Hiroshima i Oslo

7.2K visninger
11 minutter lesetid
97

Det er nå 65 år siden USA atombombet Japan. I Oslo har det dukket opp et monument på Youngstorget med inskripsjonen ”Aldri mer Hiroshima” hvor et av elementene i monumentet er en dødsstein fra atombombens nedslag. Hva er hensikten; en slags døds-fetisj som skal symbolisere  USAs militære makt ?

På Den Norske Nobelkomitéens nettsider står det om George Marshall, som fikk Nobels Fredspris i 1953, 8 år etter Hiroshima-bombingen:
”… han gav ordre om bruk av atomvåpen mot Japan etter at president Harry Truman gav klarsignal.” Se

George Marshall fikk Nobels fredspris bare 8 år etter Hiroshima-bombingen. Utdraget fra Nobel-Instituttets hjemmesider inngår ikke i begrunnelsen for å gi Marshall fredsprisen.

Spørsmålet er hvorfor det i Oslo by i 2008 ble reist en egen statue av George Marshall, som ifølge Nobelkomitéen selv var medansvarlig for de unødige massemyrderiene med atomvåpen av hundretusenvis av sivile japanere.

Med mindre enn 2 km. avstand har Oslo by nå disse monumentene:
– Et monument med teksten ”Aldri mer Hiroshima” og ”Aldri mer Nagasaki” (skal det tolkes som en avstandstagen til atom-makten ?)

– En statue av en amerikansk maktmann som ga ordre om bruk av atomvåpen mot Hiroshima (skal det tolkes som en hyllest til mannen George Marshall og hans (u)gjerninger? ) For mer om Marshall-monumentet, se.

Schizofren statue-samling i Oslo sentrum. Til v. monument med påskriften "Aldri mer Hiroshima", til h. statue av George Marshall som ga ordre om bruk av atomvåpen mot Japan ifølge Nobel-Instituttets nettsted.

I et forsøk på å bringe på det rene hvorfor den fryktinngydende døds-steinen fra nullpunktet i Nagasaki har forvillet seg inn i fredsbyen Oslo bringer Nyhetsspeilet her den fortiede sannheten om atombombingen av Japan i 1945.

Vart dokk skræmt no ? Stein fra atomnullpunkt utstilt på Youngstorget.

Seierherrene skriver historien

Som kjent er det seierherrene som skriver historien. Seierherrene må heller ikke stå til rette for sine ugjerninger begått i krigstid. I 65 år har den offisielle versjonen om at president Harry Truman, som formelt beordret atombombingen av Japan, begrunnet beslutningen med et ønske om ”å spare amerikanske liv”, fått råde grunnen praktisk talt uimotsagt. Dette til tross for at det lenge har  foreligget historisk informasjon som setter Hiroshima og Nagasaki i et helt annet lys.

En av de som svært grundig og detaljert har forsket på spillet i kulissene er tidligere forsker ved USAs kongressbibliotek, Eustace Mullin. I 1998 publiserte han “The Secret History of the Atomic Bomb«, en skildring som inneholder mange viktige detaljer.

Det uavhengige historie-instituttet Institute for Historical Review har også levert grundig forskning om omstendighetene rundt avslutningen av annen verdenskrig i Japan, bl.a. denne artikkelen  av Mark Weber.

De fleste presidenter i USA har vært puppets (utførende agenter) for skjulte maktinteresser

USA som krigførende nasjon kan nå som dengang skrelles som en løk, hvor ulike krefter og interesser skjuler seg bak den sittende puppet-president. Uttrykk som USAs secret/shadow government er i ferd med å bli dagligdags.

At USAs presidenter mottar sine ordre fra skjult makt er blitt klarest uttrykt av krigspresidenten Franklin D. Roosevelt (”FDR”) med ordene:  “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Roosevelt var president til sin død i april 1945, da Japan allerede lå med brukket militær ryggrad.  Her er noen FDR-handlinger som bidrar til å kaste hans slagskygge over Hiroshima-bombingen:

– I 1939 mottok FDR et brev fra den teoretiske fysikeren Albert Einstein, en  zionist som henstilte til FDR om å starte opp utviklingen av verdens første atombombe. Brevet kan leses her.

– FDR bidro aktivt til å fremprovosere Japans angrep på Pearl Harbour i 1941. Det foreligger nå mye grundig forskning og litteratur om dette. For en oversikt se f.eks. pkt. 14 i denne artikkelen.

– FDR forsynte Sovjet med massive mengder teknologi under krigen, også teknologi for atomvåpenproduksjon, bl.a. 700 kg. uran, 12 tonn thorium og 1100 unser tungtvann.  (Se f.eks. Major Jordans diaries) Hensikten med dette var at FDR’s overordnede i Illuminati allerede hadde planlagt den kalde krigen, og som kjent «it takes two to tango«. (2 supermakter og 2 atomsmell, viste det seg).

– 20 januar 1945, 2 dager før avreisen til Jalta-møtet med Stalin og Churchill mottok FDR et memorandum fra general Douglas MacArthur  som spesifiserte 5 punkter for japansk overgivelse. (For øvrig ble de samme punktene lagt til grunn da Japan overga seg etter atombombingen).

Allerede under Jalta-konferansen i februar 1945 hadde USAs ledelse mottatt et konkret forslag for japansk kapitulasjon. Men USAs ledelse hadde ingen hast, presidentenes overordnede hadde andre planer. På bildet «FDR» Roosevelt i midten flankert av Churchill til v. og Stalin til h.

 

USAs brannbombing av Japan vinteren 1945

Første halvår 1945 var Japan praktisk talt forsvarsløse mot USAs nådeløse flyvåpen. Bare i løpet av  én natt, 9-10 mars 1945, omkom mer enn 100.000 mennesker i et flammehav i Tokyo, som ble forårsaket av en halv million brannbomber som ble sluppet  fra 300 amerikanske B-29 bombefly.
Se f.eks.

USAs brannbombing av Tokyo alene drepte flere enn i hhv. Hiroshima og Nagasaki, og antallet drepte fra brannbombingen var vesentlig høyere enn det totale antallet atomdrepte. Grunnen til at særlig  atombombeangrepene har fått massiv oppmerksomhet i ettertid, er at dette ble planlagt allerede før bombene falt…  Derfor heter det nå ”Aldri mer Hiroshima” og ”Aldri mer Nagasaki”, men ikke ”Aldri mer Dresden”eller ”Aldri mer Tokyo”…

Japan ønsket å overgi seg våren/sommeren 1945 uten å tape ansikt

Allerede på forsommeren 1945 var Japan blitt militært beseiret. Weber har beskrevet dette slik:
Japan already had been defeated militarily by June 1945. Almost nothing was left of the once mighty Imperial Navy, and Japan’s air force had been all but totally destroyed. Against only token opposition, American war planes ranged at will over the country, and US bombers rained down devastation on her cities, steadily reducing them to rubble.” Se

Utover våren og sommeren 1945 kom det stadig flere diskrete fredsfølere fra Japan som USA mottok via ulike kanaler:

– 7 april overtok en ny regjering ledet av Kantaro Suzuki som hadde som oppgave å få slutt på krigen.

– I midten av april rapporterte USAs Joint Intelligence Committee at japanske ledere så etter en måte for å få modifisert kravene for kapitulasjon.

– USAs etterretningsorgan OSS rapporterte at Japan var klare for kapitulasjon og sendte meldinger om dette 5. mai, 12. mai, 18. mai, 7. juni, 13. juli og 16. juli. Se

– Amerikanske tjenestemenn, som hadde knekket Japans koder og fanget opp japanske meldinger hadde lenge vært klar over at Japans ledere ønsket å avslutte krigen på mest mulig fordelaktige vilkår. Noen av disse meldingene hadde vært sendt fra Japans utenriksdepartement til japanske diplomater i utlandet.

– 12 juli kalte keiser Hirohito til seg tidl. statsminister Fumimaro Konoye og forklarte ham at ”det ville være nødvendig å avslutte krigen uten forsinkelse” ved å bruke Sovjet som mellomledd. Allerede neste dag mottok Japans ambassadør i Moskva følgende melding:
«See [Soviet foreign minister] Molotov before his departure for Potsdam … Convey His Majesty’s strong desire to secure a termination of the war … Unconditional surrender is the only obstacle to peace …»

Situasjonen i et nøtteskall er blitt beskrevet slik:
«America’s leaders understood Japan’s desperate position: the Japanese were willing to end the war on any terms, as long as the Emperor was not molested.»  Se

Atombombingen var helt unødvendig for USAs militære seier

Mange vitnemål fra amerikanske militære innsidere i ledende stillinger har bekreftet at det ikke var militært nødvendig å slippe de to atombombene for å vinne en militær seier over Japan:

– USAs States Strategic Bombing Survey fastslo i en grundig rapport at det ikke var på grunn av atombombingen at Japan kapitulerte. Rapporten konkluderte med at:
The Hiroshima and Nagasaki bombs did not defeat Japan, nor by the testimony of the enemy leaders who ended the war did they persuade Japan to accept unconditional surrender. The Emperor, the Lord Privy Seal, the Prime Minister, the Foreign Minister, and the Navy Minister had decided as early as May of 1945 that the war should be ended even if it meant acceptance of defeat on allied terms …”

– General Curtis LeMay, som var sjef for USAs Luftangrep uttalte 29 september 1945 at – The atomic bomb had nothing to do with the end of the war at all

– General Dwight Eisenhower (som senere ble USAs president) fikk i midten av juli beskjed fra krigsminister Henry L. Stimson om at beslutningen om å atombombe Japan var fattet…  I sine memoarer fra 1963 skriver Eisenhower om dette:
My belief that Japan was already defeated and that dropping the bomb was completely unnecessary, and secondly because I thought that our country should avoid shocking world opinion by the use of a weapon whose employment was, I thought, no longer mandatory as a measure to save American lives. It was my belief that Japan was, at that very moment, seeking some way to surrender with a minimum loss of «face.» (s. 312-313)

Eisenhower uttrykte det slik muntlig i 1963: «The Japanese were ready to surrender and it wasn’t necessary to hit them with that awful thing … I hated to see our country be the first to use such a weapon«.

