Hykleri og miljøvern

6826 visninger
12 minutter lesetid
77

Jeg er veldig opptatt av å ta vare på miljøet. Sett fra et åndelig ståsted der karma og mange liv spiller en stor rolle kan jeg bare si at følgende sitat sier det bedre enn det jeg selv kan. [Oppdatert 8.6.10]

”It is not in the plan to destroy this planet yet. That does not mean that you have a license to plunder, though many of you seem to think that this is the case. Remember that in y our next life, you will have to live in the fumes that are being created now. If you cannot be charitable, then be selfish. Would you like to live in a garbage dump?

Let us point out to all here present that one of the ramifications of choosing to incarnate on the physical plane is garbage. You will return to it, incarnation after incarnation, and for that reason if no other, you might consider how messy you can stand it to be.”  – Messages from Michael

I reklame for tiden og i massemedia blir vi til stadighet minnet på hvordan miljøvern og omtanke til miljøet er satt i fokus. Det er helt i orden på mange måter. Det som jeg har vanskelig for å fatte er at de som bestemmer øverst oppe i det menneskelige hierarkiet synes å ha et veldig annerledes syn på miljøvern som skal gjelde for dem enn det som skal gjelde for massene. I USA kan du som privatperson få en bot på 175.000 kr. for å kaste søppel ute i naturen. Da jeg levde i USA var det fast takst å se skilter med 100$ bot for å kaste papir ut fra bilen.

Slik lyder loven for deg og meg!

En ville tro at et land med så strenge bøter for noe så ubetydelig virkelig hadde lover som gjelder for alle, men nei det er rett og slett ikke tilfelle. Militæret, globalisert næringsliv og regjeringer synes å være unntatt fra ansvar for selv de groveste av tenkelige miljøkatastrofer som de selv er ansvarlig for. Under FNs Agenda 21 naturvern regulering for USA har hele vannforsyningssystemet for grønnsaksbøndene i California blitt avstengt. USAs største landområde, kalt ”The World’s Bread Basket” har blitt rammet av tørke gjennom politisk lovgivning for å redde en liten ubetydelig fisk fra å bli utrydningstruet. Dette vedtaket setter hele Jordens matforsyning i fare. Priser på mat blir høyere. Det er du som kommer i klemme, ikke de rike. Se denne skremmende kortfilmen om saken her.

Militæret og miljøet

Visste du at verdens militære styrker ikke er tatt med i noen av de ”klima og miljø” avtaler som holdes av FN? Hva er vitsen med å holde en miljøvern konferanse som ikke regulerer at USA, Israel, England med flere har brukt så mye som 800 tonn med utarmet uran i Irak, Palestina, tidligere Jugoslavia, og Afghanistan. Hvordan har det seg at militæret tillater seg å bruke et våpen som dreper i 4,5 milliarder år, som utsletter livsgrunnlaget i det landet det blir brukt, dreper soldater på alle sider av konfrontasjonen, samt sivile over hele verden fordi støvet går til og med i jetstrømmen – mens du og jeg må i fengsel hvis vi kaster søppel ute i naturen?

Multinasjonale globalister, økonomieliten og politikk – mot miljøet

I Mexico Gulfen har statlige myndigheter tillatt seg å bli politi for BP slik at de kan holde fotografer og journalister vekk fra å ta bilder av døde dyr og for å få et inntrykk av hvor stort omfang denne oljevulkanen egentlig har. Den samme teknologien for å redde seg ut av en slik ulykke er nøyaktig den samme teknikken de hadde for 40 år siden. Det fungerte ikke da og det fungerer heller ikke nå. BP gjør ikke alt det de kan for å rydde opp i problemet. De gjør alt det de kan for å redde brønnen slik at de vil kunne bruke den siden. Mens Obama sverger på TV at han vil gi denne katastrofen hans fulle oppmerksomhet, drar han helst på golfbanen.

Dersom USA faktisk var opptatt av miljøvern i sitt eget land, hadde de brukt halve befolkningen til å spre kysten med organiske midler som faktisk vitterlig renser opp oljesøl. Det som skjer i stedet for er at båt etter båt sprøyter ut Corexit som vitterlig er 4 ganger mer giftig enn selve oljen. Det handler om pengene, og trolig bare det.

Enda verre er det at noen av de verste pengespekulanter som var ansvarlig for å starte hele det økonomiske global kollaps har satset penger på at BP aksjene ville stupe. Vil det si at det er mulig at psykopatene har gjort dette med vilje for å tjene penger? Det ser slik ut.

I følge loggføring hos Kystvakten i USA, visste de allerede noen timer etter den første eksplosjonen at de var utsatt for et gigantisk oljeutslipp med minst 8.000 tønner med olje per dag. Andre folk i bransjen er sikre på at det skyldes sabotasje og det er derfor Obama sendte ”SWAT Teams” ut til alle riggene i nærheten samme dag som eksplosjonen skjedde. Det vil si at det som egentlig skjer er noe vi ikke får vite om. Problemet er at havet tilhører Jorden ikke USA og heller ikke BP.

Oppdatering om situasjonen 9.6.10 – Total kontroll over media

Rundt hovedgruppen for BPs landbaserte aktiviteter ser det ut til å være under militærstyre i forhold til fullstendig brudd på mulighet for media å informere hva som egentlig foregår av skader fra BP oljevulkan. Journalister og fotografer nektet tilgang til kysten. Fotografer arrestert for å ta bilder av området. Gulfens sjø området er stengt for fly trafikk. Likevel er det enorm aktivitet i området knyttet til oljearbeid. Folk i området har ikke lov til å si noe til journalister. De virker veldig redde. Dersom de snakker med journalister blir de også arresterte. USA-frihetslandet!

Kilde: http://www.manticoregroup.com/radio/2010/06jun/jamesfox2010.mp3

Det er også rapportert en annen stor oljelekkasje fra en annen brønn i Gulfen. Her er det ingen aktivitet bortsett fra en båt som sprøyter sjøen med oppløsningsmiddel. Dette utslippet er det ingen media dekning om.

Kilde: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1093035/pg1

I mellomtiden har også flerfoldig oljeventiler (slik en vulkan) som spyr olje og gass opp mot overflaten. Den egentlig mengden med oljeutslippet kan se ut til overstige selv de mest pessimistiske prognoser.

Kilde: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1093035/pg1

Kilde: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=175179

I mellomtiden har BP kjøpt søkeord knyttet til ”olje” fra Google slik at deres side av det som skjer med oljevulkanen er det som BP vil ha folk til å tro. Det betyr bare at folk som surfer Internett må alltid sjekke med kilder om den informasjonen kommer fra den en side som har til hensikt å manipulere opinionen til massene og bloggere.

Kilde: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=175134

Tegn som tyder på at den amerikanske regjeringen har en finger med i spillet ved å forholde seg passiv til BP er en bevisst holdning. Obama var informert om katastrofens egentlig omfang helt ut i starten. Hvilken som helst statsleder som har landets beste langsiktig interesser i sine tanker ville sørge for å innkalle militæret til sivil tjeneste for å bruke miljøvennlig og effektive metoder for å samle den oljen som har lekket ut. En statsleder meg gode intensjoner ville ha innkalt militæret for å vurdere eksplosiver som en mulig løsning. En statsleder som er verd noen ting positivt for sitt land ville sørge for at BP aldri hadde laget en oljebrønn slik denne er. Denne lands president har vist fullstendig åpenlyst at BP var sjefen i Mexico Gulfen.

