Du leser nå
Uoppklart massedød av fugl og fisk verden over

20 minutter lesetidUoppklart massedød av fugl og fisk verden over

Antall tilfeller av uoppklart massedød i løpet av desember 2010 og januar 2011 er antagelig historisk unikt.

Antall tilfeller av uoppklart massedød blant fugl og fisk verden over siden midten av desember 2010 har trolig oversteget antall kjente tilfeller av uoppklart massedød de siste 50-100 årene. Dersom noen organer innenfor myndighetene og akademia kjenner til årsaken, holdes den hemmelig. Vi presenterer de uoppklarte samt noen tilfeller av oppklarte tilfeller av massedød, og ser nærmere på om frigjort kulleiemetan fra luftlommer mellom berglag kan være forklaringen.

Den 1. – 3. januar

Året 2011 begynte spektakulært med oppslag i media verden over om ca. 5000 døde rødvingetrupialer (amerikansk spurvefugl) som regnet ned fra himmelen ved Beebe i Arkansas den 31. desember 2010. Noen prøvde å forklare hendelsen med nyttårsraketter, at fuglene kunne ha blitt skremt og dødd av stress. Undersøkelser viste massive indre blødninger i brystregionen. De hadde verken kroniske eller smittsomme sykdommer.

Rødvingetrupial

 

Bare noen få dager tidligere hadde massedød av trommefisk blitt oppdaget i Arkansas River ved Ozark, som ligger 20 mil fra Beebe. Fisken lå og fløt i elven. Dette var det største tilfellet av massedød av fisk i Arkansas’ historie; nærmere anslag var ca. 100.000 fisk. Miljø­forgiftning ble raskt utelukket som dødsårsak, ettersom det bare var én fisketype som hadde dødd. Ingen sammenheng ble funnet mellom de to tilfellene av massedød.

Den 3. januar ble fem nye tilfeller av massedød rapportert i media: tre tilfeller av fugl, ett av fisk og ett av blekksprut. Ved Baton Rouge, Louisiana, lå ca. 500 rødvingetrupialer og stær strødd om hverandre langs en motorvei. Noen mente forklaringen var kaldt vær. Ved Gilbertsville, Kentucky, ble 3000 døde svarttrost funnet. Obduksjon utelukket forgiftning. En seniorbiolog ved Cornell University mente at den mest sannsynlige forklaringen var at “en vaskemaskin-type tordenvær sugde fuglene opp i luften, desorienterte dem, og til slutt gjennom­vætet og frøs dem til døde.

I den canadiske delstaten Manitoba ble titusenvis av fugler funnet død. Noen eksperter mente at forklaringen var ”isstorm”; andre trodde det kunne være fugle­influensa. Inuittene mente at forklaringen er metanutgassing. Utenfor den brasilianske kystbyen Paraná ble 100 tonn død fisk, hovedsakelig sardin og kattfisk, funnet i strandsonen. På stranden Vila Nova de Gaia i det nordlige Portugal ble flere tusen blekksprut funnet. Lokalbefolkningen frykter at hele den lokale bestanden av blekksprut nå er borte.

Flere tusen blekksprut funnet ved portugisisk strand.

Den 4. – 5. januar

I løpet av disse to dagene kom det inn rapporter om uoppklart massedød av fugl i Sverige, Italia og Texas, og rapporter om uoppklart massedød av fisk i USA og New Zealand. I Skandinavia var det en umiddelbar sensasjon i alle media da ca. 100 døde kaier ble funnet den 5. januar i gatene i den svenske småbyen Falköping. Obduksjonen viste ”mystiske indre blødninger”. ”Det er et mysterium, og jeg har aldri sett noe lignende. Det er svært uvanlig at kaier dør på denne måten på vinteren”, uttalte Anders Wirdheim ved Sveriges Ornitologiske Forening til Expressen.

Ca. 100 døde kaier lå strødd utover gatene i Falköping, Sverige

 

I den italienske byen Faenza falt 8000 turtelduer døde ned fra himmelen! De ble funnet på bakken og i trærne. Mange av dem hadde en mystisk blå flekk på nebbet, som indikerte oksygenmangel. Oksygenmangel kan igjen medføre høydesyke. Ved Highway 155-broen nær Ore City i det østlige Texas ble 200 sothøner funnet døde. Årsaken er foreløpig ukjent.

