Du leser nå
Frisk og sunn med riktig pH

23 minutter lesetidFrisk og sunn med riktig pH

Ofte er de beste løsningene enkle å forstå, rimeligere enn det vi har fra før og gir uante fordeler som positiv smitteeffekt. I denne tiden der mange løper til apoteket og vaksinekøen for å bli friske, er det kanskje andre måter å forstå helse og velvære som gir mer mening. På bildet vises fra venstre regnvann, så vann fra springen og til høyre behandlet drikkevann.

Er god helse og fravær av fedme rett og slett en hemmelighet som står rett foran oss – uten at vi har sett koblingen? (Oppdatert 07.11.09)

Den «nye» Biologien – helse og velvære for alt som lever

Er det slik at hele verdens befolkningen er så til de grader hjernevasket til å tro at kun medisiner kan hjelpe oss oppnå god helse? Her vil jeg presentere enda en holistisk oppskrift til løsninger gjemt vekk rett foran nese på oss mens enkelte løper til vaksinerings poster for å få nye påfyll med kvikksølv, formalin og drepende virus i håp om at de skal få slippe å bli smittet av en mystisk virus. Flertallet i dag lever i den troen om at sykdom er en naturlig og unngåelig tilstand mens sunnhet oppnåes kun ved bruk av medisiner. Det er noe veldig feil med dette bildet. Selv påstander om at vitaminer og mineraler kan styrke immunforsvarssystemet tilbakevises av ”autoritetene” i massemedia. I følge dem er det bare én løsning til å slippe sykdom og det handler om å ta dine medisiner som tilbys av en globalisert, grådig og alltid voksende farmasøytisk industri. Som vi vet, er noen av de rikeste og mest maktsyke organisasjoner bak i kulissene for å dirrigere massemedia og alle krefter som måtte forsøke å si noe i mot denne overmakten – Rockefeller Foundation og AMA – American Medical Assosiation.

Det hadde vært forferdelig for denne gruppen dersom en enkel og beviselig klok paradigma kunne erstatte deres løgner. Alt vi trenger å gjøre er å se på naturen – det som er igjen av en sunn natur.

pH-verdien: En fellesnevner som bestemmer mellom sykdom eller god helse i alt som lever

Alle som har fiske akvarier forstår at helsa til fisken er fullstendig avhengig av at pH verdien av vannet de lever i er tilpasset fiskens optimal ønsket pH verdi. En tester vannet regelmessig og justerer pH-verdien med ulike tiltak. Det store problemet er at vannet har en tendens til å bli sur, og det støtter veksten av sopp og fungus. Fisken blir sik og om ikke problemet fikses vil de dø veldig fort.

I Internett utgaven av Aftenposten lørdag 7.11.09 står det, Skogene vokser som aldri før og alger og planter brer seg i ferskvann. Nitrogen-forurensning er langt viktigere årsak enn forskerne har trodd. Årsaken er en forsurning av pH verdien i miljøet. Om de har forstått årsaken korrekt eller ikke kan jeg ikke si da det er enda flere forsurnings årsaker som ikke er nevnt her.

I syttitallet hadde vi en voldsom nedgang i fiskebestanden i Norge. Sur luft forurensning fra England og Sentral Europa fikk skylden for fenomenet – særlig bruk av kull i kraft produksjon. Kalking av vann i Norge ble igangsatt – et tiltak som reddet fisken.

Hver vår, løper folk som har grønnsakshager og hageplen til hagesentre for å kjøpe kalk som legges ut i snøen før den smelter. Hvorfor? Det er fordi nedbøren om vinteren er for sur for at mose, som liker sur nedbør, skal holdes tilbake. Jeg anla en større grønnsakshage i våres og jeg fikk råd fra bonden om hvordan jeg skulle behandle nyharvet jord som jeg fikk levert. ”Bruk kalk og hønsemøkk, da får du gode avlinger”.

Vi vår vite at vannet i havet blir mer og mer sur – koral revene dør, fiske arter forsvinner.

Det samme gjelder for oss mennesker. Vi utsettes for, og oppmuntres til å spise og drikke mat som klassifiseres som sur. Kroppen sliter med å opprettholde den pH balansen den må ha for å overleve. Et utall med sykdoms symptomer dukker opp. Disse tar vi helst medisiner for uten å se på vår næringsinntak

Bare noen få mennesker er opptatt av vitamineraler, mineraler og kost tilskudd som en del av veien til god helse. De er lite representert blant våre leger og medisinske rådgivere. Overmakten – WHO (World Health Organisasjon) har en ferdig utviklet lov som trer i kraft neste år der vitaminer, mineraler og kosttilskudd kommer til å forsvinne fra butikkhyllene. Det er for at du og jeg må kjøpe flere medisiner. FN regner med at minst 2-milliarder mennesker vil dø av sykdom som kunne behandles med bedre ernæring. Jeg har skrevet om Codex før – Nå er det på tide at du setter deg inn i fremtiden og surfe på nett om hva dette går ut på.

Det viser seg at nøyaktig de samme spillereglene gjelder for helse hos dyr, planter og mennesket – så vel for resten av planeten. Mennesket består av ca 70% vann, mens resten er materie. Det samme gjelder for Jorden.

Hva er pH egentlig

PH er en måleverdi for å bestemme styrken i forholdet mellom syre og base. Midt i mellom har vi ”nøytral” – ca 7 – 7,5. Det er to måter å bestemme pH verdien av det som vi skal måle. Vi kan måle direkte mens noe er i sin naturlig tilstand eller vi kan oksidere det vi måler først, for så å måle pH-verdien av asken som blir igjen etter det blir forbrent. Når det gjelder testing av mat og drikke for å måle dens virkning på menneskekroppen måler vi stoffet i oksidert tilstand. Mens en sitron er sur og klassifisert som syre i dens opprinnelig tilstand er den en base når vi måle sitronsaftens aske etter forbrenning.

Menneskets ideal pH-verdi – faktainformasjon

Det viser seg at menneskets blod må ha en pH-verdi på 7, 365 for å sikre overlevelse, rent biologisk. PH – verdi er knyttete opp til hvordan vi måler ballansen mellom det som er surt (syre) og det som er base. PH-7,36 er omtrent så nøytralt som vi kan få det til å bli i denne balansen. Om blodet var mer mot syre – det vil si lavere pH-verdi, så ville det etses hull i blodårene og vi kan ikke overleve da. Som beskyttelse mot syreangrep lager kroppen et beskyttende lag av kolesterol rundt blodårene. Det er faktisk et intelligent løsning til et akutt problem. Blodet må også holde en fast pH verdi, uansett hva vi spiser og drikker. Det saken dreier seg om er forskjellen mellom å motarbeide blodets behov for en pH verdi på ca 7.34 – eller hjelpe den på veien. For din helses skyld er forskjellen som helvete og himmelen

Hva er det som bestemmer pH-verdien i blodet?

Normalt er det maten vi spiser og vesker vi drikker som bestemmer om kroppen må slite for å opprettholde riktig pH-verdi i blodet.  I ekstreme tilfeller vil også luftens pH-verdi kunne spille en rolle. Det kan være viktig rundt vulkanske utbrudd der svovel i luften faktisk kan etse lungene, svelg og strupen. Da jeg bodde på Hawaii i 2 mnd. I 1994 hadde jeg anledning til å ta en helikopter tur rundt vulkanområdet der. Det var påfallende hvordan trærne var brune og døende rundt de stedene der svovel luften var tettest. Der trives kun noen få spesielle livsformer.

Jeg tror også at luften som er veldig preget av nedfallskjemi fra chemtrails har en negativ påvirkning på vår allmennhelse. PH-verdien av regnvannet som faller i dag, 2.11.09 har jeg målt til 5.0 – det er surt nok til å etse kobber rør over tid. Vi ikke har så mye sur nedbør fra England som vi hadde før. Denne sure nedbøren må ha en årsak. Jeg ser ingen andre åpenbare årsaker enn dette som kommer fra flyene over hodet på oss.

De dynamiske prosessene

De dynamiske prosessene som kroppen bruker for å vedlikeholde Syre/base balansen i blodet påvirker helsen på måter de fleste aner lite om.

Medisinfaget og helsestell i det moderne sykehuset i Vesten er veldig fragmentert. Maten som pasientene spiser er svært lite knyttet opp til deres helseproblemer. Selve sykehuset er delt opp i avdelinger der den ene snakker med den andre gjennom pasientens journal som reiser sammen med pasienten langs korridorene, frem og tilbake – opp og ned. Vi har avdelingen for hjerte/lunge, nevrologi, huden, synet, skjelettet, indre organer, kirurgi også videre. Når vi ser på kroppen derimot, er den veldig sammensatt og alle ledd synes å være avhengige av hverandre. Dette speiler også konflikten i vårt syn på helse og kroppen. Dette synet er også veldig fragmentert. Når vi leter etter de overordnede faktorene som virkelig spiller inn i helsen som en helhet MÅ vi sette fokus på syre/base balansen og ernæring generelt.

Kroppens naturlig tilstand faktisk er god helse. Det vi har gjort med den gode helsen er å sykeliggjøre den – særlig i Vestlige land. I atferdspsykologi er det en gylden regel som gjelder for all atferd – og det er gyldig for alt som lever tror jeg. Vestlige land belønner legene sine kun når befolkningen er syk. I mitt siste artikkel om vaksinering med levende og svekket virus for å skape epidemier beviser denne teorien.

I 1921 var befolkningen i Kansas alt for friske, legene gikk arbeidsledig. Den lokale Amerikan Medical Assosiation gjennom Rockefeller foundation – holdt et møte og bestemte seg for å slippe løs en epidemi av kopper for å ha noe å gjøre. De fikk startett den ved å bruke levende kopper  virus i vaksine mot kopper med følgende av at tusenvis ble syke, døene og trengte legetilsyn.

Når vi belønner legene våre når vi er syke, er det kanskje ikke så rart at den farmasøytiske industrien er bare nummer 2 i forhold til militære industrien. Den eneste industrien som er nå i vekst er den medisinske industrien. Vi blir tilbudt vaksiner for depresjoner, til tross for at depresjoner ikke forårsakes av virus. Fantasien stopper aldri utklekking av nye påfunn som vi kan vaksineres for eller i mot.  Noen av de største medisinske utgiftene kommer ved bruk av syrenøytraliserende piller for hals brann, høy blodtrykks midler og medisin for å senke kolostriol for ikke å snakke om kreft behandling. Tenk hvordan helseindustrien hadde sett ut dersom den bare fikk penger fordi du var frisk. I så fall ville du nok ha sett at legestanden hadde opplyst deg om fordelene ved god ernæring og en balansert syrebase diett.

Det er egentlig bare en sykdom her i verden

Mikrobiologen og ernæringsspesialisten Robert O. Young sier at det er bare én sykdom – og det er en for høy syre balanse i kroppen gjennom næringsinntaket. Den mest opplagte funksjon som setter fokus på syre/base balansen er blodårenes kvalitet. Mennesker som spiser og drikker sterk syre baserte dietter utvikler tette blodårerer med tilhørende høyt blodtrykk. Som jeger har jeg tatt ut hjertet til mange dyr og sett på kvaliteten av deres hjerte og hoved blodårene. Jeg har aldri sett annet enn rene blodårer uten fett dannelse rundt hjertet – men så er nesten alle sammen også de som lever på en diett av gress og annet som er grønt. Det er en base diett. Om vi hadde spist mye mer grønnfor så hadde vi også hatt bedre hjerte og blodårer når vi blir eldre. Det er ikke bare blodårene det gjelder her. Også blodets kvalitet styres av syre/base balansen. Den bestemmer mengden med oksygen som transporteres i blodet til resten av kroppens celler.

Først og fremst bruker kroppen de fire base mineralene for å balansere ut et syre angrep. Disse er: Sink, Kalium, Kalsium og Magnesium. Dette systemet er så overordnet viktig for umiddelbar overlevelse, at kroppens lagre med disse mineralene forbrukes der de finnes for å nøytralisere blodet fra syre angrep.

Dersom disse mineralene er ikke tilstrekkelig tilstede, brukes fett som syre-nøytraliserende middel. Fett i denne sammenheng er veldig viktig for kroppen å ta vare på – for blodets skyld. Mennesker som spiser hovedsakelig en syrebasert diett og som forsøker å slanke seg har en umulig kamp foran seg. Kroppen vil holde på fett for alt i verden. Den må ha det for å rense blodet for syre. I det øyeblikket som blodet kommer opp i en tilstrekelig høy pH verdi, sammen med tilstrekkelig tilgang til de 4 nødvendig mineraler  – tør kroppen kvitte seg med fett. Så her ligger en god slanke tips.

Så var det blodets kvaliteter

Den gamle biologien er basert på arbeidet til Louis Pasteur fra sent på 1800-tallet. Denne helsemodellen er bygget på ideen om at sykdom kommer fra smittestoffer som invaderer kroppen fra utsiden. En langt mer moderne og ”Ny Biologi” modell for helse tilsier at helse er en følge av å ha høy kvalitet på blodet som strømmer i våre årer. Her er det mange elementer som spiller inn for å påvirke det forholdet: Tanker, følelser, mat, drikke, pust, mosjon, søvn, forurensning, stråling og utslipp av sure avfallsprodukter er alle viktige elementer i dette bildet.

Forskningen gjort av Robert O. Young gjør at han påstår at ”En overforsuret kropp er den eneste underliggende årsak til all sykdom.” Løsningen er da alltid å ”Alkaliser kroppen for å gi cellene energi.” Young kartlegger 7-stadier av forsurning når det gjelder kroppens miljø:

1.  Første stadium – lite energi – hud problemer

2.  Irritasjon for eks. allergier, mage-tarm systemet

3.  Katarr – slim som beskytter mot syren

4.  Betennelser – fibromyalgi, gikt

5.  Autoimmune sykdommer – lupus

6.  Sårdannelser – vev begynner å bli ødelagt

7.  Degenerasjon for eks, kreft, MS, osteporose

Når blodet lever i et miljø som er passe base, vil dens evne til å bære med seg mer oksygen øke. Det vil si at alle kropps celler for mer oksygen. Det finnes en økende antall uavhengige kreft forskere som mener at kreft er en fungus. Og en fungus må ha et surt miljø for å overleve. Denne forståelsen har igangsatt en rekke lokale behandlings metoder som handler om å påvirke kroppens miljø lokalt, eller globalt med syre reduksjons behandling. Denne behandlingsformen er sunt for hele kroppen, uansett.

Immunforsvaret – er den utarmet eller forsterket?

Tenk at kroppen har en hoved agenda og det er umiddelbar overlevelse. Blodet må holde en forhåndsprogrammert pH verdi. Dersom du forer kroppen med sur mat og drikke må resten av kroppens helseforsvar brukes for å transformere den sure næringen til riktig pH verdi. Det blir ingen energi igjen for å ivareta alle de andre oppgavene som immuneforsvaret har for seg. Dersom du forer kroppen med riktig pH verdi, og tilstrekkelig med næring, vi du spare kroppens blodsystemer fra å arbeide overtid. Energien går til å forsterke immunforsvaret. Ikke bare blir du mer fri for sykdom men også din energi kommer mer på topp.

Implikasjoner for tradisjonell medisinsk behandling

Det kan se ut som om vi har vært på feil spor – for det meste når det gjelder å ivareta vår beste helsemuligheter. Klassisk medisin vil gjerne ha oss til å forstå at kun medisin kan kurere sykdom. Mens en halolistisk tilnærming sier at sunnhet er direkte koblet til god ernæring, base/syre balanse og tilgang til nok rent godt vann. I dag er det en kreftforsknings industri som er mye større enn det antallet mennesker som diagnoses med kreft. Denne industrien påstår å være dedikert til å forløse kreft gåten og redde mennesker fra kreft sykdommen. Dersom det er tilfelle hvordan er det at store medisinske leverandører har som skjult agenda å gjøre kreft til en, ”Kronisk men håndterlig sykdom”.

American Medical Assosiation – Les The Rockerfeller Foundation – kjørte en regelrett innvisjon på Royal Raymond Reif etter det ble klart for dem at han faktisk hadde oppfunnet en rimelig og sikker kur for kreft. www.cancer-cure-that-worked.com

Hans kur var ikke orientert mot pH forståelse men mot elektrisk resonans slik at han kunne sprenge de syke cellene uten å skade de friske – med radiobølger og en super mikroskop som kunne studere levende kreft celler. Det er i senere tid gått hetse artikler mot alternativ kreft behandling i VG mens det aldri nevnes det store antallet dødsfall som følge av strålebehandling og cellegift. Så lenge vi har en presse som søker seg inn mot det etablerte, som viselig ikke har større interesser enn å tjene penger, vil vi forbli i mørkealderen når det gjelder hese også.

Tenk om det var så enkelt at vi skal se bort fra den næringsfattige kosten som tilbys oss fra ferdigprodusert mat. Om vi spiste en diett basert på 20% syre og 80% base ville vi ikke bare være slankere, penere og sunnere, vil ville heller ikke ha så mye sykdom å stri med.

Codex alimentarius som angivelig lanseres januar 2010 i Norge vil ta fra deg muligheten til å ha den form for dietten som kan sikre en basebalanse som gir helse. Hele forslaget kommer fra WHO som også har gitt oss indirekte Svine influensaen. Det ser ut som Rockefeller foundation har sine hender i alle prosjekter som hjelper til å fremme sykdom, vaksinering og en tidlig død. Mens pH paradigmaet ser ut ti å være den overordnet tilnærming til helse er Rockefeller foundation den mest overordnet tilnærming til elendighet. Codex har til hensikt å forby grønnsakshagen din og tilgang til næringsrike vitaminer og mineraler. Du trodde kanskje at du ikke levde i en så syk verden – der tok du i hvert fall feil. Om du vil ha et liv med god helse må du sloss for det og du må gå en helt annen vei enn den som myndighetene dine har foreslått for deg. For å vinne i denne kampen må du selv bli din egen ernærings konsulent. Det er ditt ansvar å vite hva de ulike valgene du gjør i forhold til mat og drikke gjør med din pH-verdi.

Mesteparten av det som tilbys av næring i butikker er surt

Veske er en viktig del av syre/base tilførslen du har til kroppen din. La oss først se på vann.  Om du kjøper vann i butikken er du tjent med å skaffe deg en pH-måler fra en butikk som selger akvarier og fisk. En pH tester er veldig grei og lett å bruke. Mine målinger på ferskvann viser at for eks, Imsdal vann holder på 7,5. Det er bra. Dersom du kjøper vann som er kullsyrebehandlet må du vite at pH verdien detter ned til 5,5. Cola kan være nede i 2,5. Er det rart at kalken fra tennene forsvinne  hos de som drikker mye Cola? Test springvannet hjemme for pH verdi. Hos meg er den ofte mellom 5,5 og 6,5. Det er for surt. Jeg har investert i et filtersystem som også kjører opp pH-verdien til opp til 9. Det vil si at jeg kompenserer for andre sure matvarer/drikke som jeg får i meg ellers. Jeg drikker gjerne 3 liter om dagen.

Alle drikker som inneholder alkohol er syre baserte. Det samme gjelder frukt juice og melk. Kokosnøtt vann er base.

Når det gjelder matstoffer er det meste av kjøtt syrebasert. Generelt er også fisk syrebasert. Sukkervarer, paste, ris, og pizza er syremat. Du er nødt til å bevege deg mot grønnsaksdisken for å få tak i basematen. Beklager! Basematen bør også spises rå om mulig. Ellers kaster du vekk mange verdifulle næringsstoffer.

 

Basemat/Syremat

Denne tilnærmingen til helse har mange litteratur kilder, kilder på Internett og filmer. Boken pH mirakelet er fortsatt tilgjengelig mener jeg. Den var tidligere gitt ut på Hilt & Hansteen – www.energica.no med ISBN 82-7413-591-1

Basemat

GRØNNSAKER OG SUKKERFATTIG FRUKT MED BASEDANNENDE VIRKNING: 

Hvetegress, Alfalfagress, Byggress, Skavgress, 
Hodesalat, Vårsalat, Spinat, Gressløk, Engsyre, Kinakål, Endiv, Løvetannblader, Valurt, 
Asparges Artiskokker, Bambusskudd, Erter, Sukkererter, Snittebønner, Hodekål, Rødkål, 
Løk, hvitløk, Brokkoli, Blomkål, Savoykål, Squash, Rabarbrastilker, Stangselleri 
Purre, Vårløk, Asparges, tomat, Advokado, reddik, 
Slangeagurk, Pepperrot, Gulrot, Rødbeter (rå), 
Lime, Sitron, Grapefrukt, Vannmelon, Kirsebær, Banan (umoden).

BASEDANNENDE KORNSORTER OG BELGFRUKTER:
 Soyabønner, Linser, Limabønner, Tofu, Soyamel.

BASEDANNENDE NØTTER, KJERNER OG FRØ: Mandler, Karvefrø, Fennikelfrø, Spisskarvefrø.

FETTSTOFFER (ferske kaldpressede oljer): 
Olivenolje, Agurkurtolje, Linfrøolje, Nattlysolje.

 

Syremat: Sukker av alle slag, 
Raffinerte og bearbeidede matvarer, enkelte karbohydrater som hvitt mel, polert ris, mais og poteter. 
Meieriprodukter, salt (kun Himalayasalt, RealSalt eller kryddersalt), mettet fett og andre usunne fettstoffer, kjøtt, inklusiv fugl og egg, alkohol, tobakk

Hva du blir tilbudt i matbutikken

Du vil bli veldig skuffet med en gang du går inn i butikker der du handler mat, etter å ha lest denne tilnærmingen til helse. Dine sjanser for å kunne komme hjem med en god balansert måltid er minimal.

Vi har blitt foret med reklame som tilsier at maten skal være sukkerfri – det vil si med giftig aspertam, og med smaksforsterkeren MSG, karbohydrater og ferdig behandlet mat. Kjøtt disken velter over med fristelser. Foran kassen passerer du all sukkermat som har gått opp i pris noe veldig den siste tiden. Ditt eneste håp er grønnsaksdisken. Grønnsaker som dyrkes for det globale markedet synes jeg smaker absolutt ingenting. Hvorfor det?

Fordi mesteparten av de gode næringsstoffene i jorden har blitt borte. Det brukes kunstig gjødsling i ellers næringsfattig gjord og på toppen av det for du aldri vite hva allting har vært sprøytet med underveis.

Hva kan en stakkers person gjøre?

Jeg har aldri betraktet meg selv som en med grønne fingere. I fjor forsøkte jeg for første gang å dra i gang en grønnsaks hage. Den ble fullstendig mislykket. Jeg endte opp med å dyrke ugress. Klok av erfaring tok jeg meg noe bedre tid og fikk hjelp til å legge 12 forskjellige senger med jord der jeg har lekaklosser rundt. Det virker som om snilene ikke liker å krabbe opp leka blokkene og jorden er dypt nok til å dyrke i. Med fersk harvet jord tilsatt kalk og hønsemøkk fikk jeg frem noen av de mest smaksfulle grønnsaker jeg har vært bort i. Tomatene mine smaker som godteri. Det gjør også gulrøttene. Jeg hadde squash i massevis, agurker, gresskar, jordbær, gulrøtter, poteter, krydder, bønner, stevia, med mer. Nå ønsker jeg meg et drivhus.

Innkjøp av næringsstoffer som hjelper pH balansen

Mens det varer kan jeg anbefale følgende nettsted for mer informasjon om supplementer.

www.innerlightinc.com

Jeg har ingen personlig investering i produkter eller vinklinger nevnt i denne artikkelen. Den er skrevet  av fri vilje uten forslag fra andre, for at du skal ha en bedre helse.

Norsk Ernærings råd og mattilsynet – hvor er de?

Stevia er en busk som vokser bl.a. i Norge. Den er nesten hundrede ganger mer søt enn sukker uten noen av de negative bivirkninger som kunstig tilsøtningsmidler har. Likevel er stevia forbudt som tilsøtningsstoff for salg. Det som er godkjent er bl.a. aspertame som har en tvilsom forhistorie når det gjelder sikkerhet. De ernærings rådene som leveres ut til det store flertallet er bygd på skjulte agendaer der nærings interesser skal heller beskyttes ti fordel for flertallet. Mennesket er det eneste art som drikker melk etter barndom og vi gjør deg helst fra andre dyr enn hverandre. Det viser seg at mange mennesker ikke har de rette enzymer som må til for å bryte melken ned til kalk. Vi blir rådet ti å bruke margarin for å forebygge hjertesykdom. De fleste aner ikke at margarin ble skapt for å gjøre små kyllinger feite på rekord tid.

Hvorfor blir vi ikke oppmuntret til å følge pH-paradigma for helse? Er de udugelig som fag mennesker eller er deres fag forurenset med avtaler som gir fordeler til industri interesser frem for oss mennesker? Forskjellene er så store at det gir grunn til å undres. Hva vil de med oss egentlig?

Personlige erfaringer med syre/basebalanse

Som innbitt kjøtt eter har jeg neppe vært i stand til å utvikle det nivået av basebalanse som hadde vært det beste for kroppen min. Du kan si at jeg ”jobber med saken”. Jo mer jeg blir bevisst hvordan disse enkle matrådene er de mest verdifulle, desto lettere er det å overbevise mine vaner om at jeg har det bedre på den grønne siden av matskålen. Det har ingenting med klimadiskusjonen å gjøre. Kroppen trives best med en balansert pH verdi. De gangene jeg har lykkes best med å få ned kroppens syre er å starte med en sitron faste i kombinasjon med organisk lønne tre sirup. Bruksanvisning og råvarer kan du få i helse kostbutikken. Etter 8 dager med denne fasten begynner min lyst på kjøtt til å forsvinne. Hele min smaksorganer endrer seg slik at det som før smakte godt er nå vondt og omvendt. Det er her en trenger å være for å lykkes som grønsaks etende. Ikke bare trenger du mindre mat i denne sammenheng, men regningen for mat synker betraktelig. Kiloene raser og energien stiger.

I USA har min far gått over til å spise bare ”Vegan” diett. Han drikker aldri alkohol og har en vannkilde som er veldig base. I en alder av 82 år er han fortsatt sunn og frisk og i hans fritid driver han med å bygge hus for de fattige i Michigan. Ingen 82-åring med syre diett hadde greid det

I mellom tiden er det syrematen som vi blir tilbudt. Mye av denne maten er også full av MSG, Aspertame i vitaminer og all drikke som har mindre kalorier enn det som er normalt. I mange land er også fluor (rotte gift) brukt i vannet, tannkrem og i lykkepiller – det er for å holde massene passive. Kvikksølv lanseres i vaksiner, moderne ”miljø” lamper, på toppen av det som allerede finnes i fisken. Med et surt miljø i blodet, har du ikke mange sjanser til å komme unna kløne til medisin fabrikantene. Det smarteste er å bli våken, om du vil bli opplagt, er et spørsmål om mat og drikke. Lykke til.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
85%
Opplysende
5%
Inne på noe
2%
Usikker
0%
Dårlig
8%
Om forfatter
Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” – 2008.

Kommentarer

138 kommentarer på "Frisk og sunn med riktig pH"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste