Du leser nå
Skrik og Gro, skrekk og gru

26 minutter lesetid

Foto fra: https://asiamedia.lmu.edu/2017/12/31/one-harvard-students-view-fellow-students-stop-romanticizing-communism-it-is-evil/


Skrik og Gro, skrekk og gru

Hvor sannheten kan ligge begravet, vet bare den som ofte har lett etter den. Den som trekker i trådene, vil gjerne slippe å være den som stiller seg foran og tar støyten. Jeg visste lite om disse tingene, men er av nysgjerrig og vitebegjærlig natur, alltid åpen for nye innblikk. Her mottok jeg et anonymt bidrag om politisk-nasjonale forhold og deres respektive historiske røtter, ting jeg ikke kjente til fra før, men som vekker interessen for å forstå mere, særlig om suspekte kilder maktmenneskene øser av. I disse ondskapsfulle tider kan det være matnyttig å få høre tanker om demoner og hva demoner holder på med, så blir vi ikke stående fast i angsten, forskremte og handlingslammet.

Forfatter anonym


Skrik og Gro, skrekk og gru


Kommunismen er et demonisk prosjekt av skrekk og gru, med tusenårige røtter fra det svarteste hedenskapet i Babylon. Prosjektets målsetting er å slavebinde en samlet menneskehet, med noen få tusen psykopater på toppen. Siden 1694 har «The Crown» (City of London) vært det geografiske sentrum for slaveri-prosjektet. Prosjektets første institusjon var Bank of England, eid av en privat oligark-klikk. Det første disse psykopatene gjorde for å verne sitt finansmonopol, var å bygge opp verdens verste voldsagenter MI5/MI6, og deretter verdens farligste etterretningssystem SIS. Disse NGOs (non-governmental organizations) har operert på begge sider av alle store kriger og kriser de siste 300 år, og er selve kontinuitetsbærerne for verdens organiserte ondskap.

Fridtjof Nansen med familie, foto tatt ca 1902, her.

Norges hovedstad fikk en slavelenke til disse finansbaronene allerede i 1816 da Norges Bank ble grunnlagt i Kristiania. Vår sentralbank ble aldri rent statlig, men er basert på gjeld til internasjonale oligarker: Først til København, deretter til London og fra 17. mai 1930 til den global-korrupte sentralbanken BIS i Basel.

Det var neppe tilfeldig at vår falske nasjonalhelt Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen ble «borgerlig begravet» på den ufortjente datoen 17. mai 1930, samme dag som «sentralbankenes sentralbank BIS» ble opprettet i Basel. Nansens egen kjødelige grandonkel Herman Wedel-Jarlsberg var finansminister i Norge fra 18. november 1814 til 15. august 1816. Han fikk i 1816 gjennomslag for at Norges Bank skulle være privat eid, av den utenlandske overklassen som hans forfedre tilhørte. Begravelsesseremonien for Nansen ble holdt på Universitetet i Oslo, hvor Nobels fredspris ble utdelt fra 1901 til 1989.

Siden Nansen selv var blitt tildelt Nobels fredspris i 1922, ble Nansens begravelse en London-oligarkisk dødsfeiring for Nobel. London/Basels finansfyrster bedriver slike dødsfeiringer hvert år, ved at fredsprisen deles ut på Nobels dødsdag 10. desember. I en av verdens mørkeste hovedsteder Oslo, i årets mørkeste måned. Nansens fredspris i 1922 var en premie bestilt fra Londons krigsprofitører, som Nansen mottok for sin jobb for det globalistiske Folkeforbundet som disse oligarkene hadde skapt. 20 dager etter at Nansen mottok sin fredspris i Kristiania, ble oligark-prosjektet Sovjetunionen opprettet.

Norges Bank ble grunnlagt i 1816. Marcus Møller Thrane ble født i Oslo 1817, som sønn av Norges Banks kasserer. Året deretter (1818) ble Karl Marx født i den tyske byen Trier, ved elva Mosel (se kart, her). Denne meget spesielle sideelva bukter seg som en slange fra byen Trier, hele veien nord-østover i det vakre ås-landskapet til den munner ut i Rhinen ved Koblenz. Dyrket Marx demoner fra den slangeformede elva Mosel da han skrev sitt «Kommunistiske manifest» i 1848?

Om demoner og onde ånder


Onde ånder med tilknytning til ferskvann og saltvann har fulgt kommunismen som en skygge i alle årene siden 1848. Den religiøse filosofen Marx var ingen næringslivsmann og heller ingen bankmann. Han trengte å imponere finansfolkene i London, slik at de ville finansiere hans planlegging av et framtidig verdensdiktatur, og det gikk de med på. Noen av Marx’ sjødemoner kan ha kravlet seg til Norges ferskvannshavn Drammen sent på høsten 1848. Der startet Marcus Thrane (trolig med hjelp av sin far) verdens første arbeiderbevegelse. Denne første kommunistiske arbeiderbevegelsen ble videreført i Oslo 1849, og som vokste seg veldig stor, trolig med bestikkelser fra Norges Bank hvor Thranes far var kasserer. Thranitter-bevegelsen spredte seg ut over landet, og omfattet 30 000 arbeidere i 1851. Men så ble Marcus Thrane og flere andre ledere fengslet fram til 1855, mens bevegelsen ble rigget ned uten å bli videreført. Marcus Thrane ble deretter dømt til fengselsstraff helt til 1858, men bygde seg en merkverdig internasjonal karriere etterpå.

Marx ble invitert til London i 1849, mens thranittene vokste voldsomt i Oslo. Det ser ut som om noen av Marx’ sjødemoner returnerte via elva Themsen, etter å ha fått startet sitt Thrane-prosjekt i Oslo. Marx påbegynte sitt onde livsverk i London 1849 og avsluttet det i London 1883, hjulpet av sjødemoner. Da Marx døde, skjedde det noe merkelig i Kristiania: Verdens første kultur-marxistiske bevegelse, Kristiania-bohemen, oppstod. Marx-sjødemonene som hadde vært innom i Kristiania da thranittene vokste fram i 1849, ser ut til å ha funnet veien tilbake til Kristiania rett etter at Marx døde i 1883, over 30 år senere.


Gro Harlem Brundtland har i godt voksen alder reagert mer og mere ømfindlig ovenfor sollys. Foto, her.

«Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet.» Fra Matteus kap. 12.43.


Et ledig hus for kommunismens demoner var i Kristiania, byen hvor verdens først organiserte kommunist-bevegelse ble skapt i 1849. Sjødemoner som Marx etterlot seg, kan ha funnet det feid og pyntet hos Kristiania-bohemen, siden de allerede var kjent i denne byen. Hvorfor er sjødemoner viktige i kommunismen? For å forstå dette, bør vi eksponere en fatal svakhet i vår lutherske kirke. Kirken har arvet Vatikanets forvanskede versjon av de ti Guds bud. Bildeforbudet er fjernet, dette som er det annet bud. Bildeforbudet gis i Bibelen størst plass av alle bud.


«Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.» Fra 2. Mosebok kapittel 20, vers 4-6.


Dette er et veldig viktig bud, fordi det nekter oss å dyrke avbildede demoner. Tre typer demoner er nevnt i budet: De som er i lufta, de som er på bakken, og de som er i vannet nedenfor jorda. De fleste bibeltolkere innser ikke at det er demondyrking denne teksten handler om, og bagatelliserer dette alvorlige budskapet. Men Gud vil ikke at vi skal vite mer om demoner enn det vi trenger for å overvinne dem. Kommunismen står for nedbryting av alle samfunnsstrukturer, og kjernefamilien i særdeleshet. Jo flere mennesker som er rotløse, jo lettere vil det gå å få innført verdensdiktatur. «Likestilling» hvor kvinner skal bli som menn i sjel og sinn og forsømme sin gudgitte oppgave som mødre, er et nøkkelpunkt. Samtidig erkjenner kommunismen de reelle maktforholdene bak kulissene. Kommunismens bakmenn er onde psykopater som dyrker babylonsk satanisme, basert på rituelle barneofringer i de dype kjellere.

Men kvinner har ikke har adgang i de dypeste skjelettkjellere. Derfor går gruvedemoner og fjelldemoner dårlig sammen med feminisme-prosjektet kommunismen. Sjødemoner framstår som en relativt «demokratisk» demonfamilie, velegnet til å inkludere kvinner på de høyere maktnivåene i kommunismen. Kvinner må initieres som hekser for å få like stor makt som disse mannfolkgjengene innenfor «secret societies» som er beskyttet av «men only». Og det er bare noen ganske få kvinner som kommer dit. Hekser må støtte seg på visse demonfamilier og holde seg unna andre, og kan ikke vandre fritt i terrenget på samme måte som de øverste maktmennene.

Sjøvold og Delta-troppen


De to verste maktkvinnene i verdenskommunismens historie er Alexandra Kollontaj (1872-1952) og Gro Harlem Brundtland (født 1939). De dyrket/dyrker sjødemoner pluss meksikanske dødsdemoner (Xibalba). Gro har i hele sitt voksne liv gamblet på at ingen vanlige nordmenn vil oppdage av hun er i sjødemoners vold, men der har hun bommet stygt. Demon-livsløpet hennes nærmer seg nå «punktum finale». Særlig etter at hennes fremste voldsutøver Hans Sverre Sjøvold er avslørt som våpenkriminell. Lenge var det helt greit for løgnmedia og puppet-politikere at PST-sjefen lekte cowboy med våpen inne på sitt kontor rett ved Akerselva i Nydalen, men Sjøvold har nå plutselig trukket seg som PST-sjef (se her). Nøtterøy-gutten Sjøvold røper med sitt navn at han er i sjødemoners voldelige favntak, siden hans opprinnelige etternavn var Andersen.

