Stian Holmen

Ce-5 Norge ser nærmere på initiativtaker Dr. Steven Greer

CE-5 er et begrep som beskriver en femte kategori av nærkontakt med utenomjordisk intelligens (ETI). Denne karakteriseres av en gjensidig kommunikasjon fra begge parter. Gruppen Ce-5 Norge har tatt for seg initiativtakeren Dr. Steven Greer.