Hva er falsk flagg-terror

13K visninger
14 minutter lesetid
245

I min siste artikkel om gutten som prøvde å bruke eksplosiver på et fly utenfor Detroit, bruker jeg fritt begrepet “falsk flagg”-terror. Det er ikke sikkert at alle vet hva det betyr. Her har du en forklaring på hva falsk flagg-terror er.

Jeg tror det er viktig, særlig for en nykommer til denne type informasjon, at begrepet blir tydeliggjort og satt inn i historisk sammenheng. En artikkel på Prisonplanet gjør dette på en ryddig måte. Dersom du går til denne kilden vil du også kunne bruke linkene til dokumentasjon bak det som ellers kan virke som påstander. Jeg legger til en del etter slutten av artikkelen fra Prisonplanet – husk at den er skrevet for et amerikansk publikum.

Kilde: www.prisonplanet.com

Burde vi ikke i det minste stille spørsmål?

Washingtons blogg – tirsdag, 5. januar, 2010

Gitt at Cheney sannsynligvis i det minste er delvis ansvarlig for å skape terrorproblemet i Yemen…

Og at en av verdens mest dekorerte soldater gjennom historien sier at ”krig er organisert kriminalitet”…

Gitt at FBI agenter og CIA overvåkningsansatte, grunnlovsekspert professor Jonathan Turley, Time Magazine, Keith Olbermann og Washingtom Post alle har sagt at U.S. regjeringsansatte ”prøver å skape en fryktstemning der den amerikanske befolkningen ville gi dem mer makt”…

Og at ”sannheten er krigens første offer”…

Og at frykt for terror gjør folk stupide…

Er det ikke i det minste verd å stille spørsmål ved om vi kan være sikre på at vi ikke har med falsk flagg terrorisme å gjøre?

Falsk hva?

”Falsk flagg” terror er definert slik at det er en regjering som går til angrep på sitt eget folk, for så å bebreide andre i den hensikt å rettferdiggjøre  krig mot de menneskene som regjeringen peker på som skyldige. Eller som Wikipedia definerer begrepet:

“Falsk flagg operasjoner er hemmelige operasjoner som styres av regjeringer, bedrifter eller andre organisasjoner, som er beregnet på å se ut som om de er gjennomført av andre. Navnet kommer fra militærkonseptet ” å bruke falsk flagg”; det vil si at man bruker flagget til et annet land enn sitt eget. Falsk flagg operasjoner er ikke begrenset til krig og antiopprør operasjoner, men har blitt brukt i fredstid; for eksempel under strategien med å skape spenning i Italia.

Begrepet kommer fra gamle dager med treskip, der et skip ville heise flagget til sin motstander før det gikk til angrep på et annet av sine egne skip. Fordi fiendens flagg, og ikke flagget til den angripende nasjonen brukes, kalles det et  ‘falsk flagg’ angrep.”

Russiske KGB gjennomførte antakelig en bølge av bombeangrep i Russland for å rettferdiggjøre krigen mot Chechnya og for å plassere Vladimir Putin i maktposisjon. Selv muslimske regjeringer ser ut til å spille dette spillet. For eksempel, den velrespekterte tidligere presidenten fra Indonesia sa at regjeringen spilte en rolle i bombingene på Bali. ”Den letteste måten å kontrollere befolkningen på, er gjennom å gjennomføre terrorhandlinger. De vil kreve beskyttende lover dersom deres personlig trygghet er truet”. – Josef Stalin.
Det er logisk å anta at selv om andre land har gjennomført falsk flagg angrep (særlig slike horrible styringsmakter som nazistene og Josef Stalin), har USA aldri gjort noe slik. Men Al-Qaeda er annerledes, vil du kanskje si, ”Men Al-Qaeda er annerledes – mektig, organisert og ute etter å ta oss”, riktig?

Kanskje, men ta en titt på denne artikkelen fra Los Angeles Times, som gjennomgår en BBC dokumentar som heter ”The Power of  Nightmares” (“Makten i mareritt”) som viser at truselen fra Al Qaeda har blitt veldig overdimensjonert. Og en tidligere National Security Adviser fortalte Senatet at terrorkrigen er ”en mytisk historisk skapning”. Og visste du at FBI hadde kommet seg inn til en terrorcelle som gjennomførte terrorangrepet på World Trade Center i 1993, men  i siste minutt avlyste planen om å la infiltratøren bytte ut virkelig eksplosiver med jukse eksplosiver. Dette var mot infiltratørens sterke ønsker. Og har du hørt at anthrax (miltbrann) angrepene – som var sendt sammen med notater angivelig skrevet av islamske terrorister – brukte en våpengrad miltbranntype fra Fort Detrick militære base? Faktisk sier eksperter i biovåpen at angrepet kan ha vært en CIA øvelse som ”gikk galt”.

Det er også interessant at bare kongressmedlemmer som var nøkkeldemokrater fikk miltbrann i posten. Og at angrepene skjedde en uke forut for at loven som begrenser amerikanske friheter – The Patriot Act – skulle stemmes over. Det ville ha skremt dem tilstrekkelig til å stemme ja til loven uten engang å ha lest  den. Det kunne vært en tilfeldighet at ansatte hos Det hvite hus begynte å ta antimiltbrannmedisiner forut for at miltbrann angrepene skjedde. En tidligere National Security Adviser fortalte Senatet at en terrorhandling kanskje ville  bli gjennomført i USA og at Iran ville få skylden for å rettferdiggjøre  en krig mot Iran.

Falsk flagg-historikk

Det finnes mange eksempler på falsk flagg angrep opp gjennom historien. For eksempel er det godt kjent at nazistene i Operasjon Himmler, forfalsket angrep på sine egne folk og ressurser som de ga de polske skylden for. Nå er det også overbevisende argumentert, blant annet på History Channel film at nazistene satte fyr på sin egen regjeringsbygning. Brannen var hendelsen som rettferdiggjorde at Hitler kunne gripe makten og begrense friheter i Tyskland. Også pussig nok kalt ”Heimland Sicherheit”.

Den tyrkiske regjeringen har blitt tatt på fersken med å bombe sine egne og gi skylden til en gruppe opprørere for å rettferdiggjøre strengere behandling av disse.

Dette låter som galskap, ikke sant? Du har aldri hørt om ”falsk flagg terror”, der en regjering går til angrep på sine egne folk og gir skylden til andre for å rettferdiggjøre sine mål, riktig? Og du er kritisk til uttalelsene som er skrevet over?

