/

Stevia vs Aspartam

14.5K visninger
8 minutter lesetid
95

Stevia og Aspartam er begge såre ord knyttet til stor smerte. Hovedfokuset i denne artikkelen er å engasjere deg til å delta i en fredelig demonstrasjon, og bidra til å vise at folket nå sier STOPP – nok er nok!

For deg som ikke kjenner til saken vil jeg oppsummere kort og lenke opp noen gode artikler, dokumentasjoner og dokumentarer i fotnotene til artikkelen.

Aspartam

Aspartame, MSG, Splenda, Sukralose, Glutamat er helseskadelig
Aspartam, MSG, Splenda, Sukralose og Glutamat er helseskadelig

Aspartame, Aspertame, Aspartam og en mengde andre dekknavn, er et syntetisk søtningsmiddel som brukes som alternativ til sukker og andre søtningsmidler. Aspartam (APM) innehar også E-numrene E 950, E 951, E 952 og E 953.

Aspartam har den denne komplekse molekulærformelen; C14H18N2O5.

Aspartam ble først oppfunnet og produsert av Searle Pharmaseuticals, som også var et Monsanto-eid selskap under ledelse av Donald Rumsfeld.

Aspartam er sagt å være 200 ganger søtere enn sukker, men stoffene i Aspartam er bevist livsfarlige i flere studier, blant de beste er den italienske Ramazzini-studien(Les mer). Det er utallige artikler rundt Aspartam basert på menneskers egne erfaringer, noe som også tyder på at det er hold i denne studien.

Aspartam er et excito-toxin (nervegift) og brukes i over 5.000 matvarer i dag, og flere farmasøytiske preparater for diabetikere. Hva et excito-toxin er, forklares best av denne dokumentarfilmen kalt Sweet Remedy laget i samarbeid med en av de fremste ekspertene på området, Dr. Blaylock. For å se en superkort infovideo rundt Aspartam, se her.

Andre farlige tilsetningsstoffer:
MSG er også et excito-toxin. Dette stoffet har betegnelsene E620 – 650. Du vil bli forbauset over hvor mange matvarer du spiser dette stoffet er i.  Se fotnoter for mer informasjon rundt MSG og Aspartam.

Splenda, eller sukralose: Stoffet tar mange år å bryte ned i naturen og utgjør en alvorlig trussel mot livet i havet. Splenda fanges ikke opp av renseanleggene før vann/avfall pumpes i havet, dermed søter sukralose havområdene og ødelegger plante- og dyreliv i havene. Spørsmålet er da også hvor sunt er det for mennesket? Dette er det foreløpig for lite studier på til å si med 100 % sikkerhet.

Hva er Stevia?

Stevia er en naturlig søt urt som inneholder et stoff kalt steviosid og er inntil 300 ganger søtere enn sukker. Urten er helt ufarlig i moderate mengder og påvirker verken blodsukker eller kolesterolnivå. Dermed er Stevia eller Steviosid ypperlig for diabetikere og kan brukes som tilsetning i det meste av matvarer.

Stevia er elsket av folket, men hatet av sukkerindustrien, farmasøytisk- og kjemisk industri. Stevia i sin rene naturlige form kan ikke patenteres og er dermed ikke interessant for de store multinasjonale konglomeratene hvor penger ikke lenger er hovedfokuset, men kontroll, makt og innflytelse ser ut til å være hovedmålene i selskapene.

Hvor er beviset?

Dette bevises ved det enkle faktum at om dette ikke var tilfelle, så ville Stevia tatt over søtningsmiddelmarkedet som nå er kontrollert av sukker, MSG og Aspartam. Stevia motarbeides febrilsk både av statlige organisasjoner som Mattilsynet, legemiddelverket og andre. Disse burde arbeide for folkets sak, men sannheten er at sukker bringer enorme inntekter til staten gjennom sukkeravgifter etc. Man kan stille spørsmålet, er det ikke ønskelig å ha sunne friske og høyt bevisste mennesker i samfunnet?

Stevia den søte urten
Stevia den søte urten

Dermed forbys ikke Aspartam, sukker, sukralose (Splenda), MSG (monosodium-glutamat) og andre farlige stoffer i vår mat; den skattlegges heller, fordi den utgjør en viss trussel mot den menneskelige helse ved konsumpsjon av større mengder (i henhold til øvre tillatte grenser igjennom Codex og EU direktiver), dermed kapitulerer Staten overfor elendigheten, mens folket betaler for det hele.

Stevia, den sunne urten, er forbudt i Norge

Stevia er forbudt i Norge. Når vi spør mattilsynet hvorfor, er svaret at ingen har søkt om godkjenning av spesifikke produkter med Steviosid i. Dette er en løgn; flere har søkt, men de får umiddelbart avslag. Hvorfor?

Avslagene begrunnes med at EU-direktivene forbyr Stevia. Norge er ikke medlem av EU, men er EØS medlem. Altså handler dette om maktfordeling og penger. Det er et fåtall mennesker med sterke egeninteresser som hindrer fri tilgang av det som er bra for mennesker.

Over 40 % av søtningsmiddelmarkedet i Japan består av Stevia

Stevia brukes i over 40 % av alle produkter som trenger ekstra søtning i Japan i dag; Aspartam er forbudt i landet. Selv Coca-Cola inneholder Stevia der nede. Det er ikke rapportert noen dødsfall eller helsemessige skader på grunn av bruk av Stevia i dette landet. Er ikke dette beviser gode nok?

