Bla i tag

arnold juklerød

Fra Østlandsposten, https://www.op.no/gravemaskin-sto-i-full-fyr-nar-e18-ingen-grunn-til-at-den-skal-ta-fyr/s/5-36-1596843. Fra Arvids brev til advokat: Sola kommune har, i samarbeid med namsfogden, frosset alle mine midler fra sommeren 2023, inkludert et beløp på rundt 230 000 kr. Dette har ført til at jeg ikke fikk betalt forsikringen, og jeg har dermed blitt påført et enda større økonomisk tap på rundt 450 000 kr pluss kostnader med opprenskning etter at gravemaskinen brant opp den 10. mai. Det er sterk mistanke om sabotasje, tilsvarende som høsten 2020 da Arvid G. AS ble utsatt for omfattende hærverk og sabotasje, noe som medførte et tap på ca. 150 000 kr den gangen.

Fra varsler Arvid G’s liv

Arvid G’s gravemaskin sto plutselig i fyr og flamme. Flere som skulle ha greie på det, mente den måtte være påsatt. Men det var vanskelig å se hvordan. Spesialistene fra Volvo skriver: “Vi hos VMS i S. er ikke kjent med liknende branner på samme type maskin.” Underlig.