over 1900 år har religionene fått så stor konkurranse at dødelige sykdommer som meslinger nesten er utryddet i den delen av verden der vaksinene har blitt brukt.

Det er klart at det er satans verk at færre barn dør og levealderen har gått opp.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

«Dødelige sykdommer som meslinger…?!»

Har du hørt om immunstyrkende og ufarlige barnesykdommer – sykdommer som man blir friskere og mer motstandsdyktig etter å ha gjennomgått ?

Meslinger er en slik sykdom.

Dagens unge generasjon må slite seg gjennom livet med et vesentlig svakere immunforsvar enn de som er en, to eller tre generasjoner eldre:
– Fordi de blir forhindret i å få meslinger.
– Fordi den mesling-hindrende MMR-vaksinen er skadelig (selv om dette ikke er umiddelbart merkbart for de fleste)

At de som idag er 30, 50 eller 80 år vil kunne leve lenge betyr på ingen måte at de som idag er under 20 år – og har fått varig svekket helse pga MMR-vaksinen – vil komme til å nå høy alder.

Lær deg litt grunnleggende vitenskapelig statistikk Quark, det anses ikke lenger som vitenskapelig at bilen styres ved at sjåføren ser ut igjennom bakvinduet.

Vaksine-fare forut , sving utenom !

rowa
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

«det anses ikke lenger som vitenskapelig at bilen styres ved at sjåføren ser ut igjennom bakvinduet»

Det er vel nøyaktig som et resultat av ny vitenskap, at dette lar seg gjøre…?

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Ja, de som overlever meslinger får styrket immunforsvaret, men det får dessverre ikke de som IKKE overlever, og meslinger er fremdeles en av de sykdommene som dreper flest barn i ulandene.

Man kan alltids ofre noen unger som kanskje var litt mer utsatt enn de andre og ta sjansen på at ens egne unger overlever, men jeg trodde strengt tatt ikke at de som kaller seg kristne drev med sånnt.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Tenk at Quark har innrømt at vi mennesker – og ikke minst barn – har et immunforsvar – et faktum som legemiddelindustrien og «folkeforgifterne» i Folkehelseinstituttet tydeligvis har fått streng instruks om å neglisjere.

Neste trinn er å se på hvilke forhold som bidrar til å utvikle og styrke immunforsvaret, og hvilke forhold som bidrar til å svekke immunforsvaret, slik at organismen får redusert motstandskraft ved fremtidig sykdom.

Rent vann og sunn ernæring er viktig både her og både der, ikke minst i «ulandene» hvor millioner av mennesker årlig snik-forgiftes av vaksiner som mange ikke har den nødvendige motstandskraft mot, vaksiner som er supplert av GAVI – et av FNs organser for depopulasjon, med norske Bjørn Tore Godal som leder eller høyt på strå, etter å ha arbeidet tett sammen med WHO-Gro i årevis.

Litt pussig at du Quark, bringer inn «vi må tenke på barna i ulandene»-argumentasjonen. Jeg trodde du vanligvis foretrekker et høyere saklig nivå.

Hva med å fokusere på BARNA I NORGE ? Stemmer i skogen hvisker om at dagens autisme-epidemi i Norge skyldes MMR-vaksinen.

Selv kjenner jeg til – gjennom direkte personlig kontakt – barn som har dødd etter å ha fått MMR-vaksinen. Først kronisk sykelighet i kjølvannet av gift-sprøyta, og deretter langsom lidelse og død.

For deg Quark, som liker kalkulasjon med plusser og minuser, det blir liksom mer vitenskapelig slik, ser et regnestykke slik ut:

MMR-vaksinerings regnskap:
– Noen dør
– Alle får i større eller mindre grad svekket helse
– Alle unngår barnesykdommene (meslinger, røde hunder og kusma)

Regnskap uten MMR-vaksinering:
– Noen blir sykere enn andre (svært få dør)
– Alle som gjennomgår barnesykdommer får styrket immunforsvar
– De som ikke får sykdommene kan risikere komplikasjoner ved sykdom i voksen alder (ex. røde hunder under svangerskap, kusma hos menn m.v.)

Her er et forslag som bør vurderes:
At flest mulig blir smittet og gjennomgår barnesykdommer mens de er små.

Men da vil jo ikke legemiddelindustrien tjene milliarder som nå på svekket folkehelse etter at de «sår» svekket helse ved vaksinering av barn…

Hvem tror du styrer legemiddelindustrien Quark, Jesus eller Satan ? Jeg kan ikke for mitt bare liv tro at Jesua kan stå bak den djevelske legemiddelindustrien – bivirkninger fra medikamenter er jo blant de 5 viktigste dødsårsakene i USA ! Og på toppen kommer svekkelser fra vaksiner.

Nei, legemiddelindustrien må nok være Satans verk.

Hint: Hvordan gikk det med oss som IKKE tok svineinfluensavaksinen i fjor høst ? (Jeg har hørt om mange som hanglet i ukevis etter å ha fått sprøyta, folk som var friske og raske inntil de frivillig gikk og fikk giften i kroppen).

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Quark
12 år siden

Det er såklart mye verre en det Ulven :)

Det siste dager har det vært en rekke artikler om golfkrig-syndromet i media der 200 000 golfveteraner bare i USA har fått diagnosen
Det diskuterest høylytt over hva som kan være årsaken, Utarmet uran, røyk fra brennede oljekilder, biologiske våpen, stress, maten det spiste bla bla bla
Merklige er jo at golfkrig-syndromet har nyaktig samme symtoner som de tusner som har fått sovesyken/ME/narkolepsi av $vinevaksinen

Antraxvaksinen hadde også samme indigrens som var squalene (haiolje )

I golfen tok det 1-5 år før symptonene kom, kan vi vente oss et rush av $vinevaksine ofrer med ME de neste årene ?

Når skal forskerene begynne og spørre Nyhetsspeilet så få de servert fakta uten og måtte bruke opp milliarder av skattepengene våre på noe vi kan fortelle dem helt gratis

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3850140.ece

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/nytt-tilfelle-av-narkolepsi-etter-svinevaksine-3285720.html

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Angående bilkjøring er det vel strengt tatt de som støtter seg på middelaldermyter som har øynene i bakvinduet.

Angående statistikk så vil jeg foreslå at du viser den statistikken, og tar med statistikken for de få meslingepidemiene som har forekommet i USA, hvilke miljøer de oppstod i og hvor mange som døde under dem.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Dette ser ut til å være en bok for deg Quark, du som tilhører realfag- og ikke biologi-fløyen ved NTNU/skepsis.no:

«Side Effects: Death. Confessions of a Pharma-Insider»

Eller hvis du bare stoler på nyheter fra Fox News så kan du også få det:
«U.S. Reports of Death, Side Effects from Prescription Drugs Triple
Wednesday, September 12, 2007

Print ShareThisReports of dangerous side effects and deaths from widely used medicines almost tripled between 1998 and 2005, an analysis of U.S. drug data found.

The number of deaths and serious injuries from prescription and over-the-counter drugs climbed from 34,966 to 89,842 during the study of reports to the Food and Drug Administration.»

http://www.foxnews.com/story/0,2933,296427,00.html

Hvor har du det fra at folk lever stadig lengre – har du nullet ut pille-brukerne fra dine statistiske trend-fremskrivninger (bakvindu-styringen din) ?

Ordet «meslinge-epidemi» er et latterlig ord, som om det dreier seg om kolera og ikke en ufarlig og immunstyrkende barnesykdom.

Hvor har du egentlig ordet meslinge-epidemi fra ? La meg tenke – jo, du har det 100% sikkert fra media. Og hvorfor rapporterer media om «meslinge-epidemier» ? Jo, det er noe de tyr til når den folkelige motstanden mot MMR-vaksinen er i ferd med å bli så stor at en betydelig andel av foreldre velger ikke å sette sine barns liv og helse i fare ved å gi dem MMR-vaksinen…

Norske media fungerer på samme måte som nyttige idioter for den diabolske farmasi-industrien:
«Frykter meslingepidemi i Danmark
05-02-2002Myndighetene i Danmark advarer mot det de frykter kan bli en meslingepidemi. Syv barn i alderen fra to til elleve år er blitt smittet med meslinger de siste fire ukene.