Et argument myndighetene og interesseorganisasjoner bruker imot Stevia er at det kan påvirke forplantningsevnen hos mennesker.

Hva er dette utsagnet basert på?
Utsagnet er basert på en studie med rotter sponset av interesseorganisasjoner knyttet til den allerede etablerte søtningsmiddelbransjen som fikk steviosid tilsvarende 35 kg (om rotten var et menneske) hver dag. Rottene fikk ikke kreft eller andre sykdommer, men det var antydning til nedsatt reproduksjon hos rottene. Dette er et horribelt eksempel på forvridning av studier for å bistå egeninteresser og for å skape argumenter for å holde Stevia borte fra markedet. Deretter bruker de loven for å stoppe folk som forsøker å selge stevia i Norge.

Dette får oss til å stille disse spørsmålene:

Hvis 35 kg konsumert stevia hver dag kun vil gi deg visse (ikke signifikante) problemer med reproduksjonsevnen, hva ville da 35 kilo aspartam gjort med kroppen din?

Hva er intensjonen bak det å fortsatt forby Stevia i det norske markedet?

Hva må vi gjøre for å skape nok bevissthet rundt dette slik at Stevia blir lovliggjort?

(Ikke på grunn av at Coca-Cola får patent på et steviaderivat, men at folket har satt foten ned og krevd at dette blir lovliggjort for de som har interesse av å bruke stevia fremfor alternativene.)

Så, for å få frem denne opinionen har vi følgende alternativer:

 1. Vi kan danne grupper rundt dette. (Dette er allerede gjort). Se gruppen Stevia til folket som nå har over 8400 medlemmer, klikk på lenken Stevia til folket.)
 2. Vi kan skrive artikler om dette i media. (Dette er allerede gjort til en viss grad, spesielt rundt Aspartam og skader knyttet til dette.)
 3. Vi kan snakke om det og spre informasjon om dette til andre. (Dette har vi allerede gjort og gjør daglig.)
 4. Vi kan sette press på våre myndigheter og KREVE at stevia lovliggjøres, mens Aspartam, sukralose og MSG forbys.
  1. Målet må være å fullføre punkt 4, men vi må begynne med lovvliggjøring av Stevia først, og mulig forbud mot Aspartame.
  2. Hvordan gjøres dette?
 1. i.      Vi må vise vår motstand mot Aspartame åpenlyst og tydelig, vi må stå samlet
 2. ii.      Vi må vise vårt krav om at Stevia nå skal lovvliggjøres så tydelig at det ikke vil finnes tvil om at en stor og representativ del av folket har talt.
 3. iii.      Vi må fortsette OG intensivere informasjonskampanjene for at Stevia skal lovvliggjøres og advare flere mot Aspartame og andre syntetiske og kjemiske søtningsmiddel.
 4. iv.      Vi MÅ stå samlet!

Hva er den neste naturlige handlingen nå?

Dermed er det neste naturlige steg for å få til dette å arrangere en demonstrasjon og vi MÅ faktisk ALLE ta ansvar og stille opp. Det er kun noen timer det er snakk om.

Det må og vil være en fredelig demonstrasjon. Jeg vil heller kalle det en sterk markering av våre krav.

Disse kravene må følges opp i etterkant, og vi må ikke stoppe arbeidet rundt dette etter en demonstrasjon, men intensivere innsatsen for å sette ytterligere press på myndighetene og personer som står vi veien.

Media må informeres så godt som overhode mulig, og det må gjøres på en profesjonell måte. Vi er allerede i gang med å samle inn kontaktinfo til en rekke journalister. De journalistene som motarbeider folket vil bli svartelistet.

VIKTIG INFORMASJON RUNDT DEN STORE MARKERINGSDAGEN:

Demonstrasjonen arrangeres av en kjernegruppe på ca 10 sterkt engasjerte personer hvorav også noen er knyttet til nyhetsspeilet og andre organisasjoner.

Bli med på å forby Aspartam og lovliggjøre Stevia!

Bli med på å forby Aspartam og lovvliggjøre stevia!

Dette er viktig!

Skriv ned disse detaljene og sørg for å slå et slag for fellesskapet denne dagen.

Sted: Utenfor Mattilsynets kontorer i Oslo
Adresse: Ullevålsveien 76
Dato: 20. august 2009. (Spre ordet nå!)

Tid: 13:00 – 16:30

Adkomst til Mattilsynet: Trikk nr 17 eller 18 stoppested Adamstuen

Aktiviteter denne dagen
Vi vil sette opp et ekspertpanel/spørrepanel og invitere en representant fra Mattilsynet til å møte opp. Vi har forberedt en del spørsmål som vi ønsker å stille dem, om de tør møte opp; hvis ikke vil vi få dokumentert deres uvilje til å lytte til folket og svare grundig for de handlinger som er utført på vegne av det norske folk.

Vi vil også kjøre en morsom sketsj (fremstilling) på stedet som gir tydelige signaler om hva vi synes om disse overtrampene.

Vi vil også filme hendelsen og dokumentere det hele for å ha noe å arbeide med i etterkant.

Dette er grunnene til at vi demonstrerer. Last ned dokumentet her. Klikk her

Vi ber om at nettopp du møter opp, uten unnskyldinger av diverse slag. Vi ber kun om dette, ikke noe mer i denne omgang. Vi er mange som jobber i timevis for å muliggjøre dette for oss alle, og det må vi gjøre på vår fritid. Om du kjenner til saken rundt Stevia vs Aspartam så innser du at du også har en forpliktelse ovenfor dine nærmeste og for helheten og for deg selv. Derfor er du forventet å delta så sant du har praktisk mulighet til dette. Vi blir nok ganske mange ildsjeler der, men vi trenger deg også. Alle som bryr seg om sin egen helse og helsefrihet bør stille opp denne dagen de få timene dette pågår.

Vi må BEVISE AT VI KAN STÅ SAMLET EN GANG FOR ALLE!

For pressen:
Kjetil Dreyer (forfatter av artikkelen) vil være mediekontakt i forhold til demonstrasjonen. Journalister kan ta kontakt på tlf. 45600654 eller på email: kjetdrey@start.no.

NB! Demonstrasjonen er også IMOT CODEX ALIMENTARIUS (Matkoder som begrenser vår tilgang til sunne alternativer), les mer om Codex på denne facebook gruppen, VI MÅ STOPPE DETTE – 31. desember 2009 kan livet ditt forandres for alltid.


Fotnoter:

 • Ramazzini-studien rundt Aspartam. Klikk her
 • Blaylock kortfilm om Næring og oppførsel, veldig god og informativ med godt relaterte statistikker. Klikk her
 • Link til Dr. Blaylock sin side. Rapportene hans er dype og basert på omfattende arbeid og vitenskap, han er en sterk og solid kilde. Klikk her
 • Link til filmen Sweet Remedy. (En av de fremste dokumentarer rundt Aspartam) Klikk her
 • Om Stevia på Wikipedia med link til norske leverandører. Klikk her
 • En artikkel fra Dr Mercola om Aspartam. Klikk her
 • Flere artikler av Dr Mercola kan leses her. Klikk her
 • Artikler om MSG
  a) Klikk her for artikler rundt MSG
  b) Klikk her for artikler rundt Glutamat (samme som MSG)
 • Link til gruppen Stevia til Folket. Klikk her
 • Link til gruppen VI MÅ STOPPE DETTE – 31. desember 2009 kan livet ditt forandres for alltid. Klikk her
 • Studier rundt Stevia for deg som ønsker mer kjøtt på beinet. Klikk her
 • Mer dokumentasjon, og svar på spørsmål rundt Aspartam. Klikk her
 • Andre fotnoter kan bli lagt til etter hvert. Stikk derfor innom artikkelen mot den 20 for å se om det er noen oppdateringer.
 • Dokument om codex alimentarius fra Fritt Helsevalg. Klikk her
 • Aspartam-rapport med omfattende intervju med Dr Blaylock rundt Aspartam. Klikk her
 • Derfor demonstrerer vi utenfor Mattilsynet – bli med – last ned dokumentet. Klikk her

Kjetil Dreyer

Kjetil Dreyer har gjennom flere år drevet nordens største nyhetskilde for direktesalgsindustrien, han har skrevet hundrevis av artikler og har et enormt nettverk av ledere og ressurspersoner. Han drev også organisasjonen Quality Seminars som fokuserte på seminar, kurs og konferanser som hjelper mennesker i forskjellige deler av livet. Han var leder for Vaksinekasjon.no og vaksinemotstanden rundt H1N1 vaksinen i 2009 og fortsetter sitt arbeid med å bevisstgjøre mennesker rundt helse og andre samfunnsmessige spørsmål. Gjennom sitt ønske om å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv grunnla han Altshop.no i desember 2007 som i dag er norges største alternative nettbutikk.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

95 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Betty Martini: “If You Are Taking Aspartame, It Is Killing You! Stop Now!” https://www.youtube.com/watch?v=vAwT7vxfgtk

Original side ikke tilgjengelig men her i arkiv
Effect of Aspartame on Your Brain https://web.archive.org/web/20140822115932/http://www.naturalcuresnotmedicine.com/2014/05/effect-aspartame-brain.html * All versions in archive * https://web.archive.org/web/*/http://www.naturalcuresnotmedicine.com/2014/05/effect-aspartame-brain.html

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Patolog: – Samantha (19) kan ha dødd av for mye tyggegummi
…søtstoffer som sorbitol og aspartam, vanlig i et stort antall lett- og sukkerfrie produkter, på en eller annen måte medvirket til dødsfallet.
Han påpekte imidlertid at det vil være umulig endelig å fastslå dødsårsaken med 100 % sikkerhet, og at ingen dødsfall som følge av søtstoffer er kjent – selv om tilfeller av vekttap er registrert.
http://www.dagbladet.no/2015/05/06/nyheter/utenriks/dodsfall/tyggegummi/tyggis/39052601/

Amerikanske PepsiCo gir etter for press og kutter ut søtningsstoffet aspartamfra sin lettbrus.
http://www.side2.no/helse/pepsi-kutter-ut-aspartam/3422779495.html

Det nytter tydeligvis, samtidig kan dette også tolkes som at aspartam er farligere enn antatt.
Frykter noen law suits……?

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Amerikanske PepsiCo gir etter for press og kutter ut søtningsstoffet aspartamfra sin lettbrus.
http://www.side2.no/helse/pepsi-kutter-ut-aspartam/3422779495.html

Det nytter tydeligvis, samtidig kan dette også tolkes som at aspartam er farligere enn antatt.
Frykter noen law suits……?

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Jeg drakk “grønn Cola” til lunchen idag: “Coca-Cola life – søt fra naturens kilder”. I tillegg til sukker inneholder den også søtstoffet STEVIOGLYKOSID. Det ser faktisk ut til å være STEVIA-Cola.

Kan vi ta det som et tegn på at verden nå beveger seg i riktig retning?

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

What is aspartame? Five surprising facts you never know about this chemical sweetener http://www.naturalnews.com/045692_aspartame_chemical_sweetener_surprising_facts.html

Quote: 1) Aspartame is converted by the body into formaldehyde, a cancer-causing chemical. .. 2) Aspartame causes obesity and metabolic syndrome .. 3) Reagan-appointed FDA commissioner helped get aspartame approved despite evidence showing its toxicity. .. 4) Aspartame is made from the feces of genetically-modified (GM) E. coli bacteria. .. 5) Aspartame crosses the blood-brain barrier, potentially causing permanent brain damage. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Yogurt buyers beware: ‘All Natural’ yogurt products found to contain aspartame and artificial colors http://www.naturalnews.com/045791_all_natural_yogurt_aspartame_Yoplait.html

Quote: If you’re buying so-called “All Natural” yogurt sold at the grocery store, you might assume the phrase means the product contains nothing artificial or synthetic. After all, that’s the definition of “all natural.” But food marketing companies can get pretty sneaky about using the term. They know the FDA doesn’t regulate “all natural” claims, so technically any food product can be claimed as “all natural” even if it contains artificial sweeteners, synthetic chemical coloring, hexane solvent chemicals, laboratory-derived antibiotics, toxic heavy metals and anything else imaginable. (Seriously, you could mix jet fuel into yogurt and still label it “All Natural.”) ..

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Aspartam, aspartame, på billigsalg fra COOP, Fun saft, som det ikke er noe fun morsomt og helsebringende ved, tvert imot, selges vel via alle dagligvarekjeder http://postimg.org/image/s7i8ggny1/ I facebook http://tinyurl.com/kxp64m5

Vesica Illuminati Secret Symbol – Masonic Olympic Games + http://www.youtube.com/watch?v=bl0Jnxb8WWs&list=PLqQQFOVUZBLjT8PewrU0w8DSbekxI3cUw

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Everything you need to know about aspartame!

Aspartame: GMO Bacteria Poop Causing Blindness! https://www.youtube.com/watch?v=DbcDSVrttpY&feature=share

The Effect of Aspartame on Your Brain http://www.naturalcuresnotmedicine.com/2014/05/effect-aspartame-brain.html

Aborted babies’ tissue used in food, by Senomyx, in Pepsi, Kraft, Nestlé, Campbell’s etc http://www.youtube.com/watch?v=fxIgq9D2or4

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Menneskehetens gjennomsnittlige IQ er redusert med mer enn to poeng i løpet av én generasjon.
Blir vi virkelig dummere?
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Blir-vi-virkelig-dummere-6998513.html

Opphopningen av fenylalanin i blodet fører til en rekke forandringer, hvorav den viktigste er nedsatt intelligens.
http://snl.no/Føllings_sykdom

Andelen voksne som oppgir å ha plager med halsbrann og sure oppstøt hver uke, er nesten doblet det siste tiåret, ifølge en ny studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.
http://tidsskriftet.no/article/2222774/

Flere får halsbrann om sommeren
http://www.nrk.no/livsstil/flere-far-halsbrann-om-sommeren-1.11139668

Fikk tips på apoteket om nytt middel mot halsbrann som skulle være bedre enn Gaviscon, og etter ett døgns utprøving er jeg godt fornøyd!
Det nye heter Galieve,
http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=758843

Galieve®
Tyggetabletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Må derfor ikke anvendes, hvis du har Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes) eller allergi over for methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat.
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/5651

EFSA, Den europeiske vitenskapskomiteen for mattrygghet, har nok en gang konkludert med at et moderat inntak av aspartam er ufarlig.

Bytt ut sukkerbrusen med lettbrus
http://fitnessbloggen.no/aspartam-lettbrus-er-helt-ufarlig/

Dersom du drikker mer enn én brus om dagen – uavhengig om du velger lettvarianten eller ikke – øker det risikoen for å utvikle tilstanden metabolsk syndrom.
http://nhi.no/livsstil/lettbrus-oker-risikoen-for-darlig-helse-25734.html

Nordmenn drikker langt mer brus enn våre skandinaviske naboer, men salgsstatistikken for fjoråret viser en nedgang.

I fjor ble det til sammen solgt 513 millioner liter brus, eller 117 liter per person,– Brusomsetningen i Norge er relativt høy sammenlignet med resten av verden.

..salget av flaskevann falt med hele 8,4 prosent.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/nordmenn-drikker-mest-brus-3496300.html

Cirka 53 prosent av all cola i Norge er sukkerfri. For ti år siden var tilsvarende tall på 36 prosent. Pepsi knuser konkurrenten Coca Cola ned i støvlene i det sukkerfrie segmentet, og har en markedsandel i dagligvarebutikker på 65,5 prosent.
http://www.na24.no/article3500729.ece

Kan det være fler som reagerer på aspartam som ikke har Føllings sykdom?

Vi gjentar,

Menneskehetens gjennomsnittlige IQ er redusert med mer enn to poeng i løpet av én generasjon.
Blir vi virkelig dummere?
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Blir-vi-virkelig-dummere-6998513.html

Opphopningen av fenylalanin i blodet fører til en rekke forandringer, hvorav den viktigste er nedsatt intelligens.
http://snl.no/Føllings_sykdom

Drikk vann, forbli fornuftig og VÅKEN.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Hvis de ikke unngår inntak av fenylalanin fra fødselen av, oppstår irreversibel hjerneskade.

