Jesus som leder for et ungdomsopprør.

Jesus – Den Ultimate Rebell

3.2K visninger
11 minutter lesetid
13

Jeg personlig tror ikke på Jesus som saktmodig og mild, men i stedet som en målbevisst og medfølende revolusjonær ~ en evolusjonær forløper for en tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet som også finnes i de dypest lag i hver enkelt av oss. Bare kirken som institusjon står i veien for denne felles medfødte forbindelsen og sjelsbestyrkende kunnskapen.

Dette bildet av den arresterte Jesus som en revolusjonær, etterligner stilen for den berømte plakaten av 1960-årenes rebell Che Guevara, ble produsert som en reklame plakat for å oppmuntre folk til å gå i kirken i påsken 1999.

For å oppdage den virkelige Jesus ~ må man først helt overgi seg til kjærligheten ~ for først da vil du få se gjennom hjertet, for først da vil du forstå at Jesus var den ultimate opprører ~ en evolusjonær forløper og talsperson for en tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet som ligger dypt i oss alle. En tilstand av bevissthet som han overga seg til og og som ble funnet i løpet av sine udokumenterte år 12-30 og trolig under hans reiser til India.

Det lyder fornuftig at Jesus som ungdom senset sin skjebne, og reiste andre steder i et forsøk på å ikke bare finne seg selv, men for å komme i synkronisitet med sin skjebne. Flere forfattere har hevdet å ha funnet bevis for eksistensen av manuskripter i India og Tibet som støtter troen på at Jesus var i India i løpet av denne tiden i hans liv. Noen hevder at Jesus levde livet til en buddhist og lærte buddhistiske idealer til sine disipler. I deres arbeid og fotspor følger også Oxford’s Barnett Hillman Streeter som er lært i det Nye Testamente, som fastslo i 1930 at den moralske læren til Buddha har fire bemerkelsesverdige likheter til Bergprekenen.

Så la oss si at Jesus, som mange av oss, opprinnelig var på jakt utenfor seg etter Gud og etter en mening med sitt liv, og mot slutten av de 18 årene innså at det han lette etter eksternt i verden det var istedenfor inni ham ~ som kjærlighet, en tilstand av sjels bevissthet og et himmelrike så dypt at det eksisterer utenfor tid og rom, og det ble å kalle ham til tjeneste.

Tenker vi oss videre at han kom hjem bevæpnet med denne brennende hjertefølte kunnskap og ivrig etter å dele denne sannhet med venner, naboer og disipler og da også tenke oss sjokket han fikk da han ble vitne til den dekadente romerske kulturen og den eksternaliserte verden som eksisterte på den tiden ~ som til slutt ble truet av hans læresetninger og opprør mot hans budskap om kjærlighet, indre frihet og individuell makt.

Det var vel noe sånt som i denne tempel scenen fra Jesus Christ, Superstar ~ 3 minutters video

http://youtu.be/5g77AcTbjFo

Det var på dette tidspunkt Jesus ble Jesus, den uortodokse revolusjonerende, spre sitt budskap om kjærlighet og berøre en kjærlig akkord [Kristusimpulsen] som aldri har blitt glemt fordi det også eksisterer i de dypeste lag i hver enkelt av oss, uansett hvor godt skjult det er under lag av følelser av uverdighet og manglende selvtillit.

I dag ville Jesus blitt betraktet ikke bare som en opprører, om ikke også en terrorist, og definitivt en trussel mot det etablerte og status quo ~ som han absolutt var for 2000 år siden.

Patheos.com publisert en anmeldelse av boken ‘Sacrilege: Finding Life in the Unorthodox Ways of Jesus’. Som en del av deres anmeldelse intervjuet de forfatteren, Hugh Halter. Her er et utdrag fra det intervjuet:

Du sier i boken at Jesus var “uten tvil, den mest passende helligbrøde av de revolusjonære gjennom tidene.” Hva mener du med dette?

Halter: “Enkelt sagt, så utfordret han alt hans samtidige holdt for å være hellig. Han beskyldte de religiøse ledere for å komme for sent til båten, fortalte dem at de ikke trengte templet eller kirkebaserte religiøse systemer eller de betalte profesjonelle prester, han gikk han imot deres Sabbath lover, og tilbrakte all sin tid med dem som de anså å være utenfor Guds nåde eller kjærlighet. Jeg tror at hvis han hoppet inn i verden i dag, ville det være nøyaktig den samme, og den første bølgen av folk han ville støte ville være evangeliske, mainstream, og katolske ledere i Kirken. “

Du er unektelig kritiske til moderne religiøs kultur, spesielt kirken. Hva tror du mangler i religiøse institusjoner i dag?

