Betraktninger om tilværelsen fra det nære og fjerne

2.1K visninger
17 minutter lesetid
9

I en drøm jeg hadde for mange år tilbake ble jeg vist en hylle med ulike redskaper på. Der var det mikroskoper, kikkerter og teleskoper av alle slag. Jeg tror budskapet var noe slik som om at, hvis du vil forstå deg på universet, trenger du å se både på det nære og det fjerne. Jeg synes at forsidebildet gjør et poeng av en masse tanker jeg prøver å formidle her.

Det er først i den senere tid at det ble utdannet vitenskapsmenn og kvinner. I dagens spesialiserings trend blir disse oftest satt til å studere veldig smale områder av det som kan forskes på. Samtidig har muligheten å komme i kontakt med det vitenskapelige akademiet mer og mer vanskelig dersom man ikke er et medlem av ”klubben”. Du må være godkjent. Det var ikke slik før i tiden. Da var det som var mest viktig at man hadde en nysgjerrighet, lidenskap og evnen til å tenke klart. Vitenskap har alltid vært basert på empirisk forskning. Det vil si at man lager eksperimenter av ulike slag for så å observere resultatene. Slik ble mye av teknologien og innsikten som lanserte den industrirevolusjonen.

Selv i Nikola Teslas dager klagde han på hvordan vitenskapen var blitt infiltrert med teoretikere som hadde sitt fokus på avansert matematikk. Tesla var sikkert på at det hemmet vitenskapsforskning til å oppdage gjennom observasjon. I dag er så mye av vitenskap, særlig innen fysikk, astronomi og kosmologi preget av kompliserte teorier, oppdiktede fenomener og matematiske beregninger som få i verden er i stand til å forstå. Selv Einstein sa en gang at det som var sant, var både vakkert og enkelt. I dagens vitenskap, både når det gjelder det nære og det fjerne, ser det ut som vi er på tur til å sanke uforstand og uvitenhet i vitenskapens navn.

Jeg er absolutt ingen “godkjent” vitenskapsmann eller forsker.  Jeg er en ”outsider” og jeg mangler spesialist merkelappene som bruks til å bevise at jeg er i stand til å vite mer enn andre. Jeg er en av de generalistene som har en bred interessefelt og som besitter en tverrfaglig kompetanse – det gjør meg i stand til å oppdage mønstre på tvers av grensene skapt av ”fag” og spesialisering. Det jeg har brukt mest tid på i mitt liv er fotografering, så forskning på bevissthetens essens. Innimellom har jeg også satt meg inn i fysikk, elektrisitet, astronomi, kosmologi, magnetisme, tyngdekraft – og generelt alt som sies å være ”umulig” å kunne, eller vite noe om.

På min vei har jeg også kommet over forskere og vitenskaps menn og kvinner som føler at de har måttet gå utenfor de vanlige rammebetingelser for hva som er vedtatt og stemplet for sant og ferdig forsket på, fordi de er nysgjerrige og de observerer fenomener som lager konflikter med det som er allmenn godtatt. Det er et viktig tegn til at de godtatte antagelsene faktisk bærer feil, mangler og huller som må oppdages – for å vite mer. Mange vil tro at det er slik som vitenskapen faktisk fungerer, men det er en illusjon. Her forsøker jeg å presentere en liten del av de oppdagelsene som kommer for dagen gjennom å gå en annen vei enn resten av flokken, og de vanskene som disse menn og kvinner møter når de prøver å vise verden mer om hvordan universet fungerer.

Mye av følgende tekst er sakset fra websiden til ”The Electric Universe” – også en vitenskapelig gren som sloss for å få innpass i tradisjonell kosmologi og astronomi. Basert på forskning i plasmafysikken med empiriske undersøkelser av fenomener med plasma og elektromagnetisme er deres konklusjon fullstendig klar og fri for konflikter. Vi lever i et elektrisk univers. Ikke styrt av ”The big bang” og tyngdekraft men av kjente elektromagnetiske spilleregler når vi tar hensyn til at ”space” er ikke tom men en elektrisk ladet plasma.

