Bla i tag

huna

Det tragiske med et ønske om å være ”normal”

Det å ønske å være normal står i grell kontrast til det faktum om at dine fingeravtrykk er unike i hele universet. Det er kilden til den verste formen for utroskap som finnes mener forfatteren. En konflikt av episke proporsjoner oppstår mellom det bevisste og ubevisste sinns ulike oppfatninger om hvordan personligheten skal gjøre uttrykk

En fantasi om bevissthetens utvikling

Det høyere selv: Vår oppløftende magiske ressurs

De aller fleste mennesker har opplevd drømmer, tanker og hendelser som ikke kan forklares.