Ved Spruce Creek i Port Orange i Florida ble tusenvis av døde fisk – hovedsakelig multe, leppefisk og kattfisk – funnet flytende. Lokal­befolkningen utelukker kuldedød. Ved Chesa­peake Bay i Maryland (USA) ble to millioner døde fisk funnet flytende. ”Vi tror dette skyldes stress blant fiskene på grunn av nedkjølt vann”, uttalte talsperson Dawn Stoltzfus fra Miljø­avdelingen i Maryland. Ved Coromandel-halvøya på New Zealand ble hundrevis av døde abborfisk skylt opp på stranden. En av de lokale innbyggerne som hadde bodd der i 30 år, hadde aldri opplevd noe lignende. Fiskene hadde ingen tegn på sykdom eller underernæring.

Abborfisk skylt opp på stranden ved Coromandel-halvøya (New Zealand)

Den 6. – 14. januar

I løpet av disse ni dagene ble fire tilfeller av mystisk massedød rapportert i media. Tre av dem gjaldt fugledød – fra USA, Canada og Tyrkia. Det fjerde tilfellet gjaldt fiskedød i Michigansjøen. Ved Quebec City i Canada hadde en bonde i løpet av to uker plukket opp 80 døde duer ved sin farm. De lå på taket og inne i låven. Fugleinfluensa har blitt utelukket. I Karacabey i Tyrkia fant man ved en vei dusinvis av døde stær. Undersøkelser har ennå ikke klarlagt dødsårsaken. Langs motorvei I-65 nær Huntsville i Alabama ble 300 trupialer funnet døde. Noen av dem viste tegn på å ha blitt påkjørt, men om de da allerede var døde eller satt ut av funksjon vet man ikke. I Chicagos havn, som ligger ved Michigansjøen, ble tusenvis av døde og døende sildefisk et godt måltid mat for gjess og ender. Det antas at det kalde vannet har skylden.

Massedød av denne typen trupial ved Huntsville, Alabama.

Den 15. – 21. januar

I løpet av disse syv dagene ble det rapportert fem tilfeller av massedød av fugl og to av fisk. Disse tilfellene var godt fordelt verden over: USA, Wales, Romania, Nord-Norge og Beijing.

I den rumenske byen Roman, med 80.000 innbyggere, falt hundrevis av kråker døende ned i en av parkene. I motsetning til de andre tilfellene av massedød syntes dødskvalene i dette tilfellet å ha vart lenger, og forgiftning kan ikke utelukkes. Ca. 30 stær hadde tidligere (8. januar 2011) blitt funnet døde i den rumenske byen Constanta, men dét tilfellet tas ikke med i tabellen nedenfor da veterinærene var nokså sikre på at forklaringen var alkoholforgiftning. Ved St. Johns River i Florida fant man 12 døde og 100 syke pelikaner. Spekulasjonene gikk i retning av at noe i elvevannet hadde redusert deres naturlige beskyttelse mot kulde. I Tennessee Valley, Alabama, var det også et tilfelle av massedød av fugl, men media har ikke oppgitt informasjon om art eller antall. I en forstad til Beijing, ved bredden av Xiaojing-elven, ble det rapportert noen titalls døde svarttrost, skjærer og stokkand.

I to tilfeller av massedød av stær i USA, har Landbruksdepartementet (USDA) tatt på seg skylden. I Dacono, Colorado, falt hundrevis av døde stær ned like ved et bilselgerfirma. Michael Yeary, State Director of Wildlife Services for the Animal and Plant Health Inspection Service ved USDA uttalte: ”Vi anvendte pesticider for å få kontroll over en flokk stær i det området”. Yeary sa at hans stab responderte på en klage fra et meieri som lå 7-8 km. fra bilselgerfirmaet, om en flokk stær på ca. 3000 som hadde blitt en plage pga. all maten de tok og fugleskitten de etterlot seg (kilde). I byen Yankton i Sør-Dakota ble 300 stær funnet døde. Villmarksbiolog Ricky Woods bekreftet senere at ”DRC 1339”, et giftstoff som ofte brukes mot fugler, hadde blitt brukt av USDA ved en matstasjon 16 km. sør for Yankton (kilde). I 2009 tok USDA livet av over 4 millioner fugler (fortrinnsvis stær og svarttrost), primært ved hjelp av sprøytemidler som ikke skal være skadelige for menn­esker eller dyr.