Barna bor alle på Nord-Jylland, og felles for dem er at de ikke er vaksinert med MMR-vaksinen. Ifølge opplysninger fra Smittevernsinstituttet i Danmark vaksineres 84 prosent av barna under to år og 90 prosent av barna mellom elleve og sytten år. Smittevernsmyndighetene i Danmark ber foreldre være oppmerksomme på at det er risiko for en epidemi, og oppfordrer dem til å sørge for at barna er beskyttet.»

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2002/02/05/frykter-meslingepidemi-i-da/index.xml

Verden vil bedras, bare så synd at det går ut over uskyldige små barn, og ikke journalistene som er de hovedskyldige i å opprettholde folke(forgiftnings)bedraget.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Du ror deg unna «Ulven» og minner dermed lite om ditt Nick. Du svarer ikke på spørsmålet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

JJ: Takk for at du deler dette. Det er mange styrkende og positive ord her og sikkert mye sannhet man kan ta med seg, vakre og advarende ord, lytt gjerne. Men jeg stoler ikke på at dette virkelig kommer fra Jesus. Jeg tror at de fleste kanaliseringer kan være mk eller andre krefter, men de kan gi seg ut for å være hvem eller ha det skal være og de kan komme med mange vakre og vise ord, men som man ser her, også tilpasset forskjellige trosretninger og doktriner, slik må det være for at folk skal tro på dem.. takk likevel. Det er bra at du skriver artikler igjen her på NS, vi trenger deg :-)

Men, i kommentarfeltet har vi savnet deg og samarbeid noen av oss har hatt med deg her, online, som har vært fruktbart for mange til tider, for å få brikkene til og passe, sammen. Det ligger en del verdifulle og interessante kommentarer til deg, fra mange oppvakte lesere, rundt i dine glimrende artikler også fra tidligere og mange savner nok svar og tilbakemeldinger fra deg. Så jeg håper du lar høre fra deg der det er påkrevd, når du har tid :-)

Sithious: At tiden går raskere har sine naturlige forklaringer også for oss som ikke er new agere. Jeg har vært på et utrolig interessant foredrag om dette for mange år siden, som jeg husker godt ennå, kan ikke ta alt det her, men det foredraget forklarte dette ut fra Maya-kalenderen. Slik kan det også forklares. Men selv om du ser bort fra slike forklaringer, Sithious, så kan du kort konstatere at universet faktisk har ekspandert helt siden tidenes begynnelse..

I tidens begynnelse eller hva man skal si – gikk alt ekstremt langsomt. Kanskje var det millioner av år, mellom hver bevegelse.. etter det har alt aksellerert.. slik er det bare. Og det har ikke med new age å gjøre..

For hvert minutt og sekund, for hver time, dag, uke og måned, skjer det nå mer og mer av hendelser, informasjon osv. Flere hendelser, flere tanker, ord og gjerninger, pr minutt, dag og år. Eller hvordan du vil se det. Dette er et faktum. Ting oppleves iallfall som å gå raskere, fordi mer og mer skjer innenfor hver tidsramme – hver dag og time – mer fortettet av hendelser. Da oppleves tiden å gå raskere.

Men tiden eksisterer som vi vet, kun for mennesket eller kun på dette nivå.. kanskje har vi kommet til tidenes ende og aksellerasjonen vil snu? jeg vet ikke svaret på det. Men for de fleste av oss er aksellerasjonen og det at ting oppleves å gå raskere, noe som vi faktisk merker.. mange snakker om det.

Om man tenker tilbake, f eks 10, 20 eller 50 år, så hendte det mindre pr tidsenhet enn nå og de fleste opplever ganske sterkt at ting aksellererer..
Om du ikke merker det er du heldig, for det kan være litt plagsomt :-)

autentic book of wisdom
autentic book of wisdom
Anonym
12 år siden

mye bra her, men jeg ber heller til den ene skaperen som også jesus ba til.

kalinkamaen
kalinkamaen
Abonnent
12 år siden

Denne kommer fra de mørke sider. Vist du lese om hvordan denne entiteten ønsker at dere skal tilbe ham og gjøre det han vil. Jeg anbefaler folk å lese gjennom dette mange ganger å prøv å let etter budskapet denne skriften kommer med. Jeg anbefaler heller at mennesker skal finne seg selv gjennom meditasjon. Ikke frykt noe som helst.Sjelen din vil leve evig. Prøv å spre positiv energi til andre. Også til dem som vil deg værst. Da vil du se hva du hvordan ting forandrer seg raskt.
:)

kali

bin Laden
bin Laden
Abonnent
12 år siden

Er denne skaperen en person, energi eller universell intelligens, autentic?
Jøder forsøker å behage den med kristenbaby-blod.
Hårreisende jøde-satanistiske barnedrap med tortur og korsfestelser ble beskrevet i V.Dal`s bok «Notater om rituelle drap» (automatisk oversettelse: http://www.russia-talk.org/cd-history/Dal/index.htm) som lister drapssaker i kapitlet om jødenes uhyrligheter (http://www.russia-talk.org/cd-history/Dal/sluchay.htm).

Flere konverterte jøder vitnet i rettssaker om denne satanistiske praksisen (automatisk oversettelse http://www.russia-talk.org/cd-history/Dal/obr.htm):
«jødene trengte babyblod for: 1) hekseri mot de kristne, 2) for vielser, 3) for seremonier i begravelser, 4) for det usyrede brød /matzoh, 5) for heldige omsetninger på handel, 6) for å feire Amana , hvor rabbinere har plassert blodet i denne brashna og sende som gave
Eisenmenger (17) sa også at jøder brukte blodet av de torturerte babyene i noen form for hekseri, for å stoppe blødninger etter omskjæringer, for seksuell opphisselse, ved kvinners sykdommer, og til slutt, for ofring og forsoning med Gud.
Det ble forklart hvorfor Talmud er fortsatt ikke tilgjengelig for oss i mysterier. Forklaringen er den at eksisterende kopier av det er ufullstendige, og betydningsfulle farlige steder er tåkelagt på en svært utspekulert måte, for eksempel, at de bare er kjent for de inviete i mysterier i den kabbalistiske Regelen at det bør ikke leses ordrett, selv om de har en mening, men bokstaver bør ordnes på en bestemt måte, og deretter kommer ut en helt annerledes mening.
…jødene leste under tortur av babyer en bønn fra boken Mangogima (18) : «Gled og fryd dere, dette blodet gjør forsoning i evig minne til den falne Qudra (frelser)», etterpå i boken Seider, bønn Oleyna: «kristne tilber avguder av stein eller tre, som viser Kristus på korset, men får ikke fra ham noen hjelp».
i minne om Judas Iskariot som forrådte Frelseren, må en kristens barn kjøpes for 30 sølvmynter, men om nødvendig får jødene lov å bortføre barn fra kristne og overføre i henhold til påskudd, men på ulike tider og til forskjellige hender, 30 mynter.
…Av alt dette konkluderer vi at drap på og drikking av blod til en Goy (vantro) multipliserer hellighet av Israel og jøder.»

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  bin Laden
12 år siden

Bin Laden: Dette er noe av det mest ekstreme jeg har sett..
Hva skal folk tro om NS etter dette? Har du ikke fått med deg at Jesuittene er over jødene? Jødene er bare scapegoat og og svertes.

