Bla i tag

Intervensjonsteorien

Ny integrert forståelse av menneskets historie

Ved å integrere Sitchin, Velikovsky og ZetaTalk skapes en ny forståelse av menneskets opprinnelse og historie.

En hyllest til Zecharia Sitchin

Sitchin, 89 år gammel, intervjues av The New York Times i januar 2010. Det forstørrete seglet viser en ”gud” fra Nibiru som via en mindre ”gud” overfører plogen og jordbruksvisdom til mennesket.