Du leser nå
Kosmisk utvekslingsprogram – 13 år på planeten Serpo

13 minutter lesetidKosmisk utvekslingsprogram – 13 år på planeten Serpo

De fakta som foreligger om denne topphemmelige og svært betydningsfulle saken, kalt Project Serpo, peker mot at 12 personer reiste til en planet i Zeta Reticuli, 39 lysår unna og bodde der fra 1965 – 1978. Se hovedbildet!

Hva er kildene til denne informasjonen?

I 2005 begynte en gruppe på seks tjenestemenn i det som kalles Defense Intelligence Agency (DIA) å informere om et topp hemmelig romfartsprogram med navn Project Crystal Knight, senere kjent som Project Serpo. Denne informasjonen ble over tid lagt ut på nettstedet serpo.org. Talsmannen for denne gruppen kalt Anonymous, hevder for øvrig at han er forfatteren av The Red Book som inneholder all den viten USAs militære har om utenomjordiske. I tillegg til Anonymus er også The Teamleader(nr 102), sin dagbok om noe av det han opplevde mens han var på Serpo. Tre av de astronautene som ble igjen som reserver, har også kommet med sine bidrag(1). Les videre…

 

DIA kontra CIA

Eneste grunnen til at denne topphemmelige informasjonen har blitt offentliggjort, er at den har vært underlagt DIA og ikke CIA(Central Intelligence Agency). DIA(Defence Intelligence Agency), ble grunnlagt av Kennedy i 1961 og hans ide var at dette ikke skulle være en organisasjon som drev med utstrakt hemmelighold overfor offentligheten. Det Anonymus og hans forbundsfeller gjorde i 2005 er således i Kennedys ånd.

DIA sitt emblem

 

Deklassfisiering etter 25 år

Et annet og meget viktig poeng, er USAs regler for deklassifisering. De sier nemlig at hemmeligstemplede dokumenter kan offentliggjøres etter 25 år(1). Dette stemmer med datoen. Den siste rapporten om Serpo ble nemlig skrevet i 1980. 25 år etter startet offentliggjøringen. Legg merke til kan, ikke at de skal. Hadde CIA hatt hånd om dette, hadde vi garantert ikke fått vite noe…

 

Hvordan det hele startet

Etter krasjet i Roswell i New Mexico i 1947, ble den ene av  besetningsmedlemmene som overlevde, tatt hånd om av det amerikanske militæret. Han ble for all enkelhets skyld kalt Eben 1 og språket hans var en slags høyfrekvent sang. Språkspesialister ble tilkalt og etter en tid ble det opprettet kommunikasjon. Slik ble det etablert kontakt med en sivilisasjon som viste seg å komme fra Zeta Reticuli, 39 lysår unna. I 1952 klarte Eben 1 også å oppnå forbindelse med sin hjemplanet ved hjelp av en spesiell kommunikasjons enhet som befant seg i det krasjete fartøyet.

Eben 1 gav amerikanerne en hel del informasjon, og etter at han døde i 1952, klarte vitenskapsmenn ved hjelp av den nevnte kommunikasjonsenheten i tillegg å sende og motta beskjeder fra hans hjemplanet. Før han døde kom for øvrig Eben 1 også med et forslag om å foreta en utveksling der jordboere kunne besøke deres sivilisasjon og Ebens dra hit.

Avisoppslag etter Roswell krasjet

Som mange av Speilets lesere kjenner til, startet USA å utvikle egne anti gravity fartøy basert på det som kalles back eller reverse engineering av krasjete fartøy. De fikk hjelp fra Ebens i form av at de gav USA et av sine fartøy, det såkalte Kingman krasjet i Arizona i 1953 som faktisk ikke var noe krasj, men et fartøy som landet i sanden. Om bord var det fire Ebens som så ble fraktet til Los Alamos(1).

 

Ebens

Dette er en annen rase enn de grå og har et annet utseende. De er meget intelligente, med en IQ på 175 – 200. Merk! Det fantasiløse navnet Eben er kun forkortelse for Extra Biological Entity og dette navnet brukes også på andre raser som besøker oss.

