Bla i tag

Biomedisin

Kreft: Primært et psykobiologisk shutdown-program?

Hvilken betydning har psyken ved kreft?

Skolemedisinens opprinnelse, hovedaktører og hovedprinsipper

Hvorfor er feil fra helsevesenets side i dag den desidert hyppigste årsaken til død og skade i USA?