Bla i tag

klimakaos

2011: 100 Days of Disaster

Har vi en fragmentert forståelse av ”Earth Changes”, eller holdes noe skjult for oss?

Global oppvarming fra Jordens indre

Den minimale oppvarmingen av nedre atmosfære på 0,74 C i løpet av 100 år (1906-2005) forklares best med havoppvarming, ikke med Solen eller menneskelig aktivitet. Men hva forårsaker havoppvarmingen, og hva forårsaker klimakaoset med ekstremvær og ekstremflommer verden over?