Dette bildet viser hvordan disse individene ser ut.

Eben

Initiativet fra Kennedy

John F. Kennedy som faktisk var godt orientert om kontakten med Ebens, ivret for at amerikanerne skulle få vite mer om deres teknologi og kultur. Bakgrunnen var som sagt tilliten de fikk fra han som overlevende Roswell krasjet, samt den gruppe på fire Ebens som landet i Kingman i 1953. Det er og hevet over tvil at USA har vært svært interessert i å få tilgang til utenomjordisk teknologi..

 

Hvordan personellet ble rekruttert

Da det var lite sannsynlig at noen ville melde seg frivillig til å forlate jorden og dra til en planet som befant seg 39 lysår unna, ble det satt inn annonser i militære tidsskrift hvor en søkte etter personer som kunne tenke seg å få opplæring i å delta på en kommende måneferd. Alle som søkte måtte være single og uten barn. Enda bedre var det hvis en i tillegg var foreldreløs.. Ca. 500 personer meldte seg og etter hvert som krevende tester medførte at de fleste falt fra, var det til slutt 12 personer igjen. Det endelige teamet besto kun av menn. De ble så fraktet til Fort Levenworth, som er et militært fengsel. Der fikk de vite det egentlige oppdraget. En trakk seg da umiddelbart, men fikk følgende valg. Enten blir du med eller så blir du sittende i fengsel til resten av teamet vender tilbake til jorden om 10 år!  Deretter ble alle deltagere anonymisert og kun identifisert ved hjelp av et tresifret nummer. Kommentar: Når det gjelder å være utspekulert og bedragerisk, står det amerikanske militæret i en særklasse . Les her om hvordan de lurte hele verden til å tro at de hadde tatt Saddam Hussein til fange.

Fort Leavenworth i Kansas

Avreisen

I 1965 landet et av Ebens større fartøy beregnet på reiser over meget lange avstander, i et øde militært ørkenområde i Nevada. Hele lasten på mange tonn med utstyr ble så ”løftet” om bord in ’one go’ ved hjelp av anti-gravity teknologi.

På Serpo hadde de slike anti-gravity biler

 

Wormholes

Selv om fartøyet til Ebens var i stand til å bevege seg 60 x lysets hastighet, ble det brukt snarveier for å korte ned avstanden, såkalte wormholes.

Wormhole

Planeten Serpo

Antall individer er kun ca. 650 000 og de bor i kolonier nær planetens ekvator hvor temperaturen er mest passende. I nord er det veldig kaldt og uegnet for Ebens som tåler lite kulde. I sør er det svært varmt og ubeboelig for en jordboer. Denne planeten har døgn på 43 timer, og det blir kun skumring, aldri helt mørkt. En av grunnene er at planeten har to soler. De første tre årene bodde gruppen av jordboere nær ekvator, så flyttet de nordover hvor klimaet er mer kjølig og behagelig. Etter noen år mistet teamet oversikten over hvor lang tid oppholdet hadde vart. De ble derfor værende i 13 år og ikke 10 som planlagt.

Zeta Reticuli øverst

 

Ebens sitt levevis

Teamet la raskt merke til at denne sivilisasjonen fungerte på en veldig strukturert og disiplinert måte, med lite rom for spontanitet. De hadde blant annet en slags solur som fungerte slik at alle skiftet arbeidsoppgave til bestemte tider på dagen, noe som ble regulert av solens stilling i forhold til denne innretningen.

 

Steven Spielberg – Encounters of the third kind

Når Spielberg regisserte denne kassa suksessen, må han ha hatt kontakt med insidere da det aller meste stemmer med det vi vet om hvordan utvekslingen foregikk. Han har og omtalt denne filmen som Science fact og ikke fiction(1).

I slutten av filmen Nærkontakt av tredje grad (Close Encounters of the Third Kind) går et dusin amerikanske astronauter iført solbriller og røde romdrakter mot romskipet som har landet. Et hint om at landingen var avtalt på forhånd og at astronautene hadde forberedt seg lenge på å forlate Jorden og reise langt avgårde.

