https://odysee.com/@ViktigViten:5/Dr-Sherri-Tenpenny-03-2021-VBR_3_5-720:e

Covidvaksinens kryssreaksjoner, et intervju med Dr. Sherri Tenpenny

5.5K visninger
11 minutter lesetid
115

Dr. Tenpenny, kan du fortelle litt om din bakgrunn?

Min første karriere var innen akuttmedisin. Jeg var styresertifisert i akuttmedisin og direktør for et nivå 2 traumesenter i nesten 12 år. Jeg flyttet til Cleveland i 1996 for å åpne min integrerende praksis. Jeg vokste opp i en kiropraktiker-familie. Min bestefar, min far, tre onkler og to fettere var kiropraktorer. Det er årsaken til at jeg ønsket å bli en osteopatisk lege.

I september 2000 deltok jeg på National Vaccine Information Center sitt møte i Washington DC. Da jeg kom hjem forstod jeg at jeg hadde kommet over noe veldig viktig. Jeg startet å lese gjennom de 500 dokumentene til CDC; The General Recommendation of Vaccination (Den Generelle Anbefalingen om Vaksinering) i 1998-versjonen. Denne kommer ut med jevne mellomrom. Da jeg hadde lest denne ristet jeg på hodet. «Dette kan umulig være alt denne bransjen er bygget på. Jeg burde kanskje lese litt mer.» Som lege lærer vi at vaksiner er trygge, de er effektive, de hindrer deg i å bli syk, de er ufarlige og de er helt nødvendige. Etter 20 års studier og mer enn 40 000 timers forskning, kan jeg med hånden på hjertet si at ingen av disse premissene er sanne.

Dr. Tenpenny, mange mennesker forstår ikke at de to covid-19 vaksinene som de bruker (i USA) er eksperimentelle og at de har mRNA. Kan du fortelle om disse vaksinene og også si litt om den tredje vaksinen til Johnson & Johnson? Vi ønsker å legge til at vi bare prøver å bringe frem informasjon, sannhet og hjelpe mennesker. Jeg betaler deg ikke. Du betaler meg ikke. Det er ikke noe legemiddelfirma som støtter oss. Vi ønsker bare å dele sannheten, spesielt med vårt kristne publikum.

Det er veldig viktig å snakke om alle tre vaksinene. To av dem er like, og en er veldig forskjellig. Messenger RNA (mRNA)-vaksinen, er den som er involvert i vaksinen til Pfizer og Moderna. Begge kom på markedet omtrent samtidig. De injiserer et lite stykke med genetisk materiale. Denne genetiske typen injeksjon har aldri noensinne blitt gjort før. De har prøvd å utvikle en koronavirusvaksine helt siden 2002. De klarte aldri å bringe den ut på markedet fordi de ikke kunne bevise at den var trygg nok. Da de injiserte den eksperimentelle coronavirus-vaksinen i dyr, kunne dyrene bli eksponert på nytt med coronavirus, og de ble enten alvorlig syke eller døde. FDA (det amerikanske legemiddelverket) sa at de ikke kunne gå videre med forsøkene. I rapporten sier forskerne at for å kunne utvikle en koronavaksine for mennesker, må vi gå frem med stor forsiktighet på grunn av en prosess som kalles antistoffavhengig forsterkning.

De fleste har fått barna sine vaksinert og de ble selv sannsynligvis vaksinert som barn. Frem til 1985 var det bare tre forskjellige injeksjoner. Fram mot 1991 var det at de begynte å øke doseringene til programmet man har i dag hvor barn får flere doser på 16 eller 17 forskjellige skudd, mellom fødsel og 18 år. Jeg tror at de fleste oppfatter vaksinene som like. Og at man bare injiserer et lite stykke med virus eller bakterier inn i kroppen, at man deretter utvikler et antistoff, og så er man beskyttet. Vel, det er mye mer komplekst enn det. Når det gjelder vaksinen til Pfizer og Moderna, så bruker de et lite stykke med genetisk materiale kalt mRNA. Dette inneholder en kodet beskjed med en oppskrift på et spesifikt protein. Denne oppskriften sendes inn i cellene til ribosomene, som er fabrikken som produserer protein. Ribosomene lager deretter proteinet. Dette er en normal prosess som skjer hele tiden i kroppen vår. Disse to vaksinene bruker et stykke mRNA-oppskrift som er designet og fremstilt i et laboratorium. Denne oppskriften skal da cellene bruke til å lage et protein som kalles piggproteinet.

Disse små mRNA-partiklene er ekstremt ustabile. Og for å kunne ta dem fra laboratoriet og få dem inn i kroppen, må de pakkes inn i en boble av lipidbelegg. Dette lipidbelegget, som inneholder flere forskjellige typer lipider, har aldri blitt injisert i mennesker før. Vi vet ikke om de er giftige. Vi vet ikke hva som skjer når de er sammen fordi det ikke har vært utført noen synergistisk toksisitetstest. De pakker inn mRNA for å holde det stabilt. Pfizer vaksinen må lagres ved minus 60 grader Celsius. Utenpå lipidbelegget er det lagt på en kjemikalie som kalles polyetylenglykol. Dette stoffet er kjent for å forårsake allergiske reaksjoner. Etter min mening er det dette som er ansvarlig for at mange mennesker har allergiske reaksjoner og går inn i anafylaktisk sjokk. Vi har hatt hundrevis av tilfeller av dette.

Når de injiserer mRNA, belagt med lipider og polyetylenglykol, så vil det lipidbindende proteinet binde seg med cellene dine, og åpne seg og gi mRNA-oppskriften fra seg inne i cellene dine. Denne oppskriften går deretter til ribosomene som så skal lage proteinet. Dette proteinet skal likne piggproteinet på overflaten av coronaviruset. Tanken bak denne prosessen er at hvis cellene våre lager dette proteinet, så vil immunforsvaret vårt deretter lage antistoff mot det proteinet. Neste gang coronaviruset kommer, vil antistoffet koble seg til piggproteinet og nøytralisere det. Dette er teorien. Men det som i stedet kan skje er at piggproteinet kan binde seg ugjenkallelig til overflaten av cellene dine. Den andre tingen som piggproteinet kan gjøre, er å binde seg til ditt DNA og endre det permanent, gjennom en prosess som kalles transfeksjon.

Den tredje tingen er at det er et reelt problem med antistoffene som opprettes gjennom denne prosessen. Jeg har kartlagt omtrent ti forskjellige skademekanismer som slike antistoffer til piggproteinet kan forårsake inne i kroppen din. Hvis dette antistoffet er blitt produsert i veldig store mengder, kan det ha direkte skadelige effekter på vevet ditt. Primært lungene. Men også lever, nyrer og hjertet. Det er flere mekanismer for hvordan denne typen antistoffer kan forårsake skade. Coronavirus har sirkulert i flere tiår. På årsbasis forårsaker coronavirus normalt sett symptomer som ved en vanlig influensa. Men Moderna- og Pfizervaksinen er ikke en vanlig influensavaksine. De er ikke FDA-godkjent (legemiddelgodkjente). Husk at de har prøvd å få dette til i nesten 20 år. De har ikke klart å få dem gjennom sikkerhetstestene og effektivitetsstudiene. De er fullstendig eksperimentelle. De har fått fritak og blitt sluppet ut på markedet gjennom noe som kalles EUA, Emergency Utilization Authorization (nødbruktillatelse). Så, under pandemiens uttalte unntakstilstand har farmasøytiske selskaper som Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson og 77 andre fått unntak. Og der er 78 flere i dyreforsøk. Det er utenfor min forstand hvorfor vi trenger 150 av disse. Det har aldri blitt godkjent av FDA. Det er helt eksperimentelt. Det er kun gitt tillatelse til eksperimentelt nødbruk. Vi har ingen langsiktige studier for hva som kommer til å skje med disse antistoffene av piggproteinet. Hva kan skje med autoimmune sykdommer, med nevrologiske tilstander og med kardiovaskulære tilstander. Faktisk er menneskeheten akkurat nå mens vi snakker, blitt selve eksperimentet. På lang sikt vil de finne ut hva som har skjedd med oss.

Dr. Tenpenny, kan du fortelle oss om vaksinen til Johnson & Johnson?

Den er veldig annerledes. Det de faktisk har gjort med J & J-vaksinen, er at de har tatt et adenovirus, som forårsaker forkjølelse, og avskallet det. Så har de tatt ut det genetiske materialet til adenoviruset, og deretter lagt inn et ferdiglaget piggprotein inn i skallet som ble hulet ut. For å kunne få dette til å vokse og formere seg, bruker de minst en, kanskje flere ulike typer vevsceller som kommer fra abortert fostervev av menneske. Den ene kalles PCR.C6, som kommer fra vev fra netthinnen av tidligere abortert fostervev. Og så er det en annen som heter HEK, som kommer fra nyren til et tidligere abortert foster. Man har altså dette skallet av et adenovirus hvor piggproteinet blir lagt inni. De sprøyter dette inn i systemet ditt. Skallet på adenoviruset binder seg til cellene dine og åpner seg igjen som et egg og avleirer proteinet i systemet ditt, og så begynner prosessen med å skape antistoffene. Det fremmede proteinet som nettopp har blitt satt inn i kroppen din, aktiverer mange av dine toll-like reseptorer som på en måte er Gud. De toll-like reseptorene skiller oss selv fra andre. Og toll-like reseptorer er i stand til å fortelle hva som er et fremmed protein og hva som er ditt eget protein. Det foregår en enorm mengde immunologi der. Du får mange cytokiner som kan forårsake betennelse. Du aktiverer de hvite blodcellene, neutrocellene i blodet og de nøytrale makrofagene i vevet ditt. Man får en akutt oppblussing for å skape dette anti-pigg antistoffet. Piggproteinet som legges inn kommer til å være helt likt eller nesten likt i alle tre av disse vaksinene fordi sluttresultatet er å lage antistoffet til dette piggproteinet.

Dr. Tenpenny, CDC (Folkehelseinstituttet i USA) sa faktisk for bare noen få dager siden at 996 er døde etter covid-19 vaksinasjon …

Det er faktisk flere enn det. De tallene var fra fire uker siden. De oppdaterte tallene som kom 28. februar, sier at i løpet av én uke gikk vi fra 1.097 rapporterte dødsfall til 1.278. I løpet av én uke gikk vi fra under 19.000 rapporterte alvorlige hendelser til over 25.000. Tallene er hentet fra The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dette er et frivillig rapporteringssystem. Det er velkjent at denne databasen bare fanger opp rundt 10 % av de alvorlige hendelsene. Så vi kan faktisk ha å gjøre med så mange som 12.000 dødsfall. Kan dere forestille dere ett eneste produkt fra hvilken som helst industri som fremdeles ville vært på markedet hvis mellom 1.200 og 12.000 mennesker hadde mistet livet av å bruke det i løpet av de ti første ukene på markedet? Og ikke bare fremdeles vært på markedet, men hardt pushet på alle mennesker for å få dem til å bruke det? Dette er simpelthen en gåte for meg.

Dr. Tenpenny, som du nevnte, seks måneder fra nå av, et år fra nå, det er da vi virkelig vil få se hva disse vaksinene har påført menneskene, og hva forventer du? Autoimmune sykdommer, hjerte-, lunge- og nyreplager. Kan du se at dette vi skje?

Alt dette. Det kom en studie i midten av januar fra en meget velrespektert immunologgruppe i California. Og det de gjorde var å spørre om antistoffene som blir laget i møtet med dette piggproteinet, bare ville gå etter coronaviruset som man måtte bli eksponert for, eller om antistoffene også kunne komme til å angripe kroppen selv? Dette er hva en autoimmun sykdom er. Så de tok vevsprøver fra 55 ulike vevstyper og dryppet det med serum som inneholdt antistoffer mot piggproteinet og noterte hvilken reaksjon som kom. Det forskerne fant var at antistoffet kryssreagerte med 28 ulike vevstyper. * En av de høyeste opphopninger av antistoffer fant de på innsiden av mitokondriene, energifabrikkene våre. De produserer ATP, energien som driver kroppen. Antistoffene angriper mitokondriene og hindrer dem i å fungere korrekt. Etter min mening er dette grunnen til at en av de tyngste effektene som folk kan få etter å ha mottatt en av disse tre injeksjonene, er dyp tretthet. En av de mest vanlige bivirkninger etter vaksinering er hodepine og dyp tretthet. Og disse forskerne i California vet at dette piggproteinet, og de mener antistoffene også, kan krysse blod-hjernebarrieren og komme inn i hjernen og angripe minst tre hvis ikke fire, ulike vevstyper.

