Psykologi ute av mørkealderen: Høyere bevissthet frem i lyset

3.5K visninger
17 minutter lesetid
35

Kanalisering er ingen ”stueren” aktivitet blant folk flest. I psykiatrien sier de at en ”intuisjon” er et eksempel på en psykose. Det er den eneste forklaring en kan gi når denne ”vitenskapen” om menneskets sinn er fortsatt lenket til den materialistiske ideen om at bevissthet er produsert av hjernen. Det er mange kloke mennesker som har et veldig annerledes forhold til bevissthet. Både før i tiden og nå driver kunstnere, skribenter, oppfinnere og andre med kreative yrker det de kan for å oppnå spesielle tilstander som setter de i stand til å utvide deres innsikt. Når det skjer har de få eller ingen muligheter til å sette korrekte merkelapper på kilden til deres innsikter. Neale Donald Walsch sa han hadde samtaler med Gud da han lanserte sin bokserie – de har blitt veldig populære blant alternativ søkende mennesker. Det jeg tror Walsch har vært inne på er kanalisering av en kilde som kalles ”høyere bevissthet”.

Tradisjonell psykologi har selvfølgelig ikke oppdaget dette nivået av bevissthet enda og det er spørs om de noen gang kommer til det, særlig siden de ikke søker. Første gang jeg ble introdusert til tanken om at det fantes en høyere bevissthet var gjennom bøkene til psykiateren Dr. Bryan Weiss som skrev en bok om sitt første møte med reinkarnasjon som et resultat av å arbeide med en klient som hadde angst og fobier. Når han brukte hypnose på henne gikk hun tilbake i tid til tidligere liv. Dette var så fremmed tanke for legen at han var målløs og måtte søke hjelp fra andre for å kunne tolke hva han hadde kommet over. Fordi pasienten ble åpenbart bedre ettersom hun avdekket traumatiske tidligere liv fortsatte han med sitt arbeid.

Denne typen hypnotiske regresjon består av mye mer enn å gå fra liv til liv. Fenomenet består også av en tid mellom liv. Det er der vi går når kroppen dør. Akkurat slik som forskere oppdager hos pasienter som har hatt nær døden opplevelsen fortsetter bevisstheten inn i en annen dimensjon etter døden. Mens vi lever har vi en opplevelse av å kunne bevege oss i rom med dens tre dimensjoner hele tiden mens tid er en form for ”continium”. I denne andre dimensjonen er allting snudd den andre veien. Tiden er noe vi kan bevege oss i mens vi kan ikke bevege oss i rom. Mens vi lever har vi handlemuligheter uten å ha så mye innsikt fordi det ubevisste sinnet er den som bærer våre langtids minner. På den ”andre siden” har vi mye  innsikt uten å kunne handle.

Brian Weiss oppdaget at hans klient brukte tiden mellom liv til å planlegge sitt neste liv. En velger sitt kjønn, foreldre, livets agenda, talenter og får hjelp og veiledning underveis av noe hun kalte for ”mestrene”. Disse, ble det sagt, var perfekte. De besto av tre bevisstheter mens de sto frem som èn. Pasienten hadde, fra tid ti annen, kontakt med disse mens hun var i transe. Plutselig tok de kontakt med Dr. Brian Weiss. Mens han studerte som lege hadde han fått en sønn som var født med en sjelden og livstruende ”feil”. Han hadde en ”bakvendt hjerte”. Alt som kunne gjøres ble forsøkt for å redde guttens liv og han døde likevel. Etter dette hadde Weiss bestemt seg for å bli psykiater. Denne historien hadde han aldri fortalt til noen av sine pasienter.

I transe, snakket pasientens høyere bevissthet til Weiss. De kunne fortelle ham at hans sønn var en sjel som frivillig påtok seg den oppgaven av å være hans sønn født med en bakvendt hjerte slik at han ville bestemme seg for å gå til psykiatri, der han ville utrette mye med hans oppdagelse av fenomenet reinkarnasjon og den hypnotiske regresjonen tilbake til tidligere liv. I løpet av tiden han behandlet sin pasient hadde de begge flere møter med denne høyere bevissthet. Det er også derfor hans første bok om fenomenet heter, ”Mange Liv, Mange Mestre.

Jeg hadde kommet over denne boken i 1987-8 hvis jeg husker riktig. Neste gang jeg kom over informasjon om høyere bevissthet var i 1988 da jeg ble introdusert til ”huna” fra Hawaii. Huna oversatt til norsk betyr ”hemmeligheten” og angivelig var en eld gammel psykologisk forståelse av menneskets sammensetningen som besto av tre ånder, tre ånde kropper, tre nivåer av livs energi og èn fysisk kropp. Disse åndene på Hawaiiansk heter ”Uhane”, ”Unihipili” og ”Aumakua”. En kahuna på Hawaii var en som kunne denne hemmeligheten og de drev med ulike former for magi i tiden før de hvite misjonærene kom for å frelse dem med Kristendom i 1800 tallet.

Ettersom de Kristne misjonærene fikk fotfeste på Hawaii måtte Kahuna folkene flykte til fjells fordi det ble forbudt ved lov å drive med deres magi. I denne kultur kollisjonen fortsatt Kahunaene sin magisk praksis i det skjulte og de og deres evner ble utforsket så godt som mulig av en Dr. Brigham som var kurator for en museum. Etter mange år hadde gått var han fortsatt overbevist  om at denne magien hadde prinsipper bak som vi bare ikke forsto. Før han døde overlot ham alle forskningspapirene til en mann som het Max Freedom Long. Han fortalte Long at han måtte se etter en kraft, et medium og en bevissthet som var bak denne magien.