Fra filmen Close Encounters of the Third Kind

Tilbake i 1978

Da Eben fartøyet landet, ble de syv som vendte tilbake, isolert fra omverdenen i ca et år og deretter gitt ny identitet. Av de 12 som drog, omkom en under den 270 dager lange reisen til Serpo. Årsaken var lungeemboli, sannsynligvis forårsaket av inaktivitet. En døde etter et fall under oppholdet, en annen av lungebetennelse. To valgte å være igjen og leve resten av sin tid blant Ebens.

Debriefingen (samtale om hendelsesforløp), pågikk i et år og resulterte i en 3000 siders bok om alt teamet kartla og observerte i løpet av sin tid på denne planeten. Dessuten mange bilder, da teamet hadde med seg mye film og fotoutstyr. Teamet brukte og spesielle kassetter hvor de talte inn alt de så og opplevde. Totalt var det 5419 slike 90 minutters kassetter og etter syv år var alt transkribert. I tillegg hadde de med jordprøver, samt prøver fra dyr og planter. Alt dette er fremdeles highly classified(1).

 

Fotos please!

Etter intense anstrengelser fra Anonymus og Bill Ryan(tidligere project Camelot), klarte en til slutt å få publisert et autentisk bilde. Det er hovedbildet for denne artikkelen som viser solnedgang over Serpo med sine to soler. Legg merke til sladdingen i venstre hjørnet. Her må det befinne seg noe en ikke ønsker å vise.

Autentisk opptak av talen etter landingen i 1978

Transkripsjon:

”Takk til dere for de kolossale anstrengelsene dere har gjort ved å utføre dette meget viktige oppdraget. Deres oppdagelser vil være til stor nytte for å bekjempe de anti-demokratiske kreftene som er i sving i verden i dag. Den innsikten dere har bidratt med til forståelsen av EBEs(Extra biological entities), samt den teknologien dere har hatt med tilbake, er av avgjørende betydning for dette arbeidet. Kampen for å beskytte frihet og demokrati har aldri vært viktigere enn den er i dag. Kommunismen er på fremmarsj, og fra flere og flere land kommer det trusler i form av at det utvikles atomvåpen. Vi besøkes av en rekke EBEs. Det er bekreftet at noen er ondsinnete, mens andre har gode hensikter. Prosjekt Serpo bidrar til økt forståelse for alle disse ulike gruppene. Som dere vet, vendte ikke alle tilbake. Dere gjennomgikk ekstrem varme, mangel på næringsrik mat, forstyrrelse i tidsoppfatning og konstant lys. Med mot og ære tjente dere dette landet med sin fredelige demokratiske sivilisasjon. Det vil dere fortsette å gjøre”.

Del 2:

Orientering om omplassering:

”For å fullføre den andre fasen av oppdraget vil dere bli omplassert for debriefing: 102, 203, 225, og 308 til SR3. 700 og 754 til Walter Reed. 430 til Montauk. Det å fortsatt holde i gang en fredelig demokratisk sivilisasjon, avhenger av at dere klarer å formidle den innsikten dere har oppnådd. Vi vil alle være forpliktet til dette viktige arbeidet og til det hemmeligholdet som kreves”.

Kommentar: Det er verdt å merke seg at omtrent alt denne to stjerners generalen sier, stemmer med inside informasjonen fra Anonymus og the team commander(102) som ble frigitt i 2006. Legg og merke til Falcons informasjon på foredraget til Len Kasten(starter ved 1 time 44. min.) hvor han forteller at Ebens var en del av et exchange(utvekslings) program.

Landingene

Større fartøy fra Serpo har vært på besøk her totalt åtte ganger. Den siste landingen som beskrives i Kastens bok, fant sted i 2012(boken kom ut i 2013). Landingen i 2009 skjedde på Jonhston atollen i Stillehavet og besøket varte i 12 timer. Følgende personer var til stede:

Representanter for Vatikanet, FN og Obama administrasjonen. Personer fra amerikansk etterretningstjeneste og fra militæret. En språkspesialist. Utsendinger fra Kina og Russland. Spesielt inviterte gjester, totalt 18 personer. Ebens kom med seks gaver som ville være til hjelp for vår fremtidige teknologiske utvikling. I bytte fikk de av Vatikanet to religiøse kunstverk!