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=175063

Men så er det noe annet som de fleste mennesker ikke har forstått enda. Slik jeg har forstått det så er det slik at Russland har lykkes med å bore etter olje dypere en noen har gjort før. Prosjektet er på land og det sikrer muligheten til å håndtere de mest forutsigbare ulykker. Dybden på denne brønnen er 40.226 fot. Hovedkilden til denne historien forteller at dette prosjektet hadde tappet seg inn til en oljekilde av enorm størrelse og følgelig på et høyt trykk. Diskusjonen om råolje er en fornybar ressurs eller ikke har blitt med dette bekreftet. Det har ikke gått BP hus forbi. Situasjonen rundt oljetilgangen på jorden synes å være slik at oljen fra dette laget som boreriggen kom seg til presses gradvis opp gjennom jordens skorpe og fornyer gamle brønner, noen fortere enn andre.

Fordi verdens global økonomisk situasjon fungerer slik at penger er storsamfunnets ”blod” og når pengestrømmen stopper, dør pasienten. Enkelte kilder mener at USA selv sitter på større oljereserver enn noen annen land. Det er bare det at de har bestemt seg å gjøre olje til blodets røde celler. På denne måten kan makten som råder faktisk styre også pengestrømmen i hele verden ved å holde kontroll over oljeprisen. I dette maktspillet hadde det vært verdifulle – det vil si pengestyrende – å ha et eget sugerør rett inn i jordens oljekammer. De visste hvor vanskelig dette kom til å bli. De vet at dette er teknologisk sett, ”Ut på en gyngende gren.” Men i dette tilfelle var grådigheten større enn at den vant og BP satte i gang med boring av denne dype brønnen. For å ta inn over seg hvordan dette faktisk fungerer og perspektivene på hva vi snakker om her… De borer i 1,6 km med vann før brønnhodet treffer bakken. Så har de gått angivelig ned til 30.000 fot. Det er samme høyde som fly bruker for å gå i ”crusing altitude”. For å ta inn over deg perspektivet, tenk i omvendt perspektiv – nedenifra og opp. Først i en høyde der du knapt kan se lande veier fordi du er tross alt ca ti kilometer opp i luften. Tenk fra denne høyden at du måtte treffe på et hull under vannet enda en 1.6 kilometer under havflaten.

Det som BP ser ut til å ha tappet seg inn til er en så å si utømmelig kilde til olje. Problemet er at denne oljen ligger inn under et trykk som er mye høyere enn forventet og langt vekk fra det vi har teknologi til å håndtere på en positiv og forutsigbar måte. For å si det på godt norsk – utklasset av jordens krefter. Det er faktisk ingen som vet hva de skal gjøre med saken. Bruk av eksplosiver har faktisk blitt vurdert det eksisterer to versjoner av hvorfor de ikke har brukt eksplosiver enda. Alternative 1. Er at de vil gjøre det de kan for å holde kontroll over brønnen slik at de kan håve in penger som om de er knyttet til Onkel Skrues pengebinge. Alternativ 2. Er at de er redd for hvilken resultater en eksplosjon vil forårsake. Denne metoden kunne visst nok ha muligheten for å skape en virkelig olje vulkan. Derfor gjør de egentlig ingenting bort sett fra å gjøre havet enda mer giftig med Corexit.

Lindsey Williams, en amerikansk sjelesørger og prest for oljeboring i Alaska, forteller i en radio intervju hvordan hans personlig kjennskap til industrien og de som driver den har gitt ham tilgang til en virkelig innsider som er nå så gammel at han bryr seg ikke om konsekvensene om han avslører elitens egentlig agenda. Poenget er å få lander i midtøsten å kjøpe amerikansk gjeld mot at de kjøper olje fra dem. Avtalen er bedre for USA enn å bruke av egne reserver på en mye billigere pris.

Hovedkilde:

http://www.youtube.com/watch?v=wTWszPKEHHE

Delvis kilder: http://www.wired.com/science/discoveries/multimedia/2008/08/gallery_kola_borehole

http://oilprice.com/Environment/Oil-Spills/The-Cover-up-BP-s-Crude-Politics-and-the-Looming-Environmental-Mega-Disaster.html

Nå har det skjedd nye utviklinger med oljevulkanen. Den øker i intensitet og ser ut som om at brønnhodet er i ferd med å eksplodere. Selv  om det virker utrolig, det ser ut til å være flammer i utslippet – ned på denne dybden må det være varmt det som kommer ut.

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1093179/pg1

Cliff High og hans visjoner om sommeren 2010

Her er noe av det som Cliff High hadde skrevet i hans ”Shape of Things to Come” ALTA Rapport 12. Mars 2010. Det er samme mannen som sa at noe monumentalt ville igangsettes 8 oktober 2008 – Konkurs raset i finansindustrien. Jeg oversetter på Norsk slik at det ikke påvirker hans datasamling.

”Havene er beskrevet som å være ikke slik de var før.”

”Katastrofale sommer problemer med havets konveksjonsstrømmer.”

”Mareritt om havet.”

” Tidevannsproblemer påvirker av og pålasting av skip i havnene.”

”Endringer i havet i forbindelse med vulkaner” – de kaller oljelekkasjen for en oljevulkan.

”mange områder av  kystmiljø er sett som forbudt for bruk.”

”Ødeleggelse av systemene som støtter liv.”

”Indikasjoner at mange av problemene har noe med planetens kjerne å gjøre.”

”mennesker og annet liv direkte  påvirket av store skyer av drivende metan gass.”

”Metan gass utslipp passer sammen med dysfunksjon hos propaganda press.”

”bobler opp”

”Regjeringer fletter sammen operasjoner til en stor og mystisk oppgave.”

”Betydningsfulle endringer i det planetariske miljø under havet.”

”Jordbasert enhet indikerer at naturkatastrofer vil bidra til sommeren 2010’s nedstemthet og emosjonell depresjon hos millioner av mennesker. Dette er beskrevet som en kysthendelse.”

”Unaturlige katastrofer viser seg å være et særlig problem mellom juli og august.”

”Mer svikt hos statsansatte i regjeringen under en regional katastrofe skaper paradigmeskifte hos amerikanere mellom siste del av våren og gjennom sommeren.”

”naturlige og unaturlige katastrofer vil tvinge mennesker til å bruke sine krefter  umiddelbart så godt de kan.”

Miljøvern i luften

Gjentatte telefoner til miljøvern dep. bekrefter at det ikke finnes noen lover i Norge som beskytter oss fra menneskeskapt miljøkriminalitet. I dag – lørdag 5.  juni hadde jeg behov for å kjøre innover mot Oslo. Himmelen var knall blå. Min intuisjon sa, ta med camera, ellers vil du angre. Jeg så det først langt i bakgrunnen ved Asker mot syd, en merkelig deformasjon av skyer i himmelen som bar preg av å bli kunstig skapt fra fly. Innen jeg fant et bra sted å ta bildet var det først 30 minutter senere.

Naturen lager ikke fine s svinger i luften som krysser hverandre

Her ser du spor fra to fly som har krysset hverandre og flettet sammen til skyer som har faktisk en ganske stor masse. Tåken av skyer som ligger i bakgrunnen er, slik jeg ser det, typisk gamle spor fra aerosol behandling (chemtrails).

Som en tåke ved 31.000 fot - snart forsvinner solen.

Nå begynner jeg å se hvordan en form for tåke rulles ut og fortynnes ut i den øvre del av atmosfæren. Tro meg. Jeg har alltid vært opptatt av skyer, som fotograf, siden jeg var 15 år, som hangglider pilot og som glidefly pilot. Disse skyene er skapt av mennesker.

70 prosent av himmelen over mitt hode ser slik ut, eller tettere.

Slik ser himmelen ut rett over mitt hode kl 19.15 samme dag. Naturen lager ikke slike skyer. Husk at det som går opp, faller også ned og du puster det inn, det går i vannet du drikker, jorden du dyrker mat i og plantene du spiser. Selvfølgelig kan et slikt nivå av miljøkriminalitet bare bedrives av noen med så å si ubegrensede midler. Stater og militæret i samarbeid over grenser samt globale næringsvirksomheter eller en kombinasjon av alle tre. Det er trolig ikke NATO fordi det er like mye av dette i Sverige som i Norge.

Hva hjelper det å være miljøbevisst når de store neglisjerer å ta vare på fremtiden?

Legg ned hele FNs klima konferanser – det er en hån mot menneskeheten! Kom ikke her og vis meg bilder fra ”Zeitgeist” som viser hvordan vitenskapen skal redde menneskeheten fra selvutslettelse. Kom ikke her med dine Discovery filmer og fortell meg hvordan fremtiden kommer til å bli en fantastisk dans på roser.

Kom ikke her til meg og snakk om at vi må praktisere mer miljøvern, at vi skal betale høyere skatter for å beskytte planeten, redde oss fra global varming, nedkjøling eller hva pokker som helst. Reklamen med gutten som kjefter på sin far fordi han har motoren på tomgang er en lite troverdig måte å kaste dårlig samvittighet på at det er du og jeg som har skylden for noe lokalt, når de globale omstendigheter med forurensning er så store og er så til de grader utenfor økonomisk eller rettslig ansvar. Jeg er bare glad for at vi har karma loven. Det er fordi de som driver med slikt, de kommer tilbake til den dritten de har sluppet ut på denne stakkars planeten. I mellomtiden  – slik jeg ser det må jorden snart bli nokså forbannet og ville riste, rock and roll. Det er ikke meningen at vi skal ødelegge den enda. Men det ser ut som de prøver så godt de kan. Hold on. It’s going to be a bumpy ride!

«Jeg er ikke skuffet. Jeg er forbannet!»

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Abonnere
Varsle om
guest

77 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
arifkarim
arifkarim
13 år siden

«Kom ikke her og vise meg bilder fra ”Zeitgeist” som viser hvordan vitenskapen skal redde menneskeheten fra selvutslettelse. Kom ikke her med dine Discovery filmer og fortelle meg hvordan fremtiden kommer til å bli en fantastisk dans på roser.»

Tja… vitenskapen har jo faktisk klart å få til «internett» og «datamaskiner» slik at dine ord og meninger når oss «publikum» på en måte som aldri var engang «fantasert» hos en dagdrømmer av en sciencefiction-forfatter! :D

Ellers forstår jeg godt hvorfor du er «forbanna» over det dårlige været, miljøet og alle de andre «konspirasjonene vi får servert med god kost daglig. «Alle» merker hvorfor soldager har blitt så få siden år 2000. Hvorfor har chemtrails blitt så mye i det siste. Hvorfor inneholder maten vår, drikken vår giftige stoffer. Vi er «alle» på vei mot en totalitær samfunn der noen «utelatte» lever på faenskap de skapte for oss andre. Velkommen til et annunaki styrt samfunn:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_21.htm

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  arifkarim

Miljø-ødeleggelse på alvor:
«Vi drukner i plast
.Vi bruker opp mot 1000 milliarder plastposer i året. »
http://www.dagbladet.no/2010/06/05/nyheter/miljo/plastposer/innenriks/utenriks/12016924/

Hvorfor bry seg om miljøet når «samfunnet» bryr «bare» seg om papir-penger rikdom?

ubu
ubu
13 år siden

Jeg er ikke sikker helt. Tror jeg er enig med arifkarim. At det er vitenskapen, og ikke politikken som har brakt oss fremover. …for jeg tror faktisk vi er kommet et godt stykke fremover, selvom det er mye som ser ut som om vi går bakover.
Jeg tror politikerne har holdt på med spillet sitt lenge, lengre og mer enn vi har særlig formening om. -Men teknologien har ført til at vi får øye på det bedre.

USA er et foregangsland i så måte. Når jeg engang trodde at jeg hadde oversikt over all aktivistradio som foregikk på nettet fra USA, tok det ikke lang tid før jeg fant ut at jeg tok grundig feil. -Det er spinnvillt mye aktivisme på nett i USA. Heeelt sinnsykt. På meg virker som amerikanerne har beholdt mye av frihetstradisjonene sine. -Det er massiv motstand, langt større prosent, langt bedre organsiert, langt bedre finansiert enn noe motstand som finnes i Europa eller Norge.

Den største forskjellen mellom USA og Norge, slik jeg ser det, er at i USA blir ting synlig gjennom aktivisme. …og disse får god hjelp av teknologi; finansmessig sett, aktivistisk sett, organisatorisk sett.

Politisk sett, noe som jeg ser som en slags forlengelse av menneskehetens ånd, så er vi ikke kommet særlig langt.
Hvis Norge var en nasjon av åndsmennesker, ville dette gitt en gjenspeiling i politikken. VI ville hatt et opplyst demokrati, som la ting til rette på best mulig måte. Men, politikken står i dag på siden til kapitalinteresser og åndelig forringelse. Teknologien, står på siden til opplysningsinteressene, og vil være årsak til den kommende åndelige revulosjon.

Menneskeheten krever å få ta del i all kjent teknologi, og selvom dette ikke er den fullstendige delen av all teknologi, så er denne kakebiten langt større enn kakebiten menneskeheten får av politikken.

Teknologi kan misbrukes, akkurat som et våpen. Men det er mennesker bak våpnene og teknologien som er den som trekker i trådene.
Jeg benytter teknologi til min inntekt, til å frigjøre tid, til å ta del i ideespredelse, til å effektivisere min hverdag, til å produsere maten jeg spiser, til revitalisering, til idetheletatt å ha et overskudd jeg kan bruke til å dyrke meg selv og mine ideer.

Teknologi er så mangt, pil og bue kan kalles for teknologi. Selv facebook kan være det.
Men teknologi er altså et hav av muligheter, det er et godt termometer for fremgang. Og den kan brukes av de som besitter den. Og jeg håper åndsvesener ikke er redd for å ligge helt i tet i bruk av dette.

Teknologi, på samme måte som våpen er avhengig av å være styrt av en ånd, men i en ånds hender så er det uten tvil den viktigste faktor for fremmgang.

-Politikken har ikke brakt oss noen steder, kun gjort dte vanskeligere . Men vi har overlevd på tross, fordi vi har teknologien til å hjelpe oss.
Hos meg er det ikke lengre underskudd på teknologi, eller ideer, men menneskekapital som bremser for mine store planer om verdensfrelse. -Men jeg tror det vil ordne seg med enda mer teknologi, da teknologien jeg bruker sparer menneskekapitalen. (snakker her om spireproduksjon)

Idag finnes det på markedet en 3D printer som kan printe seg selv. -Så langt er teknologien kommet, og så tilgjengelig er den at enhver kan skaffe seg en slik. -Man trenger bare å ha en slik i hver bekjentskapskrets for å ha tilnærmet gratis tilgang på alle plastdimser en måtte trenge.

På alibaba.com (internettside) kan man kjøpe 1000 flasker spirulina til ca 25000 kr.(25kr/flaska) -Man trenger bare å handle slik en gang i året for å spare spirulinaforbukret til alle sine venner. -Som hverforseg ville kostet en forbruker 350kr/14uke (eller deromkring)

Om man produserer for hverandre og bytter, så krever dessuten heller ikke staten 1/4 i MVA.

-Det finnes tusenvis av slike løsninger som åndsmennesker kan benytte seg av om de organiserer seg like godt som firmurerne/kjenner hverandre personlig godt. -De kunne frigjort så mye kapital/tid at de kunne sluppet unna med et par timer i uka i arbeid. -De kunne brukt livet sitt på å utvikle seg som åndsmennesker

-Og det er teknologien som gjør det mulig.

-Hvor har politikken ført oss? -Den har gjort oss sykere, slappere, dummere og dødere.

-Potensialet blir bare ikke benyttet for det den er verdt.

The fugs hadde en fin sang om temaet engang.

Jonny
Jonny
13 år siden
Svar til  ubu

Pussige greier ja, vi er lure nok til og lage maskiner så vi kan spare oss jobben. etterpå springer vi etter maskina for og holde følge, logisk? Ta igjen. Foreksempel: I den norske statskirke er det reglar for prestane. Ein av dei er at dei ikkje kan vere frimurarar. Det er over 200 som er det. Deriblant nokre biskoppar. Ring til presten din spør denne om det er tilfellet. Så melder du deg ut med klar melding om at det er uakseptabelt. Kostar deg 5 kroner i telefon. For dei kostar det mykje meir. Pengar, og ikkje minst debatt blant eigne rekker. Dette er krigen vi kan føre. Mye bra debatt og andre ting her på ns. Men saknar konkrete tiltak for at alle kan gjere ein liten bit sjølv om ein bur i sør eller nord. Og eg er nesten heilt enig med deg Mike, det er ikkje krise, det er krig.

ubu
ubu
13 år siden
Svar til  ubu

Filosofi og mystisme er to ulike grener som pr. dags dato ikke kan forenes. Dette fordi filosofi har en analytisk tilnærming, mens mystitisme har en erfaringsmessig tilnærming.
Også filosofihistorien har et begrep om ånd, og har en svært velutviklet begrep om etikk, estetikk, moral, dogmer, ontologi osv.
matrialistisk filosofi, fra Marx og siden har hatt en stor plass i filosofihistorien, men ingenlunde hele. Vitenskaplig filosofi har aldri noensinne hevdet at størrelser som etikk, skjønnhet, kultur eller annet som er underlagt humanstisk fakultet ol er matrielle størrelser.

Tvert imot en epistmologiske objektivisme har idag ingen innpass på filosofisk institutt. Og objektivisme er det du beskylder akademia for å være.
Ayn Rand utviklet itillegg til etikken sin, (som kanskje har noe for seg) en epistmologi kalt objektivme, som hevder at alt er objektivt. -Denne får ingen innpass på universitetene.
Som allerede nevnt har samtlige av de store filosofene hardnakket hevdet at det er store begrensninger i hva vi kan hevde å vite.
-Det er noe annet med professorene (ref harald eias hjernevask) som ser ut til ikke har fått med seg disse viktige poengene til vitenskapsteorifilosofene.

Og så kommer vi til fysikken. -Der har de gjort vitenskaplige forsøk som beviser bevistheten. Resultatet av disse enorme protonkollisjonsbanene viser at når man deler et proton i 2, og observerer den ene, så skjer det forandringer i den andre uavhengig av rom. -Fysikken har utviklet kvantefysikk, teoretiserer i superstreng og flerdimensjonale rom osv. -Alt dette her, er akkurat presise undersøkelser av bevistheten.

-Men som sagt forskjellen mellom filosofi og mystisime er at filosofi beskjeftiger seg med analytikk, mystisme med erfaring.
Men du er veldig urettferdig når du påstår at 1. humanistisk fakultet beskjeftiger seg med materialisme. 2. at fysikken ikke beskjeftiger seg med bevishet og 3. at teknologien ikke spiller på vår side.

ubu
ubu
13 år siden
Svar til  ubu

Jeg forstår ikke krisen.
Jeg forstår ikke hva denne bevistheten er, som «vitenskapen» benekter eksisterer.

poeng 1.
Dualismen; begrepet om at mennesket er et vesen som består av kropp og sjel er et begrep som er analytisk utviklet fra filosofer, og som de lærde den dag idag strides om hva betyr.
Psykologien kom på banen rundt 1900 tallet. Den delte seg raskt i 2 retninger etter de to store psykologene (som var uenige) Jung og Freud.
Bevisthetsfilosofi (philosophy of mind) utviklet seg et par år senere.
Det finnes bevisthetsfilosofer som mener at bevisthet kan forklares evulosjonært, det finnes også filosofer som mener vi må ha in religiøse termer osv osv.
Leser fra innholdsfortegnelsen p åJaegwin Kims: philosophy of mind som er lærebok i faget innføring bevishetsfilosofi ved UIO.

kapittel 2: substance dualism:
-cartesian dualism
-arguments for the thesis that mind and body are distinct
-princess elizabeth versus descaretes: dualism and mental causation
-The pairing problem: another causal argument
-Immatrial minds in space?
-Substance dualism and property dualism

og så er det 8 andre kapitler itillegg.

-Dette er læreboka i emnet innføring i bevisthetsfilosofi ved UIO. -Og det er helt tydelig at faget har en diskusjon løpende om hvordan de skal tilnærme seg dualitetsproblemet.
-det er forøvig et veldig spennende fag, og det er fullt mulig å fordype seg videre i dualitetsproblematikken.

-med dette mener jeg å vise ganske tydelig at påstanden din: «Den samme vitenskapen er bygget på premisser som er bare halvparten av dualistiske prosesser. »

-hva er det du kan som UIO ikke kan, og som du mener de burde hatt med? For meg ser det ut som du argumenterer mot stråmenn. Du trenger ihvertfall å konkretisere, og komme med eksempler hvis du skal overbevise meg om påstanden din over.

Nå er filosofi og psykologi tross alt 2 ulike fagfelt, noe de ikke var for bare 100 år siden.
Det er ikke noe tvil om at psykologien mistet mye når den løsrev seg fra filosofien.

poeng 2.
Hva er vitenskap som du kritiserer? -Vitenskap er en metode. Ikkenoeannet. Vitenskap er det man kommer frem til når man benytter vitenskaplig metode om noe. -Vitenskap er ikke det man får når man konsulterer vitenskaplige autoriteter, vitenskap er helt enkelt et metodespørsmål. -Alle kan være vitenskapsmenn, og bedrive vitenskap bare de benytter seg av en god metode.
Vitenskap er altså ikke noe annet enn et middel for å komme frem til sannheter.

ubu
ubu
12 år siden
Svar til  ubu

Jeg kunne fortsatt å male på poenget mitt i det uendelige, men det politiske som jeg vil frem til er dette:

-At vedblivende insistering på at det er et stort gap mellom «det alternative» og «mainstream» er ikke bare feil, men det bidrar til polariseringen.
Den «dogme-skeptiske» bevegelsen, som kaller seg «vitenskaplige skeptikere» eller deromkring er en reaksjon på dette synspunktet.
De har utviklet seg to poler, som enda ikke er tilstrekkelig definert til at det har fått noe fungerende navn.

1. De alternative som ikke tror på «vitenskap», som blir av de alterantive kallt for «bevisthetsrevulosjonære» og av dogme-skeptikerne kallt for «konspirasjonsteoretikere»
2. «Dogme-skeptikerne» som hevder de står på siden til sunn skepsis, og vitenskap, og som både av de alternative og dem selv blir kallt for «skeptikere».

Som man kan se av ordlyden skissert ovenfor, så er det «dogme-skeptikerne» som vinner denne definisjonskampen. Disse definisjonene forsterkes etterhvert som ordbrukere benytter seg av disse termene, og definisjonene. Og således taper siden til «de alternative».

Virkeligheten, slik jeg ser den er en smule anerledes. Jeg føler også jeg hviler på trygg grunn hos «main-stream-filosofene» når jeg hevder det jeg gjør, at det faktisk ikke er slik at filosofien er kommet ditt at den avviser alt alternativt, til fordel for konservering av de etablerte ideer. Arne Næss sitt ex-phil prosjekt gikk også akkurat ut på dette, å trekke frem filosofer og filosofisk ideer som viste at virkeligheten er litt anerledes. -Han endte opp i en filosofisk tradisjon han kaller «possibilisme, som sier noe slikt som at alt er mulig.
http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_N%C3%A6ss

Virkelligheten, slik jeg ser det er at skeptisisme-dogmatikerne ikke har noe vitenskaplig fundament å bygge trosoppfattelsene sine på. -De hevder hardnakket at de beror på vitenskap, men av det jeg har erfart i diskusjon med dem er at de ikke følger de samme vitenskaplige regler når det gjelder deres egne trosoppfatninger, og de rettferdiggjør det ved å hardnakket hevde at de selv ikke har noen trosoppfatning.

De går dermed i fella som Bacon beskrev om å følge aristotelisk logikk, hvor hypotesen draes ut fra observasjonen, og forsvarer denne hardnakket.
-Men vitenskapsteorien, slik den har utviklet seg til dagens ideal er HDM. Altså det fremsettes ulike hypoteser for å forklare tilgjengelig data, og disse bekreftes eller avkreftes med tilgjengelig empiri.
Den offisielle forklaringen til feks 911 blir sagt av 6 av de 10 som skrev den ikke stemmer, og er basert på falske premisser, et faktum som burde være nok for å avvise enhver teori som har sitt utganspunkt i 911 commission report. -Men dogme-skeptikerne. -Som selv er blinde for sine dogmer ser ikke seg selv, og dermed heller ikke dette åpenbare neonlys som blinker.

For det er det som er kjernen i det som skiller virkelig skeptisisme fra dogme-skeptisisme. Skeptisisme er isitt vesen og utganspunkt eksistensielt, innoverskuende. Dogme-skeptisisme er ilikhet med alle andre dogmatiske trosoppfattelse utoverskuende dogmatisk.

-og dette har filosofihistorien, så enkelt og alment som ex-phil gjort helt klart, og skal leses av enhver som skal inn på universitetet.

-så hva er problemet med akademia? -Jo det er professoriatet, professorer som har forsket og mottatt så mange priser, og fått bekreftet sin overlegenhet såmangeganger at de har sluttet å se seg selv. -Dette kom veldig tydelig frem i Harald Eias hjernevask, også i Petter Amundsens NRK serie om Shakespear og den samme ovennevnte Francis Bacon.

Så vitenskapen har rett, men ikke professorene, ikke scientistene (dogme-skeptikerne), ikke objektivistene, som regel ikke massemedia, og heller ikke vitenskapskritikerne.
Kritikk av disse under navnet vitenskapskritikk, er således etter mitt skjønn et stråmannsargument.

smurfen
Moderator
13 år siden

Liten tvil om at utblåsningen til BP ikke er noen naturlig ulykke, det er ingen vilje til og stoppe utblåsningen og nå er det vist en avlastningsbrønn som er siste ideen deres og den er ikke ferdig boret før tidligest i august
Raseriet mot BP øker hver eneste dag og det ble ikke akkurat bedre da BP kom med flere hundre opprydningsarbeidere den dagen Obama og TV var og så på skadene, men rett etter at Obama og mediasirkuset dro så dro også alle dem hundrevis av opprydningsarbeideren som aldri mer kom tilbake

Cliff High sier at vi snart får tidevannsproblemer, eneste som kan forårsake det er at noe derute påvirker jordens gravitasjon…..

Flere og flere forskere mener nå at vi ikke står forran et polskifte men et polstopp der jodens magnetfelt forsvinner som igjen fører til at atmosfæren forsvinner og så alt vannet på jorden som ikke er is der vi ender opp med og se ut som Mars
Mars hadde også et beskyttende magnetfelt engang med da planeten mistet magnetfeltet så ble planeten gjort om til en rød ørkenplanet
Dem samme forskerene mener at det er tap av olje som er årsaken til at vi mister vårt magnetfelt at det er oljen som smører og beskytter jordskorpen
At oljen på samme måte som alt annet på planeten har en viktig funksjon i hvordan alt er satt sammen for og skape livsgrunnlag

Det blir nok dårlig med bading langs norskekysten denne sommeren når golfstrømmen tar med seg olje og Corexit til kysten vår
Fyller man en bøtte med vann og drypper bare 1 dråpe olje oppi så ser man hvor katastofelt resultatet bli

Oljekatastofen faller også inn i en rekke profetier om tiden vi er inne i nå
Når vi ser deformerte fisker, sjødyr og frosker mm bli skylt på land så er endetiden nær, 1/4 av livet i havet dør ut
Vel vi vet at olje, kjemikalier, chemtrail, roundupp, ståling mm skader vårt DNA og gener så snart ser vi vel ut som noen jævla mutanter hele gjengen
En får håpe at menneskene på jorden klarer og stoppe psykopatene før vi kommer så langt men når man ser bilder som dette så tyder det vel på at vi er der allerede

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=592217

I dag ble det en dag med mye Chemtrail akkurat som forventet da Dronning Beatrix dro i dag, det har vært skyfri himmel dem dagen da Prins Charles var her i sist uke og dem 3 dagene nå som Dronning Beatrix har vært her
Som dem fleste vet så er dem 2 selve grunnleggerene og blandt dem aller øverste i psykopatklubben Bilderberg
Mange mener det er Prins William som skal bli toppen på NWO tronen
Mye tyder og på at Beatrik er mye mektigere en selv vi har innsett, da hun ankom Oslo så ble hun ønsket velkommen med 147 kanon salutter på Akerhusfestning, det er langt mer en noen annet statsoverhode er blitt ønsket velkommen med tidligere
David Ickes mener at den Engelske Kongefamilien består av en slags reptilrase, ikke vet jeg men det er nå kjenta at Lady Di på slutten fortalde venner og kjente at Dronningmoren & ikke var som andre mennesker men kunne skifte hamn osv
Det er og grunnen til at hun ble drept mener mange, når man ser galskapen dem holder på med så ville det ikke kommet som noe sjokk om David Ickes hadde rett
Akkurat nå sitter Bilderbergerene i møte i Barcelona og planlegger sine neste trekk mot menneskeheten
2 toppledere fra verdens største gjødsel og kjemikaliefirma Norsk Hydro er der for sin levering av Chemtrail, Telenor er representert med 1 toppleder som eneste grunn jeg kan se er at det i år skal et kinesisk millitærfirma opp i samtlige Telenor mobilmaster i Norge og foreta oppgraderinger som dem kaller det
Hvordan oppgraderinger har jo vært morro og vite men en ting vet en sikkert og det er at det ikke er noe som er posetivt for oss som skal opp i mobilmastene på linje med at vi vet at Chemtrail ikke er bra når lederene for galskapen forlanger stopp mens dem selv er tilstede på inspeksjon
Når 2 av selve toppene kommer på besøk til Norge på under 2 uker så tyder det på at dem er her for og inspisere noe, om det er huler eller noe annet kan en bare spekulere i men det er lenge siden det ble avslørt at Bilderbergerene har en spesialplan for Norge
Vi vet og at Norge er det landet som vil klare seg best ved et polskifte der resten av Europa blir oversvømt