I havneområdet på Andenes på Andøya i Nordland er det til vanlig et rikt fugleliv, ”men nå dør ærfuglene som fluer”. Havneleder Odd Bernt Mevold sier til Andøyposten at fuglene fryser i hjel uten at han har noen forklaring på hvorfor dette skjer. Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, tror ikke årsaken kan være oljesøl og at matmangel i havne­bassenget på denne tiden er usannsynlig. Fuglene er avmagret, og det virker som om nervesystemet deres er forstyrret. Nylig har døde krabber blitt funnet på bunnen av havnen. Forurensing og giftstoffer utelukkes ikke.

Slik så det normalt ut i havneområdet på Andenes, med fullt av ærfugl.

 

Store mengder råtten fisk ble oppdaget i Kjerringfjorden ved Stjernøy i Vest-Finnmark. Ingen visste hva slags fisk det var eller hvor den kom fra. ”Det lå og fløt store mengder fisk som var gått delvis i oppløsning over hele fjorden. Innerst i fjorden ser det ut som om det ligger store mengder på bunnen, for der kommer det opp mengder med råtten fisk”, forklarte den lokal­kjente Tor Mikkola som først oppdaget fisken. Havnesjef Jens Petter Mathisen i Alta sa til NRK at han mener at fisken har dødd av surstoffmangel, etter at han var og tok prøver av fiskerestene. Han identifiserte fisken som sild.

I vannene til Monmouthshire og Brecon Canal i Cwmbran i Wales fant man en morgen 100 døde karper. En talsperson for Miljødepartementet i Wales mente at oksygenmangel kan være årsaken, da målinger viste at oksygennivået var svært lavt.

Døde karper fløt i vannene i Cwmbran i Wales

Massedød av pattedyr

I desember 2010-januar 2011 har tre tilfeller av massedød blant pattedyr blitt rapportert i media. Det ene tilfellet, som gjelder 70 døde flaggermus i Tucson, Arizona, regnes som oppklart. Hagl fra en luftpistol (4 mm. BB gun) ble funnet både på bakken og i flere av de undersøkte flaggermusene (kilde). I Vietnam har nærmere 10.000 kyr og bøfler fra 14 provinser dødd de siste dagene. Den offisielle forklaringen er kulde, men ingen vitenskapelige tester eller evidens har blitt oppgitt for denne konklusjonen. Det tredje tilfellet av massedød av pattedyr må fortsatt karakteriseres som mystisk. 200 kyr ble funnet døde på en gård i Stockton i Portage County i Wisconsin. Gårdens veterinær uttalte at resultater på tidlige undersøkelser kan tyde på at kyrne døde av Hamman-Richs syndrom eller akutt interstitiell pneumoni (AIP), som angriper lungene uten noen kjent årsak. Veterinæren sa videre at dyrene begynte å få symptomer på sykdom og deretter døde i løpet av tolv timer.

 

Tre oversiktstabeller med referanser

I de tre tabellene nedenfor er bare de tilfeller av massedød tatt med der dødsårsaken fortsatt regnes som uoppklart. Tilfeller av massedød hvor man er temmelig sikre på dødsårsaken, er ikke tatt med. Flere av tilfellene nedenfor har trolig en kjent og konvensjonell årsaks­forklaring, som i de kommende dager og uker muligens vil bli funnet. Noen av tilfellene kan ha en kjent og konvensjonell årsaksforklaring som ikke vil bli funnet. I noen av tilfellene kan en kjent og konvensjonell årsaksforklaring snart bli gitt som ikke stemmer.

Uoppklart massedød av fugler siden desember 2010

Dato

Sted

Antall og arter

Kilder

Kommentar

Des. 2010
31Beebe, ArkansasCa. 5000 rødvinge­trupialerDagbladet; Nettavisen; NRK;
Jan. 2011
3Baton Rouge, LouisianaCa. 500 rødvinge­trupialer og stærNRK
3Gilbertsville, Kentucky3000 svarttrostWPSD
3Manitoba, CanadaTitusenvisBefore It’s News; Scarletwhore.com
5Falköping, SverigeCa. 100 kaierDagbladet-1, Dagbladet-2.
5Faenza, Italia8000 turtelduerABC Nyheter; Mail Online.
5Highway 155, østlige Texas200 sothønerAllvoices;
7Quebec City, Canada80 duerToronto Sun
10Karacabey, TyrkiaDusinvis av stærBig Wobble
14Huntsville, Alabama300 trupialerMail Online;
15Roman, RomaniaHundrevis av kråkertaskforcetv.comForgiftning?
18St. Johns River, Florida12 pelikaner døde, over 100 sykeNews4Jax.com.
18Tennessee Val­ley, AlabamaIngen infowaaytv.com
13-21Andenes på Andøya, NorgeCa. 125 sjøfugl, mest ærfugl. Døde krabber.NRK-13; NRK-20; NRK-20;Avmagret. Giftstoffer?
21Forstad til Beijing, KinaTitalls svart­trost, skjære og stokkandVoice of Russia

