Bla i tag

genmanipulasjon

Advarer mot vaksineoptimisme, https://www.tv2.no/a/11784905/

Blodparasitter i korona-vaksinene?

Blodparasitter i korona-vaksinene? Har de parasitter i covidvaksinen? Parasitter som kommer inn gjennom injeksjon og sprer seg i muskler og blod? Se dette meget skjeldne video-opptak fra en medisinkonferanse i Nederland offentliggjort i april 2021. Kan det være blodparasitter som beveger seg? Mikroskopiske smådyr som kravler rundt og gjør seg fete? På andres bekostning? For