Bla i tag

synkronisitet

Tallsynkroniteter i tiden som går mellom hendelser som ligner hverandre

Det sies vi må være oppmerksom når vi ser samme tallmønster gjentatte ganger. I artikkelen vil du se hvordan like tall i tiden som går knytter sammen lignende hendelser.