Det vil si at alt du har lært om astronomi, kosmologi, solen og planetene er full av teorier som ikke holder mål.  Men vil vitenskapen erkjenne de nye oppdagelsene? Det virker som gutta som har oppdaget det elektriske universet sliter med de samme sperrene som jeg.

Noe av det jeg finner spennende er forbindelsen med ”enhetsloven”, eller “The Law of One” som RA- kanalen formidler – hvilket sier at bevissthet er universets mest grunnleggende ”stoff” og gjennom bevissthet er alt som har bevissthet knyttet til hverandre – et stort intelligent og åpent system. Det er nokså revolusjonerende som en tanke. Så er det også mer eller mindre bevist, i kretser som ikke har så lett å få godkjenning, at bevissthet er i sin essens elektromagnetisk. Forskere som arbeider med plasma kosmologi sier også at universet er elektrisk – den er styrt og drevet av elektromagnetiske krefter fra a til å. Det stemmer nokså bra overens med RA sin påstand.

Her er noen sitater og tanker som er verd å tygge på. I resten av det som står her er mine kommentarer merket med forkortet marg.

”Vi står like foran en enorm kosmisk oppdagelse som ingenting vi har fantasier om kan sammenliknes med.” – Sir John Herschel i 1850 da han oppdaget linken mellom magnetiske stormer på Jorden og solflekker på Solen, til Michael Farady, berømt for sine eksperimenter der han forsket på forholdene mellom elektrisitet og magnetisme. (Farady var ikke en vitenskapsmann)

“Det moderne astrofysiske konseptet som fremmer tanken om at solens energi stammer fra termonukleære reaksjoner dypt inne i solens indre er i konflikt med nesten hver aspekt av solen som vi kan observere.” – Ralph E. Juergens (1980)

Bildet NASA

Eddingtons arv til stjernefysikken har blitt en retur til Ptolemaic vitenskap der endeløse ”episykluser” blir lagt til teorier i et forsøk på å se ”riktig” ut.

”Det er nesten et århundrene siden den termonukleære teorien av stjerner var formulert. Det er en urban myte. Vitenskapen har så mange urbane myter som lever sine egne liv. Slike myter er vanskelig å få bort når fremstående vitenskapsfolk promoterer dem, lærere hermer etter dem, media dramatiserer dem og elever er frabedt å være utfordrende.” – Wal Thornhill

”Det er en merkelig tanke, men jeg tror en som er korrekt, at tyve eller tredve sider med ideer og informasjon kunne være i stand til å snu den gjeldende virkelighetsoppfatningen fullstendig opp ned, eller til og med ødelegge den helt. Jeg har ofte forsøkt å forestille hva disse sidene kunne inneholde, men selvfølgelig er jeg en fange av den nåværende virkelighetsoppfatningen, akkurat som alle dere er. Vi kan ikke tenke på utsiden av de mønstre som våre hjerner har blitt programmert til, eller, for å være mer nøyaktig, vi kan bare tenke et lite stykke utenfor, og da bare dersom vi er veldig originale.” – Fred Hoyle, Of Men and Galaxies

”Personlig, har jeg for lenge siden oppdaget hva de tyve eller tredve sider med ideer og informasjon kunne være for å snu fullstendig opp ned på vår virkelighetsoppfatning. Det er den informasjonen som kommer i dagens lys ved å sprenge grensene til tradisjonell vitenskapelig forskning. Det er noe som skjer når vi tillater, eller gjør legitim informasjon som kommer frem i forskning ved å bruke hele spektret av de dualistiske forholdene som finnes i vitenskapens begrensningen til materialisme, rasjonalisme og objektivismen.  Disse har elle en motpart som vitenskapen ignorer fullstendig, nemlig, det som er ikke fysisk også kjent som ”ånd”, ”transrasjonalisme” den sanne motparten til rasjonalisme, og subjektivitet som faktisk er en meget verdifull og unngåelig del av den informasjonsflommen vi til en hver tid må forholde oss til – det vil si sansebasert informasjon. Denne nye modellen kaller jeg det tredje alternativet. Den har vært brukt i lang tid for å forske i nær døden opplevelser – noe som konkluderer med at hjernen er en mottaker for bevissthet fra sinnet, noe som overlever døden.”