Hans Sverre Sjøvold trakk seg som PST-sjef 2. juni 2022, visstnok på grunn av sin langvarige våpenkriminalitet på eget PST-kontor. Men hva betyr det at han trakk seg? Sjøvold er utvilsomt Norges farligste mann, og slutter ikke over natta med å være det. Sjøvold er den eneste i kongeriket som både har politiutdannelse, juristutdannelse og ledelsesutdannelse kombinert med farlig erfaringsbasert kompetanse på alle feltene pluss militær muldvarpaktivitet inne på Rena leir. Sjøvold er en meget våpenkyndig voldsekspert med sin politibakgrunn. Han er en slu byråkrat, og en dreven medieformidler, pedagog og attpå til tungt involvert i dypstatens juksejus. Han har skaffet seg en lang paramilitær erfaring ved å sende ut Delta-troppen fra Manglerud politistasjon mens han var Oslos politimester 2012-2019.

Delta-troppen, også kalt politiets  beredskaps-tropp, (se her)

Delta-troppen kaller seg «Politiets beredskapstropp», men dette er et narrespill. Etter at Taraldrud-fortet ved Kolbotn kom på plass, er Delta-troppen blitt helt frakoplet politi-hierarkiet, og har under Sjøvolds regime kunnet operere som PSTs egen hær. PST er overordnet politiet, noe vi alle kan observere ved å filme PST-bygget i Nydalen, forskanset rett ved Akerselva. Politiet kommer aldri dit på besøk. PST mottar direktiver direkte fra utlandet, og disse kommandolinjene er ikke kjent, men Hans Sverre Sjøvold er nøkkelpersonen for å iverksette disse direktivene via Delta-troppen på Taraldrud. De siste årenes trusselvurderinger fra PST har vært et absurd medieteater, hvor Sjøvold gir advarsler om hva hans egne Gladio-banditter kan komme til å true oss etniske nordmenn med.

Delta-troppen i Norge ble startet opp i 1976, faktisk året før dens sjefsinstitusjon «Delta Force» ble startet 19. november 1977, med hovedkvarter i Fort Bragg, North Carolina, USA. Dette er en organisert venstre-ekstremisme, som offisielt sett ikke eksisterer! Slik er det blitt etter at selve statsapparatet ble venstre-ekstremistisk. Den siste venstre-ekstremist-bevegelsen som fikk lov til å vise at den var det, var Baader-Meinhof-banden, men egentlig hadde den bare vært en Gladio-styrke på linje med Delta-banden vi nå har i Norge.

Hadde politisk redaktør Olav Versto oppdaget ting han ikke skulle se? 1950 – 2011, foto her.

Baader-Meinhof-banden ble rituelt avsluttet ved at grunnleggeren Andreas Baader ble skutt i Stuttgart-fengselet 18. oktober 1977, men banden fikk vise en del krampetrekninger i årene etter hans død. Den norske paramilitære banden Delta-troppen opererer uten korrektiver innenfor den altfor brede gråsonen mellom norsk politi og militærvesen, noe som viste seg under 22. juli 2011. I realiteten var det Sjøvold som styrte både justisdepartementet (som politiansvarlig) og Delta-troppen (som formelt ligger under politiet og justisdepartementet).

Derfor var det «helt naturlig» at Delta-troppen var først inne på åstedene Regjeringskvartalet og Utøya, før brannvesen, politi, helsevesen og et fullstendig passivisert militærvesen. Delta-troppen er en bande styrt fra utlandet via Sjøvold som norsk koordinator, noe han har vært i 11 år, fra sommerferien 2011 og til 2. juni 2022.

Sjøvold hadde god kontroll på Anders Behring Breivik i 2011, fordi Delta-troppen trente kontinuerlig inne på Rena militærleir med Breivik boende få kilometer unna. Derfor var det «helt naturlig» at Breivik hadde Delta-troppens telefon-nummer og ringte dem to ganger etter «fullført oppdrag» ute på Utøya 22.07.2011. Breivik hadde i utgangspunktet rapporteringsplikt overfor Sjøvold via Delta-troppen, enten han gikk rundt og foretok denne sjødemonmassakren av ungdommer på egen hånd (i sjødemondyrker Gros onde ånd) eller hadde en beskyttet rolle som uniformert koordinator av skytingen. Breivik gikk uniformert rundt på øya for å markere at det bare var sivilkledde som skulle angripes.

Ble Per Erik Burud ofret? 1962-2011, foto fra VG, her

Hanne Skartveit har siden 07.07.2011 hatt rapporteringsplikt overfor Sjøvolds nettverk. Det skjønte hun da hennes forgjenger som politisk redaktør i VG, Olav Versto, omkom inne i Farsunds havnebasseng midt på lyse dagen. Signalene ble enda tydeligere da KIWI-gründer Per Erik Burud omkom i båtulykke utenfor Tjøme 13.07.2011. Ble han ofret til sjødemoner? Han døde i Færder kommune hvor Sjøvold vokste opp.

Hanne Skartveit måtte derfor stille opp for Sjøvold og skrive den offisielle historien om 22. juli inne på sitt VG-kontor umiddelbart etter at Regjeringskvartalet ble bombet. Hun fikk gå og gjemme seg på et tryggere sted før det smalt, men er blitt filmet i full fart tilbake til sitt kontor, trippende over alle vrakrestene utenfor VG-bygget. Hun begynte deretter å skrive om Utøya før skytingen begynte der ute, slik at dypstatsavisen VG skulle være i forkant av alle andre media. Derfor er det «helt naturlig» at Hanne Skartveit nå sitter i VG og beskriver Sjøvolds avgang rett før den skjer, med en lang kommentarartikkel samme dag 2. juni 2022: «Det gikk ikke lenger».

Men det er mye mer som må sies om Sjøvolds videre vandring de neste dager, uker og måneder:


• Blir det etterforskning av Gros voldsutøver Sjøvold?
• Blir det rettssak mot Gros voldsutøver Sjøvold?
• Blir det dom med fortjent fengselsstraff for Gros voldsutøver Sjøvold?

Hans Sverre Sjøvold, den norske dypstats egen torpedo? Foto her.

• Burde ikke voldsutøver Sjøvold puttes rett inn i fengselscella hvor Laila Bertheussen nå soner for å ha «angrepet seg selv»? Det var nemlig Oslos politimester Sjøvold som angrep Laila ved å arrestere henne grunnløst i eget hjem. Sjøvold hadde da allerede angrepet Lailas hjem ved å sende ut politistyrker som plyndret hennes og justisministerens privatbolig. Sjøvold fikk presset ut justisministeren for at Sjøvold selv samme dag skulle bli utnevnt til PST-sjef. Deretter klarte Sjøvold å gjøre seg til øverste «ansvarlige» for etterforskningen i Bertheussen-saken. PST var aldri noen legal etterforskningsetat for PST-sjefens egen voldsbruk mot justisministerens familie. Sjøvold bør følgelig ekspederes rett i fengsel, slik at Bertheussen løslates. Sjøvold bør deretter betale millionerstatning til henne av sin egen lomme.

• Blir det i stedet ny jobb for Gros voldsutøver Sjøvold? Trenger man ikke å gi ham en bot?
• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å true sine forskremte puppets rett ved hans PST-kontor i Nydalen – justisminister Emilie Enger Mehl og Statnett-sjef Hilde Tonne?
• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å diktere sine puppets i politiet? Sjøvold har siden 2005 kontrollert både politidirektør Benedicte Bjørnland og Oslos politimester Beate Gangås. Flere ganger har Sjøvold varmet opp disse kvinnenes kontorstoler, og disse to er hjelpeløse uten hans jevnlige kommandoer.

• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å diktere Delta-troppens ledelse på Taraldrud ved Kolbotn, eller forflytter han seg diskret mot Kolbotn for å ha enda tettere styring over Norges svar på Baader-Meinhof-banden?


Ole Christian Bach, 1957-2005 (se foto her og avisartikkel; sår tvil om politiets forklaring, her)

Hvordan startet denne slue reven Hans Sverre Sjøvold sin Gro-promoterte rakettkarriere for å bli toppmann for den norske dypstatsvolden fra 2005? Den gangen var Thorvald Stoltenberg med på å løfte fram Sjøvold som intern norsk voldsmann, fordi hans egen lite voldelige sønn Jens skulle bli statsminister. Da trengte Thorvald en allsidig voldsmann for å kompensere for sine egne og sønnens manglende ferdigheter. Men etter at Thorvald døde 13. juli 2018, er det bare Gro Harlem Brundtland som står over Sjøvold i det norske ondskapshierarkiet.

Rett nok finnes det en del menn som Sjøvold må rapportere til, men de er alle sammen kontor-rotter, jus-juksere eller finansjuksere.

Dermed er Sjøvold deres overmann på voldsbruk, og det er akkurat slik Gro vil ha det siden 2005. Dette året startet Gro en ny og mye mindre eksponert karriere etter at moren Inga Brynolf døde. Det ser nemlig ut som Gro trengte morens hekseri for at hun selv skulle kunne fungere fra dag til dag i en eksekutiv posisjon. Sjøvold ble rektor for Politihøgskolen i 2005, og har klatret videre derfra, etter å ha hatt mer perifere posisjoner før 2005. Vi tror at den Tønsberg-baserte Sjøvolds karriere skjøt fart i 2005 fordi hans jevnaldrende kompis fra Sandefjord – den elegante hvitsnippforbryteren Ole Christian Bach – fikk sitt liv avsluttet med et skudd ute på en øy Ekerö i Stockholms indre skjærgård 11. juli 2005.

Sjøvolds voldsregime omfatter Norge, og strekker seg ikke utenfor landet. Dette symboliseres ved at hans tvillingsjel Bach ble ofret i Stockholms indre skjærgård, ikke i den ytre skjærgården, hvor Gro Harlem sugde til seg sine personlige sjødemoner som lite barn 1940-1945. Gro har alltid vært mer svensk enn norsk, og hun snakket bare svensk da hun kom til Norge i 1945, ett år før hun begynte på Ruseløkka skole, skolen som ligger aller nærmest Oslo havn. Gro foretok kanskje noen sjødemon-strasjoner allerede på småskolen?