Halter: “Den mest fremtredende “mangel” er at vi har glemt at Jesus mener vi skal være som ham, ikke bare videreformidle opplysninger om ham. Da han fortalte sine opprinnelige disipler til å gå ut i verden og gjøre alle andre til disipler, så mente han faktisk at vi burde hjelpe folk til å leve slik han gjorde. Jeg er overbevist om at hvis vi levde som han gjorde, ville verden ikke bare ha en høy grad av respekt for vår bevegelse, men ville gjerne ønske å bli med oss. En bølge av blasfemiske disipler ville være et stort pust av frisk luft! “

Slik har Jesus blitt misbrukt og mistolket i tusenvis av år og blir fortsatt misforstått under kristendommens fane idag.

Som Michael Piazza forklarer i Frigjørende Ord ~ “Da kristendommen ble den offisielle religionen i riket kom den fra å være en undergrunns grasrotbevegelse som tok avstand fra krigen, klassedeling, og imperialisme, og utviklet seg til å bli medsammensvorne i å forsvare keiserens makt (som nå var en av dem) og imperiet.

Konstantin sammenkalt et råd av biskoper i 325 e.Kr. for å løse teologiske spørsmål hvor ulike deler av kirken deltok, og fundamentalismen ble født. Kirken produsert en trosbekjennelse som forandret for alltid hva det betydde “å være en kristen.”

I over 300 år hadde kristendommen vært en livsstil, en måte å leve på, en måte å være i verden og å behandle andre mennesker på. Etter kirkemøtet i Nikea ble kristendommen et sett med definerte oppfatninger som ble lakmustesten for hvem som var og ikke var en kristen. Disiplene gikk fra å være “Folk av Veien” til å være “Folk som trodde på en bestemt måte.”

Inntil dette tidspunktet hadde uavhengige samfunn av mennesker samlet seg for å dele en felles Vei og sine ressurser. Deres tro var enkelt: “Jesus er Herre”. Ved å hevde dette, definert de seg som de i imperiet som fulgte Veien til en jødisk rabbi, snarere enn å befeste sin lojalitet til keiseren først og fremst. Etter år 325 begynte biskopene å hevde sin autoritet over hva disse miljøene måtte tro. Det ble til og med økende eksempler på at dette samsvar blir pålagt med vold.

Jesu etterfølgere ble Kristus tilbedere som var gode borgere i imperiet og trofaste tilhengere til den offisielle religionen til keiseren. Kristendommen ble endret for alltid – eller kanskje tapt”.

Erstatt ordet keiseren med paven og du får dagens store bilde av hvordan kristendommen har blitt misbrukt, og med 80% av det amerikanske militæret som kristne ~ spørs det om vi ikke fortsatt kjemper korstog som mediene beskriver som primitive, fanatisk religiøse, hatefulle Midtøsten terrorister ~ når de i virkeligheten er våre brødre og søstre, som sliter for å overleve i ulovlig okkupert og økonomisk herjede land.

Så mye for kristendommen, la oss komme tilbake til Jesus ~ den ultimate opprøreren for Kjærlighet som fremdeles kaller oss fra dypt inne i oss til å åpne våre hjerter og finne Veien.

Det er min påstand at Jesus ikke døde for oss (i motsetning til den katolske kirke), men i stedet at han levde for oss, for han var virkelig en bestemt revolusjonær og en evolusjonær forløper for en tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet som også ligger dypt begravet i enhver av oss (Unified Field – ENhetsfeltet) ~ en tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet som eksisterer utenfor tid og rom, og er en i den, så er en i samme opplevelsen som i døden og nær døden opplevelser.

Som sådan, ble Jesus tilsynelatende erfart, etter at han døde, av dem nærmest ham fordi der var en dyp ubetinget kjærlighet og en tilstand av sjelsbevissthet som også eksisterte blant hans nærmeste tilhengere.

Dette er ikke uvanlig nå, men det var det absolutt for 2000 år siden.

Meningsmålinger har avdekket at nesten halvparten av alle amerikanere tror at de har vært i kontakt med noen som har dødd ~ vanligvis en død ektefelle eller søsken som de hadde en dyp kjærlig forbindelse til. Et annet viktig poeng i meningsmålingene var at den viktigste faktoren forbundet med å kontakte og oppleve de døde var en tro på en kjærlig Gud, snarere enn en fordømmende en.

I den forstand representerer Jesus overgangen fra en eksternalisert Gamle Testamente Gud med vrede og dom, til en internalisert Nye Testamente Gud av kjærlighet og altruisme.

Min egen mor viste seg for meg den natten hun plutselig og uventet døde i 1987 ~ 3000 mil unna. Ikke bare kunne hun fortelle meg hvor dypt hun elsket meg, men hun sa også at hun visste hva jeg visste ~ Allen, jeg vet, Allen, jeg vet ..

Jeg hadde sendt henne en kopi av min Unified Field teori noen uker før hennes død som best kan oppsummeres i denne setningen ~ Den grunnleggende underliggende og forenende kraft i universet er en psykisk energi følt som Kjærlighet og sjelsbevissthet (Unified Field) som ligger ikke bare utenfor tid og rom, men også under vår dypeste frykt og som vesentlige egenskap har den universelle trangen til å forene.

Så min mor virket for meg, mye som Jesus gjorde med sine tilhengere, og fortalte meg at hun nå var i samme tilstand av ubetinget kjærlighet og sjelbevissthet som jeg kaller Unified Field (ENhetsfelt), dermed ~ Allen, jeg vet, Allen, jeg vet ..

Gjorde ikke Jesus det samme når han viste seg for sine tilhengere etter hans død ~ for å bevise for dem at himmelriket var i dem?

Langfredag er dagen hvor kristne minnes korsfestelsen av Jesus Kristus, som 78% av alle amerikanere mener å være Guds sønn og som kom til jorden for å dø for våre synder.

I en meningsmåling i Newsweek (er Gud virkelig / april 2007) ~ tror 78% av amerikanerne at Jesus stod opp fra de døde, men åttifem prosent (85%) mener også at personen som er kjent gjennom historiene som Jesus faktisk gikk på jorden for 2000 år siden (Rasmussen Poll)

81% av amerikanerne sier de er kristne, som nå er verdens største tro ~ med 2 milliarder troende eller omtrent 33% av jordens befolkning. Newsweek avslører at 75% av dem sier at Jesus ble sendt til jorden for å frikjøpe menneskeheten for deres synder.

La oss korrigere noe. Jesus ble ikke sendt fra hvor som helst for Jesus var guddommelig menneskelig ~ ikke annerledes enn deg eller meg selv ved fødselen ~ og humanisering av Jesus er et viktig skritt på veien mot å ta ansvar for den sanne kjærligheten i dypet av hver enkelt av oss.

Som sådan, å humanisere den naturlige fødselen til Jesus, og å vise til det kjærlige forhold mellom Jesus og Maria Magdalena, dette humaniserer Jesus, tar ham ned av den utilgjengelige pidestallen den den katolske kirke og andre har satt ham på ~ og gjør ham til slutt tilgjengelig for hele verden gjennom kjærlighet og de nære forhold.

Som sådan plasserer det ham også blant kvinner (det guddommelige feminine), som symboliseres av Maria Magdalena, i sin rettmessige plass på Jesu høyre side ~ og sikkert på mer enn lik linje med menn.

Teilhard sa det vakkert ~ Den eneste riktige kjærligheten er mellom par som lidenskapen fører dem begge, den ene etter den andre, til en høyere besittelse av sitt vesen ….. En union, den sanne oppadvendte forening i ånden, som er fullbragt ved å etablere de elementene som dominerer deres egen fullkommenhet.

Vi har alle en personlig pakt med Jesus i vår evne til å ubetinget elske hverandre som han manifesterte kjærligheten i sitt liv. Det er mitt potensial til å elske, som Jesus elsket, som fyller meg med tro.

En gave jeg utnytter i mitt hjertesentrerte arbeid med mine klienter som bruker denne kjærligheten til å grave seg forbi deres uverdighet, deres skamfølelser, sin skyldfølelser og stengte hjerter, for å finne et fortapt og alene barn i seg selv som lengter etter å elske og bli elsket for hvem de egentlig er.

Min tro er ikke blindt basert på en bokstavelig tro i kirken, Bibelen, jomfrufødselen og oppstandelshistorien.

Men med aksept av The Unified Field (ENhetsfeltet) av kjærlighet og sjelsbevissthet, som eksisterer utenfor tid og rom ~ Bibelen, jomfrufødselen og oppstandelsehistorien antar dermed en symbolsk, og ikke en bokstavelig betydning.

For eksempel kunne ikke historien om oppstandelsen være symbolsk, basert på det faktum at Jesu kjærlighet aldri kan dø og er i sjelsdypet innenfor hver og en av oss?

Det er derfor vi aldri har glemt ham som jeg aldri har glemt bestefar som også betingelsesløst elsket meg.

Jomfrufødsel kan være symbolsk for det faktum at hver enkelt av oss kom fra og er født hit av denne tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet ~ uansett om vi var ønskede barn eller ikke.

For eksempel vet jeg at jeg ikke var ønsket av moren min ~ men jeg vet også at jeg ønsket å være her fordi mitt hjerte er åpent og jeg er i sync med skjebnen min.

Det finnes ikke noe slikt som en stygg sjel ~ men det er mange lemlestede og sårede personer. Jeg opplever oppstandelser hver eneste dag som en hjertesentrert psykoterapeut og spesielt med veteraner med PTSD ~ når de gjenoppstår fra sitt selvpåførte kokonger av frykt og selvhat og gjenvinner sin opprinnelige kjærlighet, glede, formål og sitt autentisk selv. Se denne arikkel

Den kontroversielle katolske teologen Hans Kung sier i sin tankevekkende bok ‘On Being A Christian’ (Om Å Være En Kristen) at det har bidratt til å demytologisere Bibelen å forsøke å gjenoppdage den sanne Jesus:

“Stikk istrid med alle tendenser til gudommeligjøre Jesus, må det hele tiden understrekes i dag at han var helt og fullstendig menneske med alle konsekvenser av dette (kapasitet for lidelse, frykt, ensomhet, usikkerhet, fristelser, tvil, muligheten for feil). Ikke bare menneske, men sant menneske. “

Jesus var den ultimate opprører for Kjærlighet, en definitiv trussel mot det etablerte, og de drepte til slutt budbringeren akkurat som vi gjorde med Gandhi og Martin Luther King Jr.

For de av dere som venter på Jesu gjenkomst vil jeg be dere se innover, for det er der han er, bosatt i vår dypeste tilbøyelighet til å forene oss med hverandre og elske hverandre ~ og vi har alle en rolle å spille i denne kjærlige plan.

Jesus var ikke bare en opprører. Han var den ultimate opprører. Og hans rop: “Følg meg“, er mer radikalt enn det kan synest som, fordi hva han egentlig mente var å gå innover, åpne ditt hjerte, finn og ta turen på Veien til hjertet ditt.

Derfor, i vårt nåværende søk og famling etter våre røtter og begynnelser ~ vil vi til slutt redde Jesus fra kirken, de som ikke kan nå den pidestallen de har satt ham på, og oppdager Jesus (det sanne Humane Mennesket) og til slutt innse at Kristus er den kjærlighet som er dypest kjerne i hver enkelt av oss.

En kjærlighet som ikke er der bare for å bli funnet, men i stedet ligger dypest i oss for å være fullt ut erfart og bejublet ~ som denne korte videoen av et sørafrikansk ungdomskor, innspilt live i Cape Town i juni 2010, viser tydelig. Video / 3 Minutter

Når du vandrer i kjærlighet, vandrer du med Jesus, Buddha, Muhammed, Gandhi, King og alle de andre store sjeler som engang vandret planeten vår ~ God påske.

Kilde

http://www.veteranstoday.com/2012/04/01/jesus-the-ultimate-rebel/

Allen L Roland

Jeg er en tvilling som ble født i Boston, Massachusetts, overlevde en dysfunksjonell familie, forfulgte og levde ut mine drømmer, inkludert å bli en Navy jagerpilot, finne meg selv for fullt ved å åpne mitt hjerte, skrive tre bøker, oppdra fire barn ~ og jeg lever fremdeles ut min ultimate drøm ved å gjøre en forskjell fra et sted med kjærlighet, feiring og stå til tjeneste. Min Ph.D avhandling THE UNIFIED FIELD (Enhetsfeltet) ble valgt ut av Common Boundary og Noetic Science Institute, i sin 1998 nasjonale avhandlings konkurranse, som en av de tre av verdens beste finalister for å kombinere spiritualitet og psykologi. Mitt pågående hjertesentrerte arbeid som psykoterapeut med veteraner med PTSD, er dette den mest tilfredsstillende jobben i mitt liv. Mitt elektronisk nyhetsbrev, artikler og radiosendinger er forpliktet til sannheten ~ slik jeg ser det ~ for bare sannheten er revolusjonerende.

Om forfatteren: Allen L Roland er en Freelance Alternative Press Online spaltist. Han er også en praktiserende psykoterapeut, forfatter og foreleser som også deler daglige politisk og sosial kommentararer på sitt nettsted AllenRoland.com. Han har også vært gjestevertskap for Truthtalk, et nasjonalt radio show som sendes månedlig. Han er tilgjengelig for kommentarer, intervjuer, foredrag og private konsultasjoner via e-post på allen@allenroland.com.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

13 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Noen skrev i en kommentar her inne i NySp at den norske kirke er bemannet med 1/3 frimurere, 1/3 satanister, som i hovedsak er noe av det samme, og 1/3 vet-ikke, som jeg kvalifisert kan si tilhører samme som to først nevnte genre fordi ingen av mine relativt mange e-poster til de, som inneholder beviser på satanistisk agenda i den norske kirke og forespørsler om årsaker, har blitt seriøst besvart, og ingen innen den norske kirke har gått ut mot bl.a. Norges deltakelse i massakre på barn og andre i andre land, som Irak, Libya, Syria og Afghanistan, heller ei imot terroristene i fhi, legemiddelverket, staten og helsevesenet med fler bak svinesprøyta som har forårsaket mange permanent syke barn, hovedsaklig narkolepsi, heller ei forsvart de fattige som besøker vårt land som eksempelvis romfolket, heller ei forsvart de som det såkalte barnevernet, med bl.a. stay behind, har utført og kontinuerlig utfører overgrep imot. Den norske kirke er per dags dato beviselig en institusjon som har misbrukt tillitten den fikk av det norske folk underveis som skulle være dens fundament, The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

Et grelt og tydelig eksempel, “et foredrag med dialog”, les tull og tåkeprat, som åpenbart er levert av noen som ikke tar hensyn til det som står i Bibelen, enten pga komplett inkompetanse eller planlagt promotering av satanistisk new age som er vanlig for bl.a. jesuitter

Hva kan kristne og nyåndelige lære av hverandre? http://www.magasinetvisjon.no/no/artikler/filosofi_+_livssyn/Hva+kan+kristne+og+ny%C3%A5ndelige+l%C3%A6re+av+hverandre%3F.9UFRrS0N.ips

Sitat:

+{

Hva er egentlig nyåndelighet, alternativ og holistisk spiritualitet? Og hvordan forholder dette seg til klassisk kristen mystikk og ”kjetterbevegelser” som gnostikerne og katarene? Hva er sammenhengen med andre strømninger som gjør seg gjeldende i vårt senmoderne samfunnet?
Forfatter: Øyvind Solum. Publisert: 13.08.2012

Denne artikkelen er basert på foredrag holdt på Utstein Kloster på et seminar i regi av Stavanger bispedømmeråd, og inkluderte dialog med blant annet biskop Erling Pettersen.

All åndelighet og religiøsitet, enten den oppfattes som mainstream og tradisjonell eller ny og alternativ, inneholder ofte tilsynelatende motsatte impulser. Dette gjelder ikke bare innen de store religiøse strømningene, men det gjelder også små åndelige fellesskap, og for den sakens skyld vil det kunne gjelde i en og samme person.

De færreste av oss er som Padre Pio, Frans fra Assisi, Johannes av Korset, Teresa av Avila eller andre som har vist at en åndelig vei slett ikke behøver å være en konform vei. De fleste troende søker oftere trygghet, fellesskap og et håp om lettelse av sine byrder. Når de ber til Gud eller eventuelt gjør sine åndelige øvelser, håper de på å bli tatt vare på av Gud, slippe det som plager dem, og helst føle seg lykkeligere. Jeg antar det gjelder det store flertall av både konvensjonelt religiøse og såkalt alternativt åndelige, og det behøver ikke være noe galt i det. Mennesker flest ønsker seg trygghet og et lettere liv, og det er et legitimt ønske.

Men er det åndelig? Det kommer vel helt an på hva vi mener med det, og det er sikkert riktigere å si at det finnes veldig mange ulike åndelige behov og uttrykk. Men hvis vi for enkelhetens skyld holder fast ved at dette peker i motsatt retning, så kan vi si at det finnes selvopptatt åndelighet og det finnes selvoverskridende åndelighet – selv om ett og samme menneske eller tradisjon kan være bærere av begge tilbøyeligheter.

..

}+

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8133 * *AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1755&start=1#M8162 * The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1 * Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1 * The New Age Infiltration of the Truth Movement Final Cut http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1407&start=1#M3721 * Gods of the New Age – Mind-Control Cults http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8256

Google { new age kontra evangeliet marshall https://www.google.no/search?q=new+age+kontra+evangeliet+marshall } * Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=151#M7897

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

Partystemning
For mange er fest mest mulig alkohol og frie tøyler. Gjerne også kreativ tolkning av lovverk og moral. Jeg for min del synes Bibelens beskrivelse av fest og feiring langt er å foretrekke!

Ikke bare disker Gud opp med “et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin”. Han tar det et godt steg videre, og det er det som er kjernen i festen Gud tilbyr! “Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.” Det er party det! Jes 25, 6-8.

Med vennlig hilsen

Knut Nåtedal
Nettprest

For et par uke siden annonserte nettprestene at det var slutt for deres bidrag for ” Dagens betraktning “, men så ser vi at disse ” nettprestene ” kjører på alikevel. Nå forstår jeg hvorfor kirken og staten skulle skilles. For at staten skal kunne drive med overvåkning på kristne på nettet.

” Dagens betraktning ” er forsåvitt helt det samme som i går. Ser ikke noe forskjell på teksten og illustrasjonsbildet, noe aldri skjedde med de rette nettprestene. ” Nettpresten ” Knut Nåtedal arbeider i PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) for å bedømme hans ” Tekst for dagen “.

Maanebarnet
Abonnent
11 år siden
o
o
Abonnent
12 år siden

Jesus er et metaforisk konsept. Det handler lite om tro slik instutisjonene og patrikatene dogmatisk har overført undertrykkende moral for å manipulere sine undersåtter til sin egen fordel. = tradisjon
At noen var så frekke å konseptualisere ideen om likeverd og kjærlighet inn i en mutert form for religion, har gitt menneskeheten en enorm negativ belasting. Dog sett fra et historisk ståsted, er det logisk til en viss grad. Kombinert med GT´s psykopatiske naturforståelse blir konseptet Jesus forgiftet. Jesus-komplekset beskriver et steg i et menneskets bevissthetsevolusjon. Jesus er et symbol på et stadie der man faktisk begynner å oppdage sammenhengen mellom sjel og materie, i en språklig og erfart kontekst. Når man begynner å kunne tilgi seg selv for sin tidligere uvitenhet, og aksepterer de primale implusenes kraft, og i denne overgangsfasen (hvis/om man (kan) komme dit) så må man konfronteres med seg selv(et) = metaforisk kalt Jesus.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  o
12 år siden

Mennesket forstår ikke en døyt av skaperverket, logisk sett har begrenset forståelse, og ikke meninga at det skal heller, så hvorfor strebe etter uendeligheten når man kan være og er lykkelig som liten :) Vi er skapt for og henvist til å leve i og med dét med de åpenbart begrensede evner vi har fått og får tildelt

Relatert sitat fra en debatt inklusive liten korreksjon av kontekst:

+{

Takk til alle for en god og informativ debatt. En realitet jeg ser er at mennesket alltid kun vil se og forstå en uendelig liten del av Gud’s skaperverk, uendelig liten fordi skaperverket er uendelig stort, og det samme forholdet gjelder menneskets persepsjon av spiritualitet, sjel, alltid kun en uendelig liten del av skaperverket. Av dette følger at mennesket er skapt til å leve i en begrenset virkelighet, virkelighetsoppfatning, verden, som mennesket har gjort, gjør idag og som alltid vil være begrenset uansett spirituell utvikling og hvordan vi velger å definere denne. Av dette følger også at vi alltid vil være avhengige av og underordnet skaperen, Gud, bl.a. gjennom hans sønn Jesus Kristus, og således henvist til å følge Gud’s Lov, den Lov som gjelder i og for hans skaperverk

Frimurerne, og tilsvarende maktstrukturer, fra en eller annen grad og oppover varierende fra organisasjon til organisasjon, er kjent for å tilordne seg makt og jordisk gods vha løgnen, lucifers, satans, strategi, som også er fundamentet i deres bruk av hegelian dialectic, derav følger bl.a. alle kriger og stridsmål. Når mennesket fokuserer på å tilordne seg makt og jordisk gods på andres bekostning, baserer også de seg på en løgn, livets løgn, livsløgnen, og dette er beskrevet av Jesus i Bibelen. Loven om tiltrekning, ifall den kan defineres og er definert, er underordnet Gud’s Lov og uendelige makt, er kun en uendelig liten del av denne, som alt annet mennesket rår med og over, bl.a. Gud’s Lov angående forholdet mellom sannhet og løgn, hhv bruk og misbruk, og dette går også frem av Jesu’ ord i Bibelen

Angående Kabbalah, konferer med Doreen Dotan og se hennes presentasjoner, sannsynligvis noe å hente for bedre forståelse, har imidlertid ikke gått særlig mye inn i dette selv

Litt snacks for påska,
10 Great Quotes from Jesus of Nazareth + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1#M8172

}+

Forklar gjerne hvorfor tilstanden på kloden er på randen av kollaps i disse dager, som så mange ganger før, bl.a. fugl Fønix syndromet, og hvordan menneskets evner, eller åpenbare mangel på sådanne, ikke har strukket til for å forbedre forholdene og unngå den negative tilstanden

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Problemet med en slik artikkel er at man er like skrudd i forhold til Jesus etter å ha lest artikkelen som å høre på den versjon kirka prediker. Jesus kan ikke finnes eller identifiseres ved hjelp av det som fremkommer i denne emosjons artikkel.
Jesus var ikke en peace and love flower power hjerte guru, men en mester av bevissthetens dynamiske lover og åpenbarer av alle menneskers iboende frigjørende potensialer.. Han var heller ikke religøs eller en åndssnobb.
Han sa igjen og igjen: “Matthew 6:33 Take no thought for your life.” – “Luke 17:21 The Kingdom of God is within you” – “Matthew 6:33 Seek first the Kingdom of God.” – “Matthew 6:22 If your eye be single your body will fill with light.” – “John 21:6 6. And Jesus said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and you shall find.” – “Matthew 6:22. The light of the body is the eye: if therefore your eye be single, your whole body shall be full of light.” – “Genesis 32:30. And Jacob called the name of the place Peniel(pineal): for I have seen God face to face, and my life is preserved.”
Dette er mytologiske tekster som reflekterer en dyp vitenskap om kroppens bevissthetsanatomi. Jesus kom for å lære oss hvordan vi kan hjelpe hverandre og fri oss fra vanedannende mønster til opplyst Guddom.

Your Computer Is Programmed
http://tinyurl.com/buo8ost

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
12 år siden

John 3:5-8 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3%3A5-8&version=NIV 5 Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. 6 Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. 7 You should not be surprised at my saying, ‘You must be born again.’ 8 The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.”

1 John 4:1-3 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A1-3&version=NIV 1 Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 2 This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, 3 but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.

New age tilhengere mener at mennesker kan bli guder. Hvordan mistet de bakkekontakten så totalt og relativt langvarig? Her i egnen klarer under halvparten å bevare samboerforhold og ekteskap. Halvparten av legene på det lokale legesenteret går på blodtrykksregulerende medisiner. Noen av landets tilsynelatende fremste, såkalte, psykologer produserer rapporter som i realiteten sier at Anders Behring Breivik ikke er i stand til å knytte skolissene sine. Gud skapte og skaper alt liv og miljø, og mennesket klarer knapt å lage en godt fungerende protese. Vennligst si fra hvis noen ser guddommelige forbedringer av disse forholdene. Det begynner å haste, for the new age starter vél i 2012, gjør den ikke? På forhånd takk, og forøvrig god påske. “Ingen mennesker klarer å lage en levende celle, og i vår kropp fungerer 50 til 75 trillioner perfekt sammen.” – Otto Pilot

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/thrive-the-movie/#comment-83766

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Religion and Scary People
http://tinyurl.com/cbqc9wk

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
12 år siden

Litt relatert lektyre med mer til ettertanke og for påska, første ti sitater referert som “10 Great Quotes from Jesus of Nazareth”

Matthew 5:43-47 (New International Version) Love for Enemies http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%205:43-47&version=NIV 43 “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ 44 But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, 45 that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 46 If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? 47 And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that?

Matthew 6:34 (New International Version) Don’t Worry About The Future http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%206:34&version=NIV 34 Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.

Matthew 7:12 (New International Version) How To Treat Others http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%207:12&version=NIV 12 So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.

Matthew 22:36-40 (New International Version) The Most Important Commandment http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2022:36-40&version=NIV 36 “Teacher, which is the greatest commandment in the Law?” 37 Jesus replied: “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ 38 This is the first and greatest commandment. 39 And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’ 40 All the Law and the Prophets hang on these two commandments.”

Mark 10:42-45 (New International Version) Spiritual Greatness http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%2010:42-45&version=NIV 42 Jesus called them together and said, “You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. 43 Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, 44 and whoever wants to be first must be slave of all. 45 For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

Mark 8:34-38 (New International Version) Gaining The World, Losing Your Soul http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%208:34-38&version=NIV 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. 35 For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. 36 What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? 37 Or what can anyone give in exchange for their soul? 38 If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father’s glory with the holy angels.”

John 18:36 (New International Version) The Kingdom Of God Is Not Physical http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2018:36&version=NIV 36 Jesus said, “My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place.”

John 3:16-17 (New International Version) God Loves Everyone http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%203:16-17&version=NIV 16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.

Luke 11:9-10 (New International Version) Ask, Seek, Knock http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2011:9-10&version=NIV 9 “So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. 10 For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

Matthew 26:63-64 (New International Version) His Claim To Be God http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2026:63-64&version=NIV 63 But Jesus remained silent. The high priest said to him, “I charge you under oath by the living God: Tell us if you are the Messiah, the Son of God.” 64 “You have said so,” Jesus replied. “But I say to all of you: From now on you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven.”
.
Jesus Of Nazareth Quotes

Jesus of Nazareth + http://www.youtube.com/watch?v=OYVlZK8eE-Q&list=PLB89490ACAE2F1EFA&feature=plpp_play_all

*AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/anbefales-a-se-pa-internett/comment-page-2/#comment-84108

lew
lew
Abonnent
12 år siden

Einar Gelius har en kronik i dagens vg.no http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10049644 som omhandler samme tema. Pussig sammentreff eller ikke :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  lew
12 år siden

1 Corinthians 15:2-5 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%2015:2-5&version=NIV 1 2 By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. 3 For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, 4 that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, 5 and that he appeared to Cephas, and then to the Twelve.

*AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/anbefales-a-se-pa-internett/comment-page-2/#comment-84108

Lilje
Lilje
Abonnent
12 år siden

Minnes en gammel Zen historie, om en løve som ble oppdratt av sauer og som trodde han var en sau til en gammel løve fanget ham og tok ham til en dam, der han viste ham sin egen refleksjon. Mange av oss er slik løve – det bildet vi har av oss selv kommer ikke fra vår egen direkte erfaring, men fra andres oppfatninger. En “personlighet” påtvunget utenfra erstatter individualitet som kunne ha vokst fra. Vi blir bare enda en sau i flokken, ute av stand til å bevege seg fritt og ubevisst av vår egen sanne identitet. Det er på tide å ta en titt på din egen refleksjon i dammen, og gjør et trekk for å bryte ut av hva du har vært betinget av andre å tro om deg selv. Dans, løpe, jogge, gjøre vrøvl – alt som er nødvendig for å vekke sovende løve innenfor.

Jesus sa : Hvem er min far, og hvem er min mor ; og så la han i vei.

Med mindre du slipper din personlighet vil du ikke kunne finne din individualitet. Individualitet er gitt ved eksistens; personlighet er pålagt av samfunnet. Personlighet er sosial bekvemmelighet. Samfunnet kan ikke tolerere individualitet, fordi individualitet ikke vil følge som en sau. Individualitet bærer løvens kvaliteter, løven flytter alene. Sauene er alltid i folkemengden, i håp om at det å være i folkemengden vil føle koselig. Å være i mengden gir en følelse av beskyttelse. Hvis noen angriper, er det all mulighet i en folkemengde for å redde deg selv. Men alene? – Bare løven går alene.

Hver enkelt av dere er født en løve, men samfunnet kondisjonerer deg, programmerer hjernen din, vil gjøre deg til en sau. Det gir deg en personlighet, en koselig personlighet, hyggelig, veldig praktisk, veldig lydig. Samfunnet ønsker slaver, ikke folk som er helt dedikert til frihet. Samfunnet ønsker slaver fordi alle særinteresser ønsker lydighet.
-osho-

Jesus var en løve.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Lilje
9 år siden

Jesus Kristus kom som Guds offer LAM. Men Han kom også for å starte noe nytt: Den nye pakt som er sååå mye bedre enn pakten som Moses kom med.

Den 3-enige Gud gjør alltid noe nytt. Om ikke lenge skal en 1000 års periode med FRED på jorda starte opp. Men først skal verden få se brudens bortrykkelse, trengselstiden, Antikrist og Armageddon.

Apostelen Johannes var øyenvitne til alt sammen. Han var en av de få som sto ved Golgata kors og så Herrens lidelse og død. Johannes skrev selv ned sitt evangelium på gresk:

http://wp.me/p3uvTQ-96

Den 3-enige Gud har bevart sitt Ord for oss som lever idag.
Søk Jesus Kristus mens det er nådens tid.

« Forrige artikkel

Myndighetene genmanipulerer den menneskelige organisme

Neste artikkel »

Tanker om Feminist Bevegelsen – Hvorfor jeg ikke klapper med

13
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x