Bla i tag

Eskil Pedersen

Riksadvokat Tor-Aksel Busch bestyrer retts-Norge som en mafioso

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har styrt og manipulert vikige kriminalsaker i flere tiår. Det går en rød tråd av urent trav gjennom handlinger Busch har begått. Sporene etter gjerninger Busch har begått er ikke som etter en vaklevoren full sjømann, snarere opptrer Busch som en agent med instrukser fra skjult makt.

Lederskap: Roald Amundsen 1911 og Eskil Pedersen 2011

Det er nå 100 år siden polfareren Roald Amundsen og hans mannskap kom frem til Sydpolen. Det er lite hyggelige likheter mellom måten Amundsen håndterte en kritisk situasjon som kunne ha satt hele ekspedisjonen i fare og hvordan AUF-lederen Eskil Pedersen snudde ryggen til de som befant seg i livsfare på Utøya og i det