Du leser nå
Enden er nær

19 minutter lesetidEnden er nær

Enden er nær. Globale massearrestasjoner er på trappene for å fjerne den gamle verdensordenen og en ny sivilisasjon vil vokse frem basert på sannhet og ekte glede. Verden vil aldri bli den samme igjen. Heldigvis!

Endelig! Enden er nær – for den gamle verdensorden som benytter frykt på alle plan for å holde befolkningen nede. Opp av asken vil en ny verden stige frem med essensen av feminin energi i sentrum.

Verden går ikke under. Ikke i 2012. Ikke neste år heller. Det har aldri vært snakk om at verden skal gå under. Verden har derimot planer om å endre seg massivt på alle plan, noe som vi alle kan være enig om er nødvendig, og da må de gamle maktstrukturene kollapse.

For bare 100 år siden hadde denne planeten vi bor på registrert 30 millioner dyrearter. I dag har vi 15 millioner igjen. På bare 100 år er halvparten av alle arter utradert.

Trengs det store endringer? Definitivt. Kan vi forvente at politikere og myndigheter ordner opp? Neppe. De er for opptatt med å håndheve alle sine lover og regler tredd ned over befolkningen mens de såkalte folkevalgte gir etter for press fra banker og multinasjonale bedrifter som kun tar hensyn til maksimal profitt.

Massive arrestasjoner

Over en rekke år har en rekke gruppering arbeidet systematisk verden over for å få avsatt den skjulte makteliten på lovlig vis. De har samlet bunnsolide bevis på det denne lille gruppen med mennesker har gjort for å kapre til seg ressurser i hensikt å oppnå total kontroll over befolkningen. De fleste kriger er med hensikt startet av disse menneskene for å gjennomføre sine kyniske mål.

Denne gruppen med mennesker består av personer som sjelden og aldri er i media da de kontrollerer eierne og redaktørene av mediehusene i hele den vestlige verden. Det er disse personene som eier verdensbanken, som privatiserte og kuppet statsbanken i USA og England, som eier Verdensfondet, som kontrollerer Verdens Helseorganisasjon, som kontrollerer NATO, CIA, NSA, som har sorte elementer innenfor Forsvarets etteretningstjeneste og Politiets sikkerhetstjeneste, som skapte EU og som har full kontroll over de fleste regjeringer verden over.

Altså en liten gruppe med mennesker som har smurt eller truet til seg makt usynlig i bakgrunnen ovenfor vår egen statsminister Jens Stoltenberg, som har jerngrep på president Obama og de fleste andre ledere verden over, de landene som står imot presset eller prøver å løsrive seg klammetaket erklærer USA og NATO krig mot eller skaper kampanjer med undergraving via media.

De samme menneskene styrer medisinindustrien og matindustrien for å passivisere menneskemassene, de kontrollerer vår historie, hva vi får servert på TV og i media ellers, hva vi lærer på skolen, de sørger for å gjøre oss til slaver til banken mesteparten av våre liv og de har full kontroll på energiindustrien slik at ekte, fri energi ikke slipper til.

Alt som kan gjøre oss til selvstendige tenkende vesener og sette oss fri fra illusjonene kontrollerer de fullt ut. Helt inntil nå.

En guddommelig syklus

Vi er inne i slutten av en guddommelig syklus som har vart i 26.000 år, noe Mayakalenderen klart og tydelig peker til. Faktisk er Mayakalenderen en skisse av den guddommelige planen. Vi har nå i de siste 13.000 årene vært gjennom den delen av spiralen som omfavner nattens energi, og vi er nå på vei inn i dagen. Offisielt så ender natten den 21. desember 2012 og vi går inn i en ny tidsperiode hvor dagens energier vil råde, hvor vi går inn i balanse mellom det feminine og maskuline, og alle de gamle energiene som har holdt oss fengslet vil kollapse.

Derfor ser vi nå at dagens pengesystem er i ferd med å kollapse fullstendig i land etter land uten at det finnes noe løsning. Derfor har det over de siste tiårene vært massiv planlegging på global skala for å få avsatt denne lille gruppen med mennesker som har hatt herredømme over menneskeheten de siste 13.000 årene – helt i henhold til den guddommelige planen det også.

Som en del av de energiene som har strømmet inn over jorden de siste tiårene, har det kommet et skifte i mange menneskers tankegang, ledere og ressurssterke mennesker har våknet opp og blitt ledet til å følge lysets vei for å få avsatt de gamle makteliten og gjeninnføre frihet til hele menneskeheten.

Mange tegn viser at vi nå er på kanten til å oppleve massearrestasjoner verden over i en kolossal skala hvor presidenter, banksjefer, dommere, advokater, ledere, direktører, bedriftsledere, generaler og politikere vil bli lovlig arrestert for sine dokumenterte ugjerninger. Dette vil skje raskt og i en massiv skala som verden aldri har sett før. Spesielt vil vi observere dette i den vestlige verden hvor kabalen har hatt best fotfeste.

Arrestasjonene etterlater mange tomme seter, men nye, midlertidige ledere står klar for å ta over kontrollen på disse posisjonene inntil vi får ekte, folkevalgte og kompetente personer på plass i regjeringer som har ført folket sitt bak lyset enten på grunn av begjæret om egen vinning eller via brutale trusler. Dette er detaljert planlagt over mange år så når det først skjer så vil det skje på meget kort tid, men samtidig på en slik måte at folket vil oppleve minimalt med frykt i overgangsfasen.

Når de nye lederne er på plass så vil de annonsere at dagens pengesystem vil bli lagt ned og erstattet med en ny løsning som er kun basert på reelle verdier (gull, sølv, diamanter). Det innebærer at all gjeld for både land og deg personlig vil bli slettet. Banksystemet verden over vil bli totalt åpent og samtlige transaksjoner vil være offentlig synlig. Trenger du et lån så vil det være uten renter. Det er faktisk fullt ut mulig å innføre et slikt system så lenge villigheten er der. Det er kun snakk om å fordele godene jevnt blant alle.

Dagens pengesystem er spesifikt designet for å gjøre noen få styrtrike og alle oss andre låst til lånet vi har i banken. Denne energien er ikke en del av den nye verden vi nå går inn i. Det nye pengesystemet er forøvrig bare en midlertidig løsning inntil vi går over til ekte overflod for alle hvor alle menneskers behov er dekket helt uten et pengesystem i bunnen.

Slik det er for det meste så har de fleste av oss godt av rolige overganger hvor gamle løsninger fases ut over tid for å minimere stress og ubehageligheter da menneskets natur (egoet) er generelt sett imot endringer. Endringer innfører en ukjent faktor og det føles ofte ubehagelig. Man vet hva man har og forblir gjerne i status quo fremfor å skille seg fra en dårlig partner eller å si opp en jobb man mistrives i.

Når disse endringen skjer er umulig å spå, noe vi har lært tydelig de siste årene i det spirituelle miljøet, men det er mye som peker på at det skjer i år og kanskje allerede denne sommeren. Personlig er jeg særdeles klar for denne globale endringen som vil endre vår sivilisasjon totalt og til det langt, langt, langt bedre. Bruken av trippelordet i setningen var med hensikt for å poengtere hvor mye dette vil endre vår hverdag for hele menneskeheten. Livet vil aldri bli det samme igjen og takk og pris for det.

Denne offisielle annonseringen, når den kommer, kan hvert enkelt menneske på hele planeten (med unntak av den gamle verdensorden) motta med usigelig glede og feire i et fantastisk fellesskap. Endelig vil menneskeheten settes fri etter 13.000 år i mørket. Syklusen som ikke bare Mayane viser til, men mange andre kulturer verden over, avsluttes og en ny syklus begynner i en evigvarende oppadgående spiral.

1000 år med fred og evig liv vises det til i Bibelen, en gylden tidsalder på 10.000 år forutser Lord Krishna, inngripelse fra utenomjordiske og forståelse for enhet spås av tibetanske munker, gjenfødelse og udødelighet står nedskrevet i egyptisk mytologi, Iliuka sier vi vil oppleve 1,6 millioner år med fred og sameksistens med intergalaktiske vesener.

Gjenforening med vår galaktiske familie

Når vi først snakker om intergalaktiske vesener så er akkurat det en vesentlig del av det store bevissthetsskiftet som vi er inne i. På tross av eksterne, fysiske og samfunnsmessige endringer så er det til syvende og sist en indre oppvåkning som er den store hensikten med slutten av nåværende syklus – og en oppstigning som den multidimensjonelle mesteren du er til en sameksistens med interdimensjonelle vesener som hensikten med begynnelsen av den nye syklusen.

