/

Stevia vs Aspartam

14395 visninger
8 minutter lesetid
95

Stevia og Aspartam er begge såre ord knyttet til stor smerte. Hovedfokuset i denne artikkelen er å engasjere deg til å delta i en fredelig demonstrasjon, og bidra til å vise at folket nå sier STOPP – nok er nok!

For deg som ikke kjenner til saken vil jeg oppsummere kort og lenke opp noen gode artikler, dokumentasjoner og dokumentarer i fotnotene til artikkelen.

Aspartam

Aspartame, MSG, Splenda, Sukralose, Glutamat er helseskadelig
Aspartam, MSG, Splenda, Sukralose og Glutamat er helseskadelig

Aspartame, Aspertame, Aspartam og en mengde andre dekknavn, er et syntetisk søtningsmiddel som brukes som alternativ til sukker og andre søtningsmidler. Aspartam (APM) innehar også E-numrene E 950, E 951, E 952 og E 953.

Aspartam har den denne komplekse molekulærformelen; C14H18N2O5.

Aspartam ble først oppfunnet og produsert av Searle Pharmaseuticals, som også var et Monsanto-eid selskap under ledelse av Donald Rumsfeld.

Aspartam er sagt å være 200 ganger søtere enn sukker, men stoffene i Aspartam er bevist livsfarlige i flere studier, blant de beste er den italienske Ramazzini-studien(Les mer). Det er utallige artikler rundt Aspartam basert på menneskers egne erfaringer, noe som også tyder på at det er hold i denne studien.

Aspartam er et excito-toxin (nervegift) og brukes i over 5.000 matvarer i dag, og flere farmasøytiske preparater for diabetikere. Hva et excito-toxin er, forklares best av denne dokumentarfilmen kalt Sweet Remedy laget i samarbeid med en av de fremste ekspertene på området, Dr. Blaylock. For å se en superkort infovideo rundt Aspartam, se her.

Andre farlige tilsetningsstoffer:
MSG er også et excito-toxin. Dette stoffet har betegnelsene E620 – 650. Du vil bli forbauset over hvor mange matvarer du spiser dette stoffet er i.  Se fotnoter for mer informasjon rundt MSG og Aspartam.

Splenda, eller sukralose: Stoffet tar mange år å bryte ned i naturen og utgjør en alvorlig trussel mot livet i havet. Splenda fanges ikke opp av renseanleggene før vann/avfall pumpes i havet, dermed søter sukralose havområdene og ødelegger plante- og dyreliv i havene. Spørsmålet er da også hvor sunt er det for mennesket? Dette er det foreløpig for lite studier på til å si med 100 % sikkerhet.

Hva er Stevia?

Stevia er en naturlig søt urt som inneholder et stoff kalt steviosid og er inntil 300 ganger søtere enn sukker. Urten er helt ufarlig i moderate mengder og påvirker verken blodsukker eller kolesterolnivå. Dermed er Stevia eller Steviosid ypperlig for diabetikere og kan brukes som tilsetning i det meste av matvarer.

Stevia er elsket av folket, men hatet av sukkerindustrien, farmasøytisk- og kjemisk industri. Stevia i sin rene naturlige form kan ikke patenteres og er dermed ikke interessant for de store multinasjonale konglomeratene hvor penger ikke lenger er hovedfokuset, men kontroll, makt og innflytelse ser ut til å være hovedmålene i selskapene.

Hvor er beviset?

Dette bevises ved det enkle faktum at om dette ikke var tilfelle, så ville Stevia tatt over søtningsmiddelmarkedet som nå er kontrollert av sukker, MSG og Aspartam. Stevia motarbeides febrilsk både av statlige organisasjoner som Mattilsynet, legemiddelverket og andre. Disse burde arbeide for folkets sak, men sannheten er at sukker bringer enorme inntekter til staten gjennom sukkeravgifter etc. Man kan stille spørsmålet, er det ikke ønskelig å ha sunne friske og høyt bevisste mennesker i samfunnet?

Stevia den søte urten
Stevia den søte urten

Dermed forbys ikke Aspartam, sukker, sukralose (Splenda), MSG (monosodium-glutamat) og andre farlige stoffer i vår mat; den skattlegges heller, fordi den utgjør en viss trussel mot den menneskelige helse ved konsumpsjon av større mengder (i henhold til øvre tillatte grenser igjennom Codex og EU direktiver), dermed kapitulerer Staten overfor elendigheten, mens folket betaler for det hele.

Stevia, den sunne urten, er forbudt i Norge

Stevia er forbudt i Norge. Når vi spør mattilsynet hvorfor, er svaret at ingen har søkt om godkjenning av spesifikke produkter med Steviosid i. Dette er en løgn; flere har søkt, men de får umiddelbart avslag. Hvorfor?

