RA del 3b: De ulike strukturene

3.1K visninger
25 minutter lesetid
36

Strukturen viser hvordan hver galakse har sitt eget unike sett med naturlover, hvordan svarte hull er selve motoren i universets fortløpende skapelsesprosess. Hvordan frihet til å velge innebærer bruk av negativ og positiv polarisering for å fremskynde utvikling.

Hvordan stjerner inneholder energier i alle densiteter mens planeter transformeres underveis for å støtte ulike livsformer på de ulike densitetene. Informasjonen her vil strekke på dine horisonter, utfordre dine antagelser og foreslå en virkelighetsoppfatning som faktisk henger på greip.

15. GALAKSENE

BEGREPSFORKLARINGER:

1.     Logos = skaperen på et galaktisk nivå. Skaperen av alle stjernene i et hvilket som helst galakse. Skaperen definerer de naturlovene eller fysikkens dynamikk for den galaksen. Den etablerer dermed sin egen ”personlighet” av arketyper og bevissthet slik at den kan uttrykke seg, som en menneskelig form – støpeformen for all evolusjon i denne og nærliggende galakser.

2.     Sub-Logos = et vesen, som har en stjerne som en kropp – skaperen på et planetarisk nivå. Skaperen av alle planetene i et gitt solsystem.

I.  HVER GALAKSE ER SKAPT AV ET UNIKT LOGOS

RA:  Et logos kan skape det du kaller ett stjernesystem eller et logos kan skape milliarder av stjernesystemer (en galakse). Det er mange ulike logosvesener eller skapere. (B2, 13)

SPØRSMÅL: Hvor mye av universet ble skapt av den samme logos som skapte denne planeten?

RA:  Denne planetære logos er sterk og skapte 250 milliarder stjerner for dens skapelse.

SPØRSMÅL:  Jeg tror at noen planeter utvikler seg nokså raskt mot å bli høyere densitets planeter mens andre tar lengre tid. Kan du gir en ide rundt denne utviklingen?

RA:  Logos for din hovedgalakse har brukt større deler av sitt manifesterte materiale for å reflektere skaperens væren. På denne måten er det mye i deres galaktiske system som ikke har den utviklingen du snakker om men som oppholder seg åndelig som en del av logos.

Av de vesnene (planetene) der bevissthet oppholder seg, er det en varierende tidsperioder som trengs for å oppnå høyere densiteter av bevissthet. (B2, 24)

 

II.  ROMMET NÆR MIDTPUNKTET AV GALAKSEN ER I EN MER VIDEREKOMMET FASE.

SPØRSMÅL:  Betyr det at stjernene nær galaksens midtpunkt ikke har planeter?

RA:  Det er ikke korrekt. Logos har fordelt seg selv utover hele det galaktiske systemet. Når det er sagt så er tid/rom kontinuumet hos noen av dine mer sentrale solsystemer langt mer avanserte. (B2, 29)

SPØRSMÅL:  Kan du si at det er større åndelig densitet eller kvalitet i midten av galaksen?

RA:  Den åndelige densiteten (tettheten) eller massen av motsentraene til den galaktiske spiralen, er en følge av de varierende tidløse tilstandene da de planetæriske sfærene kan vokse sammen. (B2, 29)

III.  NOEN GALAKSER HAR EN STØRRE PROSENTANTALL AV NEGATIVE INNHØSTINGER

RA:  Det har vært logoi med større prosent antall negative innhøstinger. Disse er logoi som har tilbudt en nøytral bakgrunn mot valget av polarisering. Denne logos valgte ikke å gjøre det slik, men tillot istedenfor mer av kjærlighet og lys fra den uendelige skaperen å strømme innover og utover, synlig og tilgjengelig for som er under dens omsorg i eksperimentering. (B4, 141)

IV.  I VÅR GALAKSE ER KOMMUNIKASJON FRA HØYERE NIVÅER (SLIK SOM RA) TILLATT

SPØRSMÅL:  Var det noen andre planer som logos brukte for utvikling av sin vei gjennom de ulike densitetene?

RA:  En til, som er, tilgjengelighet mellom densitetene, slik at det kan være kommunikasjon mellom densitetene. (B4, 141

Min notat:  Det vil si at kanalisert informasjon har alltid vært en tillatt og tilgjengelig metode for å berike vår innsikt i den veien vi går i mot.

V.  LOGOS- DEN GALAKTISKE SKAPEREN – DELER OPP SEG SELV SLIK AT ANDRE INDIVIDUELLE SKAPERE BLIR SKAPT

SPØRSMÅL:  Siden det er mange individuelle deler av bevissthet i vår galakse, delte logos seg i flere enheter av bevissthet for å skape disse? (B2, 14)

RA: Det er korrekt. Det ville virke  slik at dersom en logos skaper den intelligente energien for et stort system ville det ikke være nødvendig for enda mer sub-logos oppdeling. Det er derimot presis det som skjer. (B2, 14)

VI.  RA’S SAMSPILL MED ANDRE GALAKSER

SPØRSMÅL:  Vi befinner oss i Melkeveien av 200 ca. milliarder stjerner, og vi kjenner til millioner og millioner av disse store galaksene som er spredt ut i det vi kaller rom. Etter kunnskapen til RA, kan jeg anta at antallet galakser er uendelig? (B4, 59)

RA:  Det er helt korrekt og et viktig poeng.

SPØRSMÅL:  Poenget er at vi har enhet. Er det korrekt?

RA:  Du er en skarping!

SPØRSMÅL: Hvilken del av disse galaksene er RA oppmerksom på? Har RA opplevd bevissthet i mange andre av disse galaksene? (B4, 59)

RA: Nei

SPØRSMÅL:  Har RA erfart eller har RA kunnskap om noen av disse andre galaksene? Har Ra reist til, på den ene eler andre måten, noen av disse galaksene? (B4, 59)

RA:  VI HAR ÅPNET VÅRE HJERTER I UTSTRÅLING AV KJÆRLIGHET TIL HELE SKAPELSEN. TILNÆRMET 90% AV SKAPELSEN ER PÅ ET ELLER ANNET NIVÅ OPPMERKSOM PÅ EVNEN TIL Å SENDE OG SVARE. ALLE DE UENDELIGE LOGOI ER ETT I BEVISSTHET AV KJÆRLIGHET.

 

Denne form for kontakt nyter vi heller enn å reise. (B4, 59)

 

VII.  RA HAR HJULPET DIVERSE SUB-LOGOI (SOLSYSTEMER) I GALAKSEN

SPØRSMÅL:  Hva er grensene for RA’s reisevirksomhet i forhold til direkte erfaring eller å se aktiviteter på diverse steder? Er det bare innenfor denne galaksen, og hvis så, hvor mye av denne galaksen?

RA:  Selv om det er mulig for oss å bevege oss fritt gjennom skapelsen i dette logoet, det vil si Melkeveigalaksen som den heter, har vi flyttet på oss der vi har blitt utropt til tjeneste: disse stedene er lokale og inkluderer Alpha Centauri, og planetene i deres solsystem. Cephus og Zeta Reticuli. Til disse sub-logoi har vi kommet, fordi vi ble ropt på. (B4, 59-60)

SPØRSMÅL:  Var ropene fra tredje densitet eller en annen densitet? B4, 63)

RA:  Generelt fra andre densiteter. I deres tilfelle er det tredje densitet som roper ut.

SPØRSMÅL:  Ra har ikke flyttet seg til på noen tidspunkt til en annen hovedgalakse. Er det korrekt?

RA: Det er korrekt. (B4, 60)

VIII.      RA’S INNSIKT I ANDRE GALAKSER

SPØRSMÅL:  Har RA kunnskap om noen andre hovedgalakser eller bevisstheten av noe i denne galaksen?

RA:  Det er de i blant vår kollektive bevissthet som har blitt Vandrere i andre hovedgalakser. Derfor har det blitt kunnskap om andre galakser, for den som har blitt krystallisert (vandrer) er universet bare ett sted og det er ingen restriksjoner på reise. B4, 60)

SPØRSMÅL:  Er RA kjent med det arketypiske sinnet, dvs. den grunnleggende strukturen av sinnet, av noen annen logos som ikke er den samme som den vi har erfart? (B4, 139)

RA:  DET ER ENKELTE I RA SOM HAR TJENT SOM FJERNE VANDERE, TIL DE AV ANDRE LOGOS. ERFARINGEN HAR VÆRT AV DEN TYPEN SOM ER EN STOR UTFORDRING FOR DEN INTELLEKTUELLE OG INTUITIVE KAPASITETEN. (B4, 139)

 

IX. ALLE DE UENDELIG ANTALL GALAKSER TILHØRER DENNE OKTAV

SPØRSMÅL:  Av alle de galaksene, dette uendelig antall galakser som vi bare så vidt har blitt oppmerksomme på med våre teleskoper, er alle tilhørende den samme oktav. Er det korrekt? B4, 60)

RA:  Det er korrekt.