 

Uoppklart massedød av fisk og havdyr siden desember 2010

Dato

Sted

Antall og arter

Kilder

Kommentar

Des. 2010
13Kawau Island,New ZealandTi tonnRodney Times
18FilippineneTusenvisInquier Global Nation
24Charleston,South CarolinaSjøstjerner,maneterabcnews4.comKulde?
28?Arkansas River ved Ozark, Arkansas100.000 trommefiskNRK
Jan. 2011
3Paraná, Brasil100 tonn med sardin og kattfiskActivist Post
3Vila Nova de Gaia, PortugalFlere tusen blekk­spruterBBC News; Time;
4Port Orange, FloridaTusenvis. Multe, leppefisk, kattfisk.WFTC.com
5Coromandel,New ZealandAbborfiskSydney Morning Herald
5Chesapeake Bay, Maryland (USA)2 millioner fiskTV2 Nyhetene
14Michigansjøen;Chicagos havnTusenvis av sildefiskCBS Chicago.com
19Kjerringfjorden iVest-FinnmarkSildNRK-19; Altaposten-21;
21Cwmbran, Wales100 karperThe Sun

 

Massedød av pattedyr siden januar 2011

Dato

Sted

Antall og arter

Kilder

Kommentar
pågårVietnam,14 provinser9.200 kyr og bøflerNatural News;Huffington Post;Kulde?
14Wisconsin (USA)200 kyrDagbladet

 

Skepsis’erne engasjeres

Tilhengerne av det globale SKEPSIS-nettverket har ikke ligget på latsiden. Deres direktiv er å fronte to dogmer som ved første øyekast ikke har det minste med hverandre å gjøre: et sosiopolitisk anti-konspirativt verdensbilde og et naturalistisk verdensbilde. Når det gjelder tilfellene av massedød, synes deres strategi å være at de later som om de ikke forstår forskjellen på tilfeller av uoppklart massedød og tilfeller av oppklart massedød. Ved å avvise det spesielle med de uoppklarte tilfellene med en oneliner om at de sikkert blir tilfredsstillende forklart i morgen, synes de selv å ha løst problemet på en tilfredsstillende måte. De presenterer derfor diverse databaser, rapporter og eksperter som viser at tilfeller av massedød med enkel og åpenbar forklaring er helt normalt. ”Hér er ett tilfelle av massedød pga. forgiftning; hér er ett tilfelle av masse­død fordi alle fuglene fløy inn i et tårn; og hér er ett tilfelle av massedød fordi alle fuglene hadde influensavirus.” En av disse databaser som de gjerne vil rette andres oppmerksomhet mot, er Quarterly Mortality Reports av National Wildlife Health Center (USGS). Med denne databasen som forståelsesramme kan de fortsette å synge ”Alt er normalt”-salmen.

 

Årsaksforklaringer

I artikkelen til Nicholas West og Zen Gardner, The 10 leading theories for dead birds and fish (Activist Post, 6. januar 2011), kan man lese nærmere om de forskjellige teorier som har blitt fremsatt som årsaksforklaring til de siste ukenes massedød. Mainstream-forklaringene svikter fullstendig som hovedforklaring ved at de bare har forklarings­verdi i enkelttilfellene. De verken forklarer eller prøver å forklare det store antallet av plutselig massedød verden over. At myndighetene skal være involvert i form av uttesting av nye typer våpen eller kjemikalier, kan også være forklaringen på enkelttilfeller innenfor et land, men duger ikke som hoved­forklaring.

Det vi bør søke etter, er en modus operandi-forklaring som ikke bare forklarer massedød for fugl eller fisk, men som forklarer begge (modus operandi: virkemåte). Vi bør videre søke etter en modus operandi-forklaring som er naturalistisk. Henvisninger til ”Guds vilje”, ”Domme­dag” eller ”Gaia er inne i en renselsesprosess” er religiøs-åndelige idéer som – enten man er sympatisk innstilt til dem eller ikke – verken foreslår eller synes å innse behovet for å foreslå en modus operandi-forklaring.

Ifølge web-basen ZetaTalk kan vegetasjon under en jorskorpeforskyvning bli fanget mellom to berglag, og kan ligge der og råtne i tusener av år inntil berglagene av en eller annen grunn slites fra hverandre, f.eks. under opptakten til den neste jordskorpeforskyvningen. For­råtnelsen resulterer i dannelsen av gassen kulleiemetan, på engelsk coalbed methane (forkortes CBM) (Wiki-artikkel: Coalbed methane). Kulleiemetan mangler den avskyelig stinkende hydrogensulfid-komponenten (som karakteriserer lukten av råtne egg og tarmgass) som er i metantiol, og kalles derfor noen ganger for ”søt gass”. Med dette som overordnet geologisk forklarings­ramme, la oss se nærmere på ZetaTalks forklaring av et tilfelle av massedød av stær i Somerset, England, i mars 2010, altså ni måneder i forkant av de siste ukers begiven­heter. Fra ZetaTalk GPL Chat 13. mars 2010:

”Fugler er sensitive til metangass, som når den frigjøres stiger til værs fordi den er lettere enn luft. Dersom mennesker ikke er tilstede og derfor ikke kan kjenne den distinkte lukten av metangass, vil de være uoppmerksomme på utslipp av denne gassen forårsaket av forskyv­ninger av berglag under bakken de står. Fugler, derimot, befinner seg i strøm­retningen av denne stigende gassen, og dør eller blir satt tilstrekkelig ut av funksjon så de faller ned til bakken. Kanarifugler ble tidligere brukt i kullgruver for nettopp denne grunn. Så lenge de sang, var det ikke noe metangass omkring. Men hvis fuglene falt over ende, var dette et signal til gruvearbeiderne om å komme seg fortest mulig ut!”

 

Denne forklaringen ble utdypet nærmere i januar 2011, etter alle tilfellene av massedød.

ZetaTalk Explanation 1/8/2011: “Død fisk samt fugler som faller ned har blitt rapportert over hele verden, plutselig. Dette er åpenbart ikke et lokalt fenomen. Døde fugler har blitt rapportert i Sverige og Nord-Amerika; og død fisk har blitt rapportert i Nord-Amerika, Brasil og New Zealand. Metan er kjent for å forårsake fugledød. Da metan stiger til værs etter å ha blitt frigjort av forskyvninger i Jorden, strømmer den oppover og forbi flygende fugle­flokker. Men kan dette være årsaken til den døde fisken? På samme måte som fugler er mer sensitive til frigjort metan enn mennesker, er fisker sensitive til endringer i vannet, hvilket enhver eier av et akvarium kan bekrefte. Fiskestimer som kommer inn i strømmen av stigende metanbobler som skilles ut fra berglag under havbunnen, vil uunngåelig bli påvirket. Fisk kan ikke holde pusten inntil krisen er over! Heller ikke fugler kan dette.

Hvorfor skulle Sverige ha strømmer av frigjort metan når landet ikke en gang befinner seg i en seismisk sone? Brasil er heller ikke i en seismisk sone, selv om New Zealand og New Madrid-jordskjelvsonen i Arkansas er det. Vi har ofte sagt at de tektoniske platene har fått sine bergfingre brukket av, de som normalt hindrer platene i å bevege seg langs hver­andres sider. På grunn av denne avbrekkingen har platene blitt glattere i kantene. I denne tilstanden er de nå presset mot hverandre under påkjenning av en mer voldsom og rystende slingring [som Jorden nå er gjenstand for]. Påkjenningene er tydelige for alle platene, som forskyves omkring, internt, under slingringen. Metan, så giftig for fugl og fisk, blir dermed frigjort.”

 

I løpet av seks dager i januar 2011 kom tre artikler som lignet svært på hverandre. De påpekte sammenhengen mellom fracking-aktiviteten i Arkansas og den enorme stigningen av mindre jordskjelv i området det siste halve året.

