Google-sperre innført for norske journalister

5.3K visninger
14 minutter lesetid
45

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har i fellesskap vedtatt å innføre Google-sperre for journalistene i norske aviser. Dette innebærer at journalistene ikke lenger kan benytte Google som arbeidsverktøy i journalistarbeidet. Dette blir begrunnet med behovet for å øke avisenes kvalitet i møtet med konkurransen fra internett.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund  Per Edgar Kokkvold

Presseforbundet: Vil øke avisenes kvalitet pga. konkurransen fra nettet

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold opplyser om at initiativet til ”En Google-fri presse” kom i forkant av årets SKUP-konferanse. Det var for å forbedre kvaliteten på den undersøkende journalistikken, kjent som gravejournalistikken, at det ble vektlagt at skikkelig graving gjøres best ute i felten og ikke foran en datamaskin.

Redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen

Redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen, som Oslo Redaktørforening nylig kåret til årets redaktør for 2009 sier at dette er et tiltak som han har tro på nytteeffekten av:

Klassekampen: Et tiltak man har tro på nytteeffekten av

– Våre oppegående journalister har lenge vært klar over at ukritisk bruk av internett er et minefelt av useriøs informasjon. Det som er viktig for oss er å utvikle våre direkte kilder og å supplere med dybdekunnskap og viten over et bredt spekter. Dette har vært vår suksessformel over tid nå, og det nevnte tiltaket vil bidra til økt fokusering på dette. Husk at Klassekampen ble fjorårets opplagsvinner blant avisene sier Braanen med et bredt smil.

Redaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv

Redaktør og adm. dir Amund Djuve i Dagens Næringsliv sier at han var blant dem som raskt innså nytten av det nye tiltaket.

Dagens Næringsliv: Innså raskt nytten av å kutte ut Google

– Vi bruker altfor mye tid i dag på å nøste løse tråder på nett. Det skal bli greit å få en fast ramme rundt dette. Det vi sliter mest med nå er faktisk at vi ikke kan skrive fritt om de temaene som vi ønsker å gå dypt inn i. Et eksempel på dette er USAs sentralbank The Fed.

Verdens finansmarkeder holder nå pusten for hva som kommer til å skje i markedene hvis The Fed blir tvunget til å åpne bøkene, et scenario som rykker stadig nærmere.

På spørsmål om hvorfor DN velger å tie om The Feds indre organer inkludert manglende regnskaps- og revisjonsplikt for beløp med mange nuller bak svarer Djuve med et flyktig glimt av frykt i stemmen:

– Jeg sørget for en fyldig dekning av Bilderbergmøtet i 2003 og mente at det måtte være et SKUP-scoop. Mer vil jeg ikke si om den saken.

Sjefredaktør Tom Hetland i Stavanger Aftenblad

Sjefredaktør Tom Hetland i Stavanger Aftenblad bifaller blokkeringen av Google.

– At våre journalister sitter og googler vilt har vært et økende problem den siste tiden.

Stavanger Aftenblad: Bifaller blokkeringen av Google

– Vi i Aftenbladet har en innarbeidet praksis for nyhetsformidling som hverken vi eller våre lesere ønsker å gi slipp på. Vi tenker ikke selv – vi analyserer ikke – vi observerer ikke – og vi kritiserer ikke de som har makt, hverken USA, WHO eller Norges regjering. Dette er ikke journalisters oppgave, heller ikke redaktørers.

– Som redaktør anser jeg at vår oppgave er å mene noe mens vi rapporterer om det som skjer. Men vi kan ikke mene hvasomhelst, vi mener jo det samme som resten av den vestlige mediaverdenen, for å si det sånn.

– La meg benytte 11. september-terroren som eksempel. Ingen av oss i redaksjonen har noen som helst grunn til å trekke gyldigheten av den offisielle 911-rapporten i tvil. Mao. var det kun muslimske terrorister som fikk de tre tårnene i New York til å falle. Rapporten er tross alt blitt til under det kyndige overoppsyn av George W. Bush og Dick Cheney. Dette er to moralsk høyverdige mennesker som da de var USAs statsledere ikke bare for meg,  men for hele den vestlige verden, fungerte som fyrtårn i den vanskelige tiden mens krigen mot terror har pågått.

– Hvis vi skulle sitte stille og søke etter huller i 911-forklaringen som sikkert kan påvises om det granskes med lupe eller med Google (han ler) vil vi henfalle til et journalistisk nivå som er under vår verdighet. Dette er minst av alt hva våre lesere ønsker.

Sjefredaktør Arne Strand i Dagsavisen

Sjefredaktør Arne Strand i Dagsavisen har stor tro på verdien av Google-forbudet.

– Dette har jeg ventet på lenge. At det trekkes en tydelig linje i sanden mot det useriøse internettet er nettopp hva norsk dagspresse trenger nå.

Dagsavisen: Har ventet på det lenge

– Det virvles opp så mye støv via nettet nå, og Google har hovedskylden for dette. Det hersker en slik grad av informasjonsmessig uetterrettelighet nå at mediaverdenen er i fare for å gå av hengslene. Hvis dette vedvarer er det særlig  våre kjære lesere som vil bli rammet pga. den økte forvirring om hvilken virkelighet som er den virkelige som nå er i ferd med å bli skapt.

– La meg gjøre en ting klart; vi i avismedia er på ingen måte uvitende. Vi vet utmerket godt hva som foregår i Norge og i verden for øvrig. Dette har imidlertid lite eller ingenting å gjøre med de nyhetene som vi velger å formidle til leserne.

