Oppskriften for å ”lykkes” som medlem av ”eliten”

5.6K visninger
11 minutter lesetid
43

Har du noen gang lurt på om kontroll over musikkbransjen er bare et speilbilde av noe større – kanskje du har rett!

Innledning

Da jeg begynte på dette innlegget for litt over en uke siden, var det to programmer på TV, om kvelden – History og Discovery-TV om Skull and Bones og hvordan blackmail brukes som pressmiddel mot de i alle samfunn som er representanter for ”eliten” – jo høyere opp, desto mer gjelder denne spilleregelen. Til slutt er det selve ”nåløyet” en må gjennom for å nå sine ”personlige aspirasjoner” – les ego-styrt behov for ekstern anerkjennelse. Denne artikkelen passer nå som et tillegg til innlegget om NWO infiltrering innen musikkbransjen.

Jeg skriver denne artikkelen, ikke fordi det er noen form for større nyhet om at det er slik verden drives bakover i dag, men fordi dette mønsteret begynner hos enkelte mennesker helt ned i barn— og ungdomsstadiet der en er absolutt mest utsatt for å kunne sette grensene for ens egen integritet. Senere i arbeidslivet er mange mennesker utsatt for denne form for invasjon av ens integritet som betingelse for å sikre fremgang i yrkeslivet.

Vi beveger oss mot avslutningen av Mayakalenderens nest siste utviklingsperiode som sies å være sentrert rundt temaet ”integritet og etikk”. Rundt oss på alle kanter avsløres hvordan mangel på etikk og integritet preger de øvre delene av samfunnets sentrale skikkelser. Fasadene faller for fote. I det som følger, tenk også over hvordan mennesker du har kommet over fra tid til annen har testet din integritet med løfter om hva som helst som du er ”svak” for – våre ”ego behov”. Jeg definerer disse som behov som synes å være ekte vare, men som faktisk bare er i overensstemmelse med de mest overfladiske av våre ressurser når det gjelder bevissthet. Ego – ser jeg som det bevisste sinnet som tror det eksisterer i et vakuum. Det har ikke oppdaget rikdommen av informasjon og visdom som er tilstede hos det ubevisste sinnet og høyere bevissthet som begge besitter tidsløs informasjon om vår åndelige utvikling som pågår over mange liv.

Om du er, eller har vært utsatt for det jeg her beskriver, tenk deg godt om hvordan konsekvensene av dine valg vil påvirke enda dypere lag av din tilværelse enn det som vi kaller materialistisk suksess. Mange bukker under for press etter å ha blitt lokket i ulike ”feller” som er beregnet for å være av en slik art at en vil gjøre hva som helst for å skjule sannheten. Hele fellens eksistens er betinget av en form for moralske kjøreregler som faktisk er veldig skjeve i forhold til etikkens fremste regel og det er ivaretakelse av ens integritet. Fordi dette begrepet brukes på forskjellig vis, er det nødvendig å formidle hvordan jeg forstår begrepet. ”Integritet” – som handler om ivaretakelse av alle de systemene som en består av.

Integriteten til en U-båt omfatter ikke bare båtens skrog, men også de overlevelsesmekanismer som er en del av båtens evne til å ivareta mannskapets interesser. Likedan er også mannskapets integritet en del av helheten. Et medlem som har skjulte motiver kan true skipets og mannskapets eksistens. Mennesker som oppfatter seg selv som bare midlertidige fysiske skapninger vil ha et veldig annerledes sett med grenser når det gjelder integritet, enn de som også inkluderer et dypere underliggende struktur av systemer som er like viktig som de fysiske. Jeg snakker her om ”åndelige” strukturer som tilsier at vi er under en lang utvikling der integritet – trofasthet til indre signaler faktisk er en viktig del av de mange lekser vi vil komme bort i mens vi lever våre liv blant mennesker av blandet polarisering.

Når vi inkluderer denne utvidete ramme rundt det som omfatter integritet, så er det noe mye større enn andre begrep som ”troskap” til familie, sekt, stamme, kultur, rase, nasjon eller politisk/religiøs overbevisning. Integritet – på sitt beste går til kjernen av det vi alle kjenner igjen i oss selv – forskjellen mellom rett og galt. Denne erkjennelsen forutsetter evne til å kjenne en ekte forbindelse mellom en selv og alle andre på denne planeten. Hver gang vi bryter denne forbindelsen, for så å dyrke egne fordeler, har vi gjort noe med vår egen integritet.

Til slutt er ”skammen” over å innrømme å vært gjenstand for ”entrapment” – det vil si manipulasjon fra andre for å iscenesette hendelser som brukes til ”kontroll” over en  senere i livet. Denne eksterne formen for kontroll er alltid et tegn på brudd på ens integritet. Denne kontrollen skal komme fra innsiden – din veiviser for hva som er etisk riktig for deg og resten av verden.

Et mønster tar form

Det begynner å komme store mengder med informasjon ut til offentligheten om hvordan musikkbransjen og underholdningsbransjen synes å bli styrt av individer som bruker ulike former for ”entrapment” opp mot artister og skuespillere. Gjennom å manipulere begivenheter slik at de ser både tilfeldige ut og gir løfter om sikker berømmelse som ”artist” blir den enkelte forført inn i en situasjon som er både så pinlig, så ulovlig og så i mot deres påståtte ”moralske verdier” at de vil gjøre hva som helst for å holde hendelsen hemmelig. Enkelte ser ut til å bli valgt ut i tidlig alder for gitte roller som elitefigurer i samfunnet. Fordi de har takket ja, i en sårbar alder, til noe som de senere måtte angre på, er de sikret åpne dører til de ”klubbene” og de organisasjonene som knytter dem sammen med et sammensatt nettverk av mektige mennesker som har som sin oppgave å ”trekke i trådene” slik at det som skjer er akkurat det de ønsker skal skje.

Det foreligger også evidens om at enkelte seksjoner innen den militære eliten også fungerer på de samme premissene. På denne måten blir de ”overbevist” om å utføre handlinger som de ellers aldri ville ha sagt ”ja” til.

Kan vi tro at det samme systemet ikke er slik som også preger politikken – i hvert fall i enkelte tilfeller? Her også er det evidens som tyder på, for eksempel i amerikansk politikk, at medlemskap i ”Skull and Bones”, deltakelse på festene i ”Bohemian Grove” og andre globale organisasjoner som er knyttet til det ”okkulte”, synes å prege sekvensen av mange amerikanske presidenter – meg bekjent, helt siden Nixons dager.

Jeg har personlig erfaringer innen den internasjonale kunst verden at det er mektige ulver som opptrer som understøttende ”mentorer”. Disse viser også veien til berømmelse og rikdom gjennom ”connections” blant de som styrer miljøets ”tilfeldige” utvikling. Dersom berømmelse og rikdom er tilstrekkelig motiverende for ens liv er det svært enkelt å bruke slik motivering som forføringsmiddel.