”Det å vite av vi mennesker er udødelig ville nok skape en stor sensasjon. Verre er det å oppdage at vi mennesker har et åndelig opphav og at vi er i livet for å utvikle vår oppmerksomhet rundt det opphavet, dens struktur og muligheter. I 20 år har jeg utviklet modellen basert på empiriske observasjoner og den virkelighetsoppfatningen, kan jeg garantere deg snur opp ned på alt som er akseptert innsikt.” – Mike Cechanowicz 2010 – Livets Håndbok

”Vi kan bare diskutere eller gjøre intellektuelle fremsprang ved å passere gjennom den eksisterende lærdom. Det er en slik enorm oppgave, gjort enda mer enorm ved mengden av spesialiserte port voktere, at ingen kan produsere en integrert tanke.” ”…vi er oppimot en krise i språk og kommunikasjon. Denne krisen blir forsterket, ikke forminsket, av universitetene.” – J R Saul, The Unconscious Civilization

I noen år nå har en uortodoks ide blitt mer og mer populær blant astronomer. Den er i konflikt med eldre lærdom og gjør tankefulle observatører, særlig klimatologer, urolig. ”Solen,” forklarer Lika Guhathakurta av NASA hovedkvartalet i Washington DC, ”er en variabel stjerne.”

”Jeg påstår at det er sannsynligvis så mange som tyve virkelig hovedoppdagelser i fysikken som venter på noen å plukke opp, og som involverer ingen stor talent. Jeg mistenker at det å ha en stor talent kunne være en aktiv ulempe, siden det er vanligvis tilfellet at talent dikterer vitenskapsmannens tanker heller enn den andre veien.” – Fred Hoyle Of men and Galaxies.

Det enkel elektriske universet

”Enkelte mennesker, i hver generasjon, tror at deres er den som har endelig sett allting klart, og at deres innsikter peker til sannheten, det endelige svaret. Enda marsjerer vitenskapelig oppdagelser videre og dagens sannheter vil bli morgendagens fortellinger.” – Gerrit L. Verschuur, Interstellar Matters

Følgende er en relativ fri oversettelse tatt for en av forskerne som står for spredning av informasjon rundt forståelsen av at universet er styrt av elektromagnetiske prinsipper i plasma. Øverst er linken til den opprinnelig siden. Jeg oversetter dette slik at denne informasjon også er tilgjengelig for de som ikke er god på det engelske språket.

Siden min siste rapport, har jeg vært i England der jeg hadde møte med mennesker som var aktivt opptatt med det elektriske universet og utfordringer vedrende å utdanne folket. Det å få oppmerksomhet for en enkel elektrisk modell av universet er et problem fordi media er helhetlig gitt seg i kast for å støtte vitenskapelig myter som the Big Bang. Astronomen, Fred Hoyle, skrev nesten profetisk i boken ”Of Men and Galaxies 1964), ”Flere og flere profesjoner vil ta et skritt inn mot underholdningsbransjen. De av oss som ikke er direkte ansatt  av industrien vil komme til å forstå at vi egentlig driver med er ”show business”.

Mye tidligere var George Christof Lichtenberg (1742-1799) enda mer forutseende, ”En mann kan ikke sterk nok be til himmelen: dersom det ønsker å la ham oppdage noe, må det være noe som lager et stort smell (big bang). Det vil høres inn i evigheten.” For vitenskapens skyld håper jeg ikke det. Det store smellet var  ikke ”oppdaget” men oppfunnet av matematikere etter forslag av en Belgisk katolsk prest og astronom, George Lemaitre, for opprinnelsen av universet fra en prehistorisk atom eller ”Kosmisk Egg” som eksploderte i skapelsens øyeblikk. Teorien går rett i mot prinsippene vi kjenner til i fysikk. Den er urealistisk og trenger mesteparten av materie i universet å være usynlig, ikke bare mørk og mystisk ”mørk” energi. Til og med galaksene må ha matematiske myter (svarte hull) i deres kjerne for å forklare bare noen av deres trekk. Hoyle trodde en enkel, vanligvis enkel, observasjon kunne forkaste en sterk og etablert paradigme som The Big Bang. Men når du tror i teorier som the big bang, har logikk ingen dominerende kraft og en hver observasjon kan bli en vane sak.