– La meg bruke USAs president Barack Obama som eksempel. For omtrent en uke siden skrev Dagsavisen over hele forsiden: ”HISTORISK IGJEN. Barack Obama sammenlignes igjen med de største. Og etter presidentens seier i kampen om en helsereform i USA, likestilles han med giganten Franklin D. Roosevelt. ”

– Selv om vi maler et glansbilde av Obama og hans helsereform så tro ikke at vi er uvitende av den grunn. Jeg vet godt at det er og har vært massiv motstand mot helsereformen fra de brede lag av folket, bl.a. ved at 2 millioner amerikanere aksjonerte i Washington DC i fjor under mottoet KILL THE [health] BILL.

Vi vet jo at borgerrettighetsgrupper og delstater i hopetall praktisk talt gjør opprør nå fordi de anser at Obama er i ferd med å føre USA mot fascisme ved å benytte helsereformen som en trojansk hest for dette.

Med tanke på at helsereformen inneholder ”et hemmelig tillegg med svært liten skrift” som sier at alle amerikanere må microchippes med en “class II device that is implantable” for å få adgang til helsetjenester er jo dette forståelig.

– Jeg ville jo ikke like om noen jeg er glad i måtte gå rundt med en microchip under topplokket som en biorobot, selv om en microchip trolig ville ha gjort meg til en bedre  redaktør (han ler). Så jeg skjønner at Obama har fått TRAITOR-stempelet i pannen; et raskt Google-søk på ”Obama traitor” gir 16 millioner treff. Men Dagsavisens oppgave som en modig og seriøs avis som formidler de viktigste nyhetene er ikke å beskjeftige seg med slike temaer. Derfor setter vi så stor pris på friheten fra Google som vil gi tilbake et nødvendig felles fokus internt i redaksjonen.

Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten

Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i mediehuset Aftenposten sier dette er en tidsriktig og media-moderne beslutning:

Aftenposten: En tidsriktig og media-moderne beslutning

– Før jeg ble tilsatt som sjefredaktør registrerte jeg hvor mye informasjonsmessig støy og støv som ble virvlet opp av Google-bruken til journalistene. Dette resulterte i mange løse tråder, men lite håndfast stoff.

– Aftenposten skal fungere som et informasjonsmessig anker og være en meningsbærende avis som påvirker samfunnsutviklingen. For fortsatt å lykkes med dette må vi basere oss på godtatte kilder for sikker informasjon; noe det useriøse internettet bidrar med i ubetydelig grad.

– Et økende problem med dagens journalister, særlig de yngre, er at de tror at de kan finne ut av ting på egenhånd ved et par raske Google-søk, hvor det ikke engang er klart hvem som er kilden.

– La meg bruke svineinfluensavaksineringen som eksempel. De fleste er nå enige om at hele affæren  var skandaløs; de fleste som ble rapportert døde av svineinfluensa var alvorlig syke fra før, vaksinen var ikke testet og mange ble syke av vaksinen. Vår egen Ulf Andenæs erkjente dette villig vekk i et møte om skjult makt som fant sted i Polyteknisk Forening nylig.

– Tror du det var vanskelig for våre journalister å vite at vaksinen kom til å forårsake mer skade enn nytte ? Vi behøvde ikke engang å Google opp vaksine-virkningene; vi mottok jo horder med epost fra personer – som trodde de visste mer enn oss – som tryglet oss om å gå ut og advare mot vaksinen. Men gikk vi i Aftenposten ut og advarte mot å ta vaksinen etter at vi nærmest var blitt dynget ned av kritisk informasjon om vaksinen ? Naturligvis ikke ! Vi nøyde oss med å tute med ulvene i det rituelle norske media-sirkuset: ”Pandemien har nådd nye høyder ! Mangel på vaksine i mange kommuner !” osv.

– Det morsomme er jo at ”sykdommen svineinfluensa” forsvant med en gang vi sluttet å rope ulv og hovedvaksineringen var over. Hvem bryr seg vel nå om det faktum at de som ikke tok vaksinen fortsatte å være friske som fisker ? Eller at mange som tok sprøyta ble slått ut i ukesvis, fikk smerter i beina, mistet smakssansen eller fikk svineinfluensa fra selve sprøyta ? Dette viser at vi i media ennå er samfunnets commandeering force og at ryktene om papiravisenes død og internettets seier er betydelig overdrevet.

– Vi har allerede planene klare for å rope mer ulv til høsten: ”Ny svineinfluensapandemi er varslet !” Bare vent så skal du få se, hvordan vi vil klare å fylle opp køene til vaksinesentrene nok engang. Og mens vi nå er inne på vaksiner: Nå holder vi på å planlegge en skremselskampanje mot meslinger; ”fare for meslingepidemi fordi mange strunter i å la seg vaksinere og dermed setter sin egen og andres helse i fare osv.”. Du vet at meslinger er den barnesykdommen som mest bidrar til å styrke immunforsvaret hos barn som har vært så heldige å få sykdommen.

– Dette er noe vi er blitt bedt om å bidra med av våre ”bakmenn” i legemiddelindustrien. Årsaken til dette er at stadig flere foreldre er blitt negative til trippelvaksinen MMR. Det florerer med seiglivede rykter om at MMR forårsaker alt fra autisme til allergi. Dessuten er det nå en akutt fare for at ferske rektor-observasjoner om at dagens barn er sykere enn noengang kan kobles til det faktum at den nye generasjonen med sykelige barn har det til felles at de har fått MMR-vaksinen gjennom skolehelsetjenesten.

– Et bidrag vi allerede har ydet for å fremme MMR-vaksineringen, er å advare mot ”smittefester”, hvor bevisste foreldre bringer sine barn sammen for at de skal bli smittet av meslinger slik at de kommer ut av barndommen med et styrket immunforsvar, og ikke et svekket immunforsvar som MMR-vaksinen jo bidrar til.

– Er du klar over i hvilken grad Google bidrar til å skape ubegrunnet vaksinefrykt ? Må jeg nevne nettstedet TheFluCase.com ? Makan til sprøyt som serveres der, og det verste er jo at mange ser ut til å tro på dette sludderet. Aftenpostens oppgave er å bidra til at informasjon fra WHO, Folkehelseinstituttet, Merck og GlaxoSmithKline presenteres for massene på en mest mulig overbevisende måte.

– Vi her i Aftenposten har ennå et viktig folkeopplysningsarbeid å gjøre på vaksine-fronten. Fri oss fra Google ! avslutter sjefredaktør Haugsgjerd.

Redaktør Lars Helle i Dagbladet

Redaktør Lars Helle i Dagbladet ønsker også Google-forbudet velkommen.

– Googling legger unødig beslag på tid og ressurser. Det tar jo tid å pløye gjennom et hav av useriøs info mer eller mindre på måfå. Jeg antar at vi umiddelbart vil spare inn en time pr. journalist pr. dag på at Google-bruken nå er fjernet. I Dagbladets nåværende økonomiske situasjon vil dette komme godt med, det kan jo nesten knyttes til å være eller ikke være.

Dagbladet: Ønsker det interne forbudet velkommen

– Vi har deadlines å forholde oss til. Dette tilsier jo at grundighet og kryssjekk er noe vi ikke har tid til.

– Journalistene våre er lenge blitt oppmuntret til å motta tips gjennom Twitter og Facebook, noe som har ført til flotte forsider av typen menige Marte er kommet i uløkka. Ingen har vel hørt om hu Marte før, unntatt bestemora hennes som vel satte morgenkaffen i vrangstrupen da hun fikk se avisen,  men det er nå sånt som selger. Dette er noe vi kan.

– Informasjon er noe vi har mer enn nok av, problemet er å velge blant alt det vi får inn, og til det trenger vi i hvert fall ikke Google som har gjort vondt verre.

– Journalister er flokkdyr som tuter i munnen på hverandre om det samme. Enslige steppeulver som kan komme opp med en avsløring er ute nåtildags. Jo mer enstonig flokken hyler, jo mer salg får vi. Folk liker å høre om det samme igjen og igjen, først i morgenavisen og så i TV-nyhetene om kvelden med en liten vri: Terror, klima, naturkatastrofer, småkriminelles kalamiteter eller eksesser, politisk småsludring, kjendiseri, følelsespornografi og ikke minst været. Nå i påsken kjører vi fargeforsider med gul sol og blå himmel både på onsdag og på lørdag. Vi anser oss for å være i underholdningsbransjen, men fordi vi har så gode kultursider så går vi nå både SE & HØR og HER & NÅ en høy gang. Dessuten er vi flinkere til å pynte med godt vær.

– Vi vil ha uopplyste og ikke vitebegjærlige journalister. Nettaktive snushane-journalister, besserwissere og oppkomlinger vil vi bli spart for, og vi regner med at Google-forbudet vil føre til at de dette gjelder vil skjønne at Dagbladet ikke er noe blivende sted for dem.

– Ved at vi nå i stor grad benytter vikarer lykkes vi å holde et kunnskapsnivå som er mer eller mindre på samme nivå som det uvitende og forvirrede publikum, det som jo er vår hovedmålgruppe. Dette gjør at det vi skriver lettere faller i god jord. Jo mindre googling – jo bedre vil vi lykkes med dette ! avslutter Dagbladets ferske redaktør Lars Helle.

Sjefredaktør Bernt Olufsen i VG

Sjefredaktør Bernt Olufsen i VG faller inn i folden av kollektiv media-enighet.

– Folk leser VG som aldri før mens de skjønner mindre og mindre av det som foregår. Vi ønsker ikke å endre dagens suksessformel, som er å drukne folk i forvirrende og småpludrende VG-oppslag, slik at folk føler behov for enda mer info, noe som de naturligvis får fra VG, supplerer Olufsen leende.

VG: Google er sand i mediamaskineriet

– Vi lever høyt på lesernes uvitenhet. Google utgjør en trusel mot dette. Det er derfor til det beste for alle parter at Google ikke lenger utgjør et arbeidsverktøy for en seriøs avis som vår.

– Siden det er påske nå med et par avisfri dager kan jeg si litt om hvordan vi tenker bak våre media-murer, sier Olufsen velvillig, hvoretter han fortsetter:

– Vår hovedoppgave er ikke å gi leserne ny informasjon. Dette skaper bare usikkerhet og forvirring, og kan føre til at vi mister lesere.  Vår hemmelige suksessformel; kall den gjerne VGs Coca-Cola oppskrift, består av 90% resirkulert info og bare 10% ny info. Den er utprøvd og den fungerer og mer enn 1 av 2 nordmenn er nå VG-lesere, om ikke hver dag.

– Hvis vi endrer formelen, la oss si at vi kjører som hovedoppslag at World Trade Centre bygningene ble sprengt den 11. september 2001, vil det innebære at vi snur formelen på hodet, ved at 90% ny info og bare 10% kjent info benyttes. Det vil fort føre til at vi mister lesere fordi det vil skape usikkerhet. Dette vil kunne få mange til å søke info på egenhånd for å komme til bunns i ting og få klarhet i tvilen som VG selv har skapt, f.eks. ved at de begynner å benytte internett mer aktivt, hvoretter vi lettere vil miste dem som lesere. På den måten skaper vi bare ris til egen bak.

– En følge av 90/10-oppskriften er at vi i liten grad foretar avsløringer nå, selv om vi naturlig nok hiver inn noen lodd i SKUP-trekningen hvert år for å gi inntrykk av at vi ønsker å være med på å avsløre maktmisbruk i samfunnet, hvilket vi faktisk ikke er. Derfor har VG helt kuttet ut å bruke fløyteblåsere og ”deep throat”-kilder som kilder. Dette avspeiles f.eks. i hvordan nyansatte journalister læres opp til å innordne seg i dagens VG.  Ved at de viser talent i form av lydig copy/paste-bruk og å etterkomme oppdragsgivernes ønsker blir de forespeilet opprykk til å få sin egen portefølje. De moderne deep throat-kildene (Olufsen ler) er nå PR-byråer og de informasjonsansvarlige i de store selskapene og i det offentlige.

– Våre journalister er som partipamper i det gamle Sovjet. De får privilegier for å adlyde instrukser ovenfra. Vi forventer at den enkelte journalist ikke tenker selv, og ikke stiller seg kritisk til vår gjeldende publiseringspolicy.

– Ved at tilgangen til Google fjernes vil dette falle vesentlig enklere, ikke minst ved at alle journalistene vil bli stilt på lik linje.

– Vi kan ikke ha journalister som går rundt og tror at de vet noe som avviker fra avisverdenens eget verdensbilde, bare fordi de fant noe etter å ha benyttet Google.

– La meg bruke Osama bin Laden som eksempel.  Så sent som i år (2010) har VG hatt blikkfangende oppslag om dagens Osama bin Laden; den moderne Ali Baba-røveren som VGs leserne aldri blir lei av å høre nisse- og røverhistorier om, ikke minst fordi det aldri blir bekreftet at det virkelig er han det dreier seg om.

– Og hvorfor får vi liksom ikke helt bekreftet at det dreier seg om bin Laden i egen person ? La meg stille et motspørsmål:

– Hva skjer om du googler “Osama bin Laden dead” ? Da får du opp så vel i Wikipedia som i den anerkjente nettkilden Whatreallyhappened.com at Osama bin Laden er død – nissefar med turban er faktisk dønn død og har vært det lenge…

– Er du klar over hvor mye salg VG vil tape på å gå ut med at bin Laden har vært død i 8 år nå ? Sagt på en annen måte så har VG levd høyt i åtte år på å publisere våre røverhistorier om Osama bin Baba.

– Tar du livsløgnen fra en gjennomsnittlig norsk avisleser tar du også vekk mye av avisgleden. Vi er i illusjonsbransjen, velg selv om du vil kalle det for folkeopplysning eller for folkeforvirring, sier Olufsen med et selvironisk skuldertrekk.

Google er bare sand i vårt vellykkede publiseringsmaskineri og vi er glade for at vi nå er blitt kvitt det, avslutter VG-redaktør Olufsen.

Si din mening om avisenes selvpålagte Google-forbud her !

Send en epost og si din egen mening til redaktørene som har forbudt sine journalister å bruke Google i arbeidet !

Norsk Presseforbund generalsekretær Per Edgar Kokkvold
kokkvold@online.no

Klassekampen redaktør Bjørgulv Braanen
bjorgulv.braanen@klassekampen.no

Dagens Næringsliv redaktør og adm. dir. Amund Djuve
red@dn.no

Dagsavisen redaktør Arne Strand
arne.strand@dagsavisen.no

Mediehuset Aftenposten sjefredaktør Hilde Haugsgjerd
hilde.haugsgjerd@aftenposten.no

Dagbladet, redaktør Lars Helle
lars.helle@dagbladet.no

VG sjefredaktør Bernt Olufsen
bernt.olufsen@vg.no

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

45 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Jostein
Jostein
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Jeg har problemer med å se hvordan dette Putin-sitatet støtter teorier om at andre enn Daesh stod bak terroren i Paris.

“I provided examples based on our data on the financing of different Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL) units by private individuals. This money, as we have established, comes from 40 countries and, there are some of the G20 members among them,” Putin told reporters.”

I mangel på bedre uthevinsgmåter, så gjentar jerg: “by private individuals”.

Er det i hele tatt overraskende på noen at Daesh får finansiell støtte fra private som støtter skaen deres, og at noen av disse også befinner seg i vestlige land. Jeg trodde dette var allmenn kjent.

Hvordan tolket du Putins utsagn, Hans Gaarder – og hvem tror du stod bak terroraksjonene i Paris?

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

En av hensiktene med de fabrikerte aprilspøk-utsagnene i dette oppslaget har vært å vise hvordan det er mulig å begrunne praktisk talt ethvert nøttepåfunn på en slik måte at det kan høres fornuftig ut…

Det kan jo kaste lys over opptil flere av de mange nøtte-påfunnene som nå hagler over oss nordmenn: Fra rasering av akuttkirurgi ved norske lokalsykehus til installering av unødvendige og helseforstyrrende “bestrålingsbokser” som er kjent som smartmetere (dvs. “stupidmetere”) i norske hjem…

Apropos norske media, så minner jeg om presentasjonen av TABU-listen for norske media førstkommende onsdag (4. nov.) kl. 17-20 i Eldorado Bokhandel i Oslo:
http://www.hansgaarder.info/arrangementer/tabu-listen-for-norske-media/

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Bernt Olufsen slutter i VG
VGs ansvarlige redaktør slutter etter 17 år.

Nå når papir og digitalt skal jobbe integrert i ett selskap, inntrer et nytt tidsskille i VGs utvikling.

Torry Pedersen blir den nye ansvarlige redaktøren for det sammenslåtte VG fra første mars.

– Mitt prosjekt har vært å gjøre løssalgtabloiden VG til et medium som virkelig setter dagsorden for både det folkelige og det offisielle nyhetsbildet i Norge. Det gjør dere i dag, og jeg har vært mektig stolt av hva dere har utrettet, sier Olufsen.

http://www.dn.no/forsiden/etterBors/article2062203.ece

VG har satt dagsorden for både det folkelige og det offisielle nyhetsbildet i Norge…! Her er noen eksempler:
– Svine-sprøyta; vart dokk skræmt no?
– Jakten på bin Laden (ikke ettersøkt for 911 – død siden 2002)

Og nå den nye følelses-farse-føljetongen: Jakten på Marie Amelie!!

Er ikke AGENDA bare et annet ord for “dagsorden”. Mao. at VG er særs stolte over å ha bidratt til å fremme og fronte NWO-agendaen…

Hvil deg på de selvtilfredse laurbærene nå Olafsen, mens ubetalte bloggere gjør de virkelige journalistjobbene nå for tiden…de som innebærer at det vises samfunnsansvar…

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

VG`s nettavis bes slette sine komentarer, altså være strengere kontroll. Tas opp i Dagnytt 18 nå.
Er vel bare begynnelsen dette å, snart vil man ikke kunne si hva man mener uten å bli satt bak lås og slå, for mange leser frie tanker lettere på internett.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Papir-Dagbladet mistet 1 av 10 lesere siste halvår ! VG mistet bare 1 av 15 lesere. Dette ifølge ferske lesertall fra TNS Gallup: http://www.mediebedriftene.no/novus/upload/pdf/Lesertall/PDF%20grunnlag%20_avis%2010-2.pdf

Litt pussig er det jo at redaktør Lars Helle i Dagbladet idag står frem og jubler for at “nu går alt så meget bedre”: http://www.dagbladet.no/2010/09/15/kultur/media/aviser/innenriks/dagbladet/13404327/

Det ser ut til at “trikset” til jubel-Helle er at lesertallene fra nett-Dagbladet slås sammen med de miserable papirtallene, slik at “Dagbladet totalt” nå går så det ljomer. Hvis dagbladet.no nå er blitt så bra, vil ikke avislesere da kunne komme til å tenke: “Hvorfor betale for noe når jeg kan få noe som er enda bedre gratis ?”.

Ser forresten at nett-dagbladet har fornyet layouten: http://www.dagbladet.no har nå brede bilder øverst fra side til side som gjør seg godt, jeg mener da å ha sett dette et annet sted først…

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Glemte visst lenken som Kokkvolds ord er hentet fra: http://nrk.no/programmer/radio/norgesglasset/1.6159634

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Kokkvold i Presseforbundet: Dagbladet har mange tenkende lesere !!

Bare så det er sagt, fra høyeste hold blant Norges media-pakk, GENERALSEKRETÆR Per Kokkvold i Norges Presseforbund, så kan Nyhetsspeilets kommentatorer gå hjem og vogge, og slutte å lese artiklene på Speilet og heller bla opp en Dagbladet-avis dersom vi ønsker å finne ut litt mer om hva skjer skjer bak kulissene i denne verden.

Det er de som leser Dagbladet anno 2010 som er samfunnets mest årvåkne, kritiske og mest selvstendige oppegående mennesker, ifølge tankepolitiets generalsekretær Kokkvold:

“Per Edgar Kokkvold er generalsekretær i Norges Presseforbund, og en av de mange som kritiserer Dagbladets journalistikk om dagen. Forsider om heftig feriesex har blitt avløst av andre om dårlig sommersex, og denne uka har leserne fått historien til en mann som hadde fått stjålet penisen sin.

Og kommentatorer i andre aviser har ikke latt sjansen gå fra seg til å skjelle ut Dagbladet: Aftenpostens kommentator Kathrine Aspaas kalte Dagbladets fokus på sex “seksuelt umodent”, og redaktøren i Nordlys, Hans-Kristian Amundsen, mente at Dagbladet løy om Trond Giskes festivaltur.

I tillegg skriver andre aviser om intern krangling, og kraftig fall i opplaget. Men på tross av kritikken mener Kokkvold at det er viktig at Dagbladet ikke forsvinner.

– Dagbladet bør oftere appellere til tenkeren i oss, for de har mange tenkende lesere. Samfunnet trenger et Dagbladet slik det er på sitt beste – som følger med i kulturlivet og tør å ta dristige standpunkter, sier Kokkvold.”

Her er et eksempel på en av Dagbladets “dristige” artikler av nyere dato:
http://www.dagbladet.no/2010/08/28/nyheter/utenriks/usa/politikk/afghanistan/13155366/

I artikkelen benyttes Cubas diktator, jesuittlakei, medlem av MaltaOrdenen og durkdreven demagog/propagandist Fidel Castro som sannhetsvitne for at “det er ugler i 11. september-mosen”. Som Dagbladet sier i ingressen:

“Fidel Castro mener Osama bin Landen blir betalt av CIA” (“bin Landen” – ikke bin Laden). Nå har vel Smurfen eller flere artikler her på Speilet allerede i fjor, påpekt forbindelsen mellom CIA og bin Laden.

Men Dagbladet unnlater å opplyse om at bin Laden er DØD !

Bare et spørsmål til slutt: Har Dagbladet de mest våkne eller de mest sovende leserne siden dagens Dagbladet-kjøpere tydeligvis setter pris på å få servert så mye uetterettelig søppel-info fra det som engang var en bra avis ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Når Dagbladet svikter så kan vi være glad for at vi har TV2 som kan fortelle oss at det er en som har urinert på offentlig sted i Haugesund i natt :)

Det burde i grunnen vi alle gjøre når NWO tar papirpengene fra oss :P

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/urinerte-paa-minibank-i-haugesund-3276506.html

NRK svikter heller ikke sine NWO ledere dem dem slår stort opp at en amerikansk tjenestemann hevder at Taliban planlegger flere angrep mot utenlandske hjelpearbeidere i flomrammede Pakistan.

Tjenestemannen, som ønsker å være anonym, har uttalt seg til både BBC og nyhetsbyrået AFP om Talibans angivelige planer

Propagandaen kjenner ingen grenser der selv et haarp skapt katastofe med 20 millioner husløse kan brukest i kampen mot terror

TV2 kunne melde at katastrofen i Pakistan ville føre til massiv rekrutering til Taliban

Da er det bra at USA sender store styrker inn i Pakistan kamuflert som hjelpearbeidere som kan beskytte oss mot Taliban :)

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7264549

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Så jeg Dagbladet dødt idag ? Én time før stengetid på min nærbutikk Kiwi et sted i Oslo: 2 nesten helt fulle avis-stativer med usolgte Dagblader. Og attpåtil lørdagsutgaven da’gitt. Kan det ha noe med hovedoppslaget å gjøre: “Snåsamannen snur; vil la seg undersøke før sin død”.

Hallo i luken, hva tror de at de vil finne ? Det minner om at de la Albert Einstens hjerne i sånn derre ta vare på-oppløsning, i håp om å finne geniet hans et eller annet sted inniblant noen celler.

Hvis Dagbladet vil komme til bunns i sannheten om Snåsamannen, hva da med å intervjue noen tusener av alle de som han har hjulpet i årenes løp ? Hva en “undersøkelse” av dagens snåsamann måtte finne eller ikke finne endrer da vel ikke det faktum at mannen har skapt høyst bevislige resultater (i motsetning til mange norske leger, men de tjener jo så fett at da gjør det vel kanskje samme nytten for dem).

Jeg ser ikke særlig mange lese avisen på Tbanen om morgenen heller. Men da jeg var en tur på landet nylig, innom et tettsted hvor jeg gikk av toget så så jeg opptil flere samtidig som bar på en avis – men det var nå VG.

Er dette Dagbladets nye motto: Hverken for by eller for land ?

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

ALLE er under MK (mind-control) og tydelig vis ja som du så fint observerte kjære Ulven, så er noen under sterkere hypnose enn andre! Liker idèene du har kjære Ulven, greia er at sterke krefter ikke vil vi skal forstå ting, onde krefter..

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

Og JA selvsagt, husker dere at Jagland var syk og innlagt på sykehus for noen år siden? Og han ga jo krigsprisen til Obama og skrønte om at den var Nobelpris og greier. Hva tror dere de gjorde med han på sykehuset da? Jeg er 100% sikker og overbevist at de selvsagt la implantater i kroppen hans, sånn at de kan ha full kontroll og styring på ham nå, implantater med ordre fra demoner. WAKE UP NORWAY!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Ha ha!
-Jeg kjøper ikke kjønnsorganer, og da snakker jeg om aviser!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Til ulvens kommentar. :)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

scroogle er egentlig google. Dvs: scroogle skraper søketreff fra google og gir det til deg på en slik måte at……..google ikke ser hva du holder på med/hvem du er osv.

Huff nei, jeg er ikke glad i Dagbladet/VG/Klassekampen/Aftenposten. (Men noen lokalaviser er OK.) Dølle greier de skriver. Leser faktisk bare Pondus, Lunsj og Sofie’s verden om de er der. Nyheter får jeg stort sett hos http://www.rense.com . Og hører av og til på Spaceman (A view from space / Gary Bell).

Ser at engelsk media ikke er så verst. Rense har ofte historier derfra. Daily News, Independent, Guardian.. Har vært en del veldig rett-fram artikler der de siste årene.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Nå jobber ikke jeg i Dagbladet, men jeg prøvde å SCROOGLE “Dagbladet bin Laden”. Her er hva jeg fikk opp som nr. 1 !

“Bin Laden engasjerer seg i klimadebatten. Lar Bush gjennomgå for at han avviste Kyoto”. Signert Dagbladet-journalist Arnhild Kristiansen:
http://www.dagbladet.no/2010/01/29/nyheter/utenriks/terror/10158023/

Jeg tror ikke at Dagbladet har adgang til Scroogle ! De må jo kunne komme til å grave opp så mye som de må skamme seg over at de vil gjøre alt i verden for at ikke barnebarna skal få vite om det.

