Bla i tag

tørstedød

Foto fra https://healthimpactnews.com/2022/destruction-of-food-begins-in-shanghai-with-fences-installed-to-keep-people-locked-down/

Skal innbyggerne sultes og tørstes ihjel, nå i Shanghai og Beijing?

En bevisst utryddelse? Først innelåst, siden henrettelse gjennom sult og tørst? Myndighetene i Shanghai bruker nå PCR-tester på mat. Tester maten positivt blir den ødelagt. Henry Makow skriver at tonn av mat blir ødelagt. Er dette en del av bevisst utrydding av befolkningen? Er dette skrittet før myndighetene stiller opp med våpen foran hver leilighet