16.  PLANETENE I VÅR GALAKSE

1.  HVOR MANGE ER BEBODD?

SPØRSMÅL:  Hvor mange av planetene i vår galakse er bebodd? (B1, 154)

RA:  Omkring enfemtedel av alle planetariske vesener har oppmerksomhet på en eller flere densiteter.

SPØRSMÅL:  Er prosessene vi snakker om også prosesser som finner sted på mange av planetene i Melkeveigalaksen, eller finner de sted på alle planetene, eller hvilken prosentandel? (B3, 158)

RA:  Disse prosessene finner sted på alle planeter som har avlet frem sub-sub-logoi slik som dere. Prosent andel av bebodde planeter er omtrentlig 10% (B3, 158)

SPØRSMÅL:  Hvilken prosentandel av stjerner har planetsystemer?

RA: Omkring 32% av stjerner har planeter som du kjenner til dem mens en 6% har en form for materie som samler seg (clustering material) og som kan bli bebodd i enkelte densiteter. (B3, 158)

II.  HVOR MANGE SER UT SOM OSS?

SPØRSMÅL:  Dersom du skulle flytte en tredje densitets vesen fra en planet til en annen, hvilken prosentandel av disse som RA kjenner til ville se ut som vesener fra Jorden, eller ville de gå umerket i en menneskemengde? (B4, 136)

RA: Ca 5 prosent

SPØRSMÅL: Hvilken prosent andel ville være lik nok oss til at vi ville anta at de var mennesker, selv om de var noe annerledes? (B4, 137)

RA: Kanskje 13 – 15%. (Notat: det er viktig å huske at RA snakker om hele universet, ikke bare Melkeveien og dens tilhørende naboer, som bestemte seg for en menneskeliknende form.)

III. HVOR MANGE ER BEVISSTE?

SPØRSMÅL:  Hvor mange planeter, totalt, i denne galaksen av stjerner er bevisste, uansett densitet?

RA:  Omkring 67-millioner. (B1, 154)

IV.  HVILKEN DENSITET ER DE TILHØRENDE

SPØRSMÅL:  HVILKEN PROSENTANDEL ER I DE ULIKE DENSITETENE?

RA:  Første densitet 17%, andre densitet 20%, tredje densitet 27%, fjerde densitet 16%, femte densitet 6%, (Det fører frem til en sum av 86%) Annen informasjon må tilbakeholdes. (B1, 154)

V. KOMMER ALLE FREMOVER VED Å BRUKE ENHETSLOVEN?

SPØRSMÅL:  Av planenetene med disse første densitetene, har alle av disse gått fremover fra tredje densitet ved kunnskap og bruk av Enhetsloven?

RA:  Det er korrekt? (B1, 154)

 

VI.  HVOR MANGE ER NEGATIV POLARISERTE?

SPØRSMÅL:   Hvilken prosentandel er negativ polariserte (tjeneste til selv)?

RA: Vi kan ikke svare på spørsmålet på grunn av forvirringsloven. Vi kan derimot si at de negativ orienterte sfærene er langt færre. (B1, 154)

VII. HVOR MANGE INNHØSTINGER ER NEGATIVE?

RA:  Blant de planetære innhøstingene er det tilnærmet 10% negative, 60% positive og den siste 30% er blandet – med nesten alle de som er blandet positiv. Det er nesten ukjent for de fleste innhøstingene å være negative. Når en planet beveger seg sterkt mot det negative er det nesten ingen anledning for innhøsting av positiv polarisering. B3, 109)

SPØRSMÅL:  Hvorfor er det nesten ingen anledning i så tilfelle?

RA:  Evnen til å polarisere positivt forutsetter en viss grad av selv bestemmelse. (B3, 109)

VIII.  ER PLANETEN VÅR HUL?

RA:  Du kan si at deres sfære er mer som en bikube geometri. I midten er solid dersom du kan kalle det som er smeltet solid. (B3, 69)

SPØRSMÅL:  Er det tredje densitet som lever i områdene som er delt opp i celler?

RA:  Det var korrekt i en tid. Det er ikke korrekt nå. (B3, 69)

17:  NOEN PLANETER I VÅR GALAKSE VAR SKAPT UTEN POLARISERING

I.  PLANETER MED EN EDENS HAGE EKSISTENS – UTEN NEGATIV  POLARISERING.

A.   FRI VILJE ER IKKE EGENTLIG TILSTEDE – FORDI GITTE VALG ER IKKE MULIG

SPØRSMÅL: Ville det være mulig for dette arbeidet i vår densitet å bli utført dersom alle sub-logoi (planetariske skapere) valgte den samme polaritet for et spesielt uttrykk av en logos (galaktisk skaper)? Tenk om solen ikke skapte noe annet enn positiv polarisering. Kunne arbeid bli utført i fjerde densitet og høyere på et slikt grunnlag? B4, 21)

RA:  Det er, så vidt vi vet, bare ved bortfall av fri vilje at slike forhold som du snakker om kunne finnes. (B4, 41)

B.    DET VAR INGEN SLØR AV HUKOMMELSESTAP

RA:  Det var logoi som valgte å sette ut en plan for spiralvis utvikling gjennom densitetene uten bruk av fri vilje. (B4, 21)

SPØRSMÅL:  Var sløret som blokkerte ut kunnskap av tidligere inkarnasjoner osv, på plass for disse vesenene som kjente bare tjeneste til andre orienteringen. B4, 37)

RA:  Nei.

C. UTVIKLING GJENNOM TREDJE OG FJERDE DENSITET VAR EKSTREMT SAKTE

RA:  I en slik situasjon med fremgang finner du en ekstrem lang tredje densitet som du måler tid. Det var også slik for fjerde densitet. Så da disse vesenene begynte å se skaperen, var det en veldig hurtig utviking mot åttende densitet. Det er som følge av at den som ikke vet bryr seg lite. (Notat – fra David – sier han at han ikke vet hva det betyr. Jeg tror at denne siste setning henvender seg til den sakte utviklingen gjennom tredje og fjerde densitet. ) (B4, 21)

D.  DEN ENDELIG GAVEN TIL SKAPEREN VAR UTEN KVALITET

RA:  Disse logoi, som skapte uten å gi rom for fri vilje har ikke, synes logoi, gitt Skaperen den kvaliteten og bredden av erfaring til seg selv som de Logoi som har inkludert fri vilje i deres skapelse. (B4, 21)

(Min notat:  De fleste mennesker går rundt og klager sterkt at denne verden vi lever i er mer eller mindre ødelagt av vold, kriger, grådighet og psykopati. Vi ønsker å ”fikse” verden ved å kvitte oss med det som er negativt. Her kan vi se at det er faktisk lite visdom i en slik tanke da vi utvikler oss best gjennom fri vilje. Vi forstår hvor viktig fred er, først etter vi har erfart krig, osv. Utopi ville bety ingen fremgang – en evig komfortsone og det er ikke hva universet ønsker.)

E.  HVORDAN VAR SLIKE SAMFUNN?

SPØRSMÅL:  Forut for prosessen av hukommelsestap, var det ingen konsept av noe annet enn tjeneste til andre- polarisering. Hva slags samfunn utviklet seg under slike forhold?

RA:  Det var en svært kjedelig opplevelse der lekser ble lært med relativ hastighet av en skilpadde sammenliknet med en jaguar. (B4, 67)

RA:  Når en dveler ved en tilstand slik som konstant inspirasjon, vil selv de mest sofistikerte samfunn mangle vilje, høy spirit eller fart. (B4, 68)

RA:  Disse samfunn hadde ingen bevisst trelldom til andres fordel, det er ikke sett på som en mulighet når alle er sett som ett. Det var derimot en viss andel disharmoni for å produsere diverse eksperimenter i det du ville kalle styrings strukturer. (B4, 75)

F.    HVORFOR KUNNE DE IKKE UTVIKLE SEG MER HURTIG?

1.     DE VISTE IKKE STERK KJÆRLIGHET ELLER TJENESTE TIL ANDRE

SPØRSMÅL:  Hvorfor hadde de en slik vanskelig tid med å tjene andre på det nivået som var nødvendig for innhøsting, siden det var den eneste mulig polariseringen? (B4, 68)

RA: Tenk på tendensen til de som er himmelsk lykkelige som du kunne kalle denne forvrengningen. De har liten interesse eller lyst til å gjøre sin situasjon bedre.

