RA del 3a: De ulike strukturene

3.1K visninger
38 minutter lesetid
34

Avstanden mellom perspektivene vi får fra en utelukket materialistisk perspektiv berikes med et stort mangfold ved introduksjonen av en åndelig struktur – usynlig, men likevel tilstede og virksom på alle mulige måter.

Det anbefales at RA-oversettelsen som er utgitt forut for denne er lest i sin helhet først, for å oppnå mest mulig kontinuitet. Denne informasjonen er oversatt fra englsk for å gjøre denne verdifulle informasjonen tilgjengelig for dem som er modne nok til å ta i mot.

14. ARKITEKTUREN OG ESSENSEN AV DE ULIKE DENSITETENE

(Notat: Noen sitater vil gjentas i denne seksjonen for å øke klarheten.)

1.     DEN HARMONISKE STRUKTUREN AV DIMENSJONENE (DENSITETENE)

RA:  Hele oktaven av dine densitetene ville bli klart og synlige hadde det ikke vært for at fjerde til syvende densitet valgte fritt å ikke være synlig. (B1, 133)

A.  OPPHAVET TIL ALLE DENSITETENE

RA:  Det første kjente gjenstand i all skapelsen er uendelighet. Uendeligheten er skapelsen… Uendeligheten ble oppmerksom. Dette var det neste steget… så…oppmerksomhet førte til uendelighetens fokus mot uendelig energi.

Du har kalt dette på forskjellige lydvibrasjons sammensetninger den mest kjent for deres ører er ”logos” eller ”kjærlighet.” (B1, 129)

(Notat: Vi kan nå definere denne energien som RA senere referer til som ”intelligent uendelighet,” ved å bruke vitenskapelige metoder. Fysikere har oppdaget en multidimensjonal ”null-punkt energi” som eksisterer utenfor fysisk materie som vi nå forstår den. RA forklarer for oss at densiteten eller vibrasjonsnivået av denne null-punkt energi er den mest viktig faktor i å forstå strukturen av densitetene.)

RA:  Neste trinnet er fortsatt ved denne rom/tids sammenheng i din illusjon – den oppnår dens progresjon som du kan se det i din illusjon…Energien flytter seg fra intelligent uendelighet først på grunn av den utstrømmende, tilfeldigstrukturert e kraften.

Denne da skaper mønstre som er i en halografisk stil og ser ut som hele skapelsen, uansett hvilken retningen denne energien blir utforsket. (B1, 129)

(Notat: Dette er et fundamental prinsipp med fraktaler, nemlig selv-likhet på alle nivåer. Se Convergence III for flere detaljer.)

RA:  DISSE ENERGIMØNSTRE BEGYNNER SÅ Å ORGANISERE SEG I SIN EGEN LOKAL, SKAL VI SI, RYTMER OG FELT AV ENERGI, DERMED SKAPER DIMENSJONER OG UNIVERSER. (B1, 130)

B. DEFINISJON AV ”DENSITET” (ENERGI TETTHET) ER LIK LYD OG LYS VIBRASJON

RA: Begrepet ”densitet” er hva det du kaller matematisk. Den nærmeste er lik musikk der etter syv noter på deres Vesten musikk skala. Den åttende er starten på en ny oktav.

Inn i din stor oktav av erfaring som vi deler med dere er det syv oktaver eller densitetter. Inne i hver densitet er det syv underliggende densiteter. Inne i hver underliggende densitet er det syv underliggende densiteter igjen – og slik fortsetter det i all uendelighet. (B1, 157-158)

Notat: Til tross for at denne informasjon kom flere år i forkant før kunnskap om kaos teori og fraktaler ble godt kjent, beskriver Ra presis an fraktal basert harmonisk univers.)

RA:  Essensen av vibrasjon er slik at det kan bli sett på som å ha matematisk rette eller smale trinn. Disse trinnene kan sees på som å ha grenser. Inne i hver grense er det uendelig nivåer av vibrasjon eller farge. Når en nærmer seg en grense må en anstrenge seg for å komme over den grensen.

Disse fargene er en forenklet måte å uttrykke grenseoppdelingen av din dinsitet.

Det er også tid/rom analogien som kan sees på som fargen på en modifisert måte. (B2, 42)

(Notat i Covergence serien, forklarer Wilcock hvordan geometri er den tredje hoved andelen av denne oktav dimensjonal vibrasjon av intelligent energi – og RA omtaler også dette.)

C.    ENERGI SOM SPINNER I EN VIRVEL (LYS) FORMER DENSITETENE.

RA:  I et planetarisk miljø begynner alt i det du ville kalle kaos. Energi har ingen retning og styres av tilfeldigheter i uendelighet. Sakte, i dine begreper av forståelse, formes en fokus av selv-bevissthet…

Bevissthet kommer for å gi mørket form, i forhold til medskaperens mønstre og vibrasjonsrytmer, slik at visse typer erfaringer blir skapt.

Dette begynner med første densitet som er densiteten av bevissthet, mineral og vannbasert liv på planeten lærer fra ild og vind, oppmerksomhet av væren. Dette er den første densitet.

SPØRSMÅL: Hvordan kommer denne densiteten til neste nivå av oppmerksomhet?

RA:  Spinnende energi, som er trekkene av det du kaller ”lys”, beveger seg i en rett linje spiral og gir dermed spiralen en u-unngåelig vektor opp mot en mer sammensatt væren i forhold til intelligent uendelighet. (B1, 132)

SPØRSMÅL:  Når jorden var andre densitet, hvordan kom andre densitets liv til å bli tredje-densitets bevissthet?

RA:  Det var…en enkel tredje densitets investering (eller økning av bevissthet) som er linjen av spinnende lys som leder forvrengning oppover fra densitet til densitet. (B1, 131)

RA:  Energiene beveget seg i økende grad mot intelligente mønstre helt til individualiseringen av ulike energier som stråler fra det kreative prinsippet av intelligent uendelighet blir slik som med-skapere. Slik ble fysisk materie til.

Lys som et konsept er en forutsetning for å begripe dette enorme tankespranget, at denne vibrasjonsforvrengning av uendelighet er byggeklossen for det som er kjent som materie. Lyset er intelligent og fylt av energi…

Dette kjærlighetslys var skapt for å ha …. gitte karakter trekk, blant annet den uendelig helheten paradoksalt beskrevet som den spiralerende rette linjen som du ville kalle det. Dette paradokset er ansvarlig for formen av de diverse fysiske illusjonen enheter du kaller solsystemer, galakser og planeter som roterer og har en tendens til å likne en skiveform. (B1, 130)

(Notat:  Det som RA sier her er at lys former all materie, og når sluppet løs, beveger den seg i en rettlinje spiral – i alle retninger. Det former en sfærisk felt som forklart under. Mens dette fenomenet ikke var oppdaget ved kanaliseringstiden erkjenner vitenskapsforskningen at galakser også er omgitt av materie i en sfærisk form. Min notat: origional teksten foreslår at dette stoffet er ”mørk materie”. Se Convergence III – Det er heller i den formen slik som vist i det grafiske bilde fra Naseim Hareimein.)

D.   ENERGI I EN SPIRAL BEVEGER SEG UTOVER I EN SFÆRISK FORM

SPØRSMÅL:  Konseptet som jeg har nå om prosessene der jeg bruker både det du har sagt til meg og noen av Dewey Larson’s materie som dreier seg om fysikken av prosessene, er at

Intelligent uendelighet ekspanderer seg utover fra alle steder overalt. Det utvider seg utover på en enhetlig måte som overflaten av en boble eller ballong…Det utvider seg utover i en hastighet som heter er i lysets hastighet…

RA:  Dette konseptet er ikke korrekt som alle konsepter av  den ene uendelig intelligens. Dette konseptet er korrekt i konteksten av en særskilt Logos eller Kjærlighet, eller fokus som skaperen har valgt dets , skal vi si naturlige lover og måter å uttrykke dem matematiske og ellers. (B2, 10-11)

(Notat: Det ser ut til at RA’s måte å svare spørsmålet på er til dels på grunn av det faktum om at lysets hastighet er forskjellig for hver densitet, som en annen representasjon av frekvens.)

E.    VIRVLENDE LYS ENERGIER I EN EKSPANDERE SFÆRE FORM SPESIFIKKE GEOMETRIER FOR HVER DIMENSJON.

(NOTAT: Igjen, dette er et område der ny forskning måtte til for å bekrefte det som RA holdt på med å fremme. Som forklart i Convergence, forskere som DR. Hans Jenny har bevist at sfære-baserte Platonic Solid geometrier tar form i en vibrerende felt, kantene eller nodene formes av synlige virvlende linjer. Et eksempel av dette følger:

Det vi ser i flytende vibrasjoner er også gjeldende for densitets vibrasjoner. Derfor har hver densitet en spesifikk geometri. De eldgamle Vedic Hindu Kosmologiene definerer disse geometriene for hver densitet, mest sannsynligvis en Atlantian arv av RA-læren.)

(Notat: Det vi har fra RA er en klar beskrivelse av dissene energiformene, representerende de ulike dimensjonene. De dukker opp på jorden så vel som i menneskets energifelt. RA får oss til å se betydningen av disse formene gjennom det faktum om at energi er fortløpende innstrømmende og utstrømmende særlig ved hjørnene eller node punktene som RA ofte referer til som ”nexi”. )

RA: Forestill om du vil, de mange kraft feltene på jorden i deres geometriske presise posisjoner. (et nettverk) Energier strømmer inn i jordens felt, som du ville kalle dem, fra magnetiske bestemte punkter. På grunn av økende tankform forvrengninger i deres forståelse av enhetsloven har planeten blitt sett på som å ha en potensial for ubalanse. De utbalanserende pyramidale strukturene (bygget av konføderasjonen) var ladet med krystaller som trakk passende balanse fra den….

Energikraften strømmende inn mot de ulike geometriske sentre av den elektromagnetisk energi som omgir og gir form til den planetariske sfæren.

Notat: Når det globale nettverket er kartlagt som i Becker-Hagens kartet i kap. 18 i Convergence II,  er det lett å se hvordan nettverket former planetens landemasser. Og selvfølgelig også posisjonering av eldgammel pyramider – som passer perfekt over møtepunktene i nettverket.)

RA:  Bare spøkelsen av strømmen (energien inn i den store pyramiden) gjenstår som følge av endringen av de innstrømmende punktene som følge av endringen av den elektromagnetiske felt for deres planet… (B1, 81-82)

RA:  Kjærlighet som skaper lys, blir kjærlighet/lys strømmer inn i planetens sfære alt ettersom hvordan den elektromagnetisk nettverk av punkter eller nexi av innganger er lagt opp. Disse strømmene er da tilgjengelig til individet som, lik planeten, er et nettverk av elektromagnetisk energifelt med  punkter eller nexi av inngang. (B1, 144)

RA:  Portalen til intelligent uendelighet kan bare åpnes når en forståelse av den innstrømmende intelligent energi er åpnet til den som er helbreder. Disse er de såkalte Naturlovene som tilhører din lokal rom/tid dimensjon og dens nettverk av elektromagnetisk kilder eller nexi av innstrømmende energi. (B1, 164)

RA: Den fjerde densitet er en vibrasjonsspektrum. Din tid/rom kontinuitet har beveget (gjennom spiral formet spinn) den planetære sfæren og det vi ville kalle galaksen, hva du kaller stjernen, inn til denne vibrasjonen. Dette vil sørge for at planeten justerer seg elektromagnetisk til de nye vorteksene av mottaking for den innstrømmende kosmiske kreftene (intelligent energi) og uttrykke seg som vibrasjonell nettverk slik at jorden blir så fjerde densitets magnetisert, slik du kunne kalle det. (B1, 160).

RA:  DET ER KORREKT AT DET ER EN SAMMENHENG MELLOM ENERGIFELTET AV EN VESEN OG ESSENSEN AV DINE PLANETÆRISKE KROPPER, FOR ALL MATERIE ER KONSTRUERT VED DEN DYNAMISKE SPENNINGEN AV DE MAGNETISKE FELTENE.

KRAFTLINJENE I BEGGE TILFELLENE MAN BLI SETT PÅ SOM INNFLETTEDE SPIRALER AV FLETTET HÅR.

(Min notat: Kan det være en sammenheng mellom de ulike flettede lagene av kornsirklene og denne formen for magnetfeltene som RA beskriver?)

SÅ, DEN POSITIVE OG NEGATIVE VIND OG SAMMENFLETTINGEN FORMER GEOMETRISKE FORHOLD I ENERGIFELTENE AV BÅDE INDIVIDER (SINN/KROPP/SPIRIT ESSENSER) OG PLANETER. (B2, 124)

RA:  De positive ”lærde” blir så levende kanaler for kjærlighet og lys og er i stand til å kanalisere denne strålingen direkte til planetens nettverk av energi nexi. (B2, 131)

F.    VIBRASJONS /DENSITETSENDRING

SPØRSMÅL: Når vi snakker om de raske endringene som fant sted i de fysiske kroppene fra andre (ape dyr) til tredje densitet (mennesker), dette fant sted som du sa i løpet av en og halv generasjon. Kroppshår ble borte og det var strukturelle endringer. Jeg er oppmerksom på fysikeren Dewey B. Larson, som sa at alt er bevegelse eller vibrasjon. Er jeg korrekt i å anta at den grunnleggende vibrasjonen som utgjør den fysiske verden endrer seg og på den måten oppstår et nytt sett med parametere, skal jeg si, i denne korte tidsperioden mellom densitetsendringer og dermed tillate en ny type vesen? Er det korrekt?

RA: Det er korrekt. (B1, 184)

(Min notat: Informasjon fra ulike kilder peker på muligheten for at solen kommer til å oppføre seg på en måte som vil utsette resten av vårt solsystem for en høy grad av stråling som kommer til å påvirke den genetiske utviklingen for alt liv på planeten. Mens tradisjonell vitenskapen ser på slike hendelser som utrydder de uike artene, er RA’s perspektiver en av progresjon fra en densitet til en annen. De som måtte overleve denne overgangen vil utsettes for en heftig endring av DNA og følgelig egenskapene som skaper muligheter og begrensninger knyttet opp til fjerde densitet.

Corn sirkler og RA-informasjon, påpeker flere steder at vi har flere innaktive DNA sekvenser som muligns vil ble påkoblet. RA sier at 4-Densitet vil være slik at det bevisste og ubevisste sinnet er ikke lenger delte. Videre at healing evner og ellers det som betraktes som overnaturlige evner vil bli normal i 4-D. En av disse evnene er at vi kan lese tanker til hverandre og dermed er det ingen som kan ha skjulte agendaer. Fordi bare positiv polariserte mennesker blir igjen på Jorden vil det ikke være så skremmende. Derfor er det Empati og gruppe bevissthet som er en form for tema i denne formen for tilværelsen. De genetiske endringene vil forventes å være like raske  som det RA bekrefter i siste spørsmålet).

II. FØRSTE DENSITET = ILD, LUFT, JORD OG VANN

A.   DEN FØRSTE DENSITETET ER IKKE OPPMERKSOM OG DERFOR ER DEN FORMLØS.

SPØRSMÅL: Når første densitet er formet, har vi ild, luft, jord og vann. På et tidspunkt blir det bevegelse mot bevissthet. Kan du beskrive prosessen?

RA:  Den første, eller rød stråle densitet, gjennom tiltrekning mot vekst, er ikke i den rette vibrasjonen for disse forholdene til å støtte oppmerksomhet. (B2,  87)

B.    WIND OG ILD HENTER FREM TIL JORDEN FORM GJENNOM JORD OG VANN

SPØRSMÅL: Kan du si meg hvordan i første densitet, vind og ild lærte jord og vann? (B4, 32)

RA:  Luften og ilden fra det som er formløs bokstavelig lyser opp og gir form til det som er formløs, fordi jord og vann var i sin tidløs tilstand, uformet. Som de aktive prinsippene av ild og luft blåser og brenner med lys rundt det som gir næring til det som kommer til å bli, vannet lærer å bli sjøen, vann og elver og jorden lærer å bli til en form, begge tilbyr anledningen for bærekraftig liv. B4, 32)

III. Den andre densitet = dyr, planter og mineraler

A.   SPØRSMÅL: HVOR LENGE VARTE ANDRE DENSITET PÅ DENNE PLANETEN?

RA:  Denne er den lengste densitet. Den varte omtrent 4,6 milliarder år. (B4, 13)

Spørsmål:  Slutten av tredje densitet for RA var samtidig med starten på denne planets andre densitet. Er det korrekt? B4, 124)

RA: I grove trekk er det korrekt.

SPØRSMÅL: Ble Venus en fjerde densitets planet på denne tiden? (B4, 124)

RA: Det er slik

B.    HVA SLAGS ANDRE DENSITETS ENHETER KAN B LI TIL TREDJE DENSITET?

SPØRSMÅL: La oss si at en vesen som var i andre densitet var klar for tredje densitets. Ville denne andre densitets enheten vær et dyr?

RA:  Det er tre typer andre densitets enheter som blir med spirit (mao tredje densitet).,

1.     De fleste er dyr.

2.     Dernest er de fleste trær.

3.     Den tredje gruppen er mineraler. Av og til vil et annet område bli energetisert for å mota og gi kjærlighet i forhold til en fra tredje densitet. Denne overgangen er den minst vanlige. (B4, 177) (min notat: det vil si at overgangen innebærer å være kjæledegge til et menneske).

C.    HVORDAN BLIR ANDRE DENSITETS ENHETER MED SPIRIT?

RA: Enhetene blir ikke med ånd, de blir oppmerksom på en intelligent uendelighet på innsiden av hver andel av en celle, atom eller seg selv. Denne selvbevisstheten kommer fra katalysatoren av gitte opplevelser. Det er den ufornektelig trekken mot en eventuell full realisering av en selv.  (B1, 177)

D.   HVORFOR BRUKTE LOGOS DEN TO-BENET, OPPRETTGÅENDE FORMEN Å UTVIKLE SEG TIL TREDJE DENSITET?

RA:  Vi er ikke helt sikker hvorfor vår logos og flere i nabolaget valgte den bipidal, opprett gående form av andre densitets apene for å investere dem med høyere bevissthet. Det er vår antagelse om at vår logos var interessert i en intensinfisering av tilsløringsprosessen ved å gjøre det nesten helt sikker på at tale ville foretrekkes framfor telepati. Evnen til å lage redskaper som apeformen tillater forminsket sannsynligheten av å gjenoppdage sinnets egenkraft. (B4, 138)

(Min notat: denne paragrafen impliserer at vi alle har evnen til å kommunisere tepepatisk og at teknologi (redskaper) former en form for mental komfortsone som gjør at vi slutter å utforske sinnets evne til å påvirke materie.)

E.    TREDJE DENSITETS ENHETER KAN FREMBRINGE SELV-OPPMERKSOMHET TIL SINE DYR

RA:  Slik som mange av dere vil ta på et klesplagg, så gjør deres tredjedensitets enheter en investering eller ikleing av andre densitets vesener med selv-oppmerksomhet. Dette skjer ofte når du har dem som kjæledegger. Det kan gjøres på andre måter av investering. Disse inkluderer de mange såkalte religiøse handlinger som gjør personlig og sender kjærlighet til diverse naturlig andre densitets vesener i deres gruppe. (B1, 134)

Utviklingen av selvbevissthet kan også finne sted uten en slik investering fordi den oppover linjen av virvlende lys kaller alltid en til å bevege seg oppover fra en densitet til den neste – men det tar lengre tid når ingen form for investering er gjort. (B1, 135)

F.  TANKEFORMER

RA:  TANKEFORM-ENHETER FÅR ENERGI GJENNOM FRYKT

Noen eksisterer på det astralplanet. Andre venter på innsiden av jordens overflate. Det er vårt inntrykk om at denne type av informasjon er lite viktig. (B2, 101)

IV. ET OVERBLIKK PÅ DENSITETENE FRA DEN TREDJE TIL SYVENDE

RA: Tredje densitets vesenet, har et potensial for fullstendig selvoppmerksomhet, derfor har den også potensialet for et minimum av aktivisering av alle energisentre. Fjerde, femte og sjette densitet er fokusert på å raffinere de høyere energisentre. Den syvende densitet er en fullstendiggjøringsdensitet der oppmerksomhet henvender seg mot tidsløshet eller evighet. (B2, 889)

RA:  INTENSITETEN AV FJERDE DENSITET ER DEN AV Å RAFFINERE DEN GROVE SKULPTUREN. NÅR DET ER SAGT ER DEN TREDJE DENSITETEN DER STATUEN ER BANKET I FORM I ILDEN.

(Min notat: Tredje densitet er er uhyre slitsomt og preget av lange perioder med bevissthet fokusert på feil sted – for eksempel, overlevelse, hevn, makt og innflytelse, penger, komfortsonen, tilfredsstillelse av lyster og begjær. Fordi tredje densitet har to hovedlekser – selvbevissthet og valg av polarisering, er det ikke rart at mange krefter brukes på å holde bevisstheten distrahert vekk fra ekte selvinnsikt. Dualitetskreftene oppfattes mest som en metafor som på mystisk vis gjennomsyrer hele tilværelsen – helt til det går opp for den enkelte at det virkelig er en kamp på gang – mellom lyset og market. Selve kampen tjener også som en distrahering helt til en forstår at dualiteten er fullstendig nødvendig for at sjel skal kunne høste av hele bredden av erfaringer for å kunne lære om kraften av fri vilje. Når en forstår hvordan denne kabalen henger sammen og hvilken funksjon allting har, er det et tegn på at en har våknet som vandrer eller er klar for overgangen mellom tredje og fjerde densitet.)

Det er en form for intensitet som ikke er en del av fjerde, femte sjette eller syvende densitet. (B4, 20)

RA: I den fjerde og femte densitet fungerer polaritet uten behov for sin motpart. Det må noteres at når en forsøker å få tredje densitets enheter til å velge polaritet er det et stort samspill mellom dualitetskreftene. I sjette densitet, enhets densitet, må begge polaritetene integrere i hverandre. Det er ikke vanskelig for den som er positiv polarisert og som er vant med å sende lys/kjærlighet til alle andre. For den som er polarisert mot tjeneste til selv er det vanskelig nok at den negative polariteten må forlates før eller senere. (B4, 31)

(Min notat: Mye innsikt ligger begravd i denne informasjonen. For det første er det slik at fjerde og femte densitet oppleves uten blanding av dualitetens motpart. Kreftene er så sterke at de må isoleres fra hverandre. Det vil si at fjerde og femte densitet negativ polarisering driver med en maktkamp mellom hverandre og til dels med tredje densitet. Positiv polarisert fjerde og femte densitet er selvfølgelig harmonisk som følge av at alle psykopatene er borte fra landskapet. Alle er opptatt med å gi mer fra seg enn de tar til seg og da går samfunnene med stort overskudd.

For de som oppfatter seg som lysarbeidere på tredje densitet der oppgaven er å hjelpe de som er upolariserte velge side, er det en kjensgjerning om at de positive og negative kreftene driver på alle sider ved livet. Disse kreftene er sterkt i gang på denne tiden i jordens historie, nettopp fordi det er mot den siste fristen for å velge side, eller forbli ubevisst – noe som innebærer en ny serie med inkarnasjoner på en annen tredje densitets planet – ca 26,000 år med materialisme, dualitetskamp og slit. Jeg har ikke kommet over eksistensen av noen form for helvete i universets åndelig hierarki, men om det hadde vært der hadde det vært 26,000 år med tredje densitet, slik jeg ser det. Mao. det er all grunn til å gjøre en innsats for selvbevissthet og valg av positiv polarisering før fristen løper ut.)

V.  TREDJE DENSITET EKSTERNE PLANETÆRE ENHETER = MENNESKER

(Wilcock notat: Her inkluderte Dr. Childers opprinnelig hvaler og delfiner som tredje densitets vesener, men denne ideen er ikke støttet av noen sitater fra RA.  Det ser ut som om det ble valg at alle tredje densitets vesener skulle våre selvstående tobente skapninger med motstående tommeler. Fysiologien tillater utvikling av teknologi og redskaper.)

A. HVA ER MENINGEN MED TREDJE DENSITET?

RA:  Hensikten med inkarnasjonen på tredje densitet er å lære å elske. (B4, 67)

B.  HVOR LANG TID VARER TREDJE DENSITET?

SPØRSMÅL:  Tredje densitet er, relativ sett bare et øyeblikk eller knips med fingere sammenliknet med de andre. Hvorfor er det så kort, sammenliknet med første og andre densitet?

RA:  Tredje densitet er et valg. Forutsetningen for valgmuligheter må innebære at det er et fundament som er lagd. Etableringen av illusjonen og levedyktighet av det som kan bli åndelig/levende. De gjenstående densitetene er en fortløpende raffinering av det valget. Valget er, som du sier det, er et øyeblikk i arbeid, men det øyeblikket er aksen som  all skapelse roterer rundt. (B4, 13-14)

(Min notat:  Det er kanskje ikke så rart at øyeblikket der bevisstheten blir oppmerksom på sin sann identitet er så enormt når resten av tilværelsen handler om en utvidelse av innblikket i det valget – med læren om de åndelige spillereglene, ressursene og fellesskapet til alt som er.)

RA:  Vi er oppmerksom på skapelsen der tredje densitet er av lengre tid for å gi utvidet erfaring av skaperen. Denne skapelsen er noe mer fortettet av dens Logos enn andre logoi har valgt. Denne skapelsen er sett på av oss til å være nokså intens. (B4, 14)

C.    HVA ER FORUTSETNINGEN FOR Å VÆRE I TREDJE DENSITET?

SPØRSMÅL:  Hva er nødvendig for å være i tredje densitet?

RA:  Det er bare en forutsetning for å være i tredje densitet, nemlig, selv-oppmerksomhet eller selvbevissthet. Kroppen må være i stand til å bruke abstrakt tenkning. Det er en konsekvens av en kombinasjon av rasjonell og intuitiv tenkning. B1, 179)

D.  TREDJE DENSITET HAR FLERE KATALYSATORER

RA:  Tenk på en andre densitets vesen, et tre for eksempel. Det er selvstendig. Tenk på n tredje densitets vesen. Svekkelsen av den fysiske kroppen var tenkt slik at enhetene ville ha en tendens til å ha et samspill med hverandre. På denne måten kan lekser som tilnærmer seg et kjennskap til kjærlighet begynne.

Den raskeste måten å lære er å håndtere forhold med andre. Det er en mye sterkere katalysator enn å bare håndtere seg selv. Å leve med seg selv alene er som å leve uten speil. Enheten kan ikke da se frukten av sin egen væren. (B1, 180)

(Min notat: De fleste kjenner folk som har blitt så skadeskutt av relasjoner med andre at de forholder seg helst til dyr i stedet for. Det bare forlenger læretiden – fordi leksene – de må læres uansett.)

E. ENDRINGER I BEVISSTHET I TREDJE DENSITET ER STØRRE ENN DE SOM SKJER I FJERDE ELLER FEMTE.

RA:  Det er veldig lite arbeid med bevissthet i fjerde og femte densitet, sammenliknet med det arbeidet som pågår i tredje densitet. (B2, 119)

VI.  TREDJE DENSITETS INDRE DIMENSJONER = ASTRALPLANET OG DE ”HIMMELSKE PLAN” (DEVACHANISTIC PLANES)

A.  DEN ASTRALE OG HIMMELSKE PLAN: Hvor mange nivåer har vi i tredje densitet på dette tidspunktet?

RA:  Tredje densitet har et uendelig antall nivåer. (Notat: Andre steder forklarer RA at det er uendelig mange oktaver inne i hver oktav for hvert nivå eller densitet.)

Spørsmål:  Jeg har lest at det er 7 astrale plan og syv himmelske plan er det korrekt?

RA:  Du snakker om noen av de større distinksjoner i nivåer på dine indre plan. Det er korrekt. (B1, 168)

RA:  De astrale plan varierer fra tankeformer i de lavere nivåene til opplyste vesener som blir lidenskapelig opptatt med å lære bort i de høyere plan. I de himmelske plan er det de som er enda nærmere til de primære forvrengninger av kjærlighet/lys. Forbi disse er det enda flere. De usynlige eller indre tredje densitets plan er bebodd av de som ikke har kropper som dere. De samles ikke rundt spirit/sinn en kjemisk kropp. I de øvre nivåene, blir lysten til å kommunisere kunnskap tilbake nedover til de ytre plan av eksistens mindre og mindre på grunn av intensiteten av læring/bortlæring som skjer på disse nivåene.

B. URANTIA BOKEN

SPØRSMÅL:  Hvem var det som sendte Urantiaboken?

RA:  Denne var gitt av en serie med åndelig enheter av deres egen Jord plan – de såkalte indre plan. Dette materialet har ikke passert forbi konsulen (åndelig kvalitetssikring). (B1, 141)

C.  HVORDAN FUNGERER REINKARNASJON?

RA:  Illusjonen er skapt av lys, eller mer korrekt men mindre lett å forstå, av lys/kjærlighet. Dette er i varierende grader av intensitet. Den åndelige sammensetningen (spirit/sinn/kropp) av enheten beveger seg langs den virvlende linjen av lys inntil lyset vokser for sterk, og der enheten avslutter. Enheten kan ha bare så vidt gjort sin entra i tredje densitet eller den kan være veldig, veldig nær ved å avslutte tredje densitets opplevelsen.

RA:  Noen inkarnerer automatisk, det er uten noen form for bevisst selvbevissthet rundt prosessen av åndelig utvikling. De er under ”vekterene” (høyere bevisstheter), vesener som du kan kalle angelisk. (B2, 121)

RA:  Når enheten blir oppmerksom på mekanismen for åndelig utvikling, vil den legge til rette og organisere leksene som er nødvendig for maksimum vekst og uttrykk av polariteten i den livets opplevelser, forut for ag glemselen overtar.

Den eneste bakdel med denne er at noen enheter vil forsøke å lære for mye i løpet av ett livs opplevelser og intensiteten av katalysatorene skaper rot hos enheten og ikke den læringsgrad som var intensjonen. (B2, 122)

(Min Notat: At det ikke lønner seg å gå for fort frem i sin egen utvikling er noe jeg har fått bekreftet fra andre steder også. Følgende er tatt ut fra kanalisert informasjon fra kilden som kaller seg for Michael)

”We are aware that many here present, believing that spiritual evolution is somehow linked with being ”better” or ”improved” aspire to leap whole cycles in a single bound. Let us point out that this is neither possible nor desirable. Each life, each lesson is appropriate to the process of evolution and learning, and there” is not short cut to transcending”.

D. HVORDAN ER REINKARNASJONER TIL FYSISK LIV ADMINISTRERT?

RA:  Enheter som ønsker å tilegne seg kritisk nødvendige erfaringer for å gjøre seg klar for innhøsting er inkarnert med en prioritering frem for de som vil, uten alt for stor tvil matte trenge flere inkarnasjoner på denne densiteten. (B1, 169)

E.             KAN VI VELGE VÅRE FORELDRE?

SPØRSMÅL:  Når inkarnasjon slutter å være automatisk, kan en vesen bestemme når den trenger å inkarnere for å fremme sin utviking. Velger en da sine foreldre? (B1, 194)

RA:  Det er korrekt.

SPØRSMÅL: I denne tiden, hvilken prosentandel av enheter som inkarnerer nå foretar sine egne valg?

RA:  Omtrent 54% (B1, 194)

F.    KAN VI UTVIKLE OSS MER I TREDJE DENSITET ENN DET VI KAN I MELLOM INKARNASJONER?

RA:  Det er korrekt. (B1, 113)

G.   MER PERSONLIG HJELP ER TILGJENGELIG FRA DE INDRE PLANENE

(Jim McCarty:  “De personlige guidene og lærere fra de indre planene av planeten har mye mer fleksibilitet når det gjelder å tilby personlig informasjon. Gå til disse for readinger i forhold til helse og andre spesifikke saker. Gå til de ytre kildene med spørsmål som transendere rom og tid. Dersom det vil bety mindre etter 10,000 år enn det gjør nå, er det sannsynligvis ikke et universelt spørsmål.” B5, 30)

VII. EN FYSISK KROPP ER NØDVENDIG FOR VEKST I HVER DENSITET – MED UNNTAK AV DEN ÅTTENDE.

SPØRSMÅL:  Var den fysiske kroppen noe som var skapt for å fremskynde utviklingen av sinnet?

RA: Det er kanskje mer presis å notere at den gule-strålen fysiske kroppen er nødvendig som en forutsetning for at sinnet/koppen/spirit sammensetningen ikke kan utvikle seg på noen som helst hastighet foruten. Sinnet/kroppen/spirit sammensetningen har en eksistens uavhengig av den fysiske kroppen. Derimot for å utvikle seg, endre, lære og manifestere skaperen er den fysiske kroppen tilpasset hvert nivå helt nødvendig. Ditt spørsmål impliserer at den fysiske kroppen fremskynder vekst. Det er mer presis å si at den tillater utvikling (vekst). (B5, 183)

VIII.      FJERDE DENSIET FOR DE SOM HAR POSITIV POLARISERING

A.            HVA BESTEMMER OM EN KOMMER SEG TIL FJERDE DENSITET?

RA:  Forutsetninger for inngangen til fjerde densitet er evnen til å bruke, ønske velkommen og nyte en viss intensitet av det hvite lyset av den Ene Uendelig Skaperen. (B4, 71)

RA. Det er en funksjon av intensiteten av den lilla strålen hos individet. (B2, 103)

(Min notat:  Svaret på dette spørsmålet bør være av bestemt interesse for den som ønsker å komme seg ut av tredje densitet som oppholds sted for utvikling. Svaret som RA gir her er nokså diffus og dermed verd en fordypning etter min beste evne. Mens enkelte påstår at det holder å være positiv polarisert for å komme til fjerde densitet, er RA’s uttalelse her noe som også inkluderer det jeg kaller for en integrert forståelse av de åndelige spillereglene. Det vil si i praksis at individet kjenner til seg selv som ånd i en midlertidig kropp, har tatt innover seg reinkarnasjon som fundamentet i strukturen av utviklingsveien, er i stand til å arbeide med egne ubevisste og høyere bevisste ressurser. Det krever en innsats og anstrengelse å komme så langt. Jeg kjenner personlig til mange som tilsynelatende er såpass bevisste, mens når jeg treffer på de et halvt år lenger ned i veien, har de blitt sugd tilbake til det materialistiske og  til komfortsonen. Den som har integrert denne innsikten til handling glemmer aldri sitt opphav og sklier sjelden tilbake til den sovende tilstanden.