En arvelig betinget stoffskifteforstyrrelse gjør at noen mennesker ikke kan bryte ned fenylalanin fullstendig. Sykdommen kalles fenylketonuri (PKU), og den medfører at pasientene ikke kan tåle stoffer som inneholder fenylalanin. Derfor tåler de heller ikke aspartam.
http://no.wikipedia.org/wiki/Fenylalanin

Denne skulle med i innlegget over.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

10-12.2013
aspartame is safe and poses no threat to health, European food regulators conclude.
http://www.bbc.co.uk/news/health-25323216

Voldsomt å de reklamerer nå da, selger de mindre brus?
Se inlegg over.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Aspartame: The Dangers and Side Effects + http://www.youtube.com/watch?v=JkS1adbM8Po&list=PLqQQFOVUZBLglbUNowYjmyJBjskYSpU6T

Quote: http://products.mercola.com/sweet-misery-DVD/. Dr. Joseph Mercola, author of two New York Times best-sellers, exposes the questionable history of aspartame and why you should stay away from this dangerous artificial sweetener if you care for your health. (Part 1 of 3) *These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. If you are pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition, consult your physician before using this product.

Sweet Misery- A Poisoned World-Aspartame Sweetener + http://www.youtube.com/watch?v=qUdp4k-DOwE&list=PLqQQFOVUZBLglbUNowYjmyJBjskYSpU6T

Quote: This documentary covers the history of aspartame, the chemical sweetener, and how it got approved for human consumption, even though health studies showed that it was harmful.

BBC er velkjent for sin kriminalitet og useriøsitet, google { bbc site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=bbc+site:abeldanger.net }

Dagligvarekjedene bryr seg ikke om farene ved aspartam. Eierne av en tilber tilsynelatende isis og osiris, og seth, set, satan http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/korrupsjon-og-konspirasjon-pa-hoyt-niva-i-norsk-politikk/comment-page-4/#comment-100006 Også eierne av en annen ser også ut til å ha sine eiere i velkjent Knights templar miljø, Vesica Illuminati Secret Symbol – Masonic Olympic Games + http://www.youtube.com/watch?v=bl0Jnxb8WWs&list=PLqQQFOVUZBLjT8PewrU0w8DSbekxI3cUw

Noen som kjenner til en dagligvarekjede eller dagligvare i Norge og Sverige som er seriøs og selger trygg mat? Pr dato har jeg mer eller mindre tilfeldig valgt å avstå fra å handle i REMA 1000, tildels i Coop butikker, velger så langt bl.a. Bunnpris og Kiwi, selv om det utfra vareutvalget hva angår bl.a. aspartam er like ille i disse. For meg teller trivselsfaktoren blant de ansatte mye, hvor bl.a. Bunnpris lokalt fremstår som stødig så langt, for jeg vet av erfaring at man kan lese mye om eierne og ledelsen i hvordan de ansatte håndterer sitt arbeide. Forøvrig selger de nazi-marx produkter fra massemedia alle sammen, finnes unntak?, ikke noe synlig filter å spore basert på vanlig folkeskikk, og alt åpenbart velsignet av bl.a. den norske kirke

Sissel Kyrkjebø & Odd Nordstoga – Glade jul (“Stille Nacht”) (Oslo Spektrum, Nov. 2009)

En SP-politiker fortalte meg før siste Storttingsvalg at han drev økologisk jordbruk uten nevneverdige problemer, det vil si produksjon av sunn og kortreist mat, mat som lett kan kontrolleres mhp kvalitet, og ved avståelse fra bruk av gifter i produksjonen, vil insentivet for korrupsjon bli drastisk redusert

“Lauren Moret: “What they’re actually carrying out is a global depopulation agenda, so the toxins in the chemtrails are killing off the weak, particularly the elderly or people who’ve suffered from diseases and do not have a strong immune system, and also the very young, and the greatest target of all today is our children” ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/anglo-israelismens-tusenarsrike/comment-page-21/#comment-104906

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

.. oppfordringen til industrien

– IKKE PUTT STEVIA I DRIKKEVARER

Det nye søtstoffet er et av stoffene vi faktisk bør bekymre oss for at vi kan få i oss for mye av, mener klinisk ernæringsfysiolog og førsteamanuensis i ernæring ved Bjørknes Høyskole, Helen Engelstad Kvalem.

Bør vi være redde for coktaileffekten?
– Halveringstiden i de fleste tilfeller er svært kort – det betyr at det går minutter eller timer før stoffene er ute av kroppen. Det gjør sannynligheten for en coktaileffekt mye mindre.

Da er jeg mye mer bekymret for en del av miljøgiftene vi har som kan ha halveringstider på flere år. Hvis jeg allikevel skal bekymre meg for noe er det nok enten at det blir for mye av dem eller at enkelte av dem kan gi alvorlige allergiske reaksjoner som skyldes proteinrester i tilsetningsstoffene, som noen kan reagere allergisk på.
http://www.side2.no/helse/article3678062.ece

La sukkerbaronene få monopol på stevia nå så skal vi se dette ordne seg, taperne er forbrukerne som alltid.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

– IKKE MIGRENE ETTER AT JEG SLUTTET MED PEPSI MAX

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kan derimot ikke si noe om barn og ungdom i alderen tre til 17 år, fordi det mangler nye kostholdsundersøkelser.