Avslagene begrunnes med at EU-direktivene forbyr Stevia. Norge er ikke medlem av EU, men er EØS medlem. Altså handler dette om maktfordeling og penger. Det er et fåtall mennesker med sterke egeninteresser som hindrer fri tilgang av det som er bra for mennesker.

Over 40 % av søtningsmiddelmarkedet i Japan består av Stevia

Stevia brukes i over 40 % av alle produkter som trenger ekstra søtning i Japan i dag; Aspartam er forbudt i landet. Selv Coca-Cola inneholder Stevia der nede. Det er ikke rapportert noen dødsfall eller helsemessige skader på grunn av bruk av Stevia i dette landet. Er ikke dette beviser gode nok?

Et argument myndighetene og interesseorganisasjoner bruker imot Stevia er at det kan påvirke forplantningsevnen hos mennesker.

Hva er dette utsagnet basert på?
Utsagnet er basert på en studie med rotter sponset av interesseorganisasjoner knyttet til den allerede etablerte søtningsmiddelbransjen som fikk steviosid tilsvarende 35 kg (om rotten var et menneske) hver dag. Rottene fikk ikke kreft eller andre sykdommer, men det var antydning til nedsatt reproduksjon hos rottene. Dette er et horribelt eksempel på forvridning av studier for å bistå egeninteresser og for å skape argumenter for å holde Stevia borte fra markedet. Deretter bruker de loven for å stoppe folk som forsøker å selge stevia i Norge.

Dette får oss til å stille disse spørsmålene:

Hvis 35 kg konsumert stevia hver dag kun vil gi deg visse (ikke signifikante) problemer med reproduksjonsevnen, hva ville da 35 kilo aspartam gjort med kroppen din?

Hva er intensjonen bak det å fortsatt forby Stevia i det norske markedet?

Hva må vi gjøre for å skape nok bevissthet rundt dette slik at Stevia blir lovliggjort?

(Ikke på grunn av at Coca-Cola får patent på et steviaderivat, men at folket har satt foten ned og krevd at dette blir lovliggjort for de som har interesse av å bruke stevia fremfor alternativene.)

Så, for å få frem denne opinionen har vi følgende alternativer:

 1. Vi kan danne grupper rundt dette. (Dette er allerede gjort). Se gruppen Stevia til folket som nå har over 8400 medlemmer, klikk på lenken Stevia til folket.)
 2. Vi kan skrive artikler om dette i media. (Dette er allerede gjort til en viss grad, spesielt rundt Aspartam og skader knyttet til dette.)
 3. Vi kan snakke om det og spre informasjon om dette til andre. (Dette har vi allerede gjort og gjør daglig.)
 4. Vi kan sette press på våre myndigheter og KREVE at stevia lovliggjøres, mens Aspartam, sukralose og MSG forbys.
  1. Målet må være å fullføre punkt 4, men vi må begynne med lovvliggjøring av Stevia først, og mulig forbud mot Aspartame.
  2. Hvordan gjøres dette?
 1. i.      Vi må vise vår motstand mot Aspartame åpenlyst og tydelig, vi må stå samlet
 2. ii.      Vi må vise vårt krav om at Stevia nå skal lovvliggjøres så tydelig at det ikke vil finnes tvil om at en stor og representativ del av folket har talt.
 3. iii.      Vi må fortsette OG intensivere informasjonskampanjene for at Stevia skal lovvliggjøres og advare flere mot Aspartame og andre syntetiske og kjemiske søtningsmiddel.
 4. iv.      Vi MÅ stå samlet!

Hva er den neste naturlige handlingen nå?

Dermed er det neste naturlige steg for å få til dette å arrangere en demonstrasjon og vi MÅ faktisk ALLE ta ansvar og stille opp. Det er kun noen timer det er snakk om.

Det må og vil være en fredelig demonstrasjon. Jeg vil heller kalle det en sterk markering av våre krav.

Disse kravene må følges opp i etterkant, og vi må ikke stoppe arbeidet rundt dette etter en demonstrasjon, men intensivere innsatsen for å sette ytterligere press på myndighetene og personer som står vi veien.

Media må informeres så godt som overhode mulig, og det må gjøres på en profesjonell måte. Vi er allerede i gang med å samle inn kontaktinfo til en rekke journalister. De journalistene som motarbeider folket vil bli svartelistet.

VIKTIG INFORMASJON RUNDT DEN STORE MARKERINGSDAGEN:

Demonstrasjonen arrangeres av en kjernegruppe på ca 10 sterkt engasjerte personer hvorav også noen er knyttet til nyhetsspeilet og andre organisasjoner.

Bli med på å forby Aspartam og lovliggjøre Stevia!

Bli med på å forby Aspartam og lovvliggjøre stevia!

Dette er viktig!

Skriv ned disse detaljene og sørg for å slå et slag for fellesskapet denne dagen.

Sted: Utenfor Mattilsynets kontorer i Oslo
Adresse: Ullevålsveien 76
Dato: 20. august 2009. (Spre ordet nå!)