(Min notat: Her er også faren ved komfortsonen – ingen positiv utvikling)

Det er muligheten for kjærlighet til andre og tjeneste til andre, men det er en overveldende oppmerksomhet på skaperen i selvet. Forbindelsen med skaperen er lik som en navlestreng. Tryggheten er total. Derfor er ingen kjærlighet så veldig viktig og ingen smerte så forferdelig redsels skapende. Ingen anstrengelse derfor er gjort hvis du gir en tjeneste gitt i kjærlighet eller for å ha fordeler gjennom frykt. (B4, 69)

 

2.     DE HADDE PROBLEMER MED Å KOMME OVER TERSKLENE MELLOM DENSITETENE.

SPØRSMÅL:  Andre steder uttaler du at forutsetningen for å være innhøstet til fjerde densitet er å være polarisert mer enn 50% til tjeneste mot andre. Var det også en forutsetning forut for sløret? (B4, 70)

RA:  Forut for sløret av glemsel var bevegelse gjennom densitetene noe av det samme som å klatre opp en trapp. Trappetrinnet der et vesen stoppet ville være enten tredje densitetslys eller fjerde densitets lys. Mellom disse trinnene er en terskel. Det er vanskelig å krysse denne. Det er motstand ved kanten, skal vi si, for hver densitet. (B4, 71)

3.     DET VAR VELDIG LITEN UTVIKLING AV TRO ELLER VILJE

Egenskapen av tro eller vilje må være forstått, gitt næring og utviklet for at et vesen kan søke forbi grensen til tredje densitet. DE SOM IKKE GJØR SINE ”HJEMMELEKSER”, UANSETT HVOR VENNLIGE ELLER LIKENDES DE ER,  SKAL IKKE KOMME OVER.

Slik var situasjonen for logoi forut for bruk av sløret. (B4, 71)

4.     KATALYSATORER VAR IKKE EFFEKTIVE

UTTALELSE: Forut for bruk av sløret, er det vi kaller en katalysator ikke en katalysator enkelt sett fordi det var ikke effektiv nok til å skape polarisering. Det vi kaller en katalysator er sett på klart som en opplevelse av den ene skaperen og ikke som noe skapt av andre vesener. (B4, 176)

H.  DET VAR EN GJENNOMGANG MEN UTEN HELBREDELSE I TIDEN/STEDET MELLOM INKARNASJONER

SPØRSMÅL:   For de på vår planet er det en helbredende aktivitet og gjennomgang av inkarnasjonen som finner sted i de astrale plan, mellom inkarnasjoner. Skjedde det før i tiden forut for sløret?

RA:  Der det ikke har vært skade er det ingen behov for helbredelse. (B4, 69)

SPØRSMÅL:  Forut for sløret, mens det var en gjennomgang av inkarnasjonen, var vesenene på denne tiden oppmerksom på hva de forsøkte å gjøre – å polarisere tilstrekkelig for å kunne komme videre? (B4, 70)

RA: Det er korrekt.

SPØRSMÅL:  Jeg antar at denne bevisstheten var noe redusert når de inkarnerte inn i tredje densitet som det ikke var et slør. Er det korrekt? (B4, 70)

RA:  Det er helt korrekt.

SPØRSMÅL: Jeg antar at forholdet av å ha en overveldende bevissthet om skaperen var til stedet gjennom hele spektrumet av erfaring, uansett om det var mellom eller mens en var inkarnert. -At slike vesener enkelt nok ikke manifesterte lysten til å skape den polariseringen som var nødvendig for å komme seg videre ved innhøstingen. Er det korrekt?

RA:  Du begynner å forstå situasjonen. (B4, 70)

II. PLANETER MED KUN POSITIV POLARISERING ER NÆR GALAKSENS MIDTPUNKT

SPØRSMÅL:  Utviklingens progresjon var fra galaksens senter og utover mot slutten av galaksen. I den første delen av utvikling av denne galaksen var fri vilje ikke en del av skapelsen forbi nivået av sub-logos enkelt sagt fordi det var ikke tiltenkt eller funnet opp. Denne forlengelsen av første forvrengningen som skapte polarisering var noe som oppstår i det vi ville kalle en senere tid ettersom utvikling forløp utover fra galaksens senter. Er det korrekt? (B4, 26)

RA:  Det er korrekt.

SPØRSMÅL:  Er dette mønstre der de sentrale solene ikke hadde negativ polarisering, også funnet i blant andre store galakser der Vandrere fra RA har erfaring? (B4, 61)

RA:  Det er korrekt.

(Notat:  Med referanse til del V. ”Ord” om effektiviteten av total fri vilje vil spred seg til andre galakser. Når skapelsen var godt i gang i sin utvikling var ideen om å skape et slør mellom det bevisste og ubevisste aspektene av sinnet, kroppen og ånd er betraktet til å ha enorm utviklingsverdi, og beslutningen om å bruke denne metoden spredte seg nærmest umiddelbart gjennom resten av skapelsen, på en ”hundredte apekatt”vis.)

III.  POLARITETS KONSEPTET

A.   KONSEKVENSENE AV POLARITET HADDE IKKE BLITT FORESTILT FØR DE VAR ERFARTE.

SPØRSMÅL:  Var det noen logoi som brukte bare en polaritet som valgte å bruke bare tjeneste til selv veien?

RA:  For de som du ville kalle tidlig logoi, som valgte fravær av fri vilje fundamentet, uten unntak, valgte tjeneste til andre veien. Dynamikken av polaritet, dens konsekvenser og begrensninger var ikke drømt om før de var erfarte. (B4, 22)

SPØRSMÅL:   Logoi som ikke valgte  bruke fri vilje valgte ikke det enkelt sett fordi de ikke hadde forestilt seg det. Senere logoi erfarte det som en utvekst fra forlengelsen av den første forvrengningen. Er det korrekt? (B4, 22)

RA: Ja

SPØRSMÅL: De sentrale solene i vår galakse, ved å starte utviklingsprosessene i galaksen, sørget for forfining eller bevissthet gjennom densitetene vi erfarer her. De hadde ikke funnet på polarisering av bevissthet i formen tjenestene til andre kontra tjeneste til selv polaritet. Er det korrekt? (B4, 28)

RA:  Ja det er korrekt.

B.  VAR DET NOEN TIDLIGERE ERFARING SOM GUIDET LOGOI?

SPØRSMÅL: Jeg antar at logoi i senter av galaksen ønsket å skape et system er erfaringer for den ene skaperen. Startet de da med ingen tidligere erfaring eller informasjon om hvordan å gjøre dette? (B4, 26)

RA:  Ved starten på denne skapelsen eller oktav var det kjente ting fra innhøstingen av oktaven forut for denne. Om den forutgående skapelsen, kjenner vi like lite til den som vi gjør om oktaven som kommer. (B4, 27)

C.  VAR POLARITETS KONSEPTET HENTET FRA DEN FORUTGÅENDE OKTAVEN?

SPØRSMÅL: Var det noen form eller konsept av polaritet som en konsekvens av den forutgående oktav i forhold til tjeneste til andre eller tjeneste til selv polarisering?

RA:  Det var polaritet i forhold til den som beveget og den som ble beveget på. Det var ingen polaritet i forhold til tjeneste til selv og tjeneste til andre. (B4, 28)

(Min Notat – Det vil si at tidligere var polarisering oppdelt i roller, ”proaktiv” og ”reaktiv”.)

SPØRSMÅL:  I vår oktav av eksistens har vi konseptet av 7 densiteter av vibrasjon eller bevissthet med utviklingsprosessen som beveger seg fremover gjennom fortløpende densiteter. Var dette konseptet en del av strukturen til tidligere oktaver av eksistens?

RA:  Til begrensningene av vår kunnskap, som er få, er konseptet med oktaver hensides tid, det vil si at det er syv densiteter i hver skapelse, i all uendelighet. (B4, 28)

 

IV.  INTRODUKSJONEN TIL POLARITET

A.  POLARITET BLE TIL SOM EN FORLENGELSE AV DEN FØRSTE FORVRENGNING (FRI VILJE).

SPØRSMÅL:  I den opprinnelig utviklingens plan, er den første forvrengning ikke lagt ut av logos som et produkt av dens skapelse. På et tidspunk ble denne forvrengningen lagt frem og den første tjeneste til selv polaritet ble til. Er dette korrekt? B4, 29)

RA:  Logoi har alltid forestilt seg selv som tilbydere av fri vilje til sub-logoi i deres varetekt. De som er sub.-logoi (planet skapere) hadde frihet til å erfare og til å eksperimentere med bevissthet, erfaringer med kroppen og belysning av ånden. (B4, 29)

SPØRSMÅL:  Var det sløret, eller tap av bevisst hukommelse som fant sted før inkarnasjonen den primære redskapen for å sette i stand den første forvrengning. (B4, 38)

RA: Det var den første redskapen.