Hvorfor kunne det bli slik at betydningsfulle deler av samfunnets tilsynelatende ”elite” representanter med posisjoner i alle sektorer av samfunnet styres på denne måten? Svaret er enkelt. Det handler om kontroll. Dersom jeg ville, uten moralske begrensninger, styre en stor andel av verden uten noen gang å bli stilt til ansvar for de resultatene jeg oppnår, ville jeg ha skapt et system som ser ut som om det er ledet av andre – de som må ta ansvar – som presidenter og andre berømtheter. Ved å ha hemmelig informasjon om disse menneskene, kunne jeg bestemme hva de skulle og ikke skulle gjøre. Jeg kunne dirigere mange begivenheter som ikke så ut til å være knyttet sammen, men som førte til hva jeg ville det skulle bli. Det ville gi makt på en måte som mange ville ha store problemer med å stille opp mot.

Tenk om det juridiske systemet var involvert, sammen med lovgivere, høytstående figurer innen ”akademia”, produsenter av filmer, musikk, underholdning – en kunne virkelig skape illusjoner som ville vise seg ugjennomtrengelige.

Historien om J. Edger Hoover – sjefen for amerikanske FBI i mange år, er kjent for å ha hatt innsikt i skittentøyvasken til så mange av samfunnets elitefigurer at han alene trakk i tråder på en måte som gjorde hans reelle makt tusen ganger sterkere enn den han tilsynelatende representerte.

Med de rette menneskene, som har levd sitt liv selv som privilegerte i eliteklassen, og som ønsker å styrke sin posisjon enda mer ved å inkludere egne barn inn i de samme rekkene, blir denne muligheten tilgjengelig – sannsynligvis til en høy pris og den handler om at en må gi sitt samtykke til at ens eget barn også blir innlemmet i den samme formen for ”mind control” (atferdskontroll gjennom ”blackmail”). Vi har politiske familier i mange ulike land i verden. Siden vi vet at Bush Jr. var/er medlem av ”Skull and Bones” som antakeligvis også har en homoseksuell innvielsesseremoni, tør vi også stille spørsmålet om pappa Bush kom til politikken på samme vis? Når vi vet at hans far igjen var kjent skyldig i å støtte Nazi Tysklands krigsindustri, er det usannsynlig å tenke seg at slike metoder kan prege en fremtredende families utvikling gjennom mange generasjoner?

Gulroten og pisken

Hva så med de som vil ut av sin kontrakt med ”djevelen”? Det sies at intet skjer i politikken uten at det er planlagt. Det gjelder også politiske skandaler, dødsulykker der kjendiser er involvert, medisinske eller andre ”narkotiske” overdoser, simulert selvmord, identitetstyveri eller gjennomgang av regnskaper er alle velkjente metoder for å straffe ulydige ”nikkedukker”. Alle i samme båt vet hva konsekvensene er. Michael Jacksons merkelige dødsfall var trolig også et godt eksempel på denne form for ”payback”.

Et liv i berømmelse, rikdom og tilsynelatende makt, basert på prisen av ens egen personlige integritet er nettopp det en mener når en sier, ”I sold my soul to the devil”.  Din ”sjel” det er din integritet. Det er psykopatens fremste våpen. Når dette våpenet tas i bruk, er det bare ett forsvar – troskap til indre signaler. Denne leksen kan det ta mange liv å lære seg fordi smaken på livets søte overflate blinder for gleden ved sjelefred og god samvittighet.

Hvorfor er god samvittighet viktig?

Poenget med god samvittighet var hos meg aldri en sak av betydning før jeg ble introdusert til en eldgammel kunnskap, ”huna” fra Hawaii. I 1988 deltok jeg på et helgeseminar som satte hele mitt liv i en ny retning – det var å utprøve og etterforske påstandene fra ”huna” modellen av menneskets psykologi i form av tre ulike bevisstheter, hver med sin egen ”åndekropp, behov for egenenergi og agenda”. I denne modellen påstås at alle mennesker har et bevisst sinn, et ubevisst sinn og et høyere bevisst sinn. Denne siste delen av våre ressurser er ikke en del av vår personlighet, men heller en del som har som oppgave å hjelpe oss i vår utvikling ved å tilby beskyttelse mot farer som ikke er en del av vår agenda, og lede oss inn til ”prøvelser” som fører til utvikling, og ved å manifestere det vi måtte ønske oss.

Jeg var, fra før, klar over det ubevisste sinnet – mest som en gåtefull side ved meg selv. Men nå kunne brikkene falle mer på plass. Huna betrakter det ubevisste sinnet som, ”det indre barnet” – en autopilot og  hjelper for det bevisste sinnet. En del av denne rollen som hjelper, er å være sendebud til og fra det høyere bevisste. Denne evnen forutsetter, ifølge huna, en god samvittighet. Fordi det indre barnet går og gjemmer seg for høyere bevissthet når den har dårlig samvittighet – virkelig eller innbilt. I denne modellen var en slik tilstand veldig tragisk fordi en ikke fikk med seg den dimensjonen som lagde en direkte forbindelse til ens egentlige identitet og evner.

Det å rydde opp i dårlig samvittighet var en viktig del av ”psykisk helse” på  Hawaii – før de kristne misjonærene drev med systematisk svartmaling av alle ”huna” tradisjoner.

Etter mer enn 22 år med aktivt forskningsarbeid rundt ”huna” fra Hawaii, er jeg ikke lenger i tvil om at ”huna” er mye nærmere sannheten enn den modellen som brukes i moderne psykologi i dag. Denne modellen er ikke bare lysår foran det vi alle tror om oss selv, men også en påminnelse om behovet for god samvittighet – som forutsetning for den magiske oppkobling til ressurser som ellers ser ut til å være fraværende. Det vil si at den som lever med konstant dårlig samvittighet heller ikke vil bli kjent med alt det som høyere bevissthet kan tilby i livet – fordi forbindelsen – det ubevisste sinnet – har uteblitt i forhold til dens oppgave. Det bevisste sinnet har nemlig ikke direkte tilgang til høyere bevissthet.

Den katolske kirken har en skikk som kalles ”skrifting” – der presten angivelig kan tilby syndsforlatelse. Systemet fungerer bra når det ubevisste sinnet tror det blir tilgitt for tidligere synder. I mange andre religiøse samfunn skal man gi en 10% av sin egen inntekt til kirken – noe som sies å gi det mangedobbelte tilbake. Systemet fungerer mot dårlig samvittighet – i hvert fall indirekte. Disse sporene av religiøs atferd viser at det fortsatt er noen rester av gammel kunnskap  intakt, dog under en viss forkledning. Når en kjenner til hvor viktig god samvittighet er for denne forbindelsen er valget egentlig nokså opplagt at de ulike sidene handler om forskjellen mellom fysisk suksess og ”åndelig suksess”. Hva vil du helst ha?

Dersom du eller noen du kjenner, er fanget inn i nettverket av manipulasjon og ”blackmail” er faktisk veien ut av helvete bedre enn en fremtid med mer av det samme. I den tiden vi nå lever i, er det flere og flere ”varslere” som våger å komme frem for å avsløre fullstendige systemfeil på viktige områder av storsamfunnet. Disse menneskene er i ferd med å gjenvinne sin integritet. I fremtiden vil mange flere bli konfrontert med sine egne hemmeligheter, for så å velge om de vil fortelle verden hva de vet. Det er en del av den måten vi sier nei til ondskapen på. Det er faktisk det beste forsvaret som finnes å nekte å spille spillet slik de legger opp til.

