En fantasi om bevissthetens utvikling
/

Det høyere selv: Vår oppløftende magiske ressurs

9.8K visninger
23 minutter lesetid
5

De aller fleste mennesker har opplevd drømmer, tanker og hendelser som ikke kan forklares ut fra den tilfeldige strømmen av begivenheter som rører ved oss hver eneste dag.

Et bemerkelsesverdig stort antall individer som lykkes mer enn de fleste, innrømmer at kilden til deres veivalg i livet ofte er en konsekvens av ”intuisjoner”. Du har en drøm om kvelden som blir virkelig om dagen. Du ønsker deg noe på øverste hylle og det viser seg at det kommer til deg uten at du gjør noe for det. Du unngår å bli kvestet i en bilulykke fordi du presterer en unnamanøver som er rett og slett langt forbi dine daglige kjøreferdigheter. Som kunstner eller skribent oppdager du at noe flyter ut av deg – en inspirasjon som langt overgår dine ferdigheter.

Snakker du lenge nok med et antall helt vanlige mennesker, vil du oppdage at mange flere enn du ville tro har stiftet bekjentskap med noe magisk i sitt liv. Mange velger helst ikke å snakke om slikt. Psykiatri fortsetter å sette en diagnose på ”intuisjoner”. De kalles ”psykoser”. Din hjerne har ikke evne til å produsere intelligens som kommer utenfor deg selv. Du er et menneske, en biologisk skapning; enhver tanke om magi eller krefter som styrer rundt deg, er et tegn på at du holder på å miste grepet om din virkelighet; du er snart moden for medisiner – eller….?

I den alternative bevegelsen også kjent som ”New Age” er ”Higher Self”, eller en form for høyere bevissthet, et relativt kjent begrep. Finnes det evidens for at det er krefter assosiert med vår psyke som vi enda ikke har oppdaget?

Muligheten for å hente ”guddommelig” innsikt og inspirasjon, har lenge vært kjent i kretser som har våget å eksperimentere for å strekke kreative grenser. Inntil nylig har mulighetene for å oppnå kontakt vært nokså uforutsigbare. En ting som de fleste enes om, er at endrede bevissthetstilstander synes å være en fellesnevner i forsøket på å nå nye nivåer av bevissthet. Forfattere, musikere, vitenskapsmenn og mystikere har hatt sine individuelle og spesielle fremgangsmåter som de likte å følge, for å komme forbi standardnivået av innsikt, intelligens og kreativitet. Mottakerne av denne spesielle formen for inspirasjon og kunnskap ga kilden ulike navn. Det er ikke så rart, når ingen allmenn godtatt modell innen psykologi har tatt høyde for noe annet enn hjernens ressurser som kilde til intelligens. En ting alle disse har felles, er erkjennelsen av at inspirasjonen ikke kom fra dem selv. Den kom alltid fra en informasjonskilde som var utenfor. Mange beskriver opplevelsen som om de selv bare var en kanal for en annen intelligens. Jeg har samlet et lite knippe eksempler for å understreke hva jeg mener:

Historisk inspirasjon

Elias Howe, arbeidet i mange år med å lage verdens første symaskin. Nålene han brukte hadde hull midt på nålens lengde. Alle forsøkene på å utvikle en brukbar symaskin var nytteløse inntil han en natt hadde et mareritt: I drømmen ble han fanget av noen primitive indianere som førte Howe til kongen sin. Kongen befalte ham å bli ferdig med symaskinoppfinnelsen straks, eller lide en pinefull død. Howe kunne ikke tilfredsstille kongens befaling og han ble ført bort for å bli henrettet. Plutselig ble han oppmerksom på spydene som vokterne hans brukte. De hadde hull nær spydspissen! Han våknet av drømmen, spikket en modell av den nålen som han trengte og gjennomførte vellykkede prøver i ettertid, som igjen ga oss den symaskinen vi kjenner til i dag.

Komponisten, Giuseppe Tartini, som forresten også oppfant den moderne fiolinbuen, fikk inspirasjon til sin mest kjente komposisjon,  “Djevlesonaten” – i en drøm. Han drømte at djevelen var blitt hans slave og Tartini ga ham en fiolin for å se hva han kunne gjøre med den. Til sin store overraskelse spilte djevelen melodier som tok helt pusten fra ham. Aldri hadde han forestilt seg noe så vakkert og så dyktig gjennomført. Da han våknet, grep han fiolinen og forsøkte å gjengi det han hadde hørt i drømmen. Tartini sa at ”The Devil’s Sonata” var det beste han noen gang skrev, selv om den ikke kunne måle seg med det han hadde hørt i drømmen.

