Hykleri og miljøvern

6.9K visninger
12 minutter lesetid
77

Jeg er veldig opptatt av å ta vare på miljøet. Sett fra et åndelig ståsted der karma og mange liv spiller en stor rolle kan jeg bare si at følgende sitat sier det bedre enn det jeg selv kan. [Oppdatert 8.6.10]

”It is not in the plan to destroy this planet yet. That does not mean that you have a license to plunder, though many of you seem to think that this is the case. Remember that in y our next life, you will have to live in the fumes that are being created now. If you cannot be charitable, then be selfish. Would you like to live in a garbage dump?

Let us point out to all here present that one of the ramifications of choosing to incarnate on the physical plane is garbage. You will return to it, incarnation after incarnation, and for that reason if no other, you might consider how messy you can stand it to be.”  – Messages from Michael

I reklame for tiden og i massemedia blir vi til stadighet minnet på hvordan miljøvern og omtanke til miljøet er satt i fokus. Det er helt i orden på mange måter. Det som jeg har vanskelig for å fatte er at de som bestemmer øverst oppe i det menneskelige hierarkiet synes å ha et veldig annerledes syn på miljøvern som skal gjelde for dem enn det som skal gjelde for massene. I USA kan du som privatperson få en bot på 175.000 kr. for å kaste søppel ute i naturen. Da jeg levde i USA var det fast takst å se skilter med 100$ bot for å kaste papir ut fra bilen.

Slik lyder loven for deg og meg!

En ville tro at et land med så strenge bøter for noe så ubetydelig virkelig hadde lover som gjelder for alle, men nei det er rett og slett ikke tilfelle. Militæret, globalisert næringsliv og regjeringer synes å være unntatt fra ansvar for selv de groveste av tenkelige miljøkatastrofer som de selv er ansvarlig for. Under FNs Agenda 21 naturvern regulering for USA har hele vannforsyningssystemet for grønnsaksbøndene i California blitt avstengt. USAs største landområde, kalt ”The World’s Bread Basket” har blitt rammet av tørke gjennom politisk lovgivning for å redde en liten ubetydelig fisk fra å bli utrydningstruet. Dette vedtaket setter hele Jordens matforsyning i fare. Priser på mat blir høyere. Det er du som kommer i klemme, ikke de rike. Se denne skremmende kortfilmen om saken her.

Militæret og miljøet

Visste du at verdens militære styrker ikke er tatt med i noen av de ”klima og miljø” avtaler som holdes av FN? Hva er vitsen med å holde en miljøvern konferanse som ikke regulerer at USA, Israel, England med flere har brukt så mye som 800 tonn med utarmet uran i Irak, Palestina, tidligere Jugoslavia, og Afghanistan. Hvordan har det seg at militæret tillater seg å bruke et våpen som dreper i 4,5 milliarder år, som utsletter livsgrunnlaget i det landet det blir brukt, dreper soldater på alle sider av konfrontasjonen, samt sivile over hele verden fordi støvet går til og med i jetstrømmen – mens du og jeg må i fengsel hvis vi kaster søppel ute i naturen?

Multinasjonale globalister, økonomieliten og politikk – mot miljøet

I Mexico Gulfen har statlige myndigheter tillatt seg å bli politi for BP slik at de kan holde fotografer og journalister vekk fra å ta bilder av døde dyr og for å få et inntrykk av hvor stort omfang denne oljevulkanen egentlig har. Den samme teknologien for å redde seg ut av en slik ulykke er nøyaktig den samme teknikken de hadde for 40 år siden. Det fungerte ikke da og det fungerer heller ikke nå. BP gjør ikke alt det de kan for å rydde opp i problemet. De gjør alt det de kan for å redde brønnen slik at de vil kunne bruke den siden. Mens Obama sverger på TV at han vil gi denne katastrofen hans fulle oppmerksomhet, drar han helst på golfbanen.