Dagen Chemtrail angrep så meget merklig ut, et slags dansende slør i krysseduller med haleheng ødle en dag som metrologen lover skulle bli skyfri himmel, er det en ny og oppgradert versjon dem bruker ?
Det en registrerer er at dem som er ute en del på dager med mye chemtrail får kløe i hals og øyner samt en del hoste

Vist vi er heldige så kommer kanskje vår kjære medisinmann Rockefeller med en vaksine mot Chemtrail snart ;)

Kjetil S
13 år siden
Svar til  smurfen

Fornøyelig lesing smurfen:)

Forslag til redaksjonen: Smufen får egen spalte med tittel: «Dagens Smurf»

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  smurfen

Her er bildene som BP ikke vil at du skal se:
http://www.dagbladet.no/2010/06/04/nyheter/bp/oljekatastrofen/mexicogulfen/olje/12001641/

Sånt skjer når en idiotisk skapning (mennesket) drar ut olje på overflata som ligger begravd i jordskorpa i millionervis av år! :D

AnnuitCaeptis
AnnuitCaeptis
13 år siden
Svar til  arifkarim

Hehe, er vel ikke noe problem at den blir hentet ut: Det er jo tross alt døde dyr og planter, ergo er det logisk at det også var liv på jorden da all «Oljen», som da var i form av CO2 og hydrokarboner, var å finne rundt om på jordoverflaten. I værste fall gjør vi jorden ulevelig for oss selv og da er jo også problemet løst :P

I dette tilfellet er det vel mer intressant å se på hvordan oljen blir hentet ut; «priskrig» fører til at billigste løsning alltid blir valgt og en ulykke er til slutt uungåelig. Heldigvis kan det vise seg å være et selvkorrigerende system. BP sitt rykte er for alltid ødelagt og andre oljeselskaper vil kanskje bedre sikkerhetstiltak for å ikke falle i samme fellen. Er i hvertfall lov å håpe :)

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  AnnuitCaeptis

Hvorfor grave inne, når et hav av fri energi finnes rundt omkring oss? Sol, vind, bølger, geotermiske energi er bare eksempler på frienergi og fornybare. At den er dyrt er en selvfølge for oss slik at vi alltid velger den billige og godt etablerte oljeteknologien.

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden
Svar til  arifkarim

Mediablokade rundt Gulfen i Mexico. Journalister og vanlige mennesker med fotokamera blir arrestert.

lifebloom
lifebloom
12 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Armin: Denne videoen har blitt fjernet på grunn av brudd på vilkårene. Har du en annen eller tilsvarende link?

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Armin Bahrami

lifebloom:
Tror denne er det samme
http://www.youtube.com/watch?v=NXC-ZBei5cw

Ann
Ann
13 år siden

I dag hadde jeg tenkt meg ut å være soltilbeder…. ett blikk på himmelen og jeg har holdt meg inne… For mye «slør» på himmelen ( vi hadde S’er lik de du tok bilde av).

Merkelig at du skulle nevne «Zeitgeist»…. Sovnet til en av deres info filmer i dag, klarte å holde meg en stund, men så datt øynene igjen, jeg bør vel ta det som ett tegn, det jeg sovner av er ingen vits å bry seg med. Faktisk så fant jeg filmen veldig interessant frem til den begynnte å forklare vitenskap som ett middel til å fremme sosial evolusjon… Sorry Zeitgeist, vitenskapen slik vi kjenner den har bragt jorden ut i dette uføret med forsøppling, forurensing, overforbruk m.m. det økonomiske systemet vi har som krever forbruk for å holde hjulene i gang (dvs. sørge for at «monopol»pengene er i bevegelse)
Filmen jeg sovnet av er denne (verd å se frem til ca 0:37:00, for de som er litt utafor når det gjelder «natural law», hva som styrer inflasjon of deflasjon m.m) :

BadOrWell
BadOrWell
13 år siden

Angående fårsøpling av naturen.
Denne videosnutten (under) er en blandings`mix på Chemtrails info jeg fant på nettet,
kvaliteten er ikke i HD.
http://video.google.com/videoplay?docid=-6914650033464787209# Chemtrails

Denne Herremann, Burde alle Lese og google (Frihet er stikkordet)

http://video.google.com/videoplay?docid=-3333362025779394383#
http://video.google.com/videoplay?docid=-3333362025779394383#docid=-2829245257205113781

Uenur
Uenur
13 år siden

Moder jord er sprøytenarkoman.
Hans Rotmo

AnnuitCaeptis
AnnuitCaeptis
13 år siden

Er en interessant tanke du presenterer, ved å sammenligne krav stater stiller til seg selv i forhold til krav som stilles til den jevne borger. Synes alikevel du skytter litt med hagle i denne artikkelen, selv om tema i starten var meget bra. Noen spørsmål relatert til ting du nevner:

Du nevner uttørkingen av Central Valley og jeg vil stille deg et filosofisk spørsmål i den forbindelse: Har vi som mennesker lov til, med vilje og viten, å utrydde en «liten og ubetydelig» fisk for å holde liv i det ville matforbruket i vesten?

Angående manglende krav til millitære grupper, så er det vel kanskje så enkelt at «I krig og kjærlighet er alt lov»: Tviler på at noen ville bry seg om utslippsregler ved en kamp for overlevelse, skjer jo til stadighet at krigens regler brytes. Skulle dette være noe annerledes?

Må innrømme jeg tviler på at katastrofen i gulfen er skapt med vilje. Det er langt mer verdier å hente, både for nasjoner og investorer, ved å hente opp oljen. Dessuten er geologi et SVÆRT uforutsigbart fagfelt, så å skape en utblåsning kunstig ville være intet annet enn «flaks». Skal dog ikke herske tvil over at ulykken nok kunne vært av en mindre skala hvis det hadde vært gode sikkerhetsrutiner. Er det ikke mulig at skalaen på ulykken bare er resultatet av uflaks og inkompetanse grunnet grådighet?

Skulle gjerne hatt noen linker til info om chemtrails også, da jeg ikke ser noen problemer med å hevde at skyene du nevner er naturlig skapt av kondens i kryssvind.

ubu
ubu
13 år siden

En kan si det er teknologi som sprayer oss med gasser, som dreper Gaza, som overvåker osv. -Men jeg mener det er mer riktig å si det er menneskene bak dem som gjør det.
På samme måte som det forsåvidt er sant at det er våpen og/eller anti-depresiva som var årsak til skolemassakrene, men det er mer riktig at det er individene som gjorde det.
Hvordan forsvarer man seg mot skoleskyting? Noen vil ha det til at da skal ingen få lov til å ha våpen, og også staten i USA ønsker seg et våpen/voldsmonopol, slik som i Norge. (kan nok diskuteres)

Jeg mener det er viktigere å se på hvem som skal forsterkes gjennom våpen/teknologi. -Hvis vi gir fra oss teknologien/våpenene, så bidrar ikke det til annet enn å øke avstanden og dominansen mellom de som har teknologi/våpen og de som ikke har. -Altså øker makten til de styrende, ved å frata makten fra de styrte.

