Bla i tag

transkribert piggprotein

Foto fra videoopptak av hans tale i Vancouver tidlig vår 2020: https://odysee.com/@5P:6/BingLui:c

Dr. Bing Liu, det gjaldt piggproteinet

Hør den amerikansk-kinesiske forsker dr. Bing Liu om piggproteinet. Hans tale ble holdt foran rådhuset i Vancouver, Kanada, i nærheten av UBCs forskningsavdeling, University of British Columbia, tidlig på våren i 2020. Dr. Bing Liu, det gjaldt piggproteinet «Vi har å gjøre med mennesker som har pengene og makten til å forurense hele det menneskelige