Hvordan kan det ha seg at vitsetegnere kan se gjennom tullete påstander mens andre er fullstendig ute av stand til å se det. Tegning av Wiley Miller

Det elektriske universet er utviklet rundt plasma kosmologi, som er en anerkjent disiplin innen den praktiske elektriske ingeniørfaget gjennom Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Avhandlinger om plasma kosmologi er publisert i IEEE artikler om Plasma Vitenskap. Den åpne diskusjonen i denne journalen minner om hvordan vitenskapelig journaler var for over et hundrede år siden, ikke den monokulturen vi har med the Big Bang teorien. Mitt papir om den elektriske essensen av supernovaer og stjerner var publisert der i 2007.

… Til forskjell med big bang kosmologien er plasma kosmologi utsatt for eksperimentelle forsøk i laboratoriet og alt følger ”Lichtenberg” eksperimentell tradisjonen. En hver smell som skapes her er reale og bråkete. Plasma kosmologi kan demonstrere enkel fysiske prinsipper for elektrisk formasjon og atferd av spiralgalakser og stjerner uten å ty til hypotetiske begreper.

Nesten hele det synlig universet består av plasma – en gass der noen av atomene har mistet en elektron eller to. Ulik gassene som vi er kjent med på jorden, reagerer plasma sterkt sammen med elektromagnetiske felt og det er en bedre fører av strøm enn kobber. Dens atferd kan beskrives som kompleks og lik noe som lever. Det burde være et ledetråd! Universet er i prinsippet et elektrisk plasma fenomen.

Elektrisitet eksisterer i rommet. Magnetiske felt som måles i rommet kan bare lages av elektrisk strøm. Radio teleskoper plukker hele tiden opp galaktiske magnetiske felt og deres form passer nøyaktig det vi oppdager i våre plasma kosmologi eksperimenter. Dersom vitenskapen var reklamert til å være åpen til sannheten, burde vi forvente big bang kosmologer å løpe ned plasma laboratoriene. Det skjer bare ikke. De er i prinsipp teoretiske matematikere. Vi treffer den kunstige moderne blokkeringen av spesialisering. Den kulturelle historikeren, Jaques Barzun, definerte spesialisering slik, ”et stykke kjøreregler som sier at ingen spesialist skal plage det som er andres anliggende, slik at en kan bli tolket som invaderende og vise seg til å være uinformert. Spesialisme er født av det filosofen Arthur Balfour kaller, ”den seige doktrinen som sier at overflate kunnskap er verre enn ingen kunnskap.” Ukontrollert spesialisme er en tilfeldig og rent ut sosial ondskap, er ikke anerkjent for den kunstig identiteten den har og få har mot nok til  si at det å skjære ut en liten bit av virkeligheten og granske dens innhold gir like stor sjanse for beskyttet uansvarlighet som for vitenskapelig ryddighet.” – Science: the glorious entertainment.

Notat: Mine egne undersøkelser fører meg frem til de samme konklusjonene som er fremmet her. Over avhengighet av spesialisering, slik vi har i vårt samfunn, fører til en tilstand der ingen, eller få faktisk er generalister nok at de har innsikt i tverrfaglighet og mønstre som gjelder på tvers av kunstige grenser. For å si det enkelt – det blir umulig å se helheten. Det er et verktøy for fragmentering. Som min gode tante sa, ”Vi vet mer og mer om mindre og mindre, for til slutt å vite alt om ingenting”. Det er så sant!

Plasma kosmologen Eric Lerner, forfatter av boken, The Big Bang never Happened, sier, “en av de mest destruktive forhold rundt mytologien, the big bang er at den fremmer ideen om at bare mennesker som er eksperter i ekstrem komplisert mattematikk kan forstå universet… Det er, selvfølgelig, argumentet rundt keiserens nye klær. Dersom du ikke kan se keiserens nye klær må du være enten dum eller inkompetent.”

Ingeniører er verken dumme eller inkompetente. Mye av den reklamerte suksessen innen vitenskapen det siste århundrene må godskrives ingeniører, og det er ingeniører som har en tendens å foretrekke den virkelig verdens enkelhet fremfor metafysikken av det store smellet og svarte hull.

Signaturen til en god teori er dens enkelhet. En av deltakerne i London konkluderte med. ”Jeg synes det elektriske universet faktisk er veldig enkel.”

I essensen er alt avhengig på spørsmålet om elektrisitet eksisterer i rommet. Tradisjonell persepsjon er at den ikke eksisterer. Vi mener å ha evidens for at den gjør det. Alt strømmer fra dette enkle spørsmålet. Det vi prøver å gjøre er å fremme en vitenskapelig revolusjon: Den elektriske revolusjonen. Denne revolusjonen vil ha vidt strekkende konsekvenser slik som den ”Copernican” revolusjonen, som var basert på den enkle ideen om at jorden eller solen var universets midtpunkt.

… Historien vil vise at den nåværende paradigme rundt ”big bang” teorien er en uheldig ulykke i forhold til ”timing”. Fundamentet var lagt ned tidlig i det 20-århundrene. Samtidig ble elektriske lys introdusert og studiet av elektriske utladninger i gass var fortsatt noe helt nytt for menneskeheten. Resultatet var at Einsteins ny og esoterisk geometrisk teori rundt tyngdekraft som behandler tomrom som en gjenstand i stand til å bli forvrengt, var en kombinasjon av en snodig tolkning av fenomenet kjent som ”redshift” fra fjerne galaktiske objekter (som ikke var favorisert av Hubbel selv som fysisk sannsynlig) for å produsere ideen om en ekspanderende univers. Faktum om at dette utøver vold på en av de mest grunnleggende fysiske lover ved å skape materie fra intet synes ikke å ha skapt problem for de som støttet teorien. Det burde det ha gjort. De å skape det perfekte ”gratis matpakke” er ikke vitenskap.

The big bang utøver også vold på en annen viktig lov i fysikken og det er for en hver aksjon, er det en tilsvarende og lik motreaksjon. Det vil si at dersom universet er ekspanderende, må det også være krefter i sving som gjør at den trekker seg sammen. Dette kommer tydelig frem i arbeidet til Nassim Haramein som også var den som forutsa at det ville bli oppdaget ”svarte hull” i midten av vår galakse og at svarte hull var motoren til alle galakser. Denne teorien synes nå å være bekreftet innen klassisk astronomi. Fra denne kraftkilden sendes det også galaktiske bølger som inneholder store mengder med energi som påvirker selvfølgelig også vårt solsystem. Kosmologen Paul A. LaViolette fremmer ideen om at universet har en fortløpende skapelsesprosess på gang og at denne prosessen finner sted i de galaktiske midtpunkter der disse svarte hullene befinner seg. Igjen er det i overensstemmelse med Harameins måte å forstå hva et svart hul faktisk er.

Denne grafiske fremstilling er tatt fra Harameins webside der den oppstår som en animasjon som viser en fortløpende ekspansjon og sammentrekning som skaper en syklus av skapelse. Observasjoner av galakser viser at de alltid har en flat spiral form, men så har de også en mindre synlig kuleform av stjerner over og under spiralen. Det gir mer tyngde til teoriene til Haramein og LaViolett.

Haramein har også gått i dybden til den underliggende strukturen av alle sfærene som universet er så glad i å produsere. Han mener å ha oppdaget en geometrisk struktur som skjuler seg i ulike kule former og at disse også kommer til uttrykk  i det vi kjenner som hellig geometri – som synes å komme til uttrykk i kornsirkler, og eldgammel esoterisk informasjon rundt omkring på planeten.

Teoriene til Harimein og LaViolett skaper ikke konflikter med forståelsen av at universet er drevet av en underliggende elektrisk energi i en plasma. Som Tesla en gang sa, ”En dag vil menneskeheten koble seg til universets drivkraft”. Det han snakket om var det vi, i dag, kaller 0-Punkts energi også kjent som vakuum energi. Det er en energiform som eksisterer overalt i universet og vi merker det aldri fordi vi er vanligvis ute av stand til å lage en forskjell i denne energiformens potensial. Den er lik overalt. 0-Punkts energi er elektrisk i sin essens. Den har også kvaliteter som er annerledes enn elektrisitet slik vi forstår den. Motorer som går på denne energiform kjører uten å gå varm – de blir faktisk kjølig.

Denne energiform påstås å være i hendene til amerikanske myndigheter som bruker det til militære formål. Energiteknologien er beskyttet med stor hemmelighold fordi frigjøring av denne energi ut i verden ville knekke energi kartellene som styrer verden. Samtidig er det mange frittstående forskere som arbeider med å forstå seg på det de vet er mulig fordi flere har gjort det tidligere i historien.

Jeg er av den mening om at universets drivkraft er å finne i forståelsen av svarte hull og at denne innsikten, sammen med forståelsen av at universet er et stort, intelligent og åpent system er også knyttet opp til utviklingen av menneskets bevissthet. Jeg er også overbevist om at menneskeheten er avstengt fra å få tilgang til denne energiformen fordi vi ville bare bruke det til destruktive formål – for eksempel krigføring. Det samme gjelder for menneskets bruk av atomkraft. Mens ET-intelligens har lenge vært en del av vår kulturarv – for de som er villig til å se det, var det en ny oppblomstring av UFO observasjoner samtidig som USA utviklet og brukte atomvåpen. De har viselig evne til å sette atomraketter ute av spill og det påståes at ET-intelligensen også blir påvirket om vi starter en atomkrig. Derfor er det ikke tillat. Da griper de inn og stopper oss. Det er også derfor jeg tenker at krefter vi enda ikke helt forstår er med på å holde tilbake vår innsikt i tilgang til fri energi så lenge vi har en fragmentert oppfatningen av virkeligheten.

”Hvem er vi som en art å ha mot til å stille slike allmektig spørsmål som berører hvordan universet ble skapt og i den unik arrogansen tror at vi kanskje har det rette svaret innen kosmiske mikrosekunder etter å ha stilt spørsmålet”. – Gerrit L. Verschuur, Interstellar Matters.

Den intellektuelle arrogansen av Big Bang teorier er sjokkerende når vi finner at vitenskap er ute av stand til å forklare de enkleste fenomener assosiert med materie. Masse, tyngdekraft, magnetisme, og lys er et mysterium. Vi har beregninger som beskriver hva som skjer når en ladet partikkel er akselerert; du slipper noe fra en høyde; sender strøm nedover en ledning; og lys treffer overflaten. Men matematiske beskrivelser er ikke det samme som en fysisk forklaring.

I mellomtid, har det siste århundrene sett enorm utvikling i forståelse av fenomenet med elektrisitet i vakuum rør, ”arc-lamps”, sveise apparater, forming av materie gjennom elektrisk utladninger, og ultra høyenergi eksperimenter ved Los Alamos National Laboratorier og Sandia Laboratories. Elektriske ingeniører var de første å se slående paralleller med astronomisk fenomener og det startet med Jordens aura – Nordlys.

Nordmannen, Kristian Birkeland, tidlig i 1900-tallet satt opp en elektromagnetisk observasjonspost på innsiden av den arktiske sirkelen.  Han assosierte magnetiske effekter av auraer med elektriske strømmer som strømmer mellom Solen og Jorden. Hans elektriske ”Terrella” eller ”lille jord” eksperimenter var i stand til å reprodusere de samme fenomener som Nordlyset, solflekker, kometer osv. Den store leksen fra Terrella eksperimentene er at de alle trengte ekstern elektrisk kraft som ble skapt en på avstand vekk fra eksperimentet. I de siste årene har hans navn blitt brukt til de elektriske strømmene som vi oppdager i rommet – ”Birkeland currents.”

