Bla i tag

Humphries

Vaksineforsker Dr. Suzanne Humphries til Norge

Dr. Suzanne Humpries er lege og spesialist i indremedisin og nyresykdommer, og har mange års praksis i amerikansk sykehusmedisin. Som nyrespesialist gjorde hun etterhvert noen alarmerende observasjoner.