Bla i tag

kvinnefrigjøring

En markedsforførers bekjennelse

Når jeg spør hva de tror markedsføring er, sier de at det er å fremme et produkt eller tjeneste, slik at målgruppen velger produsentens produkt eller tjeneste kontra andres. Svaret er ikke galt, men faget handler om veldig mye mer.

Bilder som bedrar

Uten at de fleste er klar over det, er mesteparten av bildebruken som blir presentert for oss fra vanlige media blitt manipulert. Photoshopping og mange former for "kosmetisk pynting" av bildemotiver er nå blitt så omfattende at det må stilles spørsmål om det er virkeligheten vi får formidlet.