Long forsøkte lenge å løse gåten og endte opp med en blindvei hver gang. Han dro til slutt tilbake til California og en natt våknet han med en ide. Hva om hemmeligheten kunne ligge skjult i selve språket? Hawaiiansk hadde aldri hatt et skriftspråk før misjonærene kom til øynene. De hadde lagd et ordbok som Long hadde en kopi av. Han begynte med de tre åndene som alltid var nevnt i huna. For å gjøre en lang historie kort, kom han frem til at de første to var det bevisste sinnet og det ubevisste sinnet (uhane og unihipili). Den siste, aumakua, var omtalt som ”The utterly trustworthy, mother/father spirit” Dette måtte være en høyere bevissthet og den var ikke en del av personligheten men var tilstedet for å hjelpe med den enkeltes utvikling. Det var gjennom høyere bevissthet at en dyktig kahuna kunne faktisk utøve ”øyeblikkelig helbredelse” av blant annet kompliserte ben brudd. Det var høyere  bevissthet som kunne forandre på ens fremtid. Den var også der for å guide og beskytte den enkelte. Den er ”ånd” som arbeider innenfor et stort nettverk av andre høyere bevisstheter.

Nå hadde jeg to kilde henvisninger som kunne påpeke et nivå av bevissthet som, hvis det stemte, ville være veldig verdifullt å vite noe mer om. Der og da var mine sjanser veldig få for å kunne gjøre noe mer med det. Heldigvis oppdaget jeg NLP i 1989 og tok mitt først kurs i 1990. Hypnose var integrert i kurset og med mine engelskspråkig ferdigheter var det veldig lett for meg å lese faglitteratur som var mer vanskelig tilgjengelig for andre. Jeg satset sterkt på hypnose de første årene og gjennomførte mange hypnotiske regresjoner. Jeg lurte på om jeg også ville kunne treffe på denne mystiske høyere bevissthet.

Det viste seg at ca. en av fem som hadde god hypnotisk tilgang til tidligere liv fikk også kontakt med sine ”mestre”. De gikk for mange navn og det var alltid tre som opptrer som èn. Disse fungerer som ”konsulenter” og hjelper til med vanskelig valg. De gir råd og viser veien vider for vår utvikling. De utviser alltid ubetinget kjærlighet. Jeg har også opplevd ved en anledning et menneske som ikke fulgte deres råd og hvordan det gikk var særlig spennende. Som et ledd i min egen hypnotisk utvikling hadde jeg en avtale med en kollega som også var interessert i å bli en bedre hypnotisør så vel som hypnotisk subjekt. Mange tror at hypnose er en tilstand der en blir manipulert. Heller tvert i mot. En som er god til å utnytte denne tilstand har mange fordeler når det gjelder egenutvikling, mental så vel som fysisk helse.

I 1993 arbeidet vi sammen to ganger i måneden og ved an av mine hypnotiske ”turer” kjente jeg en heller uvanlig form for spenning i kroppen min. Den var kal, stiv og ”jeg” var på vei dypt inn mot noe nytt. I en hypnotisk transe vil de fleste mennesker oppleve at deres sansetilgang endrer seg. Jeg er normalt et svært visuelt menneske. Det vil si at min favoriserte sansekanal er synet. Det er  ikke så rart med foto og maling som yrke. I den hypnotiske transen skifter jeg over til en føle kanal som jeg var mindre fortrolig med i hverdagen. Det er også derfor det heter ”endret” bevissthets tilstand.

I min ”føling” kunne jeg ikke se så mye. Det ble slik at jeg ”visste det jeg visste uten å vite hvordan jeg visste”. Det var mildt sagt litt klønete og fremmed for meg. Det ble heldigvis tatt opp et lydbåndopptak av transen. Jeg snakket veldig sakte og stemmen var mumlete, selve opplevelsen gikk nesten i glemmeboksen – helt til år 2000 da jeg tok båndet frem og tok meg tid til å lage en avskrift av båndets innhold.

Her hadde jeg en gullgruve uten å vite det. Jeg hadde kanalisert høyere bevissthet og det var slik som jeg var foran disse mens de kommuniserte gjennom meg. Det var liksom ikke min kunnskap – langt i fra. Jeg tilbyr dens innhold og håper den løfter deg like mye som det har løftet meg opp gjennom de siste 9 årene.

Jeg ber om at innholdet ikke brukes videre uten tillatelse.

Det første spørsmålet var ikke med på lydbåndopptaket, det har jeg forstått ut i fra mitt svar.

Transen

Hva er kjærlighet?

Det er en følelse av å være fri og være hel, og være det samtidig, å kjenne en annens frihet og helhet, så én pluss én er mer enn to.

Er det en kjent følelse?

Jeg har kjent den før. Og det er viktig….det er mer viktig å gjøre det du skal arbeide med i denne verden. Det er det viktigste. Resten lager bare en ramme som fremmer det, eller hindrer det, og det er et valg. Det er så mye fortere å lære gjennom glede og frihet, men det er en så ukjent vei.

Har du erfaring med frihet og nærhet?

Enkelte som i dette livet…og i tidligere liv, som elsker seg selv nok til å elske sin frihet…til å gi den til andre. Noen ganger mister vi den…..så jobber vi oss ut igjen …..Men nå er det akkurat som jeg sitter i en stol foran to, kanskje tre rådgivere…og de har…de har ikke følelser…Det er veldig viktig å bruke de høye følelser når vi bruker følelser…det er de lave følelsene som skaper alle problemene.

Hva er det som skal til for å transformere de lave følelsene, til å bli høye?

Ved å tørre og bruke de høye, de høye er bare frie, utfoldende, voksende, gledefylte, og de lave kommer i det øyeblikket vi mister frihet eller vi lar oss miste frihet. Så kommer de lave som har med frykt å gjøre…frykt for ikke å kunne det og ikke kunne det, og ikke kunne det… men det med å gå ut og kjenne på gleden av å kunne…det er en helt annen type følelse.

Livet ville være så mye enklere hvis vi gjorde noe med de fryktede ting…de ufrie ting… Den visdom som vi har i oss, den oppleves som uten følelse fordi frihet som en følelse har ingen lengsel. Vi forvirrer den med at den ikke er en følelse, men den er en veldig høy følelse. Hvis det er frihet, så er det kjærlighet. Og det er det vi opplever alle sammen når vi ikke har kroppen vår. Men når vi har kroppen vår så har vi anledning til å kjenne på den ufrie følelsen og når den får kontroll, for å la oss heve oss over den.

Er det noe spesifikt du trenger å se på for å komme gjennom frykten, for å komme over til lyset?

Jeg er i lyset.

Det er godt.

Du kan spørre meg…om hva du vil.

Da vil jeg spørre deg hva jeg trenger for å gå gjennom min frykt fordi jeg forstår at frykt er det motsatte av kjærlighet, og det er fravær av lys?

Det å vite hva du vil…å gjøre det…og ta ansvar…for hva du vil…ta ansvar for å kjenne på hjertet, kjenne på kjærlighet til deg selv og ta ansvar for det…Det å bruke din intelligens og vite at den er høyere enn de lavere følelsene og ved å ta og forsikre de lavere følelsene om at de vil ha det bedre. De er redde for at du vil få det verre når du gjør det du vil.

Besøke lyset, ved å gå i lyset. Du vinner frihet ved å bli fri. Du må ta den, fordi den er der. Du må plukke den ned og bruke den som et verktøy. Som en kraft. Og du kan prøve litt og kjenne på at det er bedre enn når du ikke gjør det. Forstår du?

På et vis forstår jeg.

Hva forstår du ikke?

Jeg forstår ikke hvordan jeg skal gjøre det, hvordan jeg skal tore det og hva det er jeg skal tore.

Tore? (Dette var et fremmedord for meg.)

Våge

Hva ønsker du å våge? Vet du det?

Jeg ønsker å si ja til meg selv.

Så gjør det! Når du vet hva du vil, når du ser lyset, hvorfor foretrekker du mørket?

Ja, jeg forstår det på et plan, men jeg gjør det ikke. Det er som følelsen, den mørke følelsen vinner. Den litt høyere forståelsen…å tenke igjennom…

Det er det store skrittet, å insistere på å bruke det du vet…du skal vise følelsene veien. Det er derfor du har intelligens. Følelser har ikke det. Du skal være trener, rådgiver og veiviser for dine følelser. Du skal ikke la dine følelser…du skal ikke være…bak dine følelser. Du skal være foran de. Og da når du viser følelsene hvordan det er å være i lyset, så vil de være ved siden av deg. Verken bak deg eller foran deg, men ved siden av deg.

Tror du jeg noen gang vil kunne komme dit?

Du skal! Før eller siden, du skal! Og det spørs om du ønsker å bruke lang tid eller kort tid. Det er en frihet du og alle andre har. Det er en stor, viktig lekse som tar mange liv, fordi at frykt skaper en trigger og skaper ting som må ryddes opp i. Det tar tid å rydde opp i. Men frihet skaper en ren og klar vei. Frihet og kjærlighet betyr frihet og kjærlighet til alt og alle. Og da lager du ikke hindringer, ingen hindringer i denne måten å være på. Når du gjør det du skal. Når du har følelsene ved siden av deg, så går alt fortere.

Og hvordan skal…du bruke visdom hvis du ikke setter den ut i praksis? Visdom er intelligens i praksis.

Det kunne være litt trygt.

Det er det tryggeste. Bare frykt er utrygt.

Veldig utrygt. Har du noe å si meg om det kurset i Primalterapi som jeg har ønsket meg lenge. Er det staffasje, eller er det å gå gjennom frykten.

Du vet det allerede.

Jeg håpet at du ikke ville svare det! På et vis trenger vi ingen kurs. På et annet vis så trenger jeg noe.

Du trenger bare én ting. Og det er å sette ut i praksis det du allerede vet. Det som er inne i deg selv. Du bruker alt annet som en unnskyldning, å utsette fordi du tror du må vite mer. Du må gjøre mer. Du må ikke vite mer.

Er det noe du vil si til Mike når han skal høre dette etterpå? Om de tingene som han tenker på?

De samme tingene gjelder…også for ham. Også han vet det som er nødvendig å vite.

Hvis vi har all visdom i oss…

Det er korrekt.

Hvorfor bruker vi den ikke?

Fordi du går fryktens vei.

Skal jeg lære noe av det?

Lær at den er ingen vei.

Ikke godt for noe?

Ikke godt for noe. For å skjønne veien må du vite hvordan den ikke er. Først da kan du vite hvor den er. Det er en av de store…store, viktige grunner til å være på det fysiske plan. For å erfare hvordan det ikke skal være. For å søke, hvordan det skal være. Til å se lys, fordi vi har sett mørke. Til å kunne velge. Derfor er det dualitet, for å kunne velge. Kjærlighet krever dualitet fordi kjærlighet er å velge. Frihet til å velge. Forstår du hvorfor dualitet?

Dualitet er en del av frihet og kjærlighet fordi uten dualitet, vil vi ikke lære å velge. Uten å lære å velge vil vi ikke lære om frihet. Derfor valg. Derfor dualitet, for å ha valg.

Mener du med dualitet at vi rommer alt?

Gjennom dualitet, kan du erfare alt.

Hat og kjærlighet, sinne og glede.

Riktig. Vil du velge å lære gjennom glede, eller vil du velge å lære gjennom sorg?

Jeg vil gjerne lære å leve uten sorg.

Vil du velge glede?

Ja, at den skal transformeres til glede…og ikke skyve ned og undertrykke den. Å anerkjenne at den er energi…en kraft som kan vinnes til glede hvis den for lov til det.

Det er stor forskjell mellom å si jeg velger lyset, jeg velger visdom, jeg velger frihet, velger kjærlighet, enn å si jeg vil ikke ha frykt, jeg vil ikke ha mørke.

Hum

Fordi frykt og mørke må fylles med noe annet.

Mørket er bare fravær av lys.

Mørket er frykt. Mørket er en del av dualiteten.

Det lyder så enkelt når du sier det.

Det er så enkelt! Å gå ut i hverdagen og være lys. Det trengs ikke mer. Du skal gå inn i deg selv og være lys. Når du går inn i deg selv og er lys så vil du ha visdom til å vite hva du skal gjøre for verden.

Når jeg går inn i meg selv og treffer angst…

Du lar følelsen lede intelligensen, du skal la intelligensen lede følelsen. Så følelsen kan gå ved siden av intelligensen i lyset. Du gir frykt kontroll når du går inn i deg selv og lar den styre når du vet bedre. Da gir du den kontroll. Som jeg sa før. Du skal styre, trene, du skal bringe følelsene opp til frihet og kjærlighet. Du vet du kan det. Du må bare gjøre det. Hvert øyeblikk du har gjort det i din fortid, har du kjent en styrke. Hvorfor velger du ikke den styrken hele tiden, når du egentlig vet hva den er?

Møter jeg motstand i omgivelsene fordi jeg skal bli sterk?

Riktig! Fordi du hører, du føler og du ser utenfor deg selv for å finne sannhet. Sannheten din er i deg selv. Du velger da å se og oppleve motstand fra ditt miljø inntil du velger å møte frihet i deg selv. Det er et valg. Du har det valget, å vite at kjærlighet er en del av det valget.

Hva mener du med det?

Fordi du kan velge, så har du fått frihet. Du har frihet. En del av deg selv, den høyeste del av deg selv gir deg alltid frihet til å velge feil vei. Den friheten har du på grunn av kjærlighet. Det er kjærlighet. Å gi frihet til å velge feil. Å gi frihet til å velge riktig, for deg selv og andre. Forstår du?

Jeg tror det. Jeg sitter med følelsen av at hvis jeg gir meg selv frihet, så gir jeg ikke kjærlighet. Jeg vet med hodet at det stemmer ikke, men det er en rar link. Jeg gir ikke kjærlighet til min mann.

Du må først gi kjærlighet til deg selv. Vite at den kjærligheten du skal gi til andre er den samme kjærligheten du skal gi til deg selv, friheten til å velge. Kjærlighet er bare frihet. Du sier du ikke kan gi kjærlighet til din mann, så gi han frihet. Si du kan gi kjærlighet til deg selv. Gi deg selv frihet. Frihet til å velge.

Jeg tror jo at jeg gir frihet.

Du må først gi frihet til deg selv. Først da kan din mann vite hva du vil. Først da kan han ta et valg. Hvis du gir han frihet til å velge. Han og alle andre må velge bare det de opplever. Hvilken del av deg selv vil du at han og alle andre skal oppleve? Deg selv i kjærlighet, frihet til deg selv, at du er den du er, at du gjør det du ønsker, at du gjør det hjertet ditt forteller deg, det din intelligens forteller deg? Først når du viser frem deg selv, som du kan være, gir du egentlig anledning for andre til å velge ut i fra den du er. Du er kjærlighet når du gir frihet til andre å velge i forhold til deg. Når du ikke er den du vil være – hva vil du si om visdommen i det? Du finner ditt eget svar.

Hvis jeg ikke kan vise meg kan jeg ikke….

Riktig. Kanskje det er noe han kan lære deg fordi han er den han er.

Det er opp til meg, om jeg tar det som lærdom eller jeg vil ta det som kritikk.

Det er ditt valg. Husk at du er senter for ditt eget univers.

Jeg vil gjerne at våre universer, hans og mitt skal være frie og likestilte.

Da må du gi deg selv din egen frihet. Still deg likt med det du vet inne i deg selv. Gi deg selv likestilling til deg selv. Sammenlign deg selv med ditt høyere selv og ingen andre fordi du har din egen oppgave, og hvis du sammenlikner deg selv med andre som har sin egen oppgave, så går du feil.

Jeg tror jeg må være tålmodig. Det kan oppleves som å gå på akkord, men det kan også oppleves som en ro.

Du må være tålmodig med hva?

Med min egen grådighet.

Din grådighet i frykt eller din grådighet i kjærlighet.

Grådighet i å komme videre.

Du ønsker å komme videre…så gjør du de tingene du vil. De tingene du vet. Vær grådig i din egen frihet. Vær grådig å gi andre sin egen frihet. Vær grådig i å gi deg selv kjærlighet. Vær grådig å gi andre den samme frihet, den samme kjærlighet.

Vær grådig med å transformere intelligens til visdom gjennom handling. Da vil du komme videre. Led dine følelser fra frykt til lyset. Først i lyset kan du og de gå ved siden av hverandre.

Nå er det viktig å avslutte, for ikke å anstrenge…

– slutt-

Hvordan ville verden se ut om den ble opplyst?

Mens psykiatrien sier at jeg har viselig demonstrert at jeg har i en periode av mitt liv vært direkte psykotisk og i direkte behov for medisinering – peker innholdet i erfaringen mot en form for visdom som er heller fremmed i det daglig livet. En av modellene må være direkte feil og misvisende. Hvilken tror du på?

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

35 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Ja, tilfellet Bondevik er jo et typisk eksempel på en depressiv reaksjon, som er relativt enkel å avdekke. Men det er ikke alltid så enkelt.

Jeg kan nevne et tilfelle jeg kjenner godt, da vedkommende er gift med en i min familie.

Han har vært depressiv helt siden tenårene, og er nå i 50-årsalderen. Innlagt på psyket gang på gang, og ved hjelp av medisiner blir han betydelig bedre, fungerer normalt en lang periode, før det bærer inn igjen.

Arbeidsgiver og familie har støttet ham nesten mer enn man kan forvente hele tiden. Om det finnes underliggende problemer vet ikke jeg, men det er i så fall godt gjemt i underbevisstheten.

Jeg tror selvsagt ikke at så alvorlige depresjoner ville forsvinne ved å legge om kosten. Artikkelen jeg viste til handlet mer om lette og moderate depresjoner.

Jeg syns det er positivt at psykiatrien nå ser på andre muligheter for behandling av mentale problemer enn ved å foreskrive piller og ingenting annet. Å fokusere på kosthold er spesielt viktig, da det er ganske vanlig ved depresjoner å legge seg til dårlige matvaner og spise for lite (eller for mye).

Mosjon har også positiv innvirkning, jeg har lest at i blindstudier viste det seg at regelmessig trening hjalp like mye som de såkalte lykkepillene.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Vel,jeg lever nok ikke sunt,kostmessig,røyker gjør jeg til og med.. Likevel er jeg aldri syk,er aldri noe deprimert å snakke om,og ser jevnt over lyst på det meste,i umiddelbar nærhet i alle fall.-Så det finnes nok unntak fra regelen om at et sunt levesett er en nødvendighet.Nå må det sies at jeg er i et fysisk arbeide,så formen rekker aldri å komme på et lavmål,og fet mat og div andre ting som generellt ikke er regnet for å være sunne forbrennes jo langt bedre om man er i et fysisk arbeid.Husk tømmerhuggerne før i tiden.De levde jo praktisk talt på flesk og bacon,fordi de trengte det.Da blir det adskillig verre med de som lever slik og tilbringer dagen i sofaen i stedet.
Det jeg IKKE ser lyst på er utsiktene for vår verden nå.Et eller annet er nødt til å få ut stim av kjelen snart,og hva som eksploderer,og hvordan det vil komme ut for befolkningen er ikke godt å si.
Som flere har nevnt her inne,så er det viktigste vi kan gjøre nå,å forsøke å få såkallte seriøse journalister med på laget.Ingenting hjelper uten det!
Beskjedene ut til dem må også modereres en hel del,om ønsket er at de skal bli lydhøre for hva som virkelig foregår i verden.Dropp aliens,chemtralis,og skjulte bunkere i denne omgang og sats på ett vesentlig budskap! (det er god politisk strategi!) Budskapet det er aller,aller viktigst å få blest om nå,er og blir Bilderbergergruppen!!! Klarer vi å få slått et hull i den muren,vil mye annet også være gjort.
Altså:konkretiser,spiss,og sats på ett hovedbudskap ut til aviser og journalister.Freelancere er oftest de letteste å få med.Mange faste ansatte tør ofte ikke!
Ex-“hobby”-politiker

ArneLo
Abonnent
Svar til  Uenur
14 år siden

Her har du et godt poeng. og jeg tror det kan være en smart strategi å ha.

Apropos røyking: Warning: nicotine seriously improves health

Nikotin er et interesant stimuli. Det etterligner et av kroppens viktigste neurotransmittere, Acetylcholine. Denne er oftes assosiert med kognetiv tenkning i cortex. Acetylcholine er også den primære bæreren av tanke og hukommelse i hjernen. Det er essensielt for nye minner og for å huske gamle. Kankje derfor det er kjørt så hardt på forbud? Så fyr opp :-)

Selv har jeg funnet meg en tobakk uten tilsettningsstoffer og det har forbedret lungefunksjonen min. Vanlige sigaretter/tobakk inneholder 25% greier som ikke er tobakk.

Hilsen ex-“hobby”-politiker ;-)

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Uenur
14 år siden

God tanke. Godt sakt….

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Forskerne har nå funnet ut at det er sammenheng mellom kosthold og mental helse.

“Maten du spiser kan gjøre deg mer utsatt for depresjon. Mye stekt mat, søt dessert, kjøttdeig og medister øker faren for psykiske plager, mener britiske forskere ifølge BBC. ”

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=588061

Noen stor bombe er det vel ikke.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Det finnes forskjellige typer depresjoner. Det du beskriver er vel det man kan kalle depressiv reaksjon ( på en situasjon eller hendelse).

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Et hus påvirkes av energiene på det stedet det står og de som har bodd i det. Levende lys og behagelig musikk tiltrekker seg gode energier.
Man bør først lære seg å føle på energiene og det kan man begynne med på seg selv eller et kjæledyr. Eventuelt en person man er helt trygg på.

Bevege venstre hånd jevnt og sakte ca. 3 til 5 cm utenfor kroppen, det pulserer hurtig og jevnt hvis alt er ok, eller føles som treghet/blokkering/kulde hvis det er sykdom, gamle skader eller problemer på sjelsnivå.

