Bla i tag

beirut 4th of august 2020

Foto fra: http://creativecrone.net/2020/07/05/its-the-end-of-the-world-as-we-know-it-so-we-might-as-well-party/

Kjempeeksplosjon i Rotterdam, sultedød i Shanghai

Fra Nyhetsspeilets observatør i Brussel Det er ingen tvil om at den innerste kjernen av kjeltringer i verden satser alt de har av ressurser og knep for å få innført New World Order i hele verden innenfor dette tiåret siden det startet 1. januar 2020. Pandemi-vrøvlet har bare vært måtelig vellykket, selv om det varte

Fra ødeleggelsene av King David Hotel, Jerusalem 1946, https://no.pinterest.com/pin/433893745332987650/visual-search/?x=15&y=14&w=470&h=466&cropSource=6

Terror og vold, frykt og redsel og angst

Går vi inn i en tidsepoke med utstrakt bruk av terror og vold? Er det dette som er språket til Den nye verdensorden? Brutalitet skjult bak bedrag og løgn? Falsk-flagg operasjoner for å presse politikere til beslutninger de egentlig ikke vil ta? Raketter med mini-atomært sprenghode som eksploderer, mens det skulle se ut som en

De fascistiske kommunisters første oppfinnelse for masseutryddelser: https://deathpenaltynews.blogspot.com/2020/07/france-remains-of-500-people-executed.html

Kommunismen, Georg Gloyd og opptøyene i USA, 2 av 4

Forord Å kjenne historien er avgjørende. Det gjelder å ha orden på tingene, betydningen av å kalle et avkom med sitt rette navn, i dette tilfelle den fascistiske kommunisme, er vidtrekkende. Kommunistene skjulte seg bak slagord om sosiale forbedringer, vakre fortellinger og glanspapir i mange år, mens det i virkeligheten var et ekstremt brutalt tyranni.