Det var slikt man sa om dem i middelalderen, for å sverte dem..
Hvordan kan du tro eller si at noe slikt er sant? Beviser?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Singoalla
12 år siden

Har du sett dette?
http://www.sexuallymutilatedchild.org/mohel-1a.jpg
http://www.sexuallymutilatedchild.org/mohel.htm

Nei, jeg har ingen tro på at jesuiter er over jøder. Ser man på maktstrukturen globalt, er det utvilsomt sionismen og Israel som er overlegen. I den sammenheng må man også ta ta til etterrettning av frimureriet er langt mere sionistvennlig enn jesuiter.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Singoalla
12 år siden

Her er beviset for at bin Ladens vrøvl er basert på et falskneri:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Dal#Controversy

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Singoalla: «Hva skal folk tro om NS etter dette?»

Dette var drøy kost, men det er en oversettelse. Om BinLaden tror at dette skjer/har skjedd vet jeg ikke, men han refererer til andre artikler, det må være lov, selv om det er sykt. Hvis folk legger mye i hva som skrives i debattspaltene burde ingen lese noen nettsider. Det som betyr noe er artiklene. Det er dem som forteller om kvalitet, realitet og filosofi.

Vi må huske den katolske kirken og alle de overgrep mot barn den organisasjonen står for. Og hva med Boy Town? Det skal mye til å overraske meg egentlig, til det har jeg gjort for mange dykk.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Balle Clorin: Til dels enig. Nyhetsspeilet kan bare presisere at de ikke er ansvarlige for hva folket mener i kommentarfeltene, men at alle har ytringsrett, eller iallfall bør ha det. Men da er det viktig å holde seg til det og ikke sensurere relevante kommentarer som ikke hetser noen..

Nyhetsspeilet kan ikke være ansvarlig eller styre hva kommentatorer mener.
Det er jo også mulig at noen kommer inn her for å gi seg ut for å være nazister eller annet for siden å stemple oss for det – en mulig taktikk..

Michelle: du liker ikke at vi bruker ordet jøde, du vil vi skal kalle det alt mulig annet, f eks shapeshiftere, men det er et begrep som er mye mer far out og som mange ferre kan ta til seg.. vi må bruke det ordet som folk forstår om hva noe er, en spade for en spade og heller forklare og nyansere ut fra det.

Michelle
Skribent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Kjære Singo, jeg vil bare ikke at folk skal forbinde sjel med rase, shapeshiftere kan ifløge avhoppere ta hvilken som helst rase, demoner kan visst også ta hvilken som helst skikkelse nesten i ritualene.. Rase, utseende og legning og meninger spiller ingen rolle, det er kjærligheten i hjertet som avgjør alt, men likte der du oppklarte at jesuitter ikke er en rase iallefall!

Michelle
Skribent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Poenget er at rase, utseende, legning, kjønn, famlie, er ikke noe vi kan velge bort, men om vi er medlem i ritualer og en orden som driver svart magi, er dette noe vi kan velge bort.-)

Michelle
Skribent
Svar til  bin Laden
12 år siden

uff ja, menn menn menn menn
testosteron testosteron testosteron
blir vi ikke lei av menn som må ha sex og makt og penger snart alle sammen?
jeg er DRiTTLEi!!!!

er faktisk drittlei av å høre om israel og jerusalem og jøder og egypt og muslimer og koranen osv osv, er å så lei av alt det, men er jo litt spennende da, men er litt lei ja, det blir litt mye

merkelig nok så har jødene, muslimene, jesuittene, faraonene (egypt), prins charles og reptilene selv en ting til felles, alle guttebarna blir omskjært, det er ekkelt når de gjør sånt på barn, blod og grier, skrekk og gru, ja ekkelt!

det er iallefall demoner som står bak, minc-control

men la oss tenke positivt, husk buddshiter, husk alle andre raser og religioner og ikke-religioner, husk alle aliens og milliarder med galakser med milliarder med solsystemer, uendelig på uendelig

kjærligheten er uendelig, fra en ubegrenset kilde, det er nok til alle, det er ingen grunn til å krige, det er ingen grunn til at ikke ALLE skal ha ubegrenset med luft, vann og frukt..

♡LOVE iS THE ANSWER TO ALL PROBLEMS♡
♡LOVE&LiGHT TO YOU ALL FOREVER♡

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
12 år siden

har hørt at de omskjærer fordi reptilene ikke har forhud, jeg tror det er mind-control for å ta ifra guttebarn jomfruhinnen, uansett, det er provoserende ekkelt når de gjør sånt på barn!!!!

poenget er at vi er alle like mye verdt uansett, rase og legning og meninger og utseende spiller selvsagt ingen rolle, det er lyset i hjertet og det du gir som avgjør den egenfrekvensen du er på..

Når man tilgir andre, tilgir man seg selv, når du tilgir andre for alt, sender du ubegrenset kjærlighet og øker din egenfrekvens mot skiftet 2012.-)

LOV&LiGHT4EVER

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Sigr Huginsson : Du har lov til å ha ditt inntrykk og mene hva du vil, men glem IKKE at de som vi ser er jøder, de er antagelig de falske kvasi-jøder, glem ikke at selv Bibelen advarte mot dem, i åpenbaringen 2,9 og 3,9.

Sionister, det er de vel?
Jesuittene er ikke de sionister også? Ikke lett å skille, det er et sammensurium,det er sikkert.. man skal ikke kunne se og forstå.

Sigr Huginsson :Hva er det de holder på med da, på det bildet?
Noe homofilt mot småbarn? Kan noen forklare?

Og BB mener at de fortjener ris på rumpen.
Ingen kommentar..

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  bin Laden
12 år siden

Jødiske ritualmord på kristen barn, seriøst?
Ser folk kommer med mye rart på denne siden, men bent ut anti-semitisme er det ikke så ofte man ser lenger.
Hvorfor ikke dra frem at jødene forgifter brønner og sprer pest med det samme? Eller at de stjeler og vanærer nattverdsoblater slik at de som spiser dem farer lukt til helvete?

Idiot.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  coyote
12 år siden

Du ser spøkelser på lyse dagen mann.
Det har aldri vært noe bent ut anti-semitisme (sterk forrakt av sem`s etterkommere) her.

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Nei, for det å dra frem propagandastoff og historiefalsum som ble brukt som påskudd for russiske pogromer, det er jo for å hedre jøder?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Jødehatet man ofte ser her på Nyhetsspeilet faller trygt inn under den vanlige forståelsen av begrepet anti-semitisme:

«Despite the use of the prefix anti-, the terms Semitic and anti-Semitic are not directly opposed to each other. Antisemitism refers specifically to prejudice against Jews alone and in general,[3][4][23] despite the fact that there are other speakers of Semitic languages (e.g. Arabs, Ethiopians, or Assyrians) and that not all Jews speak a Semitic language.»

http://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism#Etymology_and_usage

Men hvis dette skaper sårhet og engstelse innad i menigheten kan man jo godt forenkle det hele til å kalles bare «jødehat». Godt, gammeldags jødehat slik det finnes utallige eksempler på oppad i historien, og som alltid har medført blodsutgydelse og elendighet.

At jødehatet aldri blir slått ned på i form av fjerning av innlegg eller utestengelser, i motsetning til ytringer i enkelte andre tema, betyr vel at jødehat er noe redaksjonen ønsker velkommen og vil spre ut til massene. Det er ingen annen måte å forstå dette på, dessverre.

..

Forresten, det er noe jeg alltid har lurt på. Skal «Sigr Huginsson» likssom være den brune utgaven av «Kjetil S.»? Skal nicket «Kjetil S.» skjermes fra å måtte stå side ved side med BB og Ergon slik at de brune holdningene ikke smitter over i vaksinedebatter og andre ting? I alle tilfeller er det lett å gjennomskue. Den «beamerske» pedant-kveruleringen skinner alltid igjennom :-)

Kjetil S
Skribent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Huskarlavot

Hvor pedantisk kverulerende det enn måtte fremstå; Jeg må nok avkrefte at jeg er Sigr Huginsson. Jeg må også avkrefte at jeg har «brune» holdninger, hva nå enn du måtte legge i begrepet. Jeg må videre avkrefte at jeg har behov for å skjule mine meninger ved å ha flere nick. («Kjetil S» er det eneste som er i funksjon)

Og bare for å kverulere videre: Hvor kommer denne ideen fra? Skriver vi likt? Eller påberoper du deg kanskje overnaturlige evner? I så fall må jeg råde deg til å ikke bytte jobb med det første.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

huskarlahvot: Hm.. dine spekulasjoner rundt nick er forsåvidt interessante, men de kan vel neppe være riktige om begge disse personer faktisk har skrevet artikler her.. da må vi vel gå ut fra at det er to personer. Og spekulasjoner rundt nick offentlig, er egentlig en uting, for å diskreditere eller stille spørsmål ved noens integritet og ikke alltid så lett å forsvare seg mot, jeg har selv vært utsatt for slikt, helt urettmessig.