Den tyske dikteren Goethe beskrev for en venn hvordan det var å skrive: ”Werther, jeg skrev boken nesten ubevisst, som en somnambulist, og var forbauset over hva jeg hadde gjort.” Den engelske dikteren William Blake sa følgende om ”Milton”: ”Jeg har skrevet dette diktet fra umiddelbar diktering; tolv og noen ganger tyve eller tretti linjer på en gang, uten planlegging og noen ganger mot min vilje.” Komponisten Richard Strauss sa:”…det virket for meg som om jeg ble diktert av to helt forskjellige, allmektige …. Jeg var absolutt bevisst om at jeg ble hjulpet av noe mer enn en verdslig kraft, og at det ga respons til mine bestemte forslag.” Puccini, beskrev inspirasjonen til ”Madam Butterfly” på følgende måte: ”Musikken til operaen ble diktert til meg av Gud; Jeg var bare instrumentet som satte det på papir og kommuniserte det til et publikum.”

Den praktiske konsekvensen av å oppdage tilstedeværelsen av en hjelpende bevissthet høyere enn oss selv kunne løfte menneskets evne til å strekke seg ut mot større innsikt og visdom. Det ville virkelig bety en ”ny alder” i forhold til vår måte å betrakte våre muligheter på. I denne artikkelen ønsker jeg å dele med leseren noen kilde henvisninger og ubeslektede forståelsesmodeller som har et merkelig nivå av overensstemmelse rundt nettopp temaet høyere selv, også kjent som høyere bevissthet.

Den mest nærliggende kilden til denne bevisstheten finner vi i Bibelen. Der er det noe som heter ”Den hellige ånd”. Billedlig sett er Den hellige ånd sett på som en ”ildtunge” og i andre tilfeller som en ”due”. Denne himmelske skapningen var noe som fylte tilstedeværelsen av bl.a Jesus. I det nye testamentet (the New Testament Acts 19: 2-6) er Den hellige ånd åpenbart noe som også de ”troende”, som var døpt, også hadde tilgang til, og da snakket de i tunger og uttalte profetier (”kanalisering”).I følge kristendommen er Den hellige ånd noe som bare ”frelste” sjeler har tilgang til. En ting som er helt sikkert i forhold til det som blir skrevet om rundt Den hellige ånd er at den har langt større og utvidet intelligens og evner enn det et vanlig menneske besitter. Vi fortsetter vårt søk etter andre kilder som kan gi oss bekreftelser:

Bekreftelser via forskning på nær døden opplevelser

Det pågår i dag mye forskning rundt et fenomen som er kjent som ”nær døden opplevelsen”. Hittil har to generasjoner med forskere intervjuet over 7-millioner pasienter som har vært klinisk døde, for så å komme tilbake til livet. Kriteria for klinisk død, er fravær av puls, åndedrett og hjerneaktivitet. Denne forskningen alene har åpnet for en seriøs diskusjon om vitenskapens selvpålagte begrensninger mht materialisme egentlig er vitenskapelig holdbar. Materialisme er nemlig en filosofi som påstår at materie er universets mest grunnleggende bestanddel og at selv fenomener som bevissthet kan forståes ved å forstå de fysiske prosessene som foregår i hjernen. Problemet er at NDO pasienter beskriver at deres bevissthet forblir intakt når de er døde og de forlater kroppen. Mange vitenskapsfolk sliter hardt med denne oppdagelsen fordi det betyr at vitenskap må en dag integrere ånd med materie for å bedre forstå seg på bevissthet og menneskets psyke.

Påfallende mange pasienter som har vært døde, beskriver ”perfekte” vesener som er på ”den andre siden”. De utstråler ubetinget kjærlighet og visdom. Disse vesenene er ikke alltid religiøse overhoder som for eksempel Jesus eller Buddha. Disse er uten noen form for identitet. De er der og de hjelper til ”på den andre siden”. Men hva med denne siden?