– General Douglas MacArthur, som var øverstkommanderende for USAs stillehavsstyrker under krigen mot Japan uttalte flere ganger før sin død at: “…the atomic bomb was completely unnecessary from a military point of view. My staff was unanimous in believing that Japan was on the point of collapse and surrenderSe

Spillet i krigs-kulissene; frimurere, zionister og illuminatier i aksjon

President Truman, USAs 33. president som var frimurer av 33. grad, hadde ikke gjort annet enn å være frimurerorganisator i Missouri før han ble senator. Truman var ikke alene om å fatte beslutningen om å atombombe Japan. Truman mottok sine instrukser fra en komité som ble ledet av James F. Byrnes, som var en agent for Bernard Baruch. Baruch representerte Illuminati, et underbruk av Rotschilds, og var Rotschilds fremste agent i USA (Se f.eks.) Finansmannen Baruch var formann i the Atomic Energy Commission. 

Manhattan-prosjektet; utviklingen av verdens første atombombe

Atombomben ble utviklet i Los Alamos Laboratories i New Mexico. Det topphemmelige prosjektet ble kalt Manhattan Prosjektet siden den hemmelige lederen Bernard Baruch bodde på Manhattan, i likhet med flere andre nøkkelpersoner. Baruch valgte Robert Oppenheimer til å være prosjektets vitenskapelige leder.

Verdens første atombombe eksploderer i USAs ørken 16 juli 1945. Sterke krefter ønsket å forsinke krigen så lenge at bomben ble benyttet in vivo, noe de klarte...

Den første vellykkede atombombetesten fant sted på Trinity-feltet drøye 300 km. syd for Los Alamos om morgenen 16 juli 1945.  Oppenheimer skal ha blitt fra seg av begeistring over eksplosjonen ved å utbryte: – I am become Death, the Destroyer of worlds!  Se

Mektige menn ønsket å forlenge krigen for at atomvåpen skulle bli brukt

I mai 1945 var arkitektene for etterkrigstidens skjulte strategi, som likte å kalle seg «Masters of the Universe«, samlet på Palace Hotel i San Francisco. Det hemmelige møtet ble innkalt av USAs utenriksminister Edward Stettinius Jr.

De andre deltagerne var Stettinius nære medarbeider Alger Hiss, John Foster Dulles og W. Averell Harriman.

Bare utenriksministeren innehadde en posisjon som var basert på USAs konstitusjon. De andre var privatpersoner som representerte skjulte og svært mektige maktinteresser. Forøvrig innehadde de fire nøkkelroller i dannelsen av FN, som ble planlagt omtrent samtidig.

Utenriksminister Stettinius hadde innkalt møtet for å diskutere en presserende sak; at japanerne  prøvde å få i stand en fredsløsning skapte en betydelig krise.

Atombomben ville ikke være klar på flere måneder. Stettinius sa: «Vi har allerede mistet Tyskland. Hvis Japan nå bakker ut, vil vi ikke ha igjen en levende befolkning som vi kan teste bomben på

USAs utenriksminister Stettinius var bekymret for snarlig fred med Japan: "Vi har allerede mistet Tyskland. Hvis Japan nå bakker ut, vil vi ikke ha igjen en levende befolkning som vi kan teste atombomben på." Bildet viser Dresden etter USA og UKs brannbombing i februar 1945.

«Men, herr statsråd”, sa Alger Hiss, «ingen kan ignorere den forferdelige makten til dette våpenet.» «Likevel,» sa Stettinius, «er hele vårt etterkrigsprogram avhengig av at vi kan skremme verden med atombomben.» «For å oppnå dette målet”, sa John Foster Dulles,»trengs et betydelig antall ofre. Jeg vil si en million.» «Ja,» svarte Stettinius, «vi får håpe på et milliontall i Japan. Men hvis de overgir seg, vil vi ikke få noe.»  «Da må du holde dem i krigen inntil bomben er klar”, sa John Foster Dulles, som fortsatte: «Det er ikke noe problem. Betingelsesløs kapitulasjon.» «De vil ikke godta et slikt krav», sa  Stettinius. «De er nødt til å beskytte keiseren.» «Nettopp,» sa John Foster Dulles. «Hold Japan i krigen ytterligere tre måneder, så kan vi bruke bomben på deres byer. Vi vil ende denne krigen med å oppnå den nakne frykt fra alle verdens folk, som deretter vil bøye seg for vår viljeSe

Betingelsesløs kapitulasjon

USAs ledelse visste at nøkkelhinderet for å avslutte krigen var USAs insistering på betingelsesløs kapitulasjon («unconditional surrender«) et krav som utelukket enhver form for forhandlinger. Japanerne var villige til å akseptere nærmest hva det måtte være av betingelser så lenge de ikke måtte utlevere sin nesten-guddommelige Keiser Hirohito som representerte  et 2.600 år gammelt dynasti og ble ansett som ”en levende gud” som personifiserte  den japanske nasjon.

Gar Alperowitz har uttrykt dette slik i sin bok «The decision to use the atomic bomb«:
«The standing United States demand for ‘unconditional surrender’ directly threatened not only the person of the Emperor but such central tenets of Japanese culture as well.» (s. 36)

Aldri mer Hiroshima ?

Oslo-momumentets ordlyd ”Aldri mer Hiroshima – Aldri mer Nagasaki” kan tolkes som et bevis på at strategien bak atomsmellene i 1945 har vært vellykket.  Hensikten med atombombebruken var ikke å vinne krigen fordi Japan allerede var blitt beseiret. Hensikten var hva John Foster Dulles uttrykte i klartekst under møtet i mai 1945:

Vi vil ende denne krigen med den  nakne frykt fra alle verdens folk, som deretter vil bøye seg for vår vilje” eller som  Foster Dulles selv sa det: ”We will end this war with the naked fear of all the peoples of the world, who will then bow to our will.”

Vil det bli foreslått at det reises en statue i Oslo av maktmannen John Foster Dulles, f.eks. på Kontraskjæret mellom maktmennene, frimurerne og massemorderne Franklin D. Roosevelt og George Marshall som allerede befinner seg der ?

Maktmannen John Foster Dulles pryder allerede amerikanske frimerker. Vil det dukke opp en statue av ham i Oslo, f.eks. mellom maktmennene Franklin D. Roosevelt og George Marshall som allerede befinner seg der ? (Statuen av FDR Roosevelt sees oppe til venstre, statuen av George Marshall sees nede til høyre)

Forøvrig er ordet «foreslått» et begrep som hører hjemme i et åpent og demokratisk samfunn. Det var ingen diskusjon om det var en god idé å plassere en statue av George Marshall i Oslo i 2008 forut for at statuen en dag bare stod der. Statuen inneholder den dag idag ingen informasjon om dens initiativtager og sponsor, som skjuler seg bak teksten «Reist av takknemlige nordmenn«:

Statuen av George Marshall har den uhørt frekke påskriften "Reist av takknemlige nordmenn". Hva med å skjenke statuen til Hiroshima by så de kan gjøre hva de vil med den?

Den anonyme «giveren» av statuen av massemorderen Marshall er Den Norske Atlanterhavskomité, som er et underbruk av NATO. Ved å skrape litt i den fortiede historien vil det fremkomme at NATO/Atlanterhavskomitéen er en direkte fortsettelse av de samme kreftene som atombombet Japan.

Fra tid til annen fremkommer dette direkte, slik det f.eks. ble sagt av forsker ved The German Marshall Fund of the United States og medlem av Council of Foreign Relations (CFR), Ronald D. Asmus, i et foredrag i Oslo som ble holdt i regi av Atlanterhavskomiteen i 2004.

Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.”  Se

Like løgnaktig som det er å hevde at atombomben var nødvendig for å beseire Japan er det å hevde at NATOs nåværende kriminelle og morderiske felttog i de muslimske landene Irak, Afghanistan og Pakistan har noe som helst med «demokrati» å gjøre. Dengang Japan, nå Irak, Afghanistan og Pakistan (og Iran ??)

Dess mer ting forandres, dess mer forblir de uendret.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

97 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Bra artikkel! Dette monumentet bør fjernes; da det i praksis er svinepelsene som her hyller seg selv.
Eustace Mullins var i toppklassen som forskerforfatter i å avsløre NWO-kabalens historie og konspirasjoner på 1900-tallet. Han døde for fem måneder siden. Wiki-artikkel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Eustace_Mullins

Vi trenger flere artikler som er forankret i bøkene til NWO-avslørere som Eustace Mullins og akademikere som F. William Engdahl og Peter Dale Scott. Og ordet «oligarki» bør bli et hverdagsord på linje med «demokrati» og «diktatur».