Jeg ser for med Dagbladets forside i morgen: “Jens Stoltenberg refset av bin Laden for å ha utsatt CO2-rensing av Mongstad !”

Muligheter for humor rundt Dagbladets røre-journalistikk ser ut til å bli stadig bedre, men hvorfor er D-gjengen så forbasket selvhøytidelige ??

Jeg kan ikke huske hverken at en D-bladet journalist har utvist selvironi eller at jeg har ledd en eneste gang av noe som har stått på trykk i D-Bladet…

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Kan de bruke scroogle?

https://ssl.scroogle.org/

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Nok en stor sol på Dagbladets forside idag !

Avisen Dagbladet, som i det siste har begynt å ymte mer og mer om “konspirasjonsteorier”, oppfører seg selv heller merkverdig.

Her er noen teorier om hvorfor Dagbladet kjører frem godvær over hele forsiden dag etter dag:

1. Dagbladet forsøker å innfører en babylonsk-egyptisk pagan-kult i form av soltilbedelse (Isis – Horus – Osiris) som en del av New Age agendaen.

2. Dagbladet bedriver cover-up ved hjelp av illusjonsskaping fordi i morgen vil være uten sol pga. chemtrails.

3. Dagbladet har funnet suksessformelen: Godvær på forsiden dag ut og dag inn ser ut til å være det eneste som vil kunne redde papir-Dagbladet fra å bli historie…

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

hahahah :D Ulven du er ikke alene. Har tenkt på det der selv. De spiller på folks lykke som avhenger av at solen er ute slik at vi kan være utegående og sosiale. Derreter sprayer de himmelen fult av solkrem, og en hel nasjon går deppressive som sol-junkier, og når den først dukker opp igjen ser du biler etter biler stoppet opp på motorveien for å sole seg på panseret.

Snart selger solariumslosjen billige solrør som du kan ta med deg overalt

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

arifkarim, aviskjøperne og avisene er kunder og leverandører som har inngått en “kontrakt” slik det er mange andre eksempler på i samfunnet:
– Rørleggeren sørger for at det er fri flyt av vann uten lekkasjer
– Bilmekanikeren sørger for at bilene fortsetter å rulle
– Flyttebilen flytter jordisk gods fra A til B

Hvilken kontrakt benytter avisene overfor sine lesere, og hva er det leserne oppfatter at kontrakten går ut på ?

I praksis styres avisene av en usynlig hånd, som misbruker dem til å bedrive desinformasjon og mental kondisjonering av sine lesere, som er i den gode tro at de får opplyst sannheter og ting som er nyttig å vite.

Et av de mer ekstreme eksemplene på avisenes misbruk av lesernes tillit var i fjor høst, da særlig VG og Dagbladet benyttet hele verktøykassa av propagandaknep for å lure sine lesere til å ta den farlige svinesprøyta. Dette innebar at aviskjøperne betalte for å bli fysisk forgiftet (i tillegg til den mentale forgiftningen som avisene stort sett bedriver hele tiden og som mange er avhengige av å få tilført).

Uansett hvordan man vrir og vrenger på dette faktum så var det et svik i forhold til aviskundenes oppfatning av sin kontrakt med avisene. Det kan kanskje sammenlignes med at en flyttebil med lass tar feil av veien, og i tillegg til å ha brakt lasset til feil sted har et uhell slik at flyttelasset forsvinner i fjorden, hvoretter flyttebilfirmaet sier at det er sånt som skjer og at kunden har ingen rettigheter mht. å få kompensasjon for bruddet på kontrakten.

Media trenger å klippe båndene til THEY som de ennå styres av, og begynne å inngå hederlige kontrakter med sine betalende kunder basert på at de har ærlige hensikter med sin formidling av informasjon for å fylle kundenes behov. På en eller annen måte har Nyhetsspeilet (som er gratis !) en slik “kontrakt” med sine lesere, både de faste og de spredte, da jeg ikke har kunnet se at Speilet utfører en agenda som styres av skjulte krefter.

Motto for dagen: Hvorfor betale for å bli forgiftet av avisene når du kan få tilgang på info fra Nyhetsspeilet gratis ? Dessuten hender det at det slumper inn elementer av humor her på Speilet (jeg lo et par steder da jeg leste denne snutten, særlig avsnittet om Bush, Cheney og 911-rapporten:
“Rapporten er tross alt blitt til under det kyndige overoppsyn av George W. Bush og Dick Cheney. Dette er to moralsk høyverdige mennesker som da de var USAs statsledere ikke bare for meg, men for hele den vestlige verden, fungerte som fyrtårn…”).

Selv går jeg glipp av avisenes eventuelle elementer av humor siden jeg ikke leser aviser, men jeg kan faktisk ikke huske å ha ledd av noe som har stått i en norsk avis.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Jeg lo jo mye da den såkalte influensaepedemien ikke “funket” som ventet, og også da finansfyrster ble latterliggjort i samme aviser som hedret dem “før” den økonomiske krisen av 2008 :D

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Har ikke hoffnarrers oppgave opp gjennom historien vært å formidle sannheten til herskerklassen – sannheter som har vært så sterke at de har måttet kamufleres som spøk og fjas for å kunne bli fremsagt ?

Det ser ut til at Norges mediaverden har fått sin hoffnarr i Nyhetsspeilet. Men jeg har inntrykk av at de norske mediarottene ikke klarer å sette pris på at narrespeilet blir plassert foran dem så de kan betrakte seg selv fra litt avstand.

Hvor lenge kan avisene fortsette å virre rundt i sin hengemyr av fortielser, hykleri, løgner og uvitenhet mens de samtidig hevder at de vet mer enn oss andre, og at deres oppgave er å “opplyse” sine lesere ? I realiteten er det jo omvendt, avisene overlever på å føre sine lesere bak lyset ved å fokusere på nøtte-nyheter som er uten betydning i den større sammenhengen og er glemt neste dag.

Hvor lenge kan avisenes viktigste “asset”, dvs. kritiske suksessfaktor fortsette å være sine egne leseres mangel på informasjon ?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

De gjør jo bare “jobben” sin Ulven! :D
“Opplyser” oss inn i en verden som ikke “eksisterer”. Noen eksempler:
Terror, Frykt, Epidemi, Kriser, Mangler osv.
Alt dette er menneskeskapt, som er en konsekvens av våre “egne” handlinger og feilslåtte valg. Det blir ikke mye “folkeopplysning” når konsekvensene formidles, og ikke løsninger? ;)

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Fra et internt dokument fra arbeidsmøtet i Norsk Pressetforbund og
Norsk Redigerforening i forkant av SKUP konferansen har jeg mottatt
informasjon fra en kilde som foretrekker å forbli anonym. Journalisten
i den riksdekkende fjernsynskanalen, som jeg møtte på Majorstuen, kan
avsløre at det ble vurdert å søke om ektraordinær statsstøtte, med
bistand fra den rådgivende, tverrpolitiske gruppen på Stortinget,
Israels Venner, samt supplerende økonomisk stötte fra Murdochs Fund of
Eminent Loyal Journalism, til å dekke økte reiseutgifter i forbindelse med
Google forbudet.
Da også Norsk Pressetforbund og Norsk Redigerforening
er dypt klar over manglende initiativ til oppfølging av Jonas Gahr
Støre og Al Gores bekymring m.h.t. global oppvarming, ønsker de å gå i
bresjen for norsk næringsliv gjennom større innkjøp av klimakvoter og de
nyutviklede ZPE (zero point energy) bilene som blir leveringsklare
desember 2012.

Beklager eventuelle feilstavelser, men på grunn av
lavere salgstall og svikt i omsetningen, har det blitt redusert deltagelse på
rettskrivningskurs.
“- Vi har deadlines å forholde oss til. Dette tilsier jo at grundighet
og kryssjekk er noe vi ikke har tid til.” Redaktøren.

Tøgtrøbbel….?
http://i41.tinypic.com/1ya03r.jpg

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Det er rart for jeg opplevde det akkurat, når jeg forsøkte bruke google før jeg kom inn hit så fikk jeg opp googlesperre, men jeg er jo ingen journalist..

Da har noen lagt det inn på finurlig vis.. selv om det er spøk da..
Overvåkerne er med på spøken? jeg vet ikke, men det skjedde..

Forøvrig er det svært mange av oss som merker at mye er i gjære på nett for tiden.. mange mister tilgang til egen mail en dag eller to, eller blir utestengt fra steder hvor man er velkommen og ingen har stengt personen ute.
Jeg selv har i lengre tid måttet logge meg inn 2 ganger hver gang jeg skal logge meg inn på min mail, uansett hvilken pc jeg bruker og selv om jeg bruker samme mailadresse og samme kode, begge ganger, så må jeg alltid gjøre dette to ganger.. har pågått i flere måneder. Alle linker sendt fra min mail blir inaktive.. dvs de kan ikke klikkes på..
THEY vil åpenbart ikke at Singoalla skal dele linker med dere andre..
De kan klippes og limes inn, men plunder gjør at ferre ser på dem da..
Og da har jeg ikke engang nevnt spam, virus osv.
Utallige pc har rett og slett blitt ødelagt og smadret via nett…

Uansett om jeg reinstallerer eller skaffer en ny eller låner en pc, så skjer de samme tingene, bla blir Firefox forsøkt satt ut av spill, pc er opptatt med gjøremål stort sett, som jeg ikke har kjennskap til og ikke satt igang. Nettvinduene lukker seg hele tiden, mens man forsøker å skrive osv.. lukkes, lukkes, lukkes… samtidig er det installert et ikon på skrivebordet som ser ut som mine dokumenter lagt flere ganger oppå hverandre, dette ikonet beveger seg hele tiden.. i motsetning til alle andre ikoner..

Nevner dette fordi det er noe på gang, med internett..
Og bare observerer hva som sker og bringer det videre, slik at andre kan si om de oppelver det samme, eller dele hva de opplever. Det er så mye rart nå, med internett, at flere forstår og snakker om at noe er på gang..
Spørsmålet er bare hva… men de vil vel kanskje stenge noen av oss ute..
Eller påføre oss restriksjoner eller trøbbel som sørger for dette i praksis..

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Skjønte etterhvert at det måtte være en spøk, men klarte ikke å koble det opp mot 1.April før jeg leste kommentarene lol:P

Det her var genialt. Bra beskrivelse av mentaliteten til elitens logrende hunder MM(mainstream media).

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Glimrende spøk Hans :)

Men fakta er jo at virkligheten overgår fantasien
Google og You Tube skal ikke bare stengest for journalister men alle og det er ikke en Aprilspøk
Det har dem jobbet med i all hemlighet i flere år nå

http://www.aftenbladet.no/debatt/1174479/I_hemmelighetskal_nettet_strupes.html

« Forrige artikkel

Motstandspoesi

Neste artikkel »

Du er en lykkelig uvitende slave

45
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x