En av de mer moderne psykologiske teknikker vi har tilgang til gjør det mulig å følge etter bevissthet inn i døden, selv mens bevisstheten er tilstede i kroppen. Denne teknikken er kjent som ”den hypnotiske regresjonen” og brukes av et stadig økende antall psykologer, psykiatere og alternative terapeuter over hele verden. En av de tingene som er spesielt med menneskets ubevisste er at den har hele vår langtidshukommelse, åpenbart inklusiv tidligere liv, død og tiden mellom liv. Det kan komme som en vanskelig sjokk til mange, men det foreligger mer evidens gjennom moderne forskning om at reinkarnasjon er et prinsipp som berører oss alle – ikke som en teori, men som en del av vår åndelig underliggende virkelighet. Det er ikke temaet for denne artikkelen, så jeg må bare la det stå som en sjokkerende påstand foreløpig.

Bekreftelser via hypnose

Dr. Brian Weiss, psykiater i USA skrev sin først bok om fenomenet der hypnotiserte klienter/pasienter snakket om tidligere liv og tiden mellom liv. Denne boken heter, ”Mange liv, mange mestre”. Disse Mestrene som han omtaler i sin bok er høyere bevisstheter som fungerer som konsulenter i tiden mellom liv. For bedre å forstå disse to ”stedene”, tenk at din fysisk virkelighet består av ”tid og rom” der tid er en form for fjerde dimensjon og en ”konstant”. Du beveger deg i rom, mens tiden går av seg selv. Den andre siden består av en ”virkelighet” der alt er snudd i motsatt retning – ”rom og tid”. På den andre siden kan du bevege deg i tid, mens i rom er en konstant.

Weiss var kanskje en av de første til å oppdage ”mestrene”. Det skjedde helt tilfeldigvis. Disse er egentlig en treenighet som opptrer som én enhet, perfekt i all sin evne til å foreta kloke beslutninger – de utviser ubetinget kjærlighet – akkurat som mange sier i nær døden opplevelser. Det som var spesielt i dette tilfelle var at pasienten, når hun var i kontakt med disse ”mestrene” var i stand til å formidle budskap til psykiateren. En av de var svært sjokkerende. Brian Weiss hadde hatt en sønn, som ble født med en hjertefeil som var veldig sjelden. Han døde av denne feilen og dette fikk Weiss til å studere psykiatri etter han var ferdig med sin legeutdannelse. Mestrene hadde et budskap til Weiss om denne delen av hans fortid – som ingen av hans pasienter hadde blitt fortalt. ”Gutten” var en sjel som påtok seg en frivillig oppgave å bli født med denne hjertelidelsen for å vise til Weiss at medisinsk vitenskap hadde sine begrensninger – og påvirke ham til å studere psykologi – slik at han en dag ville gjøre det han holdt på med – oppdage reinkarnasjon og mønstrene som ligger bak. Flere steder i boken kommer disse mestrene med budskap til Weiss.

Da jeg begynt med min praksis for 19-år siden som psykoterapeut, var forskning i fenomenet – reinkarnasjon via hypnose høyt på min ønskeliste. Jeg lurte veldig på om de opplevelsene som mine klienter snakket om ville speile de samme mønstrene som alle de andre bøkene vitnet om. Jeg ville ha mine egne bekreftelsene. Det tok ikke lang tid før mestrene dukket opp hos mine klienter – helt spontant. De har visst nok mange navn, selv om de opptrer som det samme hver gang.

Do you do any planning ahead?

I am advised not to plan too quickly.

Who are you advised by?

By the ones that….knows….better than me.

What else do they advise?

They advise you not to plan too quickly. To tread very careful.

Fra en annen regresjon:

Bare la tiden gå videre og legg merke til hvordan du finner ut av det.

Jeg har…jeg må spørre noen…spørre noen…jeg ….jeg har sikkert gjort det før…Jeg må prøv å huske. De hjelper meg.

Hvem er de?

Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem de er…jeg kjenner de ikke, men de er liksom over….over oss andre…

Er de mange?

Tre stykker. De er alltid sammen. De er som en enhet, men de er tre stykker. De hjelper meg. De er…De er liksom…de har ingen personlighet. De er ikke snille eller slemme. De bare er….De er helt herlige, helt ekte. De hjelper meg nå. De sier at de skal hjelpe meg sånn at jeg skal finne mannen min, men han har reist. Å jeg er så redd for ikke å velge riktig. Tenk hvis jeg velger feil. Men de sier at de skal ordne det for meg. Jeg skal være trygg. De skal hjelpe meg ordne det selv. Jeg skal ordne det selv, men de skal hjelpe meg ordne det selv.

