Lubyanka-bygningen, et tidligere sentrum for forhør, tortur og fengslinger i Moskva, OGPUs hovedkvarter, opprinnelig fra 1897, utvidet mellom 1940 og 1946, tidligere hovedkvarter for KGB. Et markant fyrtårn for khazarjødenes verdensherredømme, bygd på bedrageri.

Å få en rettsak og bli offentlig kjent?

339 visninger
7 minutter lesetid
2

Tenk hvis statsapparatet i Israel ikke er drevet av jøder, men av materialistiske, antireligiøse bolsjeviker? Tenk hvis Netanyahu ikke bare var en polsk jøde, men også en nådeløs, ateistisk marxist-sionist? Og ikke bare han, men også hele hans regjering? Da forstår vi hvorfor det går som det går i Gaza, hvordan de uten å trekke på øyebrynene kan drepe barn, ungdommer og mødre, samt tilfeldig og kaldblodig henrette folk på gater og torg i Gaza og på Vestbanken.

For bolsjevikene fra Den russiske revolusjon hatet ikke bare de hvite, de hatet også de kristne. Men de hatet ikke bare andre slags folk, de hatet også folk som kaltes for intellektuelle, fordi folk som tenkte selv og gjennomskuet hvordan ting hang sammen, kunne true dem og deres makt.

Det er menneskehat som ligger bak den dødelige tyrannisering av Gazas befolkning, av de palestinske innbyggerne på Vestbanken. De evangelisk kristne i USA og Europa som støtter Israels genocid, skjønner ikke dette, de tror at jødene, dvs statens Israel, er Bibelens utvalgte folk i det lovede land. Det er en ren bløff.

Dommer og bøddel, Felix Dzerzhinsky

Felix Dzerzhinsky (1877-1926), foto Wikipedia, her.

Dette så sin begynnelse i 1917, hvor bolsjevikene med nød og neppe seiret. Ivrig deltagende i de politiske omveltninger var Felix Dzerzhinsky, en hviterussisk født polakk (1877) som noe senere skulle stige opp i gradene til leder ved Cheka, det sovjetrussiske hemmelig politi som skulle få hus i Lubyjanka-bygningen i Moskva og bli til revolusjonens sentrum for tortur og drap av politiske fiender, intellektuelle og kristne prester, etterhvert også sine egne.

Dzerzhinsky hadde vist Lenin at han ikke vek noe tilbake for noe, han hadde på egen hånd drept mange av revolusjonens fiender, slik også en leder for et norsk politisk parti offentlig gav til uttrykk i kjølvannet av den 7ende oktober 2023; det beste hadde vært å lage en parkeringsplass av Gaza, mente han offentlig.

Om ikke det var et signal om hvor flink han ville være hvis han fikk en høy politisk stilling? Ærgjerrighet parret med makthunger, brutalitet i høysetet.

Ifølge Juri Lina var det Felix Dzerzhinsky som kom opp fra kjelleren i 1918 og meddelte Lenin at nå var det overstått, nå var 500 intellektuelle hadde blitt henrettet. Den slags handlinger muliggjorde på et senere tidspunkt folk som vår egen Henry Rinnan, men også WHOs Adhanom Ghebreyesus, en mann som lenge har smykket seg med andres blod.

Et uttrykk for det samme er Israels miliære skarpskytteres systematiske utryddelser av palestinas intellektuelle i 2023 og 2024 i Gaza og på Vestbredden, meget alvorlige forbrytelser som klart viser den Israelske regjerings marxistisk-leninistiske holdninger (Se Palestine Chronicle, fra 2. Januar 2024, her, fra 21.januar 2024, her.

Operation Trust, Operatsiya Trest

Felix Dzerzhinsky, leder av Cheka og OGPU.