Tid: 13:00 – 16:30

Adkomst til Mattilsynet: Trikk nr 17 eller 18 stoppested Adamstuen

Aktiviteter denne dagen
Vi vil sette opp et ekspertpanel/spørrepanel og invitere en representant fra Mattilsynet til å møte opp. Vi har forberedt en del spørsmål som vi ønsker å stille dem, om de tør møte opp; hvis ikke vil vi få dokumentert deres uvilje til å lytte til folket og svare grundig for de handlinger som er utført på vegne av det norske folk.

Vi vil også kjøre en morsom sketsj (fremstilling) på stedet som gir tydelige signaler om hva vi synes om disse overtrampene.

Vi vil også filme hendelsen og dokumentere det hele for å ha noe å arbeide med i etterkant.

Dette er grunnene til at vi demonstrerer. Last ned dokumentet her. Klikk her

Vi ber om at nettopp du møter opp, uten unnskyldinger av diverse slag. Vi ber kun om dette, ikke noe mer i denne omgang. Vi er mange som jobber i timevis for å muliggjøre dette for oss alle, og det må vi gjøre på vår fritid. Om du kjenner til saken rundt Stevia vs Aspartam så innser du at du også har en forpliktelse ovenfor dine nærmeste og for helheten og for deg selv. Derfor er du forventet å delta så sant du har praktisk mulighet til dette. Vi blir nok ganske mange ildsjeler der, men vi trenger deg også. Alle som bryr seg om sin egen helse og helsefrihet bør stille opp denne dagen de få timene dette pågår.

Vi må BEVISE AT VI KAN STÅ SAMLET EN GANG FOR ALLE!

For pressen:
Kjetil Dreyer (forfatter av artikkelen) vil være mediekontakt i forhold til demonstrasjonen. Journalister kan ta kontakt på tlf. 45600654 eller på email: kjetdrey@start.no.

NB! Demonstrasjonen er også IMOT CODEX ALIMENTARIUS (Matkoder som begrenser vår tilgang til sunne alternativer), les mer om Codex på denne facebook gruppen, VI MÅ STOPPE DETTE – 31. desember 2009 kan livet ditt forandres for alltid.


Fotnoter:

 • Ramazzini-studien rundt Aspartam. Klikk her
 • Blaylock kortfilm om Næring og oppførsel, veldig god og informativ med godt relaterte statistikker. Klikk her
 • Link til Dr. Blaylock sin side. Rapportene hans er dype og basert på omfattende arbeid og vitenskap, han er en sterk og solid kilde. Klikk her
 • Link til filmen Sweet Remedy. (En av de fremste dokumentarer rundt Aspartam) Klikk her
 • Om Stevia på Wikipedia med link til norske leverandører. Klikk her
 • En artikkel fra Dr Mercola om Aspartam. Klikk her
 • Flere artikler av Dr Mercola kan leses her. Klikk her
 • Artikler om MSG
  a) Klikk her for artikler rundt MSG
  b) Klikk her for artikler rundt Glutamat (samme som MSG)
 • Link til gruppen Stevia til Folket. Klikk her
 • Link til gruppen VI MÅ STOPPE DETTE – 31. desember 2009 kan livet ditt forandres for alltid. Klikk her
 • Studier rundt Stevia for deg som ønsker mer kjøtt på beinet. Klikk her
 • Mer dokumentasjon, og svar på spørsmål rundt Aspartam. Klikk her
 • Andre fotnoter kan bli lagt til etter hvert. Stikk derfor innom artikkelen mot den 20 for å se om det er noen oppdateringer.
 • Dokument om codex alimentarius fra Fritt Helsevalg. Klikk her
 • Aspartam-rapport med omfattende intervju med Dr Blaylock rundt Aspartam. Klikk her
 • Derfor demonstrerer vi utenfor Mattilsynet – bli med – last ned dokumentet. Klikk her

Kjetil Dreyer har gjennom flere år drevet nordens største nyhetskilde for direktesalgsindustrien, han har skrevet hundrevis av artikler og har et enormt nettverk av ledere og ressurspersoner. Han drev også organisasjonen Quality Seminars som fokuserte på seminar, kurs og konferanser som hjelper mennesker i forskjellige deler av livet. Han var leder for Vaksinekasjon.no og vaksinemotstanden rundt H1N1 vaksinen i 2009 og fortsetter sitt arbeid med å bevisstgjøre mennesker rundt helse og andre samfunnsmessige spørsmål. Gjennom sitt ønske om å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv grunnla han Altshop.no i desember 2007 som i dag er norges største alternative nettbutikk.

Abonnere
Varsle om
guest

95 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
arifkarim
arifkarim
13 år siden

Tusentakk for en så informativ artikkel. Jeg hadde hørt om codex-alimentarius (egentlig: eliminaterius). Men jeg visste ikke at ogsp Norge er med på den via WHO.