Dr. Tenpenny, vaksinen til Johnson & Johnson testes på barn og gravide kvinner. Hvordan kan det være lov å teste dette på en nyfødt som ikke har muligheten til å gi sitt samtykke?

Vel, det er et godt spørsmål. Det får deg til å lure på hvordan de fikk godkjent noen av disse vaksinene som blir gitt til barn under 6 måneder, siden de ikke kan gi sitt samtykke. Da jeg fikk høre at J&J nå ønsket å starte testing av nyfødte, spurte jeg meg selv, hvorfor? Barn under 12 år blir veldig sjelden infisert med denne sykdommen. Dødeligheten blant barn under 12 år, er så nær null som man kan komme. Alt dette tullet som er blitt gjort, alt dette destruktive, emosjonelle og psykologiske nonsens som vi har gjort mot barn ved å maskere dem, adskille dem og holde dem hjemme. Ikke tillate dem å gjøre noe av de ting som vanlige barn forventes å skulle gjøre. La disse barna vokse opp uten å forstå nyansene av et ansiktsuttrykk, og gjøre dem redde for mennesker som ikke har maske. Når de isteden burde være redde for mennesker som bruker maske, som kan komme til å kidnappe dem. Når de ønsker å starte testing av en fullstendig eksperimentell vaksine, som aldri tidligere har vært brukt på mennesker, og nå ønsker de gjøre dette på nyfødte? Dette er en forbrytelse mot menneskeheten og et overgrep på våre barn.

Dr. Tenpenny, jeg vet at flere mennesker i mitt nabolag som har fått vaksinen, har snakket om de samme bivirkninger som du nevnte. Hvilket råd vil du gi til dem som allerede har tatt disse vaksinene og som nå får denne informasjonen?

Vel, det er et ubehagelig svar som du ikke ønsker å høre. Med de ting som disse vaksinene gjør, ved å binde piggproteinet til overflaten av dine celler og lage antistoffer, betyr at du blir sensitiv til dette for alltid. Gjennom en prosess som kalles transfeksjon, så bindes piggproteinet til dine celler. I det øyeblikk du er blitt vaksinert, er det «point of no return», da har du fått merket. Du kan ikke av-vaksineres. Med de tradisjonelle vaksinene så spør folk gjerne hvordan man kan avgifte seg for kvikksølv og aluminium. Med disse nye vaksinene er injeksjonen irreversibel. Jeg har ikke tall på hvor mange mennesker som sier at « Jeg vil ikke høre noe om det. Bare gi meg vaksinen. Jeg vil ha det bekvemmelig i mitt liv.» Det som nå skjer er at folk står i fare for å velge et langt liv med sannsynlige plager og til og med muligheten for å dø ut fra hensynet til bekvemmelighet, slik at de igjen kan reise med fly og gå på butikken. Folk trenger virkelig å få vite om dette. Jeg har gjort over 400 intervjuer det siste året om dette. Folk må begynne å ta livet sitt i sine egne hender og ikke legge det i hendene på den farmasøytiske industrien.

Dr. Tenpenny, jeg følte at det var viktig at du fikk delt informasjonen med oss og resten av verden. Vi takker deg for det. Jeg vet at du blir sensurert. Vi blir sensurert. Alle de andre legene vi har hatt besøk av har blitt sensurert. Men vi vil fortsette å snakke sannhetens og kjærlighetens budskap. Takk for ditt mot og takk for at du kom hit i dag.


Overlege Pål Andre Holme ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: Immunresponsen som blant annet gir antistoffdannelse kan kryssreagere med overflateproteiner på blodplater og trigge blodlevringssystemet, slik at man får en blodpropp. Vi har i løpet av de siste åtte dagene sett at tidligere friske, relativt unge mennesker har kommet inn med alvorlige blodpropper som er lokalisert på uvanlige steder og samtidig har lave blodplater. Felles for dem er at de tidligere har tatt AstraZeneca-vaksinen. Kombinasjonen av blodpropp og lave blodplateverdier er veldig sjelden. (VG.no 14. mars 2021). Les artikkelen fra VG her, les artikkel fra NRK her. Californiastudien: Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases. Les Californiastudien, her. Følgende utdrag på norsk er hentet fra et intervju med Sherri Tenpenny den 11. mars 2021. Se hele intervjuet, her. Artikkel hentet fra Viktig viten, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

115 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
2 år siden

Aradorn – For mye frukt er uheldig i anl kreft da keftceller livnærer seg på karbohydrater. Eggeplommer derimot, tar livet av kreftceller.

Kur for C o v i d? Trodde ikke det var mulig at “dødssprøyta” er reversibel. Les dette (er det mulig???):

“The Cure For Covid, Flu, HIV, Pneumonia, Common Colds, Vaxxseenation Detoxification, Variant Strains of Man-Made Viruses, and Bacterial Infections.

By: Hearing Crystal Clear

If you are serious about your health and have faith in what Goddess/God gave to you, allow me to help you in a time of sickness. I love Sebi, but he messed up when he wouldn’t give the cures away for free. I’ll pick up where he left off. Here is the key to the game.

The herb pau d’ arco + black seed oil= is the cure for viruses of the flu, HIV, and covid nature (cure all’s). Mullein leaf (remedy for upper respiratory infections, allergies, hay fever, COPD, and asthma) + zinc + Irish Sea moss (109 trace minerals needed for the human biological makeup) = respiratory relief, the expulsion of mucus from the lungs, and sinus cavities. Relief from pneumonia soreness in the lungs. Followed by a gallon of lime heated (drink hot tea to clear your lymphatic system and glands) water or tea.

Incorporate as many alkaline veggies and citrus alkaline-based fruits for a fast recovery from the variant strains of the flu, common cold, cancer, allergies, bronchitis, pneumonia, asthma, COPD, HIV, and all vaxxseenations. I pray that your recovery is quick and infinite as you make health your wealth. The truth is to be shared far and wide. Ase. Selah. Will it be. Bring good health and wealth to all of thee.

Be sure to soak in a bath of Epsom salt, eucalyptus, and baking soda (balances your hormones) to detox the variant strains, chemicals, dead blood cells out of your blood, muscles, and vessel. Also, this bath can release negative energy/demons within your auric field, known as spiritual attacks. Yes, sickness can also be a spiritual attack from others. Pain will make you susceptible to anger. Anger is a malevolent spirit that you are to avoid. You can’t imagine how many people I have seen in the health care field treat us, medical professionals, badly because they are in pain.

PSA!
You can not eat junk food, dairy, meat, no milk of any kind, sugar, processed foods, sodas, GMO food, and no bananas (they cause mucus and sinus congestion). Avoid orange juice (if not freshly squeezed) or alcohol partaking (causes mucus/high blood pressure/constricts blood vessels) when your immune system is corrupted. No smoking is included until you are well enough with clear lungs. That is why all of these god-forsaken foods without nutrients are abundant and cheap.

Bonus Health Vaxseen Reversal Segment:
Take Activated Charcoal (the cure for poison) to reverse the vaxseen and chlorophyll/cilantro to pull out the heavy metals from the nanotechnology in the vaxseen. The vaxssens consist of toxic chemicals, metals, and aborted fetal tissue (abortion is big money for the satanic elite) that will alter your genetic makeup.

Sincerely,
Hearing Crystal Clear”

https://www.hearingcrystalclear.com/post/the-cure-for-covid-flu-hiv-pneumonia-common-colds-vaxxseenation-detoxification-variant-strains?postId=606a8c9ac074e800150fd2a7

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

ken : my bra her, men finnes gode løsninger for mange ting der ute. naturen har “ALT” vi trenger.
når man spiser frukt, grønnsaker, og holder seg unna kjøtt.
Så, minskes mengden syre i kroppen.
Da mørke-grønne, grønne – bær – grønnsaker gir base. nøytraliserer til en viss grad syre.
samme med potet, ikke alle typer potet “kanskje”.
samme med lime-grønn-mørk – grønn.

cure for flu-hiv-covid ?

ingen av dem eksisterer, som virus.

flu = U eat to much shitty food, og har for mye syre i kroppen.
da blir du syk, og kvalm, og kaster opp, og masse annet. UTRENSING kalles dette.
det, som da skjer er at kroppen øker vekten, og du bærer alt for mye syre med deg.
denne syren vil komme ut igjennom : huden f.eks ved utslett, sår eller annet…
så det er ikke, fett man rundt magen, men syre iflg Robert O Young.

hiv – som virus ble aldri funne, isolert eller dokumentert.
covid – som virus ble aldri funnet, isolert eller dokumentert

når det gjelder å holde kroppen rimelig frisk, så er det å spise rå grønnsaker det aller beste.
da tar kroppen opp næringen kjapt, og du kan kjøre det i juice maskin, og drikke.
ved å drikke grønnsaker, så kan du innta 10 ganger mer næring, enn ved å sitte å gnage på en potet, eller agurk.
:D

selvsagt, bruk extra virgin oliven oil.
drikk et lite glass med dette hver dag.
supert for kroppen.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Så det er flere vegetarianere her inne, så fint :) :) :)

Jucing er lettere og smaker bedre synes jeg enn å ete grønnsakene.

e
e
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Bananer et et must for meg. Appelsinjuice er som inngangsbilletten til himmelen. Men mye bra her :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

test : mango + gulrot
for de som liker ingefær, så har en liten dråpe av det i lag med mango + gulrot.
pære + grønn eple + blå/rød druer + ingefær
blåbær+solbær+blå/rød drue + ingefær
pære + grønn eple + blå/rød druer + ingefær ( kan ha kiwi, avocado ) bytte ut noe annet eller alt sammen.

kjøres i juice maskin

eventuelt i mixer. kan også bruke iskrem i. smoothie

ken
ken
Anonym
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Da må man også ta med micro-wave-våpen, som seiler over oss pr satelitt(er), 25000 stk.
Disse, kan sende micro-wave-bølger og skape blod-propper, og masse andre skader.

Slå av wifi – nettverket hjemme. Kan være lurt. For disse krypa forsøker å gjøre “oss syke”, drepe oss fra ALLE kanter.

Så, bruk minst mulig trådløst. mobil og wifi.
Kast ut TV’n. Gjorde det for 21 år siden.

Vi blir angrepet fra ALLE kanter.
På tide å vekke opp de gyldne ridderne, og stoppe dette angrepet.

Nå begynner jeg å bli mektig lei.
Dette skal tyrannene få merke.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Smart virus. Smart satellitt. Smart Våpen.
Tornerose sov i hundrede år, hva vekket henne?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Smart nano-ormer, smart-meter måler strømmen.
Noen land er det nå påbudt med arm-lenke, som kontrollerer hvor du befinner deg. ( israel, mulig )
Smart dingser over alt.
5G nettet blir vel slått på, og da er det for seint å gjøre noe som helst.

Disse nano-ormene, hvor mye varme tåler de ?!
Sitter mye i badstue-infrarød a 50-60C.
Kanskje, skru opp tempen.
Er kanskje, litte bitt tryggere da ;)

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Har du hørt om strømmåleren som var så smart at den kunne avlytte en hel husstand? lol.
Ekstrem varme og kulde tar vel knekken på den meste, men da vil jo verten også krepere.
Infrarød, kan være tingen, det bør sjekkes opp. Den nye sola/det nye lyset som er på vei vil nok ta ormen men spare verten.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

den kobler seg til 2.4Ghz nettet ditt.
derfor er det aldri aktivt her hos meg.
så, alle panelovener og mye annet kommer med wifi teknologi, som går på 2.4Ghz nettet.
De snakker sammen lol
og dermed, så har man en såkalt smart strøm måler som har kontroll over husstanden.

riktig det e

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Ja, de snakker sammen. Alt er kommunikasjon/informasjon. Ordene kan også snakke sammen uten at vi ser det. De lever, bokstavlig talt ;)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

da kjenner du til board of knowledge ?

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Hm, nei, men nå skal jeg sjekke det opp!

sjekket, jøsses, aldri hørt om det før. Så snedig. Jeg får tegn i meditasjon, men jeg klarer ikke tolke de.
Men hadde et som kom til meg for rundt ti år siden, det var halvt, og forbundet med savn. Plutselig dukket det opp igjen nylig og da var det blitt helt. Morsomt :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

naomisol.no hun har en del om dette emnet.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Jeg har en følelse av at noen allerede mener at de eier oss fra før. De stempler oss som kyr.

ken
ken
Anonym
2 år siden

Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene
gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg: https://www.frittvaksinevalg.com/villedende-om-covid-vaksinene

Martin
Martin
Anonym
2 år siden

Da er det morbide sirkuset vi har satt igang et faktum selv Arne vil vel ikke motsi Pravda i denne påstand.

https://www.nrk.no/norge/erstatningskrav-etter-koronavaksine-1.15465607

Senere idag slippes ny rapport om antall vaksinemord sist uke, forrige uke var vi oppe i 145.

og sist men ikke minst FHI nye rapport om at masker er meningsløst.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Martin
2 år siden

Kom over denne :

e
e
Anonym
2 år siden

MRMBB333: Schumann Resonance ROCKED by Unknown Force

Christian
Christian
Anonym
2 år siden

Her er noen av mine tanker og meninger jeg har gjort meg opp siden vi alle ble kjent med dette nye corona viruset.

Sars-cov-2 har ikke blitt isolert, så hvordan kan man teste mennesker med en test når man ikke vet hva testen skal se etter? Dødsraten i Norge for dette corona viruset ligger sannsynligvis på en plass mellom 0.1 og 0.3%. 90% av de døde er 70år eller eldre. Prosentandelen med underliggende kroniske sykdommer er 89%.

Dette betyr at vi har innført tiltak som har skadet og skapt forferdelighet for veldig mange mennesker pga en influensa som er helt innenfor normalen.

Hvor mange av de som har gått bort med corona hadde gått bort ved en influensa slik som vi normalt har og hvor er grunnlaget for at dette tallet eventuelt skulle vært så mye lavere?

Det finnes ikke randomiserte studier som som viser at masker fungerer. Tvert imot så var det konsensus før 2020 på at masker ikke fungerer til å forhindre smittespredning av virus. Det er kun kliniske studier som hevder under visse forhold at maskene kan fungere og disse studiene følger ingen gullstandard innen forskning og studier.

Vi hører hele tiden om hvor farlig dette viruset er og alt er sagt og skrevet med store bokstaver og alvorlig tone. Sluker man alt dette rått så blir man livredd og mange er så skremt at de vil heller ta sjansen på vaksinen enn dette viruset. Er dette en riktig vinkling fra media og lederne våre?

Denne “cocktailen” de kaller en vaksine er ikke engang en vaksine. Det er en gen- terapi/modifiserer. De har forsøkt å lage vaksiner mot corona helt siden 60 tallet og har aldri klart dette. Tvert imot så har disse studiene resultert i katastrofale følger på dyrene i forsøkene. I flere studier så døde samtlige av dem. Dette handler ikke om å sette stempel som antivaxxer eller ikke, dette handler om at hele menneskeheten er med på et helt nytt eksperiment med en helt ny teknologi i “vaksinene”. Disse “vaksinene” er i testing og er ikke godkjent av FDA i USA før tidligst 2023-24, og nå er de igang med barn under 12 år og jobber seg gradvis ned til 6mnd-2år. Disse selskapene har et enormt langt og forferdelig rulleblad der blandt annet Pfizer har fått tidenes største bot for deres umenneskelige forretningsførsel på størrelsesorden i milliardklassen(usd). Vi som prøvekaniner og labbrotter oppi dette har ingen og da mener jeg absolutt ingen mulighet til å saksøke eller få noe som helst kompensasjon pga bivirkninger El. Død fra noen av disse produsentene i ettertid. Er ikke dette litt merkelig? Hvor er alle overskriftene i media som informerer om dette?

Jeg har ila dette året observert det største nyanse-vakumet jeg noen gang har registrert. Hvor er uttalelser og prognoser fra psykologer, immunologer, leger, økonomer, samfunnsvitere, eksperter på omsorg for barn og eldre osv? Eldre demente som spør pleiere om når familien kommer fordi de har ikke sett de på måneder.. Barn som sliter med denne avstanden fra venner og familie. Voksne som må fortelle de små i familieselskap/bursdagsselskap at de kan ta livet av beste- og oldeforeldre hvis de klemmer dem eller kommer for nærme. Personer i alle aldre som er alene og f. Eks ikke i arbeid som sitter alene i måneder av gangen og får kun menneskelig kontakt på butikken der alle unnviker hverandre og bruker masker. Hva vil dette gjøre med den psykiske helse til de små og lovende barnene våre og generelt alle i smmfunnet? Hvor er oppropene i media som snakker om prognosene på selvmord, familievold, angst, langvarig maske bruk, hva gjør frykt og usikkerhet med helsen over tid, hva med viktigheten av sosiale relasjoner og kjærlighet? Hvor er Koronakommisjonens rapport eller prognoser på konsekvensene av alle tiltakene som vi har vært igjennom og fortsatt har? Hvorfor ble det innført tiltak kontra lettere eller ingen tiltak? Dette er jo så alvorlige avgjørelser at man må kunne forvente at kommisjonen har en rapport og prognose med argumenter for og imot. Burde vi ikke som eiere av vårt eget land kunne kreve å få noe klarhet og informasjon ang bakgrunnen og evalueringen før disse valgene ble tatt? Lederene er jo tross alt våre ansatte og er det tvil så burde man holde debatter og eventuelt en folkeavstemning.. Koronakommisjonens arbeid og begrunnelse for nedstengningen er til informasjon også hemmelighetsstemplet i minimum 60år.

Det er mye å ta tak i i disse vanskelige tider, men jeg stusser veldig når jeg i hele mitt voksne liv har hørt og lest: Vi har kommet så langt i dag, utviklingen er jo helt utrolig, vi får til det meste med dagens teknologi og at man omtaler 50-tallet og bakover omtrent som steinalderen. Hvorfor klarer vi da ikke å ha en debatt ang noen av disse tankene jeg har nevnt her?

Jeg har sagt dette til flere av mine nærmeste men jeg skal skrive det her igjen. “Nyansen i media og i politikk har dratt på ferie mens vi sitter hjemme i lockdown”

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Christian
2 år siden

Du kan ganske enkelt se til Sverige som valgte en annen strategi. Ja i Norge er det under dødelighet i forhold til en sesong influensa, det tilskrives at det norske folk følger smittevern reglene og helsemyndigheter som tar sitt ansvar.

OI
OI
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Heller ikke Sverige har hatt noen signifikant overdødelighet i 2020…

Arne
Arne
Anonym
Svar til  OI
2 år siden

CA. 3 millioner mennesker er nå døde av selve korona viruset. Dette er kun en liten start på dødelighet .Pandemien som utvikler seig i India og også som vil forventes i mange tilsvarende land vil føre til at verdens situasjonen blir endret, dette vil ramme økonomi og verdens balansen.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

NEI, NEI, Arne.
Umulig, at noen dør av noe, som aldri har eksistert.

Du har ikke, sett noen av videoen jeg har gitt deg. Gjør det plz.

Forsøker bare å hjelpe deg til folkelig fornuft.

Forsøker ikke, å belære eller finne dine løsninger. Gir kunnskap, og du må ta dine egne valg.

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Nå døde jo Gaarder av korona virus selv om han benektet at pandemien eksisterer.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

NEI, han ble drept, eller døde av helt normale omstendigheter.

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Tor du han ble drept av usynlige stråler sendt av onde mennesker ?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

ber for din sjel.
du har det vondt nå.

klarer ikke å tenke klart lengre.
en av 10000 bi-virkninger av pfizer.

orker derfor ikke å diskuterer med deg.

lykke til

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Sjelen er sikkert fortapt fordi nå ser jeg små grønne menn som går på veggen. Det er åpenbart et utslag av pfizer vaksine. Noen små menn ser også ut til å ha litt blålig farge.

e
e
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

c

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Arne
2 år siden

Det vanlige i Norge er Trygve Hegnar “moral”, altså null moral. Alt reduseres til lønnsomhet. Nå bygger britene vindkraft til 300% av gammel strømpris. Hvorfor det? For de aktuelle entreprenørene lønner det seg takket være subsidier. Hadde de fått betalt for å salte ned Sahara hadde de gjort det også.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Arne
2 år siden

Det er opplagt at tallene på worldometer coronavirus er halvveis sprøyt.
Nå man først tror på “6 millioner jøder” så tror man på hva som helst. Folkemordet var på tyskerne etter at krigen var over. Ufattelig hvor nazistisk de allierte var.

Arne
Arne
Anonym
Svar til  kjell108
2 år siden

Du har helt rett Tyskland deltok IKKE i andre verdenskrig de ble lurt av Djevelen til å utrydde jøder, nazist har aldri eksistert. Ikke coronavirus eller andre virus heller. På Nyhetspeilet kan alle lage sin egen verden av virkelighet fordi denne nettplattform er for lavtstående individer.

OI
OI
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Det er fortsatt ikke overdødelighet i noen land… synes ikke du også at det er litt rart?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Christian
2 år siden

Bra artikkel :D

Kommentarer :
“………. gått bort med corona ………..”
Ingen har noen sinne, gått bort med cov19.
cov19, existerer ikke.
Det er influensaen, som de har brukt. Som du skriver :D

Influensa = U EAT TO MUCH SHITTY FOOD. fast-food, ferdig mat(toro), gen-modifisert mat etc etc
influenda er ikke, virus. virus eksiterer ikke.

Media :
styrt av new world order, illuminati.
lederne, hoved-investorene i norsk media, har mottatt ekstremt my kapital, for å kjøre dette.
de har pushet, agenda 2020, 2021, 2030.
de er med på genocide.

massemordere, som skal dømmes i Nurnberg, krisgforbryter dommstolen.

Sykehus / lege kontorer etc
er med på genocide.
de har mottatt ekstremt stor kapital for å kjøre dette.
de har pushet, agenda 2020,2021,2030.

massemordere, som skal dømmes i Nurnberg, krisgforbryter dommstolen.

FHI
er med på genocide.
de har mottatt ekstremt stor kapital for å kjøre dette.
de har pushet, agenda 2020,2021,2030.

massemordere, som skal dømmes i Nurnberg, krisgforbryter dommstolen.

legemiddel-industrien
er med på genocide.
de har mottatt ekstremt stor kapital for å kjøre dette.
de har pushet, agenda 2020,2021,2030.

massemordere, som skal dømmes i Nurnberg, krisgforbryter dommstolen.

leger / sykepleiere ( som setter vaxx’n )
er med på genocide.
de har mottatt ekstremt stor kapital for å kjøre dette.
de har pushet, agenda 2020,2021,2030.

massemordere, som skal dømmes i Nurnberg, krisgforbryter dommstolen.

politi – konstabler – offiserer
er med på genocide.
de har mottatt ekstremt stor kapital for å kjøre dette.
de har pushet, agenda 2020,2021,2030.

massemordere, som skal dømmes i Nurnberg, krisgforbryter dommstolen.

så, folkens der er mye å renske opp i.

Dette vil ta tid, men sammen kan vi klare dette også :D

ken
ken
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Aradorn – Hva tenker du om Lin Wood sin opptreden på Helse- og Frihetskonferansen i Oklahoma for noen dager siden med tusenvis av mennesker som publikum i anl “child sex trafficking” mm: https://www.bitchute.com/video/c7tneviWxHoP/

Jungeltelegrafen i matematisk forstand blir til millioner…

For min del er dette det første jeg har sett og hørt av “the great reset” fra “white hats”! Klaus M. Schwab (“black hats”) går dundas?