Det daglige akseptable inntaket er for aspartam 40 mg/kg kroppsvekt per dag. ADI er den mengden man kan innta hver dag gjennom hele livet uten risiko for helseskade.

– Jeg skal ikke påstå noe som helst om aspartam, men jeg vet bare at jeg ikke har migrene lengre etter at jeg sluttet å drikke pepsi max og da foretrekker jeg å fortsette å holde meg unna aspartamdrikker, skriver en av leserne våre.
http://www.side2.no/helse/–ikke-migrene-etter-at-jeg-sluttet-med-pepsi-max/5182509.html

Se innlegg under.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Can-a-baby – Family Fetus Food – Alexander Backman Anthony J Hilder

Aborted babies’ tissue used in food, by Senomyx, in Pepsi, Kraft, Nestlé, Campbell’s etc http://www.youtube.com/watch?v=fxIgq9D2or4

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Coca-Cola søtet med stevia lanseres i Europa
http://www.aftenposten.no/okonomi/Coca-Cola-sotet-med-stevia-lanseres-i-Europa-7599605.html#.U5hvJRZ61TM
Husk siste setning i dette innlegget!

Mole sier:
18. 09. 2013, kl. 20:44
.. oppfordringen til industrien

– IKKE PUTT STEVIA I DRIKKEVARER

Det nye søtstoffet er et av stoffene vi faktisk bør bekymre oss for at vi kan få i oss for mye av, mener klinisk ernæringsfysiolog og førsteamanuensis i ernæring ved Bjørknes Høyskole, Helen Engelstad Kvalem.

Bør vi være redde for coktaileffekten?
– Halveringstiden i de fleste tilfeller er svært kort – det betyr at det går minutter eller timer før stoffene er ute av kroppen. Det gjør sannynligheten for en coktaileffekt mye mindre.

Da er jeg mye mer bekymret for en del av miljøgiftene vi har som kan ha halveringstider på flere år. Hvis jeg allikevel skal bekymre meg for noe er det nok enten at det blir for mye av dem eller at enkelte av dem kan gi alvorlige allergiske reaksjoner som skyldes proteinrester i tilsetningsstoffene, som noen kan reagere allergisk på.
http://www.side2.no/helse/article3678062.ece

La sukkerbaronene få monopol på stevia nå så skal vi se dette ordne seg, taperne er forbrukerne som alltid.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Aspartam video – Et billede siger mere end 1000 ord http://www.alun.dk/sund-kost/aspartam.html Sitat: Hvis du er interesseret i dit helbred, så se denne video om Aspartam og læse om en kvindes chokerende eksperiment. Du vil også kunne lære, at Aspartam kan gøre at du tager på i vægt! ..

“Et menneske som har fått autoritet gjennom en offentlig utdannelse som eksempelvis professor, kan være særdeles farlig for folks helse og sikkerhet, og med et korrupt militært media kompleks som promoterer desinformasjonen, er katastrofen som regel uunngåelig ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/svineinfluensavaksineringen-1-ar-etter/comment-page-28/#comment-100953

Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

– Søtstoffet kan gi kreft og for tidlige fødsler

Britisk professor går til frontalangrep på EU-ekspertene som tidligere i år friskmeldte aspartam

http://www.dagbladet.no/2013/03/09/nyheter/utenriks/innenriks/helse/forskning/26136344/

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Oxford
11 år siden

Legg merke til at Christian A. Drevon ved Universitetet i Oslo blander inn ordet konspirasjonsteori.

– “Konspirasjonsteorier er av og til riktige, men her må man se på hvilke data som gjelder. En overveldende andel av data som finnes om aspartam og helserisiko viser ingen verdens ting, sier Drevon og utdyper:
– Det er ikke tvil om at det er mye farligere å drikke sukkerholdig brus enn å drikke brus søtet med aspartam.”

Det er utrolig mange som drikker litervis av aspatamholdige drikker daglig.
Da begynner vi å snakke større mengder aspartam.
Det positive oppiu det hele er at jeg ser flere og flere produsenter benytte seg av stevia. Så får professor Drevon kose seg aspartamen sin i fred.

Aspartame dangers
http://www.youtube.com/results?search_query=aspartame+dangers&oq=aspartam&gs_l=youtube.1.7.0l10.2132.3721.0.10212.8.8.0.0.0.0.122.892.0j8.8.0…0.0…1ac.1.9EVnleHs_wo

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

8-1-2013
– Lettbrus kan gi økt risiko for depresjon

– Svært interessante funn
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2013/01/08/sperrefrist-2200-lettbrus-kan-gi-oekt-risiko-depresjon

9-1-2013
Det europeiske organet for matsikkerhet konkluderer med at aspartam er trygt, etter en omfattende vitenskapelig gjennomgang. Rapporten er nå sendt ut på høring.

Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, er glad for den nye rapporten:

– Aspartam er godkjent søtstoff over hele verden, og også den norske Vitenskapskomiteen for Matsikkerhet konkluderer med at det er trygt, men det er godt å få det bekreftet nok en gang fra EFSA, sier han i en pressemelding.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2013/01/09/aspartam-er-trygt

Tenk tapskostnader hvis denne rapporten ikke hadde blitt stående!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

The Dramatic Rise of Anxiety and Depression in Children and Adolescents: Is It Connected to the Decline in Play and Rise in Schooling?
http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201001/the-dramatic-rise-anxiety-and-depression-in-children-and-adolescents-is-it

ASPARTAME CAUSING SEVERE DEPRESSION
http://www.livestrong.com/article/113284-aspartame-causing-severe-depression/

The Connection between Aspartame (Artificial Sweetener) and Panic Attacks, Depression, Bipolar Disorder, Memory Problems, and Other Mental Symptoms
http://www.alternativementalhealth.com/articles/aspartame.htm

Drinking diet soda linked to depression
http://vitals.nbcnews.com/_news/2013/01/08/16417285-drinking-diet-soda-linked-to-depression

Experts are questioning whether diet drinks could raise depression risk, after a large study has found a link.
http://www.bbc.co.uk/news/health-20943509

Neida, dette er bare oppspinn Petter Nome, selvfølgelig er ikke lettbrus farlig, fler å fler drikker jo lettbrus.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

“.. Aspartam, aspartame, funnet i Fun light saft fra Stabburet og Grevens cider fra Hansa Borg Bryggerier hos Bunnpris Flatåsen, Rema 1000 Bromstad og Prinsensgate, Trondheim, oktober 2012. Stoffet er per dato å finne i en rekke andre produkter som omsettes i de fleste, om ikke alle, dagligvarebutikker. Se bilder fra nevnte dagligvarebutikker ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/media-medskyldig-i-911-falsk-flagg-operasjon/comment-page-8/#comment-91124

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– Sukker er som heroin og kokain

– På samme måte som heroin og kokain, frigjør sukkeret lysthormoner, såkalt euforigivende endorfiner og dopaminer i hjernens belønningssystem. Om enn ikke i så kraftig grad, sier forskeren.

– Er du avhengig av søtt vil du alltid være det, sier Tone Glestad, psykoterapeut som har tilleggutdannelse i alkohol – og drogterapi fra Sverige.

Sukkeravhengighet er en kronisk tilstand. Er du først blitt avhengig, vil denne avhengigheten aktiveres på nytt og på nytt.
http://www.klikk.no/helse/dinlavkarbo/lavkarbo/article702943.ece

ola
ola
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Tipper sukker er værre å slutte på en endel rusmidler igrunn. Sukker får du i deg enten du vil eller ikke, du tryner ikke ned på nåla eller røyker deg en feit ei uten at du vet om det.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– Eksperter i EU har nå bestemt at bruken av stevia er trygg, og har fastsatt en grenseverdi på 4 milligram per kilo kroppsvekt per dag, legger hun til.

Grenseverdien er basert på forsøk med dyr.

– Hvis du spiser mat med stevia og ikke får i deg mer enn denne grenseverdien, er det ikke forbundet med helsefare å bruke stevia. Spiser du mer, vil sikkerheten for å unngå helseskader reduseres, forklarer hun.

Det er EU-kommisjonen som bestemmer om industrien skal få tillatelse til å bruke stevia som et tilsetningsstoff til mat i Europa.

– De bestemmer også hvilke matvarer som skal tillates å tilsette stevia, og i hvilke mengder, avslutter hun.

Diabetesforbundet forteller at det er 375.000 med diabetes i Norge, og antallet stiger.

– Diabetikere kan spise stevia, og mange av dem bruker det allerede i matlaging.
Vi er glad for at stevia nå trolig blir tillatt i Norge. Det tåler oppvarming og bidrar verken med kalorier, blodsukkerstigning eller tannskader, sier Bjørnar Allgot generalsekretær i Diabetesforbundet til NRK.no.

Han synes det er fint at de som har diabetes får noe søtt uten at det påvirker blodsukkeret.

– Dessuten er det mange andre som har lyst på noe søtt og godt uten sukker, legger han til.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7999304

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Ældgammelt kaloriefrit sødestof bliver det nye sukker http://politiken.dk/tjek/tjekmad/ECE1462831/aeldgammelt-kaloriefrit-soedestof-bliver-det-nye-sukker/

Sitat: Sødemidlet Stevia er 400 gange sødere end sukker og netop godkendt i EU. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Poison in your food – (Aspartame) – Sweet Misery, A Poisoned World http://www.youtube.com/watch?v=wTESMPuyUbM

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Fra neste år kan stevia bli tillatt i Norge. Ernæringsprofessor Kaare Norum er blant de som jubler.

Problemet er bare at det er ulovlig å bruke uttrekk fra planten som tilsetningsstoff i matvarer i Norge.
Det er heller ikke lov å selge sukkererstatninger basert på stevia i Norge i dag.

Begrenset bruk
Selv om steviolglukosider blir godkjent som tilsetningsstoff, kommer det likevel til å legges noen begrensninger på bruken.

EU har vurdert at søtstoffet er trygt å bruke. Det er blant annet konkludert med at det ikke er kreftfremkallende eller bidrar til å svekke reproduksjonsevnen slik man tidligere har fryktet.

Som et «føre var»-prinsipp er det likevel satt en grense for hvor mye man bør få i seg om dagen. Den grensen er satt til 4 mg per kg kroppsvekt per dag.

For å sikre at folk ikke får i seg for mye er det laget en liste over hvilke produkter som kan bruke stevia og i hvor store mengder.

– Det vil blant annet bli godkjent som bordsøtningsmiddel, sier Svenning.

Det vil si at det blir lovlig å kjøpe stevia-baserte sukkererstatninger i pulverform som man kan bruke for eksempel i teen eller når man baker hjemme.

