Hiroshima i Oslo

7.2K visninger
11 minutter lesetid
97

Det er nå 65 år siden USA atombombet Japan. I Oslo har det dukket opp et monument på Youngstorget med inskripsjonen ”Aldri mer Hiroshima” hvor et av elementene i monumentet er en dødsstein fra atombombens nedslag. Hva er hensikten; en slags døds-fetisj som skal symbolisere  USAs militære makt ?

På Den Norske Nobelkomitéens nettsider står det om George Marshall, som fikk Nobels Fredspris i 1953, 8 år etter Hiroshima-bombingen:
”… han gav ordre om bruk av atomvåpen mot Japan etter at president Harry Truman gav klarsignal.” Se

George Marshall fikk Nobels fredspris bare 8 år etter Hiroshima-bombingen. Utdraget fra Nobel-Instituttets hjemmesider inngår ikke i begrunnelsen for å gi Marshall fredsprisen.

Spørsmålet er hvorfor det i Oslo by i 2008 ble reist en egen statue av George Marshall, som ifølge Nobelkomitéen selv var medansvarlig for de unødige massemyrderiene med atomvåpen av hundretusenvis av sivile japanere.

Med mindre enn 2 km. avstand har Oslo by nå disse monumentene:
– Et monument med teksten ”Aldri mer Hiroshima” og ”Aldri mer Nagasaki” (skal det tolkes som en avstandstagen til atom-makten ?)

– En statue av en amerikansk maktmann som ga ordre om bruk av atomvåpen mot Hiroshima (skal det tolkes som en hyllest til mannen George Marshall og hans (u)gjerninger? ) For mer om Marshall-monumentet, se.

Schizofren statue-samling i Oslo sentrum. Til v. monument med påskriften "Aldri mer Hiroshima", til h. statue av George Marshall som ga ordre om bruk av atomvåpen mot Japan ifølge Nobel-Instituttets nettsted.

I et forsøk på å bringe på det rene hvorfor den fryktinngydende døds-steinen fra nullpunktet i Nagasaki har forvillet seg inn i fredsbyen Oslo bringer Nyhetsspeilet her den fortiede sannheten om atombombingen av Japan i 1945.

Vart dokk skræmt no ? Stein fra atomnullpunkt utstilt på Youngstorget.

Seierherrene skriver historien

Som kjent er det seierherrene som skriver historien. Seierherrene må heller ikke stå til rette for sine ugjerninger begått i krigstid. I 65 år har den offisielle versjonen om at president Harry Truman, som formelt beordret atombombingen av Japan, begrunnet beslutningen med et ønske om ”å spare amerikanske liv”, fått råde grunnen praktisk talt uimotsagt. Dette til tross for at det lenge har  foreligget historisk informasjon som setter Hiroshima og Nagasaki i et helt annet lys.

En av de som svært grundig og detaljert har forsket på spillet i kulissene er tidligere forsker ved USAs kongressbibliotek, Eustace Mullin. I 1998 publiserte han “The Secret History of the Atomic Bomb“, en skildring som inneholder mange viktige detaljer.

Det uavhengige historie-instituttet Institute for Historical Review har også levert grundig forskning om omstendighetene rundt avslutningen av annen verdenskrig i Japan, bl.a. denne artikkelen  av Mark Weber.

De fleste presidenter i USA har vært puppets (utførende agenter) for skjulte maktinteresser

USA som krigførende nasjon kan nå som dengang skrelles som en løk, hvor ulike krefter og interesser skjuler seg bak den sittende puppet-president. Uttrykk som USAs secret/shadow government er i ferd med å bli dagligdags.

At USAs presidenter mottar sine ordre fra skjult makt er blitt klarest uttrykt av krigspresidenten Franklin D. Roosevelt (”FDR”) med ordene:  “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Roosevelt var president til sin død i april 1945, da Japan allerede lå med brukket militær ryggrad.  Her er noen FDR-handlinger som bidrar til å kaste hans slagskygge over Hiroshima-bombingen:

– I 1939 mottok FDR et brev fra den teoretiske fysikeren Albert Einstein, en  zionist som henstilte til FDR om å starte opp utviklingen av verdens første atombombe. Brevet kan leses her.