Kanskje derfor Lin Wood snakker om at seieren er vår, “black hats” har nå tapt: https://www.bitchute.com/video/uFW8TnuJbl7h/

General Michael FLynn talte også. Han snakket “mellom linjene” for at folk skal våkne:https://www.bitchute.com/video/GM2uhaTVW9Ex/

En venn av meg fra USA skrev følgende da jeg spurte ham om vaksiner (jeg bomma litt i ordets rette forstand hvorpå han ble forbanna og svarte ganske så intenst og direkte oppgitt):

“We, the people have been betrayed for a very long time, hundreds of years…Why do you insist in calling this massive guinea pig exploitation a vaccine???. IT IS NOT A VACCINE AND HAS NOT BEEN RECOGNIZED AS A VACCINE. THIS IS THE PLANNED DEPOPULATION OF BILL GATES AND THE REST OF THE CABAL. IF YOU INSIST ON FOLLOWING THEIR ORDERS AND COMMITTING SUICIDE, FIND A LESS PAINFUL WAY TO DO SO THAN BEING A GUINEA PIG. From GODmade to manmade creation. The mrna injected into your DNA… Think!!!

Han har absolutt et poeng! Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Samt sendte meg linken til Georgia Guidestones: https://www.wired.com/2009/04/ff-guidestones/

“Guide number one was, of course, the real stopper: maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.”

3. VERDENSKRIG?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

lin wood : taler og preker. personlig hadde jeg ikke, hørt på ett eneste ord.
sier akkurat hva folk vil høre, og tjener grovt med penger. og pengene er hans interesse.

halleluja.

din venn skriver det akkurat som jeg ville ha gjort :D

ww3 er ferdig. terror. fungerte ikke. folk ble ikke, redde nok.

vi er inne i ww4. bio-chem-chipping-war

også skrevet om på slutten / begynnelsen 1800-1900 tallet. albert einstein filosoferte over hvilke kriger man ville ha, blant annet. og deriblant, bio-chem-war.

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Government of Norway indicted for crimes against humanity

https://greatreject.org/norway-nuremberg-tribunal/

Worldwide there’s a fast growing resistance to the corona policy
Various investigators conduct investigations, in collaboration with lawyers and advocates. The 2nd Nuremberg Tribunal is a fact. Its act has been in preparation for months now.

This is under the leadership of German lawyer Dr. Reiner Fuellmich, who is currently filing a class action. What is a class action? A class action, also called a representative action or group claim, is a form of jurisprudence in which a large group of people collectively bring a claim before the court or in which a certain class of defendants is prosecuted.
And now good news from Norway:

A group of researchers from Norway have filed a lawsuit against the corona policy.
The Norwegian government is being sued for crimes against humanity.
A report on this has been sent to the Ålesund police station.
A copy of the report is currently being sent to the International Criminal Court and then released on the Internet.
You can see the Norwegian version of the report, sent to the police, translated below.
You can download the official document (in Norwegian) here.

(When you click the link, wait 5sec, press the bottom ‘GET LINK’ button. Then a new window will appear, close it immediately. In the old window you will switch directly to the file)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Kun 1 ting du trenger å tenke på :

INGEN FORSIKRINGSSELSKAP I VERDEN VIL GI DEG NOEN FORM FOR, HJELP, ELLER SKADE-ERSTATNING.
GRUNN : DET ER IKKE, VAKSINE. DET ER ET EKSPERIMENT PÅ MENNESKET.
DETTE EKSPERIMENTET HAR DE KJØRT PÅ DYR I 18 ÅR. DET VAR ALDRI VELLYKKET. ALLE DYR DØDE OG FIKK EKSTREME SKADER.

Arne
Arne
Anonym
2 år siden

Jeg har fått første dose av Pfizer. Slik jeg forstår vil vaksinen rasere både kropp og sjel slik at jeg om få mnd. Ikke engang kan trykke på et tastatur. Ja det er tydelig bedre å velge Gaarder sin vei den sikre død. Hvor naive og virkelighetsfjerne er det mulig at mennesker kan bli ?

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
2 år siden

Jeg vurderer menneskehetens medisinske utvikling der alvorlige sykdommer er bekjempet og levealder er vesentlig forlenget. Med tillit til helsemyndigheter vil jeg også ta dose to av vaksine. Da får vi se hvem av oss som lever om et år.

Øyvind uten en ineffektiv maske
Øyvind uten en ineffektiv maske
Forfatter
Svar til  Sven-Inge Johansen
2 år siden

Hei. Max Igan har lagt ut mye spennende i det siste. Jeg tør anbefale alle (maskerte og umaskerte) å se litt / høre litt på hva Max Igan legger ut av informasjon. Vi har dårlig tid før vi kjøres helt ned i intet med rettigheter. https://www.bitchute.com/channel/TheCrowhouse/

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Det er indirekte feil, men allikavel din mening, greit nok.

Vaksiner har det aldri vært i verden. Vi har noe DE kaller vaksine. Det er en penge – maskin, og en døds-maskin. Punktum.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Det er veldig trist å lese ditt valg, Arne.

Det er bare en ting du kan gjøre nå.

Lese deg opp på BOOK OF REVELATION, og be fadervåret 20 ganger i timen 24/7.

Så, får vi andre be for din sjel.

Dismantling viruses Dr Lanka
https://ourfreesociety.com/viruses/dismantling-the-virus-theory-dr-stefan-lanka.pdf

VIKTIG :
https://vaccineliberationarmy.com/2012/01/30/morgellons-disease-nanoworms-the-fetal-stage-of-transhumanism-it-is-upon-us/

Download yt

https://www.youtube.com/watch?v=sVDuMk-WZqE&list=PLcxSnB7H50U5wLnaSTNsRuUfWesX_5K2J&index=226

https://www.youtube.com/watch?v=MtWYQS3LFlE&t=154s

https://www.youtube.com/watch?v=tQKT5GsmGaU

https://www.screencast.com/users/GNM/folders/GNM%20Videos%20(English)/media/19ff3380-c040-45aa-962b-6e701efd56d6

https://ourfreesociety.com/is-germ-theory-true/

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/han-bygger-en-folkedomstol-i-is-der-staten-er-tiltalt-1.13368049

https://livebloodonline.com/pleomorphism-and-germ-theory-explained/

https://ourfreesociety.com/viruses/dismantling-the-virus-theory-dr-stefan-lanka.pdf

https://www.businessinsider.fr/us/china-committing-crimes-against-humanity-against-uighurs-in-xinjiang-hrw-2021-4?op=1

https://greatreject.org/norway-nuremberg-tribunal/

https://greatreject.org/plandemic-mikki-willis-dr-judy-mikovits/

Brand new tube :
Dr Amandha Vollmer :
https://brandnewtube.com/watch/amandha-vollmer-why-the-germ-theory-prevailed-in-history-march-2020_f5rPb1MVroWX4la.html

Her har du litt å tenke på “gammer’n” ;)

Gaarder døde ikke, av covid19. COVID19 er også gjennkjent som et militært nr. resten får dere grave etter selv.

Virus har aldri eksistert.
Vaksiner har vært og er falske.

Mesling-viruset var aldri funnet, og isolert. Derfor, fikk folk en “vaksine” mot NOE, som ikke, EKSITERER.

Polio – viruset, ble aldri funnet, og heller ikke, isolert. Virus finnes ikke.
Så, folk fikk vaksine mot NOE, som ikke EKSITERER.

Les Deg/Dere opp på :
Rottchild og Rockefeller
Dronningen i England ( 1700-202x )

International bankers
https://brandnewtube.com/watch/a-dummies-bulletproof-guide-to-the-strawman-in-real-easy-terms-anyone-could-understand_1KcZSrEYano8WYZ.html

Illuminati
UN ( terror organisasjon )
NATO ( terror organisasjon )
WHO ( privat eid og styrt “terror velde” )

Les Deg / Dere opp på :
Patenter på “virus”, så vil vel selv de uten hår få bakoversveis.

TheBigViursHoax.com with Dr. Vollmer, Amandha, og Tom Barnett
https://brandnewtube.com/watch/thebigvirushoax-com-with-amandha-vollmer-and-tom-barnett_tnnuPXV5SHTsmt2.html

HUMOR : https://xkcd.com/734/

Les Deg / Dere opp på :
Pharmas og eierskap ( CDC, FDA )

Les Deg / Dere opp på :
SETCO ( husker ikke, helt navnet, tilnærmet )

Så, kan Dere tenke på, om det er noen fornuft i å ta “vaksine”, som ikke, er en “vaksine”.
Som er dokumentert av profesjonelle aktører ( professorer, leger, forskere etc etc at dette er et bio-kjemisk- drapsvåpen. )

Syntetisk mRNA, vil gjøre immunforsvaret ditt ubrukelig.
Passer perfekt til agenda’n som nå utspiller seg i verden : 2030 har startet.

DE skal utslette 7 milliarder mennesker og det blir ikke, vanskelig viss alle følger i f.eks Arne sitt fotspor. Uten å tenke seg om. Hente inn godt med opplysninger.
Sjekke, opplysninger mange steder i verden. Følge med på forum.
KASTE TV’n ut av huset.
Ikke, la seg hjernevaske av mainstream media, som lyver så det renner av de.

SLUTTE å bruke maske, som indirekte er helseskadelig. Du bruker den uansett feil.
Du bør være trent og kvalifisert for å bruke maske.

Siste tiden har det dukket opp en del videoer, hvorav perosner fra mange steder i verden legger maska under microscopet :

https://vaccineliberationarmy.com/2012/01/30/morgellons-disease-nanoworms-the-fetal-stage-of-transhumanism-it-is-upon-us/

Professor :
The Warning You Will Never Hear! You better Make A WILL
https://brandnewtube.com/watch/the-warning-you-will-never-hear-you-better-make-a-will_gjn1iYZ7ur5Paut.html

Ta med litt om masker :
https://www.bitchute.com/video/vFBGJuviUCeG/

Folk finner nano-worms i masker, bruker microscope.

Reagerer på damp og pust.
Kan sikkert aktiveres ved frekvenser, som etterhvert vil komme fra 5G boksen rundt om i verden. Og fra satelitter. Ca 25000 stk seiler rundt jorden. Klare til å skape mer ubalanse og frykt. Folk vil dø. Lik vil flyte i gatene.
De begynner å bli veldig desperate.

De blå kirurg-maskene : Les på pakningen.
Der står det at den IKKE, hjelper mot bakterier eller virus etc.
Slik maske kan ikke, stoppe noe annet enn større “støv-partikler”.

https://brandnewtube.com/watch/fall-of-the-cabal-part-1-things-the-make-you-go-umm_HrRVb8abu1p6pzT.html

IKKE, minst SE Fall of The Cabal 1-10, og Fall of The Cabal Sequel 1-10, fantastisk fremført dokumentar.

Har dere ikke, forstått noe når dere har gjort alt i denne teksten, så burde dere legges inn på psykiatrisk.

Grev dypt i grøfta sjøl.

Nok av informasjon der ute på nettet og bibliotek.

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Ja det er en meget alvorlig sak. Tror du kroppen min vil råtne fra innsiden når jeg får dose 2 i mai av Pfizer vaksine ? Sjeler er vel fortapt fordi jeg nekter å erkjenne at jeg er en stor synder. Betale avlat til Vatikanet har jeg ikke penger til. Nei det eneste som er sikkert, vi vil alle dø. Da vil jeg ha det hyggelig når jeg lever og tar også påfyll av vaksinen Pfizer sånn rett før JUL. Må jo også tenke litt på nissen også.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Jeg er ikke religiøs, men å hente inn informasjon er nødvendig. Du kan be om tilgivelse for å ha syndet. Din synd vil du forstå når du leser book of revelation. Da skjønner du hvorfor jeg skriver at du bør begynne å ta fatt i din egen eiendom.

* eiendom ( du vil sikkert fortstå det om jeg skriver person )
Men, vi er ikke en person.
Person er, uttrykk i Corporate law, og vi må lære oss common law fast.
Levende mennesket = eiendom ( properties )

Living man, living woman, living child.
We has always been free.
We let them take us down.
By follow rouls, from corporate law.

Norske storting er et selskap. Det har org.nr, og er dermed ikke, storting.

Så, vi må få kastet ut søppla, firmaet som har ødelagt Norge i alt for mange år.

Det kan vi muligens gjøre ved POWER OF 100. ( har ikke, lært alt om dette ennå )
Ved POWER OF 100, så ut fra det jeg har forstått, så kan vi ta ned stortinget og regjering, ved hjelp av Common Law.