-Ja, man blir fremmedgjort gjennom teknologi. Man mister sosial evne gjennom facebook, man glemmer telefonnr. og får dårligere hukommelse gjennom telefonliste på mobilen. Man mister litt konstruksjonsforståelse gjennom laser-water osv

Men samtidig så får enhver muligheten til å grave sitt eget avløp gjennom minigraverutleier, åndsvesner får mulighet til å produsere økologisk mat til konkuransedyktige priser gjennom internettkontakter, enhver kan starte sitt eget trykkeri gjennom printerteknologi, enhver kan bli selvforsynt med strøm gjennom solcellepaneler, vind-,vannmøller, enhver kan bli grønsaksprodusent gjennom hydroponisk teknologi osv.

-Det skotter på innovativ evne til å ta ibruk all denne tilgjengelige teknologien. Den styrende klassen har fullt opp av slik evne, og bruker teknologien for alt den er verdt. -Det trenger et motsvar ved selvstendighetsdyrkelse. -og teknologi. -Teknologien er vår beste venn i krigen vi er i nå, det gjelder bare å ha et fokus på hvem man selv er, og hva man vil.

-Mike: Vitenskapen har ikke gitt deg et forvrengt mekanisk bevisthetsløst matrialistisk verdensbilde. Heller ikke meg! -Hvordan kan du si at den har gitt oss dette da?
1. fordi med «oss» snakker du om folk flest, eller medias tolkning av virkeligheten. -Dette kan den bare gjøre gjennom sitt monopol på denne teknologien. -Det gjelder om å bruke teknologien til å svare den. -Man trenger ikke mer teknologi enn 200 år gammel radiosender.
2. Fordi at «vitenskapen» snakker med en viss autoritet og dogmatikk. Vitenskapen er ikke en unison enhet. Harald Eias hjernevask visste på, etter mitt skjønn, en glimrende måte hvordan de lærde alltid strides, og at det som ser ut som er de rådende dogmene ikke nødvendigvis er slik i virkeligheten hos ekspertene.
Jeg var paneldebatt på protestfestivalen i 2008(?) mellom ulike proffessorer over evulosjonsteorien. -Og alle var enige om at evulosjonsteorien har for store huller til å kunne kalles enn godt bekreftet teori.
Poenget mitt er at noenting ser bare slik ut på utsiden, men om man finner en kanal til å komme litt under huden, så finner man fort ut at ALLE de store filosofene som har skrevet filosofihistorien vitenskapen bygger på, er enige om at det er store begrensninger i hva vitenskapen kan hevde «å vite».

Sigr Huginsson
Skribent
13 år siden
Svar til  Slater

1:30 ->

baugen
baugen
13 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Mikrober som fortærer olje meget hurtig:

ahmetAL
ahmetAL
13 år siden

Bra artikkel stå på mike du er i hugget for tida.. Men hva skjer med de andre skribentene? Virker som ns er dalende:(

Otto
13 år siden

Insider Clegg – BBC offset carbon – Serco sank BP http://groups.yahoo.com/group/hawkscafe/message/1284 quote: .. Our KSM agents have evidence that the Lord President of the Council – incumbent Nick Clegg – re-delegated his authority to use BBC sleeper agents and Serco (RCA) wireless devices to hack into the Transocean BOP control systems and trigger the explosions and fires which sank the rig on April 22, 2010. ..
.
Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

zero
zero
13 år siden
Svar til  Otto

Understanding Plastic Recycling Codes:
Dette må dere se :)

http://www.plasticfreebottles.com/pdf/Understanding-Plastic-Codes.pdf
http://www.healthobservatory.org/library.cfm?refid=77083

Hva har du i kjøleskapet????

Balle Clorin
Balle Clorin
13 år siden

Jeg var på flytur i helgen og hadde god plass ved vinduet. Jeg prøvde å se etter fly som slapp ut chemtrails. Det hadde jeg ikke noe hell med.

Men så kommer spørsmålet som sikkert andre kan svare på: passasjerfly flyr over skyene, men er det vanlig med to lag skyer? Over flyet var det nemlig et flortynt lag med «sky», som en tynn film. Dette var nærmest en sammehengende sky, uten særlig kontraster eller de karakteristiske formene. For meg var dette chemtrails, for vi vet også at disse militærflyene fly høyere enn vanlig fly.

Hvis det er riktig at chemtrails inneholder patogener, er det naturlig at egen vaksine er utviklet – «eliten» må jo spare seg selv. For ørvig er det artikkel i dagens Klassekampen om det siste Bilderberg-møte.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  Balle Clorin

I aftenposten også.

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3682740.ece

Nå kommer bilderberg med mediainfantriet på plass til å bli en god gutteklubb som prøver å bekjempe globaloppvarming, Krig, pandemier, finanskriser og nedbygging av demokrati. :D

Den største selvmotsigende gjengen noen sinne.

ubu
ubu
12 år siden

takk. Jeg beklager, jeg fallt nettopp over i fellen og var så opptatt av hva jeg skrev, og ventet på svar på det, at jeg ikke oppdaget at du hadde svart litt under. -I tillegg til å være sant er det en fin metafor på hva vi er enige om, «altforopptattavhvasomskjerisineegnetanker greie»

«En må erfare, ta inn over seg erkjennelser som hvordan sansebasert kommunikasjon fra selv til selv er i stand til å faktisk påvirke kroppens fysisk legme.» -Dette er hva jeg kaller mystifisme. -Det er opplevelsesorientert kunnskap. Kunnskap som kommer fra direkte (subjektive) opplevelser.

Jeg er ikke en som ønsker å undergrave slikt, og jeg forstår også mangelen «vitenskapen» får som følge av å ikke kunne ta erfaringene med i sine analyser, da de ikke tilfredstiller «vitenskaplige krav»

-Men jeg tror likefullt at vitenskapen som sådan. Viternskaps vesen, som er blitt til gjennom mystikere som Descaretes (meditasjonene må dog leses på en litt annen måte enn det de gjør på universitetet) , Newton, Bacon, Hume og alle disse «store navnene». Hadde disse opplevelsene, beskrev dem og utformet filosofien på bakgrunn av de. Og således er filosofiens vesen i riktig ånd.

Men også fysikenn gjør fler og fler oppdagelser som beviser eksistensen av en utenomkroppslig bevisthet. -Den mangler dog fremdeles noen store filosofer som kan gjøre rede for de dyptpløyende konsekvensene av disse oppdagelsene.

«Har du aldri manifestert dine ønsker, kan du ikke fatte at bevisstheten har en kraft hinsides det fysiske. »
Jeg har selv ikke foretatt noen mystiske handlinger/ritualer. Men jeg har nære bekjente som har opplevd disse tingene, som jeg har diskutert og tror på. Jeg har derfor en forståelse som er begrenset, men rasjonelt fundert. Og en rasjonell forståelse for disse tingene er nok som du sier ikke nok, men det betyr ikke noe for poenget mitt.