Det jeg har oppdaget gjennom å føre regresjoner hos andre er at mønstrene gjentar seg uten avvik og uten konflikter. I 1993 hadde jeg en særdeles spennende erfaring. Som et ledd i å øve på hypnosferdighetene hadde jeg inngått en avtale om å øve på hverandre som operatør og subjekt. Transeerfaringer som subjekt er en, synes jeg, viktig måte å åpne dører til utvidet bevissthet og selvinnsikt. Det jeg ikke visste var at jeg var på vei til selv møte “mestrene” på den andre siden. Slik om jeg har opplevd det er høyere bevissthet mer enn logisk i sin evne til å tenke klart. Den er “hyper” eller “superlogisk”. Det lar seg ikke gjøre å krangle eller diskutere med det den presenterer – det er ferdig gjennomtenkt. Det har vært en av de kriteria jeg har brukt til å bedømme verdifull kanalisert informasjon fra det som kan være mer upålitelig. Jeg presenterer en liten bit av en timelang transe her.

Fordi du kan velge, så har du fått frihet. Du har frihet. En del av deg selv, den høyeste del av deg selv gir deg alltid frihet til å velge feil vei. Den friheten har du på grunn av kjærlighet. Det er kjærlighet. Å gi frihet til å velge feil. Å gi frihet til å velge riktig, for deg selv og andre. Forstår du?

Jeg tror det. Jeg sitter med følelsen av at hvis jeg gir meg selv frihet, så gir jeg ikke kjærlighet. Jeg vet med hodet at det stemmer ikke, men det er en rar link. Jeg gir ikke kjærlighet til min mann.

Du må først gi kjærlighet til deg selv. Vite at den kjærligheten du skal gi til andre er den samme kjærligheten du skal gi til deg selv, friheten til å velge. Kjærlighet er bare frihet. Du sier du ikke kan gi kjærlighet til din mann, så gi han frihet. Si du kan gi kjærlighet til deg selv. Gi deg selv frihet. Frihet til å velge.

Jeg tror jo at jeg gir frihet.

Du må først gi frihet til deg selv. Først da kan din mann vite hva du vil. Først da kan han ta et valg. Hvis du gir han frihet til å velge. Han og alle andre må velge bare det de opplever. Hvilken del av deg selv vil du at han og alle andre skal oppleve? Deg selv i kjærlighet, frihet til deg selv, at du er den du er, at du gjør det du ønsker, at du gjør det hjertet ditt forteller deg, det din intelligens forteller deg? Først når du viser frem deg selv, som du kan være, gir du egentlig anledning for andre til å velge ut i fra den du er. Du er kjærlighet når du gir frihet til andre å velge i forhold til deg. Når du ikke er den du vil være – hva vil du si om visdommen i det? Du finner ditt eget svar.

Hvis jeg ikke kan vise meg kan jeg ikke….

Riktig. Kanskje det er noe han kan lære deg fordi han er den han er.

Det er opp til meg, om jeg tar det som lærdom eller jeg vil ta det som kritikk.

Det er ditt valg. Husk at du er senter for ditt eget univers.

Jeg vil gjerne at våre universer, hans og mitt skal være frie og likestilte.

Da må du gi deg selv din egen frihet. Still deg likt med det du vet inne i deg selv. Gi deg selv likestilling til deg selv. Sammenlign deg selv med ditt høyere selv og ingen andre fordi du har din egen oppgave, og hvis du sammenlikner deg selv med andre som har sin egen oppgave, så går du feil.

Vi har vårt eget høyere selv

To steder i denne transen, der jeg har skrevet med uthevet skrift, står det helt tydelig at denne Høyere Selv er noe som er personlig. Det er ikke bare et gruppefenomen. Det er også noe som ikke nødvendigvis betinger at vi har en gitt religiøs tro slik som kristendom. Kan det hende at vi kan finne flere referanser til denne form for bevissthet som er så gåtefull. Jeg tror jeg har funnet en gullgruve av innsikt på et sted der jeg minst hadde ventet det – i Hawaii.