Lykke til Arne.
Arne betyr Ørn, og du burde ha et skarpere blikk enn dette ;)

ken
ken
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Aradorn – Digger dine informative og gode innspill. Takk som byr! Vil her tilføye noe i anl uttrykket “PERSON”… Mann som kvinne. Person eller personer har sin opprinnelse fra latin og betyr ansiktsmaske (pers on). Det er derfor de refererer til en person. «Du» er en maskebærer. Og hva refererer så munnbind til? Munnkurv, ergo RITUALE…

PS! Hva står “Aradorn” for?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Ken, Aradorn er mitt navn utenfor dette universet.
Som et “sjele-navn”.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Beam me up scotty, hehe. Jeg hadde egentlig allerede spunnet opp en festlig historie i mitt sinn over navnet som var så poetisk.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

KEN : takk for det. Bra du liker det jeg skriver.

Last ned qtox.
Får vi begynne å finne flere som er våkne, og bruke qtox, som chat.
Brukbar sikkerhet, god kryptering.

På tide å starte en hardcore gruppe, som kan slå tilbake, mot det som skjer.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Kroppen din vil ikke, råtne.

mRNA tar ned immunsystemet ditt. Når immunsystemet ditt er nede, og du f.eks til høsten får influensa, så har du ikke motstandsdyktighet i kroppen til å ta livet av bakteriene.

Influensa = U EAT TO MUCH SHITTY FOOD. fast food, ferdig mat. osv osv.

Kroppen din sitt imminforsvar vil ikke, kunne forsvare deg, men i stede begynner det som er igjen av forsvar å angripe egne celler, fordi den syntetiske mRNA’et ikke gjenkjennes som noe kroppen skal ha. Dermed, ( litt kjapt fortalt ) blir kroppen din en WALKING DEAD. Du vil alltid ha krig i kroppens celler.

Søk opp Robert O. Young MD Ph.D, han forteller alt dette på en utmerket måte.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Så, fra høsten 2021, så må vi regne med at der vil bli massivt med døde folk, som har tatt døds-sprøyta. Eller at de går amokk, uten at de selv kan gjøre noe som helst med det.
Walking Dead, zombie time ;) Best at vi normale, begynner å lage våpen, så vi kan forsvare oss mot zombiene ;)

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Ja vel da dør jeg vel til høsten. Mange er allerede døde av korona så hva er alternativet ? Vi skal alle dø !
Arne betyr ørn og jeg har fremdeles et skarpt syn. Aradorn, Ja du bør bevæpne deg .Vann bomber sprettert og pil og bue fordi nå vil zombiene ta over hele verden. Du har vel sett filmene ? Alene hjemme er også en ganske skummel film.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

NEI, NEI, kjære Arne, INGEN har dødd av noe virus, som du kaller korona. Flere dør av øl-et Corona enn av Covid19.

https://brandnewtube.com/watch/april-21st-2021-live-stream-dr-tom-cowan-a-courageous-man-exposes-the-virus-lie_Xb4jLBcYEL2YEoY.html

Se denne, så skjønner du mer :D

Du kan overvinne høsten om du spiser KUN rå grønnsaker og frukt, i bøtter og spann, som det heter.
SAMT, du trenger RENT drikkevann.

Drikk KUN vann.

Da har du en sjanse for at du ikke, bukker under ved neste “bakterie-angrep”.
Nesten ALT man spiser gir oss syre.
Og omtrent alt vi spiser, varmer vi opp, noe som gir enda mer SYRE.
Så, slutt å varme mat. Spis rå frukt og grønnsaker.
Om du har mulighet dyrk selv.
Spesielt LØVETANN er utmerket.
Den har “alle” ingredienser for å overleve.
Vitaminer (A,B,C,E, så vidt æ huske, samt “kalsium” )
Bladen er utmerket så spise som salat, når den er ung.
Stilken er veldig næringsrik.
Roten, bør du vaske, tørke og pulverisere, og bruke som “te”.
Denne teen, er insane god rensing til kroppen.

Har du Asia butikk i området, så kjøp Durian. Den stinker. Den stanken fra “skallet” hindrer “larve-angrep” etc. Så det er utenpå. Inni denne fantastiske frukten, så er den myk og soft, nærmest som vanilje. Den smaker godt, og gir ufattelig mye næring.
PS ! DEN KOSTER SKJORTA

Bare noen få eksempler :D

PS ! BRUK MYE SALT, som HIMALAY SALT.
Putt i nesen, og legg i vann og drikk. Dette dreper bakterier.

Siden mange blir angrepet i luftveien, så bør saltet kunne gi en utvei. I tillegg til massivt med næringsstoffer.

SÅ, slutt på kaffe og godsaker til deg, Arne :(

LYKKE TIL :D

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Arne
2 år siden

Det er altså 2 døde av corona per million i Thailand, men 1000 ganger mere i USA.
Hvorfor det? La oss tenke:
USA har førsteprioritet på corona-vaksiner. Thailand må stille seg langt bak i køen. Da skulle det vel være omvendt?
Det er stor forskjell i livsstil mellom USA og Thailand. Sikkert riktig. Da blir vel bunnlinjen at amerikanerne dør av livsstilen sin?

ken
ken
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Arne – Ørn? Nei, ArneBjarne. Hørt om logikk og sunn fornuft? Du har ingen av delene! Koker ned til “TROLL” eller “ROBOT”! Les artikkelen og kom tilbake med eventuelle motargumenter på konspiarasjonsfakta! Ellers er det ingen grunn til å imøtekomme dine provoserende og mentalt tilbakestående kommentarer. Du ypper kun til bråk og krig uten mening.

OPPFORDRER ALLE TIL IKKE Å BRUKE ENERGIEN SIN PÅ ARNEBJARNE. HAN SANKER FRYKT, HVILKET DEN MØRKE ELITEN LIVNÆRER SEG PÅ! OVER OG UT ;-)

NB! Apropos http://WWW.FORSKNING.NO, så hadde “de” en artikkel for et år siden hvor de oppfordret til at vi mennesker må spise mer salt, hvorpå jeg stilte spørsmål om hva slags salt de siktet til. Svaret jeg fikk var “vanlig bordsalt”. Jeg konfronterte de med forskjellen på “vanlig bordsalt” og Himalayasalt med de naturlige og livsviktige 84 mineraler og grunnstoffer. Fikk aldri svar! Jeg purret flere ganger uten “hell”.

Gidder ikke finne frem dialogen fra mailen da jeg må lete, da jeg vet at ArneBjarne vet hva jeg sikter til, da han/hun representerer det mørke!

For de av dere som ønsker dokumentasjonen, kan jeg bruke min dyrebare tid på å finne nevnte :-)

Arne
Arne
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Vi får se hvem av oss som lever om et år. Jeg velger vaksine sammen med mange millioner mennesker som har fått et hode til å tenke med.

ken
ken
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Arne – Beklager min usaklighet dersom du bare “er en som velger vaksine sammen med millioner av mennesker” som ikke vet bedre og velger å være naiv! Det blir hett rundt øra i tide og utide for tiden. Eksempelvis under en pandemi (massedød?!?) som på et mirakuløst vis har fjernet INFLUENSA, bør det ringe en bjelle for samtlige som har “fått et hode til å tenke med”.

Forkjølelse og influensa er allment kjent som et varsel fra kroppen om at immunforsvaret må styrkes og har eksistert så lenge menneskeheten har funnet sted, og har ingenting med renslighet og munnkurv å gjøre som det argumenteres med fra “høyere hold”. Babyer krabber, slikker seg på henda og bygger dermed opp immunforsvaret bl a.

“Det er en grunn til at man vanligvis tester vaksiner i årevis før man bruker det på mennesker. Når man nå prøver å vaksinere HELE VERDENS BEFOLKNING med et helt nytt konsept av “UTESTEDE” vaksiner, kan man ikke gjøre noe annet enn å kalle det galskap. Mot et virus som man kan diskutere veldig grundig om i det hele tatt er farlig, og hvor ble det av influensaen? Omdøpt til Corona? Har du først tatt vaksinen, så, kan den ikke reverseres.

Pfizer (altså produsenten) har i sitt datablad listet opp 21 bivirkninger og skriver deretter:

“These may not be all the possible side effects of the Pfizer-BioNTech COVID-19
Vaccine. Serious and unexpected side effects may occur. Pfizer-BioNTech COVID-19
Vaccine is still being studied in clinical trials.”

Altså, alvorlige og uventede bivirkninger kan skje. Pfizer skal gjennomføre 11 studier med tidsfrist innen utgangen av år 2023. Inntil da er alle som tar “vaksinen” forsøkspersoner. De fleste uten at de vet om det.”

Varighet 6 mnd. Så det blir 2 skudd i året resten av livet… (“skudd” da “vaksinen” ikke er sertifisert og godkjent som vaksine foreløpig, annet enn nødvaksine). Ei heller er “corona-viruset” isolert/identifisert, ergo vanskelig, hvis ikke umulig å lage en vaksine mot noe som foreløpig ikke eksisterer.

Covid-19 – certification of vaccination id – AI (artificial intelligence), (A =1, I=9) eller “mark of the beast”/dyrets merke, slik det står i agendaen/bibelen.

Logikk og sunn fornuft tilsier i alle fall at her bør det så absolutt undersøkes litt mer. Og informasjonen ligger tilgjengelig overalt, slik at uvitenhet er ingen unnskyldning. Blir som å bli stoppet under fartskontroll i 80 km/t i 60-sone og si at man ikke visste…

PS! Gikk forresten forbi en uterestaurant i går hvor folk stod i kø med munnkurv og tok den av straks de satte seg til bords. DET ER NOE GALT I ORDEN… ELLER?!?

Nå skal jeg i butikken å handle meg et par Corona-øl for kvelden UTEN MUNNKURV, for man blir syk av å puste inn sine egne avfallsstoffer. Ikke spiser jeg avføringa mi heller, men det blir vel neste råd fra myndighetene. (Usaklig igjen, men det er umulig å dy seg under denne plandemien, serru…)

LYKKE TIL MED VALGET DITT!

Arne
Arne
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Vel jeg skal ikke påstå du har feil. Men du kan heller ikke bevise du har rett. For meg med astma ville trolig en korona sykdom få dødelig utgang derfor valgte jeg vaksine og stoler på min lege. ØL skal jeg kjøpe i morgen, kun øl på fredag.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Arne : ” Men du kan heller ikke bevise du har rett. ”
Jeg er ikke, interesert i å legge frem beviser for noe som helst.
Det er din plikt, som menneske å sjekke om det du gjør er korrekt eller ei.
Det jeg som medmenneske kan gjøre er å gi deg informasjon.
Hvordan du bruker den er meg totalt likegyldig.

Lykke til.

ken
ken
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Arne – Kjære deg! Jeg har selv astma… Min lege på Volvat var så hjertegod og fortalte meg grundig at nevnte “vaksine” er absolutt ikke løsningen på noe som helst!

Men min fastlege, derimot, ønsket meg vaksinert. Jeg vet nå at han får ekstra betalt, korrupt som fy! Spurte ham om han og familien hadde tatt “vaksinen”, hvorpå han svarte: “Det angår ikke deg”! Kjente ham ikke igjen etter 15 år som pasient. Aldri følt meg så ydmyket og kvalm etter så mange år med jordnær dialog! Så kald og uforskammet!

Arne… Jeg har allerede bevist at jeg har rett om du bare gidder resonnere… Min bestefar var lege og jeg har lest mange av hans “legehåndbøker” hvorpå det var vanlig på 50-tallet at CORONA var betegnelse for FORKJØLELSE…

Mitt bevis på at jeg har rett står fortsatt ved lag: “Forkjølelse og influensa er allment kjent som et varsel fra kroppen om at immunforsvaret må styrkes og har eksistert så lenge menneskeheten har funnet sted, og har ingenting med renslighet og munnkurv å gjøre som det argumenteres med fra «høyere hold». Babyer krabber, slikker seg på henda og bygger dermed opp immunforsvaret.”

Følgende har jeg lært fra min mor, mormor, bestemor og oldemor… Hva med deg? Ukjent for deg?

