Bla i tag

slaver

1. mai er de lukkede losjers dag

Det er mye rart som foregår 1. mai, en dag arbeiderne går i gatene og feirer at de har jobb, men er likevel misfornøyde med et eller annet. Men de skulle visst bedre…