Men jeg holder tilfeldigvis akkurat nå selv på med «vitenskaplig forskning» på utenomkroppslig bevisthet. Nærmere bestemt driver jeg kliniske forsøk med grandervann, som jeg forøvrig tror er en fin forening av denovennevnte nyere fysikkforskning og kunnskap om utenomkroppslig bevisthet.

Vitenskapen har idag bevist eksistensen av hjernebølger, vannrevitalisering er jeg kommet frem til også er en form for bølgemanipulasjon. -Homeupatien viser at vannet har en form for kunnskap, en slags bevisthet. Det samme viser grandereksperimentene mine.
Og jeg har nok vitenskaplig bakgrunn til å vite hva som gjelder for et klinisk bevis og ikke.
Jeg har også lyst til å lenke dette opp mot funnene man har funnet i kornsirkelkorn, og deres bølgefrekvensforandringer. …men det kommer siden.

-Om dette er det samme «bevistheten» som hevdes å overleve døden, og som ikke er så nært knyttet til menneske spesielt kan vi diskutere.

Men nå renner tiden ut nokengang, og jeg rekker ikke annet enn å skrive bruddstykker av den egentige intensjonen med innlegget mitt.
Håper du kan unnskylde det. Jeg fortsetter ihvertfall ved neste friminutt.

kj
kj
12 år siden

Jeg er fullstendig klar over at vi nå beveger oss helt bort fra artikkelens tema, men jeg ble bare litt inspirert av ditt svar til UBU! Blir dette helt feil – bare bruk «tryllestaven» :)

De er nesten finurlige og litt morsomme dine metaforer og billedige formuleringer av virkeligheta! Ett lettsinn som er herlig fritt for dogmatiske skremmeskudd og fabler!

”ANDRE MÅ TA SEG TID TIL Å HVISKE TAVLE REINT FØRST FØR DE KAN FORESTILLE NYE VIRKELIGHETSOPPFATNINGER!

Så sant, så sant! Men mange ønsker ikke å viske tavla av frykt for å miste sin trygge plattform. Og noen visker tavla slik at det hele ender i en kritt-tåke av forvirring som bare fører til flere missforståelser og missoppfatninger!

Og selvfølgelig kan sansebasert kommunikasjon fra selv til selv, som du kaller det, påvirke kroppens funksjoner, hvis jeg forstår deg riktig! En stadig ubalanse mellom det ”innestengte” immaterielle og det materielle, vil over tid ikke gå så bra. Kanskje dette enkle kan forklare noe av de menneskelige problemer!

Bevissthet er noe som er, og som alltid har vært – ikke noe som skapes av hjernen! Denne fysiske innretning er ”mottaker” med alle sine begrensninger. Hvis vi tør å lytte på de ulike ”frekvenser” vil det fysiske kunne få kontakt med det metafysiske – den universelle enhet! Ut av kroppen hendelser er ingen fantasi skapt av hjernen, men derimot det bundne jegets skjulte lyst til å forlate den dualistiske virkelighet – materien, til det immaterielle – den virkelige virkeligheta!

Bevissthet har så visst en kraft hinsides det fysiske, men en kraft som er vanskelig å fatte for det fysiske – materien! Hvordan skal en forklare at ens ønsker og behov kan bli materialisert ved en ”naturlig” kontakt mellom disse ytterpunkter! Hvordan skal en forklare at fra intet, blir ”ting” tilsynelatende manifestert for det fysiske sanseapparat! Er det filosofisk evighet som kommer til det materielle – det sekundære dimensjonelle, som vi er knyttet til, eller er det omvendt!

Bevisstheta har en kraft hinsides det fysiske! Massene har blitt villedet! Mange har en presserende oppgave i å personifisere denne krafta – helt til det meningsløse! En personifisert kraft som i tusener av år har hatt en agenda som bla. går ut på å bekjempe, og til slutt – å ødelegge jordas mennesker – gang på gang!
Har en bestemt følelse av at menneskene ikke behøver hjelp for å ødelegge seg selv! Men kanskje dette er skaperkraftens plan!

Jeg har for lengst falt ut!

Dette har i hvert fall ikke noe med artikkelen å gjøre, men for de som ikke er hysterisk opptatt av bibelsitater, kunne kanskje linken under være noe relevant for spes. Interesserte.

Det er noe om det Greske språks hemmelighet! Nederst på sida, (SYSTEMET I RELIGIONS TJENESTE) finner en kanskje svaret på ”Dyret” i Åpenbaringen og dets merke, 666
http://www.avgerinos.no/NewFiles/Sprokets-hemelighet.html

kj
kj
12 år siden

-ja ikke sant, utakk er verdens lønn! :)

Skulle dette oljesølet etter hvert påvirke Golfstrømmen – den som går forbi alle bryggene, har vi et problem – større enn vi liker å tenke på!

En annen ting er honningbiene som ser ut å forsvinne på mystisk vis!
Jeg tror dette er et varsku om at noe er i ferd med å gå fryktelig galt!

HAy-RA
HAy-RA
12 år siden

BP kjøper opp «oil spill» i Google

I går kveld kjøpte BP opp søkeordet «oil spill» (oljesøl) som et av mange forsøk på å redde sitt ødelagte rykte. Oppkjøpet gjør at BP har høyt plasserte annonser på sider der ordene forekommer, som fører rett til deres egen nettside
http://www.dagbladet.no/2010/06/09/nyheter/bp/mexicogolfen/utenriks/usa/12067595/

…jaja

Ann
Ann
12 år siden
Svar til  HAy-RA

Hmmm BP syns det er greit å fortsette på den gamle stien… kjøpe seg plass i media for å lure massene til å tro at de gjør noe konstruktivt for å fjerne og redusere skadene av utblåsninga…. Massene krever færre ord og mer handling…. Kommer olja til våre strender og svaberg hva gjør vi da… følger noen med på oljeflakene slik at det er mulig å advare før de treffer land og kanskje få ut lenser… Eller vil olja synke og bli ført under overflaten slik at den bare en morgen, klissen og påtagelig, har farget deler av kysten sort ?

Otto
12 år siden

Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins as of 9 June 2010, part 66 to 68 in audiopanel 2010 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 Topper radioprogram rating i USA mellom kl 20 og 23 CET, norsk tid. Melding fra det dynamiske laget, Også du kan bli en Kaptein Sherlock, du er sannsynligvis allerede

* David Hawkins kommenterer oljekatastrofen utafor Mexico
Bio http://www.abeldanger.net/search/label/David%20Hawkins%20bio

ragnaR
ragnaR
12 år siden

Horizon sabotasje på Gorbachov’s Earth Day

Earth Day – Gorbatchov
http://www.youtube.com/watch?v=uRvsz83f_Og&feature=related

http://www.earthsite.org/gorbach.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Charter
http://www.earthcharterinaction.org/content/

Microorganisms consume oil, leave no toxic residue.
Gulf Oil Spill-Gutsy Solution Restores Environment in Just Six Weeks
For change in policy

OIL RIG DISASTER – HALIBURTON SABOTAGED THE RIG !
http://www.youtube.com/watch?v=NbyEeMS10cs&feature=fvw

Witness PROVES Gulf Oil Rig Explosion Survivors ARE Being Silenced By Big Oil
http://www.youtube.com/watch?v=9-nwINqNuKM&feature=related

« Forrige artikkel

Den egyptiske kronologi 250 år feil; kunstige mørkealdre

Neste artikkel »

Det er på tide å se Charlie Chaplin igjen