Bla i tag

privatisering

TTIP
TTIP-avtalen diskuteres mellom USA og EU i total konfidensialitet. Derfor tilbyr Wikileaks 100.000 euro for den som avslører teksten i avtalen.

TTIP, TPP og TISA – en global plan for å avskaffe demokratiet

Handelsavtalene TTIP og TPP kan sees som trojanske hester, mens avtalen om handel med tjenester (TISA) er et tredje våpen som garanterer en endelig seier. Det kan forstås som en total utrydding av suverene stater. For Norges del vil den bli snikinnført via EØS-avtalen.

Privatiserte fengsler

I Norge ble 1 av 5 bøtelagt ifjor. Det er mye penger. Kanskje man bør vurdere å slutte å jage alle mennesker for hvert minste lovbrudd.

Den nye Svinesund bruen en verdifull offentlig infrastruktur

Bør infrastruktur privatiseres?

Hensikten med våre infrastrukturer er at de skal tjene våre langsiktige, beste interesser nå og i fremtiden.