Enok
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Ble litt overrumplet da jeg så dette.
Lukter frimureri på lang,lang avstand.

Ta en titt på disse bildene som jeg tok i Narvik for noen år tilbake…

1 : http://i142.photobucket.com/albums/r90/krakilsk/DSC00309.jpg
2: http://i142.photobucket.com/albums/r90/krakilsk/DSC00307.jpg
3: http://i142.photobucket.com/albums/r90/krakilsk/DSC00308.jpg

Michelle
Skribent
Svar til  Enok
13 år siden

De kunne vel også skrevet

ALDRi MER SATANiSME!

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
13 år siden

«Det uavhengige historie-instituttet Institute for Historical Review har også levert grundig forskning om omstendighetene rundt avslutningen av annen verdenskrig i Japan, bl.a. denne artikkelen av Mark Weber.»

Hva legger du i ordene ´grundig forskning´, når du refererer til «arbeid» gjort av IHR egentlig? Kan hvem som helst slå seg sammen og kalle seg et «institutt» og bli referert som sådan?

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Eller, glem spørsmålet mitt. Jeg glemte et øyeblikk at jeg leste dette på NS. Da gir svaret seg selv.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Dette er hvordan «skeptikerne» tenker:

1. Alle som betviler det gjeldende paradigmet har i utgangspunktet feil.
2. Og går disse betvilerne sammen og lagger en organisasjon eller en nettside så er jo det bevis i seg selv for at en slik organisasjon eller nettside aldri kan ha noe for seg.

Så… du må gjerne f.eks. sitere en nettside når du debatterer andre verdenskrig. Men du kan ikke bruke sitater fra nettsider som er laget av folk som ikke har det samme synet som mainstream forkynner. For de er alltid useriøse.

Er det dette man på engelsk kaller «circular thinking»?

Bidalaka legger heller ikke merke til det faktum at betvilerne faktisk ofte bruker ganske mainstream kilder også. Men … alt som står skrevet på betvilernes sider er jo ugyldig. I og med at det står på betvilernes sider.

He he! Bidalaka sitter visst og venter på at Dagbladet, NRK, Wikipedia og BBC plutselig en dag skal begynne å fortelle folk historiske fakta som setter hele det gjeldende paradigmet på spill. Selvfølgelig kommer dette aldri til å skje. Bidalaka og «skeptikerne» er et godt bevis på et meget kjent faktum: vestlige mennesker er langt mer naive og hjernevaskede enn de fleste andre. Tror du en kineser, en vietnameser, en iraner eller en marokkaner faktisk tror på det som mase-media og myndighetene sier? Selvfølgelig ikke. Det vet mesteparten er ren løgn. Men de leser mellom linjene. De mest intellektuelle bruker også andre nyhetsskanaler samt internett.

Det er bare her i vesten at vi faktisk har illusjonen om at myndighetenes propaganda=sannhet. Patetisk, Bidalaka, patetisk.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

BelszeBob, jeg kan jo legge til at jeg personlig opp i gjennom tiden har snakket ganske mye med plebsen (på nett) både i Sør Amerika og i Asia og samtlige forstår meget vel at de som styrer er korrupte.
Det er nok ikke tilfeldig at f.eks Bin Laden bruker termen hjernevaskete vestlige sauemasser.
Vi er hjernevasket til å tro at dette er noe som bare foregikk i Russland.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Er veldig glad for denne artikkelen. Jeg har visst om og undret meg over denne steinen og monumentet på Youngstorget i mange år. Jeg var på en konferanse for et par måneder siden arrangert av Justisdepartementet om datalagrings-direktivet. Jeg tok da med meg Armin til denne steinen, viste ham den og hintet om at det kunne vært fint med en artikkel og å forsøke å finne litt ut av dette. Om Armin har snakket med deg om dette, Gaarder, eller om du har undret deg selv over dette merkelige, vet jeg ikke. Men artikkelen kom iallfall, takk for den og for og fokuset og den utmerkede research ang hvem som er bak, når osv. Bra! Da vet vi litt mer.

Det føles ikke godt å gå forbi der, jeg ble advart av en kjær venninne som hylte opp da vi begge var i ferd med å sette oss på dette monumentet, det er nemlig av en slik art at det er laget som en naturlig plass å sette seg. Og jeg vil tro at mange mennesker sitter på den liggende monoment-steinen..

Og da reiser et annet spørsmål seg: RADIOAKTIVE STOFFER HAR EKSTREMT LANGE HALVERINGS-TIDER.. OM STEINENE ER HENTET FRA NULLPUNKTET SÅ MÅ DE DERMED VÆRE EKSTREMT RADIOAKTIVE?!

INGENTING KAN GJØRES FOR Å FJERNE SLIKT FØR TIDEN, DET SITTER I, STEINER, JORD OG ALT I OMRÅDET DER. SÅ HVORFOR VIL NOEN FORFLYTTE DETTE TIL OSLO SENTRUM PÅ DEN PLASS HVOR FOLKET ETTER SEDVANE YTRER SEG VED DEMONSTRASJONER, TALER OSV?

JEG VIL KONKRET BE OM AT NOEN MÅLER RADIOAKTIVITETEN PÅ STEDET.. For det er jeg spent på, om kan være en baktanke med dette.

Det er også svært interessant at tilsvarende finnes i Narvik, takk for det.
Og jeg vil be om at alle som leser dette holder øynene åpne og sier fra om det er andre steder i landet som har tilsvarende radioaktive monomenter.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg tenker akkurat det samme som deg her beautiful Sunshine.-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Takk søte Michelle, vi er som regel hjertens enige vi.
Spørsmålet nå for meg, som vi vet bakgrunnen for dette uhyggelige monomentet, blir om det i tillegg er HELSEFARLIG. Etter hva jeg vet om radioaktivitet, vil disse steinene fra nullpunktet være høyradioaktive.

Det kan i så fall være til fare for både mennesker og dyr på en måte som ikke andre monumenter er uansett hvordan de ser ut. Hvem vil plassere høyradioaktive steiner på Folkets møteplass i Oslo, rett ved Folkets hus og stedet hvor folket ytrer seg og demonstrerer?!

Om denne steinen IKKE er radioaktiv og helsefarlig, da stemmer ikke den infoen vi får om radioaktivitet. Dersom info om det er korrekt er dette monumentet en helsefare for befolkningen. Da har det også vært en helsefare for de som laget monumentet fysisk, vet vi hvem det er? Og de som fraktet det og satte det opp der.. arbeiderne.. har noen av disse dødd av kreft f eks? Vet noen ang det? KAN NOEN FÅ MÅLT RADIOAKTIVITETEN HER?!

Dersom det viser seg å være radioaktivt, er det en sak i seg selv, og det bør i så fall hele folket få vite om via Dagsnytt, Nrk, TV 2 og Tv Norge. Tar de ikke den saken er det en skandale. EU-saken har de tiet ihel, her gjelder det befolkningen som utsettes bevisst for helsefare midt i Oslos hjerte.

Å komme å si at de ikke ANTE at det kunne være radioaktivitet på point Zero i Hiroshima, DEN ER FOR DRØY, den biter vi ikke på! Hallo?!

De ansvarlige for dette er derved forbrytere, ja jeg vil si folkemordere..
Som vil med hensikt myrde de mest oppvakte folkene som demonstrerer i Oslo. For det er hva dette er, intet mindre. Om steinen ikke skulle være radioaktiv, hvordan kan det i så fall være mulig? Vi må få målt steinen.
Noen som vet om noen som kan få gjort jobben?

Enok
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

snublet over den her da jeg lette litt rundt nå,
kan de her være «kilden» tro ?
http://stone-for-peace.org/english/03worldwide/en-worldwide06.html

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Skal forsøke å gi saklig info, Singoalla, selv om du kanskje ikke stoler så veldig mye på meg. Det fins flere slike monumenter med stein fra Ground Zero, og selv om jeg ikke har kilder på stående fot er de garantert målt for radioaktivitet.

Husk at vi er omgitt av radioaktivitet hele tiden, fra jorda. Helt naturlig. Poenget med radioaktivitet er at det kan være farlig hvis man får store doser. Dosenivået fra denne steinen er garantert tilnærmet lik null, ev rundt det samme nivået som et godt spatak med vanlig matjord.

Det er svært enkelt å måle radioaktivitet, så hvis det var noen suspekte motiver bak denne steinen ville det blitt avslørt øyeblikkelig. Det ville i såfall vært mye smartere å gjemme denne steinen i et annet monument, ikke der man faktisk skriver at det er fra Hiroshima. Husk at Hiroshima er bygd opp igjen, og det bor massevis av folk rett på det gamle Ground Zero.

Noen fra NS kan jo låne/kjøpe en enkel geigerteller og gjøre en måling.