Dzerzhinsky ble leder av OGPU, det hemmelige politi, og det sies at han var den som initierte Operation Trust. Kjernen i Operasjon Stol På OSS strategi var å overbevise de emigrerte tsartilhengere om at kommunistene hadde feilet, snart ville regimet falle og nasjonalistene ville overta styringen av Russland, igjen.

De hadde sendt ut sine agenter til hovedstedene Berlin og Paris og Stockholm for å narre de emigrerte tilbake til Russland slik at de kunne arrestere og henrette dem. Det vellykkede bedrag gjorde så stort inntrykk på folk flest i ettertiden at både den militære og sivile etterretning i Europa og Norge ennå holder fast på oppskriften (om operasjonen, her).

Bedrageriet var detaljert og sofistikert og mange gikk på limpinnen. Dette er nok grunnen til at CIA ennå bruker den eldgamle oppskriften. Men ikke bare CIA, også det sivile og militære etterretningsvesen i Norge. For dem er det åpenbart at de synes dette er meget intelligent og smart. Men vi skal ikke glemme følgende, strategien er gammel, og dem har aldri forandret seg.

Det er den samme år etter år og har vært slik de siste to tusen år og litt til, helt fra Babylons rikeste bankmenns dager, dette er folk som er besatt av penger og villige til å gjøre alt for å få fatt i dem, absolutt alt, en underlig holdning til et simpelt byttemiddel.

Utpresset og rekruttert som agent

“Den sovjetiske sikkerhetstjenesten ble omorganisert, omdøpt til OGPU, og fikk nye politiske oppgaver. Det ble rettet mot å bruke desinformasjon og politiske operasjoner. Det ble opprettet falske opposisjonsbevegelser som skulle være kontrollert i hemmelighet av OGPU. De ble designet for å tiltrekke (min uthevelse) seg ekte motstandere av regimet i og utenfor landet.

Disse uskyldige personer kunne deretter bli brukt av regimet på ulike måter. De skulle fungere som kanaler for desinformasjon; de kunne bli utpresset og rekruttert som agenter; de kunne bli arrestert og gitt offentlige (min uthevelse) rettssaker,” (side 13) fra boken New Lies for Old av Anatoly Golitsyn (bok, nedlastning, her).

Vi har flere representanter fra de norske etterretningstjenester ute i markene som gjør sine hoser lekre. De gjør så godt de kan, men er forskrekkelig naive. På et siste møte hevet en av deres utsendte stemmen og kalte til samarbeid og enighet. En deltager sammenfattet hans budskap slik; “måtte vi ulike alternative grupper enes om felles sak, å stå sammen og kjempe sammen”… det han naturligvis ikke sa, var at han ville være den naturlige leder. Hans liv og skjebne har underkastet ham en omfattende hjernevask, han har bare ikke skjønt det, ennå.

Betongkantene i forhørskjelleren

Det dreier seg om den største nedslaktning av uskyldige mennesker i historien, se mørket senker seg, en dokumentar om Den russiske revolusjon sett med de gjenlevendes øyne, foto fra filmen, her.

OGPU var sentrum for det hemmelige politi, for fengslinger, forhør, tortur og henrettelser. Deres kjellergulv måtte få betongkanter og utvidete avløp da det ble for mye blod under forhørene. De marerittlignende grusomheter som fant sted der, går det ennå historier om i den russiske befolkning. Det var særlig de kristne prester det gikk utover. Den vestlige verden har ennå ikke blitt godt nok informert.

Marxistsionistene tok torturmetodene med seg fra Moskva til Israels fengsler, men også Guantanamo på Cuba er khazarjødenes verk. Juri Lina fra Estland (flere bøker, her) og Valdas Anelauskas fra Litauen (Zionism and Russia, her) har gjennom å skrive detaljerte bøker om tortur under og etter Den russiske revolusjon.