Dette spillet foregår i alle samfunnets ulike arenaer. Vi snakker her om mennesker som velger å tjene sine beste interesser på andres bekostning. ”Entrapment” er trolig et kjennetegn på deres metoder og lokkematen kan være hva som helst som ”offeret” oppfatter som meget verdifullt – som sosial status, gratis bolig/bil og eller andre goder, sex, ”kjærlighet”, beskyttelse fra påståtte farer, økonomisk fremgang og/eller politisk posisjon. Verre er det at de som er ofre for dette systemet også synes å tjene som storsamfunnets ”idoler” eller ”helter” som vi andre helst skal strebe etter – og dermed også gjøre oss selv utsatt for et angrep mot egen integritet. Slik er det verden fungerer nå, men det er trolig også en verden som er i ferd med å gå i oppløsning. Det som er mest utsatt for oppløsningstendenser er nettopp de samfunnsstrukturer som har minst integritet, etikk og ”bærekraftig” ledelse. Om disse strukturene faller, for så å bli erstattet av strukturer som er etiske og som har integritet, kan vi bare glede oss. Veien dit kommer til å være preget av mange mennesker som velger å nekte å la seg kjøpe eller forbli kjøpt i fremtiden.

Vi lever i spennende tider.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

43 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

10 år et forbi, og nå sitter vi midt i det.

fantastisk artikkel :D

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Ifølge avisen skal et knippe mørkkledde sikkerhetsvakter ha gått inn på kjøkkenet for å prøvesmake maten da Blair gjestet restauranten.
http://e24.no/utenriks/sikkerhetsvakter-proevespiste-mat-for-blair-paa-michelin-restaurant/20102810

Sitter en høyt nok opp så har en lakeier til å dø for en`, in public.
Vart du skræmt Tony?

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
12 år siden

Watch it die.

I was born on planet earth
the rotating ball where man comes first
it’s been around for a long, long time
but now it’s time to watch it die
I saw a man on my big blue screen
he ruled the world economy
he said the rich would never concede
but some day soon he’ll be put to sleep
I’ve seen the life of the forest green
and adaptations of the deep blue seas
and who knows who is the fittest
they will all soon be put to rest
On a plunging flight and we’re sitting
in the pilot’s seat in the midst of life
people on a dark horizon praying
somebody will save their lives
I was born on planet earth
at a drastic time full of plastic mirth
and everyday I’ve seen increasing signs
and you would too if you’d opened your eyes
you had a chance you did not try
so now it’s time to watch it die

og

Struck a Nerve” by Bad Religion ( Tekst Greg Griffin )
http://www.youtube.com/watch?v=q_PSJGKtUY4

“Progress”
And progress is not intelligently planned;
It’s the facade of our heritage, the odor of our land.
They speak of Progress, in red, white and blue.
It’s the structure of the future as demise comes seething through.
It’s Progress, ’til there’s nothing left to gain, As the dearth of new ideas makes us wallow in our shame.
So before you go contribute more
To the destruction of this world you adore, Remember life on Earth is but a flash of dawn We’re all part of it as the day rolls on.
And progress is a message that we send.
One step closer to the future, one inch closer to the end.
I say That progress is a synonym of time. We are all aware of it but it’s nothing we refine,
And progress is a debt we all must pay.
Its convenience we all cherish, its pollution we disdain
And the cutting edge is dulling,
Too many folks to plow through.
Just keep your fucking distance
And it can’t include you.
It’s Progress, ’til there’s nothing left to gain,
it’s Progress, it’s a message that we send.
And progress is a debt we all must pay.

Hva var det Greg Griffin så av tegn i 1993 til denne teksten?
Dette var lenge før miljøbevegelser og konspirasjonsteorier var på folkemunne.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
12 år siden

Vil bare nevne at naturvernforbundet er snart hundre år. Arne Næss og Erik Damman gjorde ENDEL før 1993. Også må det vel ha vært konspiteorier tidligere, feks JFK? Skal vi takke Greg Griffin for hans nydelige dommedagsdikt? Tilgi meg for at jeg finner dette innlegget irriterende idiotisk.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Hørt lite til Gordon Brown etter at han gikk av som statsminister? Han reiser verden rundt, lever det gode liv og soper inn penger på taler, foredrag og gjesteforelesninger.

I stedet har han brukt tid på å bygge opp en ny karriérevei, og ikke overraskende har han valgt å følge i sin forgjenger, Tony Blairs fotspor. Blair har bygget opp en millionbusiness på å være såkalt «after-dinner»-taler og er verdens best betalte i den sjangeren sammen med Bill Clinton.

Betalingen inkluderte fire timers forberedelser og selve talen, ifølge registeret. Det vil si en timebetaling på rundt 140.000 kroner. For en tale i New Delhi i India litt senere på høsten, trillet ytterligere 350.000 kroner inn på kontoen.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4030016.ece

Så lenge en er EN DEL AV eliten så strømmer pengene inn tydeligvis.

frida
frida
Abonnent
13 år siden

Jeg tror du er inne på noe vesentlig. Det gikk opp for meg når jeg leste om betydningen av å ha en god samvittighet. Jeg tror derimot at vi mennesker ikke klarer å frigjøre oss fra dårlig samvittighet i egen kraft. Daglig utsettes vi for tanker, ønsker og handlinger som bidrar til å gi oss dårlig samvittighet, skyld og skam. Derfor har jeg valgt å tro på evangeliet om Jesus Kristus, hans død og oppstandelse. Gjennom dette har vi fått tilgivelse – om vi velger å ta til oss dette budskapet. Dette frigjør oss fra dårlig samvittighet. Men vi er selvfølgelig fortsatt forpliktet, ja desto mer forpliktet, til å leve etter gode etiske og moralske standarer. Men her kan vi også hente vår styrke og kraft til dette.

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Hvorhvidt de ledende politikerne er chippa eller ikke kan nok diskutteres, men det er helt tydelig at de er styrt av noen som trekker i trådene og bruker politikerne som redskap for egen makt og proffitt.

Et eksempel på dette er at dagens politikere ALDRI kritiserer maktfaktorer – herken private eler offentlige sådanne.

Et annet eksempel er deres nærmest unisone enighet om alle forhold som vedrører folk daglige velferd og frihet – for eksempel politikernes rumpeslikkende holdning til makteliten innen barnevernet og psykiatrien.

Politikerne tilkjennegir enkelte marginale meningsforskjeller vedrørende produksjonsmidlenes eierskap og forsvarspolitikk, men det er alt.

Slik jeg ser det er politikerne fostret opp innen samfunnets maktapparat og ser seg først og fremst som dette sine talspersoner, og ikke som den enkelte borgers tjenere.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Her er hvordan beskytte seg mot demoner og “dark energies” !

“how to permanently protect yourself against all Dark Energies and Entities.

Through your God Spirit within you are connected to the Spiritual world of thought. This commuication system is run on the most powerful energy in the Cosmos, Light Energy. Creator Source created all that is, by thought. Thus, all that is comes from Light.

As a souled-being you automatically have this thought connection to the Realms of Light. Through this “Red Telephone” system you can contact any Lighted Being in the Higher Dimensions that you so desire, all the way to the top, to Creator Source. As with your modern telephone in 3D, by thought you have access to anyone you wish to contact in the Lighted Realms.