B.  BEGGE POLARITETENE DUKKET FREM UMIDDELBART

SPØRSMÅL:  Når eksperimentet med sløret først fant sted, resulterte den i tjeneste til selv polarisering med en gang? (B4, 42)

RA:  De tidlige, hvis vi kan bruke ordet, Logoi produserte tjeneste til selv og tjeneste til andre vesener umiddelbart. Deres kvalifikasjoner for innhøsting var ikke like umiddelbare og dermed startet raffinering av arketypene. (B4, 42)

NOTAT FRA FORORDET:  Det arketypiske sinn er sinnet til logos, blåkopien brukt for å lage skapelsen og måten som vi utvikler oss i sinn, kropp og ånd. (B4, Foreword p. 1)

C.  ”KUNNSKAPEN OM DET GODE OG DET ONDE”

RA:  For eksempel, tenk på den relativ harmonien og endringen av kvaliteten til eksistensen for en av dine primitive stammer. Alle vesener har et begrep om det lovelige og det som er tabu, men loven er uforanderlig, og alle hendelser finner sted som om det var skjebne. Det er ingen konsept om riktig og galt, godt eller vondt. Det er et fargeløs kultur. (B4, 21)

 

D. LUCIFER ER IKKE ”DJEVELEN”

RA:  I denne konteksten kan du se den du kaller for Lucifer som den sanne lysbærer i og med at kunnskap om det gode og onde strømmet fra vesenene av denne logos fra Edenske forhold av fortløpende komfortsone og dermed la frem en motivasjon til å bevege på seg, arbeide og lære. (B4, 21)

(Notat: Med andreord, tilstedeværelsen av negative krefter tilbyr en katalysator for vekst gjennom kunnskapen om polaritet og det onde. Ved å skape slike intense utfordringer og slit, stimulerer den Luciferianske kraften en motivasjon for endring og vekst i en ellers harmonisk men sakte utviklende kulturer.)

(Min notat: Fordi de negative kreftene i dagens samfunn har for lenge siden skiftet over til høygir for å skape fordelaktig posisjonering for deres agenda, er denne handlingen noe som også sparker mange som har parkert i sine komfortsoner ut i en virvelvind av endring. Denne kan tjene til å skape forvirring, frykt og panikk, eller den kan skape en motivering til bedre å forstå hva som faktisk skjer i vårt samfunn. Gjennom denne motivering er det lettere å velge polarisering og kanskje også ta til seg mer selvinnsikt på veien for så å gjøre seg kvalifisert til å gå til fjerde densitet som positiv polarisert.)

E. VÅR LOGOS INKLUDERT POLARISERING I DENS PLAN

SPØRSMÅL:  Så hadde denne spesiell logos som vi erfarer en plan for å bruke polaritet og kunnskap om det forut for denne planen? (B4, 22)

RA: Det er helt korrekt.

F.  FRI VILJE I DEN VIDESTE FORSTAND ER GITT

RA:  Den første logos som innstilte det du nå forstår som fri vilje i dens videste forstand, i dens sub-logos kom til denne etter kontemplasjon i dybden av det vi kaller for ”signifactors”. Logos satte frem muligheten av at sinnet, kroppen og ånden som en komplisert sak (den har også et delt sinn eller slør), og det å ha en ”signifactor” ville balansere ut alle katalysatorene. For at denne ”signifactor” å være hva den ikke er, må den også bli gitt fri vilje fra skaperen. (B4, 29)

G.  GA TOTAL FRI VILJE EN ØKNING I MAGISKE EGENSKAPER?

SPØRSMÅL:  Var det magiske potensialet på slutten av fjerde densitet, før forlengelsen av fri vilje like stor som den er nå ved slutten av fjerde densitet? (B4, 43)

RA:  Dersom vi bruker dette ordet, magi, er det magiske potensialet i tredje og fjerde densitet mye større enn det var etter sløret. Det var derimot mye mindre lyst eller vilje til å bruke dette potensialet forut for sløret. (B4, 43)

SPØRSMÅL:  Hvorfor var det mindre?

RA:  Magiske egenskaper er evnen til bevisst bruke de såkalte ubevisste ressursene. Derfor var det maksimal magisk evne forut for sløret. (B4, 43)

 

V.  ”RYKTENE” OM EFFEKTIVITETEN AV TOTAL FRI VILJE SPREDT SEG RASK TIL ANDRE GALAKSER

SPØRSMÅL:  Det må ha vært en eller annen form for kommunikasjon utover til resten av oktaven slik at når først et eksperiment ble effektiv så ville kunnskap om det spred seg hurtig og bli plukket opp av de voksende galaktiske spiralene, Er det korrekt? B4, 62)

RA:  Det er korrekt. Å bli oppmerksom på essen av denne kommunikasjonen er å bli oppmerksom på essensen av logos. Mye av det du kaller skapelsen har aldri delt seg fra den ene logos av denne oktav og forblir inne i den ene uendelig skaperen. Kommunikasjon i et slikt miljø er kommunikasjonen av cellene i kroppen. Det som den ene har lært er lært av alle. (B4, 62)

18. SIRIUS SYSTEMET OG BALANSE

I.  TREDJE DENSITETS VESENER UTVIKLET SEG FRA TRÆRNE

SPØRSMÅL:  Jeg lurte på om den kollektive bevisstheten fra Sirius stjernen utviklet seg fra trærne?

RA:  Det er omtrentlig korrekt.

De andre densitets vekstformene som kom til tredje densitet på planeten som kalles Dog var tett opp til trær som du kjenner dem. (B2, 72)

 

II. DE MÅ MEDITERE PÅ AGGRESSIVE HANDLINGER

SPØRSMÅL:  Siden krigerske handlinger er ikke mulig med grønne vekster, ville de ikke ha en fordel å gå inn til tredje densitet fra andre, hvis ikke de bar med seg et rase minne av krig og dermed utviklet en mer harmonisk natur og dermed fremskynde sin evolusjon? (B2, 72)

RA:  Det er korrekt

Når det er sagt, måte de bli balanserte og for å begynne å polarisere riktig er det da nødvendig å undersøke alle slags handlinger, særlig de som er krigerske. (B2, 72)

SPØRSMÅL:  Ville deres undersøkelser av krigerske handling være primært av den typen som de tok ut fra Charlie Nixons minner heller en krig i blant seg selv?

RA:  Det er korrekt.

Vesener av denne bakgrunn ville finne det nesten  umulig å sloss. Deres studier av alle slags form for handlinger i meditasjon må sees i lys av det faktum om at deres vanlig aktiviteter er på et nivå du ville kalle for meditasjon og det må bli balansert, akkurat som dine vesener trenger konstant meditasjon for å balansere sine aktiviteter. (B2, 72-73)

 

III.  DE FLYTTET PÅ SEG UTEN Å FLYTTE PÅ BENE SINE

SPØRSMÅL:  Vi er fortalt av Charlie Nixon at disse vesener flyttet på seg uten å flytte på bene sine. Der det en direkte funksjon av sinnet på en måte i forbindelse med planets magnetisk dynamikk?

RA:  Det er stort sett korrekt. Det er en elektromagnetisk fenomen som er styrt av tanke impulser av en svak elektrisk natur. (B2, 73)

SPØRSMÅL: Var deres fartøy synlig for oss og lagd av tredje densitets materiell slik som denne stolen?

RA:  Det er korrekt.

19. SOLEN

I.  HIERARKIET AV SKAPERE: LOGOS SKAPTE SOLEN, SOLEN SKAPTE PLANETENE.

SPØRSMÅL: Er solen vår den fysiske manifestasjonen av en sub-logos? B2, 18)

RA:  Det er korrekt.

SPØRSMÅL:  Solens planetsystem i alle dens densiteter, er summen av den erfaringen skapt av vår sol som sub-logos. Er det korrekt?   (B3, 23)

RA:  Det er korrekt.

SPØRSMÅL:  Er det noen sub-sub-logoi som finnes i vår planetærisk system som er  under solen, på et kreativ nivå under solen?

RA:  Det er korrekt

SPØRSMÅL:  Vil du gi meg et eksempel av det jeg kaller sub-sub-logos?

RA:  Et eksempel er det du kaller sinn/kroppen/ånden sammensetningen. (B2, 18)

SPØRSMÅL: Da er det slik at hvert vesen som eksisterer er en eller annen slags sub, eller sub-sub-logos. Er det korrekt?

RA: Det er korrekt.

HELE SKAPELSEN ER LEVENDE. (B2, 18)

 

II. SOLEN HAR INGEN LEKSER DEN SKAL LÆRE, INGEN DENSITETER Å BEVEGE SEG MELLOM

SPØRSMÅL:  Har sub—logoi, som vår sol, har en metafysisk positiv eller negativ polarisering?

RA:  Ikke slik du bruker ordet. Vesener på nivået av planeter har styrken av intelligent uendelighet gjennom bruken av fri vilje.

SKAPELSEN AV DEN ENE UENDELIG SKAPELSEN HAR IKKE POLARITET SLIK DU SNAKKER OM. (B2, 18)

SPØRSMÅL:  Har solen en densitet?

RA:  Sub-Logos som er vår solen er en de av hele oktaven og er ikke den vesen som opplever, erfarer og lærer gjennom læring av vesener slik som dere. (B2, 86)

III.  SOLEN ER SETT SOM DEN VIRKELIG ER BARE MELLOM FJERDE OG SYVENDE DENSITET.

(Min notat:  Det vil si at vår oppfatningen av solen er så til de grader mangelfull at vi ikke en gang vil være i stand til å forstå dens rolle og funksjon i overgangen fra tredje til fjerde densitet. Kornsirkel tegninger kan være en nøkkel til å forstå denne energikilden.)