– FDR bidro aktivt til å fremprovosere Japans angrep på Pearl Harbour i 1941. Det foreligger nå mye grundig forskning og litteratur om dette. For en oversikt se f.eks. pkt. 14 i denne artikkelen.

– FDR forsynte Sovjet med massive mengder teknologi under krigen, også teknologi for atomvåpenproduksjon, bl.a. 700 kg. uran, 12 tonn thorium og 1100 unser tungtvann.  (Se f.eks. Major Jordans diaries) Hensikten med dette var at FDR’s overordnede i Illuminati allerede hadde planlagt den kalde krigen, og som kjent “it takes two to tango“. (2 supermakter og 2 atomsmell, viste det seg).

– 20 januar 1945, 2 dager før avreisen til Jalta-møtet med Stalin og Churchill mottok FDR et memorandum fra general Douglas MacArthur  som spesifiserte 5 punkter for japansk overgivelse. (For øvrig ble de samme punktene lagt til grunn da Japan overga seg etter atombombingen).

Allerede under Jalta-konferansen i februar 1945 hadde USAs ledelse mottatt et konkret forslag for japansk kapitulasjon. Men USAs ledelse hadde ingen hast, presidentenes overordnede hadde andre planer. På bildet “FDR” Roosevelt i midten flankert av Churchill til v. og Stalin til h.

 

USAs brannbombing av Japan vinteren 1945

Første halvår 1945 var Japan praktisk talt forsvarsløse mot USAs nådeløse flyvåpen. Bare i løpet av  én natt, 9-10 mars 1945, omkom mer enn 100.000 mennesker i et flammehav i Tokyo, som ble forårsaket av en halv million brannbomber som ble sluppet  fra 300 amerikanske B-29 bombefly.
Se f.eks.

USAs brannbombing av Tokyo alene drepte flere enn i hhv. Hiroshima og Nagasaki, og antallet drepte fra brannbombingen var vesentlig høyere enn det totale antallet atomdrepte. Grunnen til at særlig  atombombeangrepene har fått massiv oppmerksomhet i ettertid, er at dette ble planlagt allerede før bombene falt…  Derfor heter det nå ”Aldri mer Hiroshima” og ”Aldri mer Nagasaki”, men ikke ”Aldri mer Dresden”eller ”Aldri mer Tokyo”…

Japan ønsket å overgi seg våren/sommeren 1945 uten å tape ansikt

Allerede på forsommeren 1945 var Japan blitt militært beseiret. Weber har beskrevet dette slik:
Japan already had been defeated militarily by June 1945. Almost nothing was left of the once mighty Imperial Navy, and Japan’s air force had been all but totally destroyed. Against only token opposition, American war planes ranged at will over the country, and US bombers rained down devastation on her cities, steadily reducing them to rubble.” Se

Utover våren og sommeren 1945 kom det stadig flere diskrete fredsfølere fra Japan som USA mottok via ulike kanaler:

– 7 april overtok en ny regjering ledet av Kantaro Suzuki som hadde som oppgave å få slutt på krigen.

– I midten av april rapporterte USAs Joint Intelligence Committee at japanske ledere så etter en måte for å få modifisert kravene for kapitulasjon.

– USAs etterretningsorgan OSS rapporterte at Japan var klare for kapitulasjon og sendte meldinger om dette 5. mai, 12. mai, 18. mai, 7. juni, 13. juli og 16. juli. Se

– Amerikanske tjenestemenn, som hadde knekket Japans koder og fanget opp japanske meldinger hadde lenge vært klar over at Japans ledere ønsket å avslutte krigen på mest mulig fordelaktige vilkår. Noen av disse meldingene hadde vært sendt fra Japans utenriksdepartement til japanske diplomater i utlandet.

– 12 juli kalte keiser Hirohito til seg tidl. statsminister Fumimaro Konoye og forklarte ham at ”det ville være nødvendig å avslutte krigen uten forsinkelse” ved å bruke Sovjet som mellomledd. Allerede neste dag mottok Japans ambassadør i Moskva følgende melding:
See [Soviet foreign minister] Molotov before his departure for Potsdam … Convey His Majesty’s strong desire to secure a termination of the war … Unconditional surrender is the only obstacle to peace …”

Situasjonen i et nøtteskall er blitt beskrevet slik:
America’s leaders understood Japan’s desperate position: the Japanese were willing to end the war on any terms, as long as the Emperor was not molested.”  Se