Gro Harlem taler i Stavanger Domkirke


Gro Harlem Brundtland taler i Stavanger Domkirke: «Umistelige, unge Marianne fikk sitt liv så brått og brutalt revet bort 22. juli på Utøya. Dagen vil alltid bli stående som en av de mørkeste dagene i Norges historie. Jeg vet at jeg så henne der, for Mariannes far har fortalt at hun snakket om møtet vårt i den siste samtalen på telefon, sa Gro med skjelvende stemme.» (foto, her)

Gro Harlem Brundtland er livredd for å stå på høye talerstoler, på tribuner, altaner og verandaer. Hun frykter – med rette – at hun ville bli kastet ned derfra dersom hun klatret opp. Gro er alltid redd for å sette sine bein i en kirke, så det gjør hun bare en sjelden gang. Guds engler tåler hun ikke å være i nærheten av. Gro trenger støtte fra meksikanske Xibalba-demoner før hun våger å gå i en kirke, og da er det fortrinnsvis begravelser hun går i, fordi Xibalba-demonene er dødsfest-demoner.


Gros svenske mor Inga Margareta Elisabet Brynolf (26.03.1918 – 21.04.2005) og Gros svenske mormor Margareta Sandberg (1897-1983) var begge disipler av Alexandra Kollontaj, det forrige århundres verste heks og den viktigste kvinnen i verdenskommunismens prosjekt fram til 1952 da hun døde. Alexandra var Stalins ambassadør i Stockholm fra 1930 til 1945. Enhver heks må ha en familie av demoner å støtte seg på. Kontinuerlig demonstøtte trengs for alle kvinner som hevder seg med fryktbasert respekt i en mannsdominert verden. Alexandra Kollontaj ble infisert av sjødemoner ute på det karelske nes hvor hun tilbrakte somrene i oppveksten. Som Stalins ambassadør tilbrakte Alexandra somrene i Stockholms ytre skjærgård på det nifse steinslottet Villa Kassman. Slottets utseende er i Gro Harlem Brundtlands ånd. Slottets fasade har en lys gråbrun farge, omtrent som det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Lørdag 11. juni 2022 er en avgjørende dato for Gro og for Skrik. Munchs Skrik-bilde fra 1893 blir gjort tilgjengelig for publikum når Nasjonalmuseet innvies denne dagen. Munch stod oppe på Ekeberg-åsen og så for seg Skrik-demonen, med en bakgrunn som forestiller Bygdøy-halvøya rett etter solnedgang. Det gir mening at Skrik-bildet blir hengende på museet rett ved fergeleiet over til Bygdøy hvor Gro bor.

Hvorfor foretrekker onde maktkvinner å tilbe sjødemoner framfor andre demoner? Dette kan ha å gjøre med livmoren, som er et lite «innhav» i kvinnens kropp. Det kan også ha å gjøre med de dype skjelettkjellerne med påskriften «men only». Sjødemonene er ikke velkomne der nede, og nettopp derfor kan sjødemonene danne heksers motvekt mot maktmenn i de dype skjelettkjellere. Men skal vi følge vår Skaper, må vi holde oss unna alle demoner, aldri forsøke å samarbeide med dem. Vi må holde avstand til alle mennesker som vi vet er demondyrkere. Et viktig bibelord er:


Joh 14.15: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.


Vi må altså ha Guds bud for å kunne holde dem, og problemet med det 2. bud (billedforbudet) er at vi ikke har det i vår lutherske kirke, dette budet er blitt fratatt oss, ikke av Luther men av Vatikanet. Luther fant det ikke opportunt å opponere mot pavekirken han selv hadde tilhørt, i denne særdeles viktige saken. Mye viktigere sak i vår tid enn på Luthers tid.

De ti Guds bud er strukturert som 5+5=10. De første fem bud er rettet oppover fra oss og mot vårt opphav. De siste fem bud er rettet horisontalt ut mot våre likeverdige medmennesker. Ingen bud går fra oss og nedover, det finnes altså ingen mennesker vi har anledning til å se ned på dersom vi skal holde budene. Alle foreldre bør merke seg dette: Vi skal se opp til våre foreldre, men disse gis ingen anledning til å se ned på oss. Det mest nedlatende en mor kan gjøre overfor sin sønn, er å ofre ham for egen makt og karriere. At en mor ofrer sin voksne sønn for å oppnå internasjonal makt og berømmelse, er dessuten den ultimate blasfemi hvor kvinnen leker Gud. Gud måtte ofre sin voksne Sønn for å redde oss mennesker fra den onde og hans demoner.

I ettertid kan vi slå fast at det var å leke gud at en kvinne mistet sin egen sønn i 1992 for deretter å klatre til den internasjonale makt-toppen i WHO 1998. Hun gjennomkorrumperte denne organisasjonen i Geneve for å kunne skape kreftsvulstene GAVI 2000 og CEPI 2017. Hennes ondskapsfulle NGOs har plaget en samlet menneskehet med Corona-galskap fra mars 2020 til mars 2022. Denne kvinnen på 83 år er Gro Harlem Brundtland, som bor i en eldrebolig ute på Bygdøy. Hun har det forrige århundres verste heks Alexandra Kollontaj som sitt forbilde, etablert via fysisk nærhet til Alexandra da Gro lærte å gå i Stockholm under krigen. Alexandra fikk kun en sønn, men forlot ham da han var en liten gutt. Fra Wikipedia: Etter et kortvarig ekteskap med offiseraspiranten Vladimir Kollontaj forlot Alexandra sin sønn og make og reiste til Zürich for å studere nasjonaløkonomi.

Skrik av Edvard Munch og Alexandra Kollontaj


Sovjets første ambassadør til Norge, Alexandra Kollontaj, her utmerket med St Olafs Orden, 10. juni 1946, foto her.

Her er Alexandra avbildet i en alder av 74 år da hun i 1946 ble behengt med en svær St. Olav sløyfe inne i den norske ambassaden i Moskva. Hun tålte sin babylonske soldyrkelse bedre enn Gro Harlem Brundtland, som må ha tettsittende og tykke svarte brilleglass for i det hele tatt å nærme seg sola. Gro Harlem Brundtland har siden barndommen visst at demoner kan avbildes. Hun er selv en meget dedikert dyrker av visse sjødemoner. Edvard Munchs pappversjon av Skrik fra 1893 ser ut til å avbilde en demon som Gro gjenkjenner, og som hun kneler for med frykt og beven.

Derfor har Gro i årevis gitt det høy prioritet å få fraktet akkurat dette bildet fra Nasjonalgalleriet ned til sjøkanten i Oslo hvor den unike Bygdøy-ferga (som ikke hører til Ruter-systemet) går rett over til sjødemontempelet Fram-museet.

Det er ikke overraskende at dagens verste marxistiske heks identifiserer seg med ånden i dette Skrik-bildet. Kunstneren Edvard Munch var selv en del av den kultur-marxistiske bevegelsen Kristiania-bohemen, og han laget denne versjonen i 1893 da bevegelsen hadde nådd sitt metningspunkt, rett før hele Kristiania-bohemen ble rigget ned av en usynlig hånd. Munch var like mye en iakttager som deltager i Kristiania-bohemen, og han hadde ikke tilstrekkelig drag på de to omsvermede bohem-kvinnene Oda Lasson og Dagny Juel. Men han brukte dem som modeller for sine mest forførende kvinneskikkelser. Oda Lasson hadde slektsbakgrunn fra russisk overklasse, ikke ulik Alexandra Kollontaj. Alexandra gikk fra å være en 11-årig pike i Russland til å bli en voksen 22-åring i løpet av årene Kristiania-bohemen eksisterte.

Skrik malt av Edvard Munch i 1893, stjålet i 1994, et bestillingstyveri, foto her.

Skrik er et meget viktig bilde for Gro, faktisk viktigere enn hele den olympiske bevegelsen. Gro Harlem Brundtland var ikke til stede under åpningsseremonien til Lillehammer-OL 12. februar 1994. Disse vettene og andre innlandsdemoner kombinert med Olympens demoner var ikke noe for sjødemon-junkie Gro. Hun fant det viktigere å få foretatt tyveriet av Skrik fra Nasjonalgalleriet, som skjedde samtidig med åpningsseremonien på Lillehammer.

Gro har alltid ment at denne hennes kjære sjødemon Skrik bør plasseres rett ved Oslos indre havn, og Gro har gjennom mange år brukt krefter på få dette til. Skrik-bildet ble fraktet ned til sjøen under tyveriet i 1994, som en profeti om at det offisielt skulle fraktes dit og bli tilgjengelig for publikum 11. juni 2022.

Pål Enger har fått hele skylden for tyveriet av Skrik i 1994, og vi antar at han var med på å utføre det. Men han måtte overtales til å være med, som atletisk fotballgutt fra Tveita-gjengen. Bakmannen som organiserte Skrik-tyveriet for Gro, var Martin Pedersen, denne legendariske gentleman-bankraneren (Norges fremste og minst voldelige) som først og fremst er kunstinteressert. Han trengte utbyttet fra bankranene for å kunne finansiere sin kunsthandel. Martin Pedersen studerte jus i fengselet og ble derved en enda bedre støttespiller for sin kompis Hans Sverre Andersen. Gamle kjenninger er de, fra en felles oppvekst på Nøtterøy, født 1952 og 1957.

Andersen skiftet navn til Sjøvold med en helt bestemt hensikt: Å kunne være Gro Harlem Brundtlands håndplukkede voldsutøver, med plikt til å stå til tjeneste for disse voldelige sjødemonene som Gro dyrker. Gro Harlem Brundtland har i en årrekke hatt som prosjekt i Oslo å få flyttet sine demoniske maktmarkeringer så nær sjøen som mulig. Hun ble statsminister i 1990 som et resultat av den store sjødemonmassakren Scandinavian Star, og noe av det første hun gjorde var å få flyttet utdelingen av Nobels fredspris vekk fra Universitetets aula, hvor prisen var blitt utdelt siden starten. Gro ville ha utdelingen i Oslo rådhus, for å kunne innhente nødvendig assistanse fra sjødemonene under Rådhusbrygga.

