Bla i tag

politisk aktivisering

Fengslet av tyranni, løgn og forfall

I USA er nå regjerings eksistens fullstendig avhengig av utenlandske lån og trykking av pengesedler som ikke har noen form for egenverdi.

Hva du kan gjøre

Hva du kan gjøre mens du venter på at massemedia skal våkne.