Atombombingen var helt unødvendig for USAs militære seier

Mange vitnemål fra amerikanske militære innsidere i ledende stillinger har bekreftet at det ikke var militært nødvendig å slippe de to atombombene for å vinne en militær seier over Japan:

– USAs States Strategic Bombing Survey fastslo i en grundig rapport at det ikke var på grunn av atombombingen at Japan kapitulerte. Rapporten konkluderte med at:
The Hiroshima and Nagasaki bombs did not defeat Japan, nor by the testimony of the enemy leaders who ended the war did they persuade Japan to accept unconditional surrender. The Emperor, the Lord Privy Seal, the Prime Minister, the Foreign Minister, and the Navy Minister had decided as early as May of 1945 that the war should be ended even if it meant acceptance of defeat on allied terms …”

– General Curtis LeMay, som var sjef for USAs Luftangrep uttalte 29 september 1945 at – The atomic bomb had nothing to do with the end of the war at all.”

– General Dwight Eisenhower (som senere ble USAs president) fikk i midten av juli beskjed fra krigsminister Henry L. Stimson om at beslutningen om å atombombe Japan var fattet…  I sine memoarer fra 1963 skriver Eisenhower om dette:
My belief that Japan was already defeated and that dropping the bomb was completely unnecessary, and secondly because I thought that our country should avoid shocking world opinion by the use of a weapon whose employment was, I thought, no longer mandatory as a measure to save American lives. It was my belief that Japan was, at that very moment, seeking some way to surrender with a minimum loss of “face.” (s. 312-313)

Eisenhower uttrykte det slik muntlig i 1963: “The Japanese were ready to surrender and it wasn’t necessary to hit them with that awful thing … I hated to see our country be the first to use such a weapon“.

– General Douglas MacArthur, som var øverstkommanderende for USAs stillehavsstyrker under krigen mot Japan uttalte flere ganger før sin død at: “…the atomic bomb was completely unnecessary from a military point of view. My staff was unanimous in believing that Japan was on the point of collapse and surrender.” Se

Spillet i krigs-kulissene; frimurere, zionister og illuminatier i aksjon

President Truman, USAs 33. president som var frimurer av 33. grad, hadde ikke gjort annet enn å være frimurerorganisator i Missouri før han ble senator. Truman var ikke alene om å fatte beslutningen om å atombombe Japan. Truman mottok sine instrukser fra en komité som ble ledet av James F. Byrnes, som var en agent for Bernard Baruch. Baruch representerte Illuminati, et underbruk av Rotschilds, og var Rotschilds fremste agent i USA (Se f.eks.) Finansmannen Baruch var formann i the Atomic Energy Commission. 

Manhattan-prosjektet; utviklingen av verdens første atombombe

Atombomben ble utviklet i Los Alamos Laboratories i New Mexico. Det topphemmelige prosjektet ble kalt Manhattan Prosjektet siden den hemmelige lederen Bernard Baruch bodde på Manhattan, i likhet med flere andre nøkkelpersoner. Baruch valgte Robert Oppenheimer til å være prosjektets vitenskapelige leder.

Verdens første atombombe eksploderer i USAs ørken 16 juli 1945. Sterke krefter ønsket å forsinke krigen så lenge at bomben ble benyttet in vivo, noe de klarte...

Den første vellykkede atombombetesten fant sted på Trinity-feltet drøye 300 km. syd for Los Alamos om morgenen 16 juli 1945.  Oppenheimer skal ha blitt fra seg av begeistring over eksplosjonen ved å utbryte: – I am become Death, the Destroyer of worlds!  Se

Mektige menn ønsket å forlenge krigen for at atomvåpen skulle bli brukt

I mai 1945 var arkitektene for etterkrigstidens skjulte strategi, som likte å kalle seg “Masters of the Universe“, samlet på Palace Hotel i San Francisco. Det hemmelige møtet ble innkalt av USAs utenriksminister Edward Stettinius Jr.

De andre deltagerne var Stettinius nære medarbeider Alger Hiss, John Foster Dulles og W. Averell Harriman.

Bare utenriksministeren innehadde en posisjon som var basert på USAs konstitusjon. De andre var privatpersoner som representerte skjulte og svært mektige maktinteresser. Forøvrig innehadde de fire nøkkelroller i dannelsen av FN, som ble planlagt omtrent samtidig.

Utenriksminister Stettinius hadde innkalt møtet for å diskutere en presserende sak; at japanerne  prøvde å få i stand en fredsløsning skapte en betydelig krise.

Atombomben ville ikke være klar på flere måneder. Stettinius sa: “Vi har allerede mistet Tyskland. Hvis Japan nå bakker ut, vil vi ikke ha igjen en levende befolkning som vi kan teste bomben på.”

USAs utenriksminister Stettinius var bekymret for snarlig fred med Japan: "Vi har allerede mistet Tyskland. Hvis Japan nå bakker ut, vil vi ikke ha igjen en levende befolkning som vi kan teste atombomben på." Bildet viser Dresden etter USA og UKs brannbombing i februar 1945.

Men, herr statsråd”, sa Alger Hiss, “ingen kan ignorere den forferdelige makten til dette våpenet.” «Likevel,» sa Stettinius, “er hele vårt etterkrigsprogram avhengig av at vi kan skremme verden med atombomben.” “For å oppnå dette målet”, sa John Foster Dulles,”trengs et betydelig antall ofre. Jeg vil si en million.” “Ja,” svarte Stettinius, “vi får håpe på et milliontall i Japan. Men hvis de overgir seg, vil vi ikke få noe.”  “Da må du holde dem i krigen inntil bomben er klar”, sa John Foster Dulles, som fortsatte: “Det er ikke noe problem. Betingelsesløs kapitulasjon.” “De vil ikke godta et slikt krav”, sa  Stettinius. “De er nødt til å beskytte keiseren.” “Nettopp,” sa John Foster Dulles. “Hold Japan i krigen ytterligere tre måneder, så kan vi bruke bomben på deres byer. Vi vil ende denne krigen med å oppnå den nakne frykt fra alle verdens folk, som deretter vil bøye seg for vår vilje.” Se

Betingelsesløs kapitulasjon

USAs ledelse visste at nøkkelhinderet for å avslutte krigen var USAs insistering på betingelsesløs kapitulasjon (“unconditional surrender“) et krav som utelukket enhver form for forhandlinger. Japanerne var villige til å akseptere nærmest hva det måtte være av betingelser så lenge de ikke måtte utlevere sin nesten-guddommelige Keiser Hirohito som representerte  et 2.600 år gammelt dynasti og ble ansett som ”en levende gud” som personifiserte  den japanske nasjon.

Gar Alperowitz har uttrykt dette slik i sin bok “The decision to use the atomic bomb“:
The standing United States demand for ‘unconditional surrender’ directly threatened not only the person of the Emperor but such central tenets of Japanese culture as well.” (s. 36)

Aldri mer Hiroshima ?

Oslo-momumentets ordlyd ”Aldri mer Hiroshima – Aldri mer Nagasaki” kan tolkes som et bevis på at strategien bak atomsmellene i 1945 har vært vellykket.  Hensikten med atombombebruken var ikke å vinne krigen fordi Japan allerede var blitt beseiret. Hensikten var hva John Foster Dulles uttrykte i klartekst under møtet i mai 1945:

Vi vil ende denne krigen med den  nakne frykt fra alle verdens folk, som deretter vil bøye seg for vår vilje” eller som  Foster Dulles selv sa det: ”We will end this war with the naked fear of all the peoples of the world, who will then bow to our will.”

Vil det bli foreslått at det reises en statue i Oslo av maktmannen John Foster Dulles, f.eks. på Kontraskjæret mellom maktmennene, frimurerne og massemorderne Franklin D. Roosevelt og George Marshall som allerede befinner seg der ?

Maktmannen John Foster Dulles pryder allerede amerikanske frimerker. Vil det dukke opp en statue av ham i Oslo, f.eks. mellom maktmennene Franklin D. Roosevelt og George Marshall som allerede befinner seg der ? (Statuen av FDR Roosevelt sees oppe til venstre, statuen av George Marshall sees nede til høyre)

Forøvrig er ordet “foreslått” et begrep som hører hjemme i et åpent og demokratisk samfunn. Det var ingen diskusjon om det var en god idé å plassere en statue av George Marshall i Oslo i 2008 forut for at statuen en dag bare stod der. Statuen inneholder den dag idag ingen informasjon om dens initiativtager og sponsor, som skjuler seg bak teksten “Reist av takknemlige nordmenn“:

Statuen av George Marshall har den uhørt frekke påskriften "Reist av takknemlige nordmenn". Hva med å skjenke statuen til Hiroshima by så de kan gjøre hva de vil med den?

Den anonyme “giveren” av statuen av massemorderen Marshall er Den Norske Atlanterhavskomité, som er et underbruk av NATO. Ved å skrape litt i den fortiede historien vil det fremkomme at NATO/Atlanterhavskomitéen er en direkte fortsettelse av de samme kreftene som atombombet Japan.

Fra tid til annen fremkommer dette direkte, slik det f.eks. ble sagt av forsker ved The German Marshall Fund of the United States og medlem av Council of Foreign Relations (CFR), Ronald D. Asmus, i et foredrag i Oslo som ble holdt i regi av Atlanterhavskomiteen i 2004.

Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.”  Se

Like løgnaktig som det er å hevde at atombomben var nødvendig for å beseire Japan er det å hevde at NATOs nåværende kriminelle og morderiske felttog i de muslimske landene Irak, Afghanistan og Pakistan har noe som helst med “demokrati” å gjøre. Dengang Japan, nå Irak, Afghanistan og Pakistan (og Iran ??)

Dess mer ting forandres, dess mer forblir de uendret.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

97 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Ikke en nettside for den skvettne.
http://www.wouldisurviveanuke.com/

Hvem står bak nettsiden, hvorfor?

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Helt siden Koreakrigen på 50-tallet og frem til dagens administrasjon, har USA gjentatte ganger fundert, planlagt og truet med å bruke atomvåpen mot Nord Korea, skriver CBS News.

Dette kommer frem i nye dokumenter som er frigitt i forbindelse med markeringen av Koreakrigens start for 60 år siden.
http://www.dagbladet.no/2010/10/09/nyheter/utenriks/usa/nord_korea/krig/13769232/

Krig er penger dessværre.

General Of Satan
Abonnent
13 år siden

WELL WELL ATOMBOMBEN ER FALSK OG KAN ALDRI EKSPLODERE SOM EN ATOMBOMBE MEN EKSPLOSONEN ER SANN FØRSTE GANGEN VAR I TUNGUSKA I SIBIR I 1908 OG ATOMBOMBEN ER EN STOR MASKIN LAGET PÅ SANT MICEHL I FRANKRIKE OG SÅ VAR TASAREN AV RUSSIA SÅ ELSKVERDIG OG LÅNE BORT SIBIR TIL TEST DERFOR BLE JERNBANEN BYGGET OVER TIL SIBIR
MEN I DENNE MASKINEN INSTALERES DET ET SUPERNOVA VÅPEN IKKE NOEN AV DERE TÅPER HAR TILGANG TIL ALTSÅ SUPERNOVA ER NÅR NOEN SPERNGER JORDKLODEN I LUFTA OG SUPERNOVA VÅPNET ER INSTALERT I MINIVERSON I ATOMBOMBE MASKINEN SÅ TAR FIRST IN COMMAND SATAN OG TELLER OPP TIL 44 SEKUNDER KABOMB VIA STARGATE
DERE KAN JO BEVISE DETTE LETT GÅ TIL LAND SOM PÅSTÅR AT DEM HAR ATOMBOMBE OG FÅ DEM TIL OG PRØVE SPRENGE DA FOR DERE NOK MANGE BORTFORKLARINGER HEHE
OG HVIS DEM VISER DERE FILM BILDER ER NOK DET MEST SANSYNELIG FORFALSKET
PS DET VAR JAPAN SOM BYGGET DISSE 2 MASKINER OG NESTEN IKKE NOEN DØDE DER FORDI DEM VISTE DET VILLE SMELLE HEHE

HILSEN GENERAL OF DARK-SHADOW (GOD)

kjell108
Abonnent
Svar til  General Of Satan
13 år siden

Skal vi gjette at ditt vanlige nick der du hører hjemme, skepsis.no eller noe slikt, er noe annet? P.S. Hold deg til idioter. Vi trenger deg ikke.