Alle som har valgt å være anonyme bør få lov til å være det, med mindre det er snakk om en renspikket mobbeprofil som noen har ved siden av en annen profil, slikt synes jeg er uetisk, selv om de som har slått bastant fast at det er uetisk, er de som gjør dette.. og jeg sikter IKKE til deg.

Hvem du er aner jeg ikke, bare merker meg at du er rask til å kalle noe jødehat og at du har vært her lenge nok til å vite om beamer-nicket.. Vel da er ikke huskarlahvot ditt første eller eneste nick… men nok om det.

Jeg er enig i at man bør være forsiktig med å ytre seg rasistisk eller antisemmittisk. For meg er det viktig å vise respekt for alles menneskeverd, tro og meninger, uansett hva de måtte mene, om det ikke er mobbing eller hets mot noen. Det gjelder også grupper og jeg må innrømme at noen kommentarer er på kanten eller kanskje over streken, etter min mening og kan brukes imot Nyhetsspeilet av de som vil diskreditere oss her. Det er derfor viktig at hver enkelt også tenker over dette når man vil bidra..

MEN det er også en tendens til å rope opp om jødehat, bare man nevner ordet jøde. Eneste årsak til alt snakket om jøder her, er det beklagelige faktum at de iallfall tilsynelatende sitter på det som er av makt og nøkkelposisjoner ikke bare worldwide, men også i lille Norge. Det er det som er så SPRØTT og faktisk vondt, trist og leit for oss som ikke er rasister, men dette beklagelige faktum viser seg igjen og igjen.

Her diskuterer vi MAKT-ELITEN og de er jøder iallflal tilsynelatende. Men det viser seg nå at det kan være et skalkeskjul, at de fremstår som jøder, bruker jøder for siden å kunne legge skylden på jødene som sin skapegoat. Det var sannsynligvis noe slikt som skjedde under WW2 med jøder og frimurere, samme grupper som hetses nå, og jeg har minnet om det mange ganger bare de siste dagene. Antagelig er jesuittene bak.

Om du har sett de videoer jeg har lagt inn linker til en del ganger her på NS, så er de ekte og gode kabbalistiske jødene selv, frustrerte, veldig frustrerte, over zionistene som de sier har stjålet deres identitet, deres skrifter og symboler. De ekte jødene er antisemitter på sin hals og alt som de falske jødene gjør, strider imot alt det de ekte jødene står for, de som følger de jødiske skrifter, tradisjoner og tro.

Det er et faktum at Bibelen advarte oss kraftig mot disse falske jødene, som skulle styre verden ut i fryktelige katastrofer og gjøre fryktelige overgrep mot uskyldige. De er IKKE semittiske overhodet, disse falske jødene og de ekte jødene stiller til og med spørsmål ved holocaust, slik det er fremstilt, de vil IKKE ha staten Israel osv osv. Alt dette kommer ikke frem i main-stream media..et sted må vi kunne forsøke å finne ut av disse brikkene også. Og da må vi kunne snakke om jøder. Det ligger ikke noe hat i det, med ett mulig unntak.

Å snakke om jøder eller andre folkeslag er ikke å hate dem. Vi konstaterer fakta. Jeg har vært en ivrig forsvarer av de ekte jøder og også kabbalah og kabbalister. jeg tror alt dette blir svertet i dag av de kreftene som styrer verden under dekke av å være jøder for å fremme jødehat. Jeg har brukt mye tid på å få folk til å forstå dette. Og om man forstår dette blir det ikke noe jødehat. jeg har spurt Bin Laden mange ganger om han kunne se disse videoene av de ekte og gode jødene, og spurt om han har sett dem, slik at han kunne se gode og ekte jøder som er på VÅR side..

Men han har ikke engang svart meg, for han er ikke interessert i å få nyansert sitt syn. Han og et par til sier at det ikke finnes gode jøder. Det er jeg uenig i og det vil jeg ikke tro. Det finnes gode folk og det finnes drittsekker innenfor alle folkeslag og vi bør møte hverandre som individer. Dessuten har jeg aldri hatet noen, heller ikke jøder og jeg understreker nok en gang at alle folkeslag er like verdifulle og har sitt unike å bidra med. Jøder har bidratt mer enn noen annet folkeslag, på de fleste områder, ja så mye at det kan tyde på at de kjøres frem på et vis. Slikt må vi få lov til å snakke om..

Vi må få lov til å spørre hvorfor en liten folkegruppe skal styre alle land i hele verden og analysere hva de gjør, de som styrer verden. Folket har lov til å være vaktbikkje i et såkalt demokrati.. Og det er hva dette er, for de fleste av oss. Om du vil så ser du nok det.

Likevel stemples man fort som jødehater – om ordet nevnes kommer man straks på scepsis og senurspeilet.. det sier mer om hvilke krefter som styrer der, og for oss bekrefter det eksakt det vi prøver å få frem..

Jeg tror jøder flest, ekte jøder er forlegne og lei seg over hvordan noen familier på toppen har gjort det å styre verden til en familiebedrift, at våkne jøder er kritiske til dette og lei seg for det.. det har jeg selv fått høre fra jøder.Og det kan vi se på videoene også. De falske jødenes fremferd er enda verre for de ekte jøder og de prøver faktisk å belyse det samme som oss, men de kommer ikke frem noe sted annet enn på videoer som de selv legger ut på utube.. Jeg skulle med glede stått side om side med disse gode jødene, både i demonstrasjonene som er filmet på de videoene og her :-) De falske jødene trakasserer og herjer med dem også..

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Kjetil S sier: «Og bare for å kverulere videre: Hvor kommer denne ideen fra?»

Vel ja, dere skriver likt. Huginsson har overtatt de temaene der Beamer før kom inn med korrekser til skeptikerne (bla. om begrepet anti-semitisme). Du/dere er de eneste anonyme artikkelforfatterne. Huginsson (ex-Sigurdsson) legger ut pdf-filer merket «kjetil» ..osv osv.

Men la oss høre hva Sigr selv sier. Kanskje han innrømmer hele komplottet. Da er du ille ute!! :-)

Singoalla: Ja, jeg husker da du ble beskyldt for å være Trinity. Som forresten forduftet i samme øyeblikk. Men nok om det. I et forum der spekulasjoner og konspirasjons-beskyldninger hagler, og der det stilles spørsmål om integriteten til både den ene og den andre, så tror jeg det er sunt at dere også får smake egen medisin. Det har dere bare godt av.

Spekulasjoner om nick er kanskje en uting, men ingenting mot det å hisse til hat mot folkegrupper gjennom løgn og ondsinnet propaganda.

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Kult at selveste Jesus er begynt og skrive artikler på Nyhetsspeilet :)

Jesus sier at gjengen fra NTNU og Skepsis.no er Satans tjenere og ormeyngel
Jeg er ikke kompetent til og underkjenne en så stor kompetanse som Jesus men personlig så mener jeg at de alle fleste fra det miljøene jeg nevnte er koslige greie mennesker som tror de gjør det rette, men det er hevet over enhver tvil at de løper djevlens ærend

Først kommer eliten med sine falske gaver og løfter som de hevder er bra for oss der det viser seg uten unntak og være det motsattte sånn som vaksiner, mobiler, stråling og fluorisering av vann, «gratis penger» med nesten null rente, amalgam i tenner osv osv osv der vi skeptikere og sanhetssøkere avslører løynene deres hver gang men så kommer gjengen fra NTNU og skepsis.no inn på NS i samlet flokk for og prøve og hjernevaske oss til og tro at alt som kommer fra topp eliten er helt ufarlig og noe vi bør sette pris på sammen med våre ledere, men helsekost og alt som er naturlig er fy fy

Iran ryker i November så kommer Pakistan der også Venzuela og Chaves vil ryke ikke lenge etterpå

Har selvfølgelig lenge observert helsen til mine familiemedlemmer og venner der jeg spess bemerker en sviktende helse på tunge chemtrail dager

Gleder meg at guds engler vil kaste de falne engler ned i avgrunnen sammen med sine støttespillere :)

At den akslererende tiden vi har igjen er kort trenger en ikke ha 2000 års visdom for og skjønne, selv forskerene bekrefter at jordens egenfrekvenz har økt siste årene men tusen takk for info Jesus, gleder meg til neste melding :)

PS. vist du har litt tid til overs gidder du og kaste noen lyn på verdens Haarp anlegg og blåse bort noen Chemtrail skyer ?

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Jeg er ganske enig med bin Laden jeg. Jødene burde hatt ris på rumpa.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Hvor mange jøder skal til for å skru inn en lyspære?
Ingen. Goyim gjør det gladelig for de.

Hvor mange jesuitter skal til for å skru inn en lyspære?
Ingen. De opererer best i mørket.

Hvor mange formskiftende reptiler skal til for å skru inn en lyspære?
Ingen. Pæren skifter seg selv. Plutselig.

Hvor mange Zetaer skal til for å skru inn en lyspære?
Vent litt til. For snart blir alt bare lys og kjærlighet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

BB: Er dette ditt verk?
I såfall var det ganske bra :-)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  BelzeBob
12 år siden

hahaha, gull;)

Sigr Huginsson
Forfatter
12 år siden

Svar til Singoalla sier: 14. 10. 2010 klokken 01:45

Jo, jeg vet det er forskjell på kvasi-jøder og jøder, men hva er egentlig en jøde?
Stafettpinnen har vandret i årtusner, og de som «vandret ut av egypt» var Egyptiske atonister. De kalte seg ikke jøder før lenge etter de besudlet den kanaanittiske kultur/religion og kapret deres identitet. Torah er mer eller mindre en sammensausing av kanaanittisk og Egyptisk atonistisk religion.

Så hvem av dem er ekte jøder/semitter? Jeg vil si noe slikt ikke finns, men det er Atonistene og Romerske konvertitter som blir regnet som ekte jøder.
Når man går så dypt i detaljene, blir det vanskelig for utenforstående (og selv oss imellom) å forstå hva/hvem det snakkes om. Så når jeg sier jøde, henviser jeg til de som identifiserer seg som jøder (ny-kvasi jøder/kazharer).

Om Jesuittene er sionister?
På bakgrunn av ww2 og katolsk historie får jeg ikke inntrykk av det, men det er et MEN. Det må jo ha vært en godt grunn til at Romerene kjørte korstog mot Jerusalem i sin tid. Trolig ikke sionistiske motiver, men kanskje nært beslektet?

Det bildet der?
Jo, Mohel Rabbi Yosef David Weisburg omskjærer et barn og suger blod av penisen hans. Det er vist et talmud-ritual.

Shabbath 19:2
They may perform on the Sabbath all things that are needful for circumcision: excision, tearing, sucking [the wound], and putting thereon a bandage and cumin. If this had not been pounded up on the eve of the Sabbath a man may chew it with his teeth and then apply it.

Shabbat 133B
II.1.
A. Suck [out the wound]:
B. Said R. Pappa, «A Surgeon who didn’t suck out the wound – that is a source of danger, and we throw him out.»
C. So what else is new? Obviously, since we are prepared to desecrate the Sabbath on that account, it is certainly dangerous not to do it!
D. What might you have supposed? That this blood is stored up. So we are informed that it is the result of the wound, and in the status of a bandage and cumin: Just as when one doesn’t put on a bandage and cumin, there is danger, so here, too, if one doesn’t do it, there is danger.

«There are three stages required for the performance of a ritually correct circumcision in Jewish law: the removal of the foreskin; the tearing of the underlying membraene so as to expose the glans completely; and the sucking away of the blood, m’tsitsah.» Roger V. Pavey. The Kindest Cut of All. Bognor Regis, W. Sussex: New Horizon. 1981. pp. 87-88.

En normal person ville karaktirisere dette som et vampyrisk pedoritual.

Det står mere om det her:
http://www.sexuallymutilatedchild.org/mohel.htm

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Belzebob: Dine vittige ord her, får gull også av meg, men glem ikke at Goyim vil bli avkrevd betaling for å kunne skru lyspæren inn..

Og, du har gjort en liten forveksling ang zetaer og new age psykose..
Det er i følge de som lider av New age-psokose at alt er og blir lys og kjærlighet. Zetaenes plan for mennesker er langt mer sinister..
I følge Zetaene og RKM er mennesket uinteressante, vi er snart et avsluttet kapittel, vi skal «humant» avlives og «fades ut» – i løpet av en time vil det hele være over, forsikrer RKM.. deretter vil zeta-hybrider befolke denne klode. Det er uvisst om zeta-hybrider trenger lys, eller om de er rovdyr som ser i mørket.

Vil nødig pirke, for dine ord var vittige, men dessverre blir det ingen lys og kjærlighet med zetaene.. tvert om de livnærer seg av vår frykt og kan muligens være Golem, ikke Goyim men Golem.. om du kjenner til fenomenet..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Sigr Huginsson: Takk for svar og forklaring. Mulig vi kommer litt bort fra det egentlige tema her, men diskusjoner i diskusjoner oppstår naturlig fra tid til annen og jeg tror at JJ er interessert i dette som vi deler her i kjølvannet av hans artikkel.. hvis ikke får han slette..

I en kommentar postet for litt siden har jeg definert ekte jøder strengt tatt som etterkommere av Juda, sønn av Jakob seinere kalt Israel og de er semitter.

I så måte, genetisk er ikke konvertitter, khasarer og andre jøder, men vi er vant til å se på disse som jøder og kan gjenkjenne deres trekk ofte.

Levitter er ikke jøder etter den definisjonen, ser de på seg selv som det og hvor er de? Har ikke hørt dem nevnt annet enn her i dag og i Bibelen..

Er enig i at det er vanskelig å skille. Er også til dels enig i at mye av det som er i Bibelen påviselig er hentet fra eldre skrifter i Egypt og Babylon ja, objektivt sett kan det neppe benektes..

Om Jesuittene er sionister? Bygger de ikke det anglo saxiske sionistiske kongedømme da? Alle sammen? Under dronning Elisabeth?

Mer mat:

New Israeli Bestseller Argues That Need for Jewish State, Story of Exile Are Myths: http://www.americanfreepress.net/html/israeli_bestseller_100908.html

«When and How Was the Jewish People Invented»

Noen høydepunkter:

I was not raised as a Zionist, but like all other Israelis I took it for granted that the Jews were a people living in Judea and that they were exiled by the Romans in 70AD.

«But once I started looking at the evidence, I discovered that the kingdoms of David and Solomon were legends.

«Similarly with the exile. In fact, you can’t explain Jewishness without exile. But when I started to look for history books describing the events of this exile, I couldn’t find any. Not one.

«That was because the Romans did not exile people. In fact, Jews in Palestine were overwhelming peasants and all the evidence suggests they stayed on their lands.»

Publikasjonshenvisningen på slutten: This article originally appeared in The National, a newspaper in Abu Dhabi. Indikerte at det dreier seg om en spøk, trodde jeg. Men, nei det er alvor!