Gro lyktes med denne flyttingen allerede i 1990, og hun oppnådde at «dødsfesten for fred» (Nobel-utdelingen på Alfred Nobels dødsdag) foregikk i en sal rett innenfor Rådhusbrygga hvor den merkverdige Bygdøy-fergen går rett over til sjødemon-tempelet Fram-museet. Denne privat-eide Bygdøy-fergen går nå også til det redselsfulle Munch-museet, og danner dermed en direkte rute mellom sjødemon-templer. Det var en stor jobb for Gro å få tømt de to arkitektonisk vakre museene Munchmuseet og Nasjonalgalleriet, for å erstatte dem med to redselsfulle bygg i hver ende av Oslos indre havn, dedikert til Gros egne sjødemoner. De øverste maktkvinnene lever et fullstendig fryktdominert liv bak fasaden. De kan ikke ferdes fritt i terrenget, fordi de alltid må vurdere om de har tilstrekkelig med støtte fra sine demoner.

Gro Harlems etterfølger Hadia Tajik


Er Hadia Tajik og familien dönmeh-jøder (om dönmeh, på engelsk, les her), ikke fra Pakistan som de hevder, men fra Tadjikistan? Kanskje selger de mere enn bare matvarer ved Ryfylkeveien i Bjørheimsbygd? Foto av Hadia og broren fra omkring 1988 foran familiens butikk i Rogaland. Foto, her.

Gro har helt siden sent på 1980-tallet fått Ali-kaffe-smuglet sin påtenkte hekse-etterfølger Hadia Tajik inn i samfunnslivet. Da Hadia Tajik var ganske liten fikk hennes foreldre kloa i Bjørheimsbygd landhandel innerst ved Bjørheimsvatnet hvor riksvei 13 går fra fergeleiet Tau og innover i Ryfylke.
-Min mor krøllet jakken sin sammen og brukte den som pute, sjalet ble til dyne om natten. Safia Tajik lærer seg norsk, pakker sild på fabrikken og får jobb på kjøpesentret. Etter ni år flytter den lille familien til Bjørheimsbygd i Strand kommune. Her bor 600 mennesker, og dobbelt så mange kuer. I et lite, hvitt hus åpner ekteparet Tajik «Alis kolonial.»


Hadia Tajik besøker Skien Fengsel, her.


Sitat slutt fra notorisk upålitelige Hadia Tajik. Bildet viser at huset ikke var hvitt, men hadde en hvitkalket kjelleretasje hvor det fantes en gammel landhandel som denne tadsjikiske familien overtok. Tajik-navnet er ikke pakistansk, men tadsjikisk. Det var nok helt andre produkter enn Ali kaffe disse tadsjikerne profiterte på å importere via denne Ryfylkes bakvei rett innenfor Tau, knutepunktet mot Stavanger. Tadsjikistan er smuglerstaten som danner hele nordgrensen til Afghanistan. Det er nok likevel sant at Hadias foreldre kalte sin butikk for Alis kolonial. Dette var en billig løsning for dem, fordi den store lysreklamen for Ali kaffe allerede stod montert på denne gamle landhandelen. Merkevarenavnet Ali skapte trygghet hos bygdefolket, som ikke fikk mistanke om at Tajik-familiens virksomhet omfattet annet enn normal butikkdrift.

Men nå ligger Hadia med brukket rygg politisk, samtidig som Gro mobiliserer alt hun har igjen av hekse-heste-krefter for å få rehabilitert Hadia Tajik. Denne kvinnen er unik fordi Gro har brukt mange år av sitt ondskapsmettede liv på å hekse-initiere Hadia Tajik, faktisk helt siden 2006, året etter at Gros mor Inga døde.


 

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
41%
Opplysende
47%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
16%

48
Kommentarer

avatar
15 Comment threads
33 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Terje EngenkenAradornsmurfenKTA Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
sandersen
Abonnent
sandersen

Norges Bank ble opprettet i Trondheim, i 1816, ikke i Kristiania. Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg ledet forhandlingene med representanter for oktroien (et anonymt eid AS som nyter særretter i loven, blant annet i form av beskyttelse mot myndighetenes inngripen) og skrev senere en bok om prosessen, som trolig er å finne i Nasjonalbiblioteket. Ellers takk for mye interessant informasjon! :)

Smurfen
Anonym
Smurfen

Her var det mye fantasi i fri utfoldelse…

ken
Anonym
ken

I tider med universelt bedrageri, blir det å fortelle sannheten en revolusjonerende handling. – George Orwell

PS! På tide å lære av livets skole? Du kan jo begynne med å lese George Orwell 1984 og evnt komme tilbake og kommentere når du (forhåpentligvis) har blitt tørr bak øra for så og bidra fremfor og la din uvitenhet råde.

https://www.ark.no/boker/George-Orwell-1984-9780141036144
Anmeldelser fra «de vise»:
«En fantastisk og viktig bok som bør leses av alle.»
«Orwells skremmende fremtidsdystopi fascinerer i like stor grad som den gir frysninger nedover ryggen. En klassiker det er vel verdt å få med seg.»
«Dette er en viktig og bra bok, den er en kultklassiker med all sin rett. Ved siden av sin viktighet byr boken også på en bra leseopplevelse. Anbefalt aldersgruppe er fra tenårene og oppover. Dette er en bok alle bør lese minst en gang i løpet av sitt liv.»
NB! Fra «tenårene og oppover» ;-)

Øyvind
Anonym
Øyvind

Flott artikkel.
Masse mer info finner man hos Jostemikk.com
Bildet som forsvant (av bombemennene i Oslo)
https://www.jostemikk.com/7387-2/
Masse info om PST (beregn et par kvelder på lesning).
https://www.jostemikk.com/?s=pst
https://www.jostemikk.com/fire-r-siden-norge-ble-gjort-til-resmedlem-av-krigen-mot-terror/
Ole Dammegård har skrevet en fantastisk bok om statskupp:
http://web.archive.org/web/20150703015618/http://lightonconspiracies.com/coup.html
https://lightonconspiracies.com/product-category/ebooks/
Bare å grafse i materiell og spre det som kan spres.
Nå som Kina kommer til å angripe Taiwan innen 90 dager og hele verden går i full stopp med stans i forsyninger og oljepriser/matpriser til himmels, er det bare å begynne med matlagring og matproduksjon. Man kan kun forvente rasjonering fra sivilforsvaret (om man har oppført seg pent) og den maten er ikke førstevalget som lørdagsmiddag hos Meny.
Se også litt på hva Canadian Prepper legger ut av videoer daglig:
https://www.youtube.com/c/CanadianPrepper/videos
Hvordan dyrke og overleve har Australeren Mike i Selfsufficientme masse å lære bort:
https://www.youtube.com/c/Selfsufficientme
Samt David Dubyne i Adapt2030. Denne bonden dokumenterer hvordan alt av matproduksjon på jorden nå er i kollaps og hvordan vi bør/kan jobbe for å faktisk overleve. Ikke minst Grand Solar Minimum (hint; Veksthus i Norge).
https://www.youtube.com/c/Adapt2030

Lykke til med dyrkingen og hamstre gjødsel mens den enda er tilgjengelig til overkommelige priser.

Aradorn
Anonym
Aradorn

Når vi snakker, skriver, eller viser noe av dette til andre, så gjør det til noe fiktivt. Da gir vi de ikke, bensin til bålet, men vann.

Søppla, under havetsbunn, som i vår tid forsøker å ta over verden, mister sin tillit hos verdens befolkning.

Det ender med at verdens befolkning dømmer søppla, fra under havetsbunn.

Den dommen vil befolkningen avsi i fellesskap.

Den dommen vil bli hard.

Verdens befolkning reiser seg i fellesskap, og tar over kontrollen i denne virtuelle verden.

We Do Not Consent to darkness.

We Do Not UnderStand this garbage from under bottom of the sea.

We pray for their lost soul, Amen

e
Anonym
e

Er Det olja du mener? Under havets bunn?

Aradorn
Anonym
Aradorn

Hvor la du igjen hjernen i dag?

psykopatene ( søppla ), som står bak det som skjer i verden……..

Vi Levende menneske er toppen av pyramiden, søppla, er bunnen………….

e
Anonym
e

Arry, Når fikk jeg hjerne? ;)

Aradorn
Anonym
Aradorn

Du tar den ut med pinsett, no og da, regnet derfor med at du hadde lagt den igjen ett eller annet sted ;)

e
Anonym
e

LOL. Rampegutt ;) Sjekk denne:
https://www.youtube.com/watch?v=-q3d3lD0fFM
Innen 2025? Er ikke lage igjen da …

Aradorn
Anonym
Aradorn

Bra den :D

How to Prosecute Fauci and Other Covid Criminals: International Law Professor Boyle

https://brandnewtube.com/v/kISXOG

Aradorn
Anonym
Aradorn

Kirurg Dr Russell Blaylock :
https://brandnewtube.com/v/Hougqx

Aradorn
Anonym
Aradorn

The lightforce working with us.

They vet xactly hva will skje, trust dem.

Pray til they, meditation and connect with them.

The positive energy will be much better, stronger and more powerful

Aradlrn
Anonym
Aradlrn

Viss, vi levende menneske beskriver hvordan det skal være, så blir det slik.

Vi er de 99%, manifesterer vi at søppla, nå skal stilles til ansvar for det de har gjort, og holder på med, så blir det slin vi de 99% bestemmer.

Verden er virtuell reality.
Det vi manifesterer er det som skjer.

Ikke, følg søpp’a sin reality.

positiv energi, er hva som gir lys og glede, så fokuser på positiv energi.

Da mister søppla fotfeste. Den mørke virtuelle virkeligheten de har manipulert menneske inn i, blir svak energi, og vi tar tilbake kontrollen på jorden.