PS! “Aradorn” har helt rett! Ekstremt, ja! Men sant, ja…

NB! Jeg vet om mangt som kan helbrede… Men ta ikke skudd nr. 2! HVA ER POENGET/GRUNNLGET FOR DET???

Ønsker deg alt godt :-)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Ken : Welcome to hell in world 0001.

Min siste samtale med lege (6+- år siden ), da ba kvakksalver’n meg om å dra å kjøpe kiste, ta livet av meg.

Da meldte jeg meg totalt ut av faaenskapet.

Nevrolog-spesialist ville gi meg ett halvt-tonn med medikamenter, for nakkeskade.

Måtte bare spørre mærra, om hvor mye aksjer, mærra hadde i legemiddel-industrien. Da ble mærra rød i trynet, og sa itj no mer.

mærra gjorde en elendig jobb.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Samt, mange av de bi-virkningene stammer fra de siste 18++ åra med forsking, for å finne vaksine for nettopp coronaviruset. Dette var aldri vellykket. Dyrene fikk helt fatale skader. Og alle døde.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

De som uheldigvis overlever vaxx 1-2, blir chipet, og der får de vaxx, når kroppen reagerer.
Så, noen vil bli vaxxed, jevnlig, andre mnd, halv-år, år. Det vil variere.

Alle, vil reagere forskjellig på dette mRNA, produktet.

VI ER PRØVE-PRODUKTET til tyrannene.

Så, i 2023, så skal vi se da om der er noen igjen til å dømme disse krypa.
De har vel drept alle, som blant de gode.
Så, krypa har sine egne til å dømme.

SLUTTEN PÅ MENNESKEHETEN, NOT.

Mennesket er veldig sterkt når det kommer sammen, vi er alle ett.
Vi er alle i samme båt.
Så, vi kommer oss igjennom dette også, som så mange 1000 ganger før :D

Bare å brette opp armene og ta del i motstandskampen.

Denne gangen uten krutt, blod og gørr.
Denne gangen med LOVE, TALK, and KNOWLEDGE.
Vi tar verden tilbake.
Vi kaster firmaene : stortinget på dør, og får straffet de som har ødelagt 100000000 liv.
Vi får satt opp “folkedomstol”, som Gaarder drømte om.
Vi finner alltid løsningen sammen. Vi er ETT.

På tide vi samler oss i et gedigent fellesskap.
Vi trenger noen med svært god kjennskap til common law / universal law / natural law, og hvordan man kan bruke dette.

Skrive dokument, som skrives under av 100 “eiendommer” pr dokument, som “power of 100”.
Og bruker dette til å avslutte firmaet, stortinget. Dermed, så forsvinner søppla ut av lokalen, og folket kan ta NORGE tilbake.

Vi må derfra starte helt forfra.

Gå igjennom lovverk.
Norske Lover, som er blitt forandret av et firma, kan ikke være gyldig.
Og må derfor gåes igjennom.

Samt, utrolig mye mer.

Alle for en, en for alle.

TA TILBAKE NORGE 2021

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Det er bra jeg har tro på livet og det gode i mennesker.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden

Bra du er positiv til deg selv, Arne.

Blir nok tøffe videoer for deg, så du får kjøp deg en pakke bleier og smukke ;)

Dette er en av 10.000 reaksjoner på pfizer.
https://brandnewtube.com/watch/vaccine-injury-angelia-deselle-pfizer-shot_PaAIDONSswVjNrB.html

Dette til de som er i nærheten av “eiendommer” som har tatt vax’n :
https://brandnewtube.com/watch/people-who-have-taken-the-vax-are-now-shedding-spiked-proteins-damaging-other-people_4OHCzdVcxzyQtKS.html

Siden du er oppegående enda, så har du vært heldig.

Ønsker deg virkelig lykke til :D

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Du kan jevnlig sjekke nettsiden min : https://rentdrikkevann.net
Den vil bli oppdatert fremover.
Desverre, blir det for dyrt å laste opp all video, som jeg har som dokumentasjon igjennom 2020-2021. Over 50GB med data.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Med mindre noen lykke engler fra oven har gjort vaksinene mer ufarlige, og kanskje ødelagt de verste av dem.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

har hørt om akkurat det :D
fikk en beskjed om at flere bunker med medisiner var knust på uforklarligvis på flere “sykehus”, “legekontor” etc….

de fant ikke, ut hvordan dette skjedde.

kan jo være fra andre siden
kanskje de ødelegger for dem. gjør om medisiner etc …

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Hm, mon tro hvem som har bedt englene om å gjøre noe slikt? Interessant utvikling.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Internationale Bankers :

Må selvsagt ta med :
Ronald Bernard, han vokste opp i helvete ( illuminati ).
Finn videoen fra Ronald Bernards vitnemål i Engelsk rett.
Der han som Whistleblower, fortalte alt om illuminati og hvordan alt henger sammen.
Han nådde en svært høyt respektert tittel innenfor illuminati, og kom til et nivå der de skulle OFFRE barn, da sa det stopp i kroppen og hodet til Ronald Bernard, da stakk han derfra.

Utrolig nok klarte han å få levert et utrolig vitnemål og gi masse bra informasjon før han ble “drept”, døde.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Arne
2 år siden
Arne
Arne
Anonym
2 år siden

Si din mening…

ken
ken
Anonym
2 år siden

Dr. Judy Mikovits: “Cov-19 vax, a killing machine!”: https://drcharlieward.com/dr-judy-mikovits/

ken
ken
Anonym
2 år siden

Liv eller død! Les artikkelen! 11 kommentarer? Samt denne: https://nyttnorge.no/nye-pandemi-koronavaksiner-genmodifiserer-kroppen-din.html

Og denne som “Aradorn” har nevnt tidligere. Jaggu har de patentert nanoormer som befinner seg i ansiktsmaskene/munnkurvene mm: https://vaccineliberationarmy.com/2012/01/30/morgellons-disease-nanoworms-the-fetal-stage-of-transhumanism-it-is-upon-us/

PS! M E D I A er faktisk gresk opprinnelse. Gresk gudinne kalt MEDEA er gudinnen som representerer ILLUSJON

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

https://vaccineliberationarmy.com/2012/01/30/morgellons-disease-nanoworms-the-fetal-stage-of-transhumanism-it-is-upon-us/
SE PÅ DATOEN : 2012-01/30. 30 JANUAR 2012.

De har forsøkt å lage en vaksine av koronaviruset i de siste 18 ++ åra, men de lyktes aldri. Masse, dyr ble lemlestet og alle døde.

Samme, vil skje med alle skrullingene, som nå går ut der å tar noe de tror er en vaksine.
Den har ALDRI blitt godkjent som vaksine.
Den skal i rettssystemet i 2023, og da kommer dommen, blir den godkjent eller ei.
Pga at de skapte en “pandemi” ut av influensa tiden, så har fått kjøpt og betalt massive firmaer for å delta i dette menneske eksperimentet.
Så, fikk de klar signal til å kjøre på av FDA, CDC, og de brukte loven : krise – loven til å kjøre dette igjennom. Dermed, så skulle de være trygg, og immun mot søksmål, mot alt i grunn.
MEN, dette er ikke, noen vaksine, og blir aldri noen vaksine. Der er ikke, noen virus. De eksiterer ikke.

Alt, dette skjer for å redusere menneskehet.

billyboy psycopath har selv sagt at han regner med at 10millioner ++++ skal dø minst. Og aller helst 100 millioner. Bare av masker og at folk tror det er virus. Samt all lockdown tar milloner av menneskeliv.

Så, kommer alle dødsfalla av ” dødssprøyta “, som vil bli mer synlig utover høsten 2021, og hele 2022. Da vil folk dø som fluer. Dette vil skape frykt og dermed en ny mulighet for å skremme opp folk til å tro at der er mer farlige ” ting ” der ute.

Det som skjer er at lille billyboy psycopath går rundt i verden å sier bø, og resten av verden pisser i buksa.

De siste 10 – 15 åra har billyboy psycopath stått frem på scene etter scene og fortalt alle hva de skal gjøre.
Men, har noen virkelig hørt etter ?

Tydeligvis ikke, da hadde vel ikke, denne plandemic’en kommet igang.

Når en person står frem i media og sier han skal drepe 7 milliarder mennesker, så burde vel noen reagere, men NEI. Ingen gjør det.

Han går fortsatt fritt.

Hvorfor er ikke billyboy psycopath i den elektriske stol for masse-drap på menneskeheten !?
Eller, lagt på en benk, hvorav de har fylt han opp med pfifer, Azenica, J&J, moderna vaksiner, som han elsker så mye ?!!!

Når disse krypene mener verden er overbefolket, så er det en enkel løsning på det. Ta hele culten, og spreng dem i lufta, så forsvinner 30.000 pluss. Og samtidig forsvinner pesten fra jorden.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden
ken
ken
Anonym
2 år siden

Ord til minne om HANS K. GAARDER fra Are. Legger denne her da “Are og Kiri – Mot strømmen” har mange sterke artikler på norsk i anl plandemien, men først og fremst for de gode minneordene som Are (en god venn av Hans) har skrevet:

https://nononsensenews.org/2021/04/12/hans-kristian-gaarder-en-hedersmann-og-god-venn-har-gatt-bort/
https://nononsensenews.org/

Sven-Inge Johansen – Godt om du kan legge ut denne i sin helhet.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

NÅ er det på tide befolkningen pugger COMMON LAW. Det vil bli ekstremt nyttig og viktig.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Vi bør også få opp Common Law Court i Norge, så fort som mulig.

Common Law er internasjonalt.
NATURAL LAW
Universal Law som alle på jorden er født med / til.
– VI ER FØDT FRI
– VI KAN REISE HVOR ENN VI VIL. VERDEN ER EN FRI PLASS, FOR DET LEVENDE MENNESKET:
– INGEN KAN HOLDE OSS FANGET MOT VÅR VILJE, ELLER SOM SLAVER.
– INGEN KAN PÅTVING OSS NOE VI IKKE, ØNSKER ( maske, vaksiner etc )
– Man skal leve i fred, og med SUNN FORNUFT.
– Ta vare på, og hjelpe hverandre.

LOVEN LIGGER, OVER ALLE ANDRE LOVER.
Så, lær den, og bruk den.

Common Law er vel litt dypere enn Natural Law og Universal Law.

Magma Carta
Den kan jeg, lite om :D

“litt mer ordspill”.
I do not consent
Jeg gir ikke, samtykke.
I do not acknowledge
Jeg erkjenner ikke….
I’ve no contract with you or your company
Jeg har ingen kontrakt med deg ( politi offiser ), eller med firmaet ( politiet )

I’m living man
Jeg er levende menneske

Trespass
– Do not trespass

Properties
– Min kropp, min eiendom.
– Mitt liv, min eiendom.

I en barnevernssak :
For å få barna tilbake, så refrer til barna som eiendom. De er vår eiendom, og dere har bortført min eiendom. ( noe i den retningen )

– Du holder meg som gissel ( eksempler på uttrykk )
F.ekse viss politiet forsøker å holde deg igjen, så bryter de loven. Ved å gjøre akkurat det, derfor kan du si : du holder meg som gissel.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Magna Carta :
https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta

Enduring Principles of Liberty

Magna Carta was written by a group of 13th-century barons to protect their rights and property against a tyrannical king. It is concerned with many practical matters and specific grievances relevant to the feudal system under which they lived. The interests of the common man were hardly apparent in the minds of the men who brokered the agreement. But there are two principles expressed in Magna Carta that resonate to this day:

“No freeman shall be taken, imprisoned, disseised, outlawed, banished, or in any way destroyed, nor will We proceed against or prosecute him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.”

“To no one will We sell, to no one will We deny or delay, right or justice.”