SPØRSMÅL:  Kunne jeg se på en enkel sol som et vesen?

RA: DET KAN DU MEN IKKE INNENFOR RAMMEVERKET AV EN TREDJE DENSITETS ROM/TID. (B3, 110)

 

RA: Metafysisk, oppnår solen en mening for fjerde til syvende densiteter I forhold til den voksende evnen som disse vesener har til å gripe fatt på den levende skapelse og den ”andre-selv” essensen av denne solkroppen.

Derfor innen sjette densitet kan solen oppsøkes og bli bebodd av de som oppholder seg i tid/rom og kan delvis bli skapt fra øyeblikk til øyeblikk av de prosessene som sjette densitets vesener besøker inne i solen. B2, 85)

 

IV.  SJETTE DENSITETS NIVÅ PRODUSERER SOLENS LYS

SPØRSMÅL:  Kan du forkare hvordan sjette densitets vesener skaper solen?

RA:  I denne densiteten, er det noen vesener som har reproduksjonsfunksjoner som fusjon. Disse kan velge utføre denne delen av erfaring som en del av væren som solens kropp. Dermed kan du tenke på lyset som du mottar som barn av den generative uttrykk, eller fødselen av sjette densitets kjærlighet.  (B2, 85-86)

20.  DET SVARTE HULLET OG DEN STORE SENTRALE SOLEN

I.  TYNGDEKRAFT

RA: DET METAFYSISKE OG DET FYSISKE ER UDELELIG. (B2, 20)

RA:  Tyngdekraften, den tiltrekkende kraften, som vi også beskriver som kraften som presser utover mot skaperen, er sterkere åndelig sett på det vesenet du kaller Venus som følge av en større grad av suksess i forhold til å søke mot skaperen. Når hele skapelsen i dens uendelighet har nådd tilstrekkelig åndelig tyngdekraft masse, den nye skapelsen uendelig samler (integrerer) lys søkingen og finning av kilden og dermed avslutter skapelsen, og da begynner på nytt skapelsen mye som du forestiller et svart hull med dets forhold av uendelig masse på nullpunktet (singularity) fra der intet lys kan sees. (B2, 20)

II.  I DET SVARTE HULLET, ER ALT SOM ER PÅ INNSIDEN, FORENER SEG MED SKAPEREN

SPØRSMÅL:  Da er det svarte hullet det punktet der all materie I miljøet har lykkes med å forene seg med skaperen.  Er det korrekt?

RA:  Det svarte hullet som manifesterer i tredje densitet er den fysiske komplekse manifestasjon av denne åndelig eller metafysiske tilstanden. Det er korrekt. (B2, 20-21)

III.  DEN BLIR DEN STORE SENTRALE SOLEN

SPØRSMÅL:  Det hvite lyset inneholder de erfaringene gjennom alle densitetene. Ettersom vi går inn i den åttende densitet går vi inn i et svart hull som blir, på den andre siden enda en annen logos eller sol og starter en ny oktav av erfaring. Kan du kommentere dette? B2, 78)

RA:  Det svarte i det svarte hullet, sett fra et metafysisk ståsted, er konsentrasjonen av hvit lys som systematisk blir absorbert på nytt inn til skaperen. Endelig, blir denne absorbering inn til den ene skaperen noe som fortsetter til all uendelighet av skapelsen har oppnådd tilstrekkelig åndelig masse slik at alt formes på nytt. Den store sentrale solen, hvis du kunne forestille den, av intelligent uendelighet venter på forsterkning ved fri vilje – Dermed overgangen av oktaven er en prosess som kan bli sett på som å entre inn i tidsløshet av ufattelig egenskaper.

 

Et forsøk på å måle det ved dine tidsmålinger ville være nyttesløs. Derfor er konseptet av å bevege seg gjennom det svarte hullet av endelig åndelig tyngdekraft vel og øyeblikkelig kommer til den neste oktav mister en underliggende konsept av denne prosessen og det er tidsløshet. (B2, 79)

IV. HVA ER ÅNDELIG MASSE?

RA:  Åndelig masse er det som begynner å trekke til seg den utoverbevegende og fortløpende vibrasjonssvingninger  av væren inn til tyngdekraftsbrønnen av den store sentrale solen, kjernen eller skaperen av de uendelig universene. (B2, 69-70)

(Min Notat og oppsummering av tredje del av denne serien: Hvor mye forstår jeg av dette? Jeg må innrømme at mye er gåtefullt. Når det er sagt gjenkjenner jeg mye av det som RA beskriver om universets skaperprosess i nyere fysikk blant annet beskrevet av Nassim Haramein.  Jeg synes denne nye fysikkens forståelse av fortløpende skapelse rimer meget bra med RA’s budskap. Strukturen av universet er så til de grader ufattelig sammensatte og kledd i mystikk som overgår vår fantasi. Tradisjonell vitenskapens forståelse av universet som en uintelligent dødt maskin er ufattelig dødt i forhold til hva vi erfarer og lærer om det systemeske universet som er et åpent og sammensatt system.)

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

36 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
BelzeBob
Abonnent
14 år siden

ArneLo – takk for den kjappe innføringen.

Densitet? Jo, jeg skjønner konseptet/logikken; en skala av eksistensnivåer, litt som en stige fra det laveste lave til det høyeste høye. (–>Skapelsesstrålen i Gurdjieff’s lære, samt teorien om de 6 dimensjonene som både Gurdjieff og Ouspensky re-presenterte.)

Men, jeg forstår det slik at hele verden skal “stige opp” i en høyere densitet? Dette er litt vanskelig for meg å svelge. Da snakker vi om en enorm kollektiv transformasjon..? Når denne transformasjonen skjer – vil da våre kropper og hele vår verden få en ny (finere) materialitet – eller er det snakk om at det er en ny dimensjon som “legges til” de gamle?

Er det en “global oppgradering” vi snakker om? Selv er jeg av den overbevisning at bevissthet ikke kan utvikles ubevisst, så fra mitt synspunkt er det ikke mulig at millioner av mennesker “automatisk oppgraderes”… Individuell evolusjon har jeg derimot stor tro på.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Takk Mike, sammenligna stoffet fra RA og Cliff’s sine tidligere her på siden..,problemet er bare det at en hel verden,mennesker og dyr og liv generelt IKKE får vite en” skiiit” om hva som skjer om ikke lenge(3år’s tid) bare den tause Elite,Stoltenbergs lakeier og stortingrepresentanter vet,men holder tyst..som cliff sa:why do you think they placed the Svalbard seedvault up north”? Bush har kjøpt landområder i argentina,og Sør afrika ser ut til å bli den sikreste plassen å være…og en liten “varsler”krangel foregår imellom Cliff og Bill(project camelot) der cliff anser Bill Deagle og Dan Burich for å disinfoagenter..camelot krangler med Rense.com igjen…osv..Jo da det blir heftig dette..Knut Jørgen Røed er vel i fyr og flammer i opphisselse over dette,men vil heller ikke ut med det han “vet”..Lev vel og god jul og nyttår til alle i redaksjonen og leserne…smurfer videre..:)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
14 år siden

Enig med Mike der, tviler på en slipper og vente 3 år.
Tror vel og at innen den tid så vil vi nok ønske sol og magnetfelt velkommen.
Stat og næringsliv går sammen og satser millioner på at tomme haller i Lefdal Gruve i Måløy i fremtiden kan bli fylt opp av enorme datasentraler skriver E24.no
Leser man artiklen så står det og at Verdens behov for datalagring og datakraft øker kraftig. Datalagringsdirektivet og bruken av sosiale medier er noe av årsaken til det.
Datalagringsdirektivet ??? Og jeg som trodde det først skulle avgjørest til neste år ? men det er vist allerede oppe og går bak ryggen på oss.
http://e24.no/naeringsliv/article3433193.ece

Vi begynner vel og nærme oss et punkt når Main Stream Media og eksperter sier at: Kjøp heller hagle og hermetikk enn gull i disse tider.

http://e24.no/raavarer/article3432530.ece

Arcturus
Arcturus
Abonnent
14 år siden

Så i 2011 forsvinner altså Nyhetsspeilet, David Wilcock m/fans og x antall altiser opp til 4. densitet? Mens vi vantro får fortsette dette spennende, fantastiske livet vi har?

Jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor det skulle bekymre meg.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Arcturus
14 år siden

Da trenger du høyst sannsynelig ikke å bekymre deg. Fritt valg :-)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

“Ekteheten i RA stoffet kan ingen betvile” sa Smurfen.

Jo, jeg betviler det. Sterkt. Dessverre tror jeg det er fantasi. (Men selv en person som fantaserer kan komme frem med noe som tilfeldigvis er sant.) Jeg har fint liten tro på materiale som kommer fra en eller annen fyr som har “kanalisert”.