Dersom USA faktisk var opptatt av miljøvern i sitt eget land, hadde de brukt halve befolkningen til å spre kysten med organiske midler som faktisk vitterlig renser opp oljesøl. Det som skjer i stedet for er at båt etter båt sprøyter ut Corexit som vitterlig er 4 ganger mer giftig enn selve oljen. Det handler om pengene, og trolig bare det.

Enda verre er det at noen av de verste pengespekulanter som var ansvarlig for å starte hele det økonomiske global kollaps har satset penger på at BP aksjene ville stupe. Vil det si at det er mulig at psykopatene har gjort dette med vilje for å tjene penger? Det ser slik ut.

I følge loggføring hos Kystvakten i USA, visste de allerede noen timer etter den første eksplosjonen at de var utsatt for et gigantisk oljeutslipp med minst 8.000 tønner med olje per dag. Andre folk i bransjen er sikre på at det skyldes sabotasje og det er derfor Obama sendte ”SWAT Teams” ut til alle riggene i nærheten samme dag som eksplosjonen skjedde. Det vil si at det som egentlig skjer er noe vi ikke får vite om. Problemet er at havet tilhører Jorden ikke USA og heller ikke BP.

Oppdatering om situasjonen 9.6.10 – Total kontroll over media

Rundt hovedgruppen for BPs landbaserte aktiviteter ser det ut til å være under militærstyre i forhold til fullstendig brudd på mulighet for media å informere hva som egentlig foregår av skader fra BP oljevulkan. Journalister og fotografer nektet tilgang til kysten. Fotografer arrestert for å ta bilder av området. Gulfens sjø området er stengt for fly trafikk. Likevel er det enorm aktivitet i området knyttet til oljearbeid. Folk i området har ikke lov til å si noe til journalister. De virker veldig redde. Dersom de snakker med journalister blir de også arresterte. USA-frihetslandet!

Kilde: http://www.manticoregroup.com/radio/2010/06jun/jamesfox2010.mp3

Det er også rapportert en annen stor oljelekkasje fra en annen brønn i Gulfen. Her er det ingen aktivitet bortsett fra en båt som sprøyter sjøen med oppløsningsmiddel. Dette utslippet er det ingen media dekning om.

Kilde: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1093035/pg1

I mellomtiden har også flerfoldig oljeventiler (slik en vulkan) som spyr olje og gass opp mot overflaten. Den egentlig mengden med oljeutslippet kan se ut til overstige selv de mest pessimistiske prognoser.

Kilde: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1093035/pg1

Kilde: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=175179

I mellomtiden har BP kjøpt søkeord knyttet til ”olje” fra Google slik at deres side av det som skjer med oljevulkanen er det som BP vil ha folk til å tro. Det betyr bare at folk som surfer Internett må alltid sjekke med kilder om den informasjonen kommer fra den en side som har til hensikt å manipulere opinionen til massene og bloggere.

Kilde: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=175134

Tegn som tyder på at den amerikanske regjeringen har en finger med i spillet ved å forholde seg passiv til BP er en bevisst holdning. Obama var informert om katastrofens egentlig omfang helt ut i starten. Hvilken som helst statsleder som har landets beste langsiktig interesser i sine tanker ville sørge for å innkalle militæret til sivil tjeneste for å bruke miljøvennlig og effektive metoder for å samle den oljen som har lekket ut. En statsleder meg gode intensjoner ville ha innkalt militæret for å vurdere eksplosiver som en mulig løsning. En statsleder som er verd noen ting positivt for sitt land ville sørge for at BP aldri hadde laget en oljebrønn slik denne er. Denne lands president har vist fullstendig åpenlyst at BP var sjefen i Mexico Gulfen.

