Bla i tag

koronavaksiner

Tucker Carlson Fox News: Hvor mange er død etter covidvaksinene?

Død etter korona-vaksine, Tucker Carlson, Fox News. Fra 7. mai 2021. Hvor mye vet vi om vaksinene, spør Tucker Carlson på Fox News. Han rapporterer at i 1976 ble 45 millioner amerikanere vaksinert mot svineinfluensa. Da 53 døde ble det så store protester at regjeringen stoppet vaksineringen. I 2017 døde 85 av influensavaksine. I 2018

Advarer mot vaksineoptimisme, https://www.tv2.no/a/11784905/

Blodparasitter i korona-vaksinene?

Blodparasitter i korona-vaksinene? Har de parasitter i covidvaksinen? Parasitter som kommer inn gjennom injeksjon og sprer seg i muskler og blod? Se dette meget skjeldne video-opptak fra en medisinkonferanse i Nederland offentliggjort i april 2021. Kan det være blodparasitter som beveger seg? Mikroskopiske smådyr som kravler rundt og gjør seg fete? På andres bekostning? For