Therefore, Creator God Aton of Light, Esu Immanuel Sananda, Violinio Germain and all of the other Ascended Masters are only a thought away. Think, and ask for their assistance, and instantly their energy is present and at your disposal. They can also appear in physical 3D form to help you, should that be necessary. The Forces of Light stand ready to help you for the purpose of Goodness, but never for Evil.

The barrier to accessing the power of Heaven through thought is unbelief. You must move beyond the physical 3D world of evidence, of “prove it to me”, to the spiritual world where anything is possible. Do you believe in miracles? Do you believe that anything is possible? Do you believe that ou can pick up you “Red Telephone” and through your thoughts speak to God? All souled-beings have that ability, but few use it. Quite sad!

Now, the process of having Divine Protection against the Dark Energies is very simple. You ask for it, believe you have it, and you do. Doubt and you do not. Belief is the key. Once you have proven to yourself that this works, that you are protected, belief is no longer necessary. You have moved beyond belief to knowing. You know, without any doubts that this works. You know you are protected.

I suggest that you begin by requesting to be surrounded by the Violet Light of Violinio Germain (which is of the 100th dimension of perfect Love), the Golden Light of Esu Immanuel Sananda, and the White Light of Creator God Aton. Then request that all Dark Energies and Entities be removed completely and permanently from your space, and that your space be completely and permanently filled with only Love and Light.

Once you have done this, believe that you are now protected, as you have requested, and you are. Doubt and you are not. It is not necessary to repeatedly ask for Divine Protection. Only once in sincereity is enough, as the Lighted Realms can hear you quite well, and they will instantly respond to your request.

To affirm your protection or when you begin to doubt that you have such, simply thank Sananda or Aton or Germain for being protected from the Darkside. I do this daily or at any moment that such thoughts come to me. Also, ask for wisdom to avoid the tricks and pitfalls of the Darkside, for awareness of their ever present attacks against you to cause you to doubt or to pull you from the Lighted Path.

What more can I say? We learn by thinking, believing, doing and knowing! Walk ever in the Light, my friend. That, we must choose to do.

In Love and Light,
Patrick H. Bellringer ”

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/bellringers_corner/hello_central/news.php?q=1282059330

Salat
Salat
Abonnent
13 år siden

Flott og opplysende artikkel.
Tror det er mange som kommer til å blåse i fløyten fremover. No virker det jo som de har sittet inn inn giret for å fjerne seg med fløyteblåsere.De føler seg tydeligvis truet. Jane burgermeister er jo i problemer. http://www.youtube.com/watch?v=YrKeHXr7lpg
Hun virker ikke som hun har det så bra i denne videoen. For de som vil følge dramaet nærmere. Jessica Jerningan radioshow med Dr John Waterman. [audio src="http://www.kconlineradio.com/jwr10/jwr_special_2010aug11.mp3" /] De ber folk stå frem og fortelle folk sannheten, fordi sammen er vi sterkere.De kan ikke ta alle av dage heller. så mye kan skje.
Rolf Kenneth Myhre sjekk denne linken ang elitens pengedonasjonen til “vedledighet”.Er mange fine klipp her … http://www.youtube.com/user/corbettreport?blend=2&ob=1#p/a/AE863B486324B963/0/LP1va-wUgfg
Det absolutt spennende tider og ting skjer fortere og fortere. Jeg tror vi alle kan merke det. Vi skal snart inn i siste galaktiske dag og jeg gleder meg.
PEACE

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Al Gore er blod-drikker !

For noen år siden ble det kjent at Al Gore sleper med seg en stresskoffert med blod rundt omkring. Det ble da hevdet at “Al Gore er bløder – hemophiliac – og derfor trenger blodet av helsegrunner”, hvoretter saken døde hen.

I et intervju med en svært troverdig kilde som jeg fant på nettet fremkom det at Al Gore har utviklet en slags avhengighet for å drikke menneskeblod. (Det er jo mulig at blodet er skaffet til veie via Røde Kors. Røde Kors er som kjent flinke til å samle inn både penger og blod – og ikke like flinke til å fortelle giverne om hvor deres donasjoner til syvende og sist tar veien…)

Her er litt mer om Al Gore og de andre bloddrikkerne i høye maktposisjoner i USA:

“In the last 20 years, I’ve learned that most information from the government is LIES and most information on mainstream media is LIES – both are controlled by the Illuminati.

I thought about who in my past studies had demonstrated that he knows the TRUTH about the world. One of the people I thought about was David Ickes who has exposed the truth about the worldwide Illuminati organization.

I searched for and found an audio interview of David Ickes. David discussed the FACT that NOT all experts believe the propaganda put out by Al Gore regarding “global warming” being due to using fossil fuels. I quote an article below which disputes the Al Gore story.

People should always question anything coming from an Illuminati source: Al Gore is an Illuminati. Many Illuminati drink the blood of children as part of their rituals because they are hoping to become younger by drinking children’s blood. Al Gore carries blood with him; he carries bottles of blood in his suitcase; Al Gore is NOT a hemophiliac – he IS Illuminati.

Yes, Bill and Hillary Clinton are Illuminati and also participate in ceremonial blood drinking. As are George and Laura Bush, many top people in Bush’s government, many members of Congress, and nearly all the US Supreme Court Judges – all Illuminati.

Most presidential candidates from both parties are Illuminati EXCEPT for Barack Obama, Ron Paul, and Dennis Kucinich.

The Illuminati are planning to force people to keep using fossil fuels; there are other energy sources already developed, but suppressed by the Illuminati. The Illuminati’s plan is to brainwash people and restrict people’s travel by claiming they are damaging the environment if they travel using fossil fuels.

The Al Gore movie is part of the Illuminati propaganda.

There are other Illuminati actions which are harming the ionosphere. In Alaska, there is a federal government approved system called HAARP which was originally built for the US military but is used to control the weather. The HAARP system also BLOWS HOLES in the ionosphere – holes which let in more of the harmful rays from the sun.”

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/government/new_world_order/news.php?q=1201755092

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

Grøsser med tanken på at Al Gore fikk Nobelprisen, bare fordi at de skulle bruke propagandaen om global oppvarming til å spy ut chemtrailsen sin. Nobelprisen ble ødelagt med Henry Kissinger. Men ingen pris i verden kan få så stor oppmerksomhet av main-streem-media uten at illuminati har godtatt det.

Jeg har hørt at Barack Obama ikke er shapeshifer, men at han iallefall er over grad 33 i frimurerlosjen og på det nivået sverget evig trosskap til Prince Charles. De sa i linken at han ikke er illuminati, vi må huske at illuminati er en kjempestor pyramide med mange ulike nivåer, kanskje de mener de på de aller øverste nivåene som illuminati, de som vet det er ondskap de jobber for og ønsker. Men jeg tror Obama allerede er der om han er over grad 33 i frimureriet. Også Bush, Blair og Brown har alle komt seg forbi det nivået..

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Og det blåser på toppen. Barry Soetoro har skikkelig trøbbel…

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Fikk nettopp denne inn på mailen fra et medlem av den norske Trilateral-kommisjonen: “Thorvald (Stoltenberg) var en av grunnleggerene av Trilateral. Han er i dag et æresmedlem…”

Trilateral-kommisjonen ble grunnlagt i 1973 av David Rockefeller (bekreftet satanist) og Zbigniew Brzezinski (selverklært massemorder og imperialist) samt hele lille Norges Thorvald Stoltenberg…

Funding for the Trilateral group came from David Rockefeller, the Charles F. Kettering Foundation, and the Ford Foundation.

