Bla i tag

Gunter grass

William Cook: Til forsvar for Gunter Grass

For passivitet, for slik likgyldighet som vi ser, må vi ta ansvar og fordømme. Når indignasjonens bjeller ringer i sinne og hat imot fordømmelsen, da vil sannheten seire. Bilde: Guenter Grass -- Terry Collett Digital Art

Hva som må sies

Norge har som kanskje eneste nasjon i verden inspeksjonsrett til tungvannet som Arbeiderpartiets Jens Christian Hauge solgte Israel 'til fredelige formål'. Inspeksjonsretten har aldri blitt håndhevet.