Priser og belønninger fra statsapparatet

Felix Dzherzhinsky (opprinnelig født Rufin) var initiator, av flere kalt Den onde selv, av Stalin satt på en pidestall og belønnet, men først etter han hadde blitt myrdet i 1926 (hør Christopher Story om Dzerzhisnky, her). Mye taler for at det var Stalin selv som gav ordre om det. Stalin var også den som satte belønningsideen ut i livet for alvor, belønning etter ens egen (ofte ufrivillige) død, se bynavnet Dzerzhinsky City i Perm, Russland.

Dette er folk som er opptatt av statuer, medaljer og diplomer, priser, premier og utmerkelser. Det har forplantet seg helt ut i dagliglivet i våre små norske samfunn, da vi har mange marxist-sionister i vårt statsapparat og kristenliv. Listen over priser og belønninger fra statsapparatene er uendelig, de styrer samfunnene ved hjelp av dette, et ufattelig lavmål. Nobels fredspris var en stakkarslig begynnelse, initierte etter Alfred Nobel plutselige død.

Å få en rettsak og bli en offentlig kjent person?

Sommeren 2024 står en politisk leder for retten i Oslo (kan det være Oslo Tingrett eller Borgarting lagmannsrett, hvor dypstatens egne dommere oppholder seg?) Vi skjønner at dette kan være en strategi hentet direkte fra operasjon trust, en vellykket bedragsoperasjon fra 1920-tallet. Vi må spørre om om vedkommende politiske leder befinner seg i etterretningsvesenets garn, er det penger med i bildet? Penger som belønning for å være en fremtidig kanal for desinformasjon, for ledende, men forvirrende løgner? Det kan unektelig se sånn ut. Operasjon Trust skapte store bølger i sin ettertid, mye taler for at de bølger vedvarer å slå mot fjæresteinene. Løgn kan ha så mange navn. En av dem er politisk opposisjon og liksom-opposisjon.

Falske opposisjonsbevegelser

Statens egne høyreradikale, Nordisk Motstand, falske opposisjonelle, en Trust-operasjon for å narre den norske befolkning, dessverre lar folk seg utstyre med flagg, uniformer og lærstøvler, mot lønn må vite. Foto fra Aftenposten Innsikt, her.

Nordisk Motstand var en slik falsk opposisjonsbevegelse, den fikk regelmessige oppslag på nrk, et sikkert tegn. Men opplegget ble gjennomskuet og dermed gjort ubrukelig, så de la den på is (gml reportasje fra Brennpunkt, her). Men bruken av begrep som ekstrem er et ankerfeste for de hemmelige statstjenester, og hva skulle de ellers ha å gjøre? For ikke å miste helt taket i de gamle planer, har de nå presentert nye høyreekstreme grupperinger, bestående av mindre antall medlemmer som jobber lokalt (hør NRK radio, her).

I prinsippet er dette en videreutvikling av helt ordinær mobbing, en slags sofististikert mobbing. Grunnlitteratur om dette var for meg først og fremst boken The Controverzy of Zion av den engelske journalist Douglas Reed (z-library, her eller archive.org, her) som peker på eldgamle hersketeknikker til rabbiene i de østeuropeiske khazarjødiske ghettoer.

US Congress ble forsøkt erobret, en Trust-operasjon planlagt og iverksatt av CIA. Var ikke Donald Trumps fortsatte presidentskap gulroten som ble holdt opp foran deltagerne? Var det ikke en felle for å få arrestert viktige aktivister (?), den 6. januar 2021, foto, NBC News, her.

Her ligger det historiske grunnlag for hvordan de østeuropeiske khazarjøder ble manipulert og styrt, slik også mange av Israels jøder er idag.

Var stormingen av US Congress den 6. januar i 2021, en “trust operation”, akkurat det samme opplegget som den tyske etterretning brukte for å lime fast demo-arrangøren Michael Ballweg til etterretningens egen samtidige demonstrasjon i Berlin (tysk intervju av Ballweg, 13:09, her).