Det er nok å være redd for i verden, men dette er ikke blant dem. Du har rett i at man skal være forsiktig med kildene når det gjelder informasjon om radioaktivitet. Det er svært mye feilinformasjon ute og går, og den reelle risikoen ved det blir ofte overveldet av feilaktige og hysteriske påstander.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

De som har reist monumentet er bl.a Nei til Atomvåpen, og LO. Jeg tror i grunn ikke Ole Kopreitan har skumle planer.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Bidalaka: Takk for dine synspunkter, jeg er i dette kun ineterssert i FAKTA.
At Nei til Atomvåpen osv er med på tingene overasker ikke meg. Jeg har ingen grunn til å mistenke den nevnte person eller noen andre der, jeg kjenner dem ikke, men jeg vet at tankeløshet og infiltrasjon råder.

Jeg er svært spent på resultatet av målingen. Helt objektivt.
Dersom det du sier er riktig, er det i sannhet helt feil ALT vi har fått høre om radioaktivitet da, at det tar flere hundre år å få halvert Plutonium osv og utarmert Uran og alt slikt? Det vil ta mange mange hundre år før jorden i Sør Irak er befridd fra utarmet uran som fører til 6 ganger så mye kreft og derformerte barn i området. Dette hører vi sjelden eller aldri om i Norsk media, selv om Norske leger også er på stedet og har gitt denne infoen..

Jeg er fullt klar over at vi omgir oss med naturlig radioaktivitet og at det er en del av helheten, men det er faktisk noe helt annet med KUNSTIG radioaktivitet og elektromagnetisme, den er ikke naturlig, den vi snakker om her. Og den er skadelig på en helt annen måte. Det samme gjelder mobilstrålng. Den type Uran som spres av bomber, finnes f eks ikke naturlig og har en helt annen og unaturlig effekt, som en disharmonisk kreft-svulst.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Vil også minne om at sauer og rein må fortsatt nedfores pga at de fortsatt får i seg radioaktiv mat fra områder her i landet etter Tjernobyl, og dette får folk som spiser kjøttet i seg etterpå og dette kan måles. Dette er noe myndighetene selv fremlegger!

Hvorfor folk derimot bor i Hiroshima og Nagasaki, er det kanskje bare mind-control som kan svare på?

Vi kan jo også sende healing til stenene. Jeg tenker også på krystall og mineralhealing og spesielt Universal White Time Gemstone Healing og hvordan spesielt stener og mineraler kan ta opp enten positiv energi eller negativ energi, vi vet at aliensene lagrer enorme mengder data i krystaller og bruker de til å reise med i universet, og krystaller som er ladet med positiv kjærlighet kan legges rundt om på jorden for å helbrede.-)

Men det er jo egentlig det motsatte som gjøre på Youngstorget da..?!

-> http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6304&LeftMiddle_6254=6262:0:27,4829:1:0:0:::0:0&CenterAndRight_6254=6304:0:27,4897:1:0:0:::0:0&Center_6304=6312:80491::1:6322:1:::0:0
-> http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050625-0693.html

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg skal ikke gå innpå alt her Singoalla, men noe av det du nevner er sant. De lange halveringstidene for eksempel. Plutonium-239 har en halveringstid på ca 24 tusen år, mens Uran-238 halveres på 4.5 milliarder år.

Utarmet uran er generelt Uran-238, og er det som er igjen når man har tatt vekk mesteparten av Uran-235-isotopen, som igjen er det som brukes i kjernekraftverk.

Det er ingen seriøs dokumentasjon på voldsomt økte rater av kreft eller deformerte barn i Irak, selv om jeg regner med at du er uenig med meg her. Bare husk at mengden naturlig Uran-238 i Irakisk ørkenjord langt overskrider det som amerikanerne brakte med seg.

Tall i forbindelse med radioaktivitet blåses som sagt veldig opp. Stoler du på meg når jeg sier f.eks. at fram til 1990 var det bare 428 mennesker blant alle de overlevende fra Hiroshima og Nagasaki som hadde dødd av kreft som skyldtes bombene? Eller at svært seriøse studier viser at det er /ingen/ overhyppighet av deformerte barn etter Tsjernobyl?

Et hvert ekstra dødsfall er ett for mye, men det som tok mest liv i Ukraina etter Tsjernobyl var faktisk redselen og hysteriet og uvitenheten. Befolkningen der fikk inntrykket av at de var dødsdømte og at det var slutt på livet. Derfor sluttet de i jobbene sine, tok ikke lenger utdanning, og begynte å drikke seg i hjel i store mengder.

Radioaktivitet kan være farlig, vi må respektere det. Samtidig er det en naturlig del av verden rundt oss, og vi må ha kunnskap om det, slik at vi behandler det korrekt, og ikke gir oss hen til massehysteri og unødvendig engstelse.

Tenk på det som du antagelig forholder deg til røntgenstråling. Brukt i sjeldne, små mengder er det til fantastisk hjelp for tannleger og ved benbrudd og lignende. Ved store doser kan det være en risiko.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Michelle: Kjærlighet og healing også i vakre krystaller er en god ting som også jeg anbefaler, men det er viktig at man samtidig er oppmerksom på reell radioaktiv stråling og beskytter seg mot det. Krystaller kan være fint i tillegg men må ikke bli en falsk trygghet slik at vi ikke tar andre forholdsregler.

Bidalaka: Du sier: De lange halveringstidene for eksempel. Plutonium-239 har en halveringstid på ca 24 tusen år, mens Uran-238 halveres på 4.5 milliarder år.

NETTOPP! Da bør man ikke bruke slikt i det hele tatt, det burde være strengt forbudt å påvirke naturen i en slik grad og hvordan kan du da prestere å bagatellisere virkningene av dette likevel? Bagatellisere konsekvensene og kale de som bruker fornuften her hysteriske? Det er typisk hersketeknikk for å stemple våkne folk og få andre til å ikke lytte til dem som vil advare.

Og hvordan henger dine påstander om at steinen for Yongstorget IKKE er radioaktiv sammen med disse enorme halveringstidene? Hva er dine hensikter for å si alt dette?!

Dersom det ikke finnes seriøs dokumentasjon på den eksplosive forekomst av en spesielt aggressiv og ubotelig kreftform i Irak og alle deformasjonene der da er det en mangel på at noen har dokumentert eller pga at slike som deg bortviser all dokumentasjon som viser noe annet, eller det holdes skjult fra oss. Den info som jeg gitt her om 6 ganger økning, stammer fra et program om Norske leger som jobbet på stedet og programmet ble sendt på Nrk radio for noen år siden, i tillegg har jeg venner som jeg kjenner svært godt som bor i området, de er nok bedre orientert om dette enn deg, Bidalaka. At du i tillegg her bagatelliserer virkningene av alle bombene på jordsmonnet i Irak og snakker om at det var mye naturlig stråling der fra før, er ille. Naturlig stråling er som jeg har sagt noe annet.. og om det var mye fra før burde de ikke økt den store strålingen som var ytterligere. Hvorfor forsvarer du de kreftene?!
Jeg mener at du nå har vist tydelig hvilke krefter du forsvarer, Bidalaka!

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Helt enig med deg her igjen kjære Singoalla♡♡♡♡

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Radioaktiv stråling oppstår når deler av en ustabil kjerne spaltes vekk. Halveringstiden er den tiden det tar for halvparten av en viss mengde stoff å spaltes vekk slik. Det vil si at store strålingsmengder hører gjerne sammen med en /kort/ halveringstid. Når Uran-238 har en så fantastisk lang halveringstid, skyldes det at strålingsnivået er lavt, ellers ville det gått mye fortere. Det er som nevnt Uran-238 vi hovedsakelig har naturlig i jorda.

Skjønner?

Når det gjelder steinen på Youngstorget, så er det ikke noen grunn til at den skal være spesielt radioaktiv. Bomben ble sprengt høyt over Hiroshima, og nedfallet på en indivduell stein er ganske sikkert forsvinnende lite.

Ellers har jeg i disse innleggene forsøkt å gi deg helt nøytral, saklig informasjon der jeg påpekte de mer kontroversielle påstandene og nevnte at du sikkert ikke kom til å være enig. Jeg har ikke bagatellisert noe. Hensikten med at jeg skrev dette bør være klar etter det jeg skrev om følgene av Tsjernobyl.

At du bruker dette som et utgangspunkt for et personangrep synes jeg da er trist.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Dette minner meg om den tiden det var ifølge myndighetene helt ufarlig å ha amalgam (kvikksølv) i tennene, eller for den sags skyld da det var helt ufarlig å røyke osv.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Hans Gaarder: Da var det som jeg trodde og håpet, Armin fulgte opp min oppfordring. Det takker jeg ham for og takker deg igjen for artikkelen og for alt det interessante som vi har fått frem allerede. Takk for grundig research og for alt det som er kommet frem på kort tid i kommentarfeltet her. Det viser at mitt tips hadde noe for seg. Bidalaka sa på forhånd at steinen garantert ikke ville være radioaktiv. Ja det er vel som forventet da. Men han kommer samtidig med info om halveringstiden som står i sterk kontrast til dette:

Plutonium-239 har en halveringstid på ca 24 tusen år, mens Uran-238 halveres på 4.5 milliarder år. De to her går ikke ihop. Etter sunn fornuft må det dermed være reell strålefare, eller hva? Alle vet vi at stein absorberer slik stråling og utstråler det videre. Det må være lov å bruke huet! OG, Hans Gaarder, la du merke til ORDLYDEN i dem linken som Enok bidrog med:

http://stone-for-peace.org/english/03worldwide/en-worldwide06.html

Her er det noe som DEFINITIVT ikke stemmer! Steinene utstråler ja.. visserligen, og for alle som er ømfintlige for energier så er det ingen god utstråling! Ta deg en tur dit, gode Michelle og kjenn etter om du kan.. Hva føler du?