Og Shlomo Sand har klart å få internasjonal oppmerksomhet:

Men, det er visst ikke så kontroversielt, som Shlomo Sand indikerer i artikkelen, dette. Den israelske storavisen Haaretz skriver:

Yes, Jewish public consciousness continues to be formed by the idea that Jews were exiled from Israel by the Romans, whereas the truth is that close to two million Jews continued to live here until the fall of the Roman empire. Yes, a large portion of the Roman Empire Jews became Jewish by conversion, and hence most Jews today are unlikely to be descendants of Jews who lived here two thousand years ago. But, as Sand repeatedly points out, none of this is disputed by historians.

Yes, the Zionist narrative has created a semblance of continuity between the Jews living in Israel two thousand years ago and modern Jews, much more than actually exists. But, as Sand shows, all modern nation states have created narratives aimed at legitimizing cultural, linguistic and political hegemony of the dominant group. In this respect Israel is not different from Germany, Italy or Indonesia. Sand’s claim is that Israel doesn’t need to shroud itself in myth for its continued existence, and this, in my view, is the book’s most important merit, and should come as a relief rather than be seen as an attack on Israel.

Sand’s book is not a pure work of history. In fact, it has a clearly stated political agenda. From all the sound and the fury you might think that his agenda is to expel all Jews from Israel, or to abolish the Jewish state. It might come as a surprise to some who have not read the book that Sand’s goal is to preserve Israel as a democracy with a Jewish character based on a Jewish majority

Haaretz’ artikkel er interessant, og inneholder uventede innrømmelser om at jødisk kultur ikke er så historisk homogen, som antatt. Noe, som antagelig ikke ville innrømmes, om ikke Shlomo Sand først hadde fått mye internasjonal oppmerksomhet.

http://www.haaretz.com/blogs/strenger-than-fiction/shlomo-sand-s-th

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Singoalla
12 år siden

Singoalla: krevende stoff dette her.

Skal man gå etter blodslinjen, dvs: Jackob, Noah, og de eldste bibelkarakterene, må det være kanaanitterene som er de ekte jødene. Men da er det mere presist å kalle dem kanaanittere, siden det er det de var.

WIKIPEDIA:
Bibelen tilskriver navnet til den bibelske figuren Kanaan, sønn av Ham, sønn av Noah, og dennes avkom korresponderer med navnene til ulike etniske grupper i landet Kanaan, listet under «Folkeslagene på jorden» i Første Mosebok 10 [12] hvor Sidon er navnet på hans førstefødte sønn som ble underkastet av etterkommerne til Sem.

Mange tidligere egyptiske kilder nevner også tallrike militære hærtokt inn i Ka-na-na. Landets innbyggere kalles kanaanitter eller kanaaneere. I Bibelen omtales landet som «det lovede land» som Gud hadde skjenket Abrahams etterkommere, og som israelittene med tiden slo seg ned i. Kanaanittene ble regnet som etterkommere av Kanaan, en sønnesønn av Noah.
http://no.wikipedia.org/wiki/Kanaan

Så sier bibelen:

2Mos 23,23
«For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene og hetittene, perisittene og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg vil utrydde dem.»

– Dette lukter mildt sagt rart.
—————————————————–

Hva du mente med det anglo saxiske kongedømme, er jeg litt usikker på, men de britiske kongehusene har tradisjon av å være frimurere, og har sterke bånd til britisk israelisme. Far til Maud var også frimurer. Ja, de er sionistvennlig.
BRIT er forøvrig ikke et engelsk ord, men hebraisk og betyr covenant. (samme som Bris på Yiddish.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brit_milah

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

For et sammensurium.. jeg blir oppgitt.. For de som gidder å se på linken,og deretter LESE:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread79300/

Jostein Wold
Abonnent
12 år siden

For meg er det ingen sannhet i dette..det skjærer igjennom som løgn og bedrag

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Jostein Wold
12 år siden

Det kan man si, men bak en hver løgn og bedrag finnes det en reel historie.
Ved å studere en løyn kan man lære mye om historien.

For å ta en rask oppsummering angående identitetskapring.

-Første pakt var mellom elohim og sumerere bosatt i kanaan (abraham).

-Så kapret Atonistene den kanaanittiske religionen, ved å proklamere en ny pakt mellom dem og elohim/yahewe, og satte seg selv på toppen som herrefolk.

-Kort tid etter jesusbevegelsen kapret Rome Atonistenes kvasi-religion, og satte seg selv på toppen.

-Så kom Mohammed og gjorde tilsvarende ved å danne Islam.

-I etterkant har det oppblomstret en rekke esoteriske og politiske kulter som har fulgt den samme strategien, bla sionismen, britisk israelisme, og frimureriet.

Sigr Huginsson
Forfatter
12 år siden

Svar til coyote: 14. 10. 2010 klokken 11:32

I innlegg 14. 10. 2010 klokken 10:52 snakker du om anti-semitisme, og innlegg 14. 10. 2010 klokken 11:32 definerer jødiske sionister som semitter.

Før vi i hele tatt kan se nærmere på sionist vise protokoll, er det din oppgave å påvise at jødiske sionister (hovedsaklig askenazi jøder) er av sem`s ætt, -og ikke propagandastoff og historiefalsum. Klarer du ikke det, kan du heller ikke forsvare å bruke begrepet anti-semitisme i kontekst av protokollene.

Ellers:
Heder og ære er noe man må gjøre seg fortjent til, og det gjelder også for jøder. Disse jødene har vært hedret flere ganger her på speilet.
http://www.jewsagainstzionism.com/

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

For de aller, aller fleste så er det knekkende likegyldig om jøder ætter tilbake til Sem eller ikke.
Også de fleste av de som bruker «protokollene» og tilsvarende vissvass bryr seg fint lite om jøder er ekte semitter i ordets strengeste betydning.

Så, ta deg en bolle. Jeg kommer fremdeles til å bruke anti-semitisme om jødehat.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  coyote
12 år siden

Feilbruk av ord for stå på din egen regning, men ikke forvent at det er mulig å svare på deg, når begrepene du bruker er selvmotsigende, feilaktige og stråmenn.

For sionister er vell anti-semitter, eller er de ikke?
http://www.youtube.com/watch?v=3dSHl3C9kgY
http://www.youtube.com/user/russiatoday?blend=1&ob=4#p/u/25/oljrngl5Iwc

Jeg takker ja til en bolle, så kan du ta en lusekatt…
http://salvor.blog.is/users/7c/salvor/img/alusikatter4b.jpg

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

coyote sier:

«For de aller, aller fleste så er det knekkende likegyldig om jøder ætter tilbake til Sem eller ikke. Også de fleste av de som bruker “protokollene” og tilsvarende vissvass bryr seg fint lite om jøder er ekte semitter i ordets strengeste betydning.

Så, ta deg en bolle. Jeg kommer fremdeles til å bruke anti-semitisme om jødehat.»

Jepp, enda en går i fella. Som planlagt. Ja coyote, for deg og meg er det likegyldig om jødene ætter hit eller dit. Men for jødene er det absolutt ikke likegyldig. Dette er ekstremt viktig for de. At vi tror på disse historiene.

Du skjønner: det er utrolig nyttig for jødene at vi lærer oss å bruke det absurde uttrykket «anti-semittisme» til å slå ned på alle som våger å kritisere de utvalgte. De såkalte jødene som later som de er en rase, men snarere er en ideologisk bevegelse. En bevegelse som er religiøs, rasistisk og politisk på samme gang.

Semitter er kort og greit folk fra Palestina. det området der omkring Palestina/Israel. Gjerne litt rundt i nabolaget også. Disse Akhenazim – kommer de derifra da? Er ikke muligens de folkene vi kaller «arabere» der nede mer semittisk enn disse? Så det er en grunn til at «anti-semitisme» er tåpelig å bruke ang. jødene. En annen grunn: det høres jo rart ut da. Hørt om «anti-kaukasisme»? «Anti-germanisme»? «Anti-hamittisme»? «Anti-negroidisme»? Anti-mongolisme»?

Nei, det er bare De Utvalgte som har rett til å lage slike sofistikerte ord.

Holocaust
Holcaust-fornektelse
Holocaust-overlever
Anti-semittisme
Jødehat
Hat-forbrytelse («Hate crime»)

(Og tall: 6 millioner )

Et ord de hater å høre er dette: sionisme. De siste de kunne ønske seg er at det løgnaktige «anti-semittisme» ble byttet ut med anti-sionisme, et uttrykk det faktisk er mening i. Sionismen er ikke stueren lenger. Om den noen gang var det. Alle vet den er kriminell. Den er 100% i opposisjon til jødedommens lære. Og den er enda mer ekstrem enn Hitlers nazisme. Særlig fordi den er koblet sammen med den ultra-rasistiske Talmudismen, en lære så syk og pervers at den får satanister til å fremstå som søndagsskolebarn.

Protokollene? Ta og les de så kan du konkludere at enten:

A. Så ble de skrevet av folk som hadde ekstremt mye makt

eller

B. Av folk som var synske. For mye av det som står «spådd» i Protokollene har allerede blitt virkelighet.

—————–Coyote: du er hjernevasket. Prøv å bryt ut av programmeringen. Begynn med å se en video om Holocaust. Laget av en jøde:
http://www.holocaustinfo.net/video.php

(De 6 første klippene øverst på siden. David Cole.)

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

«Coyote: du er hjernevasket.»

Selvsagt, det forklarer jo hvorfor jeg ikke ser noe fornuft i det du prediker. Sionistene har programmert meg for godt.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Ånei – mer anti-semittisme…. (Såkalt.)

La oss se hva semittene, jeg mener sionistene selv sier om anti-semittisme:

Zionism Promotes Anti-Semitism

Theodor Herzl (1860-1904), the founder of modern Zionism, recognized that anti-Semitism would further his cause, the creation of a separate state for Jews. To solve the Jewish Question, he maintained “we must, above all, make it an international political issue.”

Herzl wrote that Zionism offered the world a welcome “final solution of the Jewish question.” In his “Diaries”, page 19, Herzl stated “Anti-Semites will become our surest friends, anti-Semitic countries our allies.”

Zionist reliance on Anti-Semitism to further their goals continues to this day. Studies of immigration records reflect increased immigration to the Zionist state during times of increased anti-Semitism. Without a continued inflow of Jewish immigrants to the state of «Israel», it is estimated that within a decade the Jewish population of the Zionist state will become the minority.

In order to maintain a Jewish majority in the state of «Israel», its leaders promote anti-Semitism throughout the world to «encourage» Jews to leave their homelands and seek «refuge».

Over the recent years there has been a dramatic rise in hate rhetoric and hate crimes targeted toward Jews:

* In Turkey…horrifying suicide bombings at two synagogues left 25 people dead and hundreds more injured.
* In Britain…Scotland Yard recently warned Britain’s Jewish Community that it faced imminent terrorist attacks after police spotted and questioned a group of «tourists» taking covert videotape of the Jewish community buildings in London.
* In France…a caution was issued after an arson attack gutted a suburban Paris Jewish school–the latest incident in a frightening wave of French anti-Semitism.
* BBC – UK: «In recent weeks, a poll for the European Commission suggesting that EU citizens see Israel as the biggest threat to world peace caused outrage among Israelis.»

Anti-Semitic acts are on the rise across Europe and beyond. From Antwerp and London to Berlin and Istanbul, Jews are living in fear.

On November 17, 2003 Zionist leader, Ariel Sharon, the Israeli prime minister, told Jews in Italy the best way to escape «a great wave of anti-Semitism» is to move and settle in the state of Israel. This has been the Zionist ideology from the beginning to the present time. «The best solution to anti-Semitism is immigration to Israel. It is the only place on Earth where Jews can live as Jews,» he said.

July 28, 2004: 200 French Jews emigrated to Israel following a wave of Anti-Semitism. They were personally greeted by Israeli Prime Minister Ariel Sharon, who recently urged French Jews to flee to Israel to escape rising anti-Semitism.

On July 18, 2004, Israeli Prime Minister Ariel Sharon urged all French Jews to move to Israel immediately to escape anti-Semitism. He told a meeting of the American Jewish Association in Jerusalem that Jews around the world should relocate to Israel as early as possible. But for those living in France, he added, moving was a «must» because of rising violence against Jews there. »

Torah True Jews Against Zionism:
http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/zionismpromotes.cfm

————————————————–

Så…. det hele er en smart operasjon for å generere sympati for en gjeng med røvere som fortjener alt annet enn sympati.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Takk for gode innlegg fra BB og Sigr Huginsson.
Det som fremkommer i slike innlegg er fakta og deres meninger og synspunkter, det er relevant og ikke på noe vis hatefullt.

Glem ikke at den mest rasistiske boka som finnes er Talmud, og i de kvasi-jødiske miljøene ses ikke du og jeg på som mennesker overhodet, men undermennesker eller noe annet som de kan gjøre som de vil med.. den virkelige rasismen går andre veien, hvor de ler av hvor lettlurte vi er og at det er tillatt å lyve og bedra oss osv, Goyim og kanskje spesielt Ola dunk er noen premie-idioter, det er sikkert. På tide å våkne?

Sigr Huginsson – som jeg før har sagt har jeg forstått det slik at det er kun etterkommere av Jakobs sønn Juda som er ekte jøder, men forstår at det er mange andre måter å se og definere dette på. Men de folkeslag som er konvertitter fra Khasarland, et eller annet sted og Russland osv er ikke hverken semitter eller jøder og de er i flertall i dag, også av de som flytter til Israel som aldri noensinne var deres eller deres forfedres hjemland..

Å kalle det antisemmitisme blir da helt bak mål. Anti-zionisme er hva det er og de som kritiserer zionistene, dør av det, sa Bjørn Afselius og døde like etter.. det er de som er ufine ikke vi. zionistene er en terrorist-mafia-bande eller det som verre er og våre politikere er deres lakeier. De fortjener ikke vår respekt og folket fortjener at noen våger å belyse dette her!

De ekte troende jøder er så til de grader på vår side i dette!

Merker meg dette som viktig i BB s kommentar:

De såkalte jødene som later som de er en rase, men snarere er en ideologisk bevegelse. En bevegelse som er religiøs, rasistisk og politisk på samme gang.

OG: Du skjønner: det er utrolig nyttig for jødene at vi lærer oss å bruke det absurde uttrykket “anti-semittisme” til å slå ned på alle som våger å kritisere de utvalgte.
——————————————————————-

Les ordene ovenfor om igjen, folkens. Der har vi hele essensen i bedraget som også Bibelen vår advarer oss sterkt mot, i Åp 2,9 og 3,9. Les og lær.

I et såkalt kristent land eller iallfall ett land med tusenårige kristne tradisjoner må det være lov og greit å ta Bibelens advarsler på alvor..
Uten å bli beskyldt for å hate den ene eller den andre. Å diskutere og analysere fakta er ikke å hate. Dessverre er denne verdens makt-elite jøder, eller falske kvasi-jøder og det er eneste grunn til at det er dem vi snakker om, når verden nå engang er blitt slik som den er..

En dag må makt-haverne stå til rette for sine ugjerninger, og da vil det også fremkomme hvem de er.. og det er hva som er igang her..

BB, ang protokollene finnes en mulighet til: De kan være et falsum produsert av jesuittene – det er antagelig jesuittenes agenda og blir gjennomført av dem.. og så er protokollene en av flere ting som skal sikre at jødene får skylden..

Sigr: Jeg mente nok det tidligere britiske imperiet – den anglo-amerikanske dominans som vi har i dag i verden, generelt. Brukte kanskje feil ord. Vi er alt for influert av det anglo-amerikanske. Vi er et nordisk, skandinavisk folk og trenger å finne tilbake til vår egen kraft, ikke tro på alt vi blir servert av andre..

Secret Legends
Secret Legends
Anonym
12 år siden

Hei, alle sammen ..

JJ, jeg har på kort tid nå måtte opprette profilen min på nytt to ganger.
Er jeg utestengt? Eller er det feil i systemet deres?

