Bla i tag

Sagan

Vitenskapen: Paradigmer, dogmer og skjulte direktiver

Thomas Kuhn vektla paradigmer og paradigmeskift i forståelsen av vitenskapens utvikling. Hvor korrekt er dette antikonspirative synet når det gjelder USA fra 1940-tallet og utover?

Hoagland & Bara (2009): Dark Mission, The Secret History of NASA

I boken til Hoagland & Bara (2009) antas NASAs dypeste agenda å være arkeologiske oppdagelser på Månen og Mars. Vi prøver å gå enda dypere. Bildet viser den berømte Cydonia-regionen på Mars med Ansiktet og D&M-pyramiden.