Hvorfor står monumentet akkurat på Yongstorget som er stedet for demonstrasjoner og folke-opprør?!

Jeg har igjen vært i kontakt med den strålende autoritet på området stråling, Sissel Halmøy, tror hun jobber i Naturvernforbundet. Jeg har sendt henne link til denne artikkelen og informert litt. Hun sier overaskende nok at hun ikke kan måle og at hun ikke kjenner noen som kan måle slik stråling.. hun har ingen slike kontakter! FORDI DETTE ER EN ANNEN TYPE STRÅLING! Dette er noe helt annet enn den type stråling hun holder på med..

OG DER LIGGER KANSKJE HUNDEN BEGRAVET?
Når ikke hun kjenner noen som er kompetente til å måle den type stråling som er der på stedet, så har de som har målt neppe vært kompetente til det og det har de altså da ikke vært ærlige om.. regner med jeg traff spikeren på hodet nå. Kan jeg spørre om hvem som målte og hva slags type måling som ble målt på stedet? Samtidig vil jeg fortelle at mine mailer til Sissel Halmøy har jeg fremdeles, men mailene hennes med svar og info til meg om dette, er SLETTET.. BORTE..det skjedde akkurat nå. MER og mer rart skjer på nett..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Bidalaka: NIX, jeg har IKKE tatt dette om noe personangrep overhodet! Den tanken var du den første til å tenke. Slutt å vrenge på tingene.

Jeg har takket deg for infoen. Fakta er fakta så langt jeg kan sjekke det, men din holdning og forhold til radioaktivitet er i beste fall uansvarlig og slumsete.
Om du mener at dette ikke er farlig, så er jeg dypt uenig med deg i det.
Og jeg har stilt spørsmål ved hvorfor du forsvarer og bagatelliserer dette.

Det er noe muffins med den steinen og de monumentene der, det har en del av oss fått teften i. Og når man forsøker å følge det opp forsvinner mailer og annet rart, men sannheten er at den stråling som er målt på stedet er en helt annen type stråling, enn den stråling som det er fare for på stedet. Slik bedras folket. Om det ikke er noen stråling der, så er det altså ikke noe farlig egentlig med atomvåpen og lekkasjer av radioaktivitet fra atomkraftverk og slikt, det er ingen grunn til å ta noen forholdsregler.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg la bare forresten merke til at de i den netsiden om fredssteinen har oppe i venstre hjørne avbildet 18 steiner, altså 6+6+6, men det kan jo være tilfeldig.

Det kan også være mulig å ta med seg småstein/grus fra området irundt den radioaktive og teste om de er blitt radioaktive også, da har man en mulighet til å teste uten at selskapet vet hvor stenen kommer ifra og hvorfor det testes, slik at myndighetene ikke så lett kan endre på resultatene, man kan jo også få et utenlandsk firma til å ta målingene?

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Det beste argumentet for at steinen ikke er radioaktiv, er beliggenheten. Hverken LO eller AP ville ha satt opp en farlig og radioaktiv stein rett utenfor arbeidsplassen sin.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Nå holder vel ikke akkurat LO eller AP til i det minst forurensede området i Norge fra før av heller da, med tanke på bileksos, svevestøv og mobilstråling. Ikke rart politikerne ikke klarer å tenke helt klart.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg tror heller ikke at LO og co har bevisst onde hensikter, iallfall ikke flertallet der, men spørsmålet blir hvor mye de tenker, og hvor tankeløse og sovende det er mulig å være..

DISSE STEINENE ER FØRST OG FREMST ET SYMBOL PÅ HVOR SOVENDE OG LITE OPPMERKSOMME FOLKET HAR VÆRT.. MIDT PÅ YONGSTORGET OG INGEN SER ELLER STILLER SPØRSMÅL VED DETTE? IALLFALL HAR INGEN JEG HAR KONFRONTERT MED DETTE, OPPVAKTE FOLK, REAGERT FØR JEG VISTE STEINENE TIL ARMIN, SOM HELLER IKKE HADDE MERKET SEG DEM TIDLIGERE PÅ TROSS AV SINE MANGE DEMONSTRASJONER PÅ YOUNGSTORGET. DET NORSKE FOLK SOVER..

Det er hva steinene er symbol på. Jeg mener at vi ikke bør slippe taket i det å få målt den type radiasjon som faktisk kan finnes i steiene, for det er åpenbart ikke den type radiasjon som er målt. Går det an å få greie på hvem som målte og hvilken type radiasjon som ble målt? Radiasjonen KAN MÅLES, men det krever helt andre apparater som ikke Sissel Halmøy f eks vet om noen som har, kanskje forsvaret? Men kan vi stole på de? Neppe.. Man burde kunne påberope seg bruk av forsvaret som burde være til for folket, men de beskytter utvilsomt systemet.. og deres agenda og folk.. Avsløringen av en høyradioaktiv sten plassert på Yongstorget ville sikkert skade «Rikets sikkerhet» og dermed ville de gi oss løgner..

Har tidligere tatt til orde for at Nyhetsspeilet bør gå til innkjøp av flere typer måle og peileutstyr også den typen peile-utstyr som kan finne microchip i folks kropper. Det ville vært fint om noen vi har tillit til kunne tilby folket slike tjenester og det kan føre til mange gode reportasjer.. så jeg vil minne om dette forslaget fra meg. Og foreslår at slike innkjøp kan finansieres via donasjon fra oss lesere ved en chip in.. el lignende. Og så kan man få inn igjen penger i ettertid, ved at de som undersøkes betaler litt for tjenesten.

Men det er viktg at man da vet hva man kjøper, her har jeg kopiert noe fra linken din, Michelle: READ ME FIRST: If you want to buy a radiation meter and use it to measure for example uranium rocks, DON’T BUY A CD V-715 (or CD V-717, CD V-720). They are used to measure only very high radiation and the needle won’t move a bit in normal conditions. Only the CD V-700 is used from the Civil Defense equipment to measure low radiation, like uranium rocks, natural radiation, smoke detectors etc (except the CD V-700, you can use also CD V-457, CD V-757 and CD V-718, but they are all rare and expensive)

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ja det er viktig at instrumentet faktisk kan måle og vise nøyaktige verdier på det vi er ute etter. Artikkelen viser også at visse instruementer altså faktisk ikke viser noen resultater før strålingen er så høy at du ville vært død! Var det et slikt instrument Statens Strålevern brukte når de målte? Skulle ikke forundre meg!

Gurimalla så genial du alltid er Singoalla♡, å ha et instrument som måler implanteter og micro-chips er jo SUPERT!!!! Kanskje noe som også kan se morgellons og måle smart-dust/ micro-chips på nano-nivå. Det er viktig at alle psykiatriske pasienter og folk som er blit operert får analysert kroppen sin av mest mulig uavhengige, for eventuelle implantater MÅ VEKK!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Akk ja, om det bare er mulig å få vekk implantatene, Michelle, noen av de er vanskelig å fjerne og kan flytte seg rundt i kroppen.. nano-teknologi osv.

Ja jeg håper at Nyhetsspeilets folk kunne kjøpe inn slikt utstyr, siden vi vanskelig kan stole på de instanser som måler. Ville så gjerne gjengitt den info Sissel Halmøy gav meg på mail, men mailene er borte og min kontakt med henne blir åpenbart sabotert. Men det var noe med ionisk eller ikke-ioniserende og ioniserende stråling, eller noe slik – som er to forskjellige typer stråling. Og den typen som de alle måler, er ikke samme typen som er i radioaktiv jord og stein. Så jeg opprettholder etterlysningen etter firmaer eller personer som kan måle begge typer stråling, eller alle typer målbar stråling.

Ulven: Ja jeg har teft og antenner så det holder, men det var ikke de jeg brukte når jeg skrev om typen stråling, det var basert på de nevnte mailene som ble slettet. Men jeg «får inn» en del ting rett i sjelen min noen ganger, når det skjer stemmer det alltid. Men jeg pleier ikke snakke om det eller skrive om det.. Føler og har følt at vi bør grave litt her ja, at det er noe med de steinene, at de ikke bure være der og at de er symboler eller krefter som ikke er bra. At det ikke er tilfeldig at de står akkurat der folket gjør opprør.. tradisjonelt sett og de skriver jo selv i reklamen for de steinene at de sender ut energi eller stråler ut noe.. kan det være montert noe eller lagt ned noe magisk i de kanskje? Jeg vet ikke det svaret, bare stiller spørsmålet, til gode folk som kan tenke og grave litt videre..

Men jeg får inn et eller annet i min sjel nå, om at steinene blir viktige en gang i fremtiden, kanskje som et symbol på noe folket vil ha VEKK.. og at denne artikkelen kan være viktig slik, og timingen.. at den kom samtidig med en viktig artikkel fra Armin.. det er noe der som jeg værer – og som vil vise seg..

Forøvrig synes jeg at det har kommet frem interessante ting om hvem som var bak minnesmerkene osv, og jeg ser egentlig disse minnesmerkene som det endelige bevis, på visse ting som ikke er bra og som foregår. For oss som er istand til å se dette i et visst perspektiv, så er de klare bevis. For mange andre er ikke dette mulig å se. Spørs på brikkene man har eller ikke har.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Aldri mer Hiroshima ? Her er mitt forslag for ikke mer Hiroshima, samt mindre hemmelige selskaper, løgner, fortielser og skjult makt:

1. Forby Den Norske Frimurerorden. (De er likevel bare et underbruk av nyttige idioter for Illuminati, pyramidens laveste nivå av pariaer. Det er bl.a. det mange pengetilførslene fra menige medlemmer som bidrar til å holde pyramiden oppe og stå. Det enkelte medlem har derved et ansvar for å trekke ut sine egne bidrag fra frimureriets ondskapens imperium).

Begrunnelsen for å forby frimureriet kan være den samme som idag benyttes mot nynazisme: Det blir fort en kreftsvulst i samfunnet som setter befolkningens ve og vel på spill, dersom det ikke blir kirurgisk utrensket og åndelig exorcised.

2. I påvente av at 1. skjer, så kan den norske frimurerbanden få overta Marshall-statuen i Oslo gratis, lik en frimurer-bror i nød (ev. med litt hjelp fra Oslo kommune til flyttingen). Så kan frimurer-maurene frakte Marshall i metall inn i sine underjordiske kamre, hvoretter de kan hugge metall-hodet av ham. Så kan de hule ut metall-skallen til Marshall og dele den på midten.

Den øvre hule hodehalvdelen kan frimurerne så benytte til å drikke «vin» av under sine toppetasje-ritualer. «Fordelen» med dette er at de ekte skjelett-skallene som frimurerne idag benytter (noe de selv ikke vil innrømme, siden alt de bedriver som kjent er hemmeligi all stillhet kan fraktes til en kirkegård for en verdig begravelse, hvoretter frimaurer-laugets likskjending opphører, og et stk. kriminell handling kan strykes fra deres lange men akk så hemmelige rulleblad.

Andre forslag ?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Enok: Det kan se ut til at du har funnet noe der ja. Men jeg tviler på om hensiktene kan ha vært gode selv om de kaller det fredens stein..
Det er ikke mulig rett og slett at de kan være uvitende om STÅLINGEN!
Og det er typisk at de sier det motsatte av fakta, dette er IKKE fredens stein!
Det bør være en prinsippsak å få den VEKK..

Ulven: Ang strålingen så har jeg foreslått måling og jeg har kontaktet en person som holder på med slikt i Naturvernforbundet, likevel oppfordrer jeg andre til å gjøre det samme, kontakte folk for å foreta målinger på stedet, SNAREST, det er mitt viktigste forslag. Og veldig konkret.
Dersom man måler stålingen er dette en SAK for divese instanser.
Helserådet, mat-tilsynet og en FORBRYTELSE.
Om det er et internasjonalt selskap som begår forbrytelsen ved å bre ut ekle radioaktive steiner worldwide gjør ikke saken bedre, snarere tvert imot!

Hverken den organisasjonen eller myndighetene er så tette i pappen, at de ikke fatter at disse steinene er høyradioaktive og helsefarlige.
De har dermed visst hva de har gjort, hvor mange kan ha blitt skadet?

Ang frimurerlosjen, Ulven, så virker du skråsikker i din sak om at de driver med ting som ikke er bra. Dette må vi i så fall få bevist. For det er et faktum at begynnelsen til frimureiet var BRA, da de måtte møtes under dekke av å kalle seg et laug av «frie murere», den gang bøker og mennesker ble brent om man hadde en litt annerledes tro og tanker enn stat og den rådende kirke.

Det er sannheten. Begynnelsen var god. Om de senere har blitt infiltrert og korrumpert er en sak som i så fall må kunne bevises, før man forbyr noe i et samfunn som er tuftet på og må være tuftet på, nettopp frihet til å tro, mene og gjøre som man vil, så lenge man ikke skader andre. Vi må ikke gå imot våre egne prinsipper her. Skal man forby konspirasjon bør man i tillegg forby Jesuitter og de falske jøder som styrer landet her, og Jesuittenes fremste våpen DIPLOMATIET, som koster oss dyrt. Problemet blir da at diplomtiet liksom er alternativet vi har til millitæret.. så det er ikke enkelt dette, Ulv.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

«Nullpunktsteinene har en stråling som ikke kan måles»… «Det er noe muffens»…Det virker som du har gode antenner, Singoalla…Jeg har min ulvenese som værer et eller annet.

De der effigy-greiene som er omtalt i Bohemian-artikkelen, og ting som har pågått i tidligere århundrer har gått ut på at mennesker er blitt brent; i live eller døde, ofte bare en om gangen. Som en form for okkult rituale. Skyldes det at visse energier avgis i dødsøyeblikket i flammene ?

Hva var Hiroshima og Nagasaki, om ikke giga-effigys, hvor titusener av mennesker ble brent til døde i løpet av et knapt sekund. Tidenes okkulte brannoffer-rituale ?

Slik jeg ser det så er det ikke radioaktiv stråling som er det verste med symbol-steinene. (Dosene blir svært beskjedne, og noe radioaktivitet tåler vi godt). Jeg oppfatter det mer som et monument som bringer med seg døds-energi. I likhet med Michelle blir min nese for okkulte handlinger i ting vi kan observere rundt oss stadig mer videreutviklet.

Det er godt mulig at de som har en nettbutikk med «fredssymboler» som tilbyr ekte vare i form av «overlevd» stein fra Hiroshima/Nagasaki (steinen overlevde, men ikke innbyggerne) har de beste hensikter. (Selv ville jeg foretrukket et stykke av Berlin-muren dersom jeg ville ha en ekte symbolstein, men ikke fra den delen av muren hvor noen var blitt skutt under flukt).

Illuminatis musikk-ekspert John Todd (R.I.P.) sa at mye populærmusikk ble designet slik at man ved å kjøpe plata får en demon med seg inn i hjemmet på kjøpet, uten at det er opplyst noe om dette på platecoveret.

Jeg ser for meg en lignende effekt av at Narvik og Oslo etc. (sikkert med de beste hensikter, men det er nå typisk norsk å være uvitende og blåst i toppen, enten man heter Ole Kopreitan eller ikke) har falt for påfunnet til å implantere symbolsteiner fra dødsstedet i sine egne byer. Det er «noe» som følger med steinene som jeg tror det vil være best å bli kvitt.

Ole Kopreitan, kan du please ta initiativ til å få fjernet dødssteinen din fra Youngstorget ? Det er ikke lenger nok å ha gode hensikter. På en eller annen måte betyr egentlig resultatene mere, også de subtile frimurer-resultatene, de vi er programmert til å tro at ikke eksisterer.

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Det der kan du jo personlig til Kopreitan. Han står både titt og ofte på Egertorget med vogna si. Hva han vil svare er en annen sak.

Michelle
Skribent
13 år siden

Fant nå et firma som formidler måleutstyr, utstyret kalles blant annet for –
Dosimeter Radiation Detector
Noe som også kan brukes til å måle på mat osv hjemme i de tusen norske hjem, sjekk priser på ebay også, men husk å ikke stol 100% på apparatene og husk at det er mye de ikke måler også altså:
-> http://www.ecotest.ua/old/en/devices.html
-> http://www.terra-p.com/global/eng/

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

OBS lærte nå at det er tre ulike hoved-typer av instrumenter for å måle radioaktivitet:
Survey meter – Dosimeter – Geiger counter
http://radiation.fallout.cz/htm/radmeters.htm

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Akkurat, nåtidens apparter bør ha alle funksjonene digitalt i seg.

trackback
13 år siden

[…] Les mer […]

Singoalla
Singoalla
Abonnent

Helt utrolig at de satte opp en statue over han som var skyldig i bombingen med atomvåpen som drepte tusner av Japanere og sammen med disse radioaktive steinene… så måler de antagelig helt feil type stråling der.

Men jeg har ikke fått noe svar, på hvem som målte og med hva slags apparatur, hva slags stråling ble målt?

Fikk denne oppklarende mail nå: Ikke-ioniserende er elektromagnetisk stråling (høyspentlinjer, mobiltelefoner etc etc).

Ioniserende er radioaktivt – det kan Bellona endel om, det har de jobbet mye med i Russland. Det er forresten Bellona som er mest kunnskapsrike om ioniserende stråling. Kan noen be Bellona om å måle midt i Oslo? Kan vi stole på dem? Noen mener de er kjøpt av industrien blitt, jeg vet ikke…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Hørte noe om «Hiroshima-dagen» – er det i dag? Iallfall viser Nrk 2 i dag, kl 21 10 en dokumentarfilm som heter: Bomba over Hiroshima. For dere som har TV, jeg har hverken TV eller lyd på pc for tiden. Etter filmen er sendt, må du gjerne slette denne kommentar helt eller delvis, Hans Gaarder, med mindre noen legger inn link der samme dokumentar kan ses på nett, eller kommentarer som er av verdi.

USA har startet krig mot flere land fordi de har mistanke om at de har eller er på vei til å utvikle atomvåpen. Det er til de grader å sitte i glasshus når USA selv ikke bare er det land som har flest atombomber men også har vist seg gale og uansvarlige nok til å bruke dem. Så hvem gjør noe med USA på dette området?

Det sitter en gjeng personer innpå her kontinuerlig, som tydeligvis har svært mye imot at man sier slike ting som at man bør legge ned jesuittenes bedrifter i det landet her.. de ses og gjenkjennes på minustomlene.. jesuittenes lakeier?

millicent
millicent
Abonnent
13 år siden

Monumentet ble bygget for å minnes ofrene.
Det var en lang prosess og en konkurranse som Hagbart Solløs vant.
Dere kan jo spørre han om hva han synes.
http://www.stonesculpture.no/
Ang. Radioaktivitet. Hvor mange her er det som røyker ?
(jeg røyker selv) Jeg vet at det sjansene for at det tar livet av meg er store.
Tips fra meg, Big Tobacco er dømt for å konspirere.
Hadde det vært særlig hold i hypotesene deres om illuminati, NWO og reduksjon av befolkningen, hadde det nok vært en skulptur av Marlboro manne i stedet.
Sjansene for at steinen på Youngstorget skal ta livet av meg eller noen av dere er små.
Utfordring til dere røykere her: Hva bør dere gjøre noe med:
røyking, eller Hagbart Solløs sin kunst.

Hvis dere er redde for helsen deres, må dere lære dere å frykte det som er farlig. Sitte stille foran dataen med røyken i hånden, er ikke sunt.
Snakke i mobiltelefon, sikkert ikke sunt, men ikke spesielt farlig.
Vann fra jetmotorer, ikke farlig.
Sølvvann, farlig.
Røyke hasj, ikke spesielt sunt, men heller ikke særlig farlig.
osv. osv.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Hvilke bedrifter styres av jesuitter i Norge?

(Forøvrig: flere av verdens beste universiteter er bestyrt av jesuitter. De er også sterkt involvert i vitenskaplig forskning, u-hjelp osv.)

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Ingen. Det er ikke jesuitter i Norge med mindre noen er på ferie her. Den siste dro i 99.
http://www.katolsk.no/ordener/sj/

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
13 år siden

Jesuittene konspirerer om det meste i det skjulte. Jesuittene styrer bl a det multilaterale diplomatiet, det er grunn til å tro av bla Jonas Gahr Støre, Torbjørn Jagland, Gro Harlem Bruntland, Jens Stoltenberg, Morten Vetland med flere tjener Jesuittene ja.. Selv om de ikke gir seg ut for å være munker.. :-) Det var ikke uten grunn til at grunnloven ville nekte slike adgang til riket, men de gav seg ikke og resultatet er hva vi har i dag. Det meste er jesuitters verk ja

Denne nasjon er sågar tuftet på en jesuittisk konspirasjon som foregikk i 1905, da Norges første statsminister dannet denne nasjon som følge av råd fra alle de JESUITTISKE RÅDGIVERE som bodde hjemme hos ham i en sådan stund..

De rådet ham åpenbart til, nettopp å opprette et eget konsulatvesen = diplomati, som er deres verk og som de virker gjennom. Disse Jesuitter var forøvrig ulovlig i landet.. etter hva jeg kan forstå av grunnloven anno 1814..

Dette har jeg forklart FLERE GANGER FØR og vist med linker, iallfall burde du Belzebob fått med deg dette tidligere og igjen svarer du IKKE på konkrete spørsmål ang utdypelse av dine egne påstander..

Vel, her er linkene og sitatene nok en gang:

http://no.wikipedia.org/wiki/Jesuittordenen

Jesuitter i Norge

I Norge ble det i Grunnloven av 1814 fastlått at jesuitter ikke hadde adgang til riket. Etter at Den katolske kirke ble tillatt i Norge i 1843 ble denne bestemmelsen stående; den holdt seg også etter at forbudet mot jøders innvandring og munkeordener ble opphevet senere i det 19. århundre. Først i 1956 ble det offisielt tillatt for jesuitter å reise inn i Norge. Men forbudet i Grunnloven må sees som et forbud mot å utbre den jesuittiske lære i Norge. Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.

Da den såkalte jesuitterparagrafen ble opphevet, sammenfalt dette med Sovjetunionens brutale stopp på opprøret i Ungarn, og de første jesuittene var derfor et par ungarske prester som måtte gå i eksil. Det har ikke blitt opprettet noen permanent jesuittkommunitet i Norge, i motsetning til i Sverige og Danmark.

Sist i det avsnitt jeg her kopierte: Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.

Så det så. De konspirerer i det skjulte og har en finger med i det meste som skjer, ja, selv under den tiden deres opphold i landet var forbudt, ser dere.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

«Jesuittene styrer bl a det multilaterale diplomatiet, det er grunn til å tro av bla Jonas Gahr Støre, Torbjørn Jagland, Gro Harlem Bruntland, Jens Stoltenberg, Morten Vetland med flere tjener Jesuittene ja..»

Var det ikke jøder som styrer disse? Eller er det slik at disse /er/ jøder, som så lar seg styre av jesuitter? Eller var det forrige ukes rådende tanker? Jeg har mistet oversikten.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Hvilke spørsmål?

Uansett: i USA og i mange andre land opptrer jesuittene helt åpenlyst. Men ikke i Norge?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Belzebob: 1. Spørsmålet flere venter ditt svar på gjaldt hvem som eier Wikipedia, i din høyt elskede holocaust-tråd.

2. Tydeligvis ikke. I katolske land, eller der hvor den katolske kirke har sterk inflytelse, der er det helt åpenlyst at Jesuitterordenen er leder for diplomatiet. I protestantiske land har de vel måttet skjule dette da, siden det er motstand mot katolisisme og jesuitter og slikt, selv i grunnloven..

Jeg har lyst til å dele noen ord med dere som ikke kommer fra meg, men fra en ukjent anonym person som har skaffet seg en del innsikt i dette med jesuittene og deres herjinger under falske flagg i det såkalte kongeriket Norge – jeg siterer:

Frem til 1956 var det forbud mot å forfekte jesuittiske prinsipper i Norge. Nå er hele samfunnsstrukturen i Norge preget av jesuittiske prinsipper hvorav de viktigste er Lydighetsprinsippet, Inkvisisjonsprinsippet, Hensikten helliger midlet og Mental reservasjon. Stiftelser er også en jesuittisk oppfinnelse, og er en ordning som sikrer at ingen bærer noe ansvar.

Norge er blitt jesuittenes utstillingsvindu – der natur-ressursene eksploateres hemningsløst og inntektene overføres til jesuittenes verdensomspennende organisasjon istedenfor å investere i vår egen fremtid. Utviklingen er kommet for langt til å kunne reverseres, men kanskje har noen gode ideer om hvordan det kan stikkes kjepper i hjulet så fremtidens mennesker kan få et lite snev av frihet?

Beate Szanday
Abonnent
13 år siden

Hmm, nå har det seg sånn at opplysningsgutta og ekstremopplysningsgutten Adam Weishaupt ikke kunne fordra jesuitter.
Illuminati betyr jo opplyst. De likte begge utdanning, men opplysningsgutta var sekulære, noe jesuittene jo ikke er selv om det nok er helt trygt å studere på et jesuittfinanisert universitet i dag hvis man ikke liker denslags.
http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?alfabet=n&renset=j&OPP=illuminere

Og hva bygger vår grunnlov av 1814 på? Nemlig den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske revolusjonen, altså Eidsvollsfedrene syntes både det da nedlagte Illuminati og opplysningsgutta virkelig var bra saker.
Sannsynligvis derfor den strenge jesuittparagrafen.

Det er et tankekors..uansett hvordan man vrir og vender på det dukker det opp frimureri og opplysning, også i grunnloven av 1814, og nå har jesuittene visstnok makten..hvem i all verden skal man stole på?! :-O

Ingen faktisk, ikke engang Eidsvollsfedrene…

http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Grunnlov
http://no.wikipedia.org/wiki/Opplysningstiden

PS: Hvor mye innflytelse kan egentlig 6 jesuittprester i Norge ha hatt?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Bidalaka: Jeg forstår meget vel at du har mistet oversikten. Det er ikke så mange som har den totale oversikt over dette, heller ikke jeg. Det kan kalles på godt norsk et sammensurium, av konspirerende grupper.. og de strides segimellom også til tider.. det blåser på toppene og det dolkes osv..
Det er nok mange grupper med i dette som skal ha sin del, ikke bare en.
Såpass kan man slå fast, totalt oversikt har nok ingen her fra grasrotnivå.
Det er sikkert ikke så farlig heller, vi ser nok til å kunne slå fast noe iallfall.

Beate Szanday sier: Det er et tankekors..uansett hvordan man vrir og vender på det dukker det opp frimureri og opplysning, også i grunnloven av 1814, og nå har jesuittene visstnok makten..hvem i all verden skal man stole på?! :-O Ingen faktisk, ikke engang Eidsvollsfedrene…

Eksakt, jeg tror du har rett i det. Vi har INGEN å stole på – ikke engang Eidsvollsfedrene.. de var inne på noe men hadde nok ikke full oversikt de heller og det var nok ikke fritt der heller for konspiratører og lakeier..

OG WIKIPEDIA – kan heller ikke stoles på, hvem eier de forresten? Belzeob har hintet men ikke kunne svare for sine påstander.. i holo-tråden..

Jeg fant dette på grunnlovslinken:

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet.

VEL, slik BURDE det vært om loven skulle følges. Men i praksis er det altså grunnloven som må vike, foran både Roma-traktat og enhver EU-lov..

OG – Beate Szanday – jeg tør nesten ikke si det men..
Jesuittene var også de som konstruerte menneskerettighetene..
Ikke enkelt dette nei. Men de har visst en finger med overalt.. det kan vi se.

Michelle
Skribent
13 år siden

Visdom fra vår elskede ♡Buddha♡

Enok
Abonnent
13 år siden

Denne filmen som NRK nå har lagt ut på sin hjemmeside,
vil kanskje være aktuelt nå som denne diskusjonen er oppe.

«Marshallplanen

I 1947 startet USA et gigantisk hjelpearbeid for å få Europa på fote igjen etter krigen. Utenriksminister George C. Marshall fikk æren av å bli mannen bak dette prosjektet, som både skapte sterke bånd til USA og bidro til å stoppe kommunistenes framgang i store deler av Europa. Norge mottok enorme summer i støtte.»
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/494136/

kjell108
kjell108
Abonnent
13 år siden

Bidalaka er profesjonelr utdannet i atomenergi eller lignende og er full av Ystenes-holdninger.

Bidalaka
– Det er ingen seriøs dokumentasjon på voldsomt økte rater av kreft eller deformerte barn i Irak, selv om jeg regner med at du er uenig med meg her. Bare husk at mengden naturlig Uran-238 i Irakisk ørkenjord langt overskrider det som amerikanerne brakte med seg.

Det viktige ordet her er «seriøs». Rapporter om en katastofal økning i deformerte barn avfeies som «ikke seriøst».

Bidalaka
– Stoler du på meg når jeg sier f.eks. at fram til 1990 var det bare 428 mennesker blant alle de overlevende fra Hiroshima og Nagasaki som hadde dødd av kreft som skyldtes bombene? Eller at svært seriøse studier viser at det er /ingen/ overhyppighet av deformerte barn etter Tsjernobyl?

Sist jeg så på den statistikken fant jeg statistisk kortslutning i konklusjonene.

Bidalaka
– Et hvert ekstra dødsfall er ett for mye, men det som tok mest liv i Ukraina etter Tsjernobyl var faktisk redselen og hysteriet og uvitenheten. Befolkningen der fikk inntrykket av at de var dødsdømte og at det var slutt på livet. Derfor sluttet de i jobbene sine, tok ikke lenger utdanning, og begynte å drikke seg i hjel i store mengder.

Tsjernobyl er interessant fordi her er det opplagt av offisiell statistikk er søppel. Man registrerer ikke de døde.

Bidalaka
– Tenk på det som du antagelig forholder deg til røntgenstråling. Brukt i sjeldne, små mengder er det til fantastisk hjelp for tannleger og ved benbrudd og lignende. Ved store doser kan det være en risiko.

Også et interessant emne. Sist jeg så på den statistikken kom jeg fram til 5000 døde per år i USA p.g.a. røntgen. Noe helt annet enn hva Bidalaka formidler.

Alt sammen er som forventet når man står overfor profesjonelle. De sier stort sett det samme alle sammen, alt er upålitelig.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Eksempel på hvordan atomsiden produserer statistikk.

Indisk atomkraftverk.
Antall døde av kreft i undersøkelsen, ca. 3.
Normal dødelighet skulle være 2.
Så sier de at en av de 3 var vanerøyker og døde av tobakk, altså antall døde av kreft reduseres til 2.
Konklusjon. *Ingen øket kreftfare ved atomkraftverket*

Da hadde de trukket fra normal dødelighet allerede, og de ble sittende igjen med mulig netto døde p.g.a. radioaktivitet, 2, så konklusjonen skulle ha vært 50-100% økning ut fra tallene.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

«Det viktige ordet her er “seriøs”. Rapporter om en katastofal økning i deformerte barn avfeies som “ikke seriøst”.»

Vis meg noen kilder, så kan vi diskutere. Det er slik man gjør det.

«Sist jeg så på den statistikken fant jeg statistisk kortslutning i konklusjonene.»

Fortell. Jeg er genuint interessert hvis du finner noen kortslutning i konklusjonene.

«Tsjernobyl er interessant fordi her er det opplagt av offisiell statistikk er søppel. Man registrerer ikke de døde.»

Igjen, interessant. Kilder? Fortell.

«Også et interessant emne. Sist jeg så på den statistikken kom jeg fram til 5000 døde per år i USA p.g.a. røntgen. Noe helt annet enn hva Bidalaka formidler.»

Jeg formidlet da slett ikke at røntgen var uten risiko, gjorde jeg? For eksempel bruker kiropraktikere for mye røntgen.

Jeg tar gjerne i mot kritikk mot noe av det jeg har skrevet, men helst med noe mer innhold enn «du tar feil, basta.»

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Bidalaka
– Stoler du på meg når jeg sier f.eks. at fram til 1990 var det bare 428 mennesker blant alle de overlevende fra Hiroshima og Nagasaki som hadde dødd av kreft som skyldtes bombene?

Selvfølgelig stoler jeg ikke på folk som er sosialisert til den grad at de mener det sammen. Når det gjelder statistikk så er det notorisk kjent for å skjule de politiske premissene som forskerne får, og ut kommer «vitenskapelige» konklusjoner. Dette er så opplagt medhypotesetesting at det omtrent bare er Ystenes som vil benekte dette (metodeproblemet) .

Altså, jeg stoler ikke på din vinkling.

– Igjen, interessant. Kilder? Fortell.

Du får forteller hva som er «sant» først. Det er premisset. Såvidt jeg husker var den offisielle statistikken 98 døde i Tjernobyl.

Bidalaka
– Jeg formidlet da slett ikke at røntgen var uten risiko, gjorde jeg?

Du formidler en hyllest til røntgen
– Tenk på det som du antagelig forholder deg til røntgenstråling. Brukt i sjeldne, små mengder er det til fantastisk hjelp for tannleger og ved benbrudd og lignende.

Underforstått, røntgen redder massevis av liv. At røntgen tar tusenvis av liv er like vanskelig å finne ut av som mordstatistikk for USA. Jeg har ikke truffet noe pasient som visste at radioaktivitet i små doser kan være livsfarlig. Folk blir fortalt av slike som deg at naturlig radioaktivitet er trygt. I noen tilfeller at det dobbelte er innenfor grensen for trygghet.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

«Selvfølgelig stoler jeg ikke på folk som er sosialisert til den grad at de mener det sammen. Når det gjelder statistikk så er det notorisk kjent for å skjule de politiske premissene som forskerne får, og ut kommer “vitenskapelige” konklusjoner.»

Det du muligens ikke tenker på er at hvis noen lukter foul play i forskning, så er det fritt fram for enhver å kritisere den.

Når det gjelder røntgen, mener du at røntgenstråling hvert år ikke er en netto gevinst når det gjelder helse og liv?

Men generelt er det så mye «slike som deg» og konspirasjonsteorier i argumentasjonen din at videre diskusjon antagelig er lite fruktbar. Jeg forsøkte å presentere saklig informasjon for å demme opp all frykten som spres her, så får folk vurdere det jeg sier hver for seg.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

ROM!!! :-) SÅÅ godt å se deg tilbake på plass her i grevens tid!
Din stanhaftige innsats og omtanke for Synnøve og hennes sak, var i sannhet rørende. Det falt Belzebob, Ergon og et par smålige personer til, tungt for brystet at Synnøve, hennes info, innleggelse og saker fikk så mye oppmerksomhet. Dette er folk som selv tørster desperat etter oppmerksomhet og de blir grinete om de ser at andre får og ikke de :-(
Dette har de vist gang på gang.. ovenfor mange.

For Belzebob derimot var det viktig at Holotråden skulle ha flest kommentarer her på NS, og han har kjempet stanhaftig for dette siden da. Men dette er ingen konkurranse om antall kommentarer, Belzebob, vi lar oss ikke utfordre til å se det slik.

Men nå braker det løs igjen om et par strakser her, gi meg et hint om at du er der stand by, Rom og sender deg 1 stk viktig mail først.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka sier:
08. 08. 2010 klokken 18:54

“Det viktige ordet her er “seriøs”. Rapporter om en katastofal økning i deformerte barn avfeies som “ikke seriøst”.”

«Vis meg noen kilder, så kan vi diskutere. Det er slik man gjør det.»

————–

Film: Beyond Treason. Se den.

Vel… men en film om Depleted Uranium osv. mer eller mindre laget av militærfolk er vel noe du umiddelbart stempler som «useriøst.» Og kommer ikke dokumentaren på NRK i beste sendetid så er det vel totalt uaktuelt for deg å bry deg med den uansett, ikke sant?

Skulle du av en eller annen særdeles merkelig grunn bestemme deg for å se dokumentaren, så vil jeg advare deg: den kommer til å gi deg vondt i magen. Om du er et menneske altså.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

De eneste kilder såkalte skeptikere tror på er inntektskilder. ;)

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Og det betyr Cosmomind..?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
13 år siden

At du ikke har humoristisk sans! :D

« Forrige artikkel

Et forsøk på Revolusjon i Norge

Neste artikkel »

Når soldatene sier opp jobben

97
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x