Hold høyre hånd, eller begge over det dårlige område og bare føl, ikke tenk eller forvent så mye, bare vent og føl. Man får da etter hvert en følelse av strømming, prikking, pulsering eller varme ut av hendene og det føles som man får en caps/hette på hodet, et slags prikkende press kan også oppstå mot hodet, eventuelt kan man se lys hvis øynene er lukket.
I venstre hånd kan man kjenne den dårlige energien komme inn for deretter å gå ut av albuen.

Det er god energi som kommer ovenfra/utenfra og den kan man også plassere i hus hvor det er dødt som selv du merker, enda du er følsom som en låvevegg. :)

Når du har fått kontakt med energiene vil du kunne finne “livstråden” og den ligger opp og bak av venstre øre. Føles som en helt jevn strøm, stråle med energi som kommer inn der.

Lær deg dette, går helt fint selv om du tror bare halvveis på det, så kan du gi huset mye god energi og det helt gratis. Du kan også gi healing da til de som måtte trenge det og det gjør mange.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Takk skal du ha! Jeg har printet ut det du skriver, så da får jeg forsøke dette.

Jo, det er stor forskjell på hus, det merker selv jeg. Og jeg tror det må være slik at de som bor i et hus setter igjen et slags avtrykk. Skulle jeg avvise dette helt og holdent, ville det være det samme som å si at folk jeg kjenner som jordnære og fornuftige lyver.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Wunjo
14 år siden

Monica og Wunjo,

Føler behov for å nevne at det enkelte menneske kan føle energiene på ulike måter. Jeg tror nesten det er like mange måter å føle/oppdage dette på som det er mennesker på kloden. For min del kjenner jeg det ikke på samme måte som Monica gjør, dog er det åpenbart at de samme energier er i virksomhet.

Når det gjelder “husrensing” foreslår jeg at du kjøper deg en kvast med Salvie-røkelse. Denne tenner du på og går rundt i huset med, samtidig som du prøver å tenke positive tanker om huset du bor i. Dette vil etter min erfaring heve frekvensene i huset ganske så betraktelig, og dermed oppleves som mer “levende”. Lykke til

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Beamer du har rett, jeg jobber på flere andre måter også, men det er fremgangsmåten nevnt ovenfor jeg har erfart er lettest å ta for de som må begynne et sted. Til og med folk som ikke trodde i det hele tatt har lært seg å motta og gi energi på den måten.

Wunjo fortell hvordan dette går og lykke til !!! :)

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Takk begge to! Det er mulig jeg allerede har følt disse energiene, men jeg er så redd for å innbille meg noe, så…

Den ene katta har en medfødt feil i ryggraden, noe som har ført til at jeg et par ganger har vært nødt til å gi ham sterke medikamenter (Metacam). Og jeg har forsøkt å holde hendene over ham når han ligger på fanget, og da prikker det. Jeg har regnet med at det har vært innbilning, men siden jeg begynte med dette har han vært frisk.

Røkelse har jeg hørt skal hjelpe, og så lukter det godt også! Får forsøke begge deler.

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
Svar til  Wunjo
14 år siden

kan enkelte hus være fri for slike orber?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  LunaLuma
14 år siden

Nei, men det er mer eller mindre av dem til en hver tid. De ses/fotograferes lettest mot mørk bakgrunn. Ser også ut som de følger mennesker og dyr, der mange er samlet er det bestandig flere av dem.

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Thor og Mike, jeg kan både se og ta på disse energiene, partiklene eller hva man skal kalle dem, det er ikke støv. De er noen ganger gråhvite og noen ganger svært fargerike med aura rundt seg og de er ikke helt runde bestandig, de kan være halve og ha annen fasong. De kan være sterkt hvite som en kjerne med eksempelvis rød aura. De kan faktisk endre form og jeg har tatt flere bilder av dem, blant annet av en tvilling! To stk som henger sammen i hverandre. De flytter seg veldig fort også, både sideveis, opp og ned.

Både jeg og hunden min har til tider mange rundt oss, de er unike som Mike sier, hver har sitt eget fingeravtrykk. Vi har bevisstheter rundt oss bestandig, jeg vet ikke om man forbinde disse bevissthetene med energipartiklene, men det er godt mulig man kan det for jeg kan se disse partiklene men ikke bevissthetene. Bevissthetene kan jeg kommunisere med og motta budskap fra.

Og ja jeg er en helt vanlig fornuftig jordnær person for de som måtte lure på det. :)

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Takk Monica og Mike :) Det samme har jeg kommet frem til..også til slutt..våre 3 hunder værer de med logrende hale..så det er gode energier..bare for et par dager siden tok jeg bilde av spisebordsvinduet,3 bilder av en hvit svevende form rett ovenfor spisebordet,det kom på bildene,men jeg kunne ikke se det med mine øyne..

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Thor
14 år siden

Ja Thor det er heldigvis stort sett gode energier. :)
Når man ser seg rundt i denne verden kan det jo saktens se ut som de fleste onde energiene er inkarnert her for tiden.

Et tips for å se de svevende formene, energiene, auraen rundt mennesker og dyr, bruk sidesynet, når man ser rett på ser man det ikke.

Jeg tok et interessant bilde, hunden min lå på gulvet og koste seg med noen kyllinger, der ser man en slik energi i bevegelse bak dem. Den er på størrelse med hundens hode (schäfer) og man ser på fasongen at den beveger seg rask mot venstre. Sender du meg en mail på adressen monwaa@online.no kan jeg sende deg bildet.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Monica; Har du noe tips for å rense huset mitt? Altså, det er ikke noe negativt å føle her (jeg er jo like følsom som en låvevegg uansett, så jeg ville nok ikke merket det), det er mer at det er så DØDT.

Jeg har forsøkt diverse metoder (og følt meg som en idiot), men ingenting har hjulpet, bortsett fra en gang jeg gikk noen runder og ringte med en bjelle etter russisk oppskrift. Da er det mulig det ble bedre for en stund.

Iflg. Feng Shui skal man ommøblere av og til, og det gjør jeg, uten resultat. Og jeg har det rent og pent.

Jeg må si at jeg tror bare sånn halvveis på slike ting, men det er litt pussig at jeg opplever dette huset sånn. Andre steder jeg har bodd har det liksom vært ENERGI til stede. Du skjønner sikkert hva jeg mener.

Det er ganske koselig her, og jeg trives bra, så det er ikke det som er i veien.

Håper du har noen tips.

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

http://img27.imageshack.us/i/img0297ms.jpg/ Her Mike!! ligger på siden Døden og dødsprossesen,s2… bare denne blir blå så..

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

Den etablerte og saliggjørende vitenskap har vistnok klart å lage kunstig sed og egg.
Snart har de kontroll over selve naturen, tror de. De modifiserer og regulerer alt etter ønske. Snart styrer de været også. De skal lage det været de ønsker. Alt til militært formål selvfølgelig. De, (når jeg bruker ordet “de” er det fordi at DE ikke for meg er mulig å identifisere selv om jeg vet at DE finnes)
Naturen, Gud eller uansett benevnelse vi måtte ønske, som i sin opprinnelse (når jeg sier opprinnelse, så er det eneste mulige alternativet at det ikke finnes noen begynnelse eller slutt) er umulig for oss mennesker å etterligne i sin fenomenale og altomfattende helhet der hvor ingenting er feil. Uansett hva noen hittil har måtte mene om saken i sitt oppstivede og tørre forsøk på ordkløveri som sier null og nix.
De modifisere og regulerer alt etter ønske. Og det er så mye mye mer de holder på med.

Ærlig talt; jeg tror denne vår verden rett og slett snart kommer til å kolapse gå til helvete eller hva man nå skal kalle det.
Dette tema 2012, har jeg fra først gang jeg hørte om, plasert på linje med de andre dommedagsprofetiene bakover i historia. Vel vel…før eller siden skjer det nok.

(Helvete var vistnok et sted eller en dal i Midtøsten, nå Israel, hvor de brant datidens søppel)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

“Mainstream” professorer er imot “alternative” medisiner, men de har ingen problemer med lant anent hoax-vaksinen:
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=569477

La oss nå be og tro blindt på vår nye verdensreligionen: “Den etablerte vitenskapen”: Elitiology :D !

Trix
Trix
Abonnent
14 år siden

Takk for gode og fornuftige svar folkens! Skrev nok litt i frustrasjon når man får en følelse av nærmest total hjelpeløshet mot denne vanvittige maktstrukturen som reiser seg mot oss.
Rød tråd ja—

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Hei Mike!! Litt utafor teamet her,men kunne du sjekke ut noen bilder jeg har lagt inn på siden: døden og dødsprossesen..Bilder hjemmefra med Spheres/orbs(link) om du kunne ha noe formening om hva det er..fra ditt synspunkt som fotograf:) Takker for svar om mulig!!

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

Hadde vi forstått “alt” som skjer og hvorfor, tror jeg kanskje noen og hver hadde blitt litt mørkeredd. Hva den usynlige og egentlige myndighet og makt ønsker er; ikke tenk for det skal vi gjøre for deg, ikke spør for det er nok at vi vet alle svarene.(militær standar). Artikkelen over kan man lese to ganger, sakte, så løsner det nok…

ArneLo
Abonnent
Svar til  hanze
14 år siden

Jeg tror det å avdekke den sanne eksistensen og avsløre illusjonen er en del av vår karmiske oppgave her på i 3d (planeten jorda). Men det er avgjort ikke for alle å kunne ta innover seg alt dette, eller spise den røde pilla.

Boris Mouravieff har gitt ut “Gnosis: Study and commentaries on the Esoteric tradition of Eastern Orthodoxy” som han sier er en nedtegnelse av esoterisk kristendom. Denne kunnskapen skal være holdt i hevd i de mer mystiske muntlige tradisjonene til den østlige ortodokse kirken bl.a. på halvøya Athos i Hellas.

Bøken avdekker en helt annen hypotese på hvordan vår psyke fungerer og hvordan den er med på å opprettholde illusjonen. Freud kan bare gå å legge seg :-) Han er sterkt preget av sin kristne tolkning av denne kunnskapen, men teoriene er i høyeste grad interesante. Og at han har lest en del virkelig gamle dokumenter med skjult kunnskap er også tydelig.

Boris Mouravieff And Gnosis

Boris Mouravieff: Polar Opposites, or the Fifth Way of Love

Fra: Gnosis: Study and commentaries on the Esoteric tradition of Eastern Orthodoxy. Book I, Exoteric Cycle
“Homo Sapiens lives immersed in his everyday life to a point where he forgets himself and forgets where he is going; yet, without feeling it, he knows that death cuts off everything.

“How can we explain that the intellectual who has made marvelous discoveries and the technocrat who has exploited them have left outside the field of their investigations the ending of our lives? How can we explain that a science which attempts everything and claims everything nevertheless remains indifferent to the enigma revealed by the question of death? How can we explain why Science, instead of uniting its efforts with its older sister religion to resolve the problems of Being – which is also the problem of death – has in fact opposed her?

“Whether a man dies in bed or aboard an interplanetary ship, the human condition has not changed in the slightest.

“Happiness? But we are taught that happiness lasts only as long as the Illusion lasts… and what is this Illusion? Nobody knows. But it submerges us.

“If we only knew what Illusion is, we would then know the opposite: what Truth is. This Truth would liberate us from slavery.”

Mer fra boka:
“What strikes us from the very beginning is that man confuses moral progress with technical progress, so that the development of science continues in dangerous isolation.

“The brilliant progress that has come from technology has changed nothing essential in the human condition, and will change nothing, because it operates only in the field of everyday events. For this reason it touches the inner life of man only superficially. Yet from very ancient times it has been known that the essential is found within man, not outside him.

“Humanity has arrived at an important turning point in its history. The Cartesian spirit which destroyed scholastic philosophy is now in turn being left behind. The logic of history demands a new spirit. The divorce between traditional knowledge, of which religion is a trustee, and acquired knowledge, the fruit of science, threatens to make sterile our civilization.

Yet it is an aberration to believe that Science by its very nature is opposed to [spirit], and it must also be firmly stressed that [spirit] does not include any tendency opposed to Science. On the contrary, the [mystics] foresaw the prodigious development of Science.

“The celebrated formula of St. Paul: Faith, Hope and Love, summarizes a vast programme of evolution for human knowledge. If we examine this formula in relation to its context we see that the first two terms are temporary, while the third is permanent. […] It was appropriate to the epoch in which it was expressed, and its significance has had to evolve with time. […] Science and knowledge are called on to replace Faith and Hope, which defined the limits of what was accessible to the mentality of the epoch when he taught – have since then known extraordinary development.

“He therefore adds: “Now that I have become a man, I have put away childish things.”

” This is how the passage from Faith to Knowledge is described. [Faith being appropriate to that time, Science replacing Faith in our time.]

“St. Paul then specifies that this last, although necessary in evolution, is NOT a final state, as it is incomplete by nature. He adds that “When that which is perfect is come, that which is incomplete disappears.” The perfect is Love, which unites in itself the accomplishment of all virtues, of all prophecies, of all mysteries, and of all Knowledge.

“It is by the joint efforts of traditional science, based on Revelation, and of acquired Science, the domain of positive knowledge, that is, on “Faith and Hope,” that one can hope to fulfill the programme traced out by St. Paul, and finally attain Love in its integral meaning.”

Trix
Trix
Abonnent
14 år siden

Mange flotte artikler her på NS, men noen er for vanskelig å fatte.
Enkeltartikler kan man få oversikten på, men å få “oversikt” over det hele er vanskelig.
Verdensbildet, kriger, eliten, illuminati, kr.dom, koran, islam, agendaer, maktstrukturer, utenomjordiske, innomjordiske, økonomi, helse, mat, oppstigning, kanalisering, cropcircles, polskifte, gigaflom, supersolstormer, osv. dess mer jeg leser dess mindre stemmer/forstår jeg det store bildet.
Hva kan sies mer nøyaktig fra kanalisering/store spåfolk? Vet myndighetene noe svært viktig vi ikke vet om 2011-2012 ?
Hva er hensikten med kanalisering når det sies så mye forskjellig og ingen vet noe sikkert?
Skal vi bare være glad og fornøyd og “helt passiv” så vil “alt gå bra” , er det det myndighetene helst vil vi skal kanskje?
Forstår ikke helt………..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Trix
14 år siden

Som Mike sier så har alt bindinger til hverandre :)
Det er ikke vanskligere og fatte en det en vil gjøre det til selv :)
Der er så enkelt som at du må instille deg på det livet vi hadde før teknologien kom til for litt over 100 år siden, kjøpe litt frø og dyrke litt mat selv, kjøpe litt ved,vannfilter, tørrmat og litt enkle ting.
Holde deg borte fra alt som kommer fra USA vist du vil holde deg frisk.
Vær skeptisk til dem som tilbyr deg ting dem selv tener på.
Ellers så er det bare og følge kardemommeloven og leve livet videre :D
Det er ikke lov og plage andre, man skal være grei og snill, forøvrig kan man gjøre som man vil ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Så vidt jeg har studert, viser det seg psykiatrien er bare et redskap brukt med tvang til å tilbakekalle “unormale” mennesker i en ellers meningsløse hverdagen. Om politiske motstandere / andre aktivister nekter å dele statens syn av virkelighetsbildet, blir de automatisk kvalifisert til “psykisk ustabile”. Og dermed er psykiatri-monstrets lange arm i gang, som faktisk går lengre enn selveste lovens arm… :)
I en rapport viser det seg at 1/4 del av årlig tvangsinnleggelser skjer ulovlig, uten grunnlag for loven.
http://www.nettavisen.no/innenriks/article2020903.ece

En tidligere artikkel skrevet av Armin har også avslørt hvordan PST, legen / psykiatrien samarbeider til å få kontroll over mennesker som er ulydige mot staten. Det hele starter med stempling, så falsk-diagnose til plutselig tvangsinnleggelse for ubestemt tid.

Alt dette har skjedd fordi den etablerte materialistisk drevet vitenskap vil aldri omfatte menneske som en åndelig vesen i tillegg av en fysisk kropp. Eneste jeg ser er sosialdarwinisme i hele samfunnet, der “konkurranse” uten grenser er meningen med livet, akkurat som Darwin mente med “Survival of The Fittest” for alle dyre / plante arter her på jorda. Men vi er ikke “bare” dyr som sover, spiser, utnytter og dør… men mye mer av høyere verdi og mening enn andre skapninger.

Den dagen menneskene forstår denne sammenhengen, som jeg tror kommer til å skje rundt 2012, påstår jeg at vi er da fri fra den selvskapte “Matrix-verden”! :)

« Forrige artikkel

Spillet

Neste artikkel »

Frisk og sunn med riktig pH

35
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x