Disse densitetene og kosmiske lovene – kan noen forklare de så enkelt som mulig? “Fjerde densitet”, “Law of One” osv.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Da RA prata om uendlig intligens så sikta han tydligvis ikke til deg Bob, RA gjorde tydligvis en kjempetabbe da han ga deg fri vilje.
HE HE bare tuller.
Godt muligt du har rett Bob, men uansett så er RA stoffet i grove trekk det samme jeg har ment all tid.
Jeg og sliter litt med at det sitter et vesen som heter RA på en planet og følger med på oss, men selve budskapert og inneholdet i det som skal komme fra RA har jeg overhodet ingen vansker med og svelge.
RA er overhodet ikke forbundet med noe fare og tro på heller siden det ikke er noen som skal tilbes eller fordømmes for og si det groft forenkla så handler det om at en skal være snill, finne seg sjæl og fortelle andre at dem må være snille ;)

ArneLo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Nassim Haramein er sikkert en hyggelig fyr men han er ikke fysiker. Og jeg kan ikke finne noen teoretisk fysiker som har gått igjennom hans hypoteser. Det er vel 100-200 personer her på kloden som har kompetansen til å gjøre det. En av disse spesialistene er en åpensinnet polsk professor Arkadiusz Jadczyk, han har tatt en titt på papirene til Haramein og aviser det etter bare å ha lest appendiksen.

I glanced through the paper and then went to the Appendix. It is often a very good idea to start with the appendix, because whoever is the author, less attention is being paid to the appendix, because the deceiver would think: “who is gonna read the appendix anyway?” it is there to create a good impression.

So I went to the appendix, and after reading the first two paragraphs I was sure that this paper is

a) a fishing expedition
b) a disinfo
c) a joke

The mathematical nonsense telling that the paper was prepared by a well paid student is evident. Well, perhaps not a student, perhaps someone like Dan Winter with his credo: the public is too stupid to see the difference

It is a fishing expedition, because once in a while there is a catch sentence that should attract those who may know something about some open problem

It is disinfo, because it contains some truth but suggests a wrong path.

It is a joke, because I am sure someone was having a good laugh accepting the final version (I am sure there were several drafts)

Every specialist will know on first sight, looking into the appendix that it is a joke. But how many specialists will read it? Perhaps I am only the second one in the whole world. I would estimate there are ca 100-200 experts in these areas on the planet, those who on the first glance would know instantly.
Nassim Haramein has discovered the Unified Theorey of Physics (???)

I tillegg så har han Elizabeth Rauscher med på laget. En spesialist på tankekontroll, bl.a. forskning på direkte kontroll av tanken ved hjelp av elektromagnetiske signaler, og med lang fartstid i det millitærindustrielle komplekset i USA.

Å løse gåten rundt enhetlig feltteori gir uante muligheter, det har han rett i. Hadde han kommet opp med fysikens hellige gral slik som han påstår så hadde han ikke gått rundt på jorda nå.

Så mitt tips er å bruke de fire timene på å heller lære seg noe nyttig :-)

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Jeg har ikke TV så dine løse antagelser om National Geographics kan ikke stemme. Er det et forsøk på diss? Det skjønner jeg ikke at du skal ha noen grunn til.

Og nei mine kriterier for å være fysiker innebærer ikke å godta dagens paradigme. Ei heller at en må inneha akademisk utdannelse for å komme opp med noe nytt. Men når du sier fysiker så ville jeg anta at du da mente profesjonen hans. Det er min forståelse av norskspråket, og derfor påpekte jeg det.

Hadde lest en del av det jeg linker til så hadde du kanskje skjønt at f.eks. prof. Arkadiusz Jadczyk er en høyst uortodoks teoretisk fysiker, men uansett godt ansett innen sitt felt i akademia. Han nyter også stor respekt hos meg. Hans Physics of the Mysterious anbefales.

Hovedgrunnen til at varsellampene mine blinker desinfo er den fysikeren(PhD) som er med på hans Resonanse Project: Elizabeth Rauscher
_http://www.theresonanceproject.org/personnel.html
In California, it was discovered by Dr. Adey that animal brain waves could be altered directly by ELF fields. It was found that monkey brains would fall in phase with ELF waves. These waves could easily pass through the skull, which normally protected the central nervous system from outside influence.

In San Leandro, Dr. Elizabeth Rauscher, director of Technic Research Laboratory, has been doing ELF/brain research with human subjects for some time. One of the frequencies produces nausea for more than an hour. Another frequency, she calls it the marijuana frequency, gets people laughing. “Give me the money and three months,”she says, “and I’ll be able to affect the behavior of eighty percent of the people in this town without their knowing it.” _http://www.sonic.net/sentinel/gvcon8.html

Sjekk henne ut selv. I tillegg assosieres Nassim nå også med Dan Winter og Vincent Bridge, to høyst tvilsome karakterer:

The most important issue is that the materials presented by Mr. Winter are not only taken from the works of others, but that he is deliberately misrepresenting those works. In other words, social, political, personal, and legal issues aside, the materials presented by Mr. Winter are bogus. Mr. Winter actually bragged — when he was first confronted about his lying — that he knew that what he was presenting (particularly with regard to the golden mean and the golden spiral) was untrue, but that his audiences — in his words — were “too stupid to know the difference.”
_www.danwinter.com

Si meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er :-)

Det kan godt være at Nassim er en smart fyr og at han faktisk har nærmet seg noen sannheter om UTP som “De” ikke vil skal komme ut. Hva er da bedre enn å sette ham i kontakt med en som kan fysikk, og er inneforstått med MIC´s agenda for å lede ham unna sannheten? Dette er en klassisk metode i CoIntelPro….. Han er vel kanskje en smart fyr som nå blir brukt av “De”.

Jeg sier ikke at det er sånt, men jeg har ikke funnet noe som øker troverdigheten til Nassim. Hvorfor nevner han ikke de forskerne han står på skuldrene til i sine timeslange foredrag? Litt for opptatt av seg selv?

Det er en jungel der ute,Mike. Jeg prøver bare å sette fingern på en god del som skurrer med denne Nassim Haramein. Skille klinten fra hveten, såogsi.

Kjetil S
Skribent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Belzebob

Om du ikke har hverken lest eller forstått innholdet, finner jeg det merkelig at du kan avvise materialet og kalle det for en fantasi. Synes dette virker som forutinntatthet. Du TROR det er fantasier. Og likevel ønsker du at andre som har lest og forstått “fantasiene” skal forklare de til deg?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Klokt svart Beamer og Mike :)
Kaller en RA stoffet for fantasi så går jeg ut fra at en har en bedre forklaring på hvordan alt er bygd opp.
Som Mike sier så er RA stoffet for spsielt utvalgte og det ser desverre ikke ut som om du er en av dem Bob.
Det er vel ingen tvil om at RA har rett når han sier at vi nå er inne i en mørk periode det dem mørke kreften vokser og ekspanderer sterkt, noe som igjen vil føre til at vi får et spark i hekken ut av komfortsonen vår der den posetive polariseringen vil samle seg og utvikle seg for og stoppe di onde maktene og nå sine mål.
RA forteller hvor viktig den negative siden er for oss, hadde ikke den eksistert så ville det vært umuligt og lært noe og nådd en høyere densinitet.
Tiden vår her på jorden handler om og lære, feile og utvikle oss så vi kan gjøre nye fremskritt og komme oss videre i systemet :)
Fri vilje er noe fantastisk for dem fleste av oss, men en liten del synes og mene at det er veldig greit og ha noen til og tenke for seg.

ArneLo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

BelzeBob, kanskje dette kan hjelpe deg å forstå den esoteriske konseptet densitet:

I både Ra og Cassopaea materiallet brukes det engelske ordet density. På norsk så kan det oversettes med tetthet eller densitet. Slikt det er brukt kan det leses som om det er snakk om distinkt kvalitativt forskjellige nivåer av væren. Hver denitet har sin egen struktur av livsformer, persepsjon (ervervelse, tolkning, utvelgelse og organisering av sanseinformasjon) og læringsmuligheter for bevisthetene som er på i det gitte nivået.

1. densitet/tetthetsnivå – består av uanimert materiale. Hvis det er snakk om læringsmuligheter på dette nivå så er det kanskje muligheten til å lære å kombineres til å danne primitive organiske livsformer.

2. densitet/tetthetsnivå – vegitasjon og dyrerike. Lærdommen her har å gjøre med biologisk liv, overlevelse, adapsjon, konkuranse, gruppe organisering som hos dyregrupper. Strukturen til sjelen på dette nivået består stort sett av en arts fellessjel (species soul pool), men ettersom en art blir mer anvansert, kan individuelle medlemer av arten differensiere seg selv for en mer variert individuell læringsmulighet. Ouspensky’s “Tertium Organum” gir en bra beskrivelse av forskjelligheten i persepsjon 2. og 3. densites.

3. densitet/tetthetsnivå – på denne planeten så er dette mennesket. Læringen fra 2. densitet forsetter i mer komplekse former, som kampen for sosial dominans, mer overlevelse osv. Autonom personlighet og individuell læring spiller her en større rolle enn i 2. densitet.

Den spesifikke lærdommen i 3. densitet er derimot å gjøre et valg i forhold til hvilken polaritet en velger å tjene, imot tjeneste til andre (STO/væren) i sin største mulige manifestasjon eller tjenester for seg selv (STS/ikke-væren) i sin største mulige manifestasjon. Det å gjøre et slikt bevist valg krever at en har en individualisert sjel og antagelig en stor mengde reinkarnasjoner i 3. densitet for sjelen å oppnå sin polaritet

4. densitet/tetthetsnivå – Dette er beskrevet som en delvis fysisk tillstand hvor “uteksaminerte” fra 3. densitet kan utdype og perfeksjonere sin polaritet. STS eller STO grupperinger er distinkte i 4. densitet og har ikke kontakt seg imellom, medmindre de interagerer med 3. densitet.

De fleste UFO fenomener innvolverer 4. densitets vesner i tjeneste for seg selv(STS). Ren STS forekommer vistnok ikke forbi 4. densitet, antageligvis fordi 4. densitet er det siste nivået som i det minste har et delvis fysisk element.

Sjeler i 4. densitet nyter større bevist kontroll over fysikalitet og generelt så former de grupperinger telepatisk og deler en felles erfaring samtidig som en innehar en viss individualitet.

5. densitet/tetthetsnivå – Sjeler fra 1. til 4. densitet befinner seg i 5 densitet innimellom reinkarnasjonene. Dette er en slags kontemplativ sone hvor sjelen kan observere deres fortids/fremtids liv fra et rent eterisk væren. For å få realisert en progresjon så må sjelen velge å reinkarnere i den densiteten som korrensponderer til dens eget nivå av progresjon(karma).

6. densitet/tetthetsnivå – Dette korrensponderer til “names of God” i sufismen eller samlede tankeformer. STO trenger ikke lenge å reinkarnere for å bli værende i dette nivået. “Distant cosmic centers” hos Gurdjieff. Cassiopaea kommuniserer fra dette nivået og det er vel her enn kan støtte på ekte engler. :-)

7. densitet/tetthetsnivå – Nivået der alt er ett og ett er alt, på et praktisk, virkelig og meningsfult vis. Det finnes ikke forskjell på tanke og virkelighet her. Dette korrensponderer til tanken om et altomsluttende gud eller univers. Eller “the Sun Absolute” som Gurdjieff ville ha sagt det i sin læren om den fjerde vei.

Konseptet er for komplekst til at ordforrådet her i 3. densitet passer dårlig for de fleste aspektene av dette.

Ra materialle gir en noenlunde systematisk oversikt over emnet. Og Cassiopaea materiallet bygger videre på dette grunnlaget. Det finnes noen forskjeller i vektlegging og definisjoner i disse kanaliseringene men det essensielle i dette er at en overgang fra 3. til 4. densitet er i noen tilfeller mulig og det avhenger av et lærer seg det en skal 3. densitet og mestrer 3. densitet. Overlevelse, karma og dannelse av en egen individualisert væren i stand til sammenhengende arbeid imot sin velgte polaritet. Å mestre seg selv, som Gurdjeiff snakker om er en av disse lærdommene.

De forskjellige kosmos som det er snakk om i den fjerde veien til Gurdjieff kan se ut til å korrensponderer med densiteter. Direkte sammenligning er vanskelig siden det meste av dette materiallet ligger utenfor den mennesklige opplevelsen.

Being or Non-being er vel de to ytterpunktene (Ying/Yang) i livets tre.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

I grunnen ikke Jan Fredrik
Ekteheten i RA stoffet kan ingen betvile og det grunleggende aspektet er vel sånn som jeg alltid har trodd og ment universet og alt rundt det er oppbygd.
Fousetning for intligent liv og høyere siviliasjoner er mye høyere på planeter nær stjernehoper og galaksenes midtpunkt siden energiene er mye mer konstante der.
Det handler mye om balanse, forståelse, motsetninger og utvikling, det ene kan ikke eksistere uten det andre.
At David Wilcock skulle ha en sånn forståelse for sorte hull og hvordan dem suger til seg all materie og presser det ned på partikkel niva for så og gjenskape prosessen på nytt er komplett umulig i 1981 for en dødlig
Det fins alltid en motpart til alt vi ser så siden det eksisterer sorte hull så vil vi og snart få bekreftelsen på lyse hull med motsatt efekt som sputer ut enorme mengder lys og partikler ut av “ingenting” som bygger nye universer istedenfor og suge til seg all masse i et sort hull.
vi er alle et og er med i noe større som er avhenig av oss igjen for og kunne fungere.
for dem som trodde dem var ubetydlige og ser viktigheten av seg selv så må dem huske på at hadde dem ikke vært viktige så hadde dem heller ikke vært her.
RA stoffet er en flott måte og forstå dem grunnlegnde elementene :)
Siden RA stoffet inneholder mye tunge utrykk og begreper som ikke ligger i det daglidagse vokabularet så tar det tid og studere alt, RA stoffet bør lesest uten forstyrrende elementer rundt seg og en bør heller ikke være sliten, stresset, trøtt osv
For min egen del så føler jeg meg mer som en del av RA en og føle at RA er noe stort en ser opp til og forguder…..
Vi er alle et :D
Takk for nok en fatastisk artikkel Mike :)

Frederik
Frederik
Abonnent
14 år siden

Er det noen andre enn meg som trenger ” å lande ” med 3de densitets trivialiteter etter å ha lest side på side med kanaliser informasjon?

Jeg kan godt skjønne hvorfor man kan bli halvsprø av dette? Det tøyer alt av normal forståelse av tilværelsen til det ytterste.

Når man i tillegg har egne opplevelser som er av en “annen verden” både av god og dårlig art… ja da forsvinner fort gulvet vekk fra ens føtter, og en befinner seg svevende.

Noen ganger skjønner jeg de som dyrker tv. Enklere tilværelse finnes ikke.

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

Etter tillatelse—klipp fra en fersk e-mail fra forskeren Maurice Cotterrell:

“I was thinking of another analogy that might be appropriate and came up
with this;

‘Just because Germany lost the war does not mean there are no Germans
left’. In the same way, just because the Maya, and Incas, lost the
battle against infertility does not mean they all died.

What concerns me about XXXX is his lack of progress. 15 years ago
he was saying ————-. Since that time I have decoded the treasures of the Maya, Mochica, Egyptians, Chinese and, Celts; have discovered how gravity works; how electricity works at atomic level; how the first particles (electron, proton and neutron) were made; how the anti-neutrino cannot exist naturally in the universe (it is manufactured inside particle accelerators); how permanent magnetism works; why the earth’s core is molten; explained the nature of dark matter, explained why spiral galaxies are spiral shaped; how the earth’s magnetic field is generated and have discovered the cause of global warming and global cooling.

This is to say that I have learned that ‘good discoveries always lead
on to more good discoveries’, whereas cul-de-sac theories go nowhere.

MC”

(Litt på siden av diskusjonen kanskje?)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

I hvor stor grad har du selv verifisert at dette er sant, Mike?

(selv studerer jeg noe som kalles “den Fjerde Veien”; læren som ble introdusert av G.I. Gurdjieff.)

ArneLo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Hei, BelzeBob. Så det er fra Gurdjieff du har nicket ditt? Jeg har også leset en del av ham også finner det veldig spennende. Han har også med en god del om oktaver og oppbygning av bevisteheten.
“The number of forces in each world, 1, 3, 6, 12, and so on, indicates the number of laws to which the given world is subject. “The fewer laws there are in a given world, the nearer it is to the will of the Absolute; the more laws there are in a given world, the greater the mechanicalness, the further it is from the will of the Absolute. We live in a world subject to forty-eight orders of laws, that is to say, very far from the will of the Absolute and in a very remote and dark comer of the universe.
“In this way the ray of creation helps us to determine and to realize our place in the world. But, as you see, we have not yet come to questions about influences. In order to understand the difference between the influences of various worlds we must better understand the law of three and then, further, still another fundamental law—the Law of Seven, or the law of octaves.”

“In Search of the Miraculous” av Ouspensky er en klassiker i esoterisk filosofi. jeg vil også gjerne anbefale Boris Mouravjieff´s bøker Gnosis som går enda mer i dypden på den menneskelige psyken og muligheten for å utvikle bevisteheten. Mouravjeff sies å nedskrive de gamle muntlige tradisjonene som Gurdjieff også bygger mye av sin viten på. Gurdjeff omtaler mennesket generelt som en biologisk maskin uten særlig evne til å gjøre beviste egne valg. Dette begrunner han med at vi ikke er klar over at de fleste avgjørelsene vi tar er basert på feil data samt de fysiske og biologiske reaksjonen i kroppen som for oss til å føle velbehag eller smerte. Menneheten er i et fengsel. De samme tankene kan finnes i Nag Hammadi, hos Castaneda og hos sufiene.