Fracking, eller mer korrekt hydraulic fracturing, er en industriell prosess der man først skaper brudd og sprekker i berg (hvis man ikke finner naturlige brudd og sprekker), og så utvider disse med væskepress (Wiki-artikkel: Hydraulic fracturing). Metoden har blitt brukt i over 60 år for hundretusener av olje- og gassbrønner. Metoden er meget omstridt pga. hensyn til helse og miljøsikkerhet. Helsehensynet gjelder at ved fracking kan giftige kjemikalier brukes som kan nå grunnvannet. Miljøsikkerheten gjelder sammenhengen mellom fracking og økt antall jordskjelv. I byen Guy, som ligger mellom Beebe og Ozark i Arkansas, foregår mye fracking. De siste fire månedene av 2010 ble Guy rystet av nærmere 500 jordskjelv, mens hele delstaten bare hadde 38 jordskjelv i 2009! Fracking i Arkansas har allerede resultert i farlige og uønskede episoder med frigjort metanmetangass, som har blitt omtalt i media.

Fracking-metoden frigjør kulleiemetan (coalbed methane)

 

Jill Henderson skriver:

”Jeg vil her presentere min teori om hva som skjedde i det sentrale Arkansas. Metan og andre gasser assosiert med denne lekker ut av jorden til vann og luft. I Beebe og Ozark strømmet gassen ut under et stort utslipp, drepte fisk og fugl i et svært begrenset område, og ble så hurtig uttynnet av det omgivende friske vannet og luften”.

 

Da olje/gass-boreindustrien i stor grad bruker fracking, kan vi forvente mye motstand fra deres side i å innrømme en slik sammenheng. ZetaTalk og de tre forfatterne over er altså enige i at kulleiemetan er det aktive stoffet som er ansvarlig for massedøden av noen tilfeller av fisk og fugl. Forskjellen mellom dem er i synet på om det er naturen eller menneskelig aktivitet som er ansvarlig for gassutslippene. Det kan være et både-og fremfor et enten-eller. Arkansas ligger i New Madrid-jordskjelvsonen (Wiki-artikkel: New Madrid Seismic Zone). ZetaTalk har forutsagt at i den fjerde av de fire Nivå 7-kataklysmene, som skal komme i løpet av 2011, vil et meget kraftig jordskjelv utløses i New Madrid-jordskjelvsonen som med etter­følgende jordskjelv vil resultere i at det nord-amerikanske kontinentet revner diagonalt i to [se artikkelen Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene (Nyhetsspeilet, 19. oktober 2010)].

 

Avslutningsvis

AllVoices hadde en interessant artikkel den 8. januar 2011, der de etter et søk i ”Google News Archives” på søketermene ”thousands of dead fish” og “thousands of dead birds” fant max. tyve rapporter fra perioden 1882 til 2007 som kunne klassifiseres som uforklart massedød; Bird and fish die-offs from yesteryear: 20 reports between 1882 and 2007.

Jeg hevder ikke her at kulleiemetan-forklaringen er svaret på samtlige av de uoppklarte tilfellene av massedød. Flere av tilfellene i de tre tabellene har, som sagt, trolig en kjent og konvensjonell årsaksforklaring som i de kommende dager og uker muligens vil bli funnet. Noen av tilfellene av massedød kan ha en kjent og konvensjonell årsaksforklaring som ikke blir funnet. Og noen av tilfellene av massedød kan bli gitt en kjent og konvensjonell årsaks­forklaring der den virkelige årsaken er frigjort kulleiemetan.

 

Kilder og ressurser:

* Recent Mass Bird and Fish Deaths. Joy Luck Club. Listen oppdaters daglig.

* Wiki: 2010–2011 midwinter animal mass death events.

* Wiki: Coalbed methane.

* Bird and fish die-offs from yesteryear: 20 reports between 1882 and 2007 (Punditty, 8. januar 2011).

* The 10 leading theories for dead birds and fish. Nicholas West and Zen Gardner, Activist Post, 6. januar.

* Rolf Kenneth: Virkninger av Nibiru-komplekset: den store sammenhengen som media ikke gir deg.

* Temaside AboveTop Secret: 2012 Mysterious Mass Animal Death List.

* Temaside Huffington Post: Dead Birds and Fish.

* Temaside The Watchers: Mass Bird Death Archive.

 

*******************************************************************

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
50%
Opplysende
50%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken «Åndsvitenskapelige visjoner». I februar 2013 utga han boken «Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk», og i august 2013 kom boken «ET/V-erfaringer 1947-2013». Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

50 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *