Hva er falsk flagg-terror

12.9K visninger
14 minutter lesetid
245

I min siste artikkel om gutten som prøvde å bruke eksplosiver på et fly utenfor Detroit, bruker jeg fritt begrepet “falsk flagg”-terror. Det er ikke sikkert at alle vet hva det betyr. Her har du en forklaring på hva falsk flagg-terror er.

Jeg tror det er viktig, særlig for en nykommer til denne type informasjon, at begrepet blir tydeliggjort og satt inn i historisk sammenheng. En artikkel på Prisonplanet gjør dette på en ryddig måte. Dersom du går til denne kilden vil du også kunne bruke linkene til dokumentasjon bak det som ellers kan virke som påstander. Jeg legger til en del etter slutten av artikkelen fra Prisonplanet – husk at den er skrevet for et amerikansk publikum.

Kilde: www.prisonplanet.com

Burde vi ikke i det minste stille spørsmål?

Washingtons blogg – tirsdag, 5. januar, 2010

Gitt at Cheney sannsynligvis i det minste er delvis ansvarlig for å skape terrorproblemet i Yemen…

Og at en av verdens mest dekorerte soldater gjennom historien sier at ”krig er organisert kriminalitet”…

Gitt at FBI agenter og CIA overvåkningsansatte, grunnlovsekspert professor Jonathan Turley, Time Magazine, Keith Olbermann og Washingtom Post alle har sagt at U.S. regjeringsansatte ”prøver å skape en fryktstemning der den amerikanske befolkningen ville gi dem mer makt”…

Og at ”sannheten er krigens første offer”…

Og at frykt for terror gjør folk stupide…

Er det ikke i det minste verd å stille spørsmål ved om vi kan være sikre på at vi ikke har med falsk flagg terrorisme å gjøre?

Falsk hva?

”Falsk flagg” terror er definert slik at det er en regjering som går til angrep på sitt eget folk, for så å bebreide andre i den hensikt å rettferdiggjøre  krig mot de menneskene som regjeringen peker på som skyldige. Eller som Wikipedia definerer begrepet:

«Falsk flagg operasjoner er hemmelige operasjoner som styres av regjeringer, bedrifter eller andre organisasjoner, som er beregnet på å se ut som om de er gjennomført av andre. Navnet kommer fra militærkonseptet » å bruke falsk flagg»; det vil si at man bruker flagget til et annet land enn sitt eget. Falsk flagg operasjoner er ikke begrenset til krig og antiopprør operasjoner, men har blitt brukt i fredstid; for eksempel under strategien med å skape spenning i Italia.

Begrepet kommer fra gamle dager med treskip, der et skip ville heise flagget til sin motstander før det gikk til angrep på et annet av sine egne skip. Fordi fiendens flagg, og ikke flagget til den angripende nasjonen brukes, kalles det et  ‘falsk flagg’ angrep.»

Russiske KGB gjennomførte antakelig en bølge av bombeangrep i Russland for å rettferdiggjøre krigen mot Chechnya og for å plassere Vladimir Putin i maktposisjon. Selv muslimske regjeringer ser ut til å spille dette spillet. For eksempel, den velrespekterte tidligere presidenten fra Indonesia sa at regjeringen spilte en rolle i bombingene på Bali. ”Den letteste måten å kontrollere befolkningen på, er gjennom å gjennomføre terrorhandlinger. De vil kreve beskyttende lover dersom deres personlig trygghet er truet”. – Josef Stalin.
Det er logisk å anta at selv om andre land har gjennomført falsk flagg angrep (særlig slike horrible styringsmakter som nazistene og Josef Stalin), har USA aldri gjort noe slik. Men Al-Qaeda er annerledes, vil du kanskje si, ”Men Al-Qaeda er annerledes – mektig, organisert og ute etter å ta oss”, riktig?

Kanskje, men ta en titt på denne artikkelen fra Los Angeles Times, som gjennomgår en BBC dokumentar som heter ”The Power of  Nightmares” («Makten i mareritt”) som viser at truselen fra Al Qaeda har blitt veldig overdimensjonert. Og en tidligere National Security Adviser fortalte Senatet at terrorkrigen er ”en mytisk historisk skapning”. Og visste du at FBI hadde kommet seg inn til en terrorcelle som gjennomførte terrorangrepet på World Trade Center i 1993, men  i siste minutt avlyste planen om å la infiltratøren bytte ut virkelig eksplosiver med jukse eksplosiver. Dette var mot infiltratørens sterke ønsker. Og har du hørt at anthrax (miltbrann) angrepene – som var sendt sammen med notater angivelig skrevet av islamske terrorister – brukte en våpengrad miltbranntype fra Fort Detrick militære base? Faktisk sier eksperter i biovåpen at angrepet kan ha vært en CIA øvelse som ”gikk galt”.

Det er også interessant at bare kongressmedlemmer som var nøkkeldemokrater fikk miltbrann i posten. Og at angrepene skjedde en uke forut for at loven som begrenser amerikanske friheter – The Patriot Act – skulle stemmes over. Det ville ha skremt dem tilstrekkelig til å stemme ja til loven uten engang å ha lest  den. Det kunne vært en tilfeldighet at ansatte hos Det hvite hus begynte å ta antimiltbrannmedisiner forut for at miltbrann angrepene skjedde. En tidligere National Security Adviser fortalte Senatet at en terrorhandling kanskje ville  bli gjennomført i USA og at Iran ville få skylden for å rettferdiggjøre  en krig mot Iran.

Falsk flagg-historikk

Det finnes mange eksempler på falsk flagg angrep opp gjennom historien. For eksempel er det godt kjent at nazistene i Operasjon Himmler, forfalsket angrep på sine egne folk og ressurser som de ga de polske skylden for. Nå er det også overbevisende argumentert, blant annet på History Channel film at nazistene satte fyr på sin egen regjeringsbygning. Brannen var hendelsen som rettferdiggjorde at Hitler kunne gripe makten og begrense friheter i Tyskland. Også pussig nok kalt ”Heimland Sicherheit”.

Den tyrkiske regjeringen har blitt tatt på fersken med å bombe sine egne og gi skylden til en gruppe opprørere for å rettferdiggjøre strengere behandling av disse.

Dette låter som galskap, ikke sant? Du har aldri hørt om ”falsk flagg terror”, der en regjering går til angrep på sine egne folk og gir skylden til andre for å rettferdiggjøre sine mål, riktig? Og du er kritisk til uttalelsene som er skrevet over?

Vær så snill, ta en titt på disse historiske sitatene:

  • ”Dette og ingen andre er roten fra hvor tyrannen skapes; når han først ser ut til å være den som beskytter.” – Plato
  • ”Dersom tyranni og undertrykkelse kommer til dette landet, vil det komme i skikkelsen av å sloss mot en fremmed fiende.” – US President James Madison
  • ”Terror er det beste politiske våpen, for ingenting driver mennesker mer merkbart enn trusselen av døden uten varsel.” – Adolph Hitler
  • ”Selvfølgelig ønsker ikke befolkningen krig … Tross alt er det lederne av landet som bestemmer, og det er alltid en enkel sak å dra dem inn, om det er et demokrati, fascistisk diktatur, parlamentarisme eller kommunist diktatur… stemme eller ingen stemme, befolkningen kan alltid overbevises til å gjøre det lederne ønsker. Det er enkelt. Alt du trenger å fortelle de er at de blir angrepet og fordømme de som snakker om fred, for å mangle patriotisme.” Hermann Goering, Nazi leder.