Dette var som et sjokk da jeg leste dette på wikipedia om Stevia:

I et nyhetsoppslag i TV 2-nyhetene i juli 2006 sto en kvinnelig norsk ernæringsekspert fram og fortalte om anonyme drapstrusler hun hadde mottatt i forbindelse med sitt engasjement for å spre informasjon om Stevia. Også ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski uttalte seg i innslaget og kritiserte de
forskningsrapporter EU baserer sin kritikk mot Stevia på som uvitenskapelige.

Er liksom alle våre stats-departmenter kjøpt av blinderbergere? Hvis dette er sant så er fremtiden for oss veldig mørkt.

smurfen
Moderator
13 år siden

Aspartame (L-alpha-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester)

Klønete forsøk på forord:
Jeg vil svært gjerne at flere skal bli bevist på Aspartame (nutrasweet) og lære seg å kjenne igjen den kyniske industrien. Artikkelen ble skrevet etter at jeg hadde sett dokumentaren Sweet Misery som jeg tror dere alle klarer å laste ned uten min hjelp. Så neste gang du gir barnet ditt lett-brus i det håp at de ikke skal bli feite kan du tenke på at du kanskje gir dem hjernekreft…

Artikkelen:
Jeg har Ganske enkelt gjort et google søk og kopiert og limt inn det jeg helt ukritisk synes er viktig. Jeg anbefaler alle å sjekke sidene selv, og aller helst gjøre et eget søk. Stol ikke på det jeg sier, kanskje jeg har en skult agenda. Kanskje er jeg kjøpt og betalt… Her er i alle fall det jeg i løpet av 20 minutter har klart å skrape sammen, samt en mail jeg skrev til Nutrasweet, og svaret jeg fikk tilbake fra dem.

Først har jeg vært inne på den offisielle hjemmesiden til Nutrasweet. Om hvordan kroppen reagerer på aspartame sier selskapet dette (beklager at jeg ikke gidder å oversette til norsk):

“Upon digestion, aspartame breaks down into its components – the amino acids, aspartic acid and phenylalanine, and methanol – which are then absorbed into the blood. These components are used in the body in exactly the same ways as when they are also obtained from common foods and beverages. Neither aspartame nor its components accumulate in the body over time.
As can be seen in the charts below (se hjemmesiden), the amount of aspartic acid, phenylalanine, and methanol produced during the digestion of aspartame is small compared to that which is obtained from common, everyday foods. In fact, a glass of tomato juice provides 6 times as much methanol as an equal amount of beverage sweetened with aspartame. A serving of skim milk provides about 6 times more phenylalanine and 13 times more aspartic acid than the same amount of beverage sweetened with aspartame.”
Sier den offisielle siden til nutrasweet. http://www.nutrasweet.com/professionals/index.asp

Så har vi dem som star på den andre siden:

“Results of these tests were criminally falsified – then submitted to FDA! When the temperature of Aspartame exceeds 86 degrees Fahrenheit [body temperature is: 98.6], the 10% methanol [wood alcohol] in ASPARTAME [aka NutraSweet/Equal] converts to formaldehyde [embalming fluid] and then to formic acid [toxin found in ant sting venom].” http://befreetech.com/aspartame_facts.htm

“Several law firms have asked for copies of research and are compiling aspartame poisoning case histories. They are considering filing a Class Action lawsuit against the manufacturers of aspartame and distributors of aspartame.
The Aspartame Toxicity Information Center answered a request for research and historical documents related to aspartame. I have been told that the attorneys are focusing initially on collecting cases of aspartame-induced seizures and brain cancer.” http://www.holisticmed.com/aspartame/lawsuit/

“Aspartame is a multipotential toxin and carcinogen. The dipeptide component of the molecule can alter brain chemistry, significantly changing the ratio of catecholamines to indolamines, with resultant lowering of seizure threshold, production of carbohydrate craving and in vulnerable individuals leading to panic, depressive and cognitive symptoms.” Dr. Betty Martini (2006), http://www.wnho.net/aspartame_and_children_report.htm

“Aspartame is the technical name for the brand names, NutraSweet, Equal, Spoonful, and Equal-Measure. Aspartame was discovered by accident in 1965, when James Schlatter, a chemist of G.D. Searle Company was testing an anti-ulcer drug.

Aspartame was approved for dry goods in 1981 and for carbonated beverages in 1983. It was originally approved for dry goods on July 26, 1974, but objections filed by neuroscience researcher Dr John W. Olney and Consumer attorney James Turner in August 1974 as well as investigations of G.D. Searle’s research practices caused the US Food and Drug Administration (FDA) to put approval of aspartame on hold (December 5, 1974). In 1985, Monsanto purchased G.D. Searle and made Searle Pharmaceuticals and The NutraSweet Company separate subsidiaries.

Aspartame is, by far, the most dangerous substance on the market that is added to foods. Aspartame accounts for over 75 percent of the adverse reactions to food additives reported to the US Food and Drug Administration (FDA).