Huna fra Hawaii

I 1988 ble jeg først introdusert til Huna fra Hawaii av en gjesteforeleser fra Belgia. I løpet av et helgseminar om våren ble jeg introdusert til en modell av åndelig psykologi som er lysår foran moderne Vestlig vitenskap. Jeg sier foran fordi jeg har hatt mange år på å sette denne modellen på prøve og funnet bare noen få detaljer som ikke helt stemmer. Ellers har Huna vært en form for ankerfeste som jeg har jobbet med for å få bekreftelser og erfaringer for å bringe eldgammel kunnskap til moderne viten. Det viser seg at Huna – forståelsen er bortgjemt i språkets struktur. Den er også ikke tilgjengelig for de som kommer utenfra, særlig etter de kristne misjonærene gjorde sitt inntog på øyene i 1840-tallet. Huna måtte gjemmes bort og gå i skjul. Takket være en lov som forbyr undertrykkele av religioner hos innvånere – ”Native American Religious Freedoms Act” i 1979 har Huna begynt så vidt å bli mulig å snakke om.

I et historisk perspektiv var det slik at en liten gruppe med Hawaiianere kunne utøve det andre kalte magi. De kunne gå på nesten rødglødende lava, de sa de kunne påvirke været, dyrene og fiskene i havet. De kunne lege benbrudd øyeblikkelig. De kunne forandre fremtiden og de kunne reise på lange avstander og se hvordan ting sto til med bare psyken. De var den tidens lokal prest og psykolog – alt i ett.

Den første amerikaneren som med åpent sinn tok Huna på alvor, var bestyreren av Bishop Museum i Honolulu, Dr. Bringham. Da han var en anerkjent vitenskapsmann, med en sosial posisjon på Hawaii, gikk han stille frem i forskningsarbeidet sitt. Han hadde studert ”Kahunamagi” i mer enn 40 år, uten å oppdage hva det var som gjorde magien virksom. Han visste at han ikke hadde krefter til å fullføre oppgaven sin før han døde, og han søkte, i all stillhet, den rette personen som kunne overta forskningsprosjektet. Det rette mennesket dukket opp i Max Freedom Longs skikkelse, en lærer som hadde forsket i religionshistorie og psykologi. De to ble godt kjent med hverandre, og Long fikk overlevert alle Bringhams papirer. På dette tidspunktet ble Long fortalt at han måtte søke etter tre ulike ting:

    1. En form for bevissthet som kunne styre magien
    2. En form for kraft
    3. Et medium, synlig eller usynlig, som kraften kunne virke gjennom

Bringham var sikker på at avsløringen av gåten kunne bygge en bro mellom de ulike religionskonfliktene. Han hadde en rekke personlige erfaringer i hvordan kahunaene kunne utøve sin magi. Han hadde selv vært med på å gå over glødende lava, med beskyttelse fra noen kahunaer. Han forsto at hypnose ikke var involvert, men heller noe som moderne psykologi enda ikke har forstått.

Til tross for iherdige anstrengelser greide heller ikke Long å komme videre i sitt forsøk på å løse gåten om huna. Han reiste tilbake til California, der han tidligere hadde bodd. En dag kom han til å tenke på at gåten kanskje kunne løses ved å se nøye på rot-ordene, som ble brukt til å beskrive prinsippene i huna. Den engelsk-/hawaiianske ordboken ble laget av de kristne misjonærene. Det hawaiiske språket er både enkelt og komplekst på samme tid. Overflatestrukturen av språket er svært enkel. Det er komplekst fordi det er mye tvetydighet bygget inn i språket. Et ord kan ha mange ulike betydninger. Den skjulte, dypere strukturen av språket forstås bare ved å kjenne til den ekstra betydningen av rot-ordene, som er utgjør et større ord. Misjonærene ble aldri fortalt de skjulte meningene bak disse spesielle ordene.

Det er flere ord som ble oversatt til ”ånd” i det hawaiianske språket. Hvert av disse ordene var ulike, men da de kristne misjonærene bare kjente til én ”ånd” – Den hellige ånd – fikk alle de ulike ordene den samme oversettelsen – ”spirit”. Ved å se nøye på rot-ordene, ble Long i stand til å løse en viktig brikke i Huna gåten. I følge Huna er det tre ånder som assosieres med sammensetningen av mennesket. Disse tre åndene er: Uhane, Unihipili og Aumakua.

”Uhane” består av rot-ordene ”u” og ”hane”. ”U” betyr å gråte, mens ”hane” betyr å prate. Denne ånden kunne gråte og snakke.