Ra materiallet til tror jeg er mer pålitelig an det som kommer fra David Wilcock. Dette materialet sammenfaller også i større grad med det Cassiopaea kanaliseringene legger på bordet. En av de største holdepunktene jeg har mot Wilcock er hans totalt utelatelse av advarslene de orginale Ra kanaliseringene innehold om onsinnede entiteter som truer og manipulerer oss. Dette får det til å resonere for mye CoIntelPro for min del. Hans budskap koker ned til “slapp av og mediter din egen navle” Dette er typisk CoIntelPro, en trenger egentlig ikke å gjøre noe selv. Mens både Gurdjieff og Cassiopaea advarer og sier at det er mye arbeid å gjøre før enn kan nærme seg en forståelse av hva disse muligheten for økt bevishet innebærer. “Kunnskap beskytter” blir ofte understreket fra Cassiopaea.

So far, we have discussed the fact that Gurdjieff, Castaneda and the Cassiopaeans have all talked about the “prison” of 3rd density reality. Gurdjieff opines that it is because of “forces” that act on man to control him, and these forces are somewhat nebulous and belong to different “levels” or “worlds” of creation. According to don Juan, we are in prison because the Predator has “given us his mind” in order to feed on us. He talks about the higher “worlds” in terms of the “unknown” and the “unknowable.” The Cassiopaeans say we are in prison; essentially because we chose it in order to learn and acquire experience – that God/the Universe more or less has “fun” in the great Cosmic Drama planned at level 7 and executed down through the levels of density like a play with writers, producers, directors, actors, and so forth. And, all of these parts are “played” by One Being.

At the same time, Ouspensky suggests that we can also choose which of the forces or laws [or parts in the play] we live under. He notes that:

Forces pass through man and he takes this, as his own desires, sympathies, attractions. But it is only forces passing through him from all directions.

All There is is Lessons… The Symbols of Reality

Jeg vil igjen anbefale på det varmeste “The Wave” av Laura Knight-Jadczyk, som er skrevet basert på inspirasjon fra den sjette densiteten Cassiopaea, denne kanaliseringen resonerer kraftig med Ra kanaliseringen. Disse to kanaliseringene pluss “the bringer of the dawn” ser ut til å være de mest objektive kanaliseringene som er offentliggjort. Jo mer objektive dess mindre støy i informasjonen.

The Law of One still holds a very high place as one of the first, if not THE first, Sixth Density Communication into our realm that was maintained over a consistent period of time. For the Ra Material to have a 63 percent accuracy rating, as you can figure out from the above process, is a pretty remarkable achievement! So, don’t sell it short because of the unusual verbiage… apparently there was a reason for it. It is my opinion that Ra spoke as he did because it was necessary in order to get the information through the various biases of the channel
The Truth is Out There but…Trust No One! part 2 Ra and the Law of One

ArneLo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Ja, det er en mulig hypotese. Men man trenger ikke å ha vært en vandrer for å gå seg vill og vanskjøtes her i 3d, det ligger nærmest i naturen/kulturen her fortiden. Det er ikke lett å finne Ariadnes tråd og komme seg ut labyrinten. Selv vet jeg ikke om dette med vandrere er så viktig for andre enn den det gjelder personlig.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg tror også at “temperaturen” vil gå opp noe for en person som nærmer seg sannhet/lyset slik som Elkens mest gjorde. Kreftene vil sannsynligvis jobbe enda hardere for å dempe effekten av “lyset” og dette kan slitte hardt på en som ikke forberedt og har den riktige kunnskapen for å kunne gå videre.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hei Mike

Hvor kommer Ra-materialet fra?

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Bare en kommentar: Elkins var ikke doktor i fysikk, han var ingeniør og pilot og var pilot bl.a. under koreakrigen.

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Her skriver du eksakt det jeg hadde tenkt å skrive som svar til deg når jeg fikk tid; Carla Ruckert var ikke bevisst, ergo KAN materialet komme fra Don Elkins selv.

Jeg har sett litt på sidene til Carla Ruckert, og funnet ut at Don Elkins slet med store psykiske problemer i flere år før han til slutt begikk selvmord. Det er ikke min mening å sverte en person som tydeligvis må ha vært i nærheten av å være et geni på sitt område, men troverdigheten kan utvilsomt trekkes i tvil.

Er det urimelig å anta at han rett og slett ble traumatisert under Korea-krigen? Traumer kan føre til omfattende vrangforestillinger, det er bare å spørre en psykiater.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Arcturus
14 år siden

Cassiopaea kanaliseringen er inne på Elkins selvmord. Det kan se ut som om de, som kanaliserte RA, ikke hadde kunnskap nok og spurte de riktige spørsmålene for å beskytte seg.

Sessions 990724:

Q:…Don Elkins DID, however, commit suicide. Can you
tell us why?
A: Suicide is a chosen pathway for the purpose of close
realization of shutting off the noise.
Q: What noise did he want to shut off?
A: It is a figure of speech.
Q: I would like to understand. Here, these folks had this
marvelous contact with Ra…
A: Contact with Ra does not preclude the possibility of
attack.
Q: Why did Ra not convey to him the information necessary
to understand that he was under attack, and what kind of
attack it was, and how to deal with it?
A: The questions were not asked.
Q: Why were the questions not asked that would have
protected him?
A: “Love and Light.”
Q: So, because they were so focused on the love and light
aspects…
A: There is no positivity without negativity.

Quote 000817:
Q: … He did suggest that Don Elkins committed
suicide because that was his pre- incarnative plan. Is suicide
possibly part of a plan made before incarnation?
A: It is one of many choices available.
Q: In Don’s case, was it his plan to commit suicide at that
point, or did he commit suicide because he was under such
extreme attack?
A: Well, his suicide was his choice
Q: Was it his choice before he incarnated? Was it mapped
into this incarnation?
A: It is a choice open to all.
Q: (A) I would like to know what was his reasoning. How did
he justify this choice to himself?
A: It was an escape.
Q: An escape from what?
A: Displeasure.
Q: Displeasure from whom? Himself or others?
A: Many things.
Q: What did this displeasure relate to?
A: Not important!
Q: Did he feel this displeasure from Carla?
A: See previous response.
Q: What was important about what was in his mind?
A: When one feels displeasure, one sometimes chooses to
exit.
Q: So it was HIM who was feeling displeasure. Did he have
no pleasure in life? Was everything bleak and dark because of
the information they were bringing through?
A: Laura, it is not necessary for you to probe further into this.

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Arcturus
14 år siden

Vel, ArneLo, dette er selvsagt en forklaring om man tar utgangspunkt i at kanaliseringen VAR EKTE. Men dersom kanaliseringen kom i stand på grunn av at Elkins allerede hadde mistet kontakten med virkeligheten, bortfaller den jo, så langt jeg kan se.

Materialet du leverer utdrag fra, er vel også kanalisert? Hvordan kan kanalisert materiale brukes for å bekrefte annet kanalisert materiale? Det vil være fullstendig umulig å vite om noe av det er sant.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Arcturus
14 år siden

Bekrefte om det er sant må en selv prøve å gjøre gjennom å krysssjekke, slik som Mike anbefaler. Innenfor et materialistisk verdensbilde så blir bare kanalisering tomt babel, og mye kanaliserting er nettopp dette også.

Men nå tror jeg ikke at dette materialistiske verdensbilde gir en brøkdel av sannheten, og det er svært som tyder på dette. Så da er kanalisering en klide til inspirasjon som oppfordrer meg til å gå i dypden.

Den teoretiske fysikeren Arkadiusz Jadczyk skriver om kanaliseringen fra Cassiopaea:
The name Cassiopaea was given by a consciously “channeled source” which Laura accessed in 1994 after two years of experimental work. The source identified itself by saying “we are you in the future.” Modern physics does not provide us with practical means for this type of communication, and theories on this subject are not well developed; they are, in fact, inconclusive and controversial.

When interpreting “we are you in the future in an oversimplified way, we are faced with causal paradoxes. On the other hand, from the theoretical papers published in physics journals we can learn that, with a proper and careful interpretation, and taking into account quantum uncertainties, communication into the past cannot be dismissed as impossible. Improbable perhaps is the right word, but there are many things that are improbable and yet happen.

The more improbable is a given phenomenon, the more information is carried by its occurrence, the more we can learn by its study.

That is why we did not dismiss the “we are you in the future” as impossible and therefore ignorable. Instead we decided to continue the “communications” as a form of a controlled experiment in “superluminal thought transfer” – even if it was clear that the term should be considered as a tentative indication of only one out several possible interpretations.

« Forrige artikkel

RA del 3a: De ulike strukturene

Neste artikkel »

RA del 4: Trekkene i spillet

36
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x