Thorvald Stoltenberg har nok bedrevet mye “payback” opp gjennom årene, bl.a. gjennom massiv vaksineforgiftning av nordmenn gjennom Rockefellers/Stoltenbergs Folkehelseinstitutt, som har gitt milliarder til Rockefellernes legemiddelselskaper. Visstnok er aluminum i vaksinene nå blitt det nye Frankenstein-elementet i vaksinene, nå som kvikksølv er på vei ut:
“Mercury In Vaccines Was Replaced With Something Even MORE Toxic … This has led some experts to suggest that aluminum in vaccines…”

Se: http://survivingthemiddleclasscrash.wordpress.com/2009/01/29/mercury-in-vaccines-was-replaced-with-something-even-more-toxic/

Begynner “payday” nå å nærme seg for gamle-Thorvald…?

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Aluminium i vaksiner er aluminiumssalter slik som aluminium-hydroksid. Verdt å merke seg er at det i de fleste deodoranter også finnes aluminium chlorohydrate, som er samma ulla basic. Sammenheng mellom ‘gulfwar syndromet’ og aluminium i vaksiner:

http://www.springerlink.com/content/x457214811q62412/

Michelle
Skribent
Svar til  Ursus
13 år siden

nano-partikler i nesten alt også nå, altså micro-computers, i mat, i medisin, i hudpleieprodukter:

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Thorvald Stoltenberg var den fremste politiske cover-up agenten etter sprengningen av Alexander Kielland-plattformen i Nordsjøen i 1980, hvor 123 oljearbeidere omkom, hvorav ca. 100 nordmenn. Denne terroren ble utført av Osvald-gruppen, en “hemmelig elitestyrke” underlagt NATO/Gladio, hvor de utførene agentene hadde det til felles at de blindt måtte adlyde ordre.

Da Norges utenriksminister Knut Frydenlund plutselig døde av hjerneblødning i februar 1987, var Thorvald Stoltenberg rask til å steppe inn og overta Frydenlunds oppgaver. Frydenlund var “hel ved” og en høyreist norsk politiker av den gamle skolen, uten bindinger til hemmelige selskaper. Trolig ble han drept av et strålevåpen. Thorvald Stoltenberg innehadde en stund både stillingen som forsvarsminister og som utenriksminister, et helt uhørt påfunn som ikke er blitt gjentatt hverken før eller senere.

Thorvald Stoltenberg er aldri blitt demokratisk valgt til noe verv.

Thorvald Stoltenberg henter ut millionbeløp via Folkehelseinstituttet hvert år sånn i all hemmelighet, selv om vel halve Norge nå snart er klar over det. Dette er overføringer fra The Rockefeller Foundation, som var med å starte Folkehelseinstituttet i 1930-årene.

Thorvald Stoltenbergs sønn Jens er liksom plassert i statsministerstolen utenfra og “limt fast” til ledervervet i Arbeiderpartiet via usynlige tråder. Selv da Arbeiderpartiet hadde en oppslutning som var helt nede i 20% med Jens som trakk lasset hadde Jens ingen tanke om å trekke seg, slik det naturlige nok ville ha vært.

Mitt tips er at Thorvald Stoltenberg mottar en eller annen form for okkult assistanse, siden det er mulig for ham å ha vært med på så mye djevelskap gjennom så mange år, nærmest i åpent dagslys, og samtidig bli hyllet som en av samfunnets støtter. Kalles det å ha solgt sin sjel til djevelen ?

Og hvor lenge skal Norge finne seg i å bli bestyrt av djevel-dynastiet Stoltenberg ? Det kan jo være nok å minne om at svineinfluensavaksineringen i fjor – som det nå er slått fast at var en stor skandale – i stor grad ble gjennomført i Norge ved hjelp av Jens Stoltenberg (den stilltiende og samtykkende statsminister som lot vaksinegalskapen gå sin gang) og ikke minst hans søster Camilla, som inneholder direktørstillingen ved Folkehelseinstittutet. Det var flere nordmenn som døde etter å ha fått svineinfluensavaksinen. Mens de som ikke fikk vaksinen lever videre den dag i dag (de “svineinfluensadødsfallene” som ble slått stort opp av media i fjor høst dreide seg nesten utelukkende om personer som hadde en alvorlig lidelse fra før, og i mange av tilfellene var den reelle dødsårsaken ukjent. Noen døde nok av Tamiflu-behandling, noe som er blitt feiet under teppet).

Når vil Norge få sin storoppvask knyttet til svine-vaksine-skandalen ? Mitt tips er at dette ikke vil skje så lenge den okkulte Stoltenberg-familien, med Jens og Camilla plassert i strategiske stillinger som nå, ennå får lov til å sitte i førersetet i Norge…

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Jo, tror Prescott Bush var med på etableringen av S&B?

Det sies for øvrig at de eneste to bøkene man trenger å lese for å forstå deres agenda og mål er Tragedy and Hope (Quigley) og 1984 (Orwell).

Ideen om amnesti er god, men jeg synes ikke det bør gjelde de på toppen, altså statsråder og opp, de kriminelle kapitalistene, redaktører og generaler.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Enig i at avisredaktørene ikke bør slippe så lett unna sitt ansvar for å ha løyet og fortiet og ført folket bak lyset i tiår etter tiår.

Selv kan jeg foreslå en straff som går ut på at hver redaktør, la oss si for de siste 30 årene, (pressen er visstnok bare blitt verre og verre i sin NWO-lojalitet de siste årene, ifølge pressemannen Per-Aslak Ertresvåg) må stå på gata i Akersgata mellom kl. 8-16 så lenge straffeperioden varer og vaske munnen sin med såpevann, mens de tvinges til å be de forbipasserende om tilgivelse og må svare på deres spørsmål, bl.a. om hvorfor de må stå sånn.

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

Jeg tror de er alle microchippa for lengst, iallefall at de har fått i seg RFiD Powder! Dette har militæret gjort for å sikre seg at lederne i landet iallefall ikke får oss ut av NATO, eller røper legemiddelindustrien. Men hva slagt parti har vi som kan overta da? Vi kan jo iallefall ikke la rikingene få ende mere matk via FrP eller Høyre, akkurat som at maktsjuke mennesker ikke har nok penger. Den eneste jeg føler jeg kan stole litt på i regjeringen må være Halvorsen, siden hun er den som fremme i media iallefall er mest imot militære og rikinger, heia henne!
Snakker om mind-control – se for eksempel gjerne dette klippet om hvordan vi blir lurt til å kjøpe søppel som gjør oss syke:
http://www.youtube.com/user/TheFruitarian#p/u/3/Jo0i4tXdM94

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Ifølge kilder er Siv Jensen, leder i Fr. P. og Kristin Halvorsen, leder i SV, er begge MK Ultra mind control ofre (joda – de mørke makter har for vane å spille på alle hester, ved å plassere “sine egne” på alle sider av bordet).

Nini Stoltenberg, søsteren til Jens, er bekreftet MK Ultra mind control offer. (Noe gikk feil med programmeringen hennes, siden hun endte opp med nark, slikt skjer av og til, det er jo tross alt mennesker som de prøver å forvandle til lydige roboter).

Jens status som “lydig redskap for onde krefter” er noe mer uklar.

Begynner ikke mønsteret å avtegne seg klart, slik Mike C er inne på:

USAs presidentvalg i 2004: Valget stod mellom George W. Bush (scull & bones) og John Kerry (også sculle & bones).

Norges stortings- og statsministervalg i 2009: Valget stod mellom Siv Jensen, Bilderberg og MK Ultra og Jens Stoltenberg, Bilderberg (og…sønn av store-Thorvald).

Hvor lenge skal den store dukketeaterforestillingen få pågå rett foran våre øyne ?

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

Du er ALLTiD GENiAL kjære Ulven, her er en link der Discovery allerede i 1998 bekreftet ved hjelp av blant annet Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde, at MK Ultra er svært vanlig. Det ble også bekreftet faktisk av selveste Clinton i et opptak der at det har vært utført flere MK Ultra tester av militæret og at dette var svært beklagelig. Hvor står vi i dag da? Satelitter, Chemtrails, RFiD Powder, HAARP, mobilmater, mobiltelefoner..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Klart dem satser på flere hester sånn som alltid Ulv
Samme hva det står på lappen vi legger i valgurnene hvert 4 år så har dem vunnet valget uansett sånn som alltid
Ingenting er teilfeldig sånn som valget i England i år der Cameron vant valget men en rekke bilder fra tidlige ungdomsår viser at han poserer sammen med Rotschild

En rekke tilfeller av sovesyke er dukket opp blandt dem som tok $vineaksinen
Sovesyke? for meg hørest det ut som antiimune sykdommer og ME utløst av squalenen (haioljen ) i vaksinen som utløses 1-3 år etter injisering
Det er raportert 6 tilfeller i sverige men ingen i Norge står det i artiklen men da er det jo rart at en rekke bloggere forteller at dem har fått livet ødlagt av vaksinen der dem sover 16 timer i døgnet og orker ingenting lenger …
Hvor høye dem reelle tallene er er ikke godt og si

Limer inn 2 av mega triste kommentarene under her

Jeg har blitt søvnsyk
Jeg har blitt syk etter vaksinen. Jeg MÅTTE ta vaksinen pga jeg jobber med eldre mennesker med nedsatt immunforsvar. Noen uker etter vaksinen ble jeg sykmeldt fordi jeg sovnet når jeg kjørte bil, på jobb osv. Har vært på søvnregistrering også. Håpet mitt er å fungere i normal jobb, men det ser ikke ut til at jeg kan det på en stund. Jeg må MINST ha 14 times søvn i døgnet for å klare å komme meg i butikken osv. :( Livet mitt er ødelagt!!

Jeg var med i dette vaksineforsøket i 1988 mot hjernehinnebetennelse. Utviklet Idiopatisk Hypersomnia etter dette, altså hypersomni uten kjent årsak. Samme symptomer som deg… Sov 17 timer i døgnet, og ble totalt utslitt av den minste ting. En professor på nevrologisk avd. på Haukeland Sykehus skrev spesialisterklæring som konkluderte med sammenheng mellom vaksine og påfølgende lidelse. Sendte nylig inn erstatningskrav sammen med flere hundre ME-syke, men ble selvfølgelig blankt avvist. Håper du forstår at jeg nesten føler litt sår glede over at flere enn meg utviklet søvnlidelse av “trygge” vaksiner, slik at helsemyndighetene ikke kan avskrive vaksineskader som usannynlige og kun tilfeldigheter. Lykke til!

http://www.dagbladet.no/2010/08/12/nyheter/helse/svineinfluensa/pandemi/vaksine/12939380/

Mange prater om demokratiet EU, hvilket Demokrati ?

Tror noen virklig at våre folkevalgte ville risikere et nei i 94 som i 72 ?
Selflgelig ikke dem endret bare navnet og kalte medlemskapet EØS istede
Vi ligger på 5 plass i EU over land som har innført flest EU lover og direktiver (99,7 % av alle direktiver og lover )
Mange sier at vi kan da ikke være med i EU for vi har jo ikke EU kvotene med røyk og alkohol…… nei det var jo bortforhandlet i avtalen som ble lagt ut allerde i 94
Eu er seff alt annet en demokratisk, det er ikke et eneste land som har stemt ja til Eu, Euro, grunnlov eller Lisboa traktaten
I landene som stemte NEI ble det straks arangert nye valg eller som da landene som hadde folkeavstemning om Eus grunnlov stemte nei så ble navnet på grunnloven endret til Lisboatraktanen og innført uten folkeavstemning

Hvorfor ikke den halvdelen som stemte NEI til EU ikke har tatt til gatene og kastet svikerene og svindlerene ut av sine vindu på Løvebakken er for meg uforstålig, men det skjer vel snart …

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

Grurimalla så fantastisk LiVSViKTiG informasjon du kommer med Smurfen♡

Det er så trist, så trist, tenk at folk som tok vaksinen må våkne til mareritten nå. men så klarer de ikke å våkne, industrien og militæret er så sleipe, de har tech til det nå, påføre lidelser og sykdommer som ikke lar seg spore tilbake til vaksinen.

Er det befolkningsreduskjon for at folk skal dø over tid? Noen sier at chemtrailsen reagerer med vaksinen folk tolk også. Andre dokumenter og avhoppere sier den inneholder RFiD Powder, altså micro-computers i nano-størrelsesorden!

Det er så surrealistisk det som skjer. Når disse menneskene lider, lider vi også. Jeg såg nettopp en dokumentar som viste at registrerer våre følelser og merker når vi lider. Men ofte så bryr ikke folk seg noe dessverre, de vil ikke forstå, før det rammer dem selv direkte..

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

-planter registrerer våre følelser og merker når vi lider:
http://www.youtube.com/user/vibrantenergy#p/u/4/Ntv4ZMvUSWI

Sannheten
Sannheten
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Nok en gang….tror du virkelig på det du skriver eller er du ironisk?
Kan ikke fatte og forstå at noen kan tro noe slikt! Det er jo helt latterlig. Ta å les det du selv skriver for dette er så sykt og latterlig at det nesten er skremmende.
Du burde heller bruke energien din på å skrive en Sci-Fi roman, er i den sjangeren det du skriver hører hjemme.

Sannheten
Sannheten
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Tror du virkelig dette?
Det virker for meg som du tror du lever i en film i thriller sjangeren.
Nei mann, få beina på jorda å begynn å gå litt. Å sitte inne å fundere på ting funker ikke for deg…

Michelle
Skribent
13 år siden

Hjertligst takk for kjempeviktig artikkel!.-) Kanskje klarer vi også å hjelpe disse maktsyke menneskene til å selv velge å ikke føle noe behov for å delta i dette lengre, det er jo så sykt som det går an, de er syke, de er illuminati, men under mind-control av demoner.

Jeg fant et nytt intervju med den hemmelige sønnen til tidligere satanist-leder Anton LaVey. Sønnen het før Anthony LaVey, men skiftet navn til Jess LaVey. Anthony (Jess som han heter nå) ble kastrert som straff som 13 åring da han nektet å gjøre noe under et mektig ofrings-rituale. Jess avbrøt et par år senere all kontakt med faren. Jess var ment som den sanne lederen for den satanistiske kirken, fordi Jess var eldstesønnen.

