Bla i tag

Bjørn Tore Godal

Norge har vært medlem av EU siden juni 1994

Gro Harlem Brundtland mottar og undertegner Norges medlemskapsavtale med EU på Korfu den 24. juni 1994. Til h. for Gro er Grete Knudsen fra A-Partiet og til v. for Gro er Bjørn Tore Godal fra A-Partiet.

Globalistenes fremste agent

Politikerne har vist Janusansikt til folket og har brutt grunnloven ved å gå bak Norges befolkning i EU-saken.