Enda er det amerikanere som fornekter for at USA kan drive med falsk flagg terror. Vel, som dokumentert i New York Times, iranere som arbeidet for CIA på 50-tallet poserte som kommunister og gjennomførte bombeangrep i Iran for å få landets opinion vendt mot sin demokratisk valgte president. Og som en tidligere italiensk statsminister bekrefter, så gjennomførte en italiensk dommer og den tidligere sjefen for ”counterintelligence”, gjennom NATO med hjelp av Pentagon og CIA, terrorbombeangrep i Italia og ga kommunistene skylden for å oppnå støtte for regjeringer i Europa i deres kamp mot kommunisme. Som en deltaker i dette tidligere hemmelige programmet uttalte:

”Du måtte angripe sivile, mennesker, kvinner, barn, uskyldige mennesker, mennesker som var fjerne for ethvert politisk spill. Grunnen var ganske enkel. De skulle tvinge disse menneskene, italienske borgere, til å henvende seg til staten og be om enda større trygghet.”

Nylig offentliggjorte tidligere hemmelige dokumenter viser hvordan den amerikanske Joint Chiefs of Staff  på 60-tallet gikk inn for å undertegne en plan for å sprenge amerikanske fly ved å bruke en ferdig utklekket plan for å ta et sivilt fly med militært personell om bord, lande på en militær flyplass samtidig som et annet fly malt med samme farger tok av – en drone som skulle sprenges utenfor Cuba ved radiostyring. De skulle videre begå terror på amerikansk jord og si at cubanere gjorde det – for å rettferdiggjøre invasjon av Cuba.

Også den tidligere direktøren av ”National Security Agency” sier, ”I alle fall har USA lenge brukt terrorisme. I 78-79 forsøkte Senatet å gjennomføre en lov mot internasjonal terror – i hver utgave de produserte, sa advokatene at USA ville bli en lovbryter».

Hvorfor det betyr noe?

En pensjonert CIA analytiker med 27-års erfaring, som lagde informasjon som presidenten daglig brukte og som har tjent flere presidenter sa at dersom det kom et stort angrep mot USA ville det føre til militært styre. Han sa videre at, ”Vi må være forsiktige, dersom noen utfører en slik provokasjon. Ved store voldsomme eksplosjoner, uansett type, ville vi ikke kunne ta Washingtons ledere på ordet når de hevder at dette ville være en terrorhandling, fordi det  like godt kunne være en provokasjon for å tillate dem eller tilsynelatende tillate dem å få det de ønsker seg”. Denne tidligere CIA analytikeren stolte ikke nok på regjeringen, men mente at de ville spille så godt de kunne for å få massene til å stå bak flagget. Daniel Ellsberg – varsler om ”Pentagon Papers” under Vietnam krigen sa, ”Dersom det er enda et terrorangrep, tror jeg at presidenten vil få det han ønsker seg” – Han impliserer diktatoriske krefter.

Scott Ritter, tidligere amerikansk våpeninspektør for FN sa før krigen mot Irak, at det ikke var noen masseødeleggelsesvåpen der. Han sier at han ville ikke benekte at USA ville lage en falsk flagg terrorhendelse som unnskyldning for å starte krig. Et medlem av det britiske parlamentet sa, ”Det er en virkelig reell fare” for at den amerikanske regjeringen vil igangsette falsk flagg terror for å rettferdiggjøre krig mot Iran og overta fullstendig kontroll over landet.

Gitt svermen av terror- relaterte handlinger som nå skjer, burde vi ikke i det minste stille spørsmål om ikke historien gjentar seg selv?

Her slutter Prisonplanet artikkelen.

Dagens terrorkrig

Det sies at dagens terrorkrig er slik den er fordi fienden ikke har ansikt, nasjonalitet eller identitet. Derfor kan krigen pågå over hele kloden og den kan pågå i all tid. Vi vet gjennom erfaring at vold avler vold og den beste måten å lage virkelige terrorister er å terrorisere uskyldige borgere som ønsker å leve et fredelig liv. Når disse ikke har noe igjen å tape er de gjerne villige til å ta på seg sprengstoffbomber og dø for sin sak. Derfor kan en slik terrorkrig aldri vinnes gjennom den måten den styres på i dag.

I 2008 skrev jeg en bok som heter ”Skjult agenda”. Boken handler om hvordan folk flest innerst inne mener  at styringsmaktene, særlig i såkalt demokratiske land har som hovedoppgave å støtte opp under borgernes trivsel – særlig dersom vedkommende er lovlydig. Jeg stiller spørsmål ved om det faktisk er sant og ved å angripe spørsmålet med redskaper for systemtenkning, viser jeg hvordan styringsmakten i slike demokratiske land  i så fall måtte tilfredsstille en rekke gitte forutsetninger som også er forutsetninger for trivsel.

Jeg tar for meg alle disse forutsetninger og viser hvordan evidensgrunnlaget faktisk sier det motsatte – at styringsmaktene handler på en slik måte at det  nesten er helt sikkert at du ikke vil trives. Du blir heller undertrykket, manipulert, løyet til og holdt som frivillig fange i et fengsel som er den falske illusjonen av frihet. På slutten av denne boken konkluderer jeg med at systemet faktisk fungerer perfekt slik som det er nå, men at en slik forståelse forutsetter at en bruker et åndelig perspektiv på tilværelsen.

Mye av bokens innhold viser til dokumentasjon som mer eller mindre beviser hvordan terrorangrepene i USA 11. september, 7. juli i London, i Madrid, og Bali alle faller inn under begrepet falsk flagg terror angrep. Om du ikke tror meg – se på linkene til filmene – dersom noen av disse skulle være flyttet på i mellomtiden gjør nye søk på Internett og du vil finne den dokumentasjonen du trenger for å bli klok på hvordan verden styres for tiden. Boken er gratis og kan lastes ned her. Dersom du er heller fersk i forhold til å oppdage et dypere nivå av virkelighet i storsamfunnet, kan denne boken spare deg for mye tid da den tilbyr mye informasjon om mange ulike områder av tilværelsen.

“Falsk flagg” som et utvidet begrep

Foreløpig har vi satt fokus på den form for terror som vi assosierer med krigshandlinger – det vil si voldsomme angrep på liv og eiendom som har til hensikt å terrorisere befolkningen slik at de ber om mer beskyttelse.  Jeg har veldig lyst til å utvide begrepet falsk flagg terror til områder vi kanskje har sett for overfladisk på. Med utgangspunkt i følgende punkt gjengitt tidligere, har jeg lyst til å tilby en liten endring slik at leseren kan forstå hvordan denne form for terror har mange ulike former.

  • ”Selvfølgelig ønsker ikke befolkningen krig … Tross alt er det lederne av landet som bestemmer, og det er alltid en enkel sak å dra dem inn, om det er en demokrati, fascistisk diktatorskap, parlamentær eller kommunist diktatorskap… stemme eller ingen stemme, befolkningen kan alltid overbevises til å gjøre det lederne ønsker. Det er enkelt. Alt du trenger å fortelle de er at de blir angrepet og fordømme de som snakker om fred, for å mangle patriotisme.” Hermann Goering, Nazi leder.
  • ”Selvfølgelig ønsker ikke den globale befolkningen terror… Tross alt er det lederne av landet som bestemmer, og det er alltid en enkel sak å dra dem inn, om det er en demokrati. Befolkningen kan alltid overbevises om å gjøre det lederne ønsker. Det er enkelt. Alt du trenger å fortelle de er at de blir angrepet av et farlig virus og fordømme de som snakker om forbedring av helse og immunforsvarssystemet for å mangle patriotisme og solidaritet med resten av befolkningen. De som sier at vaksinen vi tilbyr er farlig er selv farlige og nesten kriminelle.” – et alternativ som vel nesten kunne ha kommet fra WHO.

Med stor fare for å bli oppfattet som en politisk bråkmaker av rang – vil jeg be leseren tenke seg følgende om Norge – og alle andre land som har drevet med tvungen vaksinering eller sterkt anbefalt vaksinering mot svineinfluensa nå nylig. Med referanse til de mange andre artiklene som tidligere har vært skrevet om svineinfluensa og vaksineringskampanjen som følger – her på Nyhetsspeilet – om koblingen av kvikksølv til nevrologiske skader og autisme hos barn, og hvordan squalenebruken kan iverksette autoimmun sykdom slik det har gjort hos mange av soldatene med Gulfkrigssyndromet.

Tenk på følgende – Er det ikke en form for falsk flagg terror når befolkningen blir, gjennom myndigheter og media neddynget med propaganda om at en farlig og potensielt dødelig sykdom er i ferd med å spre seg – og at den eneste beskyttelsen er å ta en vaksine – helst to – som ikke har blitt testet, som inneholder kjente giftige toksiner – squalene og kvikksølv – og at alle som ikke tar vaksinen er farlige  og usolidariske, kan bli fratatt sine barn, eventuelt miste sine jobber – og at de som protesterer mot hele opplegget nærmest omtales som kriminelle?

I denne forbindelsen vil jeg ikke nødvendigvis peke ut vårt eget land for å være ansvarlig for denne hendelsen, men heller WHO – som bevislig har korrupte ledere med sterke bånd til vaksineindustrien. Det er de som har endret på reglene for hva de skal kunne kalle en pandemi – fra å være global smittsom og dødelig – til å bare være global og smittsom – slik at de kan forsøke å tvinge alle medlemsland til å vaksinere hele befolkningen hver gang influensasesongen kommer – det vil si at hvert år har vi en pandemi – det er da WHO som driver med medisinsk terror på hele verden.

Merk at Norges Gro Harlem Brundtland har vært sjefen for WHO. Da hun påtok seg jobben med å lede organisasjonen ble hun spurt om hva hun hadde tenkt å gjøre med WHO når det var kjent for å være det mest korrupte av alle FNs organisasjoner. Hun svarte ikke på det spørsmålet. Nå er hun medlem av ”Club of Rome” – rådgivende ”think tank” for FN der de bl.a. foreslo menneskeskapt global oppvarming, matmangel og vannmangel som passende fiender for å holde folket sammen – i lys av avsløringen av Climategate like foran klimakonferansen i København har man forhåpentlig avverget enda et ”falsk flagg” terrorangrep på verden i form av alvorlig høye skatter og avgifter på alt som avgir CO2.

Ærlig talt, jeg er for miljøvern. Jeg er også for at vi begynner å slippe løs hemmeligholdt teknologi som gjør det mulig å slutte med å bruke olje, kull og atomkraftverk for strøm og transport. Jeg synes det er rett og slett terror å få folk til å tro at deres tilstedeværelse på denne planeten er en trussel for planeten  – at du må undertrykke din atferd og skatte fordi du er skapt til å utånde CO2 – slik at gresset kan gro. Det er terror å skattelegge mennesker og næringslivet på falskt grunnlag.

Mesteparten av denne artikkelen har vært fokusert på angrep på folk fra  lokale regjeringer.Vi må ikke se oss blinde på de globale kreftene som også driver med falsk flagg terror gjennom å slippe løs biologiske krigføringsvåpen og kalle disse for influensatyper, en kur i form av vaksiner som er mer dødelig enn selve vaksinen, eller falsk informasjon om at befolkningen er ansvarlig for andre enorme globale katastrofer og farer som faktisk styres av myndighetene – da nevner jeg HAARP,  aerosol behandling av atmosfæren gjennom ”Chemtrails” og overdreven støtte til dyrking av planter som skal brukes til produksjon av olje – som skaper en kunstig lav matlagerbeholdning for verden.

Mennesker som blir fortalt en ting, som er  direkte løgn, kan aldri foreta kloke beslutninger som ivaretar deres beste langsiktige interesser. Derfor betrakter jeg alle former for bruk av propaganda og løgn som falsk flagg terror – særlig når det påvirker vår langsiktige evne til å ivareta god helse, en sunn livsstil og evnen til å oppnå selvinnsikt.

Mens enkelte reagerer svært negativt når det blir foreslått at terroranggrepet i USA 11, september 2001 var falsk flagg terror, tenker de lite over alle de små stikkene vi alle blir utsatt for gjennom overmedisinering som gir bivirkninger, bruk av fluor i drikkevann og melk for å fremme passivitet blant folket, aspartame (maurgift) i alt fra medisiner til tyggegummi og alt som sies å være med mindre enn vanlig sukker – eller ingenting i det hele tatt. Fluorforbindelsen er den mest aktive ingrediensen i rottegift – det er også det samme som 70% av amerikanere drikker i vannet sitt – og ikke minst alle de som får fluorider gjennom bruk av psykofarmaka. Det viser seg at et stort antall mennesker som begår massedrap i USA på skoler, shoppingsentre, arbeidsplasser m.v. også er  under behandling med psykofarmaka. Mens våpenkontroll kommer i søkelyset som en kur, er det heller bruk av farlige medisiner som en burde snakke om. Dette er også terror i hverdagen – over og ved siden av terror fra såkalte terrorister.

I den verden vi lever i er det lite av det vi blir fortalt som er sannheten. Den er gjemt bort, revet i filler og blandet sammen med PR, propaganda, halve sannheter og løgn. Mens propagandaen går ut på at du skal leve et lettvint liv og at andre skal tenke for deg, er du faktisk veldig tjent med å være skeptisk og tenke selv. Det kan virke tungvint, men fordi du ikke er alene om denne oppgaven kan du også begynne å være aktiv deltaker i å forbedre  forutsetningene for både ditt eget og andres liv ved å søke etter sannheten og gjør den tilgjengelig for andre.

Din trygghet er noe ingen andre enn deg selv kan gi deg. Trygghet kommer fra å være informert om hvem du er, om hvilke ressurser  og rettigheter du har. Den kommer etter du har lært å bruke dine ressurser på en hensiktsmessig måte. Tryggheten din vil også komme fra din evne til å skille sannheten fra illusjonen. Det er noe staten aldri kommer til å kunne tilby.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

245 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
hanze
hanze
Abonnent
13 år siden

Måtte dette budskap nå ut til tusener, og atter tusener…

Otto
Abonnent
13 år siden

Sitat fra nylig mottatt e-post: ‘Key is the CO2e patents, the remedy is an injunction to stop their use in collecting revenues from residential emissions of CO2.’

Dette kan forstås slik: Ved å følge dette rådet, angriper man kilden for internasjonal terror og korrupsjon. Kilde, Hawks’ CAFE.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Energi er som penger, penger er som energi. Ved tilførsel av penger starter man prosesser, arbeid om man vil. Også korrupsjon og terror er etablert, administrert og driftet med penger. Angrip kilden, roten, for denne pengestrømmen, og mye av korrupsjon- og terror-regimet vil falle sammen.