Many of these reactions are very serious including seizures and death as recently disclosed in a February 1994 Department of Health and Human Services report.(1) A few of the 90 different documented symptoms listed in the report as being caused by aspartame include:

Headaches/migraines, dizziness, seizures, nausea, numbness, muscle spasms, weight gain, rashes, depression, fatigue, irritability, tachycardia, insomnia, vision problems, hearing loss, heart palpitations, breathing difficulties, anxiety attacks, slurred speech, loss of taste, tinnitus, vertigo, memory loss, and joint pain.

According to researchers and physicians studying the adverse effects of aspartame, the following chronic illnesses can be triggered or worsened by ingesting of aspartame:(2)

Brain tumors, multiple sclerosis, epilepsy, chronic fatigue syndrome, parkinson’s disease, alzheimer’s, mental retardation, lymphoma, birth defects, fibromyalgia, and diabetes.” Extracted from Nexus Magazine, Volume 2, #28 (Oct-Nov ‘95) and Volume 3, #1 (Dec ‘95-Jan ‘96) http://befreetech.com/aspartame2.htm

“The calculated level of formaldehyde exposure is approximately 61.3 mg (milligrams) for every liter of aspartame ingested. That is over twice the level necessary to cause irreversible genetic damage in humans and several times the level shown to cause chronic neurological, cardiovascular, musculoskeletal, and other symptoms in long-term industrial exposure research.” http://www.holisticmed.com/aspartame/summary.html

“Independent research finds problems with aspartame. An analysis of peer reviewed medical literature using MEDLINE and other databases was conducted by Ralph G. Walton, MD, Chairman, The Center for Behavioral Medicine, Professor of Clinical Psychiatry, Northeastern Ohio Universities College of Medicine. Dr. Walton analyzed 164 studies which were felt to have relevance to human safety questions. Of the 90 non-industry-sponsored (independent) studies, 83 (92%) identified one or more problems with aspartame. Of the 74 aspartame industry-sponsored studies, all 74 (100%) claimed that no problems were found with aspartame.” http://www.holisticmed.com/aspartame/summary.html

Så jeg sender en mail til Nutrasweet.com i håp om at jeg kunne få tilsendt datablad (som det heter det arket vi bruker på labben for å se hvor farlig forskjellige stoffer er, risikovurderinger, forhåndsregler og så videre), og her er hva jeg skrev:

hi
my name is marius johnsen, and i reside in trondheim, norway. i am about to use your aspartame-product (nutrasweet) in food for my children and wonder if you could send me a health-and-safety-documet for this product? you know the kind of sheet used for chemical regents. i am chemistry-student and try to investigate all the products i feed my kids. you can not be carefull enough in this life and time, and i dont want to expose my children to anything that will be harmfull to them.
I have done som research on aspartame and found that many people belivede that it is very harmfull for the body. i find this hard to belive because aspartame is used in so many products on the common market.

i look forward to your respons
regards marius johnsen, norway

Og her er svaret jeg fikk (fyll inn senere):
Dear Marius Johnsen.

Thank you for writing. We appreciate you taking the time to learn more about our product.

Aspartame is safe. It has been tested for more than three decades, in more than 200 studies, with the same result: Aspartame is safe for use. Aspartame has been reviewed and determined to be safe by the FDA, Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) of the Food and Agriculture Organization/World Health Organization, the Scientific Committee on Food of the European Union, and the regulatory bodies of over 100 countries.

In addition, The American Medical Association’s Council on Scientific Affairs, the American Diabetes Association, and the American Dietetic Association have reviewed research on aspartame and found it to be safe. Links to numerous other health organizations, which have confirmed the safety of aspartame, can be found at http://www.aspartame.org.

The NutraSweet Company has been responsive to concerns raised by scientific critics, regulatory agencies, congressional hearings and the media. Since 1965, aspartame has been studied extensively resulting in an impressive collection of scientific data. With approximately 200 studies conducted in humans and animals, the safety of aspartame has been well established. The results of these scientific documentations have shown that eating products sweetened with aspartame is not associated with adverse health effects. The only people who must restrict their intake of aspartame are people with phenylketonuria (PKU), who are on special diets; they must be aware that aspartame contains phenylalanine.

The components that make up aspartame are also found naturally in common foods, including meat, dairy products, fruits and vegetables. Aspartame is made by joining two amino acids, aspartic acid and the methyl ester of phenylalanine. After ingestion, it is broken down to its original components and utilized by the body in the same way as when derived from everyday foods.