Den lille eller fiolette strålingen er en farge en ser på sin egen tredje øye aura, for eks under meditasjon.) Evnen til å arbeide og ønske velkommen det hvite lyset er et tegn på at vedkommende ser på det åndelige som fri for frykt – det eneste naturlige.

Undertegnede har skrevet ”Livets Håndbok” som et kartverk for å ivareta integreringsprosessen slik som jeg har forstått den – og dermed sikre for den enkelte en sikker og problemfri entre til fjerde densitet. Normalt er integreringsprosessen nokså lang og full av tider med stillstand. Nå, i tiden like før RA regner med at innhøstingens prosessen begynner er det to ting som kan være av stor hjelp for den som er nybegynner til denne formen for informasjon. Den første er stor innsatsvilje. Den andre er et godt veikart.

Det er også på sin plass å nevne at det er ingen poeng å tenke på perfeksjonering her. Det er en prosess som fortsetter inn i fjerde, femte og sjette densitet. Alt du trenger å gjøre er å sørge at du klarer minstebetingelser for å komme ut av dette nivået for sjelelig utvikling.)

B.             HVORDAN ER FJERDE DENSITET?

RA:  Det er ingen ord som passer. Vi kan bare si hva det ikke er og tilnærmet hva det er. Forbi fjerde densitet er vår evne til å beskrive de ulike densitetene mer og mer begrenset – helt til vi kommer uten ord. (B4, 71)

1.      Det bruker en slags tobenet kropp som er mer fortettet i bevissthet og fylt ed liv. Den bruker ikke din form for tung kjemisk kropp. (Bi, 157)

2.      Fjerde densitet bruker ikke ord dersom det ikke er fritt valg. En er oppmerksom på tankene og vibrasjoner av andre (gjennom telepati).

3.      Det er et plan der medlidenhet og forståelse av tristheten av tredje densitet.

4.      Det er et nivå der en strekker seg mot visdom og/eller lys.

5.      Det er et nivå der individuelle ulikheter kommer til uttrykk gjennom automatisk harmoni gjennom gruppeenighet. (B1, 157)

6.      Det er ingen disharmoni med selv eller andre. Det er ikke inne i begrensningene av muligheter til å lage disharmoni på noen som helst måte. (B1, 157)

7.      Når sykdom er tilstede er det enkelt og lett å helbrede. (B1, 157)

RA:  Fjerde densitet er et nivå av avslørt informasjon. Ingenting er skjult for selv eller andre. De manglende balansene eller forvrengningene som er av en destruktiv art viser seg på opplagte måter, kroppen fungerer som en maskinell ressurs for selvinnsikt. Sykdom slik so kreft er veldig lett å helbrede så fort mekanismen for utslettende innflytese har blitt forstått av individet. (B2, 82)

RA: Fjerde densitet har et overskudd på empati. Denne empatien er ikke så klok når den er sett gjennom visdommens øynene. Det er redningen av tredje densitet, men forårsaker en endelig ubalanse hos enheten. (B2, 95)

(Min notat:  Mens fjerde densiet er 100 ganger mer harmonisk enn tredje densitet er det alltid slik at for mye av noe er heller ikke bra. Slik er det også med empati. Jeg beskriver fenomenet som ”Empati Fellen”. Og den går ut på det faktum om at en mister sin egen styrke, når en kjenner for mye på smerten til en annen. Innsikt i grenser og ansvar er nødvendig for å vite når det er klokt å trekke seg tilbake fra en annens smerte fordi det hjelper verken den ene eller den andre at begge mister sitt fotfeste. Fenomenet forårsaker mye ”burnout” i yrker der empati er brukt som arbeidsmetode – på sykehus, barnevernet, psykiatri osv. En må rett og slett beskytte seg selv for å overleve i et slikt miljø. Det er hva RA beskriver som Empati med Visdom – som er femte densitet.

I NLP har jeg funnet en vakker parallell til leksene i tredje, fjerde og femte densitet. Det kalles ofte for ”Trippeldansen” – et flerfoldig perspektiv av virkeligheten. Tredje densitet som har leksen selvbevissthet er også veldig preget av et psykisk ståsted med fokus på seg selv. Denne posisjonen kalles ”første posisjon”.  Når en psykisk setter seg inn i en annens ståsted kalles det andre posisjon – (empati posisjonen). Det representerer fjerde densitet. Når en går fra første, til andre, og til en observatør stilling (betrakter fysiologi), har en da tilgang til en slags oversikt der en kan gi seg selv råd til handling i første posisjon. Dette er empati med visdom – trekket for femte densitets læring.)

C.             BEHOVET FOR Å SPISE LÆRER OM TÅLMODIGHET

SPØRSMÅL:  Er den fysiske kroppen lik den som er i tredje densitet? (B2, 103)

RA:  De kjemiske elementene er ikke de samme. Utseendet er derimot den samme.

SPØRSMÅL:  Er det nødvendig å spise mat?

RA:  Det er korrekt. (B3, 103)

SPØRSMÅL:  Det betyr at en eller annen form for sosial katalysator, som å arbeide for maten er aktiv på fjerde densitet. Er det korrekt?

RA:  Det er ikke korrekt. Fjerde densitets vesenet ønsker å tjene og det er ekstremt enkelt å forberede mat som følge av økt kommunikasjon mellom enhetene som spiser og levende matstoffer. Derfor er arbeid ikke nødvendig for å tilegne seg mat. Men det er en katalysator involvert. Det er nødvendigheten av å spise mat. Det å spise mat er ikke tenkt på som nødvendig for fjerde densitets enheter og derfor bidrar den til å lære om tålmodighet. (B2, 104)

SPØRSMÅL: Hvordan lærer den om tålmodighet?

RA: Det å stoppe funksjonen i tjeneste til andre lenge nok til å spise mat, bidrar til tålmodighet. (B2, 104)

D.            DEN SOSIALE HUKOMMELSEN ER EN FJERDE DENSITETS FENOMEN. (B2, 72)

RA:  Arbeidet som er gjennomført i positiv polarisert fjerde densitet er det arbeidet der det positive sosial (kollektiv) bevissthet, som har gjennom sakte trinn har integrert seg selv, går frem for å hjelpe de som har en mindre positiv orientering og som søker hjelp. Større og større intensitet av forståelse eller medfølelse er oppnådd. Denne intensitet fortsetter å øke helt til den passende intensitet av lys er ønsket. Dette er fjerde densitets innhøstingen. (B2, 119)

SPØRSMÅL:  På hvilket nivå oppnår en planet kollektiv bevissthet (sosial hukommelse)?

RA:  Når alle dens grupper av enheter er av en orientering eller søking. Da er gruppe hukommelsen borte for individene i treets røttene av sinnet blir kjent til hele den kollektive, dermed blir en kollektiv sosial bevissthet skapt. (Bi, 119)

(Min notat: En stor del av pålitelig kanalisert informasjon opp gjennom tiden har nevnt prosessen av integrering av bevissthet til stadig større enheter. Den første prosessen er med seg selv. Den neste er integrering med alle individene som består av den åndelige familien – ca 1,000 individer (Vi er fragmenter av denne helheten – særlig nevnt i Michael bøkene.) Når alle disse familiene er orientert mot den samme veien (eg positiv polarisering) foregår en enda større form for integrering – mot planetarisk bevissthet. Integrering, slik vi ser det her er faktisk et åndelig prinsipp. Segregering er dermed en del av en fragmenteringsprosess som ikke er ønskelig.)

RA:  Når en gruppe av sinne/kropp og spirt blir i stand til å forme en kollektiv bevissthet (social memory complex), er alle erfaringer av hver vesen tilgjengelig for hele enheten. (B2, 111)

E.             ER EN FJERDE DENSITETS VESEN NORMALT USYNLIG FOR OSS?

RA:  Fjerde densitet er, gjennom fritt valg, ikke synlig for tredje densitet. Det er mulig for fjerde densitet å bli synlig. Det krever derimot at fjerde densitet fokuserer på en heller vanskelig vibrasjons mønster, som er den tredje densitet du erfarer. (B1, 126)

F.  DET HAR KONSEPTET AV Å BESKYTTE ANDRE SOM ER ELSKET.

RA:  Impulsen til å beskytte andre som er elsket er en som fortsetter gjennom fjerde densitet, en densitet som har stor overskudd av medfølelse. (B2, 48)

G.  LENGDEN PÅ LIVET

RA:  Den typiske lengden for en inkarnasjon eller liv i positiv polarisert fjerde densitet er bort i mot 90,000 av dine år slik du måler tid. (B2, 102)

SPØRSMÅL:  Hvor lenge er en syklus av erfaringer i fjerde densitet?

RA:  Syklusen varer bort i mot 30 – millioner av dine år dersom de ikke er klar for innhøsting tidligere. (B2, 103) (Notat: husk at syklusen for tredje densitet er 75-tusen år. dvs. 3 x 25,000 år.)

IX. FJERDE DENSITET FOR NEGATIV POLARISERING

SPØRSMÅL: Kan du gi meg en ide om hvordan forholdene er for en som lever på en fjerde densitets negativ polarisert – tjeneste til selv planet?

RA:  De planetæriske forholdene på fjerde densitets negativ polarisering inkluderer en konstant justering og re-justering av vesener i deres anstrengelser mot å forme dominerende mønstre av kombinert energi. Tidlig i fjerde densitet er anstrengelsene mest intense. Når autoriteten har blitt etablert og alle har kjempet helt til de er overbevist at alle er på sin riktig hylle i makt strukturen begynner den kollektive hukommelsen å ta form. Fjerde densitets evne til telepati og gjennomsiktighet av tanker er alltid brukt til fordel for de som er på toppen av makt strukturen. (B2, 73-74)

RA:  I fjerde densitet er metodene i kamp mentale, fremfor fysiske våpen. (B3, 123)

(Min Notat: RA’s beskrivelse av tilværelsen i negativ polarisering er ikke så ulik kampen for posisjonering som foregår på de moderne ”reality” TV-showene. Allianser former og brytes alt etter som hva som er mest fordel for den det gjelder. I starten er anarkiet en total kaos da alle tjener kun sine egne interesser. Det er slik som våre moderne ledere forsøker å overbevise oss den sosiale strukturen ville bli dersom ingen var der for å lede massene. Sannheten er heller den at det kaoset oppstår ikke i et positiv polarisert samfunn da alle hjelper hverandre. Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg tilværelsen i fjerde densitet som er  negativ polarisert. Her er alle visjonene om det som kalles New World Order – i et nøtteskall.  I denne hundegården ser alle hundene seg selv som Alphahunden. Resultatet må bli en drabelig kamp om kongeplassen.

En av de mer moderne filmene som beskriver denne mentaliteten er”Postmannen”, der de negative kreftene lever av å plyndre resten av sivilisasjonen som er igjen etter en stor krig som rammer USA.)

X. FEMTE DENSITET

A.  FEMTE DENSITET ER VISDOMMENS DENSITET

SPØRSMÅL:  Inngangen til femte densitet er en funksjon av den violette strålen for hele den kollektive hukommelsen, er det korrekt?

RA:  Det er korrekt, men femte densitets vesener kan  velge om de lærer som en kollektiv bevissthet eller om individer. Denne visdoms densiteten har ekstreme mengder med frihet mens leksene om medlidenhet som leder til visdom nødvendigvis har å gjøre med andre. (B2, 103)

B. ENHETSLOVEN ER BEVISST AKSEPTERT

RA:  Femte densitet er ekstrem hvit i sin vibrasjon. (B2, 50)

SPØRSMÅL:  På hvilket tidspunkt i densitetene er det nødvendig for et vesen å bi bevisst oppmerksomhet på Enhetsloven for så å kunne komme seg videre?

RA:  Den femte densitets innhøstingen er av de som aksepterer æren og plikten i Enhetsloven. (B1, 157)

C.  AMBROSIA ER SPIST, MEN IKKE SOM EN KATALYSATOR

SPØRSMÅL:  Jeg gjetter meg til at det ikke er nødvendig å spise mat  femte densitet. Er et korrekt?

RA:  Det er ikke korrekt. Kroppen trenger mat, som kan lages vet tankekraft, en nektar eller ambrosia eller lys ”suppe” som har en gylden hvit farge. (B2, 104)

SPØRSMÅL:  Er det noen form for læring i forhold til å spise?

RA:  I femte densitet er det hyggelig for de som har like tanker å samle for å dele denne drikke, dermed blir en i ett med lys og visdom mens en deler hjerter  og hender i fysisk aktivitet. Det blir heller en hygge enn en katalysator for læring. (B2, 105)

D.  FYSISK UTSEENDE

SPØRSMÅL:  Ser femte densitets mennesker ut som oss, kunne de se ut som at de kommer fra Jorden?

RA:  Det er korrekt. De som har denne essensen er ofte femte densitet. (B3, 22)

SPØRSMÅL: Jeg antar at det samme svaret ville gjelde for Orion gruppen, er det korrekt?

RA:  Det er korrekt (B3, 22)

RA:  Femte densitets manifestasjonen av den fysiske kroppen er mer og mer under kontroll av det bevisste sinnet. Derfor kan femte densitets vesenet kan oppløse en manifestasjon for så å skape en annen.

E.  (F.) i origionalen – da E er utelatt: LYS SOM ET REDSKAP

RA:  I femte densitet er lys et synlig redskap akkurat som en blyant i tredje densitet. (B3, 131) – (Notat: se tema 55: Arbeid med Lyset).

XI.  RA ER SJETTE DENSITET

RA:  SJETTE DENSITET ER HVIT MED EN GYLDEN EGENSKAP. DENNE EGENSKAPEN FORHOLDER SEG TIL HVORDAN VISDOM BLANDES MED MEDFØLELSE SOM ER LÆRT I FJERDE DENSITET. (B2, 50)

RA:  Jeg er sjette densitet med en sterk søkende mot syvende. Innhøstingen for oss vil bli omtrentlig 2,5 millioner av deres år og det er vårt ønske å være klar for innhøstingen ettersom den nærmer seg vår rom/tids kontinuitet. (B1, 138)

SPØRSMÅL:  Og du gjør deg klar for denne innhøstingen gjennom tjeneste?

RA:  Det er korrekt (B1, 139)

SPØRSMÅL:  Kan du beskrive teknikkene som RA bruker for å søke i denne retningen av tjeneste?

RA:  Mye er tapt i overføringen av konseptet fra densitet til densitet og en diskusjon av sjette densitet er derfor sterkt forvrengt. Når det er sagt kan vi forsøke å svare. Vi søker skaperen på et nivå av delt erfaring som du kan vite om. Istedenfor at vi omgir oss med lys blir vi lys. Vår forståelse er at det ikke er noe annet materie enn lys. Våre teknikker er en uendelig subtil fortsettelse av utbalanseringsprosessen som dere nå begynner å erfare.

Vi søker uten polaritet. Derfor roper vi ikke på noen form for kraft utenfor, men vår søk har blitt internalisert ettersom vi har blitt lys/kjærlighet og kjærlighet/lys. Vi søker balanse mellom kjærlighet og visdom some mer og mer tillater vår forståelse av erfaring å bli informert at vi kan komme nærmere og nærmere til enhet med den ene skaperen som vi så gledelig søker. (B3, 98)

XII SYVENDE DENSITET

RA:  Vesenet fra syvende densitet er komplett. Skaperen som kjenner seg selv, akkumulerer masse (dvs. åndelig masse) og trekker seg sammen til én skaper enda en gang (ettersom den nærmer seg åttende densitet). B2, 75)

RA:  Det er deler av syvende densitet som, selv om de er beskrevet til oss av våre lærere, forblir mysterier. vi har erfart en stor del av den tilgjengelig utviklende katalysatorer I denne oktav og at våre lærere har arbeidet med oss veldig omhyggelig slik at vi er ett med alle slik  at i vår tur vil turen tilbake til helheten bli fullstendig. (B4, 58)

XIII. DEN HØYESTE DENSITET ER ÅTTENDE

SPØRSMÅL:  Enhetsloven er trolig universell i forhold til å skape en progressjon mot åttende densitet i alle galakser. Er det korrekt?

RA:  Det er korrekt. Det er infinitte former, infinitte forståelser men progresjonen er lik for alle. (B1, 156)

RA:  Uendelig intelligens er lagt sammen med uendelig energi fra den åttende densitet. (B1, 141)

XIV.  NESTE OKTAV BEGYNNER VED AVSLUTNINGEN AV DEN ÅTTENDE DENSITET.

RA:  Den åttende densitet fungerer også som starten av første densitet av de neste oktavene av densiteter.

SPØRSMÅL:  Sier du at det er utendelig mange oktaver av densiteter?

RA: Vi kan ikke uttale oss i fast kunnskap om all skapelse. Vi vet bare at de er uendelige.  Vi antar at det er et uendelig antall oktaver. Vi har, derimot, blitt underrettet av våre egne lærere at det er en mystisk kledd gåte rundt skapelsen der all bevissthet kommer sammen, for så å begynne igjen. Vi forstår det som syklisk i sin essens. (B2, 15)

(Notat: Det er mulig at dette kunne forholde seg til det vi kaller makro-galaxene som er formet av alle de andre galaksene som en helhet og dens atferd i forhold til ekspansjon og eventuell sammentrekning.)

XV. AKASHIC ARKIVENE

RA:  Intelligent uendelighet er brakt inn til intelligent energi fra åttende densitet.  Edgar Cayce brukte denne portalen for å se nåtiden, som ikke er den samme kontinuum som du erfarer men planetens potensial kollektiv hukommelse – som du kaller ”Akashic Arikver” eller ”Hall of Records”. (B1, 141)

XVI.  TID/ROM EKSISTERER I TREDJE DENSITETS INDRE PLAN

(Notat:  Antagelsen er at denne heter også Astralplanet)

A. INKARNASJON TAR DEG FRA TID/ROM TIL ROM/TID

RA:  Inkarnasjonsprosessen involverer at du blir inkarnert fra tid og rom til rom og tid. (B3, 145)

(Min notat:  RA gir en overbevisende grunn til å tro på denne strukturen som faktisk finnes på hver densitet. Det er der vi opplever livet mellom livene. Mens vi lever våre fysiske liv i rom og tid – kan vi bevege oss i rom mens tiden er en form for kontinuum. I tiden mellom liv bytter disse dimensjonene plass og vi kan bevege oss i tid men ikke rom – så nå blir en kontinuum. Dens plassering i de indre dimensjoner tror jeg faktisk ikke er astral uten at jeg foreløpig har et bedre forslag. Det er også slik at alles høyere bevissthet tilhører dette planet av eksistens.

Mens mengder med esoterisk lære bruker mye tid på å forstå seg på de indre plan av eksistens i tredje densitet, synes de fleste å ikke ha fått med seg at det er enda en struktur som faktisk er langt mer betydningsfull. Oppdeling i densiteter virker på meg som en mye lettere måte å forstå hvordan tilværelsen er strukturert og det virker på meg som en mer sammenhengende progresjon av bevissthet. Det er ikke lett å bli klok på de utallig mange forklaringer på de indre plan i mange av de esoteriske kildene som finnes.)

B.  I TID/ROM, ER ET BILDE SKAPT AV HENDELSER I ULIKE TIDER

SPØRSMÅL:  Ettersom et vesen gjennomgår dødsprosessen i tredje densitet, finner det seg i tid/rom. Vil du beskrive dette. (B3, 158)

RA:  I rom/tid er plasseringen av de ulike materielle objektene, som er synlig i de visuelle felt på samme øyeblikket i tid, produserer en håndterlig ramme for illusjonen av rom. I tid/rom er plassering plassert på det vi kaller tid. Denne egenskapen gjør vesener og hendelser uhåndgripelig, relativt sett.

C. PARTIKLER BEVEGER SEG FORTERE ENN LYS I TID/ROM

I din forståelse av virkelighet er hver partikkel eller kjernevibrasjon en hastighet som er tett opp til det du kaller lysets hastighet fra retningen av superluminal ( større enn lysets hastighet.)

D. ALT KAN GJENNOMGÅES OG TILGIS I TID/ROM

I disse metafysiske plan er det en stor del av det du kaller tid hvilket er brukt til å gjennomgå og oppsumere læring og erfaringer i tidligere rom/tid inkarnasjoner. Den ekstreme flyten av disse erfaringer gjør det mulig å komme til bunns i mange ting som trenger å bli absorbert før helbredelsen av et vesen kan gjennomføres. Hvert vesen er plassert mer eller mindre statisk i rom – mye slik som du er plassert i rom/tid i en heller ubevegelig tilstand av tid. (Det er ikke det at tid er uforanderlig i rom/tid. Det er heller at vi ikke har kontroll over hvordan den strømmer, ved å få den til å gå fortere eller mer sakte.) Det vil komme gitte hjelpere som vil hjelpe i denne helbredelses prosessen. Prosessen involverer det å se opplevelsen opp i mot helheten, tilgivelse av selvet i alle feilsteg som misoppfattet hjelp i løpet av inkarnasjonen og endelig en omhyggelig gjennomgang av de neste forutsetninger for læring. Denne prosessen gjennomføres fult og helt av høyere selvet helt til et vesen har blitt bevisst i rom/tid selve prosessen og metoden for åndelig utvikling, derfra vil enheten bevisst delta i alle beslutninger. (B3, 157)

RA: I rom/tid er det ikke mulig å forutsi hvordan hendelser vil bli forbi inkarnasjonen, men bare det som kan rette opp kjente nåværende ubalanse.

I tid/rom, er det derimot, ikke mulig å rette på noen ubalanserte handlinger, men heller bare oppfatte de og dermed tilgi seg selv for det som er.

FORDELEN MED TID/ROM ER I FLYTEN AV OVERBLIKKET. FORDEEN MED ROM/TID ER AT ARBEID I MØRKET, MED DET MINSTE LYSET, KAN EN RETTE OPP DET SOM ER UTE AV BALANSE. (B3, 158)

E.  TID/ROM HAR DENS EGEN STRUKTUR OG LOVER

RA:  Tid/rom er ikke mer sammensatt enn rom/tid. Det er like kompleks og komplett som et system av illusjoner, danser og mønstre som rom/tid og har et strukturert system av det du kaller naturlover (B3, 152)

F.  HVER PLANET MED TREDJE DENSITET VESENER HAR SIN EGEN KORRESPONDERENDE TID/ROM

SPØRSMÅL:  Er prosessene vi snakker her om de samme som skjer på de mange planetene i  vår melkevei galakse, eller er de til stede på alle planeter, eller i hvilken prosent andel?

RA: Disse prosessene finner sted på alle planeter som har gitt liv til sub-logoi slik som dere. (BG3, 158)

G.  ALL TID ER SIMULTAN I TID/ROM

RA:  I tid/rom, hvilket er presis like mye deg selv som i rom og tid er all tid simultan, akkurat som i din geografi, alle dine byer og bygder holder på med sitt i samme tid. Så er det med tid/rom med selvet. (Notat det er viktig å huske at RA indikerer at hver dimensjon har sin egen rom/tid og Tid/rom komponent)

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

34 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Terje
Skribent
14 år siden

Om man er en vandrer, står det noe i RA teksten om å avslutte reinkarnasjonen før avtalt tid. Bare artig og vite noe om dette.

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Terje
14 år siden

…det handler også om tolmodighet :)

det er så mange som lengter…
alt som er ment for oss, det kommer om vi venter…

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hei folkens.

Ja, jeg setter gjerne ting litt på spissen. Men det gjør jeg ofte for å få frem et poeng. …Det er riktig at det er litt forskjell på de forskjellige grenene av det som kalles kristendommen i dag. (Her i Norge er det dog mest av disse protestantene, som reduserer det hele til en slags “sentimental romanse” iblandet ville fantasier. De katolske og ortodokse legger mer vekt på “gode gjerninger” osv. Men…så har vi jo problemet med korrupsjon, penge-griskhet osv. (Vatikanet!))

Uansett: mitt hovedpoeng er at det går ikke an å kalle seg kristen uten å være i stand til å v æ r e en kristen. Selv kaller jeg meg før-kristen. Dvs. at jeg strever etter å bli kristen; en som er i stand til å følge Kristus sin lære.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Såkalte “kristne” som mener at alt man trenger for å slippe inn i paradiset er en “tro” på en fyr som het Jesus som “døde for våre synder” og liksom har ordnet gratisbillett til det store Disneyland i skyene for alle som “tror” på han………slike mennesker er idioter. Jesus var en leder og en instruktør – det er ikke nok å “tro”, man må også g j ø r e noe. Kun en som følger Jesus sine instruksjoner og eksempler fortjener tittelen “kristen”.

Man kan sammenligne dette med f.eks IT; Kun en som behersker programmering kan kalle seg programmerer. det er ikke nok å “like”, eller “tro på” programmering. Dette er noe som må læres.

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Nå blander du litt vel mye inn i begrepet “kristen” her. Husk at de luthersk-evangeliske tror det er slik du sier, at alt du trenger er å tro og be om syndenes forlatelse, mens katolikkene sier at du må både tro og fortjene det. Dette ble jo i stor grad misbrukt opp igjennom historien og er vel derfor man i fra et historisk perspektiv kan si at Luther fjernet dette da han gjorde et oppgjør med den katolske kirken.

ArneLo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Jeg synes ikke BelzeBob roter her. Slik jeg forstår så er det snakk om forskjell på religionen kristendom og det “Jesus” lærte bort da han tråkka rundt. Forskjellen mellom katoliker og protestanter er minimale i så henseelse.

Det eneste katoliken trenger å gjøre ekstra er å manne seg opp og fortelle presten hva han har gjort. Valget faller vel mest på om enn liker tant og fjas hos katolikkene eller den mer dystre og “jordnære” protestantismen, er du ekstra fresk så slenger du deg på pinsevennene, en svært populær retning i USA. f.eks Sahra Palin.

Gurdjieffs esoteriske “kristendom” er en radikalt anderledes “kristendom” som antageligvis også streker seg lengre tilbake i tid enn jesu fødsel. Gurdjieff understreker at dette krever arbeid. Hard arbeid med introspekte selvstudier for å komme videre. Det er ikke altid så lett i den kakofonien av desinfo vi befinner oss i nå.

Gurdjieff medgav at han brukte “stjålen” kunnskap fra en rekke grupper han hadde møtt på ()Yezidis, den Russisk ortodokse kirke, fra sufismen (Bektashi og Naqshbandi fra de hinduistiske Kush og Pamir) sin reise i verden.

Et dyper studium av Gurdjieff arbeider viser at han mest sannsynelig eksperimenterte med sine egne ideer om hvordan ta i bruk disse bitene av lærdom for å lage et eget system som kunne gjøre individer i stand til å kvite seg med inngraverte kognitive defekter, i stand til å være mer bevist og å vekke det høyrere selv´s “objektive bevisthet”.

Gurdjieff indicates the basis of his teaching: “for the benefit of those who know already, I will say that, if you like, this is esoteric Christianity.”

På et hvis punkt ser det ut til at Gurdjieff innser at han har tatt på seg en umulig oppgave, siden nesten alle hans studenter “hørte” bare det de ønsket å høre. Han oppgav skolen og konsentrerte seg om å skrive ideene som allegorier i hans Beelzebub´s Tales To His Grandson (1950), som også inkorpererte og viderutviklet andre esoteriske tema.
Commentary on Boris Mouravieff’s Gnosis

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Jeg er enig at det i praksis ikke er store forskjellen kanskje akkurat der, men det er ganske store splittelser i synet på Gud og dyder innad i kristendommen blandt de forskjellige retningene.

Jeg vet lite om Gudjieff og hans retning, og det stemmer sikkert at skiller seg radikalt ut i fra andre former for “kristendom”. Å skjære alle kristne over en kam er allikevel litt feil når det gjøres med grunnen “det holder bare å tro på han der Jesus-fyren, så kommer man til himmelen uansett”. Dette er en generallisering og en potensiell overforenkling. Neste abstraksjonsnivå blir vel noe sånt som å trekke paralleller mellom de monoteistiske religionene (i alle fall de abrahimittiske) og si at de er like fordi de alle tror på én Gud og har (nesten) de samme reglene. Det er riktig å generalisere i noen tilfeller, men langt i fra alle.

ArneLo
Abonnent
Svar til  en fisk uten sykkel
14 år siden

Til Fisk: “det holder bare å tro på han der Jesus-fyren, så kommer man til himmelen uansett”.
Ja jeg er klar over store nyanser her. Men objektivt sett så er det ikke så langt fra sannheten heller. Alt for ofte vil en dedikasjon til en institualisert religion en eller annen gang føre deg ut på feil jorde. Psykopater drives god i rollen som en hypnotisk manipulator og religion er et utmerket verktøy for dette.

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  en fisk uten sykkel
14 år siden

Det du sier er sant, og det er derfor jeg til tider går hardt ut mot religion selv, i alle fall institualisert og organisert.

Bare for å oppklare var ikke min hensikt å være en pedantisk flisespikker, men jeg reagerte litt på BelzeBubs utsagn om at kristne, eller protestanter, er idioter fordi deres overbevisning sier at tro og syndenes forlatelse er nok for å fortjene plass i paradiset. Det er mer bak det enn som så.

Men selvfølgelig, og som du til en viss grad sier selv også, noen ganger må man generalisere litt for å få frem poenget.

ArneLo
Abonnent
Svar til  en fisk uten sykkel
14 år siden

Fisken “Neste abstraksjonsnivå blir vel noe sånt som å trekke paralleller mellom de monoteistiske religionene”

Ja det kan passe bra. Monoteistiske religioner er absolutt et Machiavellisk verktøy av klasse:

“Historically, such treaties were made with a vanquished people by their conqueror. The treaty gave the conqueror the option of letting the vanquished people live, and in turn, they could choose to be subjected to the stipulations of the treaty instead of having obliteration chosen for them. […] The covenant at Sinai is given amid a huge display of such terrible power, with the full fanfare of fire, brimstone, thunder, and lightning… ‘Moses spoke and God answered him with peals of thunder’ (Ex 19:19) ‘I am Oz, the great and powerful. Who are you?’ ‘I am Dorothy, the meek and weak,’ begins the parody of the Sinai theophany that exposes God as an inept hot-air ballonist from Kansas. Toto pulls back the curtain of the holy of holies, and we see the all too human wizard from Kansas generating his own mysterium tremendum at a microphone.

“We are, then, the heirs of a long tradition in which monotheism is regarded as the great achievement of ‘Judeo-Christian’ thought… Monotheism is entangled with particularism, with the assertion that this God and not any other gods must be worshipped, a particularism so virulent that it reduces all other gods to idols and so violent that it reduces all other worshippers to abominations… The danger of a universal monotheism is asserting that its truth is THE Truth, its system of knowledge is THE System of knowledge, its ethics THE Ethics – not because, as in particularism, any other option must be rejected, but because there is simply no other option… [This] presupposes a kind of metaphysical scarcity. They imagine hoarding belief, hoarding allegiance, and even hoarding identity. Because there is a finite supply – of whatever – it must be either contained in the whole or protected as a part. Whether small or large, limited supplies suggest boundaries.

“In this remarkable myth, the division of people into peoples is not in their interests, but in the interest of maintaining the power of a tyrannical, threatened deity jealously guarding his domain.” [The Gods of EdenSchwartz, 1997]

Det er ikke så vanskelig å se machiavelli i aksjon her. Men dette er ikke grunn nok til å avise en åndelig/meta dimensjon med hele eksistensen. Så vi må videre. “Trollmannen fra Oz” inneholder også muligens inspirasjon fra sjette densitet. :-) We are not in Kansas anymore…

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

ojjjjjjj… ojjjjjjj .. Her var det mye og kommentere.
Svar til Aslak først
Grunnen til at Alex ones og Wilcock ikke blir “fjerna” er jo seff pga at da villa dem blitt martyrer og tilhengerene deres ville blitt mangedobla og det ville kommet 10 nye Jones og Wilcocker.
Det var gnostikerene som sammen med Keiser Konstantin som produserte kristendommen, noe fjerna dem og noe la dem til og tilpassa den etter eget ønske.
På Jesus tid var det 5 andre Jesuser så kan virke som det var 6 vandrere som kom til for og informere.
Dem kunne alle helbrede, og var fødd av jomfruer, noen kunne sveve osv, han ene ville samle Israel til et rike igjen og samla jødene og jaga romerene ut av israel, med resultat at Romerene samla en enorm hær og slo tilbakers og drepte over 1 million jøder og jevna dem fleste jødiske byene med jorda.
Jesus tilba selv Johannes og var hans tilhenger og var nokså ukjent på den tiden, det var Johannes som var den store profeten og som Gnostikerene tilba..
Det fins vel ingen skaperkraft som vil bli tilbedt for sine gjerninger så Ra stoffet er mye mye mer “rent” en andre trosretninger sånn jeg ser det.
Det er ikke bare jesus som advarte mot falske profeter, det gjorde kornsirklene senest for 3 år siden.
Jo mer jeg søker og studerer relgionene og sektene sine oppstarter så finner en mange forgreninger som bedrev satanisme og som gikk i skjul som hemmlige sekter som lever i beste velgående den dag i dag.
( les gjerne kommentaren min under Aunes artikkel )
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/pa-kanten-til-en-ny-sivilisasjon/comment-page-2/#comment-12251
Skjønner ikke hvor du har det fra at Polskifte, galaktisk oppstilling og solstormer er blitt debunka.
Tvert imot er det almennt kjent at det kommer til og skje rundt 2012 og bare det at så mange store begivenheter skjer samtidigt så bekrefter det fakta i RA.
Det er umuligt at alt dette skulle skje telfeldigt på samme tid så det har nok noe med at vi skal over i 4 densinitet og gjøre.
Uten et beskyttende magnetfelt så vil UV-Stråling fra sola endre eller skade våres DNA

Så noen spørsmål til Mike
hvordan vet man at man er posetiv polarisert ?
Det betyr overhodet ingenting og jeg er vandrer eller ikke, det som betyr noe er at dem rundt meg har det bra og det eneste jeg er villig til og bruke energi på.
Setter stor pris på artiklen og spess dine notater du har lagt til :)
Del 2 skjønte jeg lite av men del 3b skummet jeg fort igjennnom og husker nesten alt ordrett og var kjempe lett og forstå ( Gleder meg til 3b )
Ra sier at en kommer til 4 densinitet via et spiralformet lys.
Kan det være et sånt lys en så i Nord den 9 Des som ble stoppa med HAARP ?
Det er klart dem som er negativt polariserte vil ødlegge og forsette en ny syklus med grådighet og egoisme uten empati i et NWO siden dem uansett ikke kan nå et 4 densinitet.
Spennende og tenke på at på Venus bor det muligens 4 densinitet vesen, ikke så rart kanskje med tanke på at Venus er jordens søsterplanet og den som ligger nærmest oss, den ligner i både størrelse og sammensetning
Med unntak av sola og månen, er Venus det mest lyssterke objektet på himmelen. Dette gjør at planeten bare er synlig fra Jorden like før soloppgang eller like etter solnedgang. Den blir ofte kalt for Morgenstjernen og Aftenstjernen og er nevnd i en rekke relgioner og myter :)
,

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Jeg må spørre som et barn her. Hvordan sier RA at vår overgang fra det tredje densitet,til det fjerde må foregå for de av oss som det måtte være aktuellt for? Kan det skje i et liv,feks i dette vi lever i nå,eller må vi dø ut av dette livet,for så å gå over i det fjerde densitet etterpå?

-Eller vil vi som lever nå,bare rett og slett “henge igjen” i det tredje densitet,ut dette livet,slik at det er våre nyfødte som vil tre inn i det fjerde. (Nesten samme spørsmålet,ser jeg,men likevel)

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Godt svar det Mike! jeg er heller ikke særlig opptatt av om jeg selv eller mine nærmeste er av de dette måtte angjelde.Det jeg er opptatt av er at verden kan dreie i positiv retning,og at de av oss som ikke har godt i sinnet ikke får festet grepet rundt menneskeheten!
Det kan jo på kortere sikt være befriende for alle oss andre å bli vitne til at verden går i den retning selv om det ikke innbefatter oss personlig i denne omgang.Alle liv bør leves i fred og glede,og da er det godt å ha noe å glede seg over i alle liv.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
14 år siden

Den jobben du gjør med å oversette dette materiale må kreve en del tid og du gjør det gratis for leserene. RA materiale har gitt meg en ny måte å tenke på. Takk Mike. Men hvordan ser RA materiale på 2012/2011 fenomene?

Aslak
Aslak
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Du svarer ikke direkte paa anklagen som chris white legger frem i de videoene jeg sendte deg. Vi snakker her om hele New/Age Truth movement.. som er saa uendelig lykkelige over at de knakk koden. 2012 var ikke dommedag, det var RA som kom for aa rense vekk de negativt polariserte. vi er inne i en ny evolusjon av menneskets bevisthet. johoo la oss starte feiringa allerede naa…quote david wilcock. og det stemmer det du sier… 2012 er ikke dommedag.. det bibelen sier om den perioden vi intreffer naa er. vokt deg for falske profeter. og jeg skal si deg en ting. er det noe jeg har lurt paa i all min soeken etter sannhet. saa er det folgende: hvis det er sant som de sier at illuminati er saa uendelig mektig. hvordan har det seg at folk som Alex jones loeper rundt i bilderberg hotellene og lager dokumentarer. filmer bohemien grove og paven som ber til en gigantisk statu av ugla. hmm kanskje de VILLE at dette skulle ut blandt. folk.. kanskje de har en agenda bak det hele. Det som kommer saa tydelig fram i den ene videoen til chris white. er at det som kommer til aa skje i 2012 er egentlig at alle tror at en bevisthetsendring kommer til aa skje. og derfor faller hele det gamle systemet sammen.. johooo nye snille ledere illuminati er nede. yes og naa bygger vi en ny verden en samlet verden der alle lever i frihet og uendelig kjaerlighet. 1 verden 1 religion. og alle som er imot vaar nye new age religion er konservative nwo konspiranter som ikke har sett lyset.
jeg mener det blir jo planta inn i bevistheten vaar. plutselig begynner VG og skrive om mystiske lys. UFO religionene kommer loepende. det jeg tror skjer i 2012 er at bluebeam project settes inn, og alle blir enige om aa tilbe en new age guru…
men jaa, jeg har en masse mer research jeg skal gjoere… og hvis du vil at jeg skal slutte aa skrive om dette her saa kan jeg ogsaa det. fordi det er vanvittig radikalt. Og er det noe folk er redde for i verden saa er det at deres virkelighetsstolper skal bli truet.. det vet jo du alt om mike :P
jeg takker for ditt svar og oensker deg en fortreffelig soendagskveld. smil og lev godt.. ..aslak

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Mike Cechanowicz sier
“Jeg deler ikke din tolkning om kodeknekking heller – Dette er en fantasi som tilhører CW. Det er heller ikke sant at RA skal renske vekk negativ polarisering. Les stoffet jeg har skrevet. Jeg forholder meg heller ikke til bibelen her og heller ikke til Alex Jones og heller ikke til alt det andre du bringer frem.”

Jeg hørte på argumentene til Chris White i linkene over og kan ikke se at hans rammeverk for en dypere forståelse av virkelighetene er til stede. Å bruke den kristne religion, en designet forståelsesramme foretatt av den katolske kirken gjennom de ekumeniske konsilene, er etter min mening totalt uegnet som basis til å forstå den dypere spirituelle mening med livet, vår opprinnelse og historiens begynnelse. Dernest har RA- kanaliseringene, Plaiadenes visdomslære, Jesu (Jmanuels egentlige lære) og mange andre kilder et meget samstemt budskap og intet som helst å gjøre med New Age bevegelsen.

Utover dette, er jeg 100% enig med Mike i at RA stoffet er en fantastisk kilde til visdom. Jeg vil imidlertid vise til Barbara Marciniak`s kanalisering av den Pleiadisk visdomslære som muligens er lettere tilgjengelig: http://www.youtube.com/watch?v=i7l0cJL7e4w

Aslak
Aslak
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg.. maa aerlig inromme at jeg var like begeistret for RA for 1 uke sida. Og det kan godt hende at dere har rett, for alt jeg vet.
Jeg maa presisere: det chris white sier er forresten ikke detaljer.. det har faktisk ALT aa si.. fordi det foerer til en total endring av forstaaelsen av oss selv hva som skjer i verden og hvorfor vi er her. (forresten Kristendom har ingenting med den Katolske kirka og gjoere, den har ingen ting med noen kirke aa gjoere faktisk.. den katolske kirka er illuminati, en egyptisk religion.)
Jeg vil starte med foelgende sporsmaal: Hvorfor lyver david wilcock og sier at jesus ikke har eksistert?
Neste sporsmaal: Hva er evidensen for at det vil skje en polskift i 2012? hva er de fysiske aarsakene til at det vil skje en bevisthetsshift? at vi vil staa i linje med galaksens senter, er DEBUNKA. at vi skal gjennom et protonbelte. er DEBUNKA. saa da har vi kanaliseringa fra RA.. jeg har bare 1 ting aa si til det.. demoner. Det prester “glemmer” aa fortelle deg er at det staar i bibelen at The Fallen Angels STYRER jorda den dag i dag. hmm kanskje en liten detalj. hvem er the fallen angels? det er multidimensjonale vesner som er tjenere av satan selv.. det er selvfolgelig de som er RA. det er de som snakker gjennom kanaliseringer.. og vaer klar over foelgende. satan er The Prince of Lies. han forteller det du Oensker aa tro paa. Men han gjoer Alt for at du ikke skal tro paa jesus og gud. og naar du har gjort saa mye research som meg.. saa blir det plutselig lysende klart at det var deres agenda hele tida.
Naar det kommer til den kristne gud.. saa er det hele saa misforstaatt at det er helt latterlig. Det jesus og gud proevde aa fortelle deg.. var at du skal legge EGOet fra deg. Du skal vaere ydmyk og elske Gud med hele ditt hjerte. og dette forholdet skal gjennspeiles i livet du lever. folk gaar rundt aa tror de vet alt. selvfoelgelig skal du soeke etter sannhet og du tror paa noe til et hvert tidspunkt. Men hvis du ikke klarer aa gaa et skritt tilbake aa innroemme at du ikke vet. hvis du ikke klarer aa inroemme at du har gjort en feil.. Hva har du da egentlig laert i din soeken etter sannhet? og du merker det at naar du legger egoet vekk.. saa aapner det seg en helt ny verden framfor deg. Du faar uendelig med glede inn i livet, og det er faa ting som egnetlig kan saare deg paa et dypt nivaa. Og hvis du ikke klarer aa legge deg flat for Gud, hvis du ikke klarer aa apne deg opp og kle av stoltheten for Gud, hvordan kan du noen gang gjoere det for dine venner, dine broedre og soestre?

men dette er bare min mening. jeg sier ikke at dere skal noe som helst og jeg sier ikke at jeg VET at dette er sant.. dette er bare noe jeg tror i naavaerende tidspunkt. og kanskje dere har rett. da blir vi evig redda av RA, kanskje er jeg negativt polarisert og blir degradert evig langt tilbake i 2012, og maa jobbe meg oppover fra en larve. .. men det er greit. faktisk. da faar jeg heller leve lykkelig naa mens jeg enda er menneske.

Aslak
Aslak
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

Jeg avslutter denne diskusjonen med foelgende quote fra en god venn av meg :D

Jeg må ærlig innrømme at når jeg så hvor lange kommentarene var ga gadd jeg ikke lese hele. Men særlig tre ting reagerer jeg på i forhold til Ra materialet:

1. Man reinkarneres “opp” i bevissthet når leksjonene i det fysiske univers er lært. Mange tror dette er eldgammel filososfi, det er det ikke, dette synet på reinkarnasjon stammer fra Helena Petrovna Blavatsky som heria Asia på 1800 tallet. Tradisjonell asiatisk syn på reinkarnasjon totalt annerledes.

2. Ra gir informasjon om universets struktrur og oppbygning/Gnosis. Dette er klassisk demon-oppførsel. Les bl.a. Clavicus Solomonis, Goetia lemegeton et al.

3. Og det at han kan se en viss likhet mellom New Age og NWO. Unnskyld meg, men det teosofiske selskap stiftet av Blavatsky, som er roten til New Age-filososfi, publiserer alle FN-dokumentene gjennom Lucius Trust (tidligere kallt Lucifer Trust)!!!!!! Behøver jeg å utdype???

Hvor naiv går det ann å bli????? Tror du virkelig at hvis Ra var ekte, at David Wilckock får lov til å leve og å skrive manus i Hollywood???? Pliiiiiiiisss…….

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

Jesus snakket også om reinkarnasjon…
Lucifer finnes i gresk mytologi i meningen; morgenstjernen eller
den som bringer daggry…

Keiser Konstantin og Romerriket biskoper var nok noen luringer.
Først anerkjente keiseren de geistlige og deres lære i år 312, som uforutsende nok, fikk litt for stor makt etter keiserens smak.

Deretter ble det sammenkalt til et møte i Nikea i Lilleasia i år 325, for å komme til enighet hvordan de, keiseren og kirka sammen kunne starte den største og lengstvarende konspirasjonen som verden så langt har sett.

I mine øyne er mye av det som står i de kirkelige skrifter et vrengebilde av det som skulle være det egentlige budskapet.

Ellers ser jeg at det ikke er noen stor motsetning i din måte å tro på og artikkelen over…

ArneLo
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

Den Ra som Mike oversetter har ingenting med David Wilcock å gjøre.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

Aslak:

Clavicus Salomonis, (bedre kjent som The Key of Solomon) iflg wikipedia, “describes not the appearance or work of any demon”

Videre fremgår det at den består av 2 bøker;

Book I
The Key of Solomon. Book I contains conjurations, invocations and curses to summon and constrain spirits of the dead and demons, forcing them to do the operator’s will. It also describes how to find stolen items, become invisible, gain favour and love, and so on.

Book II
Book II describes various purifications which the operator (termed “exorcist”) should undergo, how they should clothe themselves, how the magical implements used in their operations should be constructed, and what animal sacrifices should be made to the spirits.

Hvorvidt en bok som angivelig gir deg oppskriften på hvordan du blir usynlig skal tillegges noen særlig vekt i forhold til hvorvidt Ra er en demon eller ei finner jeg noe underlig.

Men så er det jo slik for en kristen at alt som ikke kommer fra vårherre, nødvendigvis kommer fra den onde.

Denne tankegangen er i beste fall snever, og rimelig arrogant, slik jeg ser det. Denne elitetankegangen (om man vil) om at min Gud er den eneste sanne var en av hovedårsakene til at jeg forkastet den kristne tro.

For meg er religion, eller i videre forstand; troen på det overnaturlige, eller det vi ikke kan se med det blotte øye, summen av 2 ting (uten at jeg mener å ha noe fasitsvar, hvem har vel det om disse spørsmålene?);

1: Maktens (myndigheters og presteskapets) tyveri av menneskers tro og håp for å tvinge massene til lydighet, og for å sikre egen maktposisjon, eiendomsrett og inntjening. Keisers Konstatin’s kupping av den kristne tro er jo skoleeksempelet her.

2: Menneskets begrensede evne til å forklare det uforklarlige, det evige og menneskers behov for et håp i tilværelsen, et håp om noe større enn det livet i seg selv kan by på.

Jeg må ellers slutte meg til det hanze sier og legge til at er det en ting Jesus aldri mente, så var det at makteeliten skulle definere hans budskap og påtvinge det massene.

Som han selv sa til fariseerne;

“Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa:

8 Dette folk ærer meg med leppene,
men hjertet er langt borte fra meg.”

(mat kap 15)

Jeg tror neppe han ville uttalt seg mildere til toppene i den romersk katolske kirke. Ei heller den lutherske, for den saks skyld.

Avslutningsvis minner jeg om at Bibelen, selv om det står mye fantastisk visdom der, er et resultat av kirkemøtets selektive utvelgelse av kristne tekster, hvor svært mange skrifter helt bevisst ble valgt bort. Så når det i Bibelen advares mot falske profeter, så kan man nesten si at de advarer mot seg selv;o)

ArneLo
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

RA materiale bør leses i orginalen The Law Of One (formerly The Ra Material), Books I to V, ikke igjennom Wilcock som bare tilfører støy i materiallet.

Lucifer kan også være oss, jobben består kanskje av å komme seg “opp” igjen. :-) Satan, det er et annet spørsmål. Men det kan se ut til at Jehova har en finger med i spillet når det kommer til “the terror of the situation” her på planeten.
Lucifer and the Pot of Gold or The Quest for the Holy Grail of No Anticipation!
Well, the designations “STO” and “STS” give us a clue. But, there is more. At several points I returned to this issue for clarification, and I hope that my efforts will help to make it clearer for others:

Q: (L) Where did the souls come from that entered into the bodies on the planet earth? Were they in bodies on other planets before they came here?
A: Not this group.
Q: (L) Were they just floating around in the universe somewhere?
A: In union with the One. Have you heard the Super ancient legend of Lucifer, the Fallen Angel?
Q: (L) Who is Lucifer?
A: You. The human race.
Q: (L) Are the souls of individual humans the parts of a larger soul?
A: Yes. Close. The One. All who have fallen must learn “the hard way.” You are members of a fragmented soul unit.
Q: (L) Are you saying that the act of wanting to experience physical reality is the act of falling? What is it about wanting to be physical is a “fall”?
A: Pleasure for the self.
Q: (L) Prior to the Fall, did, the human race live in an Edenic state, where they were able to use bodies and still have a spiritual connection?
A: Yes. But not long. No addiction takes long to close the circle.
Q: (L) So, mankind was addicted to pleasuring the self?
A: Became quickly.
Q: (L) How long from the time of the moving of souls into bodies did the “Fall” in Eden occur?
A: Not measurable. Remember Laura, there is no time when this event occurred. Time passage illusion did not exist at that point as well as many other falsehoods.
Q: (L) So you are saying that the Fall in Eden was also the beginning of time?
A: Yes.

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

[Jeg ble først veldig forbannet over å oppdage hvordan NWO (New World Order) hadde greid å blande inn en form for kvasireligion der Jorden ”Giaia” er deres nærmeste fremste ”gud”. I denne modellen er mennesker blitt like verdiløse som mineraler. Mens planeten har blitt forhøyet til noe som må tilbedes.]

Det du sier om Gaia-teorien stemmer ikke. Tvert i mot har teorien blitt misbrukt til fordel for ”klimarealister” som mener teorien viser at det er fritt fram for å forurense så mye vi vil, da klimaet vil regulere seg selv. Nå mener selv Lovelock at vi har nådd vippepuktet der endringene i klimaet ikke lar seg stanse.

” Svinger temperaturer eller CO2-innholdet i atmosfæren for mye, sørger biosfæren, gjennom såkalte feedback-reaksjoner, for å stabilisere forholdene.

Men Lovelock har dratt det lenger – litt for langt har mange ment – og hevdet at jordas biosfære er bortimot usårbar og i tillegg selvhelbredende. Mennesket er uvesentlig for Gaia, sier han, og Gaias robuste selvregulerende systemer gjør at intet vi kan gjøre – ikke engang en atomkrig – kan skade henne alvorlig.
Det var for eksempel Lovelock som i sin tid oppdaget at klorerte fluorkarboner (CFC-gasser) kan skade atmosfærens ozonlag, men han hevdet i mange år at Gaia nok kunne klare å tette ozonhullene på egen hånd.”

”Selvregulerende planet
Gaia-teorien sier at Jorden er en selvregulerende planet, der et samspill mellom organismer og kjemiske prosesser regulerer klodens klima til beste for alt levende. Opprinnelig ble Gaia-teorien tatt til inntekt for at kloden faktisk kunne tåle det meste, men Lovelock mener at vi nå har nådd et punkt, hvor Jorden ikke klarer å ta seg inn igjen.

• Mindre snø- og isdekke vil gi redusert varmerefleksjon og dermed bidra til økt oppvarming.

• Mer CO2 i atmosfæren vil gi forsuring av overflatelagene i havet. Dette skader korallrev og kalkflagellater og reduserer opptak av CO2.

• Opptining av permafrost vil frigi klimagasser. Spesielt vil frigivelse av metan bundet i iskrystaller kunne gi dramatisk tilbakekobling (feedback). ”

”Vi har alt passert the point of no return. Det er ikke lenger mulig å stoppe den globale oppvarmingen. Skal vi redde vår sivilisasjon, må vi starte nå, sier Gaia-teoriens far, James Lovelock.”

”Sommeren 2003 døde godt over 20 000 mennesker av hetebølgen i Europa. Fra 2040 vil slike somre være det normale. Her er jeg og FNs klimapanel enige. De fleste planter vil ikke kunne vokse normalt etter tre slike somre. Sahara vil spre seg til Europa. Vi ser det allerede i Spania, Italia og på Kypros. I løpet av århundret vil temperaturen kunne stige med 8 grader Celsius i de tempererte og polare strøk og med 5 grader i de tropiske. Det meste av tropene vil bli ørken, sier Lovelock. Han regner med at dette vil føre til en massiv immigrasjon av klimaflyktninger til landene i nord.”

” KLODEN UNDER PRESS: – Vi må regne med at Gaia vil ha feber i kanskje så mye som 100 000 år, det vil si at klimaet stabiliserer seg på et betydelig varmere nivå enn det vi har vært vant til i menneskehetens historie, mener James Lovelock.
– 80 prosent av menneskene i sør vil dø innen utgangen av århundret, i første rekke av sult og kriger. Menneskeheten vil sannsynligvis være redusert til under én milliard nærmere år 2100, er hans dystre spådom. Og lenge før det vil det bli rasjonering av mat.

• Økt smelting av is vil endre ferskvannstilførselen til hav og endre sirkulasjonsmønstre som er avgjørende for havets rolle som CO2-lager.

• Utslipp av støvpartikler i atmosfæren bidrar i dag til en nedkjøling. Redusert konsentrasjon av disse partiklene vil bidra sterkt til den globale temperaturøkningen.

(Kilde: Dag Hessen: ”Hvor ille kan det bli?” i Cicerone 2/2006)”

http://www.apollon.uio.no/vis/art/2007_2/Artikler/gaia

http://www.forskning.no/artikler/2005/juni/1117189933.74

http://www.forskning.no/artikler/2005/juni/1117189789.56

Aslak
Aslak
Abonnent
14 år siden

vaer hilset mike. sjekk ut denne informasjonen. jeg har sendt de til deg i andre artikler men jeg har ikke faatt noen respons.. saa jeg sender det igjen. sjekk ut dette.
http://www.youtube.com/watch?v=77o9KwxUG4E
http://www.conspiracyclothes.com/nowheretorun/

ArneLo
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

Går en litt i dypden på det nye testamentet, som Chris White anbefaler som sannhetseliksir, så er det ikke mye som tyder på at det var kristendommen som var religionen til Jesus karakteren. Her har nok konsortiumet vært inne og redigert godt før det ble sluppet løs på folk.

Jeg ser ikke helt poenget ditt her med å bytte ut en disinfo for en annen. Da er vi jo like langt. Haken i det nye testamentet er at Jesus har allerede død for våre synder så vi trenger ikke å gjøre noe annet enn å tro. Igjen en veldig pasifiserende tanke ikke så ulik Wilcock.

Professor Burton L. Mack har studert tekstene i det nye testamentet inngående og jeg anbefaler hans “The Lost Gospel: The Book Q and Christian Origins”. Han tegner her opp en noe annet bilde av den tidligste “jesus” bevegelsen.
The Book of Q and Christian Origins
With Q in view the entire landscape of early Christian history and literature has to be revised. […]

The narrative gospels can no longer be viewed as the trustworthy accounts of unique and stupendous historical events at the foundation of the Christian faith. The gospels must now be seen as the result of early Christian mythmaking. Q forces the issue, for it documents an earlier history that does not agree with the narrative gospel accounts. […]

The issues raised are profound and far reaching. […] They strike to the heart of an entrenched reluctance in our society to discuss the mythic foundations for attitudes and values, both shared and conflictual, that influence the way we think, behave, and construct our institutions. Q can hardly be discussed without engaging in some honest talk about Christian myth and the American dream.

« Forrige artikkel

Merkelapping – en trussel mot verdensfreden?

Neste artikkel »

RA del 3b: De ulike strukturene

34
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x