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=175063

Men så er det noe annet som de fleste mennesker ikke har forstått enda. Slik jeg har forstått det så er det slik at Russland har lykkes med å bore etter olje dypere en noen har gjort før. Prosjektet er på land og det sikrer muligheten til å håndtere de mest forutsigbare ulykker. Dybden på denne brønnen er 40.226 fot. Hovedkilden til denne historien forteller at dette prosjektet hadde tappet seg inn til en oljekilde av enorm størrelse og følgelig på et høyt trykk. Diskusjonen om råolje er en fornybar ressurs eller ikke har blitt med dette bekreftet. Det har ikke gått BP hus forbi. Situasjonen rundt oljetilgangen på jorden synes å være slik at oljen fra dette laget som boreriggen kom seg til presses gradvis opp gjennom jordens skorpe og fornyer gamle brønner, noen fortere enn andre.

Fordi verdens global økonomisk situasjon fungerer slik at penger er storsamfunnets ”blod” og når pengestrømmen stopper, dør pasienten. Enkelte kilder mener at USA selv sitter på større oljereserver enn noen annen land. Det er bare det at de har bestemt seg å gjøre olje til blodets røde celler. På denne måten kan makten som råder faktisk styre også pengestrømmen i hele verden ved å holde kontroll over oljeprisen. I dette maktspillet hadde det vært verdifulle – det vil si pengestyrende – å ha et eget sugerør rett inn i jordens oljekammer. De visste hvor vanskelig dette kom til å bli. De vet at dette er teknologisk sett, ”Ut på en gyngende gren.” Men i dette tilfelle var grådigheten større enn at den vant og BP satte i gang med boring av denne dype brønnen. For å ta inn over seg hvordan dette faktisk fungerer og perspektivene på hva vi snakker om her… De borer i 1,6 km med vann før brønnhodet treffer bakken. Så har de gått angivelig ned til 30.000 fot. Det er samme høyde som fly bruker for å gå i ”crusing altitude”. For å ta inn over deg perspektivet, tenk i omvendt perspektiv – nedenifra og opp. Først i en høyde der du knapt kan se lande veier fordi du er tross alt ca ti kilometer opp i luften. Tenk fra denne høyden at du måtte treffe på et hull under vannet enda en 1.6 kilometer under havflaten.

Det som BP ser ut til å ha tappet seg inn til er en så å si utømmelig kilde til olje. Problemet er at denne oljen ligger inn under et trykk som er mye høyere enn forventet og langt vekk fra det vi har teknologi til å håndtere på en positiv og forutsigbar måte. For å si det på godt norsk – utklasset av jordens krefter. Det er faktisk ingen som vet hva de skal gjøre med saken. Bruk av eksplosiver har faktisk blitt vurdert det eksisterer to versjoner av hvorfor de ikke har brukt eksplosiver enda. Alternative 1. Er at de vil gjøre det de kan for å holde kontroll over brønnen slik at de kan håve in penger som om de er knyttet til Onkel Skrues pengebinge. Alternativ 2. Er at de er redd for hvilken resultater en eksplosjon vil forårsake. Denne metoden kunne visst nok ha muligheten for å skape en virkelig olje vulkan. Derfor gjør de egentlig ingenting bort sett fra å gjøre havet enda mer giftig med Corexit.

Lindsey Williams, en amerikansk sjelesørger og prest for oljeboring i Alaska, forteller i en radio intervju hvordan hans personlig kjennskap til industrien og de som driver den har gitt ham tilgang til en virkelig innsider som er nå så gammel at han bryr seg ikke om konsekvensene om han avslører elitens egentlig agenda. Poenget er å få lander i midtøsten å kjøpe amerikansk gjeld mot at de kjøper olje fra dem. Avtalen er bedre for USA enn å bruke av egne reserver på en mye billigere pris.

Hovedkilde:

http://www.youtube.com/watch?v=wTWszPKEHHE

Delvis kilder: http://www.wired.com/science/discoveries/multimedia/2008/08/gallery_kola_borehole

http://oilprice.com/Environment/Oil-Spills/The-Cover-up-BP-s-Crude-Politics-and-the-Looming-Environmental-Mega-Disaster.html

Nå har det skjedd nye utviklinger med oljevulkanen. Den øker i intensitet og ser ut som om at brønnhodet er i ferd med å eksplodere. Selv  om det virker utrolig, det ser ut til å være flammer i utslippet – ned på denne dybden må det være varmt det som kommer ut.

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1093179/pg1

Cliff High og hans visjoner om sommeren 2010

Her er noe av det som Cliff High hadde skrevet i hans ”Shape of Things to Come” ALTA Rapport 12. Mars 2010. Det er samme mannen som sa at noe monumentalt ville igangsettes 8 oktober 2008 – Konkurs raset i finansindustrien. Jeg oversetter på Norsk slik at det ikke påvirker hans datasamling.

”Havene er beskrevet som å være ikke slik de var før.”

”Katastrofale sommer problemer med havets konveksjonsstrømmer.”

”Mareritt om havet.”

” Tidevannsproblemer påvirker av og pålasting av skip i havnene.”

”Endringer i havet i forbindelse med vulkaner” – de kaller oljelekkasjen for en oljevulkan.

”mange områder av  kystmiljø er sett som forbudt for bruk.”

”Ødeleggelse av systemene som støtter liv.”

”Indikasjoner at mange av problemene har noe med planetens kjerne å gjøre.”

”mennesker og annet liv direkte  påvirket av store skyer av drivende metan gass.”

”Metan gass utslipp passer sammen med dysfunksjon hos propaganda press.”

”bobler opp”

”Regjeringer fletter sammen operasjoner til en stor og mystisk oppgave.”

”Betydningsfulle endringer i det planetariske miljø under havet.”

”Jordbasert enhet indikerer at naturkatastrofer vil bidra til sommeren 2010’s nedstemthet og emosjonell depresjon hos millioner av mennesker. Dette er beskrevet som en kysthendelse.”

”Unaturlige katastrofer viser seg å være et særlig problem mellom juli og august.”

”Mer svikt hos statsansatte i regjeringen under en regional katastrofe skaper paradigmeskifte hos amerikanere mellom siste del av våren og gjennom sommeren.”

”naturlige og unaturlige katastrofer vil tvinge mennesker til å bruke sine krefter  umiddelbart så godt de kan.”

Miljøvern i luften

Gjentatte telefoner til miljøvern dep. bekrefter at det ikke finnes noen lover i Norge som beskytter oss fra menneskeskapt miljøkriminalitet. I dag – lørdag 5.  juni hadde jeg behov for å kjøre innover mot Oslo. Himmelen var knall blå. Min intuisjon sa, ta med camera, ellers vil du angre. Jeg så det først langt i bakgrunnen ved Asker mot syd, en merkelig deformasjon av skyer i himmelen som bar preg av å bli kunstig skapt fra fly. Innen jeg fant et bra sted å ta bildet var det først 30 minutter senere.

Naturen lager ikke fine s svinger i luften som krysser hverandre

Her ser du spor fra to fly som har krysset hverandre og flettet sammen til skyer som har faktisk en ganske stor masse. Tåken av skyer som ligger i bakgrunnen er, slik jeg ser det, typisk gamle spor fra aerosol behandling (chemtrails).

Som en tåke ved 31.000 fot - snart forsvinner solen.

Nå begynner jeg å se hvordan en form for tåke rulles ut og fortynnes ut i den øvre del av atmosfæren. Tro meg. Jeg har alltid vært opptatt av skyer, som fotograf, siden jeg var 15 år, som hangglider pilot og som glidefly pilot. Disse skyene er skapt av mennesker.

70 prosent av himmelen over mitt hode ser slik ut, eller tettere.

Slik ser himmelen ut rett over mitt hode kl 19.15 samme dag. Naturen lager ikke slike skyer. Husk at det som går opp, faller også ned og du puster det inn, det går i vannet du drikker, jorden du dyrker mat i og plantene du spiser. Selvfølgelig kan et slikt nivå av miljøkriminalitet bare bedrives av noen med så å si ubegrensede midler. Stater og militæret i samarbeid over grenser samt globale næringsvirksomheter eller en kombinasjon av alle tre. Det er trolig ikke NATO fordi det er like mye av dette i Sverige som i Norge.

Hva hjelper det å være miljøbevisst når de store neglisjerer å ta vare på fremtiden?

Legg ned hele FNs klima konferanser – det er en hån mot menneskeheten! Kom ikke her og vis meg bilder fra ”Zeitgeist” som viser hvordan vitenskapen skal redde menneskeheten fra selvutslettelse. Kom ikke her med dine Discovery filmer og fortell meg hvordan fremtiden kommer til å bli en fantastisk dans på roser.

Kom ikke her til meg og snakk om at vi må praktisere mer miljøvern, at vi skal betale høyere skatter for å beskytte planeten, redde oss fra global varming, nedkjøling eller hva pokker som helst. Reklamen med gutten som kjefter på sin far fordi han har motoren på tomgang er en lite troverdig måte å kaste dårlig samvittighet på at det er du og jeg som har skylden for noe lokalt, når de globale omstendigheter med forurensning er så store og er så til de grader utenfor økonomisk eller rettslig ansvar. Jeg er bare glad for at vi har karma loven. Det er fordi de som driver med slikt, de kommer tilbake til den dritten de har sluppet ut på denne stakkars planeten. I mellomtiden  – slik jeg ser det må jorden snart bli nokså forbannet og ville riste, rock and roll. Det er ikke meningen at vi skal ødelegge den enda. Men det ser ut som de prøver så godt de kan. Hold on. It’s going to be a bumpy ride!

“Jeg er ikke skuffet. Jeg er forbannet!”

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

77 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

God gave us the sun to harness for tax purposes!
http://earthlinggb.wordpress.com/2014/02/24/god-gave-us-the-sun-to-harness-for-tax-purposes/

This is a genius :-)
“This guy has “humanity” seething through his system. A visionary and incredible commitment to his vision. It was only within the past year or so that I picked up on this guy and the “Earthships” and, if ever I were to have the opportunity, I’d drop everything and go live and build in New Mexico. If someone were to ask me who I would consider worthy of a REAL “Nobel Prize”, it would be this guy: Mike Reynolds.”

Radically Sustainable Buildings (Lots of practical info)
www.http://earthship.com/

http://www.youtube.com/user/earthship

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Chemtrails Trondheim Norway July 22 2013 8:08 am
Photo http://postimg.org/image/6hucokldn/ In facebook http://tinyurl.com/let5kov
Photo http://postimg.org/image/eiw2h918z/ In facebook http://tinyurl.com/mqngepz

Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1 * Chemtrails Trondheim Norway, late afternoon 28 September 2012, a crime against life and environment http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1818&start=1

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Michael Hastings Car Hacked and Remotely Driven into a Tree to Murder Him? ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia-eller-ei-accidenting-som-drapsmetode/comment-page-4/#comment-100202

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

“Miljøbevissthet” er et påfunn. Et sammensurium av grublerier, tenketanker, og planlagte miljøforbrytelser, for å kunne føre den luciferianske agenda fremover. Rettere kalt New World Order. Bildet tatt av et chemtrail fly i Norge med stealth teknologi og 4 chemtrail dyser (kraftig forstørret bilde tatt med fjernlinse) er bilder som hvermannsen/John Doe kan ta daglig over hele verden. Frekkheten er grenseløs. Flyene er usynlig for dem som ikke er oppmerksomme på dem, men fullt synlige for dem som har forstått at det foregår en ulovlig værkrig + okkult aktivitet

http://i1287.photobucket.com/albums/a627/userpusher/Pictures/boing_zpse60b8c05.jpg

Satanismen er intet nytt i Norge. Illuminati har lange tradisjoner med å forråtne alt som heter lov og rett. Bildet fra Vestre Gravlund bevitner om Illuminati Norge.
http://i1287.photobucket.com/albums/a627/userpusher/Pictures/IMG_0118_zps8db86228.jpg

Det katolske “Maltèkorset”. Maltèriddernes urgamle symbol. Bedre kjent som Tempelridderne. En hemmelig okkult/satanisk makt, som styrer og steller slik de vil i Norge, og bistår pavemakten med alt den trenger.

Pyramiden, symbolet på Satans tempel:
http://i1287.photobucket.com/albums/a627/userpusher/Pictures/IMG_0120_zpsbe3c25dd.jpg

Frognerparken i Oslo er forøvrig et satanisk og religiøst sted, omgitt av frimurerboliger som strekker seg helt fra Frogner til Skøyen, til Bygdøy, til Holmenkollåsen. Hvis det er noen som lurer på hvor den hemmelige katolske norgeseliten oppholder seg, så er det bare å dra dit. Journalister, redaktører, advokater, embetsmenn, politiske rådgivere, finansfolk. Selve kremen som styrer Norge mot Zion.

Det er klart at folk ser at naturen forråtner. Dermed er det helt nødvendig med fascistiske organisasjoner som manipulerer folks oppfatninger om at det gjøres noe, og at næring og stat “arbeider på spreng” for å finne miljøvennlige løsninger. Sannheten er en annen: Menneskets dumskap og grådighet ødelegger denne naturen for fote. En annen soleklar sannhet er, at det ikke er folket som er de verste miljøsvinene.
Det er industrien, magnatene, entrepenørene, finansfyrstene, oligarkene og staten. For ikke å glemme den katolske kirken. Romerkirken har antakelig innført miljøfascisme, idèen og tenketankene om at natur er viktigere enn mennesker. Dermed må populasjonen ned, ellers vil ikke naturen kunne reddes.

De fleste husker vel den avdøde president JFK`s sitat: “Don`t ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country”. Hvilket minner meg om den fascistiske filosofien til antikkens Platon: Den store tanke om at stat var viktigere enn mennesket. Nå er stat til og med blitt viktigere enn natur. Ergo henger ikke dette på greip. Det er irrasjonell tankegang, og bringer meg straks ut mot romerkirkens svulstige religiøse hengemyr. En svart sump hvor “de griske blir griskere”.

Romerkirken står etter min oppfatning bak chemtrails, og ødelegger naturen bevisst. Miljøorganisasjoner som Norges Naturvernforbund, bør vurderes som rent fascistiske politikerstyrte organisasjoner, som fremmer lobbyisme innen politikk og industri.

Lenker til artikkel: “Hvem er egentlig Lars Haltbrekken?” . Den er ytterst interessant, dog belyses ikke hvilke evt. skjulte relasjoner som Lars Haltbrekken har.

http://www.sfm.no/Arkiv-2009/Art-Okt-2009/071009.Haltbrekken.htm

Naturvernforbundet er medlem av organisasjonen “Friends of Norway”. Den eco-fascistiske naturvernorganisasjonen har kontakter langt opp i de høyere kretser i romerstyrte USA:

http://www.norway.org/News_and_events/Norway-in-the-US/caucus/norwaycaucus/

Naturvernforbundet har ca. 18 000 medlemmer. Mange av dem er bankfolk og muligvis frimurere. Sparebank 1, DNB, og andre banker skal angivelig ha utplassert sine agenter i det infiltrerte i naturvernforbundet.

Er det slik at Lars Haltbrekken, som leder av Naturvernforbundet, bidrar til å få gjennomført EEA- European Economic Area? Som et ledd i “en FN ledet verdensorden”? Det som President George Bush omtaler i sin tale, som New World Order?

Er det slik at de norske politikere (mange av dem frimurere) handler lojalt på vegne av Vatikanstaten?
Settes det opp, med jevne intervall, kunstige og orkestrerte debatter og pressemøter, hvor fiktive “uenigheter” fremstilles for folket, for å narre dem til å akseptere at vi lever i “et demokrati med utfordringer og vanskeligheter”?

