Bevissthet del 3 – sjelens evolusjon

3.1K visninger
7 minutter lesetid
7

Det er min erfaring og observasjon at mange mennesker er i ferd med å våkne opp til det faktum at de er vokst opp med et verdensbilde fullt av løgn og bedrag.Når bærebjelkene som holder virkelighetsopplevelsen oppe er i ferd med å kollapse oppstår det et veldig behov for å gripe noe som erstatter det gamle. Fordi denne prosessen går så veldig rask for tiden hos mange, er det fort gjort å gripe fatt i en eller annen tilfeldig ”alternativ tro” på hvordan virkeligheten faktisk henger sammen. Fordi den ene troen kan være like forræderisk som den andre, tilbyr jeg et forslag som går ut å ikke å tro på noen verdens ting før du har evidens som bygger opp under påstandene.

En sammenlikning mellom fragmentering og helhet som paradigme

Gi deg for all del tid til å utfordre det nye før du tar det til deg og lever i håp om at du nå er på rett vei. I den forbindelser forsøker jeg å tilby en retning du kan bevege deg i, så lenge du velger å gå en ny vei. I denne artikkelen vil jeg forsøke å fremme noen ledetråder som har til hensikt å hjelpe den enkelte langs sin vei for å finne frem til en virkelighetsoppfatning som stemmer overens med det faktiske terrenget. For at disse ideene skal gi mening, forutsetter jeg at du har ellers lest de andre artiklene som jeg har skrevet om bevissthet, om RA og om det” Tredje Alternativet”.

For å gjøre tankene mine mest mulig dekkende vil jeg ty til en del abstrakte sannheter.

1. Universet lager ingen konflikter – det gjør heller ikke sannheten

Tilsynelatende konflikter som oppstår i naturen, er der alltid fordi det er noe vi ikke har forstått med vår måte å forstå virkeligheten på. Det vil si at konflikten er et produkt av vår tenkning, ikke naturen. Det er derfor vi lager ikke kompromisser i håp om at konflikten vil forsvinne. Vi gjennomgår vår tenkning og utfordrer de antagelsene vi bruker – for å finne hvilken er faktisk i konflikt med virkeligheten.

Når vi møter på konflikter i vår nåværende virkelighetsoppfatning, så kan du ta for gitt at noe i denne oppfatningsforståelse er feil. I en ”åndelig” eller religiøs sammenheng kan jeg trekke frem noen konflikter jeg har selv tidligere slitt med i forhold til kristendom. I bibelen påståes det følgende:

1.     Gud er allvitende

2.     Gud elsker meg og alle andre levende vesener

3.     Gud straffer dem han elsker

4.     Gud gir meg én sjanse for å velge riktig tro i livet

5.     Dersom jeg velger feil, blir jeg straffet i et evigvarende helvete

Da stiller jeg spørsmålet om at dersom Gud er allvitende burde Gud vite om jeg kommer til å velge riktig eller ikke – og – dersom kjærlighet fra Gud er en evig straff og pine i helvete, blir jeg bare totalt forvirret; hvordan kan det ha seg?

En annen konflikt kunne være:

  1. Det står i bibelen at vi ikke skal drepe andre mennesker
  2. Hvordan kan det ha seg at det er i orden å drepe andre som ikke tror på det du tror på?

Når det skurrer slik er det noe galt ett eller flere steder. Sannheten har ikke slike konflikter, derfor må jeg søke et annet sted. Det bør også du gjøre.

2.  Universet (det inkluderer deg som menneske) er enten fragmentert, uintelligent og meningsløst, eller det er skapt etter helhetsprinsipper, med en uendelig intelligens som ligger bak, og fylt med mening

Universet eksisterer gjennom kun ett av disse to prinsippene. Det kan ikke være begge deler. Det vil si at der du finner minst ett sikkert tegn til helhet, uendelig intelligens og mening, må du bare søke etter mer. Når det gjelder fragmentering må du ta hensyn til følgende – ”Det er forskjell mellom ekte fragmentering og en oppfatning om at vi lever i en fragmentert univers”. Store deler av det vitenskapelig miljøet heller mot det fragmenterte universet. Det sier noe om de begrensningene som vitenskapen påtar seg gjennom ensidig fokus på materialisme, det objektive og det rasjonelle. Det er bare halvparten av tre dualistiske prinsipper. Derfor kan vi ikke forvente annet derfra.

3.  Bevissthet er under utvikling noen av prinsippene i denne prosessen ser ut til å være følgende og de indikerer en bestemt retning:

Vi beveger oss fra: Vi beveger oss i retning mot:
Frykt Frihet til å velge
Avhengighet Selvstendighet
Ekstern fokus for godkjenning Intern fokus for godkjenning
Ekstern fokus for å søke autoritet Intern fokus for å søke autoritet
Ekstern fokus for å søke myndighet Intern fokus for å søke myndighet
Begrensede valgmuligheter Ubegrensede valgmuligheter
Deling mellom emosjon og intellekt Integrering av emosjon og intellekt
Deling av maskuline og femmine energier Integrering av maskuline og feminine energier
Konflikt Synergi
Selv-tvil Selvsikkerhet
Korttidstenkning/perspektiver Langtidstenkning/perspektiver
Mangelfull innsikt av forbindelsen mellom årsak og virkning Tilstrekkelig innsikt av forbindelsen mellom årsak og virkning
Uforløste problemer/konflikter skaper nye problemer og konflikter Problemer og konflikter løses på et kjernenivå og dermed skaper fortløpende flyt i systemet
”Tilfeldig offer” mentalitet for det som skjer i livet. Stadig utvidet forståelse av ansvar for det som skjer i livet.
Ingen forståelse for en ”plan” (utviklingsvei). Stadig større oppmerksomhet på en plan (utviklingsvei).

4.  Den største erkjennelsen av alle – ubegrenset, uendelig intelligent skaperkraft

Det er ingen som kan bevise for det eksistensen av denne kraften som enkelte også kaller for ”Gud”. Jeg velger dette begrepet fordi vi kommer mer vekk fra den religiøse personifisering av denne kraften. Skaperkraften har ingen kjønn, akkurat som bevissthet. Kjønn er en del av den tilsynelatende dualistiske tilværelsen som skaper illusjonen om fragmentering og isolasjon – en forvrengning av virkeligheten og enhetsloven.

Erkjennelsen av denne kraften kommer gjennom observasjon av det universet du lever i, gjennom å oppfatte hvordan det går en intelligent geometri gjennom alt som er, hvordan eleganse og harmoni kommer til naturlig, så vel som til matematisk uttrykk. Du finner dette uttrykk over alt i naturen og gjennom kornsirkler som er ekte vare. Du finner det i hvordan din egen kropp er bygget opp av hellige forhold som knytter seg til Phi.

Kilde: http://milan.milanovic.org/math/english/golden/golden2.html

http://goldennumber.net/hand.htm

http://www.youtube.com/watch?v=085KSyQVb-U

5.  Den neste erkjennelsen – samspillet mellom den fysiske og ikke-fysiske verden

Ånd og materie er bare et annet begrep for det fysiske og ikke-fysiske. Kall det hva du selv vil. En dag i fremtiden, på et høyere nivå av bevissthetens utvikling vil også denne forvrengning av en oppfatning integreres til en helhet. Det er noe av den samme ideen som den som ligger i en 2-dimensjonell verden har vanskeligheter med å beskrive en ball. Bare fordi 2-d bevisstheten ikke er i stand til å oppfatte annet enn en 2-D sirkel, betyr ikke at en 3-D ball ikke eksisterer. Eksistensen av andre dimensjoner, tetthet av energier osv er ikke utenfor vitenskapens fantasi verden. De har bare problemer med begrepene.

Denne dilemma er også en del av ditt hverdagsliv dersom du ikke har akseptert at bevissthet er noe du ikke kan måle, helle på en beger og veie. Bevissthet er ikke fysisk. Det behøver ikke lage en konflikt for deg – erkjennelsen gjør at ånd og materie har faktisk et samspill på gang.

6.  Erkjennelsen om at utviklingen skjer gjennom en lang serie med fysiske liv, hver med unike lekser, konsekvenser av tidligere liv, mål og mening – er fundamentet for dypere åndelig selvinnsikt

Før eller senere må den søkende ta seg sammen og undersøke ryktene om at reinkarnasjon er en del av den skjulte underliggende strukturen av tilværelsen. Denne erkjennelsen er en utfordring for mange å ta innover seg. Vi er så komplett hypnotisert til å tro at vi lever bare en gang gjennom den materialistiske verdensbildet at vi må slite for å komme ut. Heldigvis er evidensen så til de gradene overveldende i form av hypnotiske regresjoner, filmer og spontane minner av barn som opplever tidligere liv – at det er bare å gå i gang å komme seg gjennom informasjonen. Du kan også hente dine egne bekreftelser gjennom bruk av hypnose.

Ikke fall for fristelsen av å la noen andre fortelle deg om dine eventuelle tidligere liv. Det er ingen ting annet enn påstandskunnskap. Det vil si at epistemologien er for dårlig. Mens du holder på med det kan du alltid legge til litt innsikt om nær døden opplevelser da informasjon fra begge disse kildene stemmer veldig bra med hverandre. Når du er sikker på at det ikke finnes noen død, er du halveis i mål bare på det! Borte blir også frykten!

7.  Din billett ut av denne skolen av bevissthet

(Dette punktet er en addendum til den opprinnelig artikkelen) Hvorfor vil du utvikle din bevissthet?  Et godt svar på det spørsmålet er fordi, som RA materialet sier, at livet i denne fysiske virkelighet med dualitet til stedet er som å bli hamret til en form hos en jernsmed. Som høyeste bevissthetsform på denne planeten er de fleste hensatt til å jobbe for et levebrød, tjene penger, betale skatt og så å si bli tvunget til mye av det som vi egentlig  ikke ønsker. I dette miljøet skjer gode ting og ting som er vonde. Vi blir utsatt for den ene prøven etter den andre og med begrenset bevissthet – fordi det ubevisste sinnet er hemmelig for det bevisste – er det ikke rart at livet er et slit for mange. Det er også mye urettferdighet (tilsynelatende). Derfor vil mange ønske seg til et bedre sted. Det er en noen enkle betingelser for å vinne spillet i ordets rette forstand.

I følge RA – se kanalisert informasjon på Nyhetsspeilet – er sjelsbevissthet /åndsbevissthet den ene betingelsen og den andre er valg av polarisering – tjeneste til andre eller tjeneste til selv. Denne informasjonen, selv om det er kanalisert holder høy kvalitet når det gjelder innhold og stemmer overens med annen informasjon jeg har kommet over. Meget troverdi med andre ord, slik jeg ser det.

For å være enda mer nøyaktig, er RA mest spesifikk på at valg av polarisering er mest vesentlig. Det vil si at en gir alltid litt mer enn man får og aldri på en annens bekostning. Denne forståelsen kommer av erkjennelsen av at vi er alle knyttet sammen gjennom bevissthet.

Sjelsbevissthet er i sin minste form – en erkjennelse av å leve som ånd i en midlertidig kropp. Jo mer du er i stand til å arbeider sammen med det ubevisste og høyere bevisste, desto mer er sjelsbevissthet integrert. Det vil si at det kreves ikke at du skal bli en ”forhøyet vesen” for å komme vekk fra denne slitsomme tilværelsen. Det er vel gode nyheter for de fleste.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rainbow
Rainbow
Abonnent
14 år siden

Tusen takk for 3 meget gode artikler!
Jeg setter veldig stor pris på dine artikler her på speilet, og er glad du vil dele dine kunnskaper og dype innsikt med oss. Ikke minst setter jeg pris på det positive budskapet du formidler. :)
Selv er jeg helt på linje med den forståelsen du her formidler om bevisstheten og hva dette innebærer ift det livet vi lever her på jorden. For meg er dette ikke noe nytt, det er noe jeg alltid har visst, men det blir klarere og tydeligere når jeg leser om det, som her i dine artikler.
Jeg forstår godt menneskers behov for å ha noe å tro på, en makt høyere enn dem selv, som gir trøst og beskyttelse i en vond å vanskelig verden. Men selv har jeg aldri greid å få det syn på Gud/Jesus/Bibelen som kristendommen formidler til å stemme. Ut fra det man vet om historien så er Bibelen skrevet flere hundre år etter Jesu tid, av mennesker, i et maktpolitisk verdslig spill. Mange av skriftene ble utelatt – de passet ikke inn, og man forsto ikke innholdet. I årenes løp har mennesker oversatt og omskrevet, sannsynligvis også tillagt og utelatt, til Bibelen nærmest er ugjenkjennelig. I det gamle testamentet får man også et inntrykk av en gud med høyst menneskelige egenskaper, deriblant sinne og hevnlyst, som drepte syndige mennesker på jorden. Også i dag virker det som at mange troende tillegger Gud menneskelige egenskaper, noe jeg mener ikke kan stemme, og som du også påpeker i denne artikkelen er det en hel del inkonsekvenser i religionen. Det blir rett og slett for svart-hvitt. Det virker som at det viktigste er å TRO. Jeg kjenner flere kristne som sliter med akkurat dette, fordi de ikke kan forstå hvorfor Gud ikke hører deres bønner, hvorfor de skal oppleve ulike vanskeligheter i livet osv. De sliter med følelsen av å ha sviktet Gud, mener de ikke er verdige, de har ikke trodd sterkt nok, og mange blir deprimerte. Svaret deres er å forsøke å akseptere, og å tro enda mer, og overlate alt til Guds vilje.
Selv vil jeg heller tro på det man kan kalle skapelsen, en uendelig intelligent energi, som vi alle er en del av. Våre sjeler er en fragment av denne energien. Vi er alle ett, med hverandre og med skapelsen. I motsetning til kristendommen er det ingen konflikter, motsetninger og inkonsekvenser i dette synet. Det er heller ingen frykt for synd, straff, satan og helvete. Det er ingen svart-hvit tenkning. Det gir rett og slett mening og forklarer alt.
Jeg tror hensikten med livet på denne jorden er utvikling av sjelen, at den skal vokse og lære av erfaringer vi møter her – og som vi selv har vært med å legge til rette for før vi ble født. Altså en reinkarnasjonsprosess. For snart 30 år siden, da jeg var ca 9 år hadde jeg en selsom opplevelse jeg vil kalle spontan regresjon. Jeg opplevde at bevisstheten plutselig forsvant fra denne verden og jeg befant meg i et tidligere liv. Jeg var i en annen tid, et annet sted i en annen kropp. Jeg var “borte” i flere minutter. Jeg forstod ikke dengang helt hva dette var, men i voksen alder har jeg skjønt, og også fått bekreftet episoden av andre som var til stede og som forgjeves forsøkte å oppnå kontakt med meg. Senere har jeg også opplevd tidligere liv i regresjon i meditativ tilstand. En virkelig spennende reise! Jeg “møtte” personer som jeg kjenner igjen i dette livet, men også personer som jeg ikke kjente igjen da men som jeg flere år etterpå har møtt. Jeg fikk også en dypere forståelse av hvem jeg er og hva mine utfordringer i dette livet dreier seg om.
Selv greier jeg ikke å bli særlig opprørt og forbannet over avsløringer av alt det negative i verden som fremkommer i andre artikler her på speilet, rett og slett fordi jeg vet at alt har en mening! Når man fokuserer på det negative så nærer man også frykten, gir fra seg sin energi, og forer dermed den negative energien. Det er jo det motsatte av hva man ønsket i utgangspunktet med disse avsløringene.
Huff, det ble visst veldig langt dette innlegget, men jeg hadde så innmari mye på hjertet…
Fortsett det gode arbeidet, Mike! :)

Trix
Trix
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Flott med ærlige og rederlige svar. Tommel opp!

Vi behøver et kart ja, vi kan faktisk bare gå inn på http://www.acnlp.no og bestille et… av de beste “kartene” som finns “Livets Håndbok” og samtidig støtte opp om den beste? (sorry Armin og dere andre) skribenten her på NS som gir myyye av sin tid for oss lesere.

Er boken bra, så blir det mitt førstevalg til bursdagspresanger og som julegave istedenfor å kjøpe de vanligvis meningsløse gaver som folk stort sett har fra før.
Har du noen i familien/omgangskretsen som kunne ha behov for å forstå litt mer av det du har prøvd å fortelle de……….

Trix
Trix
Abonnent
14 år siden

Kan denne enkle videoen (funnet her på NS) forklare hovedbuskapet enklere i bilder?

Etter å ha lest mange mange artikler her på NS og gått igjennom utallige innlegg, videos osv. så må jeg spørre deg Mike…

Hvor langt har du kommet i disse fantastiske beskrivelsene av hvordan man skal “lykkes” med livet dvs. bli en av vinnerne i “spillet”?

Dreier “det rette livet”seg egentlig om å nå høyere bevissthet(hvor høyt?), ha/gi kjærlighet til seg selv og andre som igjen skaper harmoni, lykke og glede osv? Er det så enkelt?
Er det ikke kosmisk påvirkning som gir oss sterkere bevisshet?

Har du en “oppskrift” som ikke gjør det nødvendig å lese seg ihjel, gjennomføre kursing og lesing av bibler etc. for å nå ditt nivå?

Hvor står du i dag i forhold til meg som søker høyere bevissthet og hva må jeg gjøre for å komme dit du er i dag?

Håper du forstår hva jeg mener, ikke lett å tørre å prøve å uttrykke seg riktig om avanserte ting her på NS hvor så mange spesialiserte “guruer”/fanat…..re står klar til å hakke i stykker en som ikke kan/vil uttrykke seg avansert nok.

Den som imponerer meg virkelig her er du Mike, tror du har en hjernekapasitet/bevissthet hinsides langt utover gjennomsnittet, genetisk medfødt?
Tror du på at menneskene vil bli “reddet” av en annen kosmisk rase? hvis vi blir i stand til å nå en høyere bevisshet? Er jeg “helt på jordet” her eller?

Har du lykkes selv med det du informerer oss om?

Kom med tomlene ned nå! Jo flere dess bedre!

Menneske
Menneske
Abonnent
Svar til  Trix
12 år siden

Uten at jeg har rett, så føler jeg at Norge må være det sted i verden, som det er vanskeligst å oppnå en høyere bevissthet. Er man så priviligert å ha innsett betydningen av å bli opplyst, er man også ofte mindre priviligert av å innse at ingen rundt en er opplyst. Hvor de også projiserer sin ytterst negative energi på den søkende.
Dette landet, denne galematias- nasjonen, hvor falskhet, ego, grådighet, narsissisme, og esoterisk forfall har nådd sitt klimaks, for mange.

Det åndelige overfall på introverte mennesker er ekstrem i dette okkuperte landet. Der de extraverte med sin primitivitet går over lik, for å herske over sitt, og andres domene.

Dette fengselet kan likevel brytes. Prisen er høy, og veien er ofte ensom. I våre sinn er vi fri. Ved å søke, vil vi også finne. Vi må legge fra oss gamle vaner, og søke etter alternative mennesker. Mange vil sikkert finne utfordringer i forhold til å finne ro med likesinnede, som selv ikke er klar over hvor alvorlig situasjonen er. Dermed kan man føle uro, som smitter over på de neste.
Likevel skal man i det meditative/esoteriske legge fra seg det negative. Det var ikke meningen at mennesket skulle plages av disse negative kreftene. Det er derimot meningen at mennesker skal finne glede i andres samvær. Det esoteriske blir mer kraftfullt i fellesskap.
Utfordringen er denne: Nordmenn prater for mye. Vi bruker for mange ord.
Åndelighet er som musikk. Musikk er et bevisst intervall mellom lyd og stillhet.

Jeg tror ikke på kursing, eller å bare lese litteratur. Det åndelige må føles. Det må gjøres.

Ta på øretelefonene, og hør på frekvensen. Lydfrekvens er mektige, og helbredende krefter for oss.
Gå så til noen som gjør dette analogt, gjerne sammen med andre.
Lukk øynene, og la den som bruker syngebollen føre den bak dine ører. Da er du i ett, med de magiske, og fredfulle frekvensene.
Dette har en fantastisk healing- effekt, og vil antakelig på 30 sekunder, være mer virkningsfullt enn et kurs på 3 timer.

Begynn å les om mystikk. Les om ancient wisdom. Mye litteratur, mye visdom.

Unngå teknologi. Les papirbøker. Føl det ekte fysiske. Kjenn på skjønnheten av de gode organiske tingene.
Snu ofte hodet vekk fra de negative nyhetene, og de fortapte politiker- sjelene. De har tapt. Det har ikke vi. Unngå de negative menneskene, som smiler, og som selv tror de er positive. De som skvaldrer med ølglasset og sigaretten i hånd.
Kjenn røttene godt plantet ned i Moder Jord. Omfavn et tre i skogen. Snakk med fuglene, og si at du er deres venn. Lær å kjenne fuglenes språk. De viser vei.
Det er så mye vi kan gjøre, uten å ha blitt lært noe som helst på forhånd. Det ligger programmert i oss alle sammen. Vi vet hva vi skal gjøre. Vi må bare unngå ulyden. Hør heller vellyden av den tibetanske syngebolle nå.

Einar
Einar
Anonym
Svar til  Menneske
8 år siden

Helt fantastisk å lese! Tusen takk ❤

« Forrige artikkel

Bevissthet del 2 – det ubevisste sinnet

Neste artikkel »

Det tragiske med et ønske om å være ”normal”

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x