Aspartame is quickly metabolized to its two amino acids and methanol through normal pathways. The methanol is identical to that which we consume in much larger concentrations in fruits, vegetables and their juices, for instance. It is part of the normal diet. For comparison’s sake, the amount of methanol resulting from drinking a 12-ounce can of soda sweetened with aspartame is less than that obtained from drinking an 8-ounce glass of grape juice.
The phenylalanine is in what is called the methyl ester form. Methyl esters occur commonly in foods. During absorption and metabolism of this methyl ester, methanol is released. The body actually converts methanol to formaldehyde and then to formate. Formaldehyde is almost instantly converted to formate, which is then quickly eliminated by the body in the form of carbon dioxide and water.
Many of us are unaware of the processes our bodies go through daily to digest and metabolize the various foods we eat. This is one of those processes. I have also attached the Spec Sheet for Aspartame which includes Nutritional Information.
If you have further questions, please feel free to write again. Again, for additional scientific and health information, please visit http://www.aspartame.org.

Sincerely,
The NutraSweet Company

så hvem skal jeg tro på? har jeg noen gode grunner til ikke å stole på the NutraSweet Company?
vel, om man ser på aspartame historisk vil vi ser at aspartame var ulovlig (grunnet påviste helseskader i forsøk) til midt på 70-tallet en gang da selskapet som eide aspartame ble kjøpt opp av (gjett hvem) the monsanto group. et år senere ble saken tatt opp på nytt og denne gangen fikk aspartame medhold. det var da akkurat den samme aspartame som var gjort ulovlig bare noen år tidligere… (grunn god nok for en konspirasjons-etterforsker som meg)

så kommer noen spørsmål:
– har korporasjonene noen gang brydd seg om oss vanlige menneskers helse?
– kan det være andre grunner enn helsemessige som gjør at aspartame tar plassen til sukker i flere og flere matvarer?

asprartame er over alt. se på varedeklarasjonene på varene du har i kjøleskapet. stadig større del av befolkningen bytter ut sitt (trygge) sukker med sukkerfrie løsninger. aspartame-løsninger…

hva er monsantos motivasjon? (det er forøvrig ikke offisielt monsanto som i dag eier nutrasweet, men et datterselskap)

.m. (jeg oppfordrer forøvrig alle til å gjøre sine egne undersøkelser)

Thor
Thor
13 år siden

For noen uker siden var jeg på 2 Helsekostbutikker og spurte spesifikt om de hadde Stevia og om de kunne skaffe det…Ingen av de 2 butikkene hadde Stevia,og de fikk IKKE lov å ta det inn rett og slett,da jeg spurte om de kunne skaffe det,bestille det for salg..Begge ekspiditørene skjønte at Stevia var et sunt søtningsmiddel..og slo ut med armene…Beklager..og ristet med hodet..

Busserulls
Busserulls
12 år siden
Svar til  Thor

Kjernen i artikkelen er bra, men hvofor knytte alt som er galt til en større hensikt? Så enkelt er det dessverre ikke!
Noen kommentarer:
«Stevia er elsket av folket, men hatet av sukkerindustrien, farmasøytisk- og kjemisk industri. Stevia i sin rene naturlige form kan ikke patenteres og er dermed ikke interessant for de store multinasjonale konglomeratene»

Det er dette som er kjernen!!

Videre:
«hvor penger ikke lenger er hovedfokuset, men kontroll, makt og innflytelse ser ut til å være hovedmålene i selskapene»
Det er jo motsigende. Det ER penger som er fokuset. Kan det ikke patenteres, er det ikke lønnsomt.

«Stevia motarbeides febrilsk både av statlige organisasjoner som Mattilsynet»

Det stemmer ikke.

Fra mattilsynet:
http://www.mattilsynet.no/mat/tilsetningsstoffer/sotstoff/sp_rsm_l_og_svar_om_stevia_34342

«Det er ikke dokumentert at planten har vært solgt i Norge før 1999 og dermed må Stevia godkjennes som ny mat før den kan selges i Norge. Så langt er det ikke søkt om godkjenning og Stevia er derfor ikke tillatt solgt i Norge. »
Videre: «Ny mat regelverket er ikke EØS regelverk»

Det er rett og slett at ingen har tatt seg bryet med å søke om godkjenning.
Man kan heller ikke si at man er pålagt å følge internasjonale regler, ettersom «ny mat regelverket» kun gjelder for Norge. Norge kan tillate Stevia selv om ikke EU gjør det.

Spander noen titusen (kanskje hundretusen?) og få en forsker til å sette opp en søknad med dokumentasjon, så blir det godkjent. Men så lenge ingen kan ta patent, verken på produktet eller navnet, så er det ingenting å hente for store aktører.

Derimot understreker Mattilsynet at Aspartam er farlig, blandt annet:
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00053/Veileder_til_n_kkelh_53442a.pdf

Hvor det understrekes at produkter som inneholder Aspartam ikke kan nøkkelhullmerkes.

videre:
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00017/Inntak_av_kunstige_s_17359a.pdf

Frarådes det at barn inntar aspartam, pga lav kroppsvekt.

Så samme informasjon som finnes i denne artikkelen er det informert om fra statlige organer, selv om man aktivt må oppsøke informasjonen.

Hermis
Hermis
12 år siden
Svar til  Thor

Ser at det er mulig å få kjøpt stevia hos Urtesenteret.no. Skal nå være tillatt i Norge. Det står også at det for enkelte produkter er fjernet bitter ettersmak, så nå gjenstår det bare å få testet det ut.

smurfen
Moderator
13 år siden

Ja ja bare det at Donald Rumsfeld leder selskapet er mer en nok til at jeg skjønner at Aspartam umuligt kan være bra for oss akkurat som med at Tamiflu selskapet har storaksjonærer som Gore og Donald Rumsfeld ( en vaksine med over 53 % kraftige bivirkninger)og da er ikke langtidsvirkningene og skadene tatt med engang.
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=556195
Ille rart at all jævelskap og penger og makt alltid kan sporest tilbakers til Blinderbergere.
Drevet litt research nå og trenger ikke være rakettforsker for og skjønne hva som kommer til og skje nå dem første månedene …. Dollaran kolapser, folk begynner og våkne og begynner og gå ut i gatene og demostrerer mot eliten og dem setter opprørspoliti og militæret mot oss, så kommer det grusomme terroraksjoner i Paris, Roma og Berlin (falsk flagg sefølgelig) og da får dem unskyldningen sin til og putte RFID brikka i oss alle………
Det posetive med det at det hvertfall ikke blir kjedligt fremover :-D

neilmcnasty
neilmcnasty
13 år siden

Super artikkel Kjetil, endelig noen som tar tak i temaet.
Jeg vil gjerne tipse folk om å søke litt rundt etter «Aspertame Manufacturing Process», da vil man finne ut at for å lage Aspertam, så forer man en Ecoli bakterie med to typer teknisk sprit og Ecoli bakterien skiller ut Aspertam som avføring (no joke).
De pakker selfølgelig Ecoli bakterien i fine ord som «biological entity» og lignende.
Ang Codex:
Hvordan skal vi klare å mobilisere og informere folk om saken, slik at man får aktivisert folket og stoppet Codex? Ingen saker før har fått Nordmenn til å reagere og apatien har aldri vert så overhvelmende som nå.
I guess it’s time to start brainstorming! Time is short!
-neil

arctica86
arctica86
13 år siden

Vil bare si tusen takk for den jobben dere gjør med å spre budskapet til folket, jeg syns det virker som fler og fler folk blir opplyst. Spesielt at budskapet dere kommer med er sagt på en saklig måte, og der det legges opp til at leserne kan bedømme selv.
Dette var også en veldig bra artikkel, må også bare si at jeg digger bildene som brukes på sida her.

Mike Cechanowicz
Skribent
13 år siden

Takk for informativ artikkel. Jeg har satt av tiden til demonstrasjon. Jeg oppdaget Stevia for ett år siden og har brukt det til frossne bær, kaffe, te og alt som jeg før brukte sukker på. Kjempe erstatning og veldig drøy. Det som jeg synes er skremmende er den mengden med brusprodusenter – i Norge som har begynt å produsere brus med noe redusert sukkerinnhold som erstattes med Aspertame. Det har også blitt oppdaget Right Price Vann med Fluor tilsatt. En må alltid lese på innholdslappen i dag om en skal unngå å få i seg maur gift eller enda noe verre.

PS. Om noen har splenda eller Nutrisweet i pulver form er det verd å spare på i tilfelle maur invasjon – beste giften som finnes.

Aslak
Aslak
13 år siden

Veldig bra! Jeg elsker å se at det faktisk finnes mennesker her i norge som, ikke er blinde sauer og snakker om britney spears og hvilken plass manchester kommer på i ligaen. :) jeg kommer 20 august for å støtte hvertfall.

Aslak
Aslak
13 år siden

kan noen fort forklare meg hva MSG brukes til, og hva slags mat den brukes i?

Wunjo
Wunjo
13 år siden

Hjelp! Det kommer til å ta flere uker å lese hele Codex’en! Har noen tips om hvilke deler som er mest viktige, eller kanskje et sammendrag av de verste punktene?

daniel
daniel
13 år siden

Snakka akkurt med en journalist fra dagbladet, og han har ikke hørt noe om Codex Alimentarius, eller stevia.
Det hadde vært enb under hvis dagbladet eller vg har dekket disse sakene og skrevet en artikkel om det.
Det er lov å håpe

TH
TH
13 år siden

Kjetil: Du gjør en fantastisk jobb, all honnør for all jobb du gjør her/facebook etc..

Vil igjen oppfordre alle lesere til å møte opp og markere seg den 20. Jeg møter ihvertfall opp, og gleder meg til å se hvor mange som faktisk har tatt seg tid til å vise at de bryr seg.

På tide at det norske folk igjen viser hva de står for, er vi 300 på markering den 20., og 600 neste gang – så vil andre legge merke til oss og se at noen faktisk bryr seg.

Informasjonskrigen på internett er ikke nok, vi må ut og vise oss frem!

Thunderdahl
Thunderdahl
13 år siden

Jeg har tatt meg fri fra jobben ,og kommer tidlig for å støtte opp om Stevia :)

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Hei alle sammen.

Jeg håper vi kan alle sammen gjøre litt for å få denne informasjonen ut til flest mulig mennesker.

Foreslår at alle drar innom de diverse nettavisene, nettforumer, helseblogger, facebook, diskusjon.no, dinside, helse, osv. Og bomber livsviktig informasjon ut til de store massene.

Det foregår akkurrat nå en spredning av budskapet på gatene rundtom i Oslo iform av flyers og Bannere. Det er satset stort på denne dagen, vi vil forhåpentligvis klare og få direktøren ut av stolen sin og ned til folket, hvor han vil bli holdt ansvarlig for å innføre gift i vår mat.

Hensikten med MSG og Aspartam er først og fremst pengemotiver fra storindustrien, som fks får syltetøyet til å smake søtt, 200ganger billigere enn vanlig sukker da aspartam er 200ganger søtere, altså 200ganger billigere.

Vil sukker en dag forsvinne og bli erstattet med en billig rottegiftløsning som gjør at industrien får patent på sukker? De kan ikke pattentere en plante, men de kan pattentere Aspartam.

Et annet perspektiv og forklaring på hvorfor de som eier verden nå vil eie maten vår er : KONTROLLEN OVER MENNESKENE.

Donald Rumsfeld er en løpegutt for den nye verdensorden som ønsker å fremme mer hat, mer krig, og mer faenskap i verden.

Dette lar seg lettere gjennomføres hvis menneskene lever i en transelignende tilstand, nedopet på kjemikalier og gjort passive, slik at de kan få holde på med sitt, uten at vi bryr oss. Vi orker rett og slett ingen ting lenger. Mennesker skal ikke være sånn de er idag, de fleste på gaten er vandrende fortapte sjeler uten livskraft i øynene, dette er ikke normalt. Det kommer av at vi spiser søppel, og vi blir det vi spiser.

Vi skal være roboter uten kritisk tankeevne, vi skal spise mer slik at vi blir overvektige. Tenk deg hvor mye matindustrien tjener på en overvektig person som spiser 6-10 ganger så mye som en person med vanlig kroppsvekt? Det er mye penger det.

Det er nå eller aldri, vårt engasjement vil stoppe Aspartam og MSG. På toro sine hjemmesider har de allerede gjort om mye av informasjonen om MSG, fra i fjor. De har begynt å ta dette på alvor og denne demoen vil forhåpentligvis få media til å se på saken.. Og når vi har media på kroken , så skal ordet «CODEX ALIMENTARIUS» for første gang, bli foreviget i mainstream media.

For akkurrat nå, er det ikke en eneste journalist i Norge som har skrevet om dette. Bortsett fra Kjetil Dreyer. Takk for denne artikkelen, vi ses den 20 august. Jeg vil være kordinator der ute, om det er noe dere lurer på så spør gjerne. Om noen ønsker å holde en appell, eller har noen ideer og forslag send mail til Armin@nyhetsspeilet.no

En romersk sa engang : «La oss ta blåe bånd rundt armleddene til slavene våres slik at det blir lettere for oss å se hvem de er, nei svarte en visere senator, da vil de se hvor mange de er , og kansje gjøre opprør»

Vi er faktisk fler enn vi tror vi er, det er bare når vi først står samlet vi forstår hvor mektige vi er.

20august! LETS BAN THE POISON :D

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

http://tinypic.com/r/30i9bm9/3

En sånn pressening banner fåes til 79kr pr stk hos clasohlson, med mansjetter. Det er en billig måte og få spredt budskapet til mange mennesker.!!

TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

Denne demonstrasjonen virker gjennomtenkt, med godt forarbeid. Godt jobba! Dette vil jeg ikke gå glipp av:) Nei til Aspartam! Ja til Stevia! Sunnhet til folket!

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Jeg vet ikke om vi klarer å få stoppet «Codex Alimentarius». For hvis dette skjer av mirakløse hendelser, så setter WTO masse økonomi-restriksjoner mot oss, slik at meste parten av befolkningen lider uansett. Her det liksom 50 /50. Dø med vårt måte eller din måte! :)

ReXoR
ReXoR
13 år siden

Har dere søkt om godkjenning for å ha demonstrasjon??? hvis ikke kommer politiet raskt til å be dere oppløses og fjerne dere fra stedet. desverre….. Og en annen ting,. vær obs på at selv med godkjenning kan dere være infiltrert av «agenter» som vil lage kvalm/vold, slik at politiet får sin unnskylding til å jage dere fra området. Håper dere har tenkt å holde en rolig «sit down aksjon»

Inn med Stevia og ut med Aspertame

Kan desverre ikke delta den 20. grunnet jobb og lang reise vei.

lykke til.

mvh martin.

« Forrige artikkel

Glemte helter i historien: Malcolm X

Neste artikkel »

Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt?