Bla i tag

martinus thomsen

Malt av Gilbert Williams, https://dk.pinterest.com/l051103/gilbert-williams/

Naturåndene; en parallell evolusjonslinje?

Skrevet av Rolf Kenneth Myhre Hva skjedde med naturåndene, som nisser og gnomer, alver og huldere? Tilhørte de bare fortidens og barn­­dommens fantasiverden; eller tilhører de et subtilt og fintvibrerende aspekt av virkeligheten som det moderne mennesket bare unntaksvis kan sanse? Denne artikkelen argumenterer for det siste, og at det ligger i vår fremtidige utvikling