Mens noen som kaller seg satanister på intenett, sier at Jess bare lyger, mener andre ikke-satanister at alt er sant -> http://jmm.aaa.net.au/articles/1260.htm Jeg personlig tro det er godt sannsynlig at Anton LaVey hadde barn her og der. Selv sier Jess at han ble født i en satanistisk kirke i Tyskland den gang.

Hva har Jess selv tjent på å fortelle dette? Bortsett fra trusler og fare for eget liv og helse? Ikke har han skrevet noen bøker heller som han kunne tjent betydelig med penger på, de fleste forelesningene har han så vidt jeg har forstått, holdt gratis.

Intervju fra ifjor med Jess LaVey (tidligere navn Anthony LaVey):
http://www.blogtalkradio.com/conservativecounterculture/2009/10/25/anthony-lavey-son-of-anton-lavey-founder-of-the-church-of-satan-speaks

Jess forteller litt om ofringer ved Cherokee-Castle:
http://www.illuminati-news.com/bushes-human-sacrifices.htm
http://www.cherokeeranch.org/

Her finner vi diverse linker vedrørende Jess:
http://www.stewwebb.com/bush_satanic_rituals_and_human_sacrifices_01172010.htm

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Jeg er enig med Balle Clorin i at det nå brenner under føttene på NWO-kabalen. Men HVORFOR? Bush/Cheney-regjeringen var bare et hårstrå unna å realisere NWO-tilstander, ihvertfall innad i USA, og vi vet at EU og Norge ville ha fulgt etter. Obama har bare virket i 20 måneder, og han er ingen JFK!

Hvorfor står plutselig 34 av verdens rikeste frem og vil gi bort halvparten av sin formue?
http://e24.no/utenriks/article3757218.ece

Hva er det for en faktor eller tidsfaktor som har endret oddsene eller utviklingen i det siste?

Jongel
Jongel
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

en link til bilde av denne kornsirkelen?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Jongel
13 år siden

Hvis du får opp denne siden, kan du se den her:
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/here-it-is

Selv synes jeg den ser ALT for enkel ut til å være ekte.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Jongel
13 år siden

Den kommer rett etter denne her som også viser Nibiru som er 4 ganger større en jorden der den påvirker jorden, den før der igjen varslet SOS

http://www.cropcircleconnector.com/2010/northdowns/diagrams.html

http://www.cropcircleconnector.com/2010/horton/comments.html

Sannheten
Sannheten
Abonnent
Svar til  Jongel
13 år siden

Dere ser vell tydelig at bildet Rolf Kenneth Myhre linker til er manipulert?? Er en av de dårligste bilde manipulasjonene jeg har sett faktisk.
Det var gjort en litt bedre jobb på bildene smurfen linker til, men man ser fortsatt at flere av dem er manipulert.
Hva med video linker til disse kornsirklene?? Finnes ikke nei??

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Det som skjer er at demonene som styrer i verden har jobbet mot et Armageddon som vil rasere kloden og slavebinde menneskene i århundrer
Som dem fleste vet så har vi hatt en rekke høyere sivilisasjoner i tidlegere tider som Lemuria, Mu og Atlantis, Sodoma, Gomorra, Inkariker osv men hver eneste gang så vinner psykopatene der det glir over i terrorregimer med menneskeofring og frarøvelse av den frie vilje
Dem gode kraftene innser at det er ikke noe håp der dem bare observerer apokalypsene som kjører rebbot uten og bryte inn

Det var det som var ment denne gangen også men så skjedde det noe, den globale bevisthetsrevulusjonen våknet mye fortere en det gærningene hadde regnet med så dem der ute har gitt oss en ny mulighet til og redde jorden og psykopatene har fått panikk siden hvert eneste utspill dem kommer med blir avslørt av massene umidelbart sånn som med Monstermastene i Hardanger,Den Israelske torpedoen som senktet den Sør Koreanske fregatten osv osv

Så mao blir det en kamp mot klokka fremover

Se opp for budbærere av FALSKE gaver og deres BRUTTE LØFTER. Mye SMERTE men fremdeles tid. TRo. Det er GODT der ute. Vi MOTsetter oss BEDRAG. Kanal STENGES. Anerkjenn

http://www.rolfkenneth.no/Kornsirkelmysteriet.html

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Jeg er enig med deg at antall varslere har økt og det vil øke i ganske raskt tempo fremover. Den virkelig eliten er i ferd med å bli avslørt, og det brenner under dem. Derfor vil det også komme mange forstyrrende saker i fremtiden, som krig, økonomiske problemer, kjendis-nonsens, sikkert noen nye sykdommerr osv.

Alle mennesker ønsker gruppetilhørighet og en del mennesker har også ambisjoner. Det kan man tilby gjennom møter i Scull & Bones eller Bohemian Grove. På disse møtene tråkker man over noen grenser, og dette skaper “bonding”. Sladrer du, sladrer jeg. Etterhvert blir grensene stadig trukket lengre, og man klatrer i systemet. Jo mer galt man har gjort, jo mer har systemet på deg. Jo mer man har investert, jo større blir fallet. Det er mao et absorberende system, ganske godt beskrevet i filmen The Inner Circle med Matt Damon.

Grenser for overtredelser er sikkert også økonomisk avhengig. Spør man vilkårlige folk rundt om i verden hva man er villige til å gjøre for 5000 kroner, vil normalt svar i Norge kanskje vært male et lite hus, kjøre Trondheim-Oslo t/r, gå med avisen en måned ect. I Thailand eller Mexico ville svaret vært noe helt annet. Vært dørvakt et år, plukket to tonn kreps, smuglet et kilo dop ect. Hva ville man gjort for 100.000? 1 million? 5 millioner? Mange vil både kidnappe, skade og drepe for disse summene. Vi vet at det er mye penger i kriminelle kretser – også i de politiske/indistruelle. Og det er mye penger og prestisje som står på spill hvis/når dette skulle sprekke. Derfor blir motstandere av systemet forsøkt satt ut av spill med ulike mafiametoder.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Har lenge lurt på hvorfor Jens Stoltenberg møter Bill Gates med jevne mellomrom. Hva kan vel de ha å snakke om ?

Da Jens Stoltenberg var ferdig uteksaminert sosialøkonom kunne han neppe særlig mer enn Word Perfect på data, og hvis Bill Gates da hadde prøvd å forklare ham at AUTOEXEC.BAT er nøkkelfilen i hans nye superprogram ved navn MS-DOS så ville det vel ha fått Jens til å se lyset uten at han kanskje skjønte så mye mer av den grunn.

Kanskje er det nødvendig å trekke inn en “skjult nettverk” modell for å se Jens Stoltenberg og Mr. Microsoft Gates i det større bildet ?