Opprinnelig fra Sør- og Mellom-Amerika.
Den tørkede planten inneholder en kompleks blanding av naturlig søtende glykosider, der steviosid er dominerende.
Tørket Stevia er 30-45 ganger søtere enn sukker

Mye brukt som søtstoff i Asia (særlig Japan) og Sør-Amerika
Steviolglykosider er intense søtstoffer som utvinnes fra bladene til planten og er 40 til 300 ganger søtere enn vanlig sukker (sukrose).
Inneholder ingen kalorier og gir ikke blodsukkerstigning
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7819876

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

“Det er blant annet konkludert med at det ikke er kreftfremkallende eller bidrar til å svekke reproduksjonsevnen slik man tidligere har fryktet.”

Hæ? Kan nektisforskerne forklare hvorfor vaksine- og Bigpharma-medikamenters frykt pålegges det naturlige søtningsstoffet Stevia? :D

Ingen av de overnevnte selvskapte “fryktninger” ble påvist, allikevel fjernet ikke makthaverne forbud mot inntak av Stevia år etter år. Hvem stod bak denne konspirasjonen? :D

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Her er noen fine eksempelr på mediastyring.

I en ny rapport fra EUs organ for mattrygghet (EFSA) i 2006 konkluderes det nok en gang med at aspartam trygt kan brukes som søtningsstoff i brus og andre matvarer. EFSA mener man nå kan avslutte debatten rundt aspartam.
http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/livsstil/aspartam-kunstig-sotningsmiddel-13246.html

Ny undersøgelse påviser, at sødestoffet Aspartam, som bruges i lightsodavand, påvirker gravide, så de risikerer at føde for tidligt. Diabetesforeningen opfordrer til tilbageholdenhed med lightsodavand for gravid
http://www.diabetes.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/Gravide_boer_droppe_lightsodavand.aspx

– Lettbrus kan gi tidlig fødsel
Et glass om dagen gir 38 prosent høyere risiko for tidlig fødsel.
http://www.side2.no/helse/article2947294.ece
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7212363

Søtningsstoffet aspartam er trygt, og det finnes ikke noen vitenskapelige holdepunkter for å hevde at det kan forårsake helseproblemer, hevder en ny rapport.
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=162708

Ufarlig søtstoff
Det utskjelte kunstige søtstoffet aspartam, er ikke helsefarlig.
Søtstoffet aspartam (NutraSweet®) er blitt anklaget for å være kreftfremkallende, fetende, og ødeleggende for både fruktbarheten og nervefunksjonene.

Nå viser en ny studie at søtstoffet er uskyldig.
http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&id=4709&Itemid=53

Lettbrus kan være skadelig
Kan ødelegge nyrene, viser ny forskning.
http://www.dinside.no/827498/lettbrus-kan-vaere-skadelig

Gjett en gang på hvem som finansierer de aspartam positive forskningsresultatene.
Kanskje en ide`å teste ut en ting FØR DET SLIPPES PÅ MARKEDET?, neida, folk går på det meste.
Å det beste av alt, hvorfor ikke bruke det naturen tilbyr, nei, for det kan folk dyrke selv, å da vil industrien tjene mindre penger.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

– Øker risikoen for hjerteinnfarkt.
Lightbrus kan skade hjertet.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/110213/lightbrus-kan-skade-hjertet

Sjekk de 2 innleggene over for forsøk på totalforvirring fra eu`s mattilsyn.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

I en ny rapport fra EUs organ for mattrygghet (EFSA) i 2006 konkluderes det nok en gang med at aspartam trygt kan brukes som søtningsstoff i brus og andre matvarer. EFSA mener man nå kan avslutte debatten rundt aspartam.
http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/livsstil/aspartam-kunstig-sotningsmiddel-13246.html

Ny undersøgelse påviser, at sødestoffet Aspartam, som bruges i lightsodavand, påvirker gravide, så de risikerer at føde for tidligt. Diabetesforeningen opfordrer til tilbageholdenhed med lightsodavand for gravid
http://www.diabetes.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/Gravide_boer_droppe_lightsodavand.aspx

– Lettbrus kan gi tidlig fødsel
Et glass om dagen gir 38 prosent høyere risiko for tidlig fødsel.
http://www.side2.no/helse/article2947294.ece
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7212363

Søtningsstoffet aspartam er trygt, og det finnes ikke noen vitenskapelige holdepunkter for å hevde at det kan forårsake helseproblemer, hevder en ny rapport.
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=162708

Ufarlig søtstoff
Det utskjelte kunstige søtstoffet aspartam, er ikke helsefarlig.
Søtstoffet aspartam (NutraSweet®) er blitt anklaget for å være kreftfremkallende, fetende, og ødeleggende for både fruktbarheten og nervefunksjonene.

Nå viser en ny studie at søtstoffet er uskyldig.
http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&id=4709&Itemid=53

Lettbrus kan være skadelig
Kan ødelegge nyrene, viser ny forskning.
http://www.dinside.no/827498/lettbrus-kan-vaere-skadelig

Gjett en gang på hvem som finansierer de aspartam positive forskningsresultatene.
Kanskje en ide`å teste ut en ting FØR DET SLIPPES PÅ MARKEDET?, neida, folk går på det meste.
Å det beste av alt, hvorfor ikke bruke det naturen tilbyr, nei, for det kan folk dyrke selv, å da vil industrien tjene mindre penger.

« Forrige artikkel

Glemte helter i historien: Malcolm X

Neste artikkel »

Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt?

95
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x