Det er mange som føler frykt når de hører om utenomjordiske vesener. Offisielt har vi aldri vært kontaktet av de så ingen er noensinne skadet av aliens. Som ikke eksisterer. Offisielt. Frykt for aliens er et tillært tankemønster for de aller fleste av oss som makteliten elsker å hause opp via filmer og serier. Årsaken er akkurat fordi de utenomjordiske er deres store motpol og er kommet hit med sitt kristuslys for å avslutte den gamle syklusen med dualitet.

Om vi ser på historien så er trolig de fleste beskrivelser av engler og lysende vesener som daler ned fra himmelen i realiteten bevisstheter fra høyere dimensjoner som er her på vegne av kilden for å etterfølge den guddommelige planen. Altså en guddommelig intervensjon. Opp gjennom historien har det skjedd mange ganger. Kommer det til å skje igjen? Helt klart. Det er nødvendig.

Vi mennesker trenger å ta ansvar for å ha misbrukt planeten og satt alt liv i fare for å bli utryddet. Vi har gjort ugjenopprettelig skade med vår hensynsløse boring etter olje, gass, kull og påfølgende massive oljeutslipp, vår høyrisikofylte måte å koke vann på uten stoppknapp (kjernefysiske anlegg) med påfølgende enorme radioaktive utslipp, nedhugging av trær, kollaps av osonlaget og utarming av natur og dyreliv. Greier vi å ordne opp i alt dette på egen hånd før det er for sent? Det er mange forskere som tror det er umulig.

Trenger vi assistanse for å rydde opp i vårt eget kaos? Ja. Hvordan er den eneste måten det skjer på i vårt universe? Via guddommelig intervensjon. For å opprettholde planen som kilden har satt blir det derfor tillatt av bevisstheter på høyere frekvenser å blande seg inn i menneskehetens utvikling, for å styre den på rett kjøl eller å påvirke den i en bestemt retning. Du kan gjerne kalle disse vesenene for engler, Jesus, Buddha, Mohammed, oppstegne mestere eller aliens. Alle er de multidimensjonelle vesener fra andre frekvenser som er her for å assistere menneskeheten, men ikke for å gjøre jobben for oss.

Når massearrestasjonene er gjennomført, nye midlertidige ledere er innsatt og et nytt økonomisk system er på plass så vil vår galaktiske familie bli annonsert av våre nye ledere. Vi vil da få vite at vi har hatt kontakt med de opp gjennom hele historien og at mange mennesker har hatt direkte interaksjon med de. De vil assistere oss i å føre jordkloden tilbake i balanse ved å introdusere avansert teknologi som kan rense opp alle skadene vi har påført naturen som vi mennesker ikke har verken kompetanse eller evne til å ordne opp i selv.

Vi vil deretter få introdusert teknologi som innebærer at vi får revolusjonert måten vi kommuniserer på, kommunikasjonsmidler som teleportering vil bli introdusert og vi får teknologi som gjør at vi kan manifestere det vi trenger av mat, drikke og klær gjennom tankene der og da via en replikator i skjønneste Star Trek-stil. Alt for å sette menneskeheten helt fri fra dagens system som tvinger oss til å fokusere på penger og tro at materialismen er det som er viktigst for oss. Behovet for å utforske det åndelige blir en sterk pådriver for de aller fleste av oss.

Til slutt så vil jordkloden stige opp til 5. dimensjon og menneskeheten vil bli med i denne prosessen hvor hver og en av oss vil oppleve hver sin personlige oppstigning. Mye mer om dette finner du beskrevet detaljert i artikkelen 2012: Det store dimensjonsskiftet.

Det finnes ingen ondskap

Når arrestasjonene starter opp så er det viktig at vi innser at vi ikke trenger å sende hat ovenfor de som har hatt såkalte «negative» roller. I denne inkarnasjonen så har du et liv som en god person, mens i tidligere liv har du kanskje hatt roller for å trigge en oppvåkning til andre sjeler. Alt er i balanse over tid. Send de heller takknemlighet for deres rolle som har medført at du har fått den indre gløden til oppvåkning som du og mange andre trengte.

Akkurat som på film så er det meningsløst å hate skuespilleren som spiller den onde rollen. Man trenger ikke å like det karakteren gjør i filmen, men bak rollefiguren så er det en sjel som ønsker å gjøre rollen sin best mulig. Denne personen har en sjel som kommer fra lyset, fra samme kilde som deg selv. Vi er alle ett. Begynner du å få forståelse for hva det faktisk betyr? Det er ikke lett og jeg har ennå ikke den fulle forståelsen av det selv heller.

Jeg tror at man får den fulle forståelse av enhet først når man realiserer at det finnes ikke noe godt og vondt, at absolutt alt (galakser, stjerner, planeter, mennesker, dyr, planter, fjell, vind, vann, steiner, sandkorn, celler osv.) har sin egen bevissthet, at vi lever utallige liv for å utvikle oss i en oppadgående spiral, at sjelen er udødelig og at det er den vi faktisk er.

Vi er bare aktører i denne planetens teater hvor vi som skuespillere gjør en god eller dårlig rolle. Her kommer fri vilje inn. Her kommer forståelsen for «vi er ett» inn. Hvis man ser på definisjonen av å være ett så er vi alle likeverdige om vi er et menneske, dyr, plante, mineral eller elementer. Alt i denne virkeligheten kommer fra samme kilde. Vi er her for å lære av livets drama og gleder. Dessverre lærer vi mest av traumene vi går gjennom så ofte får man mest av det, men hensikten er å høste erfaringer på veien tilbake til kilde.

Du som sjel inkarnerer tusenvis av ganger som menneske (blant annet) og samler inn erfaringer du gjør til å bli en større og visere sjel. En vekst som er uendelig og som innebærer at du er udødelig.

Observer dramaet

Når du får motbør mot deg så koble deg ut av dramaet. Gjør ditt beste i å observer hva som skjer i stedet. Deretter kan du tenke over hva du skal lære av situasjonen som har oppstått. Det er ikke bestandig at man ser slikt med en gang. Om huset ditt brenner ned og du mister alt du har så kan det være svært dramatisk for deg. Men om du 3 år senere befinner deg på et nytt sted hvor du havner ut med en langt bedre livskvalitet så vet du årsaken til hvorfor det vonde skjedde. I allefall én av årsakene.

Poenget er å la frykten svinne hen, sette egoet ditt på pause og la sjelen din komme frem og vise deg veien. Greier du å vri negative hendelser til å bli en positiv læring for deg så vil du også se at de negative tingene og personene forsvinner vekk fra livet ditt i veldig stor grad. Det er faktisk så enkelt.

Fjern deg selv som et offer og se deg selv som en elev på denne planetens skole. Husk at du har valgt rollen din på denne planeten selv før du inkarnerte, basert på det din sjel, altså den du egentlig er, ble enig om at du trengte å lære. Egoet kan være svært uenig i det, men hjelper deg ofte i å gjøre læringen tydeligere. Det kan være fryktelig vanskelig det du går gjennom, men du får aldri tildelt mer enn hva du er kapabel til å komme deg gjennom.

Identifiser egoet

Det som gjør læringen ekstra effektiv er at vi lar sjelen vår gå inn i en forhåndsvalgt, fysisk kropp utformet med et ego basert på tidligere liv og hva du skal lære i dette livet. Jeg har arbeidet mye med å definere hva som er ego i meg slik at jeg kan identifisere og skille mellom hva som er attributtene på skuespillerdrakten min og hva som er det sanne jeg.

En måte jeg definerer det på er at egoet mitt er frykten og sjelen min er kjærligheten. Om jeg observerer at jeg reagerer med sinne, irritasjon, frustrasjon, misunnelse eller grådighet så vet jeg at dette er bare avarter av frykt. Det finnes bare frykt og kjærlighet. I ytterpunktet på den ene siden finner man frykt. På ytterpunktet på den andre siden finner man ubetinget kjærlighet. Alle følelser imellom er bare varianter av disse.

Opplever du en følelse som føles god og som er positivt for enhetsprinsippet så er det sjelen din som skinner igjennom. Har du en ubehagelig eller selvsentrert følelse som slår inn så er det egoet som er inne og styrer dine tanker og følelser. Forenklet sagt.

Men du er ikke egoet ditt. Du er sjelen din. Din fysiske kropp består av kjøtt og blod som består av elementer du har lånt fra Moder Jord. I tillegg har du dine tanker, følelser, ego og underbevissthet for å illustrere det enkelt. Alt dette er ikke deg. Alt dette er bare attributtene som rollen din i skuespillet er definert med, helt i henhold til den guddommelige planen hvor høyere bevisstheter regisserer skuespillet som foregår på jordkloden.

Det betyr at alt ondt som skjer er egentlig ikke ondt, det er her for å lære oss andre om ubetinget kjærlighet – gjennom frykt. Gjennom å se og oppleve masse elendighet inntil du innser at alt har en mening, alt er en del av en større plan, alt er slik du har valgt livet ditt skal være, om du føler din sjelsplan.

Her kommer igjen din frie vilie inn slik at du kan spille din rolle godt og i henhold til planen eller du kan spore av og miste muligheter for læring. Alternativet er å ta igjen læring i senere liv som du går glipp av denne gangen. Kanskje er det lurt å tørre å gjøre mye mer enn du gjør nå? Ofte kommer det muligheter vår vei som vi føler er riktig, men når vi lar logikken (vår venstre hjernehalvdel) analysere muligheten så finner vi gjerne ut at det ikke helt passer akkurat nå, at det er litt dyrt kanskje eller en annen unnskylding vi gjerne bruker for å opprettholde komfortsonen vår.

Bruk intuisjonen din, koble deg til ditt høyere selv så når du frem til din sjel.

Lev din sannhet

Våg og lev din sannhet. Vær den du føler er riktig for deg. Uansett hva andre sier om deg. Du kan ikke forlange å kontrollere andres tanker og meninger. Det er nok at du selv vet hvem du er og hva du står for. Bestem deg for hvem du er, hva som er din sannhet og så lev den.

Andre kan lett mistolke hvem du er og hva du står for. Det skjer hele tiden. Jeg ble nylig stemplet i en lokal avis som en person som er ansvarlig for å rekruttere nynasister, hate jøder og predikere jordas undergang som ifølge journalisten skjer på Nyhetsspeilet.no. Alt dette er ironisk nok ytterpunktet av det motsatte jeg faktisk står for og hva vi på Nyhetsspeilet belyser i våre artikler, men journalisten fra sitt ståsted opplevde budskapene på Nyhetsspeilet med frykt og gjorde sitt for å belyse dette som sin sannhet.

Selv om naboen, kollegaen, slekta, lokalsamfunnet eller myndigheter føler frykt ved at du er langt utenfor A4-rammene, så vær deg selv uansett. Lev din sannhet. Så lenge du er i tjeneste til andre og lever fra hjertet så kan du trygt fortsette å gjøre det som er riktig for deg. Intet kan gå galt med en slik innstilling.

Når ubehagelige ting skjer så velg å observere dramaet istedet for å være i det. Når man greier det så kan man også langt raskere høste visdommen ut av det som skjer og gå tilbake til å nyte nuets magiske øyeblikk. «Smerte er uungåelig, men lidelse er valgfritt», sa Buddha. Du velger selv hvor lenge du skal lide før du går tilbake til å glede deg over nuet.

Vi har ventet lenge på store endringer. Med de forestående massearrestasjonene vil vi endelig få solide beviser på hva endetiden faktisk står for. En slutt på virkeligheten som er basert på dualitet – og en begynnelse på en virkelighet basert på kjærlighet, enhet, glede, overflod og full bevissthet.

Universets øyne henger over oss, de storartede sjelene i universet følger oss tett på. Du har aldri vært alene. Nye interdimensjonelle utfordringer venter deg sammen med våre galaktiske venner så snart vi er på den andre frekvensen som oppstegne mestere med vår fysiske kropp inntakt.

Alt som skjer har sin hensikt. Alt er i skjønneste orden. Livet er herlig å leve og vi er de heldige sjelene som har fått lov til å være her på denne planeten akkurat nå i 2012.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
67%
Opplysende
4%
Inne på noe
8%
Usikker
8%
Dårlig
13%
Om forfatter
Frank Aune
Frank Aune er grunnlegger og sjefsredaktør av Nyhetsspeilet.no med erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Kommentarer

182 kommentarer på "Enden er nær"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste