Ben Ormstad

Jeg er.

Å våkne fra drømmen

Ut fra vissheten om at du ER - I AM, så vil resten av din viten springe ut av dét etter hvert som du graver deg dypere og dypere inn i Virkeligheten.