Bla i tag

Bechtel

Sightseeing i hemmelige underjordiske baser

I mer enn 50 år har det pågått omfattende og kostbare prosjekter under jorda - i største hemmelighet. Finansieringen har i stor grad skjedd som såkalte sorte prosjekter - black projects. Hvorfor kan det ikke være åpenhet rundt eksistensen av basene - også fra vestlige lands politikere og myndigheter? De underjordiske basene er til syvende

Bekjennelser fra en black ops etterretningsagent

Nyhetsspeilet bringer her en autentisk skildring; ”Confessions of a covert black ops agent” fra en tidligere agent i USAs hemmelige tjenester som kjenner de mørke makters herjinger utenfor USA fra innsiden. Grådighet og fullstendig forakt for menneskeliv utføres bak fasader som kalles ”nasjonal sikkerhet”, ”call of duty”, ”krig mot terror” og annet.