Bla i tag

Nye Verdens Orden

President Obama har hjertet på riktig sted - i et særdeles tungt maktsystem.

Obama viser sitt sanne jeg?

Den Nye Verdensorden strammer grepet. Viser Obama sitt sanne ansikt?

Pressens utrolige lemfeldighet

Store deler av den etablerte pressen er under streng kontroll - det gjelder også Norge og NRK.