Vær så snill, ta en titt på disse historiske sitatene:

  • ”Dette og ingen andre er roten fra hvor tyrannen skapes; når han først ser ut til å være den som beskytter.” – Plato
  • ”Dersom tyranni og undertrykkelse kommer til dette landet, vil det komme i skikkelsen av å sloss mot en fremmed fiende.” – US President James Madison
  • ”Terror er det beste politiske våpen, for ingenting driver mennesker mer merkbart enn trusselen av døden uten varsel.” – Adolph Hitler
  • ”Selvfølgelig ønsker ikke befolkningen krig … Tross alt er det lederne av landet som bestemmer, og det er alltid en enkel sak å dra dem inn, om det er et demokrati, fascistisk diktatur, parlamentarisme eller kommunist diktatur… stemme eller ingen stemme, befolkningen kan alltid overbevises til å gjøre det lederne ønsker. Det er enkelt. Alt du trenger å fortelle de er at de blir angrepet og fordømme de som snakker om fred, for å mangle patriotisme.” Hermann Goering, Nazi leder.

Enda er det amerikanere som fornekter for at USA kan drive med falsk flagg terror. Vel, som dokumentert i New York Times, iranere som arbeidet for CIA på 50-tallet poserte som kommunister og gjennomførte bombeangrep i Iran for å få landets opinion vendt mot sin demokratisk valgte president. Og som en tidligere italiensk statsminister bekrefter, så gjennomførte en italiensk dommer og den tidligere sjefen for ”counterintelligence”, gjennom NATO med hjelp av Pentagon og CIA, terrorbombeangrep i Italia og ga kommunistene skylden for å oppnå støtte for regjeringer i Europa i deres kamp mot kommunisme. Som en deltaker i dette tidligere hemmelige programmet uttalte:

”Du måtte angripe sivile, mennesker, kvinner, barn, uskyldige mennesker, mennesker som var fjerne for ethvert politisk spill. Grunnen var ganske enkel. De skulle tvinge disse menneskene, italienske borgere, til å henvende seg til staten og be om enda større trygghet.”

Nylig offentliggjorte tidligere hemmelige dokumenter viser hvordan den amerikanske Joint Chiefs of Staff  på 60-tallet gikk inn for å undertegne en plan for å sprenge amerikanske fly ved å bruke en ferdig utklekket plan for å ta et sivilt fly med militært personell om bord, lande på en militær flyplass samtidig som et annet fly malt med samme farger tok av – en drone som skulle sprenges utenfor Cuba ved radiostyring. De skulle videre begå terror på amerikansk jord og si at cubanere gjorde det – for å rettferdiggjøre invasjon av Cuba.

Også den tidligere direktøren av ”National Security Agency” sier, ”I alle fall har USA lenge brukt terrorisme. I 78-79 forsøkte Senatet å gjennomføre en lov mot internasjonal terror – i hver utgave de produserte, sa advokatene at USA ville bli en lovbryter”.

Hvorfor det betyr noe?

En pensjonert CIA analytiker med 27-års erfaring, som lagde informasjon som presidenten daglig brukte og som har tjent flere presidenter sa at dersom det kom et stort angrep mot USA ville det føre til militært styre. Han sa videre at, ”Vi må være forsiktige, dersom noen utfører en slik provokasjon. Ved store voldsomme eksplosjoner, uansett type, ville vi ikke kunne ta Washingtons ledere på ordet når de hevder at dette ville være en terrorhandling, fordi det  like godt kunne være en provokasjon for å tillate dem eller tilsynelatende tillate dem å få det de ønsker seg”. Denne tidligere CIA analytikeren stolte ikke nok på regjeringen, men mente at de ville spille så godt de kunne for å få massene til å stå bak flagget. Daniel Ellsberg – varsler om ”Pentagon Papers” under Vietnam krigen sa, ”Dersom det er enda et terrorangrep, tror jeg at presidenten vil få det han ønsker seg” – Han impliserer diktatoriske krefter.

Scott Ritter, tidligere amerikansk våpeninspektør for FN sa før krigen mot Irak, at det ikke var noen masseødeleggelsesvåpen der. Han sier at han ville ikke benekte at USA ville lage en falsk flagg terrorhendelse som unnskyldning for å starte krig. Et medlem av det britiske parlamentet sa, ”Det er en virkelig reell fare” for at den amerikanske regjeringen vil igangsette falsk flagg terror for å rettferdiggjøre krig mot Iran og overta fullstendig kontroll over landet.

Gitt svermen av terror- relaterte handlinger som nå skjer, burde vi ikke i det minste stille spørsmål om ikke historien gjentar seg selv?

Her slutter Prisonplanet artikkelen.

Dagens terrorkrig

Det sies at dagens terrorkrig er slik den er fordi fienden ikke har ansikt, nasjonalitet eller identitet. Derfor kan krigen pågå over hele kloden og den kan pågå i all tid. Vi vet gjennom erfaring at vold avler vold og den beste måten å lage virkelige terrorister er å terrorisere uskyldige borgere som ønsker å leve et fredelig liv. Når disse ikke har noe igjen å tape er de gjerne villige til å ta på seg sprengstoffbomber og dø for sin sak. Derfor kan en slik terrorkrig aldri vinnes gjennom den måten den styres på i dag.

I 2008 skrev jeg en bok som heter ”Skjult agenda”. Boken handler om hvordan folk flest innerst inne mener  at styringsmaktene, særlig i såkalt demokratiske land har som hovedoppgave å støtte opp under borgernes trivsel – særlig dersom vedkommende er lovlydig. Jeg stiller spørsmål ved om det faktisk er sant og ved å angripe spørsmålet med redskaper for systemtenkning, viser jeg hvordan styringsmakten i slike demokratiske land  i så fall måtte tilfredsstille en rekke gitte forutsetninger som også er forutsetninger for trivsel.

Jeg tar for meg alle disse forutsetninger og viser hvordan evidensgrunnlaget faktisk sier det motsatte – at styringsmaktene handler på en slik måte at det  nesten er helt sikkert at du ikke vil trives. Du blir heller undertrykket, manipulert, løyet til og holdt som frivillig fange i et fengsel som er den falske illusjonen av frihet. På slutten av denne boken konkluderer jeg med at systemet faktisk fungerer perfekt slik som det er nå, men at en slik forståelse forutsetter at en bruker et åndelig perspektiv på tilværelsen.

Mye av bokens innhold viser til dokumentasjon som mer eller mindre beviser hvordan terrorangrepene i USA 11. september, 7. juli i London, i Madrid, og Bali alle faller inn under begrepet falsk flagg terror angrep. Om du ikke tror meg – se på linkene til filmene – dersom noen av disse skulle være flyttet på i mellomtiden gjør nye søk på Internett og du vil finne den dokumentasjonen du trenger for å bli klok på hvordan verden styres for tiden. Boken er gratis og kan lastes ned her. Dersom du er heller fersk i forhold til å oppdage et dypere nivå av virkelighet i storsamfunnet, kan denne boken spare deg for mye tid da den tilbyr mye informasjon om mange ulike områder av tilværelsen.

“Falsk flagg” som et utvidet begrep

Foreløpig har vi satt fokus på den form for terror som vi assosierer med krigshandlinger – det vil si voldsomme angrep på liv og eiendom som har til hensikt å terrorisere befolkningen slik at de ber om mer beskyttelse.  Jeg har veldig lyst til å utvide begrepet falsk flagg terror til områder vi kanskje har sett for overfladisk på. Med utgangspunkt i følgende punkt gjengitt tidligere, har jeg lyst til å tilby en liten endring slik at leseren kan forstå hvordan denne form for terror har mange ulike former.