Mediter, ta turen innom tempel of healing, og wisdom

Wake yourself up

ken
Anonym
ken
Øyvind
Anonym
Øyvind

Hei Ken.
Nei. Jeg har ikke oversett denne. Jeg har brukt flere 1000 timer på det imponerende arbeidet Jostemikk.com har lagt ned (på gammel og ny nettplattform). Jeg tør anbefale alle «våkne» lesere på Nyhetsspeilet å laste ned denne «boken» til Ingrid.
GRO GATE. https://www.ingridberg.com/pdf-dokumenter/
Originalmanus med mye innhold: https://ingridberg.com/filer/Gro_Gate.pdf
Litt mer lettlest og søkbar versjon: https://ingridberg.com/filer/g_gate_ny.pdf

Mer interessant stoff fra Ingridberg.com:
Kontroversen om Sion
Forfatter: Douglas Reed. Ble forsøkt gitt ut i 1956, men ingen redaktører eller trykkeri turte å ta i boken. Boken ble funnet etter Reeds død, og derfor kom den først ut i 1978. Boken er en enorm reise i tid, siden den går tilbake hele 2500 år, og viser hvilken påvirkningen religion kan ha på verden. Den tar for seg revolusjoner og kriger fra den franske revolusjon og fram til etterkrigstiden i første halvdel av 1950-tallet. Den viser hvordan presidenter, statsministre og andre viktige statsledere, som er satt for å tjene folket, tjener helt andre interesser.

Om forfatteren
«I Europa i årene like før og etter Andre Verdenskrig var Douglas Reeds navn på alles lepper. Hans bøker ble solgt i titusenvis og han var spesielt kjent og anerkjent i hele den engelsktalende verden av en hærskare lesere og beundrere. Som tidligere korrespondent for London Times i Sentraleuropa, hadde han vunnet stor anerkjennelse med bøker som Insanity Fair, Disgrace Abounding, Lest We Regret, Somewhere South of Suez, Far and Wide og atskillige andre, der hver av dem utvidet den horisonten han allerede hadde beskrevet som en av verdens førende utenrikskorrespondenter.»

Kontroversen om Sion, på norsk. PDF-format
Kontroversen om Zion, på dansk. Nettside
The Controversy of Zion, orginalen på engelsk. Nettside
Kontroversen om Sion. Mobi-format
Kontroversen om Sion. Epub-format
Kontroversen om Sion. Azw3-format

roger
Abonnent
roger

Holder Dere fortsatt på med bombemennene ? Har svart tidligere her på Nyhetspeilet, har bilde av disse „ukjente„ bombemennene ved mit skriverbord.
Han til Høyre er min sønn, og til venstre hans kompis fra Vestfold. Begge tjenestegjorde på Akershus festning.
Dette beviser nok en gang hvordan dere fortsetter å spinne rund episoder dere overhodet ikke har kjennskap til.

@
Forskningen viser at de som bruker mye tid på disse teoriene er mer preget av ensomhet, angst og depresjon enn andre. De føler seg ofte maktesløse overfor den makta de mener er korrupt, forteller professor Dyrendal.

KTA
Abonnent
KTA

Disse 3 karene i militæruniform, hva slags myndighet og rolle har de på et åsted hvor det akkurat er utført terror ? De var jo der før politiet. Og jeg kan ikke huske at tjenestemenn ved Akershus Festning har hvite varebiler og ihvertfall ikke uregistrerte. Jeg synes oppførselen eller kroppsspråket til disse soldatene var merkelig og uprofesjonell

smurfen
Moderator

Er du stand up komiker Roger ? Her var det mye rart som gir deg en del diagnoser.

Vennene din Dyretdal er en av Norges mest kjente satanister sammen med bestevennen Fjærlett. OTO gutta.

Du glemte vist å ta med at han er professor i satanisme…. Satanisten er avslørt i hundrevis av artikler og kommentarer her, bare til å ta for seg.

Er du mentalt tilbakestående siden andre må fortelle deg hva du skal mene ? Tror du hodet ditt eksploderer om du tenker selv ?
Du sier at alle som ikke tror på regimets løgner er psykisk syke, mens alle som tror blindt på psykopatene er helt friske…. he he
Ja jøss historien viser virkelig det. Snakker om å snu ting på hodet som en god satanist.

Har du prøvd å lese en bok eller 2 så kanskje du får litt kunnskap ? Prøv å les noen bøker om Oprasjon Gladio så ser du at du at 22 juli hendelsen var en helt klassisk NATO oppresjon for å få folk til å vende seg til staten og be om mer sikkerhet i bytte mot frihet slik de har gjort hundrevis av ganger før mot det Europeiske folk.

Nyhetsspeilet er faktisk eneste Norske avis som varslet dagen i forveien om at i morgen er det vår tur og bli utsatt for terror av Frimurerne og målet mest sannsynlig blir Oslo. Leserne av speilet kjenner lusa på gangen pga vært høyt kunnskapsnivå.

Stort sett alt av store sataniske hendelser i verden er varslet på forhånd her på Norges beste nettavis og pga av lettlurte tullinger som deg så går det som en drøm hver gang.
Er du vaksinert ? Ser det har vært en ekstrem økning i demon besettelser i de vaksinerte/injiserte. kanskje det forklarer tilstanden din ?

Ønsker deg god bedring og håper du får de medikamentene og exorsistene du trenger.

ludomus
Anonym
ludomus

Stå på heng i!

Aradorn
Anonym
Aradorn

MINDBLOWING DECODE | the Secret Knowledge in the Secret Societies | ARCHITECT OF THE UNIVERSE

⁣(Note: I am finding this numerology topic interesting, especially the fact that I have been bombarded with insane synchronicities and Mandela Effects in the past three years. I am even convinced now that Tarot Cards have a neutrality of universal power that can be used for good and bad, but only have heard of the evil or occult side of this stuff all my life. However, being a Catholic I would never recommend a Tarot reading or dabble with such knowledge, but still find any positive factual insight about this topic interesting and worthwhile. Yes, the bible is full of numerology and of course the cabal or Illuminati use it all the time. With all that is going on, it is worth at least knowing a bit about it. Juan O Savin speaks at length about numerology and I really was intrigued at the author’s presentation in this mirrored video from Bluewater.
At 58:40 the author speaks about your eye pupils being “Black Suns”. Yet another video on this topic without me searching and ties directly to my personal aural migraine episode with the Black Sun symbol. Crazy coincidence, maybe there is something important I am supposed to learn here or post to pass on. Marcum – MyCatholicRedPill)
This Content Is Mirrored. Please support the original creator.

https://brandnewtube.com/v/B1HJaR

e
Anonym
e

CLONE AID:
https://www.youtube.com/watch?v=RJc5pZCD9u0

De har visstnok en avdeling i Alaska, om jeg ikke har misforstått. Og de som produseres har nummer som navn.
«We are all made alike»

e
Anonym
e

Jeg får opp noe som heter «Global Aid» vet ikke om det er den i Alaska men navnet tilsier at det kan være mer til det …

Virker som de produserer slaver på en måte. Tidligere (ganske lenge siden) fikk jeg noen som bad om hjelp og begynnelsen på noe som «Children being born whitout … » hørte ikke resten. Men fikk inntrykk av at dette er snakk om lab. skapte barn.

Det virker også som det er en serie med bad boys også, «They are all the same» Jeg tolket det som at de alle var åndelig den samme, men mulig det er mer til dette. Så «copycats» er ikke nødvendigvis «copycats».

e
Anonym
e

FRA meditasjon over MAURA MURREY. Jeg fikk opp hennes navn for lenge siden, men så nærmere på det for noen dager siden.
Svært stor sannsynlighet for at det er noe blanda clues her med clues fra annen sak som kan ha bandet seg sammen med hennes.

MAURA MURREY +?

«Her Life»
«Safe»
«Will/We Will find her»
«Recorded»
«Her friend»
«Message»
«They thought it was a game»
«Children involved»
«Montreal»
«Lots at stake»
«General manager»
«Find her»
«Delivery truck»
«Family»
«Abused»
(Hørte noe om «six weeks old»)
«Gang»
«Forced»
«Responsible for her Life change»
«Have a Zipp»
«Big Capital»
(Hørte noe om she sold her son», «Big monney»)
«Lesson Learned»
«What Will happend»
«Prisonders»
(Noe om «they found her legs»)
«Dumpster»

(Våknet opp dagen etter denne meditasjon med noe som kanskje hører til , eller som tilhører noe helt annet som jeg ikke oppfatte)

«Manchette»
«Two persons»

… … …

Noen små clues som muligens tilhører MISSY BEVER case:

«Enemy on the line»
«She was to Discover him first»
«To protect you»

» … stole her card …»
«Thats why they ended the contract»
«The other entrance»
«He made it seem like …»

«A man she never met»
«Marty died»

… … …

Her er visst noe om Donald igjen:

«They transporten him»
«Donald»
«Same place as before»

… … …

FRAGMENTER:

«Yngve, YR» (Hm …)

«Teg Willy» (mener jeg hørte «He grew up in Bronx) Aner ikke hvem dette tilhører men tydeligvis av betydning for et eller annet.
Muligens tilhørende Maura Murrey? men usikker.

«Williams»
«They must have gone the other Way»
«They thought they could get away whit it»

AMY BRADLY

«Still Alive»

«Amy»
«He missed the boat»
«Witness found»
«In disquise», «Angela», «Corrupt»
«Amy»
«Was told» «(Information» mener jeg at jeg hørte)
«She went to school whit him»
«Daniel»
«Invertigator know»
«Statement» (Da jeg spurte hvem er Angela?)
Så fikk jeg plutselig et eller annet om «Hostage» Og «France» Som må være cluemix.

ps. Tilhørende Maura Murrey: Fikk inn noe om she stats eller lives at a Friends house, men vet jo ikke om det er fortid, nåtid eller fremtid og om det gjelder henne. Hadde hun noen venner eller bekjente kanskje i Montreal? Eller muligens er dette nye venner som ingen vet at hun har? Kanskje hun var der og det var slik men at hun er død nå? Who knows …

e
Anonym
e

Tillegg for MAURA MURRAY FRA MEDITASJON nå, etter at jeg skrev dette innlegget:

«Thank you so mutch»
«It was a game»

«Madge/Marge» (Da jeg bad om navn på Maura dersom hun hadde et nytt navn)

«Dave/David» (Da jeg bad om navn på venn hun bodde hos, men det kan være mix med annen sak for jeg hørte:
«Calling for/calling it Dave/David, my deamon»

Jeg fikk før dette navnet også «Tennessee», «Hes got your adresss» Så er det mix med Summer Wells case kanskje?