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Ettervirkningene etter angrepet på Fallujah i Irak er verre enn hva de var i Hiroshima og Nagasaki etter 2. verdenskrig, ifølge ny rapport. Utarmet uran.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3766563.ece

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Hermis
13 år siden

Faen meg på tide Norge!!!!!!!!! Ventet lenge på at en eneste avis skal nevne at det blir brukt masseødellegelsesvåpen av et fordømt land som sa de var ute etter masseødellegelsesvåpen!!!!!

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

troruud

se videoen med Bruce Cathie.

http://www.youtube.com/watch?v=NlBXVewibHo

troruud
Abonnent
13 år siden

The Potsdam Declaration or the Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender is a statement calling for the Surrender of Japan in World War II. On July 26, 1945, United States President Harry S. Truman, United Kingdom Prime Minister Winston Churchill, and President of the Republic of China Chiang Kai-Shek issued the document, which outlines the terms of surrender for the Empire of Japan as agreed upon at the Potsdam Conference. This ultimatum stated that, if Japan did not surrender, it would face “prompt and utter destruction”.

Japan’s initial rejection of the ultimatum led directly to Truman’s decision to drop atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and August 9. Whether the ultimatum was intended to be acceptable without recourse to use nuclear weapons has been subject to considerable debate.
http://en.wikipedia.org/wiki/Potsdam_Declaration

troruud
Abonnent
13 år siden

Jeg vet ikke om dette har relevans? Men det var litt interessant:

The Cross and the Bomb:
Two Catholic Dramas in Response to Nagasaki

Ikani no Hiroshima, inori no Nagasaki.
(Hiroshima rages, Nagasaki prays.)
Japanese proverb
On 9 August 1945, at 11:02 in the morning, the American plane “Bock’s Car” dropped an atomic bomb, powered by plutonium and nicknamed “Fat Man,” which exploded half a kilometer above the Urakami district of Nagasaki. It was the second atomic bomb to be
deployed in Japan, after an uranium bomb had devastated Hiroshima three days earlier. As John Whittier Treat notes, apart from being “a redundant act,” the Nagasaki bomb was unique in that ground zero was the largest Roman Catholic cathedral in Japan and Nagasaki itself had the largest Catholic and Christian population in Japan.1 In an instant, 73,000 people died, over 8000 of whom were Christian. Less than one percent of the Japanese population was Christian,
yet they comprised over ten percent of the bomb’s victims. A larger issue for the victims, as well as for subsequent generations of Japanese and Christians, was why the West would target the most Christian city in Japan, and why would God allow His people to be so afflicted? The Japanese theatre has offered two Catholic-centered responses to the latter question: Tanaka Chikao’s Maria no kubi (The Head of Mary) and Father Ernest Ferlita’s adaptation of Nagai
Takashi’s The Bells of Nagasaki.2 I will first consider the Catholic context of the bombing of Nagasaki, and the Church’s response (or lack thereof). Then, the two Catholic plays will be considered in the religious and dramatic contexts. Tanaka’s play theologizes the Nagasaki experience in essentially Western, Christian terms. Ferlita’s adaptation, on the other hand, uses the structure and style of Noah (itself rooted in the cultures of Shinto and Buddhism) to create
another Catholic response to Nagasaki
Kilde: http://www.rtjournal.org/vol_1/no_1/wetmore.html

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Nå har jeg sett over det du la ut og jeg er ikke imponert!
Men det er jo tydeligvis du da!
Du tror vel ikke for alvor at alle som f.eks leser NS tror på alle disse teoriene?
Her slenger man en masse konsp.teorier oppi en bøtte, roter rundt med en masse synsing, prøver å fremstille alle som ikke er religiøse i sin ignoranse som naive, paranoide idioter.
Jeg kunne aldri tenke meg å falle ned på et slikt lavt nivå, selv om jeg kan finne på å slå en uskyldig spøk om de som sluker det meste som de blir fortalt av de som er betalt for å fortelle det som passer eierne av media som ofte er de samme som eier det meste i samfunnet. “The freedom of press is for those who owns one.” Robert Murdoch.
Jeg er selv SVÆRT SKEPTISK, men jeg har forlengst forstått det som filosofer til alle tider har diskutert. Nemlig at makt korrumperer og ikke bare kan, men blir misbrukt.
Denne karen visste nok hva han snakket om:
“Det enkelte menneske blir handicappet av å bli konfrontert med en konspirasjon så skremmende at han ikke kan tro den eksisterer.”
J. Edgar Hoover, grunnlegger av FBI

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

For orden skyld, ovenforstående kommentar var til Beate, som spurte om jeg hadde lest hennes link om konspirasjonsteorier.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Cosmomind: Takk for oppklaringen. Jeg undret meg noe, og trodde du snakket om artikkelen til Hans Gaarder her.. synes det var ganke imponerende og tankevekkende jeg da, og i tillegg fikk jeg svar på mange ting jeg lurte på ang dette mystiske og uhyggelige monumentet i flere deler på Youngstorget..

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Singoalla

Prøv å les det jeg skriver …. rett. Selvfølgelig har jeg empati. Men Bidalaka og “skeptikergjengen” har det ikke. Derfor har de godt av å lese akkurat det jeg skrev. Og foreta litt selvransakelse. Sarkasme er ofte det rette middelet å bruke på sånne typer.

Disse typene er de samme som syns det er OK at man fabrikkerer løgnhistorier om at nazister lager hestepølsesåpe av unge nakne jødejenter. De er de som er syke. Ikke jeg. Jeg kjenner folk som har vært i konsentrasjonsleir og jeg har satt meg inn i problematikken omkring Agent Orange og Depleted Uranium. Men humor (av den aller svarteste sorten) er allikevel et middel jeg vil bruke.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Jeg leser det du skriver og vet du bruker mye ironi, den var bare litt for grov,
det er det som er saken. Det går noen grenser, som du ikke ser..
Det hjelper ikke å påstå at man har empati, det er noe man viser i praksis,
om man har eller ikke har..

BelzeBob
Abonnent
13 år siden
BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Cosmo –

Bruk torrent! http://btjunkie.org/search?q=beyond+treason

Vet du ikke hvordan du bruker torrent, så spør meg. :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Har prøvd før, og det gikk heller dårlig, men jeg liker ikke alle advarslene som kommer opp. Ser for meg bøter og tjo og hei. :)
En annen sak er at jeg er litt gammeldags der og liker å ha noe handfast å stappe i DVD spilleren. Betaler gjerne litt ekstra for å se useriøse filmer, he he!

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Oh shit – LOL police er veldig heavy. Da er det alvor. Hmm… hva var emnet igjen? Jo, “Hvor kjempesundt er utarmet uran og bør det tilsettes i tran, brød, melk og andre vanlige matvarer for vår helses skyld?”

Jeg tror svaret er: JA. Verden trenger mye mer utarmet uran. I tillegg vil jeg si at det selvfølgelig er blank løgn fra NewAgerne at babyer ikke har godt av litt uran. Bare se på denne godungen som Bidalaka sendte meg bilde av:
http://www.k7ktr.com/images/baby2.jpg

Den Irakiske moren syns selvfølgelig dette er kjempegøy og setter stor pris på at Bidalaka & Co. forteller verden at det er skikkelig moro med utarmet uran.

Sannhet er løgn, frihet er slaveri, og bruk av utarmet uran i midt-østen er bare koselig. Selvfølgelig er ikke dette noe å bruke mer tid på.

Gå på google/bilder og søk på “depleted uranium deformed”. da finner du flere bevis på at Bidalaka og virkelighetsbenekterne har 100% rett: alt er OK og go back to sleep. For all del: for mer LULZ se filmen “Beyond Treason.”

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Fikk tilbud fra CDon.com som jo har mange titler og prøvde å legge inn “Beyond Treason” og flere andre filmer som ble anbefalt under en annen artikkel her, men ga opp når jeg var kommet halvveis i filmlista. Useriøse filmer er tydeligvis vanskelig å få tak i. LULZZZZZZ

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Dette var grusomt av deg, Belzebob..
Eier du ikke empati med dette stakkars barnet?!
HVA er du laget av egentlig?!
Det finnes ting man ikke spøker og er vittig rundt.
Vis litt respekt for dette barnet i det minste..

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Nei vettuhva! Først må du dokumentere hvorfor jeg må dokumentere. Jeg nekter faktisk å dokumentere før du har dokumentert først.

Men for all del – la oss se hva Encyclopedia Dramatica sier:

http://www.encyclopediadramatica.com/Lulz

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Jeg er desverre forhindret fra å dokumentere hvorfor du må dokumentere: Jeg har nettopp blitt buret inn av “The LOL-Police”
Takker for oppklarende og seriøs dokumentasjon.

Michelle
Skribent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Hvem har ikke fått med seg at iLLUMiNATi lager og eier og fordeler alle pengene og de er styrt av demoner i black rituals? Det er ikke så vanskelig å se at ørliten del av menneskene eier ALT, mens resten LiDER!!!!

Michelle
Skribent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

OBS: den linken er 100% laget av satanister som bare vil lure og gjøre narr av folk som snakker på vegne av kjærligheten, er jo også full av useriøse VOKSENBiLDER og VOKSENiNNHOLD!!!! Bare beviser faktisk at de fleste teoriene er sannhet imotsetning til hva den ekle siden skal ha det til, noen teorier der blir selvsagt lagt til for å dissinformere og skape blest som man alt for tydelig ser! iLLUMiNATi er avslørt, de bruker alltid sex når de er desperate, fordi sex forandrer hjernen og åpner for MK, derfor de bruker sex sammens med vold etc også for å få folk til å like vold!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Hmm. var den linken så djevelsk at den bare forsvant?

Michelle
Skribent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

ok at det var ment som en spøk, men sett helst på advarsel om at det er vokseninnhold når det gjelder slike bilder og det kommer masse reklame som popper opp over hele skjermen om diverse voksentjenester. Husk at mange kan sitte i samme rom der barn er osv også.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Vel, for det første hoppet svaret mitt lenger bak, og på min skjerm er og blir linken borte?

Michelle
Skribent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Bare slapp av Cosmomind, jeg lover deg, du trenger ikke den linken.-)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Nå var det ikke akkurat det som bekymret meg da, at linken ble borte, men det ville bekymret meg om noen som ikke skulle ha adgang til redigering hadde det.

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Den var jo fra samme sted som BelzeBobs, det er da noen “lulz” der og av voksent innhold, så sånn sett ikke så stor forskjell og ikke noe problem å finne siden BB først brakte stedet på bane.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

“Skeptikere” med humoristisk sans? Nei … det tror jeg ikke går. Som kjent er jo en god sans for humor tegn på intelligens.

:)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Nei, nei! BelzeBob! Kan du dokumentere at god sans for humor er tegn på intelligens! ;)

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka sier:
08. 08. 2010 klokken 18:54

“Det viktige ordet her er “seriøs”. Rapporter om en katastofal økning i deformerte barn avfeies som “ikke seriøst”.”

“Vis meg noen kilder, så kan vi diskutere. Det er slik man gjør det.”

————–

Film: Beyond Treason. Se den.

Vel… men en film om Depleted Uranium osv. mer eller mindre laget av militærfolk er vel noe du umiddelbart stempler som “useriøst.” Og kommer ikke dokumentaren på NRK i beste sendetid så er det vel totalt uaktuelt for deg å bry deg med den uansett, ikke sant?

Skulle du av en eller annen særdeles merkelig grunn bestemme deg for å se dokumentaren, så vil jeg advare deg: den kommer til å gi deg vondt i magen. Om du er et menneske altså.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

De eneste kilder såkalte skeptikere tror på er inntektskilder. ;)

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Og det betyr Cosmomind..?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
13 år siden

At du ikke har humoristisk sans! :D

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

ROM!!! :-) SÅÅ godt å se deg tilbake på plass her i grevens tid!
Din stanhaftige innsats og omtanke for Synnøve og hennes sak, var i sannhet rørende. Det falt Belzebob, Ergon og et par smålige personer til, tungt for brystet at Synnøve, hennes info, innleggelse og saker fikk så mye oppmerksomhet. Dette er folk som selv tørster desperat etter oppmerksomhet og de blir grinete om de ser at andre får og ikke de :-(
Dette har de vist gang på gang.. ovenfor mange.

For Belzebob derimot var det viktig at Holotråden skulle ha flest kommentarer her på NS, og han har kjempet stanhaftig for dette siden da. Men dette er ingen konkurranse om antall kommentarer, Belzebob, vi lar oss ikke utfordre til å se det slik.

Men nå braker det løs igjen om et par strakser her, gi meg et hint om at du er der stand by, Rom og sender deg 1 stk viktig mail først.

« Forrige artikkel

Et forsøk på Revolusjon i Norge

Neste artikkel »

Når soldatene sier opp jobben

97
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x