Ingeniører finner det enkelt å belyse våre byer med elektrisk kraft skapt på avstand vekk fra byen. Det streifer aldri astronomer at naturen bruker den samme enkel metoden for å belyse galakser. De har aldri tenkt at stjerner kan være en kosmisk elektrisk fenomen, som gatelykter i bane med kraftledninger. Det var Dr. Charles Bruce en kollege fra IEEE og Royal Astronomical Society, som forsket på lyn, som fikk ham til å identifisere elektrisk aktivitet på solen, på stjerner og i galakser.

Oppdagelser rundt lyn og nordlys fortsetter å overraske fysikere selv i dag. Kanskje det er en god grunn til det. Erfaringer på jorden er en som berører materie i form av fast materie, flytende og gass. Området vi opphoder oss mellom ionosfæren, ca 80 km over oss og overflaten på Jorden er en av de mest sjelden miljø i universet. Vi lever i en del av universet der .001% eller mindre der plasma ikke eksisterer på en naturlig vis, bortsett fra lyn og nordlys. Plasma er kalt den fjerde tilstand av materie, men i forhold til dens presens over alt i universet er det kanskje bedre å kalle den mest fundamental tilstand for materie.

…Presidenten av International Astronomical Union 2009, Catherine Cesarsky, sa nylig, “Jeg synes at unge vitenskapsfolk burde passe på at de ikke blir hjernevasket. De burde se forbi de kartene, selv om vi plasserer det beste vi vet i dem. Også burde de motstå spesialisering for mye på bekostning av de store perspektivene. Den beste måten å slippe unna alle som sier det samme er å se på ting på avstand – å lage forbindelser til ulike ideer.”

Wal Thornhill

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

9 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
14 år siden

ZetaTalk kommenterer arbeidet til David Talbott, om sammenhengen mellom plasmafenomener og fortidens petroglyfer, i siste nummer av ZetaTalk Chat:
http://www.zetatalk.com/ning/12ju2010.htm

Ene
Ene
Abonnent
14 år siden

Spennende artikkel og bra stoff!
Takk.

Frontbildet ligner livets blomst i mikro og makro.
Sånn som det skal være, litt balansert og litt ubalansert.
Som det er…

Ursus
Ursus
Abonnent
14 år siden

Spennende artikkel dette, og litt vanskelig å kommentere, ettersom den favner så stort.

Det du skriver om det elektriske univers er særs fasinerende. Konseptet ”The Electric Sun” snur egentlig alle våre forestillinger om solen på hodet. Solen er ingen ’kjernereaktor’, det er ingen fusjonsreaksjoner som er årsak til solens varme. Derimot er solen et punkt som ’suger’ til seg elektrisk energi fra universet.

Ett hovedargument går på (det ubesvarte) spørsmål hvorfor solens overflate er (latterlig mye) kaldere enn dens korona? Den tradisjonelle solforståelse kan ikke forklare dette, og ikke minst blir de sorte flekkene nonsense med tanke på at solen skal være en fusjonsreaktor. I en tradisjonell forklaringsmodell blir det omtrent det samme som om temperaturen fra en vanlig forbrenningsovn blir varmere jo lengre vekk du beveger deg bort fra den. Det henger ikke på greip.

What causes a sunspot?

In the electrical model, the Sun receives electrical energy from interstellar space in the form of a glow discharge. Plasma experiments show that some energy will be stored in a donut shaped ‘plasmoid’ above the Sun’s equator.

>> The solar plasmoid (Seen here from above the pole) has been imaged in ultra-violet light using data from the SOHO spacecraft).