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Ormer i masker, vatt-pinner, toalettpapir. Alt, som vi stikker inn i kroppen på ett eller annet vis.
Sjekke nærmest alt.
Legg produktet i varmt vann i 1time eller lengre, så kommer de frem.
https://nononsensenews.org/2021/04/07/hvem-star-bak-spredningen-av-morgellons-i-munnbind/

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Hadde en sterk drøm for mange år siden hvor jeg ble vist at satan/666 var en orm/hadde å gjøre med orm. (Kanskje parasitt, men jeg syntes den så ut som en meitemark) Den som skaper forråtnelse. Ødelegger. Kom til å huske den igjen da jeg begynte å lese om disse nano ormene her inne. Hm.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

en morgen i 2011 : siste jeg husker, fra drømmen, er en stor svart cobra, klar til å hugge. æ lå på bakken, så ringer klokka på mobilen.
setter meg opp og ser det rinner blod nedover foten, to merker = slange-bitt.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Håhåh, som han sa giraffen i Portveien 2 :) Den var rimelig spesiell. Opplevd noe av det samme. Jeg tok med meg ei flis i fingeren fra en av reisene mine.

Patriot
Patriot
Abonnent
2 år siden

USA stopper Johnson & Johnson vaksinen etter flere tilfeller av blodpropp på kort tid. Så unge mennesker. Det er bare trist. Et mediaskapt virushysteri. Slik blir det når frykten overstyrer fornuften.
https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/johnson-johnson-vaccine-blood-clots-fda-cdc.html?referringSource=articleShare

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Patriot
2 år siden

Menneskene i verden er veldig hjernevasket, og lever i sin egen bobble.

Fint å se at mange holder på å våkne fra dvalen. Ser virkeligheten.
Og faktisk klarer å gjøre noe med den.

Når man ser videoen som : Fall of The Cabal og Fall of The Cabal Sequel, så får man mareritt. Det er jo helt vanvittig hvor lenge disse gærningene har fått holde på.

Hvor lenge de såkalte, lederne, ikke har sagt noe til befolkningen. De såkalte lederne har forsøkt litt av hvert gjennom tidene, men de var vel klar over at denne morderiske gjengen, vill kjøre hardt og brutalt mot de om de forsøkte å stoppe de.
Nettopp i en slik situasjon er det jo viktig å informere folket i hele landet. Da blir det jo umulig å herje slik disse bandittene har gjort i århundre.

Paver har forsøkt å stoppe de. Konger har forsøkt å stoppe de. Og dermed blitt drept.

Så, var det england, som i sin tid tok vinger over disse krypa, og satte fart på alt.

NÅ får hele befolkningen svi for det som skjedde for lenge siden.
billyboy psycopath og gjengen har som plan å slette ut 70-80% av befolkningen i england.

Patriot
Patriot
Abonnent
2 år siden

Leger I Australia frykter søksmål og store kostnader ved bruk av Astrazeneca. De tør ikke lengre tilby vaksinen. https://www.smh.com.au/national/doctors-stop-offering-astrazeneca-jabs-over-legal-risk-20210410-p57i5f.html
Hva med etikk og respekt for menneskeliv? Er pasientskadeerstatning problemet?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Patriot
2 år siden

billyboy psycopath og gjengen hans trodde de skulle være immune mot menneskeheten, og søksmål. Der må de tro om igjen.
De har nemlig ikke, tenkt godt nok etter.

Jab’en ble aldri godkjent som vaksine. Den går ikke, under definisjonen som vaksine i CDC sin definisjon.
Se definisjonen på nettsiden til CDC.

CDC og FDA eier store deler av pharma’ne i usa. Nok et stort varsku.

Pga at den ikke, går under definisjonen som vaksine, så kan de heller ikke, beskyttes av lovverket.
Så, der ligger det en god løsning for advokatene. ( kan i alle fall håpe det. )

PCR testen er et godt argument, men vil bare bli “spytt i havet”.
PCR testens oppfinner, og Nobel Pris vinner for denne oppfinnelsen, Dr. K. Mullins MD. Sa selv at denne testen er til for å finne mer gen-materiale. Den vil aldri kunne finne bakterier, sykdommer.

På mange labratorier, så har de kjørt disse testene i 45++ sykluser, og da finner de hva som helst av gen-materialer, men de vet aldri hva de finner. Det kan de aldri finne ut av.

Og normalen er vel 25+- sykluser, og det over 35 sykluser er bortkastet.

De driver med utrensking av menneskeheten, og har en detaljert plan på dette.

brundtland skrev i 1984 ( ca årstall ), hvordan de kunne “senke” andelen mennesker på jorden. Hun er genocidens dronning.
Hun var en del av teamet som skrev agenda 2020-2021-2030, og er mentalt skrullete.

billyboy psycopath, og gjengen har nok tenkt over dette, men vi ligger foran deres skjema ser det ut til. Vi våkner opp fortere enn de har noen sinne tenkt at vi kunne, høres jo bra ut for oss :D

Lyttet til en av mange videoer, der vedkommende hadde fått dokument fra innsiden av whitehouse, som sa direkte, at de var i trøbbel. Menneskene våkner for fort. De som skrev dette var engstelige. Kanskje noen i culten er i ferd med å bryte sammen :D

Patriot
Patriot
Abonnent
2 år siden

Vaksineråd fra Snoop Dog. Vaksiner dummer deg ned.
1 dose aluminium i vaksiner=1 poeng lavere IQ, sier ekspertene. i beste fall.

Reidun Carstens
Reidun Carstens
Abonnent
2 år siden

Flott artikkel Sven-Inge :-)

Lars Eilertsen
Lars Eilertsen
Anonym
2 år siden

Her var det en ryddig redegjørelse for virkingsmekanismen av de ulike vaksinerypene krydret med litt spekulasjoner og tendenser til dommedagsprofetier angående senvirkninger av vaksinene.

Det høres selvsagt skremmende ut at vaksinen tar med seg mRNA (omvendt DNA) inn i cellene våre. Her kan det imidlertid være lurt å stoppe opp litt og reflektere over hva denne vaksinen er til for. Viruset gjør nemlig akkurat det samme. Det kommer inn i cellen med sitt RNA som via våre cellers egne mekanismer for å lage proteiner starter storproduksjon av ikke bare akkurat det samme piggproteinet som er i vaksinen, men alt som skal til for å lage myriader av nye virus som igjen inntar nye celler i mange av kroppens vev – inkludert i hjernen. For meg er i hvert fall det betydelig mer skremmende enn hva vaksinen gjør. Covid synes også å føre til at kroppen «går til angrep på seg selv, også i mange tilfeller hjerne og nervesystem. Vi vet også at rundt halvparten av de som har vært syke og overlevd har langtidsplager etter 6 måneder.
Når det gjelder fare for vaksinen tuller med vårt DNA må vi huske at I vårt menneskelig DNA ligger det klippet inn biter av gamle virus, noen som kanskje ikke har eksistert på tusenvis av år. Åtte prosent av vårt DNA består av gamle virus. Dette kommer imidlertid mest fra retrovirus som inneholder DNA i stedet for RNA som det er i coronavirusene og også i mRNA-vaksinene. Retrovirusene har forøvrig med seg enzym som kan oversette fra RNA til DNA (revers transkriptase), men det kan ikke menneskekroppen.
Kan vaksinene gi alvorlige allergiske reaksjoner? Ja, helt klart – i likhet med de fleste medisiner, veps, kattehår, nøtter og svært mye annet. Vaksinene skal imidlertid kun settes der en kan overvåkes etterpå og der det finnes adrenalin tilgjengelig. I de svært få tilfellene det forkommer skal det da normalt ikke være noe problem å reversere en slik reaksjon. Dette til forskjell fra f eks å få en førstegangs anafylaktisk reaksjon av et vepsestikk på tur i skogen.
Er vaksinene eksperimentelle Ja, det kan man si, men alle medisiner og vaksiner må prøves ut i populasjoner av økende størrelse, det er også gjort etter boka med disse. Så kan det dukke opp nye sjeldne ting når de settes på veldig mange, men det er det faktisk ikke andre måter å finne ut enn akkurat å sette dem på veldig mange. Det vi vet er at alvorlige hendelser er svært uvanlig relativt til antallet som får dem. At lignende vaksiner mot forkjølelese har blitt forsøkt laget uten suksess tidligere synes lite relevant all den tid vi vet at vaksinene vi har nå er svært effektive og relativt trygge. Har vi noe valg når det gjelder vaksinering? Jeg tenker vi ikke har det. Selv i Norge der vi har hatt elstremt god kontroll på spredningen av viruset, får vi idag knapt utført vanlige operasjoner ved Oslo-sykehusene grunnet at all kapasiteten som går til alle de ekstra intensivpasientene med covid. Til nå har kun ca 3% av befolkningen hatt smitten, dvs vi må holde smittenivået lavere enn idag i minst 20 år for å oppnå en naturlig flokkimmunitet om en gjetter på at det vil skje når ca 60% har hatt smitten. Slipper vi smitten løs vi dødeligheten skyte i været da alt for mange blir alvorlig syke samtidig til at vi klarer å gi adekvat behandling (Italia tidlig i pandemien eller Brazil idag).
Vi må selvsagt følge veldig nøye med på bivirkninger ved de ulike vaksinene, slik det også blir gjort, og vi må være mer kritiske til vaksinering jo lavere vi kommer i aldersgruppene da faren ved selve sykdommen synker dramatisk ved lavere alder. Som mann på 50 er regnestykket for min del imidlertid enkelt:
Faren for å dø av covid (som man før eller senere vil få i et gjenåpnet samfunn uten flokkimmunitet gjennom vaksine) er milevis over faren ved å bli vaksinert, også med f eks Astra Zeneca. Jeg har allerede fått én dose av denne uten noen form for bivirkninger utenom litt stølhet i skulderen et døgns tid. Vi må huske at de bivirkninger og dødsfall som sikkert i noen tilfeller er relatert til vaksinene for USAs vedkommende er et antall dødsfall blant de 20% av befolkningen som er vaksinerte. Av de 10% av befolkningen som har fått påvis smitte med SarsCoV2 er ca 550000 døde. Vi skulle altså hatt over 1 million dødsfall av vaksinen hittil og langstidsskader hos 60 millioner for å komme opp i samme ødeleggelser som sykdommen har skapt i forhold til antall affisert. Men for å gjenta meg selv. Covid er (dette er forøvrig noe i endring) såpass lite farlig for de yngste at ligningen på individnivå der må vurderes ekstra nøye. Desto viktigere er det da at mange nok av oss over 40 vaksinerer oss slik at de aller yngste i beste fall slipper å gjøre det.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Lars Eilertsen
2 år siden

Se der ja Lars E. :)

Så halvparten av de som er smittet har store langtidsplager etter 6 mnd ? Tallet er nok mye høyere en 50%, ligger nok nærmere 300%.
Du trenger ikke oppgi kilder, når du sier det så er det nok sant, FHI bare lyver når de sier at 14 av 15 er falsk positive eller 97% om du vil.
Tipper etter 6 år så blir plagene at de muterer til griser av viruset.

Jeg trodde vaksiner bare var en videreføring av Dr Mengeles prosjekter med eksperimenter på mennesker som er strengt forbudt etter Nürnbergkodeksen.

Men etter å ha lest den fantastiske overbevisende kommentaren din så skjønner jeg at vaksiner er Guds gave til menneskeheten. Vi ble helt klart skapt skapt som halvfabrikater som trenger å bli tilført helsebringende kvikksølv, haiolje, frostveske, formalhydrid, aluminium, celler fra aborterte fostre, apenyrer, hønseegg og mye mye mer …. Det mangler bare slangeøyner, flaggermusvinger og edderkopp gift så er hekse suppen komplett og du blir til et helfabrikat menneske.
Aldri glem at immunforsvar et en spinnvill konspirasjonsteori.

Etter å ha lest kommentaren din så ble jeg så glad at jeg løp ned på legesenteret her og krevde å bli vaksinert med en gang og nektet å dra derfra før jeg hadde blitt injisert med ikke bare en vaksine, men alle 5 før jeg dro derfra. mRNA, eRNA, Pfizer, Jonson og Jonson, Astra Zenica og Sputnik sine meget helsefremkallende vaksiner er nå i mine årer og får meg til å sprudle av friskhet.

Så hør alle sammen, vi trenger ikke lenger høre på millioner av leger, epidemiologer, virologer, vaksineutviklere mm, det holder mer en lenge å lytte til Guds gave til menneskeheten, nemlig Fakta orakelet Lars Eilertsen. Jippi :-D

Markering for frihet (Lørdag 10 04 2021)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  smurfen
2 år siden

Ingen er smittet. Virus EKSISTERER IKKE. PUNKTUM.
Det har ALDRI, blitt sett ett virus.
INGEN microscope er gode nok til å se så smått, som det de kaller virus.
Ett elektroscop, kan finne et signal av noe DE TROR, kan være det man kaller virus.
DE HAR ALDRI, isolert ett eneste virus, EVER.
Virus kommer fra latinsk = poison = giftig
VIRUS er noe som er skapt i media for å tjene penger, og kun for penger.
Profitten er ekstrem stor. Se hva de klarte med SVINE-influensa. Milloner av idoter tok den “vaksinene”, som er helt idoti.
Det de kaller virus kan ikke, spres til noen som helst.
Og aller minst fra dyr til menneske.
Det de definerer som virus ( som ikke eksiterer ) må dras ut av kroppen til en gris og pumpes inn i kroppen til ett menneske for at mennesket skal bli smittet på noen som helst måt.

Og gjøres det, så blir man muligens ekstremt syk, og kan få ekstreme komplikasjoner, som mange fikk etter den SÅKALTE SVIN-FLU vaksinen ( som da ikke, hadde noe som helst med vaksine å gjøre etter definisjonene av vaksine ).

Fant denne :
https://t.me/greatreject/1960
Vider gode fakta.

ken
ken
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Aradorn – Takk for mye nyttig info! Men hvordan forklarer du herpes?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Husker jeg korrekt var det vel Robert O. Young MD Ph.D som sa noe veldig fornuftig om dette. Eventuelt, Dr Amandha Vollmer.

Uansett, så er det ikke, et virus.
Uansett hva som kommer av sykdommer, så er det vi spiser en hovedårsak, eller det vi putter i oss eller på huden vår.

Røyking
Alkohol
Mekanikere – oljer, som er massive giftstoffer.
Samme med frisører, massive giftstoffer, fra alle produktene de bruker i arbeidet.
Når jeg i sin tid tok videregående, så var det 7 frisører, som omskolerte seg i klassen.
( lenge, lenge siden ).
– dette senker immunsystemet, og tenk på kroppen som ett system.
Det er faktisk ett eget studie. Kroppen som system. Var en på brandnewtube. Skal se om jeg finner den videoen.
Så, når kroppens system blir i ubalanse, så må en se helheten i kroppen. Starte med hva man har gjort den siste tiden.

Kan ta HIV, Aids, som ble blåst opp og falskt kjørt massivt i media.
De har NULL, NADA, med hverandre å gjøre.
HIV er ikke, ett virus. Aldri blitt funnet , isolert.
Falsk, kjørt i media som en katastrofe, rammer homofile, og de ble jo kjørt hardt. Ingen ville ta borti dem eller være i nærheten ( kjenner du igjen dette ). Dramatikk av 1980. Nok en “pandemi, som faktisk var en plandemic ”

Alt var bare en test for det som i dag skjer.

Summering :
Herpes er bakterier, som ett resultat av hva du har spist, miljø, forurensing, og dermed nedsatt immunforsvar.

Ei som hva min nabo, hostet i 2.x år.
Utallige kurer fra leger etc, uten hjelp ( selvsagt ).

Så sa jeg til henne : har du forsøkt med hvitløk ? nei, sa hun..
Så, ga jeg henne en super lett resept :

Kok vann,
Rensk en hel hvitløk
Bruk gjerne en stor kopp ( 1/2 l ).
Legg den renskede hvitløken ( skjeddene ) i koppen hell vannet over, og legg gjerne noe over koppen, så skal den stå der å trekke i minimum 2 timer.
Hun forsøkte dette, og etter 24 timer, så hostet hun ikke mer.
Hosten kom heller ikke, tilbake.

Kroppen trenger kun næring. Alt annet vi putter i kroppen er REN GIFT.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  smurfen
2 år siden

Perfekt svart, Smurfen :D

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Lars Eilertsen
2 år siden

– Her kan det imidlertid være lurt å stoppe opp litt og reflektere over hva denne vaksinen er til for.

Legemiddelindustrien lager ikke vaksiner fordi noe millioner dør av diare i Afrika. Legemiddelindustrien driver ikke veldedighet. Vaksinen må gi salg som kan forsvare utviklingskostnadene. Det er resultat og balanse på regnskapet som teller her, ikke hva som kan redde verden.

Det samme gjelder medisiner. Hvis folk blir frisk etter 10-100 piller forsvinner framtidig salg. Salget garanteres av at medisinene må tas resten av livet. Så nå går alle på eldrehjem på 3-6 medisiner, dels for sykdommer de ikke har.

Vi hører idag at et jab ikke er godt nok, det må være 2-3. Så hører vi har at man antagelig må gjenta det hele neste år. Da ser jeg for meg et salg på 7 mrd * 2. Legemiddelindustrien ligger an til å bli verdens mest lønnsomme bransje, med mere omsetning enn hele Afrika.
De som skapte farmasi-industrien var oljeselskapene.

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Lars Eilertsen
2 år siden

PCR testen som er blitt brukt har blitt avvist av rettssystemet i 4 land allerede. Om man ikke kan stole på testen, hvordan kan man komme frem med tall. I det minste må testen støttes opp med symptomer. Fall i antall røde blodlegemer og andre ting. Hvis man ikke har symptomer er det ikke et smittetilfeller. Man behøvde ikke annet enn å tippe for å anslå dødsårsak. Det at corona virus også var priset høyere per seng hadde nok en stor innvirkning. Dette har CDC bekreftet. De har vært “rause” med tallene. Når man diagnostiserer alle med Covid uansett, om man har lungebetennelse eller andre sykdommer. Da vil man selvfølgelig ha langtidsskader etter Corona. De tallene er ubrukelige uansett hvordan du snur på det.
https://greatgameindia.com/austria-court-pcr-test/

En studie fra Israel viser at de Pfizer-vaksinerte faktisk tåler den “sør-Afrikanske varianten” dårligere enn de uvaksinerte. Det bekrefter spekulasjoner om at vaksinen hemmer immunforsvaret. Det bekrefter studiene som viser at forsøksdyrene døde da de ble utsatt for viruset i vill tilstand. Skal man ikke være forsiktig med å avvise skadevirkninger av vaksiner da? Dette skal i følge Nurnberg-kodeksen informeres om før noen tar sprøyten. All informasjon skal frem og så skal personen i samråd med legen komme frem til om risikoen for å ta sprøyten, som i dette tilfellet er et eksperiment, er verdt å ta i forhold til sykdommen. Det finnes allerede godkjent medisin for slik sykdom.
https://www.washingtonexaminer.com/news/study-covid-variant-pfizer-vaccinated-unvaccinated

94 % av Covid-dødsfallene i USA hadde underliggende sykdommer. Pluss PCR test+ (som ikke kan brukes). Tallene over dødsfall var ikke alarmerende og de økte ikke for folk over 60. Total antall døde var ikke unormal, men fulgte trenden som var for tidligere år. Jeg mener tallene har vært høyere tidligere, men det orker jeg ikke sjekke. Samtidig var det vel 5-6 stater som flyttet syke pasienter inn på sykehjemmene og spredte influensaen dit også. Skal man ikke spørre hvorfor? Det er i hvert fall under etterforskning.
https://nbc25news.com/news/local/cdc-94-of-covid-19-deaths-had-underlying-medical-conditions
https://nypost.com/2020/07/08/cuomo-sent-6300-covid-19-patients-to-nursing-homes-amid-pandemic/

Texas og Florida som har åpnet opp har bedre tall enn NY og CA som har et helvete med restriksjoner. Det finnes ikke noe studier som kan bekrefte at tiltak som masker og lockdowns faktisk virker positivt. Heller tvert i mot. https://trendingpolitics.com/texas-and-florida-continue-to-beat-lockdown-states-fauci-not-sure-why-open-states-are-winning-knab/

Vi har sett utallige leger og forskere som advarer sterkt mot vaksinen og som avviser at det er noen nødsituasjoy. Det er en mild influensasesong. Gjør research. Det finnes så mye her på Nyhetsspeilet, og tusenvis av andre steder. Her er en norsk lege:
Dr Hennig.https://youtu.be/O7_nk6C5lJM

Det føres saker frem for amerikansk rettsvesen. Det går ut på at vaksinen er godkjent for bruk i nødsituasjoner. Derfor har vi lockdowns og restriksjoner. Vaksinene er ikke godkjent. Så retten skal avgjøre om det virkelig er en nødssituasjon.
Det blir lettet opp nå. Høyesterett har også gått i mot noe av det Newsom har bestemt. Det er ikke så galt. https://www.infowars.com/posts/supreme-court-rules-against-newsoms-limits-on-in-home-religious-gatherings/

Folk begynner å få nok av tyranni og i Nederland og flere steder har også politiet fått nok. https://youtu.be/P395otgD1pchttps://youtu.be/uXefE-Z3H6M
Militære og helsepersonell sier nei.

Hvorfor nevner ikke norsk media noe om Candace Owens? Feil farge?
https://www.newstarget.com/2021-04-09-candace-owens-calls-children-vaccination-child-abuse.html
Hvorfor gjemmer myndighetene tallene for vaksine-ofre? Hvorfor teller de plutselig underliggende årsaker som dødsårsak for disse, og ikke for Covid?
https://www.newstarget.com/2021-04-09-colorado-coronavirus-mass-vaccination-site-shut-down.html

Bør det ikke ringe alarmer når pave Francis er med i kampanjen?
https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-calls-for-global-governance-and-universal-vaccines-in-letter-to-globalist-financial-summit

Hvorfor prøver myndighetene å skape rasehat midt i en pandemi? Hvorfor skaper de en flyktningekrise mot Mexico også? Åpne grenser når alle andres grenser er stengt. Vi kan ikke en gang shoppe i Sverige. WTF!?https://nypost.com/2021/04/05/charles-barkley-rips-politicians-for-stirring-racial-division/amp/

Husk at folk ansettes for å være nettroll for Bezos, nasjoner og vaksine-produsenter. Man må gjøre egen research og tenke selv. Det er mange idioter der ute spesielt blant rike og politikere. Psykopater.
https://brobible.com/culture/article/jeff-bezos-amazon-twitter-trolls-critics/

Steng av TV og bruk egne tanker og hjerneceller. Det er en alvorlig hjernevask og manipulasjon der ute. Ikke la frykten ta overhånd. Stram opp ryggraden, Lars! Kan hende du trenger det neste gang du kommer i kontakt med et koronavirus.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Lars Eilertsen
2 år siden

– Selv i Norge der vi har hatt elstremt god kontroll på spredningen av viruset,

Norge og India ligger på samme nivå med hensyn til COVID-19, og så langt etter Thailand at Norge vs. Thailand blir som å sammenligne Jupiter med Jorden.
De Thailand-nordmenn som reiste hjem for ett år siden pga. COVID-19 reiste fra aske til ilden. De skulle bare ha blitt i Thailand.
Man kan ikke stoppe luftbåren influensa. Den sprer seg fra en ape i Sør-Kina til øde landsbyer i Peru fortere enn man klarer å lage nye lover.

Christian
Christian
Anonym
Svar til  kjell108
2 år siden

En fryd å lese. Jeg blir oppriktig glad når jeg ser at flere forstår at TVen må skrus av og at folk hører på leger, eksperter og forskere som faktisk er ærlige og kan faget. Mye som skurrer når det kommer til karriere-politiske og offentlige “eksperter” som Fauci, Bent Høie og generelt alle som får medieeksponering i beste sendetid..

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Lars Eilertsen
2 år siden

Uff.. Her hva det mye feil og gørr.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Lars Eilertsen
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Lars Eilertsen
2 år siden

Lars : Det er en psykiater borti gata di, gå dit og be på dine knær om at han finner frem hammer og spiker. Slår inn den spiker’n ved høyre tinning, og da blir du frisk som en fisk.

Fort deg, LØP NÅ, DU har ingen tid å mist FORTERE, du er for træg.

« Forrige artikkel

Folkemøte Eidsvolls Plass Oslo, 10. april kl. 1700

Neste artikkel »

Hvor mange skal måtte dø, før folk skjønner at noe er galt

115
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x