Mediaoppslag etter landingen i Voronezh i Russland i 1989(ikke relatert til denne artikkelen)

Hva sier Bob Dean?

Varsleren og den tidligere militærmannen Robert (Bob) Dean, som for øvrig hadde den høyeste sikkerhetsklarering som finnes innen Nato, har følgende kommentar til Len Karstens bok(1): ”Jeg kan ikke understreke betydningen av denne boken sterkt nok. Kasten har kastet lys over en sak som skriker etter forståelse og som vil forandre vår verden, alt vi har trodd om oss selv og vår plass i universet. Den sjokkerende sannheten er at vi ikke er alene, og det har vi heller aldri vært”. Se også artikkelen: Nato rapporten: «An Assessment»- utenomjordisk dynamitt.

Robert «Bob» Dean

Paul Hellyer, tidligere kanadisk forsvarsminisiter, anbefaler også denne boken.

 

Diskusjon

En artikkel som denne, gir ikke rom for å gå i dybden og presentere alle sider av denne høyst bemerkelsesverdige og svært betydningsfulle saken. Konsekvensene er jo formidable, da de innebærer at vi har et vennskapsforhold med en sivilisasjon av romfarere som befinner seg 39 lysår unna og som tilbyr oss sin forbløffende tekologi og vitenskapelige oppdagelser. I tillegg bidrar de jo med en ’dør til vår galakse! Vil du vite mer, foreslår jeg at du leser Kastens bok og/eller studerer innholdet på nettstedet serpo.org. Anbefaler at en hører på hele Kasten sitt foredrag(1 time 55. min.) og at en leser denne artikkelen på Serpo.org. Et annet poeng som for øvrig gjelder all kontakt med utenomjordiske, er at det som regel ikke gis endelige, ugjendrivelige bevis. Grunnen er at en ikke ønsker å overtre vår frie vilje ved å tvinge fakta på oss. De som ikke er klar for å endre sin virkelighetsoppfatning, får anledning til å velge vekk det de ikke ønsker å ta stilling til. Vær også oppmerksom på at det er sterke krefter i sving som ikke vil ha noen form for offentliggjøring/disclosure. Serpo saken har således blitt utsatt for mye debunking. Sitat fra Bill Ryan: ”En relativt liten gruppe personer har satt i gang en ekstraordinær mengde av skitne triks og svertekampanjer for å bringe denne saken i miskreditt”(5). Bill Ryan vil for øvrig delta på den kommende UFO konferansen på Stiklestad via Skype, hvor han blant annet vil informere om og svare på spørsmål vedrørende Project Serpo. http://ufo-konferanse.com

Etterord

Det finnes en rekke eksempler på at de besøkende har tatt med seg personer herfra til sin planet. Se for eksempel Michel Desmarquet, The Thiaoouba Prophecy, Alec Newald som var på et 10 dagers besøk hos en utenomjordisk sivilisasjon, eller Ante Johnssons opplevelser.

Serpo saken er vel såpass viktig at den bør undersøkes skikkelig før en drar noen konklusjon?

Kilder

  1. Kasten, Len. Secret Journey to Planet Serpo. A true Story of Interplanetary Travel. Bear & Company, 2013.
  2. The Serpo project. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_projectSERPO04.htm
  3. http://serpo.org
  4. Tim Ventura, from American Antigravity, interviews Bill Ryan

http://serpo.org/Bill_Ryan_AAG_interview.pdf

  1. A Final Update from Bill Ryan: 5. March 2007. http://serpo.org/final_update.php

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
53%
Opplysende
24%
Inne på noe
1%
Usikker
6%
Dårlig
16%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

Kommentarer

16 kommentarer på "Kosmisk utvekslingsprogram – 13 år på planeten Serpo"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste