Bla i tag

dommerforsikring

Høyesterett og manglende dommerforsikringer

I juni i år fattet Høyesterett en kjennelse i den såkalte Flexiped-saken. Høyesterett fravek da det lovfestede kravet til at norske dommere må ha tegnet dommerforsikring, bl.a. for å sikre domstolenes uavhengighet.

Ondskap i forkledning – den farligste av alle

Trygghet, sikkerhet og rettferdighet er den farligste av alle symboler som ondskapen kler seg i.

Hvorfor dommerforsikring er viktig

Når samfunnene og faktisk hele verden går fra å være indiviorientert til å bli kollektivistisk som USSR og Nazi-Tyskland var så følger det med stor uro, og kan ende opp i ideologiske krigshandlinger, sterk motstand fra de individorienterte. Ingen bør bli forundret over dette. Det er nærmest en naturlov, det viser historien oss.