Et effektivt angrep er med metoder som er praktisk gjennomførbare mot sentrale mål i de kriminelle foretakene, primært gjennom rettssystemet. I denne sammenhengen kan nevnes en aktuell oppfordring, Patented Stop to Mann Made Global Warming Tax, en oppfordring som jeg ber andre om å formidle videre, Sitat: ‘Please make this viral; if you know a lawyer in jurisdiction near you with a background in patent law to take up the biggest case in the world – ever – have him call Ron Gamble or myself per below.’

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Rumor mill news radio, Rayelan Allen show, Wednesday 11:00 am – 2:00 pm PST, January 6, 2010, dagens tema, fra Hawks CAFE: Obama Schools of Murder by Rule of the Teachers’ Cat. Quote: ‘In today’s show we will discuss our plans to coordinate lawsuits against Obama `Schools of Murder’; allegedly networked by CO2e to use patented rules to trigger catastrophe (cat) bonds developed for the Teachers’ (`TIAA-CREF’) pension fund by Barack Obama at the Joyce Foundation and Northwestern University’s Kellogg School of Management. We will describe how a citizen’s application in court for injunctive relief, can stop the use of a Teachers’ cat-bond rule on the CO2e-Fannie Mae patented emissions trading system, to trigger the murder of so-called `useless breathers and mindless breeders’ based on the fraudulent claim that `Mann-Made’ CO2 emissions cause catastrophic climate change. ..’

Jeg tror 11:00 am – 2:00 pm PST er 20 – 23 norsk tid, muligens +/- 1 time grunnet DST, vintertid, som alltid forvirrer undertegnede ved beregning av tidsforskjeller mellom tidssoner. Det kan konstateres at dagens programs tema er aktuelt, interessant og ganske unikt. Rumor mill news radio. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Radioprogrammet som er referert i forrige post og som i skrivende stund pågår, en time gått og to timer igjen, vurderes av undertegnede som såpass viktig at jeg minner om adressen, Rumor mill news radio web online stream: The micro effect.

Opptak av dette vil normalt bli lagt ut i Rayedio Lounge podcast om ca en uke.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

For ordens skyld, nevnte radioprogram,Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, sendes hver onsdag, også onsdag 13. januar kl 20 – 23 norsk tid, sjekk tidspunkter. For url referanser, se foregående poster.

Tidligere program, audio, Intelligence Reports from Field McConnell and David Hawkins.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, onsdag 20. januar kl 20 – 23 norsk tid, sjekk tidspunkter, om programmet er i rute. For url referanser, se foregående poster. Dagens tema vil trolig bli å finne postet i Hawks’ CAFE yahoo group.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

UPDATE: Field McConnell v.s. Airline Pilots’ Association International. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at disse ulovlig modifiserte flyene, hvis modifikasjoner ser ut til å ha ført til mange havarier og dødsfall, ikke ble påtalt for minimum tre år siden.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Rumor mills news radio onsdag 27. januar 2009 kl 20 – 23 norsk tid, intelligence report from David Hawkins and Field McConnell, topic proposals, Obama’s `350 Subject-to’ Rule for Kellogg 9/11, Amazonian Custodians of a Year the World Caught Fire. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Dra meg baklengs inn i fuglekassa, årstallet skal være 2010, skrev 2009 i forrige post :) Feilen er ikke forårsaket av time travel, den er forårsaket av time confusion.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Field McConnell & David Hawkins: January 2010, Teachers Cat and The Dog That Didn’t Bark

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=166103 . Rumor mills news radio onsdag 3. februar 2010 kl 20 – 23 norsk tid (muligens kun fra kl 20 til 21, vi får se), Intelligence report from David Hawkins and Field McConnell. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Tema i nevnte program ble som følger, blant annet kirkesamfunn og massakre, mord-til-leie, mord-per-algoritme, mord-per-tall, forsikringssvindel, fabian society, ku band, smacsonic og qrs11, o.a.. Lytt til opptak, http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/climategate-skandalen-foran-klimam%C3%B8tet-i-k%C3%B8benhavn/comment-page-4/#comment-17482

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Radiokanal som presenterer seg som anti-nwo, sfawbn.com http://archives.sfaw.org/sfaw-networkfeed.asx

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Field McConnell & David Hawkins on KTALK AM630 at 6am PST Feb 9, tirsdag 9. februar kl 15 til 17 norsk tid

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 10. februar kl 20 – 23 norsk tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema vil trolig bli å finne i Hawks’ CAFE yahoo group. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 17. februar kl 20 – 23 norsk tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema vil trolig bli å finne i Hawks’ CAFE yahoo group. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

For de som gikk glipp av eller vil høre om igjen, sending onsdag 17. februar, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, år 2010, playlist del 19 til 21.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 3. mars kl 20 – 23 norsk tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema vil trolig bli å finne i Hawks’ CAFE yahoo group. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 10. mars kl 20 – 23 norsk tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema vil trolig bli å finne i Hawks’ CAFE yahoo group. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect. Vertens hjemmeside, Official website of Rayelan Alan

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 17. mars kl 20 – 23 norsk tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema vil trolig bli å finne i Hawks’ CAFE yahoo group. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect. Vertens hjemmeside, Official website of Rayelan Alan

Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 24. mars kl 19 – 22 norsk tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema vil trolig bli å finne i Hawks’ CAFE yahoo group. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect. Vertens hjemmeside, Official website of Rayelan Alan

Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 31. mars kl 19 – 22 norsk/cet tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema RMN March 31 Bullingdon-SS: Virtual Tunnels to Fulbright 9/11. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect. Vertens hjemmeside, Official website of Rayelan Alan

Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Korrigering av tidspunkt, correction time schedule, Ny sending, onsdag 24. mars kl 20 – 23 norsk/cet tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins

* Hvis de hadde korrigert dst med 1/2 time en gang, ville det vært unødvendig å korrigere fler ganger. Vi hadde spart oss for den jobben i framtid, men systemer har dessverre ofte en innbygd idioti

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny korrigering, siste :) Ny sending, onsdag 31. mars kl 20 – 23 norsk/cet tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins. Se url i forrige poster. God påske :)

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Radio program nå, fram til kl 23, jeg visste ikke Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins http://microeffect.windows.purestream.net/themicroeffect Resten av nyttige url-er i forrige poster

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 7. april kl 20 – 23 norsk/cet tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema Sherlock backs UKIP – Stop Euro-Warming fraud. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect. Vertens hjemmeside, Official website of Rayelan Alan

Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Informasjonen vurdert av undertegnede, og kilden, å være viktig å formidle umiddelbart . Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE, Topic for 7 April 2010 Captain Sherlock backs UK Independence Party – Stop Euro-Warming fraud +, listen to part 40 to 42 2010

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Ny sending, onsdag 14. april kl 20 – 23 norsk/cet tid, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins, for url referanser, se foregående poster. Dagens tema Topic Proposals Rayelan Allen Show, Rumor Mill News «Kristine Marcy Paperclip for Snuff Film Compound O» Wednesday 11:00 am – 2:00 pm PST, April 14, 2010 http://groups.yahoo.com/group/hawkscafe/message/1240

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Rayedio RMN, April 21 2010 11am – 2pm PST, DAVID HAWKINS & FIELD McCONNELL, time 20 – 23 CET http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=171529 Online stream radio http://microeffect.windows.purestream.net/themicroeffect Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 Field McConnell & David Hawkins Live on Rumor Mill News Radio Wednesdays http://abeldanger.blogspot.com/2010/02/field-mcconnell-david-hawkins-live-on.html

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Mange millioner frivillige og ærlige etterretningsagenter, vanlige personer som vil alles beste, kloden rundt, forsøker å få best mulig oversikt over de kriminelles ooda loop, observe -> orient -> decide -> act, observer -> orienter -> avgjør -> handle, som er avgjørende for å øve mottiltak. Dette er omhandlet i foregående poster, med et etterretningsapparat som baseres på frivillighet og hvor kan delta. Alt foregår i åpenhet, ingenting hemmeligholdes. Det er et hovedpoeng at alt gjøres kjent for allmennheten, det vil si motsatt strategi i forhold til de kriminelle som må skjule sin agenda på grunn av dens destruktive og usosiale innhold.

Accuse no innocent; shelter no guilty, Beskyld ingen uskyldige; skjul ingen skyldige, en sentral strategi i arbeidet mot kriminalitet. Mer om dette i Hawks’ CAFE i yahoo groups.

Siste poster i nevnte forum gruppe, messages.

En digresjon. Det hender fremdeles at noen avfeier påstandene om at det spres chemtrail. Et av mange beviser som viser at chemtrail, dvs spraying av vårt felles luftrom, er en reallitet, se nederst i denne forum posten, PROOF chemtrails are NOT contrails.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Rumor mill news radio, Rayelan Allen show, Wednesday 11:00 am – 2:00 pm PST, January 13, 2010, dagens tema, fra Hawks CAFE: Charlotte’s Web Murders – Ron Brown, Beverly Eckert . Quote: ‘In today’s show we propose to discuss the widely-distributed information below and the text and various images in Chapter 7 of «Olympic Debt and the FC-KU Crime Scene» http://www.captainsherlock.com/Olympic-Debt-2/Chapter-7.html . «Thomas Jefferson said, «An informed public will make the right decision». Be informed that the Maurice Strong’s idea of capping CO2 is not to stop climate change but to stop his enemies from breathing by having them whacked – by peer-reviewed hired mercenaries of course. This message below has just gone to Field and others so they may be informed for the court case in Washington D.C. on January 19th. http://www.captainsherlock.com/COMPLAINT_Final.pdf ..’

11:00 am – 2:00 pm PST er 20 – 23 norsk tid. Rumor mill news radio. Rumor mill news radio web online stream: The micro effect. Imens man venter, kanskje Elton John.

Ursus
Ursus
Abonnent
13 år siden

Veldig viktig artikkel Mike! False flag er og har vært en primus motor for mange av de såkalte historiske hendelser opp gjennom tidene.

Synes også du bør få med hele storyen rundt ‘Operation Northwoods’ på 1960-tallet, der USA planla en falsk flagg opersjon der formålet var å rettferdiggjøre et angrep på Cuba.

Dokumenter som i detalj beskriver Operation Northwoods finnes, og at folk fortsatt kan nekte for at regjeringer gjør slikt mot sitt eget folk er komplett uforståelig! Ta en titt på disse, og hvis ikke dette er «bevis nok» for falsk-flagg operasjoner, ja da lever man i en boble av total fornektelse.

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/northwoods.html

Svart på hvitt står det hvordan USA skulle feike angrep mot seg selv og legge skylda på Cuba. Svart på hvitt står det at de vil drepe eget folk! Hallo!

Herreminhatt, til og med i dag biter folk på opplagte false flag aksjoner ala ‘underbuksesprengeren’. Ha ha (men det er jo bare tragisk i grunn).

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Atter en svært så interresant artikkel fra deg Mike!

Det skal visst bli mange falske flagg terror i media fremover kan vi regne med som konspirasjonsteorier om terrorister som ikke finnes, terrorister som finnes men som skjules godt under verdens mørke USA makt-elite og terrorhandlinger som aldri har funnet sted men som blusses opp gjennom media gjennom tiden for å få folk til å bite enda flere negler og grøsse og frykte enda mer!

Dette året tror jeg sinnet vil sprekke for mange mennesker her i landet når den ene sannheten etter den andre om konspirasjon og korrupsjon – hittil godt skjult av den ene og den andre av disse mørkets makteliter blir belyst!

Ja du kan så santens si «herreminhatt» MIke når det kommer til at folk biter på opplagte falske flag som denne «underbuksesprengeren!»

Jeg sier Å GUD HJELPE MEG for en stor teaterforestilling av amatærskuespillere vi finner blant regjeringen i USA og her hjemme!

Jeg trenger jo ikke å gå på teaterforestillinger for å få litt underholdning inn i hverdagen lenger? Jeg har jo landets tradisjonelle aviser som gir meg den beste teaterunderholdningen!

Lise Tollefsen Slembe

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

«Falsk flagg operasjoner er hemmelige operasjoner som styres av regjeringer, bedrifter eller andre organisasjoner, som er beregnet på å se ut som om de er gjennomført av andre.»

Falsk flagg operasjoner blir «mulige» fordi menneskesamfunn har alltid vært delt opp i makthierarkier. Sjefen på toppen og hans «round table» folka vet «bedre» enn de underliggende gruppene. Denne tankegangen har ført til menneskehetens moralsk, åndelig og ikke minst teknnologisk undergang gjennom tidene.

Når et nytt barn blir født i denne verden, er det praktisk talt «verdiløs» med mindre det er en «naturlig» arving av sukkrik hersker. Resten må slåss og konkurrere seg ut med tiden for å vise at de er verdige nok til å tjene de rikes systemet. Når store deler av befolkningen går etterhvert med på at det er «greit» å ha noen ekstreme ressurssterke maktoligarkier på toppen for å ta vare på alle de «andre», får vi slike falskflagg operasjoner, utført av akkurat de vi valgte som våre beskyttere!

Enhver makt har en naturlig «trengsel» å hode seg i livet lengst mulig, samt øke sin innflytense på uberørte områder / sjeler. Rothschilds, Rockefellerr, Morgans osv var nettop en resultat av slike «naturlige» trengsler. Og idag har disse skjulte maktimperiene (korrupsjoner) blitt så aggresive at ingen land / nasjon / folk kan stå imot deres hegmoniet…. Bare en åndelig bevissthetsrevolusjon kan tenkes å være en mulig redning… Tiden vise… :)

T
T
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

Bra artikkel Mike. Når et barn blir født er det ikke verdiløst Arif (selv om jeg ser poenget ditt med tanke på hierarkiet vi lever under), barnet mister derimot sin verdi etter gen manipulering, vaksinering, indoktrinering ala og bli tilpasset systemet, først da er barnet fullkomment bio-verdiløst., fordi alle er født originale, det gjelder bare ikke å dø som en kopi.

Robot eller menneske er valget vi står ovenfor i fremtiden, så frem til at ikke foton beltet sørger for en oppvåkning i 2012. Etter og ha lest og gjort mye research i det okkulte de siste månedene har jeg nå kommet tilbake til 2012 temaet, litt inspirert av Mike sine Ra oversettinger/ tydninger. Fotonbeltet er anerkjent av researchere i diverse felt, mulig jeg blir å oversette noe av dette og forsøke å skrive en artikkel om det.

Her er en RED ALERT video fra noen som kaller seg «truther girls,» med tanke på OL i Canada, falsk flagg eller for å forvirre? De som har ansvar for sikkerheten der nede er de samme korrupte som hadde ansvar under 7/7 bombingen i England osv…er dette for å skape forvirring som nevnt ovenfor? For å ta oppmerksomhet bort fra Jemen, Pakistan, Irak, Afghanistan og Iran?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  T
13 år siden

Helt enig! :)
Det var akkurat det jeg mente. Du forklarte enda bedre, du. Det med fotonbeltet ser ut som veldig interessant stoff. Vil gjerne ønske om du kunne presentere din «research» her på speilet… :)
http://ischael.no/endoftime/fotonbeltet.aspx

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  T
13 år siden

Apropo OL i Canada og den der Red Alert video, Canadas parlament (‘Stortinget’) er satt ut av funksjon fram til 3.mars 2010, noe som er nokså oppsiktsvekkende i seg selv. Virker ikke som det finnes en god grunn til dette (?).

http://www.torontosun.com/news/canada/2009/12/30/12302776-sun.html

For å spinne litt videre, sjekk ut denne video fra filmen 2012

der det refereres til en katastrofe i ‘British Columbia 2010’ (Vancouver som arrangerer OL 2010 ligger i British Columbia).

Tidligere har nettopp slike ‘hint’ dukket opp i populærmedia i forkant av ‘hendelser’, og et godt eksempel på dette er serien *The Lone Gunmen’ som ble sendt noen måneder før 911, der terrorangrep på twin towers var et hot tema…

http://www.youtube.com/watch?v=tB6EWF3vulc

Synes de to i videoen RED ALERT har noen gode poeng. Det at Verint har ansvar for sikkerheten er jo også en klassiker.

Burre
Burre
Abonnent
13 år siden

Rolf Kenneth har også en bra artikkel om Falsk Flagg Operasjoner:
http://www.rolfkenneth.no/Falsk-flagg-operasjoner.html

Sykepleier Nayirah som er nevnt over. Golf War 1.:

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Jeg er veldig eing med deg i det meste her arifkarim men jeg tror også at denne «suksessrike herskeren» kan lyve seg til velgere med sine penger, status og sin falske list og at derfor mange land blir styrt en leder som har skaffet seg velgere -hans slaver på falsk grunnlag! Og når en slik lurendreier av en «suksessrik hersker» har fått folket i sin «hule hånd» med sitt gjenonnomsyra falskner spill, vel da har gjerne befolkningen ikke stort de skal ha sagt før de får kappet av en hånd, et hode eller blir sendt i hussarest over lang tid!

Lise

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Setter pris på din utvidede tolkning av FALSK FLAGG, Mike, til å inkludere NULL-pandemier («pannekakedemier») som blir hausset opp og brukt som påskudd for massevaksinering og KLIMA FALSK FLAGG («hvis økt overnasjonal styring vil gi et kaldere klima, bør ikke Norge nå melde seg ut av FN, NATO og EØS umiddelbart, som et klart skritt i retning av MINDRE overnasjonalitet – hvis det er hva som skal til for at det skal komme litt mer januar-varme inn i våre liv akkurat nå…»)

«False Flag» ser ut til å gå som en RØD TRÅD forut for alle kriger som USA har gått inn i :
1898: Senkningen av skipet «Maine» på havnen i Havana ble tilskrevet en spansk mine, hvilket var en løgn, men nok til å lure folkemeningen til at USA gikk til krig…
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/lieofthecentury.html

1915: Senkningen av skipet «Lusitania» som kostet mange amerikanere livet. USAs president Woodrow Wilson (nok en «fredsprisvinner»…) rigget mye i kulissene i forkant for AT Lusitania skulle bli angrepet og for å få den riktige SPIN i etterkant…
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/atlantean_conspiracy/atlantean_conspiracy19.htm

1941: Pearl Harbour ble fremprovosert av president FDR Roosevelt som visste utmerket godt på forhånd at angrepet ville komme slik han ønsket:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/uncle-sam-i-oslo-statuer-illusjoner-og-fakta/

1964: Tonkin-bukta: Det kom aldri «et nytt nordvietnamesisk angrep». (Mao. en FALSE FALSE FLAG, mao. en løgn om et angrep som ikke har funnet sted). Dette ble benyttet for alt det var verdt av president Johnson for å få igang Vietnam-krigen for fullt:

«American Planes Hit North Vietnam After Second Attack on Our Destroyers; Move Taken to Halt New Aggression», announced a Washington Post headline on Aug. 5, 1964.
That same day, the front page of the New York Times reported: «President Johnson has ordered retaliatory action against gunboats and `certain supporting facilities in North Vietnam’ after renewed attacks against American destroyers in the Gulf of Tonkin.»
But there was no «second attack» by North Vietnam — no «renewed attacks against American destroyers.» By reporting official claims as absolute truths, American journalism opened the floodgates for the bloody Vietnam War.
A pattern took hold: continuous government lies passed on by pliant mass media…leading to over 50,000 American deaths and millions of Vietnamese casualties.»
http://whatreallyhappened.com/RANCHO/CRASH/TWA/TONKIN.html

2001: Som kjent var president George W. Bush plassert i et klasserom for å lese eventyr for barna, mens DE STORE GUTTENE fikk tårnene til å falle:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/

Joda, lille-Bush hadde nok kjent til planene på forhånd, han også:

Og hvor mange dager etter 11.9 tok det før president George W. Bush gikk til krig mot Afghanistan, et karrig fjelland som ihvertfall ikke kunne ha hatt noe med sprengningen av tårnene eller sprengladningen som visepresident Cheney sørget for å få flystyrtet inn i Pentagon å gjøre…?

Killuminati
Killuminati
Abonnent
13 år siden

«Canadian Patents Database .. CA 2471939 SYSTEM AND METHOD FOR RESIDENTIAL EMISSIONS TRADING SYSTEME ET METHODE DE COMMERCE DES EMISSIONS DES HABITATIONS DE PARTICULIERS The present invention is directed to a method of residential emissions trading and a residential emissions trading commodity. In particular, an embodiment of the present invention is a method for identifying, quantifying, and aggregating reductions in residential emissions into a tradable commodity .. The method may further comprise the steps of verifying the quantification of the emissions reduction and monitoring the residential energy savings opportunities and the quantification of the emissions reduction .. (51) International Patent Classification (IPC): G06Q 30/00 (2006.01) G06F 17/60 (2000.01) (72) Inventors (Country): RAINES, FRANKLIN D. (United States) SAHADI, ROBERT J. (United States) BERLIN, KENNETH (United States) DESIDERIO, MICHELLE (United States) LESMES, SCOTT (United States) CAVEY, ELIZABETH ARNER (United States) BARTELS, CARLTON(DECEASED) (United States) (73) Owners (Country): FANNIE MAE (United States) CO2E.COM,LLC (United States) (74) Agent: RIDOUT & MAYBEE LLP (86) PCT Filing Number: PCT/US2002/040371 (87) International Publication Number: WO2003/058386 (30) Application Priority Data: 60/342,853 United States 2001-12-28»

Begynte å google litt på de navnene som patenten sto på, veldig interessante greier jeg fant.

RAINES, FRANKLIN D.:
«Franklin Delano «Frank» Raines (born January 14, 1949) is the former chairman and chief executive officer of the Federal National Mortgage Association, commonly known as Fannie Mae, who served as White House budget director under President Bill Clinton. His role leading Fannie Mae has come under scrutiny.»
Dette er fra wikipedia. Han er en av de ‘banksterne’ som sto bak den orkestrerte finanskrisen.

BERLIN, KENNETH:
«(…)Mr. Berlin has extensive experience in and advising clients on climate change issues, such as providing compliance and disclosure advice and in drafting and negotiating greenhouse gas trading contracts. He represented Fannie Mae in developing an innovative program to capture and then sell greenhouse gas reduction credits resulting from energy-efficiency measures in residential homes. He is currently representing Biodiversity & Company in a complex avoided deforestation climate change project in Ecuador. He has provided advice to companies in the utility, paper product, cement and steel industries on climate change disclosure and compliance issues. His report, Global Warming and the Future of Coal, The Path to Carbon Capture and Storage was published in May 2007 by the Center for American Progress.(…) » http://www.skadden.com/index.cfm?contentID=45&bioID=1002

«Michelle Desiderio leads the national green building program based on the ANSI-approved National Green Building Standard™ (ICC 700-2008). The program includes training and accreditation of Green Verifiers and certification of single family, multi-family, renovations, additions, and land development. As a related service to product manufacturers, the Green Approved Products program pre-approves certification points for products that meet green building practices.(…)»
http://www.virtualgreenbuildevent.com/pages/?MICHELLE_DESIDERIO

«(…)Michelle transitioned to Fannie Mae to develop the Housing and Environment Initiative which promoted housing affordability through energy and location efficient homes. At Fannie Mae, Michelle developed the Smart Commute Mortgage and revamped the Energy Efficient Mortgage. In addition, she developed a patent-winning methodology to calculate the emission reductions from energy efficient homes so the reductions could be sold as energy credits on emerging carbon markets.(…) »
http://www.virtualgreenbuildevent.com/pages/?MICHELLE_DESIDERIO

Klimaet forandrer seg hele tiden, det er det klimaer gjør. Akkurat nå kjøler jorden ned, ikke det motsatte og hadde det skjedd global oppvarming så hadde det vært på grunn av sola, ikke CO2. De har bevist gang på gang at de ikke bryr seg om menneskeliv eller klima(kvikksølvvaksiner, giftstoffer i mat og drikke, trehugging, 70% av landsbybeboere i deltaen har ikke tilgang til rent vann pga oljelekkasjer gjort av SHELL men ingen snakker om det: http://www.youtube.com/watch?v=S0QTxz5rTxU)

Money makes the world go round. Follow the money and see where the trail leads.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Og her er min oppriktige menig om hva virkelig terror er som disse menn på bildet over står for under sine falske flagg!

Måtte de felles en etter en og bli kastet ut av denne verden disse korrupte maktmenn og kvinner som har gjort seg selv til «herskere av jorden og menneskene!»

http://www.slide.com/r/0coo0I6-5z9AImNl8Aiuf94KzW36Hya6?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

Lise Tollefsen Slembe

(NB: Skal sende dette over hele kloden!)

MortenB
MortenB
Abonnent
13 år siden

Vi kan se konturene av noe her hjemme også:

Tirsdag: Mange aviser fokuserer på sniking på bussen: «3600 hver dag bare i Bergen»
Onsdag: Samme fokus men på fergene. Altfor høye tall her også.

Essensen i dette er selvsagt mere kontroll, registrering av passasjerene (men det er jo de som betaler, ikke de som sniker !) osv. Myndighetene er helt fra seg da de ikke kan vite hvem som sitter på bussene og hvem som reiser med fergene. Registrering av personnummer kommer og har alt startet, de nye busskortene med beste rabatter nord for Bergen kan bare kjøpes med registrering med personnummer…. Enn så lenge kan de som betaler mer for turen reise med kontanter.
Så kommer mobil-ID, IFID, og til slutt kommer chip i kroppen.

Nei dette vil jeg ikke være supporter for og betaler derfor alltid kontant de gangene jeg må bruke buss eller ferge.
Jeg har fått med meg at folk med mye penger alltid betaler med cash istedet for å måtte registrere seg. De bruker ikke minibank-kort i butikken engang. De har tydeligvis forstått noe om myndighetene de kan ta seg råd til i stor grad å unngå.

Heia «ekte» penger !
joda de ser jo ekte nok ut, spesielt i hånden men er likevel kun et tall i en computer som myndighetene kan velge selv alt etter hva de vil oppnå

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  MortenB
13 år siden

Fra en samtale med PST på Facebook profilen dems idag tidligere:

Armin Bahrami
Avkledningsmaskiner og datalagringsdirektivet var utenkelig for folk flest 10-20 år tilbake. Idag er det en realitet. Med dagens trend vil vi akseptere enda flere invaderinger av v… See Moreåre privatliv. Snart kommer trusebomberen fra CIA/Mossad på Tog, slik at togstasjoner også vil eventuelt om 5 år møte samme skjebne. Myndighetene vil da fortelle deg at strålingen du gjennomgår i hverdagen er helsefarlig slik at det er best for din egen skyld om du aksepterer en microbrikke implantert under huden din så du kan ferdes fritt i kongeriket.

Folket får som de fortjener? Ikke når de føres bak lyset.
11 hours ago ·

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Det er vanskelig å spå hva som vil skje i fremtiden og hvordan trusselbildet vil se ut. Det vil uansett alltid være en balansegang mellom personvern og sikkerhet, noe det er viktig at debatteres hele tiden. De fleste av oss legger igjen mange digitale spor hver dag, men implementering av mikrobrikker er nok noe som tilhører Scifi-filmer foreløpig.
9 hours ago · Report

Kenneth Arctander
Debatten om personvern virker det i alle fall ut fra PSTs poster her som ikke er s… See Moreå viktig så lenge argumentet er å spare tid (se f.eks. min post lenger oppe der eks-MI5 agent Andy Machon sier noe om hvordan personvern forkastes for metoder som uansett ikke har noen reell virkning når alt kommer til alt).

Problemet (underbuksebomberen) som legitimerte kroppsscanningen oppstod som følge av grov etterretningsfeil, ikke manglende kroppsscannere.

Jeg ser helst at vi forholder oss til det som ER (nemlig kroppsscanning) og ikke det som KAN bli (som f.eks. RFID-tags som overhodet ikke hører hjemme i SCI-FI filmer som PST her forsøker å si. Søk gjerne opp annen vestlig etterretnings uttalelser om temaet) for ordens skyld.
9 hours ago · Report

Armin Bahrami
Haha en science fiction movie? St… See Moreår det i PST’s personalhåndbok (hvordan svare på RFID spørsmål)? Jeg må le. Det er flere som allerede har fått brikkene implantert i Norge på Universitetssykehuset i Akershus. Norske politikere har også utalt seg om et kontantløst samfunn, hvordan tror du det skal fungere da PST? På krit? Det sies også at minibank kort er lett å svindle, derfor vil RFID løsningen.
IBM sine personlige microbrikke reklamer går på CNN i norge. En smart verden kaller de det, du går inn i butikken, handler alt du vil å går rett ut, uten å stoppe kassen. RFID’en din betaler. Verichip corp. Har tatt pattent på en Chip som forteller deg om du har fått en av de mange ulike influensene som er ute å går nå. Om det er Q-flu, swine, bird eller det neste legemiddell-labratoriene velger å produsere.

Å si at RFID er en Scifi film er direkte fornærmende ovenfor det norske folks inteligens. Og det kommer fra det norske folks etterettning inteligens..
8 hours ago ·

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Selv det norske politiet operer med terror under falske flagg!

Da jeg så dette videopptaket av en familie med en eldre dame som regelrett blir torturert utenfor deres leilighet i tøyen av politiet til tross for at de ringte ambulansen for å fortelle at deres mor var døende, ble det for mye for meg og jeg slo av…

http://www.dagbladet.no/2010/01/07/nyheter/innenriks/utenriks/9813394/

Jeg har selv en gang var utsatt for politiets falske terrorhandling det var den gangen for mange år siden da en kriminell gjenganger av politiet brøt seg inn i mitt hus mens det ene av barna var tilstede og prøde å kvele meg mens dette barnet så på! Da politiet kom etter at naboer hørt mine skrik og ringte politiet, var det jeg som ble plassert i politibilen og avhørt på politistasjon etterpå, ikke forbryteren. han gikk fri. rett ut av mitt hus med en klapp på skulderen – så jeg!

Politiet her i landet ligner mer og mer på amerikansk politi og jeg forstår det slik at det er våre myndigheter som står bak med hensyn til å få politiet til i all for mange tilfeller å opptre umenneskelig og arrogant og under falsk flagg!

Så terror under falsk flagg kan også politiet legge opp til for å få å både slippe å ta seg av alvorlige kriminelle saker (som i det tilfelle jeg opplevde), samt for å få kriminalisert en gruppe flyktninger offentlig for å få det til å se ut som at disse utlendingene er noen agressive og ustabile mennesker som ikke har så mye her i landet å gjøre!

Ja, dette er fakta selv om det også finnes kriminelle utlendinger her i landet.

Lise Tollefsen Slembe

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Helt enig Mike!

Falskt flagg handlinger, terror/trusselaksjoner og informasjoner foregår det såvisst mye av i disse to institusjonene! Og det skal det skje forandringer på den kommende tid. Vi er allerede mange som ønsker storforandringer med hensyn til mye av de umenneskelige og uprofesjonelle «falskt flagg» handlingene som foregår i disse!

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Hei arifkarim, Hans, Mike, smurfen, Monica, Armin, Vandal og dere andre her!

Hva sier dere om å stille opp gå gjennom spikersuppa i Oslo opp til stortinget som disse her gjør for FULL HALS for å markere vår motstand mot disse falsk flagg politikerne?

Hvis ikke dere vil dere er jeg sikker på at jeg en eller annen dag kommer til å sammensmelte en gruppe som tør det med demonstrasjonsflagg som det står med fet skrift: NEI TIL FALSK FLAGG POLITIKK og NEI TIL FALSK FLAGG TERROR!

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Og jeg applaudere stort til deg Armin for det flotte og verdifulle du har skrevet i din artikkel: !er du nøytral på et tog i bevegelse.» Den talen skulle vært holdt på en fredsprisutdeling, vel, ikke til Obama men en fredspris til deg så klart!

Sett meg opp som aksjonist men la meg slippe å aksjoner før denne sprengkulda forsvinner da Armin og la meg få vite om aksjoner gjerne en uke i forveien om ikke litt lengre. Jeg er født til å være aksjonist jeg har jeg etterhvert skjønt!

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Hei Mike! Det var meningen at jeg skulle det men jeg så at denne siste artikkelen til Armin manglet kommentatorfelt. Men skal få sendt beskjeden til han.

Ha en fin dag!

Lise

Mina
Mina
Abonnent
13 år siden

Ikke bare du som har problemer med det Lise. Jeg får hverken lest de 18 kommentarene som ligger der eller skrevet egne, k.felte mangler????

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Beklager Mike at jeg tar dette her, men du får slette det senere. Jeg vil bare si fra til Lise og Mina at jeg har samme problemer med siden der artikkelen til Armin ligger og jeg har sendt ham en mail så han har fått beskjed. Vi er flere som har hatt trøbbel ved tidligere artikler også, men nå er det kun i den til Armin jeg ikke finner kommentarfelt m.m.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Firefox funker på alle plattformer, og støtter standard nettkoding. Det har alltid Internet Explorer undergravd. WordPress, som er plattformen for nyhetsspeilet, støtter også standard nettkoding. Så jeg antar IE er bøygen her.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  ArneLo
13 år siden

Ja det virker som det er en webleser konflikt, men dessverre så er det ikke IE som er bøygen, både jeg og smurfen forsøkte Firefox til en av Mike sine artikler sist og det hjalp ikke… sukk… hva gjør man med slikt trøbbel da? :-(

Mina
Mina
Abonnent
13 år siden

Takk for hjelpen Monica (mld.til Armin) Mike er sikkert overbærende med både deg, meg og Lise i dag.
Jeg er ikke den mest aktive kommentatoren her på speilet men følger med. Stor takk til deg Monica, Smurfen, Killumnati, Lise, Vandalf, Otto, Arnelo, Krapylet, Den Lille Snille Ulven,BelzeBob og alle andre for at dere er så engasjert og deler deres kunnskap og viten med oss andre.
Og ikke minst takk til alle forfattere her (har ikke glemt dere da) Uten dere hadde ikke jeg og mange andre fått opp øynene for hva som virkelig skjer bak de usynlige murene. Stå på alle sammen. Ønsker dere alle et fremgangsrikt Godt Nytt År 2010

Takk!
Mina :)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Mina
13 år siden

Tusen takk Mina og Godt Nyttår 2010 til deg! Alle dere som leser her og kommer med små bidrag er like viktige som oss mer taletrengte, hver lille dråpe blir til en stor Å som vil bringe rent vann og klarhet i den vanskelige tiden vi går inn i under oppvåkningen.
Stå på du også og lykke til. :-)

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Hei Mona og Mina! Blir så oppløftet å se dere to innpå her., så blir vi flere jenter innpå her. Temaet Mike har tatt opp her har virkelig fått meg til å tenke på alle de «falske flagg» jeg selv har opplevd fra flere hold og på nært hold. Mike nevner at vi også skal unkludere andre store maktinstitusjoner som NAV og barnevernet og så kaster jeg «ballen videre» å sier: hva med psykiatrien? Det finnes en falsk flagg behandling og falsk flagg løfter under denne institusjonen!

Bare tenk på alle de under tvangsmedisinering i en årrekke som har blitt lovet at de skal bli bedre ved å ta disse giftmedisinene? Eller alle de langtidspasientene som tror skal få friheten sin tilbake når de kommer ut fra en psykiatrisk institusjon som de ble lovet og blir enten politiforfulgt, oppringt og sjekket der de bor i etterkant av psykiatrioppholdet, eventuelt nektet å ta en jobb eller utdannelse etter eget stort ønske gjennom NAV fordi de er evighetsstemplet gjennom psykiatrien!

Var det å ønske vedkommende pasient «lykke til videre i livet» disse ansatte sa når pasienten forlot institusjonen, for så at det i ettertid skal vise seg at disse psykiaterne med leger og psykiatriansatte opererte med falsk flagg!!!

http://www.nrk.no/nyheter/1.515350

ha en god helg dere begge!

Lise

« Forrige artikkel

Island: utpresset og robbet av internasjonal mafia

Neste artikkel »

Er du nøytral på et tog i bevegelse?

245
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x