Mere om stormingen av US Congressen på NRK (her). Flere aktivister ble arrestert og idømt mange års fengsel, var hele politiske operasjonen målrettet på å få alle aktivister samlet på ett brett, som var hensikten? Det kan se sånn ut. Siden ble mange av dem arrestert.

Men var også visdommens anonyme stemme, han som kunne spå om fremtiden, kjent som Q, en Trust operasjon? Det kan se sånn ut: Les artikkel, her.


Spikeren på hodet: Er ikke etterretningstjenestene en ensom fossil, en levning fra den kalde krigen? Er ikke disse såkalte samfunnstjenester fullstendig meningsløse og unyttige, og som attpåtil gjør dyp skade på våre samfunn? Virkningen av det de setter ut i livet, ser vi jo: De forårsaker destruksjon og ødeleggelser, enten de vil eller ikke, fordi deres tenkning er kortsluttet, den bygger på løgn og ender opp i bedrag. Jo raskere vi anerkjenner det vi selv kan iaktta og avslutter slikt, desto bedre.


Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Et Annet Navn
Et Annet Navn
Anonym
1 måned siden

Etableringen av Israel, eller “Rothschildistan” blir forståelig først når det sees i et enkelt historisk lys og det er at Rothchildistan ikke er noe annet en Rhodesia 2.0, men inntullet i relgiøs ekstremisme, bedre og mere grunnleggende psykologi og mere tilpasset psyken til dem der forstår at de er psykopater og dermed søker bistand i relgion, dvs kristen ekstremist zionistene, eller bedre sagt Norske støttespillere med kristen bakgrunn.

Rothschildistan er banikerenes garantist for en ønsket tredje verdenskrig som er godt i gang, da en fredelig overtakelse av all makt på denne jord ikke har lyktes.

Atomvåpen i hendene på okkupantene på Palestinsk jord sikrer en “second chance” på global dominans som skal oppstå i asken av en nedbrent verden. Et normalt menneske forstår hvilke dårlig ide dette er.

Okkupasjonen har også monetære sider som stjeling av olje og gass i området, sterk konkurranse med Jewnited States of America, men også opprettelsen av Ben Gurion kanalen som skal ha sin utgang i middelhavet nettopp i Gaza. Dette prosjektet binder det Indiske hav sammen med Middelhavet på lik linje med Suez kanalen og tar kontrollen over denne ut av hender de ikke kontrollere fullt ut.

Og Norge står atter som de nyttige idiotene, med en fullstendig Khazar kontrollert stat og media, hvor de viktiste posisjonene såsom Riksadvokat, UD, etc er enten direkte besatt av dem selv eller via lydige etniske nordmenn.

Vi er landet som støtter Rothschildistan fullt og helt i virkeligheten, men er deres kritiske fiender utad, dvs en trojansk hest.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Et Annet Navn
1 måned siden

Man kan ikke fraskrive judanes kollektive ansvar for all bestialitet zoonistisk misdannelse israhell begår på Palestinsk jord og terror i hele verden.
Det er menige judar som mater judiske fascismen med sin støtte og energi.
De er besatt av demoner og stormanns galskap. De tar med seg sine jude-unger og matpakker for å kose seg med skue av barnedrap i Palestina.

De føler seg store og ustraffelige bak united Stupids rygg.
Akkurat nå planlegger judar sammen med sin stupid hvite bror en stor provokasjon mot okkupert Palestina (israhell)
for å legge skyld på Iran som påskudd for bruk av atomvåpen i Midt Østen
slik judar har gjort i Beirut.
Norge kan håpe at judar ikke bomber det med atombomber som takk for tungt vann og allsidig hjelp og støtte til israhell.

Da har nordmenn en sjanse å bli de siste dagers heldige som vil misunne de døde.

« Forrige artikkel

Norge våkner. Ble vi lurt?

Neste artikkel »

Iran og Israel. Krigshisserne har blod på tann – la oss ta et steg tilbake

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x