Kan det hjelpe å trekke inn Jensepappa Thorvald, som er bekreftet djeveldyrker og ritualdeltager, for å se linjene i det større bildet ? Hvilke usynlige tråder og bånd er det som styrer Norge ? Og hva var grunnen til at Thorvald Stoltenberg oppførte seg som “hovedverten” under Nobelmiddagen for Obama i fjor høst ?! Ifølge “pensjonist” Thorvald Stoltenbergs offisielle oppgaver så skulle han ikke engang ha blitt invitert…

Dette burde være en oppgave for den norske pressen å finne ut av. Det minner meg om at forrige (?) gang Jens og Gates møttes så hadde Klassekampen et stort oppslag med overskriften “Jens i møte med verdens rikeste mann”. Mao. blind hyllest av “makten” uten at journalisten i “Norges mest kritiske avis” Klassekampen interesserte seg det døyt for å finne ut av det reelle motivet for møtet…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Et godt eksempel på blackmail som ikke virker må da være da Terje Rød Larsen kalte en Israelsk masakre for en maskre i media da han var i FN
Dagen etter så var fremsiden til alle dem store meiene prydet med Terje Rød Larsen har unnlatt og betale skatt på en aksjeportefølje han hadde og snipp snapp så var hans politiske kariere over

Denne her dokumentaren i 3 deler kan sikkert forklare litt Ulv
Den forteller om hvordan Blill Clinton vil redusere verdens befolkning til ca 1 milliard og hvordan gudesteinens lover skal bli aktivert i 2012 men lyden er blitt borte i del 3 av en eller annen grunn, jeg så og at ca 10 youtube filmer var blitt forbudt i Norge av dem jeg klikka på i går
Får bare opp denne her
Videoen omfatter innhold fra Sony Music Entertainment som har blokkert den i landet ditt, på grunnlag av opphavsrett

Michael Jackson – They Don’t Care About Us har noen glimrende musikk videoer som viser hvordan purken misshandler demonstranter og om hvor negativ krig er men alle er borte og forbudt nå

Hvem er det som forbyr filmsnutter og musikk videoer som viser hvordan myndighetene behandler oss ? er det Jensemann, Sony eller Youtube selv ?

Britney Spears forteller om hvordan hennes negative liv blir avsluttet i et selvmord der hun blir reinkarnert, velger sine nye foreldre å blir fødd på ny som baybi

Musikk er langt fra bare negativt sånn som denne musikk videoen fra Rammstein som viser hvor totalt menigsløst det er med krig og hvor galt det går når folk hyller og følger lederene sine
Eneste måten og oppnå fred på jorden er og nekte og adlyde leder og ikke hylle andre en seg selv der en er sin egen gud
Tar man imot ordrer fra sine ledere så opnår en bare og bidra med og fremskaffe dem negative energier som demonene som styrer vokser og livnærer seg på
Man må aldri bli fristet til og takke ja til falske gaver og falske løfter men si nei og ta avstand fra det dem tilbyr så mister dem også all makt

NB sterke scener men kan abefalest på det sterkeste

http://www.youtube.com/watch?v=Ua2Jv5uPO4s

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Naturligvis: Bill Gates og Jens Stoltenberg snakket nok om vaksiner…!

Kanskje Gates ba om bistand fra Stoltenberg i sitt nyeste prosjekt: Milliardærklubben som ønsker å eliminere et størst mulig antall “useless eaters” fra jordens overflate:

(Jens er vel godt innforstått med at STERILISERING trolig er hovedhensikten bak GARDASIL-vaksineringen som nå pågår i Norge, og det fikk han vel skulderklapp fra Bill gates for som Norges bidrag til depopulering…)

“Billionaire club in bid to curb overpopulation
America’s richest people meet to discuss ways of tackling a ‘disastrous’ environmental, social and industrial threatJohn Harlow, Los Angeles
SOME of America’s leading billionaires have met secretly to consider how their wealth could be used to slow the growth of the world’s population and speed up improvements in health and education.

The philanthropists who attended a summit convened on the initiative of Bill Gates, the Microsoft co-founder, discussed joining forces to overcome political and religious obstacles to change.

Described as the Good Club by one insider it included David Rockefeller Jr, the patriarch of America’s wealthiest dynasty, Warren Buffett and George Soros, the financiers, Michael Bloomberg, the mayor of New York, and the media moguls Ted Turner and Oprah Winfrey.

These members, along with Gates, have given away more than £45 billion since 1996 to causes ranging from health programmes in developing countries to ghetto schools nearer to home.

Related Links
Climate change ‘biggest threat to human health’
Bill Gates funds unorthodox research
They gathered at the home of Sir Paul Nurse, a British Nobel prize biochemist and president of the private Rockefeller University, in Manhattan on May 5. The informal afternoon session was so discreet that some of the billionaires’ aides were told they were at “security briefings”.

Stacy Palmer, editor of the Chronicle of Philanthropy, said the summit was unprecedented. “We only learnt about it afterwards, by accident. Normally these people are happy to talk good causes, but this is different – maybe because they don’t want to be seen as a global cabal,” he said.

Some details were emerging this weekend, however. The billionaires were each given 15 minutes to present their favourite cause. Over dinner they discussed how they might settle on an “umbrella cause” that could harness their interests.

The issues debated included reforming the supervision of overseas aid spending to setting up rural schools and water systems in developing countries. Taking their cue from Gates they agreed that overpopulation was a priority.

This could result in a challenge to some Third World politicians who believe contraception and female education weaken traditional values.

Gates, 53, who is giving away most of his fortune, argued that healthier families, freed from malaria and extreme poverty, would change their habits and have fewer children within half a generation.

At a conference in Long Beach, California, last February, he had made similar points. “Official projections say the world’s population will peak at 9.3 billion [up from 6.6 billion today] but with charitable initiatives, such as better reproductive healthcare, we think we can cap that at 8.3 billion,” Gates said then.

Patricia Stonesifer, former chief executive of the Bill and Melinda Gates Foundation, which gives more than £2 billion a year to good causes, attended the Rockefeller summit. She said the billionaires met to “discuss how to increase giving” and they intended to “continue the dialogue” over the next few months.

Another guest said there was “nothing as crude as a vote” but a consensus emerged that they would back a strategy in which population growth would be tackled as a potentially disastrous environmental, social and industrial threat.

“This is something so nightmarish that everyone in this group agreed it needs big-brain answers,” said the guest. “They need to be independent of government agencies, which are unable to head off the disaster we all see looming.”

Why all the secrecy? “They wanted to speak rich to rich without worrying anything they said would end up in the newspapers, painting them as an alternative world government,” he said.”

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece

Sannheten
Sannheten
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Unnskyld meg men her er du helt på bærtur! Jens Stoltenberg er en ivrig Mac bruker (forøvrig en av de første som fikk en iPad) så noe skjult nettverk mellom Stoltenberg og Bill Gates er noe du har diktet opp i hodet ditt.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Aah, der kom frontbildet! Det var akkurat det jeg skulle kommentere, men som hadde virket litt søkt uten frontbildet. I den grad eliten holder okkult-satanistiske ritualer så er det ikke pga. at de dyrker satanisme som kosmologi/metafysikk, men fordi illegale handlinger (som f.eks. ofring) som inkluderes i ritualene skaper både “bonding” og garantert taushet. Man kan ikke bare bryte ut og avsløre diverse virksomhet, for da vil ens egne satanisk-pedofile handlinger som andre har vært vitne til også bli avslørt.

« Forrige artikkel

Illuminartistenes topp 13

Neste artikkel »

Hank om det norske statshelvete

43
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x