Fikk et par flere viktige clues som jeg klarte å glemme igjen da jeg ikke skrev de ned med det samme. GRRRRRR

ps. Glemte dette (vet ikke hva som er korrekt spilling) «Edinburrow»/Edinnborro/Edinborough» (Og tette etterfulgt av Question») Men dette er jo fra UK? Kan det være et etternavn? Marge/Madge er av Margareth, og er vel et typisk UK navn.
Mulig dette er vennen eller en av de andre karakterene i hennes historie.

e
Anonym
e

ps. MAURA MURREY. Snåle sammentreff?

Fikk et navn i meditasjon som jeg sjekket opp i dag. Jeg koblet det først opp mot et navn jeg har fått tidligere, (Knyttet til sak i utlandet) da jeg fikk bare fornavn. Og så mulig til et bestemt «yrke» som har dukket opp i et par saker i utlandet. MEN, så dukker det opp et bilde med et fjes som lignet på MAURA MURREY i en eldre utgave, så ser jeg teksten under bildet som det fulle navnet står, og der stor det «general manager» LOL. Snåle sammentreff?

Kan ikke legge ut bildet der da, men hadde vært artig om noen studerte det. De har samme tenner, samme munn, smil, lepper, samme «arr» aktig tynne området i hårfeste ved panne. Nesen har like trekk, men hvis det er henne så har hun kanskje justert den litt. Malte øyenbryn. Kanskje kontaktlinser? For øynene er lysere men har på noen bilder samme form men sminket annerledes. Tennene er hvitere og huden jevnere på den mulige eldre utgaven, men det kan jo sminkes på.
Den mulige eldre utgaven har en litt bredere ansikts-ramme men kan virke slik fordi man er fyldigere. MEN, man må studere detaljene og trekkene for å se at hun e mer enn snarlik Maura :)

Navnet er: TROY WATTSON. (Dukket opp på google bilde søk, da jeg søkte kun på navnet Troy Wattson)

Ps. kan hende at det har med noe helt Anne tå gjøre og så var det vel noen med lignende navn rundt Dylan Rundt saken, så hvem vet …

ps 2 Sorry good boys hvis jeg har blandet noe inn i bad boys cluesa mine

e
Anonym
e

Missing: JAMIE HEARDMAN
https://www.youtube.com/watch?v=-6l_NnOalzs
Så på denne for lenge siden, fikk opp en hel-rød (semi?) trailer som stoppet for han. Og «Jamie told the truth»
(Fikk en del små clues også, skal se om jeg finner det igjen)

En ung gutt, Jamie som også var savnet, som jeg så som snarest på, så mulig noe er blandet. På han kom det opp en app som var sekskantet. Og en rar telefon. Prøver å finne tilbake til han for å se litt mer på det.

Aradorn
Anonym
Aradorn

NU Education Show. Episode 50. Part 1

https://brandnewtube.com/v/TfuCOp

NU Education Show. Episode 50. Part 2

https://brandnewtube.com/v/3wsSp2

e
Anonym
e

DYLAN ROUNDS (Missing in UTHA)
https://www.youtube.com/watch?v=7eRW6QKOnc4

«Search lights»
«Took him/took it»
«Friendly»
«He was looking for his Friends»
«Tis/It still Happen/d/s to me»
«The lights where missing»

«Eat the Fish»
«pants down»
«Couple of nights ago»
«His performance» (Nightclub)

«Located»
«He got it back», «Truck»
«Others involved»
«They knew» (He was Alive?)
«Ping phone»
«Bello» (Da jeg spurte om navn på nattclub)
«A Pack of sigaretts»
«Talk to him»
«Polygamy»
«Examine the mines»
«Roumers share»

Ps. Ser ut som det muligens kan være snakk en annen Dylan. (Siden clues ikke gir noen mening)
Eller kanskje noen som har noe med saken å gjøre og ikke nødvendigvis er alt om Dylan uansett da. Prøvde å finne Bello i UTHA men fant ikke ikke noe som het bare det.

e
Anonym
e

Våknet i natt-morges med disse: (Trolig et frampek? eller det er spøkelsene eller englene som har funnet han ;)

«His Parents knew»
«Dyland» (Found)
«Search-warrant»

… … …

Fra meditasjon, nå: (Dyland Rounds)

«Bring him Home»

(«They tested him, he couldnt do it», mulig mix med annen sak)

Jeg spurte: Hvor e han akkurat nå, om adresse, navn på involverte, navn på eiendom.

«Names involved»
«Right now», (mener at jeg hørte»River»)
«Issue whit friend»
«Leaving»
«Responsible»
Da jeg bad om navn på venn mener jeg at jeg hørte «Jeremiah»
«Grandma knows» (name involved)
«Sideways» (Not acurate, da jeg bad om navn på gate)
«Sigarettes»
«Location»

«The other line»
«Apartment»
«Reedo/redo»
«Perfect well»

«Keep looking

Så igjen dukker dette med sigaretter opp. Nå kan det jo blandet seg med hva som er Dylan og hva som er person of interest dersom noen har gjort han noe.

ps. Forsøkte å finne ut mer om dette med sigaretter. Virker som om et handler om den som er ansvarlig for noe med Dyland.

e
Anonym
e

Noen snåle små løsrevne clues for Dylan. Høy sannsynlighet for blanding og fjas innimellom:

«Property» (Da jeg spurte igjen, hvor er han akkurat nå)
«Its a Secret»

«They used the proparty» (Apartment?)
«Audience»
«Singing» (Mulig dette betyr noe annet enn hva man tror)
«DPS (Da jeg spurte hvem eier eiendommen) HM … Konsertlokale? Samfunnshus?

Her fikk jeg inn at han var i livet og dette ordet:
«Treasuremark» (Drev han eller en mulig morder/abductor med skattejakt? Var det dette han brukte lysene til, search lights?)

«35-6-7 minutes» Jeg bad om Nummer på eiendommen. Aner ikke hvordan nummeret skriver, er det 35 og 6-7 minutter? unna noe? Eller er det 35 til 37 minutter det betyr mon tro?

«Its in the Family» (Virker ikke logisk at dette handler om eiendommen, men kanskje noe helt annet)
«Protected» (Stor mulighet for at dette handler om en annen sak.

Jeg fikk litt innrykk til å begynne med at det dreide seg om noe på HANS eiendom. Men så var det denne leiligheten. Det virker som det kan dreie seg om to ulike steder. Hvis han er i livet, som jeg fikk inntrykk av at han var, så kan han jo ha blitt flyttet opptil flere ganger. Nå er det mange skrømt som tror de lever fremdeles, og siden det hopper i tid, frem og tilbake noen ganger, så er det vanskelig å si om han faktisk er i livet. Det kan være en blanding av ting fra han var i livet og etter, hvis han er død.

Så bittelitt på gutten AIDEN (Aiden: «His head is spinning», «Army», «Tracet/Traced him») som er forsvunnet i UTHA også, en som ligner på han, kanskje noe har blandet seg der? Tenkte se litt mer på det når jeg er «ferdig» med Dylan.
Hvem vet, det kan ha blandet seg inn en annen Dylan, slik som hender noen ganger, det dukker opp flere med samme navn. Da blir det fort rot.

e
Anonym
e

glemte et ord som kan være av betydning (som hørte med innunder ordklyngen «Its in the Family», «Protected»)
«same Area»

«One hundre marks» (Dette var vel en fortsettelse på treasure-mark)

«Lets see what the truckers has to say»
(Så hoppet det til noe om Franklin Rosevelt, som jeg betviler har noe med Dylan å gjøre.)

e
Anonym
e

DYLAN ROUNDS: https://www.youtube.com/watch?v=nEtFmMIloDE

Jeg ville sjekket bunnen på the lake der, ved Valle City, og så fikk jeg opp noe som kan tilhøre Dylan
«North side»
Men aner ikke nord siden av hva. Hans eiendom? stedet av nummeret jeg fikk? Eller annet. Skal sniffe litt mer når i’m in the mood.

Merket meg her at en av PI ble observert der han gravde etter noe 7 Miles fra Montello.
Og nummeret jeg fikk dersom det leses i et, så finner man et sted i Salt lake city og Valle city samt Bello Avenue.
Kanskje det er en privat nattclub og ikke en vanlig nattclub det var snakk om, pga leiligheten som ble nevnt?

ps. Når jeg titter på google Earth akkurat nå på park Vally, et sted det Vistnok søkes på, så får jeg opp
«Opposite direction» men om det er en Clue, eller om det er fra noens samtale aner jeg ikke.

e
Anonym
e

MISSING PERSON AIDAN CLUNE
https://www.youtube.com/watch?v=paF-Lnc6Cg0
Jeg mediterte over denne saken, spurte hvor er Aidan akkurat nå:

«Near the Park/Parking» (Parkeringsplass? RV parkering? State-park? vanlig park/uteområdet?)
— (Lang pause Mellom)
«PI knows»
(Tror dette menes med hvor/Hvilken Park/Parking det er snakk om. Var det der han parkerte Bilden før han løp til fjells? Eller har noen sett han etter det, som ikke var sikre på om det faktisk var han?)

Jeg så noen scener som kanskje ikke har noe med dette å gjøre, men det er mulig noen som har sett han eller annet.

*Jeg ser en mann sitte i en solvegg, med en caps tredd langt/godt nedover ansiktet. Han har rød-blond skjegg ca 15 +/minus lengde. Slank. Alder 30-40 ish.

*Jeg ser et helt mørkt rom, nesten som svarte vegger, en bardisk hvor noen sjekker opp drikke i et glass. En blod mann som sitter ved et lite bord nær disken. Han ha håret i stram hestehale, barbert håret på siden, over ørene. Han har en del arr etter kviser. Alder 30-40 ish.

*Jeg ser noen handle inne på en matbutikk, eller landhandel av noe slag. Ser bare rygg, ser ikke ut som han, men umulig å si. Så ut som noen som er ute på tur, med ryggsekk o.l

Ellers mye rart som virker som vas. Kan være symbolsk som jeg ikke skjønner helt enda.

Fikk også opp noe med:
«Jordan»
«Located»
«Booked him»

Kan være blanding, for tidlig å se noe sammenheng mellom det lille jeg fikk. Fra tidligere:
«His head is spinning»
«Army»
«Tracked/traced him» (Kan være fakta, men kan også være at jeg får hans oppfatning)

e
Anonym
e

Mulige disse hører til Aidan Clune, men kan være blanding:

«Has a sister» ( I Nevada?)
«Go there»
(Planla han det mens han gikk i fjellene? Altså fortid, Eller er det nåtid?

«Nancy»
Så ser jeg et sorthvitt bilde av noe som virker å være en eldre dame, tenkte mer at det måtte da være bestemoren hans dersom det var Aidans Clues.

OFF GRID
Anonym
OFF GRID

Endelig OFF GRID

e
Anonym
e

løkki ju :) La oss håpe at du ikke har forvillet deg over seas og ut i nevada ørkenen. De off grid gutta der tror jeg uíkke er verdens beste naboer.

e
Anonym
e

The murder of BRITTANY PHILIPS
https://www.youtube.com/watch?v=QsJ_z3Smj_A
https://www.youtube.com/watch?v=LzlPbAaGEDk

Mediterte litt over denne saken, spurte blant annet hvem som drepte henne:

«It was her friend»
«He’s been fantazising about this moment»
«Her shoulders»
«Backstabbing hore»
(mener jeg hørte guttenanet ELI)
«What day is it?»
«She named them» (Da jeg bad englene om å spørre henne/Brittany om navn på morder)
«Watch it»
«HI» hørte jeg en lys kvinnestemme si med overrasket toneleie.
«He lives in Mexico»
Jeg ser noe som ligner på en del tørket blod idet noen løfter/rer en dyne. Men ikke så mye at det er noen som har blødd ihjel. Hun ble forresten kvalt sider de på snutten.
Jeg ser en hånd med henna tatto/henna maling. (Merket meg den som var øvers ved et par av fingerleddene, ville kjent det igjen hvis jeg så den. mener den ved fingerledden var gullfavet. som en sidelangs s formet sterk og et par prikker.
jeg ser noen vaske et gulv
Jeg ser rødfargede fjell, sand og stein.
«Whitney» hører jeg da jeg undres over om hånden med hennatatto var en kvinne, og forbinder det med noe enkelte bruker når de gifter seg.
«Gunerius» Hørte jeg, og er ganske sikker på at dette er vennens navn. Merk «Vennens»

Litt snedig for ifølge den snutetn jeg så så mener det at det er en med europeisk DNA somdrepte henne. Gunerius er et nordisk navn.

roger
Abonnent
roger

Forfatteren her er vel den største løgnhalsen som har får fjaset sitt på trykk, rett og slett en kunnskapsløs og lystløgner som skriver om ting han helt klart mangler noe som helst kunnskap om. Og når han i tillegg siterer Bibelen så forstår man professorens sin analyse:
Forskningen viser at de som bruker mye tid på disse teoriene er mer preget av ensomhet, angst og depresjon enn andre. De føler seg ofte maktesløse overfor den makta de mener er korrupt, forteller professor Dyrendal.:

Ta bare det vrøvlet og oppspinnet han skriver om Delta troppen . Der avslører han svært godt at han kun fantaserer, han aner ikke engang hva Delta jobber med. Det er bre helt utrolig at slike klovner blir tildelt spalteplass .

ken
Anonym
ken

roger – Du må nok komme med en adskillig bedre analyse enn dette! HVILKE ARGUMENTER HAR DU MOT FORFATTERENS ARTIKKEL? Og vi nevner i fleng…

Terje Engen
Anonym
Terje Engen

Når jeg ser Dyrendal er det akkurat det samme jeg tenker om han. Ser ut som han har et kjedelig og trist liv. Jeg har faktisk prøvd å komme i kontakt med Dyrendal. Jeg antar at han ikke er den mest åpne typen. Det er litt hjernevask i det miljøet. Han har nok mange hjernevaskede nerder som forer hans ego. Men jeg tror vi allikevel kunne ha hatt et interessant møte. Jeg har opplevd så mye som Dyrendal avviser, men jeg vet jo at det er sant. Mens han er hjernevasket og programmert. Det ville vært en flott utfordring for meg å få legge frem mine saker for Dyrendal.

Akkurat artikkelen og forfatteren vet jeg ingenting om. Jeg støtter han i det om idoldyrking via bilder. Samtidig går det under det første budet. Hvis man lager et bilde blir det en gud. Men man kan jo ha bilde av en rabbiner på veggen for å minne på budene og nestekjærligheten. På samme måte som stentavlene skal minne om budene. Men man skal finne disse budene i sitt hjerte og i sitt indre. Da tar Gud bolig blant menneskene. Guds vilje er at vi følger budene, men via vår frie vilje. Det doble kjærlighetsbudet og den gylne regel er også noe som automatisk holder budene. Men man trenger ikke å lese de på veggen. Vi vet i vårt indre.

Må gjerne kalle andre for ensom og depressiv. Hersketeknikk og løgn kjennetegner demoner. Da er det viktig å tilgi menneskene og heller få renset de for urene ånder. Derfor sier vi i kristen tradisjon at vi vet hvor det kommer fra. Deres natur er lett å gjenkjenne. Vik fra meg, sier vi bare. Unngå krangel med de. De skaper bare negativ energi og vokser på det.

Jeg er også skeptisk til mye i artikkelen her og andre. Ting jeg ikke aner om kan være sant. Delta-gjengen kanskje? Må lese mer om Delta. Man lærer i hvert fall mye uansett. Det er vel få som egentlig vet hva som skjer, vil jeg tro. PST og myndighetene har i hvert fall ikke gjort jobben sin. Utviklingen går i feil retning.

Jeg har stor tro på å snakke med folk i stedet for å anta og spekulere. Derfor har jeg tatt kontakt med jøder. Fikk bekreftet at de varsom folk flest. Har aldri mistenkt noe annet. Etter plandemien har jeg gledet meg til å snakke med leger. Jeg skal legge frem bevis for dem, journalister og politikere. De skal få svare for seg. Jeg synes de har gjort en forferdelig jobb. Ikke nødvendigvis med viten og vilje. Mange er nok overbevist om at restriksjoner og djevelskap har vært nødvendig. The road to hell is paved with good intentions. Programmert, hjernevasket og lurt trill rundt. Skulle bare hjelpe, men skadet og myrdet folk uten å vite det. Det er en mulighet. Da nytter det ikke å skyte på dem, men legge frem bevis og være saklig.

Ken
Har du sett Mel K’s intervju med G Edward Griffin? Har ikke sett han på lenge.
https://www.bitchute.com/video/oJntY6XWg8R1/
Vi må ut for å snakke med folk. Mye er fra kontrollert opposisjon og desinformasjon for å forvirre og mislede. Det må vi huske. Ridderen på hvit hest som sier alle de rette tingene og får alt til å renne ut i sanden. Håpium.

ken
Anonym
ken

Terje Engen – Har nå sett intervjuet med G Edward Griffin. Følger Mel K, men har ikke vært inne på en stund, så takk for tips! Meget informativt! Bet meg merke i det han sier etter 23.57: «I think these people have made a mistake. I think they are moving too fast. They were doing so well for the last two or three decades. And all of a sudden they crank up the heat, and the little frog is jumping out of the pan…»

Ergo (min tanke)… De har fått kjenne på det uunngåelige at mange nå har våknet opp slik at kabalen er desperate og ser at de har tapt, men likevel kjemper med nebb og klør til det siste. For hva gjør et villdyr som er trengt opp i et hjørne? Men disse er verre enn villdyr som blir truet. De er hensynsløse psykopater uten empati og sympati for andre enn seg selv, vet vi jo.

Du nevner «legebesøk». Selv hadde jeg med meg følgende (s. 30-38) som jeg presenterte for fastlegen, hvorpå benektelse, benektelse, benektelse. Avsluttet avtalen brått og sa :»En borger av et demokratisk land som er redd for å ytre seg, er ikke en borger, men en undersått», og gikk ut av legens kontor for siste gang. Ikke lett, om ikke umulig, men lykke til! https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Har du noen forslag til hvordan vinkle samtaler nå som «vi må ut for å snakke med folk» slik at man kan bli hørt? Are og Kiri forsøker seg her, men jeg vet ikke helt… https://nononsensenews.org/2022/06/26/pisspreik-med-kiri-intervju-med-are-hvorfor-vil-ikke-folk-tro-at-nwo-er-en-reell-konspirasjon/
“It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.” ― Mark Twain

Som Griffin sier: «Don`t sit inside, run to the battlefield!»

En eldre og bereist kar jeg ble kjent med i 2012 fortalte meg om FED, noe jeg avviste tvert! Husker det var en skrekkelig opplevelse å høre på, så vi avsluttet emnet. Noen uker senere sendte han meg følgende i brevsform, hvilket fikk meg til å våkne. Jeg bruker dette flittig, men dog vanskelig når det ikke står i avisa:

«Spør deg selv… Hva ville jeg visst om verden uten media? Svaret er sannsynligvis, ikke så mye. Du har lest skolebøkene dine og kanskje noen andre bøker. Du har reist noen turer og hørt historier om turer fra dine venner og kjente, men det er omtrent alt. Medias innflytelse på ditt verdensbilde er derfor enorm. Nesten alt du vet om samfunnet og livet i ditt land og andre land samt verdenshistorie og alt der ute har du fått gjennom media.
Med andre ord… Hvis alle mediene skulle samarbeide, kan de få deg til å tro på noe som ikke eksisterer i det hele tatt, og samtidig skjule ting for deg som finnes? Det høres ikke sannsynlig ut, men det er mulig, ikke sant?