”Unihipili” er mer komplisert. Rot-ordene er ”u”,uhi”, ”nihi” og ”pili”. Denne ånden kunne gråte, men ikke prate. Den var skjult sammen med en annen ånd som den delte lag med, som en tjener. Den gjør ting i all hemmelighet, i stillhet og veldig nøye. Den er klebrig, på den måten at den kan feste seg til andre etter ønske. Den kan stikke ut fra noe, reise seg opp fra noe og kan dra noe ut av noe, som en mynt fra en lomme – som om den er en finger. Den vil også gjemme seg, dersom den tror den blir straffet av ”Gudene”. Den har et antall lyster. Den kan, til tider, være sta og lite villig til å gjøre det den blir bedt om. Den er også assosiert med næring.

”Aumakua” brytes ned til rot-ordene: ”au”, ”ma”, ”makua” og ”kua”. Betydningen av rot-ordene er: å flyte som en strøm, noe lik en ild som virvler gjennom luften, en ånd, en forelder som er – voksen, eldre og nærende. Andre betydninger er at denne ånden er en omsorgsfull, eldre ånd – med en kombinasjon av både maskuline og feminine energier. Den kunne man alltid stole på.

Du trenger ikke strekke fantasien langt før du kommer til assosiasjoner med tre nivåer av bevissthet, hvorav to er kjent fra psykologien. Huna arbeider med en treenighet av bevisste, ubevisste og høyere bevisste ånder. Disse er ikke bare ulike nivåer av bevissthet, de er faktisk forskjellige ånder som fungerer sammen som en helhet.

I huna-læren forstår vi at Aumakua, eller vårt høyere selv, har en agenda i vårt liv: Det er her for å beskytte oss fra opplevelser som kunne være til skade for oss og for å sende oss i den retningen hvor opplevelser vi trenger for vår utvikling vil manifestere seg, og for å manifestere det vi ønsker oss. Det har selvfølgelig helbredende evner og tar aldri feil. En annen ting som var viktig i denne modellen er at kun det ubevisste sinnet har direkte tilgang til det høyere selv. Det er det indre barnet. Det må ha god samvittighet, ellers vil det gjemme seg og veien til høyere innsikt blir brutt. Huna-magien var en konsekvens av å kjenne til hvordan disse tre ulike nivåene av bevissthet fungerer i sinnet. Det er det ubevisste og det høyere bevisste selvet som besitter disse såkalte magiske evnene.

En kan spørre seg om hvor huna kommer fra. Selve ordet betyr ”hemmelighet”, og når vi deler opp ordet i enda mindre enheter, får vi “hu” og “na” som er det maskuline og feminine prinsipp integrert under ett. Det vil også si det bevisste og det ubevisste, også vitenskap og religion – det er hemmeligheten i hemmeligheten! Max Freedom Long kunne fortelle en historie som får oss til å lure på om huna-læren ikke kom fra Egypt en gang i fortiden:

Bindeleddet mellom Hawaii og Giza-pyramidene

Max Freedom Long publiserte sine første oppdagelser i 1936 i boken ”Recovering the Ancient Magic” hos Rider & Co, London. Boken kom i hendene på William Reginald Stewart, en engelsk journalist, som i sine yngre dager hadde lært en form for magi av en berberdronning i Atlasfjellene i Nord-Afrika. (Berberne er etterkommere av den opprinnelige, ikke-arabiske, befolkningen i Nord-Afrika, jfr Bokmålsordboka). Stewart oppdaget at de hawaiianske ordene kahunaene brukte var fonetisk like dem han selv hadde lært for mange år siden av berberne. Det hawaiianske ordet ”kahuna – ble uttalt som ”quahuna i Afrika. En kvinnelig kahuna på Hawaii kalles kahuna wahini”. Blant berberne var det, quahini. På Hawaii er ordet for Gud ”akua, mens det var ”atua i Afrika.

Språket, som til daglig ble brukt i denne berberstammen liknet overhodet ikke på det hawaiianske språket. Det var bare når dronningen underviste, at hun byttet til et annet språk; det var altså for spesielle anledninger. Det må likevel være en eller annen forbindelse mellom menneskene på Hawaii og i Nord-Afrika. Stuart var ikke i stand til å fullføre sin opplæring hos dronningen. Hun ble drept av et streifskudd i en lokal stammekrangel. Mens han gikk i lære ble han fortalt at dronningens forfedre var medlemmer av tolv stammer som en gang hadde levd i Sahara-ørkenen, da den var en grønn og frodig dal. Da elvene tørket inn flyttet stammene og slo seg ned ved Nilen. De brukte sine kunnskaper om magi til å lage og forflytte steinene til den store pyramiden. De var datidens herskere på grunn av de kunnskapene de satt inne med. De hadde forutsett en lang periode med intellektuelt forfall, og for å beskytte sin frihet og kunnskap søkte de etter alternative steder å leve. Med sine psykiske evner fant de blant annet øyene i Stillehavet ledige. Via Rødehavet, og enten langs kysten av Afrika eller via India, flyttet de fleste til Stillehavet. Av en eller annen grunn dro én av stammene nordover, til Atlasfjellene.

Kan det hende at denne folkevandringen var den som Thor Heyerdahl var på sporet av? Nyere oppdagelser vha satellittfoto har avdekket at Sahara en gang var svært frodig. Sanden dekker nå de mange, gamle elveleiene. Med denne informasjonen kan vi kanskje få en noe bedre forståelse av det store, kulturelle steget som pyramidene og beslektede strukturer representerer?

Solguden Ra i Egypt

I mitt eget forskningsarbeide rundt dette med Høyere Selv har jeg hatt den sjeldne glede av å komme til en komplett sirkel i min jakt etter innsikt. I løpet av de siste årene har jeg blitt oppmerksom på eksistensen av noe kanalisert informasjon som ble til i 1982-85. I alt fem bøker er skrevet om et prosjekt som varte over flere år, der en som heter Clara Ruckert var kanalen for en intelligens som kalte seg for Ra – eller Solguden Ra fra Egypt. Med fare for å miste troverdighet må jeg nevne at Ra omtaler seg som en ET-intelligens fra en annerledes energivirkelighet enn den vi selv befinner oss i. For ca 21,500 år siden kom Ra til Egypt fordi den mente å sanse at det var bevissthet her som kunne tjene på å bli veiledet i mer avanserte kunnskap om bevissthet og slik. I følge Ra ble pyramidene bygget av Ra. Det er derfor de er så perfekte. De skulle ikke fungere som gravkamre, men som initierings-steder. De bruker en form for energi som vi er lite kjent med enda.

Ra har en hel del å si om det høyere selv. Denne informasjon er også fullstendig konfliktfri og i overensstemmelse med alt det andre jeg har inkludert hittil:

HØYERE BEVISSTHET ER NOEN GANGER BESKREVET SOM ”DEN MAGISKE PERSONLIGHETEN”

RA: Når den magiske personligheten er kalt frem på en hensiktsmessig måte har selvet sendt et opprop til Høyere bevissthet. På den måten har en bru mellom rom/tid og tid/rom blitt skapt og den sjette densitets magiske personligheten erfarer direkte tredje densitets energi under resten av den tiden den er til stede. Det er svært viktig å være bevisst å avkle denne magiske personligheten når den har gjort sitt, slik at Høyere bevissthet kan gå tilbake til den passende energibildet som den ellers hører til. (Bc,191)

Forfatterens notat: Huna-modellen tilbyr en metode for å pårope høyere bevissthet ved å visualisere en finger som berører den direkte der den er i sjette densitet. En ber så Høyere bevissthet ta del i de andre to kroppene for en kortere tid for å gjøre en oppgave. Deretter skal den gå tilbake der den normalt hører til for at den skal kunne fungere.

DON: De tre aspektene som hører til den magiske personligheten er kraft, kjærlighet og visdom. Er disse bare de primære aspektene? (B3,1192)

RA: Den magiske personligheten er et vesen av enhet fra sjette densitet og lik det du kaller din høyere bevissthet, og på samme tid en personlighet enormt rik i en erfaringsgrunnlag og tilgang til subtile emosjoner. (BH3,192)

CARLAS KOMMENTARER OM HØYERE BEVISSTHET

I introduksjonen av The Law of One, kommenterer Clara Reuckert det hun kaller den magiske personligheten. Det er den samme som Høyere Bevissthet.

Carla: Det er en tråd som løper gjennom vårt daglig liv som vi kan gripe fatt i og ved å bruke den tråden, fjerne oss selv til den rammen der vi betrakter virkelighet som å være det som den åndelige kroppen opplever fra inkarnasjon til inkarnasjon. (B1,18)

Ved å arbeide med sin magisk personlighet, ved å ta innover oss våre eksterne opplevelser, ved å akseptere ansvar for alt som skjer, ved å ha våre handlinger skapt fra innsiden av selvet og ikke lengre enkle responser til utvendig stimuli, styrker vi den såkalt magiske personlighet helt til vi kan si at vi kan ”kunsten av å forårsake endringer i bevissthet med viljekraft”. Dette er magi per definisjon.

DON: Hva er Høyere Bevissthet?

RA: Høyere Bevissthet, som du kaller det, er en som eksisterer med full forståelse av oppsamlingen av erfaringer som enda ikke har blitt riktig forstått, hjelper enheten ved å oppnå helbredelse og assisterer i programmering av fremtidens livserfaringer. (B2,62)

RA: Høyere Bevissthet kan kommunisere med sinn/kropp/ånd-samlingen i tiden mellom liv eller i livet, dersom de rette veiene eller kanalene gjennom sinnets røtter er åpnet. (B2,65)

HØYERE BEVISSTHET = DEG SELV FRA FREMTIDEN

RA: Høyere Bevissthet ser ut til å eksistere simultant med sinnet/kroppen/ånden enheten som den hjelper. Det er egentlig ikke simultant fordi Høyere Bevissthet beveger seg til sinn/kropp/ånd-enheten etter behov fra en posisjon i utvikling av enheten som kan forståes til å være i enhetens fremtid. (B2,63,64)

Konklusjoner

Jeg har presentert for deg seks ulike kilder som henviser til et nivå av bevissthet som er langt høyere og mer “magisk” enn psykologien har vært i stand til å oppdage. Dersom det jeg skriver her stemmer, er dine muligheter til å løfte din egen situasjon ut av offerrollen og inn i skaperrollen nokså enorme. I mitt liv har jeg selv fått alle de bekreftelsene jeg trenger for å “vite” at mitt Høyere Selv er hos meg når jeg trenger det. Mitt Høyere Selv er med på å hjelpe meg realisere mine drømmer og ønsker til tross for eventuell motstand meg måtte oppleve utenfra. Om du har lyst til å bli mer kjent med denne intelligensen, kraften og hjelpen, anbefaler jeg at du tar en titt på www.acnlp.no og ser etter en bok som heter Livets Håndbok; der ligger det mange oppskrifter, flere henvisninger, og det store bildet du kan bruke for å finne veien frem til å aktualisere dine muligheter inn i fremtiden.

Lykke til!

Mike

Somnambulist – person som har anlegg for somnambulisme. Somnambulisme, søvngjengertilstand; dyp hypnotisk tilstand

Kildene til eksemplene er fra ”Higher Creativity” av Willis Harman, Ph.D. og Howard Rheinggold ISBN 0-87477-293-1 1984

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
15 år siden

[…] ”Naturvitenskapen fysikk”. http://wikipedia.org/ | Fakta om nevnte fysikere i teksten. http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/ditt-h%C3%B8yere-selv-den-mest-oppl%C3%B8ftende-oppdagelsen-om-v… |Artikkel om Dr. Brian Weiss arbeid rundt det […]

Thorrde
Thorrde
Abonnent
15 år siden

JA, takk, skal skjekke det ut…

Hehe, renget nesten med at du hadde lest noen Seth bøker, men tenkte bare å nevne den så at mulige lesere som ikke hadde hørt om den, hvis det i det hele tatt er noen da, kunne få noen flere tips om lesestoff. “Jo mere/flere, jo bedre” er det vel et gammelt ordtak som sier, eller…

Thorrde
Thorrde
Abonnent
15 år siden

Hei og takk for en kjempe fin artikkel!

Jeg selv har bare såvidt begynt å røre i disse fenomenene, men har lært en god del allerede, noe fra literatur og annet av intuisjon. Jeg fikk veldig lyst til å lese den “Livets Håndbok”, så skal se om jeg ikke finner tak i den en dag…

Bare som en “add” så kan jeg på det varmeste anbefale “Seth Materialet” av Jane Roberts for videre undersøkelse i dette feltet, for de som fikk lyst til å skjekke dette litt mer ut.

« Forrige artikkel

Selvrealisering er kanskje noe mer enn du trodde

Neste artikkel »

Ammunisjon fra helvete

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x