Bla i tag

pfizer-biontech

Advarer mot vaksineoptimisme, https://www.tv2.no/a/11784905/

Blodparasitter i korona-vaksinene?

Blodparasitter i korona-vaksinene? Har de parasitter i covidvaksinen? Parasitter som kommer inn gjennom injeksjon og sprer seg i muskler og blod? Se dette meget skjeldne video-opptak fra en medisinkonferanse i Nederland offentliggjort i april 2021. Kan det være blodparasitter som beveger seg? Mikroskopiske smådyr som kravler rundt og gjør seg fete? På andres bekostning? For

https://odysee.com/@ViktigViten:5/Dr-Sherri-Tenpenny-03-2021-VBR_3_5-720:e

Covidvaksinens kryssreaksjoner, et intervju med Dr. Sherri Tenpenny

Dr. Tenpenny, kan du fortelle litt om din bakgrunn? Min første karriere var innen akuttmedisin. Jeg var styresertifisert i akuttmedisin og direktør for et nivå 2 traumesenter i nesten 12 år. Jeg flyttet til Cleveland i 1996 for å åpne min integrerende praksis. Jeg vokste opp i en kiropraktiker-familie. Min bestefar, min far, tre onkler