  • ”Selvfølgelig ønsker ikke befolkningen krig … Tross alt er det lederne av landet som bestemmer, og det er alltid en enkel sak å dra dem inn, om det er en demokrati, fascistisk diktatorskap, parlamentær eller kommunist diktatorskap… stemme eller ingen stemme, befolkningen kan alltid overbevises til å gjøre det lederne ønsker. Det er enkelt. Alt du trenger å fortelle de er at de blir angrepet og fordømme de som snakker om fred, for å mangle patriotisme.” Hermann Goering, Nazi leder.
  • ”Selvfølgelig ønsker ikke den globale befolkningen terror… Tross alt er det lederne av landet som bestemmer, og det er alltid en enkel sak å dra dem inn, om det er en demokrati. Befolkningen kan alltid overbevises om å gjøre det lederne ønsker. Det er enkelt. Alt du trenger å fortelle de er at de blir angrepet av et farlig virus og fordømme de som snakker om forbedring av helse og immunforsvarssystemet for å mangle patriotisme og solidaritet med resten av befolkningen. De som sier at vaksinen vi tilbyr er farlig er selv farlige og nesten kriminelle.” – et alternativ som vel nesten kunne ha kommet fra WHO.

Med stor fare for å bli oppfattet som en politisk bråkmaker av rang – vil jeg be leseren tenke seg følgende om Norge – og alle andre land som har drevet med tvungen vaksinering eller sterkt anbefalt vaksinering mot svineinfluensa nå nylig. Med referanse til de mange andre artiklene som tidligere har vært skrevet om svineinfluensa og vaksineringskampanjen som følger – her på Nyhetsspeilet – om koblingen av kvikksølv til nevrologiske skader og autisme hos barn, og hvordan squalenebruken kan iverksette autoimmun sykdom slik det har gjort hos mange av soldatene med Gulfkrigssyndromet.

Tenk på følgende – Er det ikke en form for falsk flagg terror når befolkningen blir, gjennom myndigheter og media neddynget med propaganda om at en farlig og potensielt dødelig sykdom er i ferd med å spre seg – og at den eneste beskyttelsen er å ta en vaksine – helst to – som ikke har blitt testet, som inneholder kjente giftige toksiner – squalene og kvikksølv – og at alle som ikke tar vaksinen er farlige  og usolidariske, kan bli fratatt sine barn, eventuelt miste sine jobber – og at de som protesterer mot hele opplegget nærmest omtales som kriminelle?

I denne forbindelsen vil jeg ikke nødvendigvis peke ut vårt eget land for å være ansvarlig for denne hendelsen, men heller WHO – som bevislig har korrupte ledere med sterke bånd til vaksineindustrien. Det er de som har endret på reglene for hva de skal kunne kalle en pandemi – fra å være global smittsom og dødelig – til å bare være global og smittsom – slik at de kan forsøke å tvinge alle medlemsland til å vaksinere hele befolkningen hver gang influensasesongen kommer – det vil si at hvert år har vi en pandemi – det er da WHO som driver med medisinsk terror på hele verden.

Merk at Norges Gro Harlem Brundtland har vært sjefen for WHO. Da hun påtok seg jobben med å lede organisasjonen ble hun spurt om hva hun hadde tenkt å gjøre med WHO når det var kjent for å være det mest korrupte av alle FNs organisasjoner. Hun svarte ikke på det spørsmålet. Nå er hun medlem av ”Club of Rome” – rådgivende ”think tank” for FN der de bl.a. foreslo menneskeskapt global oppvarming, matmangel og vannmangel som passende fiender for å holde folket sammen – i lys av avsløringen av Climategate like foran klimakonferansen i København har man forhåpentlig avverget enda et ”falsk flagg” terrorangrep på verden i form av alvorlig høye skatter og avgifter på alt som avgir CO2.

Ærlig talt, jeg er for miljøvern. Jeg er også for at vi begynner å slippe løs hemmeligholdt teknologi som gjør det mulig å slutte med å bruke olje, kull og atomkraftverk for strøm og transport. Jeg synes det er rett og slett terror å få folk til å tro at deres tilstedeværelse på denne planeten er en trussel for planeten  – at du må undertrykke din atferd og skatte fordi du er skapt til å utånde CO2 – slik at gresset kan gro. Det er terror å skattelegge mennesker og næringslivet på falskt grunnlag.

Mesteparten av denne artikkelen har vært fokusert på angrep på folk fra  lokale regjeringer.Vi må ikke se oss blinde på de globale kreftene som også driver med falsk flagg terror gjennom å slippe løs biologiske krigføringsvåpen og kalle disse for influensatyper, en kur i form av vaksiner som er mer dødelig enn selve vaksinen, eller falsk informasjon om at befolkningen er ansvarlig for andre enorme globale katastrofer og farer som faktisk styres av myndighetene – da nevner jeg HAARP,  aerosol behandling av atmosfæren gjennom ”Chemtrails” og overdreven støtte til dyrking av planter som skal brukes til produksjon av olje – som skaper en kunstig lav matlagerbeholdning for verden.

Mennesker som blir fortalt en ting, som er  direkte løgn, kan aldri foreta kloke beslutninger som ivaretar deres beste langsiktige interesser. Derfor betrakter jeg alle former for bruk av propaganda og løgn som falsk flagg terror – særlig når det påvirker vår langsiktige evne til å ivareta god helse, en sunn livsstil og evnen til å oppnå selvinnsikt.

Mens enkelte reagerer svært negativt når det blir foreslått at terroranggrepet i USA 11, september 2001 var falsk flagg terror, tenker de lite over alle de små stikkene vi alle blir utsatt for gjennom overmedisinering som gir bivirkninger, bruk av fluor i drikkevann og melk for å fremme passivitet blant folket, aspartame (maurgift) i alt fra medisiner til tyggegummi og alt som sies å være med mindre enn vanlig sukker – eller ingenting i det hele tatt. Fluorforbindelsen er den mest aktive ingrediensen i rottegift – det er også det samme som 70% av amerikanere drikker i vannet sitt – og ikke minst alle de som får fluorider gjennom bruk av psykofarmaka. Det viser seg at et stort antall mennesker som begår massedrap i USA på skoler, shoppingsentre, arbeidsplasser m.v. også er  under behandling med psykofarmaka. Mens våpenkontroll kommer i søkelyset som en kur, er det heller bruk av farlige medisiner som en burde snakke om. Dette er også terror i hverdagen – over og ved siden av terror fra såkalte terrorister.

I den verden vi lever i er det lite av det vi blir fortalt som er sannheten. Den er gjemt bort, revet i filler og blandet sammen med PR, propaganda, halve sannheter og løgn. Mens propagandaen går ut på at du skal leve et lettvint liv og at andre skal tenke for deg, er du faktisk veldig tjent med å være skeptisk og tenke selv. Det kan virke tungvint, men fordi du ikke er alene om denne oppgaven kan du også begynne å være aktiv deltaker i å forbedre  forutsetningene for både ditt eget og andres liv ved å søke etter sannheten og gjør den tilgjengelig for andre.

Din trygghet er noe ingen andre enn deg selv kan gi deg. Trygghet kommer fra å være informert om hvem du er, om hvilke ressurser  og rettigheter du har. Den kommer etter du har lært å bruke dine ressurser på en hensiktsmessig måte. Tryggheten din vil også komme fra din evne til å skille sannheten fra illusjonen. Det er noe staten aldri kommer til å kunne tilby.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

245 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

Fregatten blei åtvara fleire gongar mot at dei var på mogleg kollisjonskurs med tankskipet.

https://www.nrk.no/norge/aldrimer.no_-fregatten-fekk-fleire-atvaringar-om-at-han-var-pa-kollisjonskurs-1.14285823?

Forsøkte FALSK FLAGG-TERROR organisasjonen NATO å sette et fylt tankskip i brann vest for Bergen – ved å la et av sine egne høyteknologiske marinefartøyer med svært moderne og avanserte styringssystemer KJØRE RETT INN I TANKSKIPET?

Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

Kommer Bergen til å bli rammet av FALSK FLAGG TERROR i oktober eller november?

Det er lagt ut såpass mye forvarsler at det ikke kan utelukkes.

https://norgesavisen.no/borgere-i-bergen-vaer-pa-vakt-i-tiden-rundt-allehelgensaften-noe-fryktelig-er-underveis/

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hans Gaarder
5 år siden

Svært mye kan tyde på det, så sant vi ikke får spredd ut advarsler til nok folk at de blir tvunget til å avlyse den planlagte aksjonen.

Men det er ikke 1.11 som er mest sannsynlig, men derimot på deres sataniske dato seven eleven, det er siste dag av NATO øvelsen Trident Juncture 18 som betyr Trident som er et symbol på Satans Trident. juncture betyr øyeblikk/nå og 18 =666 6+6+6. Ser du ut i filmen i artikkel på 1.22 så ser du en mobil med 15.03 som også betyr 666 ( 3×6 ) Pressekonferansen sitter de i sort og rødt mao sataniske farger … . hele VG filmen er proppet med symbolikk og numerologi.
På seven eleven så har det gått 2666 dager siden vår 22/7. ( PI )
De fleste husker vel da Trump snakket om 9.11, men sa seven eleven istedet.
De som mener 1.11.18 har et poeng.
1.11.18 som blir 4.8 som betyr at Obama er på vei til å reise seg ( Obama. født 4.8 ) Han trenger en massiv blodofring for å få den energien han trenger til makten han ønsker når han skal reise seg opp på slutten av den store krigen og bli verdenshersker og leder for NWO.
1.11.18 er det er også gått 14104 dager siden Georgia Guidestones eller Satans 10 bud ble satt opp 22 mars 1980.
Det betyr 7777. :)

Evergrenn er også der chemtrail flyene er sporet til og Evergreen er også nevnt ofte i The Simpson.
17 nov er det gått 666 dager siden Trump ble innsatt som president.
Vi er snart 7.777 777 777 777 milliarder mennesker på kloden.

Seven eleven er siste dag av øvelsen og soldatene klare til angrep og som alle vet så vil Russland få skylden for den kommende falsk flagg aksjonen. 7+11=18=6+6+6.
The great war er svært når nå. For 2 dager siden gikk USA til angrep på en Russisk militærbase med 15 droner, i Ukraina er det ekstremt spent nå, samme i Syria.

Så om folk ikke ønsker en gigantisk terroraksjon i Bergen så bør de dele informasjonen så klarer vi kanskje sammen å stoppe faenskapet de planlegger slik vi har gjort så mange ganger før. :)

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

”Så om folk ikke ønsker en gigantisk terroraksjon i Bergen så bør de dele informasjonen så klarer vi kanskje sammen å stoppe faenskapet de planlegger slik vi har gjort så mange ganger før. :)”

Så mange ganger før … så det er dette som er forklaringen på “mislykkede” spådommer ;)

… Da må jeg bare si gratulere til Nyhetsspeilet og kanskje til smurfen spesielt som er den mest ivrigste. Nå begynner du faktisk ligne deg selv ;) Og jeg som trodde det var politi og etterretning som forhindret den slags? Så er det altså dette fantastiske Nyhetsspeilet. Så feil kan man altså ta! Du skal se det er dere som kommer til å redde verden ved målrettet å peke ut ”faenskapet”

Her var mye tall og surrebabbel som vanlig fra den kanten. Men jeg vet jo det ikke er mulig og forstå den slags for slike som meg som jo er hjernevasket av eliten og satanistene, eller var det VG?

Men likevel – tror jeg skal våge meg frempå med en liten spådom jeg også: Det blir ingen stor (gigantisk) terroraksjon i Bergen oktober/november. Årsaken er nok (sannsynligvis) at det blir tilstrekkelig mange som får vite om dette. Men hvor mange – om det holder med 10 eller 100 vites ikke.

Og forresten du smurf, når starter ”den store krigen” og hvor lenge må Obama vente i sånn omtrentlig mange år tror du før han kan bestige tronen som verdenshersker?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hans Gaarder
5 år siden

I går, skrev jeg om en umiddelbart forestående fare i Bergen. Det antatt samme apparatet som stod bak massakeren på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011 har i lengre tid ivret for å skape ny terror, denne gang i vestlandsbyen. Informasjonen jeg her videreformidler kommer fra meget troverdige kilder “på innsiden”, og jeg mener følgelig at disse ordene fortjener den aller største oppmerksomhet. Mitt håp er at denne artikkelen skal kunne bidra til å stoppe de som står bak før de når å sette sine demoniske planer ut i livet. Her følger andre og siste del av denne artikkelen.

Hva er i gjære?
Jeg drøftet i går forskjellige scenarioer for hvordan de kan tenkes å utføre den (mulig) forestående terroren, og NATO er en aktør de kan finne på å benytte seg av. NATO er slett ingen forsvarsallianse, men en terrororganisasjon som kontrolleres av djupstaten og apparatet bak. Dette er et faktum det ikke er spesielt vanskelig å få øye på nå lengre, etter uprovoserte NATO-massakre i Libya, Syria osv. Et tenkt terror-scenario er nemlig at de fingerer et “uhell” under NATOs øvelse Trident Juncture i Bergen. Vil det komme til å bestå i et atom-drypp? I så fall er kanskje annonseringen for jod-tabletter fra i fjor en “avsløring i fullt dagslys” [6]? Det samme gjelder artikkelen i NRKs nettavis for bare dager siden, fredag 26. oktober 2018. Overskriften lyder: «Auka fare for radioaktivt utslepp: – Du bør ha “atom-tablettar” heime» [7]. Tenker de detonere atom-eksplosiver, eller tenker de lekke ut mengder av radioaktivitet—kanskje i det stille—og senere bortforklare det som et beklagelig uhell? Kreative måter å røpe hva som skal skje i forkant av falsk-flagg operasjoner er jo leken djupstaten så lenge har bedrevet ovenfor en naiv befolkning. Kattens lek med musa—ingenting gir vel personforstyrrede individer en bedre “high” enn total, skruppelløs dominans.

Spre ordet!
Et nytt «Utøya» har vært underveis en stund nå, i én eller annen form og i én eller annen skala. Denne gang i Bergen… Som du kanskje har forstått er det sterke krefter i sving bak disse djevelske planene, og planene vil med stor sannsynlighet bli satt ut i live MED MINDRE DENNE AVSLØRINGEN BIDRAR TIL AT DJUPSTATEN FÅR KALDE FØTTER OG TREKKER SEG!!! Men for å greie det må vi stå sammen. Jeg kan bare håpe at du som leser dette skjønner viktigheten av å videreformidle budskapet til andre. Del på Facebook, gjør hva som må til for å spre informasjonen. Jeg har fått grønt lys fra Norgesavisens side til å be dere kopiere artikkelen i personlige blogger og i sosiale media. Kort sagt, spre informasjonen til så mange som mulig!

Hva skal terroren tjene til?
Dette er altså situasjonen vi befinner oss i, og allehelgensaften er bare få dager unna. Mon om disse planene—for jeg vet positivt at de eksisterer!—vil bli satt ut i live på tross av denne bekjentgjøringen? Har de gale menneskene bak dette plottet blitt såpass desperate at de ikke lengre lar seg stoppe? I disse dager er det nemlig en desperasjon ute og går i djupstatens rekker. Hvis de velger å gjennomføre, vil det tjene som en advarsel til Erna når hjembyen hennes rammes av terror! Etter det vil djupstaten garantert dra i trådene for at det djupstatskontrollerte KrF og «Hordalands store sønn», Hareide, får plass i en ny regjering sammen med demonen Støre og Ap. Hareide har nylig foretatt en besynderlig politisk kuvending, hvor han har gitt uttrykk for at han nå ønsker seg inn i en regjeringsposisjon med Ap [8]. Den nye regjeringen er tiltenkt å skulle fungere som et fallnett for befolkningen etter nok en terror-tragedie. Den nye regjeringen vil tilby det norske folk frelse mens det er i fritt fall etter enda en massakre. Hvilken drakonisk «frelse» er det i så fall vi har i vente? Enda mer overvåkning og enda mer bevæpnet politi? Enda mer stigmatisering av nasjonalister som våger å mukke ovenfor den åpenbare destruksjonen av Norge gjennom bedraget kalt «flyktningepolitikk»? I så fall vil vi komme til å oppleve kopiøse mengder av migranter strømme inn i landet helt til landet har bli et nytt «Sverige». Marrakesh-avtalen, som norske politikere garantert vil underskrive i desember, er nok ledd i planen om å oversvømme Norge med enda flere individer med en ikke-integrerbar kultur i bagasjen. Hva mer…?

Det er ikke min mening å spre frykt, men tvert i mot å realitetsorientere andre og forhindre enda en terrorhendelse og det fryktbaserte kaoset som følger med slikt. Jeg håper inderlig at jeg lykkes, men til jeg vil formane alle bergensere: Vit å ta dere i vare! Dette Nøstet (…) har nådd å trille lenge nå, og det har snart nådd hele sin lengde. Detaljerte planer har brygget i skyggen, og dette involverer dessverre hjembyen deres—uten deres viten og samtykke.

Hold hodet kaldt!
Patsyen Anders Behring Breivik var selvfølgelig ikke den reelle gjerningsmannen bak 2011-terroren, akkurat som det ikke er autentisk at politiet den gang svimet rundt som en gjeng handlingslammede sandkasseunger. Politiet hadde ikke engang med seg det mest elementære utstyr, som f.eks. flere hurtiggående båter i hardplast. Bak 2011-hendelsen skjulte det seg et massivt apparat, hvor både den norske djupstaten, utenlandske etterretningstjenester (som er dypt kriminelle organisasjoner og som slett ikke jobber for nasjoners trygghet) og flere var involvert.

Nå har de samme kreftene, eller deler av de, forberedt noe nytt og forferdelig i Bergen by. Fullbyrdelsen av disse planene er like rundt hjørnet. Hvis disse galningene velger å gjennomføre, vil det med all sannsynlighet skje allehelgensaften (31. oktober) eller en dato temmelig tett på, mens NATO fortsatt er i byen! Det er om å gjøre å bevare sinnsroen. Tenk! Ta forbehold og vær føre-var!

En siste formaning: spre denne informasjonen!
Ved denne artikkelen har jeg stilt meg selv lagelig til for hugg: “Ha, ha, det skjedde jo ingenting!” Vel, i så fall tjente kanskje denne informasjonen sin hensikt? Det eneste jeg vet er at min advarsel er velbegrunnet, og jeg håper du som leser dette deler informasjonen med andre! Riktignok er det et abonnementssystem her i Norgesavisen, men jeg har fått grønt lys av avisen til å la folk kopiere denne artikkelen fritt og distribuere den så bredt som overhode mulig. Dette kan gjelde liv—ikke minst for folk i det sentrale Bergen. Og hvis planene deres allikevel gjennomføres, la dette bli hendelsen som tenner lyset i slumrende sinn! La det bli det som endelig vekket befolkningen til en større og mer uhyggelig realitet. Det er på tide at psykopater ikke lengre for lov til å sette dagsordenen for resten av befolkningen. Vår sivilisasjon har lenge fortjent noe langt, langt bedre enn dette bedraget!

https://norgesavisen.no/226633-2/

Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

VG – filmen “Berxit” kjøres nå som fullt betalt YouTube reklame – selv om smøreriet varer i nesten 3 minutter – høyst uvanlig lang varighet for en nett-reklame – og selv om den allerede har fått noen hundre tusener visninger i løpet av noen uker.

Det er såvel SORTE HELIKOPTRE som EN HVIT KASSEVOGN i denne høyst merkverdige og påkostede nøtte-reklamen…som bringer tankene hen på 22. juli terroren…

Driver “NATO-organet” VG og fyrer for FALSK FLAGG terror i Bergen sånn rundt Halloween i slutten av oktober – samtidig med NATOs absurde giga-øvelse Trident Juncture på norsk jord…?

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Fare for terrorangrep i norge innen 12 måneder!
http://livebeta.dagbladet.no/terrortrussel

Ja hvis PST sier det så.
Troll i ord?

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

CREDIBLE: Attack on subways IMMINENT http://www.abeldanger.net/2014/09/credible-attack-on-subways-imminent.html

Quote: Source: Jimstonefreelance.com http://www.jimstonefreelance.com/ Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi has made a formal statement declaring that his nation’s intelligence apparatus has revealed a plot by ISIS™ which involves bombing subways in New York and Paris. He says the attack has not been thwarted. This is credible, and if Iraq could figure it out, it is cold hard proof it is Israel and America setting this up, NO IFS OR BUTS. The only way a comparatively pathetic intelligence apparatus could have the goods on it and know it is not being stopped is if the nearly infinitely greater intelligence apparatus in America and Israel is directly responsible for doing it. And now that it has made mainstream news, if it is not stopped by even local police departments it is clearly sponsored by those who have America and Europe in their death grip, and that certainly is not a group of rag tag arabs who will no doubt take the blame. Read more here: ISIS plot uncovered to attack U.S., Paris subways, Iraq PM Haider al-Abadi says http://www.cbc.ca/news/world/isis-plot-uncovered-to-attack-u-s-paris-subways-iraq-pm-haider-al-abadi-says-1.2777707?cmp=rss UPDATE: American intelligence, as of 3pm Eastern time, claim they have no leads. RIGHT. What about their hacks on Iraqi intelligence which they own lock stock and barrel? would it be any other way so soon after a war?

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Ok. it’s like this: What do you do when you have a Malaysian plane disappearing out of the sky and counter-terrorism people get involved because of two stolen passports?
http://earthlinggb.wordpress.com/2014/03/10/a-malaysian-tale-the-spratley-island-triangle/

Well, here’s the next plot twist written by the Coronation Street scriptwriters:
http://earthlinggb.wordpress.com/2014/03/11/mh370-the-obligatory-iranian-appears/

Thor
Thor
Abonnent
10 år siden

Den latterlige falsk flagg operasjonen som nå er under emning,kommer til å bli Mainstream’s medias død..Nå har “terroristene” skaffet til veie en “flytende bombe” aka nuclear type…Det hele er til å le av..men ikke Eliten’s forsøk på å myrde uskyldige…

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Al-Qaida-leder skal ha beordret angrep
..fryktes.. at gruppen vil ta i bruk en ny type sprengstoff.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/08/06/al-qaida-leder-skal-ha-beordret-angrep

US Lawmakers Claim Embassy Closures Prove Need For NSA Surveillance
http://www.mintpressnews.com/us-lawmakers-claim-embassy-closures-prove-need-for-nsa-surveillance/166493/

04. 08. 2013, kl. 11:20
One Day After Russian Asylum for Snowden: Obama Administration Launches Terror Scare
http://www.globalresearch.ca/o…

04. 08. 2013, kl. 11:17
CBS: – En stor terroraksjon er underveis, og teamet er på plass
Hastemøte i Det hvite hus.

I tillegg til USAs reiseadvarsel har Interpol sendt ut en global advarsel om fare for terroraktivitet etter at hundrevis av fanger har rømt fra fengsler blant annet i Irak, Libya og Pakistan.
http://dagbladet.no/2013/08/04/nyheter/krig_og_konflikter/politikk/28522348/

USA evakuerer ambassaden i Jemen
– Sikkerhetstrusselen er ekstremt høy, opplyser amerikansk UD.
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/usa-evakuerer-ambassaden-i-jemen-4099034.html

Hadde passet seg med en detonasjon blandet med atomer involvert for usa nå.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden
Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

CBS: – En stor terroraksjon er underveis, og teamet er på plass
Hastemøte i Det hvite hus.

I tillegg til USAs reiseadvarsel har Interpol sendt ut en global advarsel om fare for terroraktivitet etter at hundrevis av fanger har rømt fra fengsler blant annet i Irak, Libya og Pakistan.
http://dagbladet.no/2013/08/04/nyheter/krig_og_konflikter/politikk/28522348/

Hvor lenge har disse “fangene” blitt torturert og hjernevasket.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

One Day After Russian Asylum for Snowden: Obama Administration Launches Terror Scare

http://www.globalresearch.ca/o…

————————————————————————–

PUMP UP THE VOLUM

rimelig paranoia i usa om dagen
tekjeler blir trekt fra markedet pga visse likheter med en diktator
ÆRKE HELT RIKTIG NAVLA

http://www.google.no/imgres?im…

http://dagbladet.no/2013/08/03/nyheter/edward_snowden/utenriks/varslere/nsa/28515573/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

– Vi tror det kan være en bombe. Det stikker kabler ut av bilen flere steder

Politiet har sperret av stort område i sentrum grunnet et mistenkelig kjøretøy.
http://www.dagbladet.no/2013/08/06/nyheter/utenriks/bombe/28553290/

..problem, reaction and solution!

US Lawmakers Claim Embassy Closures Prove Need For NSA Surveillance
http://www.mintpressnews.com/us-lawmakers-claim-embassy-closures-prove-need-for-nsa-surveillance/166493/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

The military media propaganda is there as programmed: CBS: – En stor terroraksjon er underveis, og teamet er på plass http://www.dagbladet.no/2013/08/04/nyheter/krig_og_konflikter/politikk/28522348/ gt ~ CBS: – A major terrorist attack is underway, and the team is in place http://tinyurl.com/klnjkyx * We have to set up a clean-up crew to prosecute the responsible nazi-marx people in the military media complex and elsewhere

«Hvem er dette individet?, google { barak mounir ubayd ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/obamas-fodselsattest-beviselig-falsk/comment-page-4/#comment-100569

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Boston-bomberen tiltalt for bruk av masseødeleggelsesvåpen

Han risikerer dødsstraff dersom statsadvokat Eric Holder tar til orde for det, ifølge Time Magazine.
http://www.dagbladet.no/2013/06/27/nyheter/utenriks/boston-bombene/tiltale/27925280/

Masseødeleggelsesvåpen ja……………

cHronilogy
cHronilogy
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Dette er den mest “spot-on” analysen jeg sålangt har hørt angående akkurat boston-bombingen og alt det henger sammen med(effekten av tragedien)

denne mannen som står bak storyleak.com vet hva han prater om, har ikke gått igjennom denne siden baserer uttalelsen kun på hva og hvordan det diskuteres og analyseres i denne meget gode timen av analyser. http://www.youtube.com/watch?v=GY-Nr9OGmzk

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

…18 måneder seinere melder mediene at Nord-Korea hisser til bråk og den sørkoreanske statsministeren kommer på krisebesøk til Det hvite hus.

Når statslederne har satt seg til rette i det ovale kontor, kommer angrepet.
Det er massivt, det utføres i flere etapper, mange tjenestemenn og -kvinner ofrer sine liv – og det er stor underholdning.

Gerard Butler redder verden i den brutale og pinlig underholdende «Olympus Has Fallen».
http://www.dagbladet.no/2013/05/02/kultur/film/filmanmeldelser/anmeldelser/26915391/

Ja det er stor underholdning som dagbladet skriver, er egentlig terror stor underholdning?
Tipper svaret for endel tiår siden hadde vært annerledes.
Men får virkelig ikke håpe dette skjer, hollywood har truffet blink med “terror” før, eller falsk flagg om du vil.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Was the Texas Fertilizer Plant Explosion Caused by a Missile/Drone Strike? Plus No Agenda Show Clip http://www.youtube.com/watch?v=YPHL1K6rsbs&list=PLqQQFOVUZBLhts38Nb_Dk00IQ3a0RCQlU

Quote: The No Agenda Show Clip from: http://www.noagendashow.com/

First close-up look at epicenter of West damage http://www.wfaa.com/news/texas-news/First-close-up-look-at-epicenter-of-West-damage-204002931.html

Quote: We’ve seen the damage from the air countless times since last Wednesday’s massive explosion in the Central Texas town of West. On Sunday, reporters and photographers got their first close-up look at the hardest-hit area adjacent to the West Fertilizer Company plant that exploded in a fire, killing 14 people and injuring more than 200 others. Late Sunday afternoon, city officials let residents enter the second of three zones that suffered damage in the blast, from Walnut Street north to Spring Street. The zone north of Spring Street closest to the epicenter of the explosion remains off-limits. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Følgende er siste del av en e-post sendt til bl.a. norsk presse, sitat:
+{
Landet og verden har i altfor lang tid vært styrt og administrert av de største idiotene blant oss. Det har altså lønnet seg materielt å være idiot. Hovedårsaken er at i en verden styrt av satanisme er det de største satanistene som tjener mest av såkalte penger, hvor Norge fremstår som den fremste som land, derfor kalles såkalt rikest globalt, en åpenbar tragisk illusjon

PS: Også sendt til ntnu institutt for arkeologi og religionsvitenskap fordi det er på arkeologi-nivå pressen opererer så langt, og litt religion i form av kristendom hadde dere ikke hatt vondt av
}+

Det hersker ingen tvil om at barnevernet hadde tatt fra bl.a. alle massemedia redaktører, toppolitikere, frimurere, ledere i fhi, hef, LO, Norges bank og den norske kirke barna deres etter å ha IQ-testet foreldrene

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
11 år siden

Ingen advokat når han skal avhøres… Det var spikern i kista for min del.. Her er det noe muffins!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Alister Crowley
11 år siden

Får han muffins sier du?

Det synes jeg ikke han har fortjent i det hele tatt…

Russia Today
Russia Today
Abonnent
11 år siden

USA forsyner bander som herjer i Sirya, med våpen stjålet i Libya:
“Senator Rand Paul said that the statements by persons claiming that the US is not involved in smuggling weapons to Syria are false.
He emphasized that there is reliable information in respect of consignments of weapons from Libya to Syria under US control.
…he asked Hillary Clinton a question concerning a consignment by the US from Libya via Turkey of weapons to Syrian rebels and she said that a week before the murder of the US ambassador to Libya a ship with lots of weapons was sent from the country, and the US knew about it.
…captain of the ship, who told the US representatives about weapons that had already been sent to the Syrian rebels.
…the US ambassador to Libya, Christopher Stevens, not only supervised the shipment of weapons to the Syrian rebels, but also recruited jihadists.”
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9107161368

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
11 år siden

ZetaTalk om Boston-terroren: Avviser alle konspirasjonsteorier!

[Written 4/17 8:15 am and called into the FBI as a tip.] Despite all the conspiracy theories, the Boston Marathon bombing has a simple motive and the perpetrator’s identity is obvious. Where the techniques used were typical of the bombs placed in Afghanistan and Pakistan, the recipe is broadly on the web for all to access, and the items cheap and available to anyone – a pressure cooker, nails, gunpowder, and an egg timer. This will prove to be assembled locally, with the perpetrator identified via store videos and a simultaneous purchase of all the items at once. The authorities will also likely have other evidence of the identity of the perpetrator, such as DNA or fingerprints, or photo recognition in association with placement of the bombs.

What was the motive? Despite all theories pointing to April 15 being tax day in the US, or a similarity of the marathon of 26.2 miles to 26 children killed at Sandy Hook, or a Family Guy episode where a bomb is set to go off at the Boston marathon, or various parties claiming their favorite villains must have done the deed, none of these theories is correct. It was not a false flag operation designed to incite Martial Law. It was not done by Muslims resentful of support for Israel or the wars imposed on the Middle East by the Bush administration and other western interests. It is not an attempt to influence the Stock Market or the price of Gold.

All these theories miss the obvious. The bomb timer was set to go off at the finish line at a time when the front runners were expected to be crossing the line. This scene was staged to disguise the murder and maiming of a runner and his family, who were expected to be clustered in the area at the time. It was punishment, for various slights and insults in the past. The perpetrator was trying to hide behind the assumption that the bombing was caused by Middle Eastern terrorists, due to the recipe being one used in Pakistan and Afghanistan. The perpetrator will likely be identified as a Boston resident, sullen and given to holding grudges, a failure in his own eyes and resentful of the success of others.

http://www.zetatalk3.com/ning/20ap2013.htm

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Har null tiltro til Zeta talk, som kun eksisterer i hodet på Nancy Lieder (og kanskje ikke der engang?) Sier selv at hun har fått implantat, det må da være mulig å verifisere.

En mye mer troverdig hendelse, er at dette ER false-flag, som vi ser på gjentatte bilder av militære med like klær som bomberen, samt bilder av personer med mistede lemmer, uten blodspor.

En annen ting som gjør at dette som godt somm er 100% sikkert at det er false-flag, er CISPA (egentlig det samme som forgjengeren SOPA) http://www.cispaisback.org/ ble tatt opp samme dag som bombene. Hva kan være en bedre måte å få gjennom Internett sensuren, enn en bombe som ble laget nettopp gjennom en oppskrift funnet på nettet?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  RawKuz
11 år siden

Boston er tvetydig, forspillet «Family Guy» sammenlignet med “see-say-something” (22). da er «Family Guy» mer direkte. En kake oppskrift, derfor mer vanskelig å tolke entydig hvem som stod bak. Pågående terror øvelse er felles for begge (Boston/Oslo). Laget for å henge i våre sinn i lang tid.. kanskje..

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
11 år siden

Om dette er red flag eller ikke kan jo folk selv gjøre seg opp en mening.. Men dette er jo gått helt av stokk å stein, 2 døde å den største menneskejakten jeg har sett på tv.. CNN CBS NBS BBC, alle viser jo dette? Skjer det virkelig ingen ting annet i verden? Kan denne hendelsen også være en distraction, for å få bort oppmerksomheten på ting som virkelig betyr noe?

Btw folk skrev på nette for 2dager siden, at politet kommer til å pågripe misstenkte på fredag, denne fredagen.. Pussig tilfeldighet..

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Alister Crowley
11 år siden

De gjentar ofte at dette ikke er LIVE men med forsinkelse itilfellet det skulle skje noe støtende, kanskje det går av en bobytrap som de sier, ATOMBOMBE,
skremme.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Boston er forvandlet til en skremmende spøkelsesby
Store deler av byen er helt øde, hvor det bare sporadisk kommer kjørende en bil.
http://www.dagbladet.no/2013/04/19/nyheter/utenriks/boston/usa/boston_marathon/26769188/

Someting BIG about to happen?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Politiet har skutt og drept en av de mistenkte etter terrorangrepet i Boston. Én mistenkt er ennå på frifot.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3611311.ece

– 19-åringen kjørte over sin egen bror i flukten fra politiet
http://live.dagbladet.no/studio/bostonmaraton

………………??

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Faren til de to terrormistenkte påstår hardnakket at sønnene er uskyldige.
http://www.dagbladet.no/2013/04/19/nyheter/utenriks/boston/boston-bombene/terrorangrep/26768457/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Alister Crowley
11 år siden

Nå er det visst over 9000 politimenn og de har èt hus som er interressant, la oss ikke håpe de setter opp denne bobytrap`en selv, for dette tar tid gitt.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Hvis Home Land sec. ikke er tilstede så smeller det igjen, vet du om de har trukket seg ut ?

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
11 år siden

Boston Police, Fire and EMS Live Audio Feed

Lytt på politi radio fra boston live

Mvh Tom

http://www.broadcastify.com/listen/feed/6254/web

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
11 år siden

Alle terrorhandlinger er selvfølgelig ikke falsk flagg-terror, skjerp dere!!!

Politiet mistenker 2 brødre fra den russiske delstaten Dagestan.
En av disse brødrene har oppgitt Islam som verdenssyn.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10115712

Mr. Scary
Mr. Scary
Abonnent
11 år siden

http://mobil.aftenposten.no/nyheter/uriks/En-mistenkt-er-dod_-en-annen-pa-frifot-7179408.html#.UXEP7GQayc0

Veldig convenient å drepe de mistenkte… sånn er vi helt sikker på at ting ikke blir oppklart.

Mr. Scary
Mr. Scary
Abonnent
Svar til  Mr. Scary
11 år siden

http://m.naturalnews.com/news/039977_The_Craft_Boston_marathon_private_military_contractors.html

“Violence does solve problems” Hvem har ett slikt slogan? Ikke pasifister i alle fall!

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
11 år siden

Her er et bilde som sei litt om hva som skjedde i boston.

[IMG]http://i45.tinypic.com/6yjwd3.jpg[/IMG] Bilde 1

[IMG]http://i46.tinypic.com/29vntiq.jpg[/IMG] Bilde 2

[IMG]http://i50.tinypic.com/mviype.jpg[/IMG] Bilde 3
[IMG]http://i47.tinypic.com/1624t8m.jpg[/IMG] Bilde 4

Bilde nr 1 Her er en person som sitter med en ryggsekk ,Men legg merke til at bomba har gått av, det er rett på siden av der den første bomba gjekk av.
Bilde nr 2
Her er et bilde av ryggsekken som ligger på utsiden .

Bilde nr 3
Her ligger ryggsekken på inn siden .

Då er det blitt flytta på .

Bilde4

Nå vi ser bilde av trykk- kokeren ,så er det at dei seier at dei som laga den har hatt i ting så skulle gjøre skadde ,men nå du ser bilder av den så er ikkje nogen små hull i den så vi ser bare den er delt så trykket har bare åpna den uten at dei tinga så låg i den har lagt små hull .

Her ligger lokal tv i boston som sender live .
http://www.shadow-net.info/channels/usa/abc5-boston.html

Sjekk denne siden: http://www.shadow-net.info

Mvh Tom

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
11 år siden

Har gjort en feil skal rette det opp
angående bildene.
Mvh Tom

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
11 år siden
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

De fleste tegn tyder på at Boston-hendlelsen var arrangert av amerikanske myndigheter, med alle sine “kriseskuespillere” og fake skadde. Det er synd på de som virkelig ble drept/skadet i dette spillet. Men slik er det når vi har med psykopater, sosiopater, sadister og satanister å gjøre.

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Her er noen linker som klart underbygger det som Balle Clorin sier:

Ameikanske Nyheter stiller dette spørsmålet selv, om FBI lager hendelsene selv:
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2124

Last ned dette bildet, og legg merket til ham med begge benene sprengt bort, han er våken, holder selv balansen i rullestolen, DET DRYPPER IKKE BLOD FRA DE ÅPNE LÅRENE…. http://www9.zippyshare.com/v/34842293/file.html#

Hva gjorde alle fra spesialenheten på plassen før og etter bomingen? alle med stor sekk.. ? http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2121

Dette er bare et eksempel på hvordan de bruker skadde krigsveteraner som markører under øvelser, for å få til realisme:

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Eddvin
11 år siden

Vi er inne i en 10 dagers periode med store sataniske datoer, allerede de 3 første dagene har vi hatt store hendelser, i morgen er det Adolfs bursdag og dagen for sprengningen av Deepwater Horizon.

Som de fleste har fått med seg så handler det om blod og brannofring til sine avguder og demoner.

Her er litt om alle hendelsene vi har hatt tidligere og hva vi kan forvente oss de neste 7 dager.

ANOTHER inside job??? Black trucks filmed in Waco and FEMA drills two days before the explosions.

http://www.youtube.com/watch?v=lL1BCKaPYEs

http://www.eutimes.net/2013/04/obama-warned-is-true-target-of-boston-massacre/

Sackcloth&Ashes DEADLY MAIL RICIN WICCA & WACO REVISITED!

The occult calendar.

http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal20.htm

Her kan enn se hva som egentlig skjedde i Boston ;)

http://www.sheepdogreport.com/false-flag/

Boston bombene smalt i Boylston street 666, helt sikkert tilfeldig he he

En fin film fra 2011 fra Boling Frog som tar for seg hele det globale spekteret av Fals Flagg.

When False Flags dont Fly anymore PEOPLE ARE LEARNING THE TRUTH

Litt Family Guy for dem som liker det ;)

The Family Guy/Boston Marathon Clip is NOT a Hoax

BOSTON INSIDE JOB EXPOSED: Fox cartoon Family Guy FORETOLD the bombs at the marathon. (NOT A HOAX)

http://www.youtube.com/watch?v=O0HSgK6PL44

Boston Bombs Marathon&Massacres Part II

Family Guy – David Koresh

Ha en fin Satanist fri helg alle sammen :)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Denne siden gikk offline
http://www.sheepdogreport.com/false-flag/
mens jeg leste den, noen andre som fikk lagret bildene?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Kom inn igjen nå.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Politiet har funnet sju improviserte bomber/eksplosiver i søkene etter den siste mistenkte.
http://live.tv2.no/nyheter/jakter-bombemann-i-boston/

Martial law fungerer….

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Mer og mer sirkus, mer underholdene med games of thrones.

« Forrige artikkel

Island: utpresset og robbet av internasjonal mafia

Neste artikkel »

Er du nøytral på et tog i bevegelse?

245
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x