Jeg har i utgangpunktet sett på meg selv som en alliert som
ønsker progresjon, det er ikke mange kommentarene jeg har kommet med
kun til Coolio og Laka, for å utfordrer deres virklighetsoppfatelse.+ en misforståelse vedrørene Rkm, ordene som ble ytret var kun for å få han litt ned på landjorda,så jeg føler at det ikke gjorde noe å være litt kjapp på avtrekkeren.

Kanskje infoen i disse få setningene viste et potensiale som ikke er ønsket?, i allefall, det er noe som skurrer med tanke på hva man vil oppnå av opplysning til» vanlig mann i gata». samt samkoordinere ytterpunktenen i stedet for å
ekskludere de. .

Jeg hadde håp om at dette stedet skulle bli noe helt spesielt for potensialet er alltid til stede, men følelesen av tilhølighet er nå svakaere en den har vært tidligere og ord som «såpeopera», kontra «opplysning» klinger i ørene mine til tider…

Siden vi dessverre har mistet noe av motvekten her , på både godt og vondt
så ser jeg det nødvendig og og understreke det Crusius prøver og formidle ang. amen, og jeg vil at dere som ikke har sett «Ring of power» ser dokumentarer på esoterictube.. Angående artikkelen og min respons til det som forfektes,blir forhåpentlig paradigme til JJ og alle hans tilhengere, sett på med nye øyne etter og lest dette:

tidens pardoks

På overflaten er det nåværende øyeblikk «et som skjer «.
Siden det som skjer hele tiden forandrer seg, virker det som om hver dag i ditt liv består av tusenvis av øyeblikk der forskjellige ting skjer.
Tiden ses som en endeløsrekkefølge av øyeblikk , noen «gode » og noen «dårlige».
Men hvis du ser nøyere etter, det vil si via din egen umiddelbare opplevelse, oppdager du at det ikke er mange øyeblikk i det hele tatt.
Du oppdager at det bare er dette øyeblikket. Livet er nå.
Hele livet ditt utfolder seg i dette konstante nået.
Selv øyeblikk i fortiden eller fremtiden ekistere bare når du husker eller ser frem til dem, det eneste øyeblikket som finnes:dette.
Hvorfor ser det da ut som om det er mange øyeblikk?
Fordi det nåværende øyeblikk forveksles med det som skjer, forvesles med innhold.
Det nærværende rommet nå blir forvekslet med det som skjer i dette rommet.

Forvekslingen av det nåværnde øyeblikket med innhold er opprinnelsen ikke bare illusjonen om tid, men også illusonen om ego.
Det er et paradoks her. Hvordan kan man på den ene siden fornekte tidens virklighet? Man trenger den for å komme herfra til dit, til å tilberede er måltid, bygge et hus, lese en bok. Man trenger tid til å bli voksen, og lære nye ting. Alt man gjør ser ut til å ta tid. Alt er undergitt den, og til slutt kommer » denne fandens tyrannens tid «, som Shakespear kalle den, til å ta livet av en. Den kan sammenlignes med en frådenede elv som trekker en med seg, eller en brann der alt blir fortært. Alt ser ut til å være underlagt den, men likevel skjer alt i nået. Hvor du enn ser , finnes det nok av indisier på at tiden finnes – et råttent eple, ansiktet ditt i baderomspeilet sammenlignet med et bilde som ble tatt for 20 år siden – men likevel finner du aldri noen direkte bevis, du opplever aldri selve tiden. Du opp lever alltid bare det øyeblikket du er i , eller rettere sagt det som skjer i det øyeblikket. Hvis du bare holder det til direkte bevis, finnes det ingen tid. og nået er alt som er.

Å se bort fra tiden

Gir du du deg selv mer tid , gir «du selvet» mer tid . Det er tiden – det vil si fortiden og fremtiden -det falske,
tankefremstilte ego lever på, og tiden er i hodet ditt, Den er ikke noe som har en objektiv eksistens «der ute»,
Det er en tankestruktur som er nødvendig for sanseoppfatningen og uunnværlig av praktiske grunner, men den er det største hinderet hvis du vil kjenne deg selv. Tiden er livets horisontale dimensjon, virklighetens overflatshinne.
Men det finnes en vertikal dybdedimensjom, som bare er tilgjengelig for deg gjennom portalen til øyeblikket her og nå .
Så i stede for å gi seg selv mere tid bør man fjerne tiden.
Fjerner du tiden frabevistheten , fjernen du egoet :» Det er den eneste sanne åndelige praksisen.»

Når vi snakker om å fjerne tiden , henvise vi naturligvis ikke til klokketiden, som er bruken av tid for praktiske formål.
Det ville ha vært nesten umulig å fungere denne verden uten klokketiden.
Det vi snakker om , er å fjerne tiden den psykologiske tiden, altså egotankenes endeløse besjeftigelse med fortid og fremtid,
deres uvilje mot være ett med livet ved å leve i samklang med det uunngåelige
jeg er tilstede i det nåværende øyeblikket.
Hver gang et vanemessig nei til livet blir et ja, hver gang du lar dette øyeblikket være som det er, oppøser du både tiden og ego.
For at egoet skal overleve , må det gjøre tiden – fortiden og fremtiden – viktigere enn øyeblikket her og nå,
det tåler ikke å gjøre seg til venns med dette øyeblikket, bortsett fra kortvarig etter at det har fått det det vil ha.
Men ingenting kan tilfredstille egoet i lang tid. Så lenge det styrer live ditt, finnes det to måter å bli ulykkelig på .
Den ene er å ikke få det du vil ha. Den andre er å få det du vil ha.
Alt som er eller skjer, er i den formen nået tar. Så lenge du gjør indre motstand mot den ,
er formen , det vil si verden, en ugjenommtrengelig barriere som skiller deg fra den du er borten for formen,
skiller deg fra det formløse, ene livet som du er.
Når du stilltiende sier ja til denne formen nået tar, blir selve formen en åpning inn til det formløse.
Adskillelsen mellom verden og Gud går i oppløning.
gjennom ikke-motstand mot form springer et i deg som er bortenfor form, ut som et altomfattende nærvær,
en stille kraft som er mye større enn din kortvarige formidentitet, personen.
Det er mye mer den du er enn noe i formens verden..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Secret Legends: Har ikke sett noe du har skrevet tidligere, men håper at du forblir her, det du kom med nå var verdifullt og håper red svarer ang hva som faktisk skjedde..

Michelle: Det er du som snakker om reptiler ja til og med shapeshifters..
Vi snakker om makt-eliten og de folkene som skapte penge-systemet og makt-systemet og sitter på toppen. De er jøder eller fremstår som det, muligens falske.. At Jesuitter er en orden og ingen rase trodde jeg alle visste.. men om du trengte oppklaring på det, så har du fått det. Det nye nå er at det stilles spørsmål ved om jøde er en rase også. Det er en trosretning, ja, men mange av de som påstår seg å være jøder er ikke troende, men ateister.. og heller ikke er de etterkommere av Juda, Noa eller semittiske folk overhodet, hva er de da? Noe skurrer og vi får brikkene på plass. Da må vi kunne snakke om det. At du tåler så dårlig at ordet jøde nevnes, viser hvor effektiv hjernevasking og propaganda har vært, slik at de blir en hellig ku..

Nå vil du svare, at nei, det gjelder ikke bare jøder.. men saken er den, at også det å snakke om raser, er tabu.. og grunnen til at det er tabu, er at vi faktisk må snakke om nettopp dette for å forstå både det ene og det andre..

Når du kaller det shapeshifters og tror eller sier at dette ikke har med raser å gjøre, da tar du faktisk feil litt. Om du leser David Icke eller andre som belyser makt-folkenes og adelens historie, så er de selv veldig opptatt av nettopp slekt, rase og blodslinjer og de er rasister så det holder, mot oss..

« Forrige artikkel

«Emolusjon»

Neste artikkel »

Denne verden er ikke vårt hjem

89
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x