Dette er ikke noe jeg har funnet på. Undersøk det selv! Disse institusjonene er alle i hendene på familier som Rockefellers, Rothschilds, J.P. Morgans og flere med denne type navn.

Neste spørsmål… Hvem tror du grunnla de store internasjonale organisasjonene som FN, NATO, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og Verdens helseorganisasjon?
Tro det eller ei, men det er de med nøyaktig samme navn!

Og for å gjøre det enda mer utrolig… Hvem tror du topper de hemmelige samfunnene som frimurerne, direkte religiøse institusjoner som Vatikanet og har på egen hånd trent nesten alle dagens verdensledere? Jepp, du gjettet riktig, de er (til slutt) den samme lille gruppen av mennesker!

Denne lille gruppen danner et brorskap som kaller seg «Illuminati». I kjernen er det kun 13 enormt velstående familier. Når det kommer til rikdom, så får de Bill Gates til å se ut som en «fattiglus», men likevel dukker de nesten aldri opp i nyhetsmediene (morsomt eller ikke, om de skulle bestemme hva mediene rapporterer). De har dannet et globalt nettverk som inkluderer nesten alle organisasjoner som har en viss makt. Fra regjeringssjefer til etterretningstjenester, og fra universiteter til restaurantkjeder som eksempelvis McDonald’s. Du ville ikke tro dine egne øyne hvis jeg skulle ramse opp alle Illuminati-institusjonene.

Så… Denne kabalen kontrollerer også alle de store mediene (unntatt Internett) og sikrer at verdensbildet ditt er begrenset til de tingene de vil at du skal vite. Men den oppfatningen er ikke sann. Sannheten er mye større. Faktisk er sannheten så mye større at for de fleste ville livet forandret seg fullstendig hvis alt kom ut på en gang.
Heldigvis er det nå mange andre måter å tilegne seg nyttig informasjon på (spesielt siden vi fikk Internett), bortsett fra mainstream media. I land som India, Tibet og blant mange urfolk i verden kan man finne informasjon som er nesten ukjent i Vesten. Slik som de gamle sumeriske tekstene, for eksempel. Gjennom årene har mange publisert verdifull informasjon som mainstream-mediene knapt har lagt merke til. Som informanter fra etterretningstjenester og «black ops»-kretser (hemmelige prosjekter fra regjeringen), avanserte forskere, folk som har hatt nær-døden-opplevelser med så mye, mye mer…»

Litt «out of topic», men likevel en stor del av det større bildet… Terje Toftenes er en norsk film- og videoprodusent og har bakgrunn fra NRK og den private mediebransjen. Her forteller han om den meget viktige filmen sin «Fri fra kreft» (uten stråling og cellegift): https://www.youtube.com/watch?v=4eXLzO6jsIE

Terje Engen
Anonym
Terje Engen

Hei Ken
Det beste er nok å få se hvor mange det er av oss. Jeg har jo bestemt meg for å stille spørsmål, så kan folk få sjekke og bruke hjernen sin. Folk vil gjerne finne svar for andre. Om man er programmert kan spørsmål føre til fullstendig kræsj og reboot.

Det andre jeg tenker er å oppsøke andre miljøer fordi da kan man finne folk som er ekstra interessert. Jeg bryr meg ikke så mye om hva andre gjør og mener så jeg kan oppsøke det meste. Jeg har møtt plenty lesber og homser. Jeg snakker med muslimer, kristne og alt mulig. Prester har jeg absolutt spørsmål til. Det er mye paradokser. Hvis du ser videoen til LT så er det en svær svart mann der og han får folk til å våkne. De er sjokkerte.
https://andweknow.com/2022/07/03/7-3-22-continue-to-plant-truth-in-battle-against-the-liberal-world-order-pray/
Så har jeg også det spirituelle i bagasjen. Det er det som var min egen red pill. Det var ikke konspirasjonsteorier eller noe sånt. Men etter det så tenkte også jeg på at alt jeg har lært er fra andre. Hva om noen har løyet? Så går det litt tid der man er litt forvirret. Hva skal man tro på? Alt på alternative nyheter er ikke sant og alt i msm er ikke løgn.
Jeg vet mange som er interessert i det åndelige. Ikke spirits, men spørsmål rundt etterliv og livsoppgaver.

Man må også tenke på å plante frø som tanker. Det gjør ofte spørsmål. Jeg husker en episode da jeg snakket med en venn om at voksne ofte gjør ting for barn som ofte barna ikke tenker er like kult. Jeg syntes han tok feil. En stund etter fortalte jeg hans tanker til en annen som syntes jeg var teit. Det er helt sant! Han fortalte meg det samme senere. Så kanskje ga du legen noe å tenke på.

Men jeg tror vi må få et lite samfunn innad i samfunnet, fordi jeg tror også at dette kollapser. De hadde nok sett for seg at vi var i en psykose nå. De skulle koble stadig nye virus sammen med klimaforandringer. Men folk kjøper ikke den. Klima og grønt skifte kan være en åpning. Det er heller ikke det store hatet mot Putin og Russland. Prisene er skapt av Obiden og vesten. Woke-tullet er heller ikke spesielt godt mottatt. Der er det mye rart å snakke om. Abort 28 dager etter fødsel er jo syke greier som man kan få folk til å tenke på. Barn er spesielt mødre opptatt av. Barneporno, honsesex og drag queen story lessons er også helt sykt. Mødre våkner opp raskt. De kan engasjere mannen.

Skal følge med på Are og Kiri. Så skal jeg også ta en prat med legen. Det var bra. Kult!

e
Anonym
e

Noen som har tips om norske savnet saker som jeg kan fordype meg i? Prøvde å finne tilbake til en jeg har fått opp før, men han var ikke å finne noe sted. Ikke oppført ser det ut som. (Falt av savnet lista som mange gjør her til lands ser det ut som) Alle disse skoene som ligger igjen. Jeg har en formening om hvor noe av disse befinner seg …

Aradorn
Anonym
Aradorn
e
Anonym
e

Artig å finne off grid løsninger. Lurt å produsere strøm selv og ha egen vannforsyning, dyrke noe mat selv, og ha vedovn. Og en del smarte reserveløsninger når det gjelder klesvask, lagring av mat osv. Men ha nå en lillefinger innom her da, ellers blir det skikkelig kjedelig her :(

e
Anonym
e

VIKTIG: Fra meditasjon NÅ, ADVARSEL:

«You are in Danger»
(Dette betyr ikke nødvendigvis at det gjelder meg, da det hender at det er til andre selv om de seier DU, på samme måte som HENNE noen ganger referer til meg, ikke bare andre. Jeg ignorerte denne tenkte det var spam, men så kom det opp igjen:
«In Danger»/ «Danger»
«Pretty face»
«kamuflasje»
«They recognised him»
«Vehicle in park» (Kjøretøy, vet ikke korrekt spilling. refererer det til nå, eller til en tidligere sak om et kjøretøy i en park?)

«When he comes»
«Customer kontroll»

Da jeg spurte hvem er i fare eller farlig?

«The man»
«Tallin»
(Tror sikkert dette referert tll et navn (Jeg spurte etter navn) jeg har fått tidligere, uten å skjønne om dette var bad boy eller en av de gode gutta. Fornavnet er M … og et navn som jeg har fått opp i en sak eller to i utlandet så det er ikke nødvendigvis den samme personen siden det virker å være annet etternavn. Dette fulle navnet googlet jeg en gang for lenge siden og det kom opp noen i Rogaland med dette navnet, jeg har noen flere tanker om dette men det egner seg ikke på trykke her)

Fikk også opp et tall 57, men ikke sikkert det har noe med dette å gjøre i det hele tatt.

… … …

En noe heller interessant snutt dukket opp i går kveld/natt/morges i meditasjonstilstand som jeg er usikker på hvordan jeg skal tolke.
Jeg fikk et navn, kjent fra på min bad-boy liste, en jeg var sikker på var død. MEN, jeg betviler at døde menn blir hanket inn av politi?
For det fikk jeg opp at denne mannen var nå. Etter en del pauser og annet småting så kommer dette:

«You are a bitch»
«You told them who i am»

«Menneske» (??? aner ikke hva dette skal bety)

Jeg fikk inntrykk av at dette var den mannen som nå var «hanket inn». Men jeg kan ta feil, er jo livredd for å blande goodboys navn og bilder inn med badboys. For om jeg ser på noen jeg liker å sikle på fordi de er pene, så kan jeg begynne å få bilder og ting som omhandler de. GRØSS hvis man tar feil :)

Så igjen; jeg beklager dypt og på sterkeste hvis jeg har laget ubehag for noen med å blande de inn (med navn eller på Andre måter) med ting fra badboy clusa.

ps. Googlet det fulle navnet nettopp også men da så jeg ikke det jeg så sist.

ps 2 glemte denne som jeg mente IKKE hadde noen sammenheng med dette, men ved ettertanke er jeg usikker:

«Pick up truck»
«Your name»

Har nylig også fått: «Motor-cykle has your name» men også her tenker jeg at det trolig ikke har noe å gjøre med dette da, med mindre Tallin er på to hjul.

ps 3 Det hender en innimellom at mine spørsmål innimellom ignoreres og jeg får info som jeg kan mistolke som svar på det jeg spurte om. Så i verste fall betyr Tallin kanskje et sted og ikke navn, men jeg vil tro at det er etternavn siden jeg har fått det opp tidligere som et etternavn.

TILLEGG:

Jeg fikk også inn noe som var til meg i går og det var: «You’re answer was changed»
Lurer på om dette refererer til noe jeg fikk inn tidligere som omhandlet at noen hadde tuklet me meldinger fra meg. Eller kanskje handler denne om noe annet, who knows.

e
Anonym
e

https://www.youtube.com/watch?v=ixgFtjfO_7Q
Stunning new AI «could be conscious» – with Elon Musk.