The energy is released sporadically from the plasmoid to the mid-latitudes of the Sun. (Incidentally, plasmoid resonances may give rise to simultaneous flares on opposite sides of the central body, as recently reported on the Sun). The global tornado storm is pushed aside by more powerful charge sheath vortexes that deliver electrical energy from the plasmoid to much lower levels. The resulting holes in the tornado level, or photosphere, are what we call sunspots. Rather than being a site where energy flow has been restricted, a sunspot is a site where it is enhanced. That explains why ‘they are launch pads for complex expulsions of plasma that race through the solar system.’ The giant electrical tornadoes that form sunspots accelerate particles in their powerful electromagnetic fields, generating UV light and x-rays instead of visible light. However, because temperature is a measure of random motion, the field-directed motion of the particles within the sunspot vortex appears ‘cool.’

Fra http://www.holoscience.com/news.php?article=s9ke93mf

Les også på denne siden: http://www.electric-cosmos.org/sun.htm

For øvrig kan de såkalte lærde eller ’akademikere’ ta seg et stev, hele Universitetssystemet består av oppgulp og jag etter karriere, stort sett, det finnes selvsagt hederlige unntak bla bla. Penger og kontakter er mer viktig enn sann forskning. Etter en del år (for leenge siden) på universitet og avlagt hovedfag så har jeg sett mer enn nok til å skjønne at en professortittel ikke nødvendigvis fordrer mye annet enn et normalt omløp, gode kontakter, spisse albuer og ikke minst føyelighet til et etablert system.

Historien viser gang på gang at virkelige genier blir frosset ut fra den gemene hop. De vi i dag tenker på som genier, slik som for eksempel Einstein, var slettes ikke et geni. Han rippet sine data fra andre, fra Olinto De Pretto blant annet, og publiserte dem som sitt eget. Einstein er rett og slett hypet opp, og de som ytrer en kritisk tanke mot ham er dømt til et liv utenfor akademia/pengesekken. Mer om Einstein kan leses her (litt off topic, men men):

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_einstein.htm

Og til slutt; du sier at du ikke er en “godkjent vitenskapsmann eller forsker”, og takk og lov for det :)

Som en tommelfingerregel kan man kjapt overse sedvanlig oppgulp fra trangsynte ”anerkjente forskere”, intet nytt kommer frem der i gården uansett.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Ursus
14 år siden

Dette innlegget støttes helhjertet Ursus. Stemmer meget godt overens med min forståelse av Universitetssystemet. Ikke slik å forstå at ALT innen akademia er oppgulp. Men som alle andre “sosiale systemer” vil også dette systemet bli korrumpert av maktmennesker som ønsker lydighet og ikke brillians. For middelmådige maktmennesker føler seg truet av de som er bedre enn de selv. Resultat: Lydighet, føyelighet, middelmådighet, produksjon av “oppgulp”, spisse albuer, dogmatisme, latterliggjøring, utfrysing etc etc.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
14 år siden

Det er bra at du fikk ut en artikkel om plasmakosmologi, for jeg har utsatt min egen artikkel om plasmakosmologi alt for lenge, og den blir fortsatt utsatt. De ukentlige nyhetsbrevene til Thornhill får jeg heller ikke tid til å lese, selv om de sikkert er meget spennende.

Foreløpig bare to kommentarer:
1) Frontbildet har vel ikke noe med plasmakosmologi å gjøre?
2) Nassim Haramein har verken status innen Big bang-kosmologi eller i plasmakosmologi. Jeg kjenner ikke til noen plasmakosmologer som refererer til ham.

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Hadde en lang kommentar til denne spennende artikkel, men da jeg postet den etter å ha logget inn så forsvant den bare. Argh. Tok heldigvis en kopi, skal se om jeg får postet den senere. Dette har skjedd før også. Mye knot med det systemet dere har, må gjerne logge inn flere ganger etc. Dette skjer uavhengig av hvilken nettleser man bruker. Sikkert flere som har opplevd dette. Underlig at det ikke er flere kommentarer på denne, essensen er krutt som snur oppned på alt det vi tror vi vet om sola, f.eks. Det faktum at soloverflata er myyyye kaldere enn dens korona, burde vært nok til at de etablerte solteorier hadde blitt forkastet…

« Forrige artikkel

Melodi Grand Prix 2010

Neste artikkel »

Norge er den siste amerikanske stat

9
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x