Sitat Ola Borten Moe:
“Det er jeg som representerer demokratiet. Det gjør ikke Haltbrekken og naturvernernes særinteresser. Naturvernforbundet er ikke en folkevalgt organisasjon. Det er freidig av Haltbrekken å kalle det for et demokratisk problem at forbundet ikke får støtte”

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken reagerer på Borten Moes svar.
“Det er oppsiktsvekkende at en statsråd går til angrep på frivillige organisasjoners rett til å uttale seg, sier Haltbrekken.”

http://www.nationen.no/2013/07/02/nyheter/kraft/energi/regjeringen/kraftverk/8158664/

Hvis man tar en helhetskikk på Nasjonen i dag, så mener jeg at det er svært mye som tyder på at våre “folkevalgte” tjener romerkirken/EU, og arbeider for “Ordo ab Chaos”: Orden ut av kaos. Økt arbeidsinnvandring, hvor innvandrere har rett til alle trygderettigheter. Hvor nordmenn stadig mister sine. Nedleggelse av norsk industri og næring. Utflagging og omrokeringer i lederstillinger.
http://www.nationen.no/

Tendensiøst bruker romerstaten i Norge “kilimaendringer” som påskudd til den planlagte kollaps og endelige kaos i Norge. Parallelt med at vi dumpes med chemtrails og rekordstore nedbørsmengder.

Ellers er ikke Naturvernforbundet særlig opptatt av Codex Alimentarius, eller av å forklare Agenda 21. Men her er en annen som er mer villig til å utlede hva vi står overfor:

Agenda 21 Explained

Jeg tror at den som mener at denne verden kan bli bedre, tar feil.
Hele hensikten med NWO, er å kjøre hele planeten rett på dynga.
Ubeboelig for de fattige og svake. Et luksushotell for de rike og mektige.
For å strekke seg helt til topps, og for å gjenbygge det endelige Babylon:

http://s878.photobucket.com/user/theenlightenedconservative/media/EUParlimentBuilding.jpg.html

Europe. Many tongues. ONE VOICE
http://bilder.vgb.no/8970/img_4429067786def.jpg

Den katolske romerkirken har innført “klimakvoter” som et ledd i nåtidens “natur-avlat”. Ny regulering, men nøyaktig det samme prinsipp som de tilsynelatende fattige tiggermunkene i England brukte for å berike seg selv, og pavemakten. Ved å bekjenne sine synder til dem og betale avlat, så var man sikret både sitt eget velbehag, og Guds velbeghag. Tiggermunkene ble forøvrig så rike, og de fattige ble så fattige, at folk på den tiden begynte å stille spørsmål til hvor sannheten lå. I romerkirken, eller i seg selv, ved å søke.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Study links Parkinson’s disease to TCE.

Groundwater contamination by TCE is widespread, with studies estimating up to 30% of US drinking water supplies are contaminated with TCE. In Europe, it was reclassified in 2001 as a “category 2” carcinogen, although it is still used in industrial applications.

TCE has been used in paints, glue, carpet cleaners, dry-cleaning solutions and as a degreaser. It has been banned in the food and pharmaceutical industries in most regions of the world since the 1970s, due to concerns over its toxicity.
http://www.bbc.co.uk/news/health-15639440

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Betrodd Statoil-ansatt innrømmer i e-post at det forekom miljøskadelig gassbrenning på Agbami-feltet i Nigeria.
http://www.dagbladet.no/2011/04/08/nyheter/nigeria/olje/statoil/utenriks/13342193/

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  MortenB
13 år siden

Ha Ha! Det er jo nå “skeptikerne” må komme å spørre om du kan dokumentere de uhyrlige påstandene!! ;)
Kanskje det er “konspirasjonsterrorister” som har kuppet moratioriet i Japan!
Litt rart at de forbyr noe som ikke eksisterer!!
Men-men, kjenner jeg virkelighetsbenekterne er forbudet bare “i tilfelle noen skulle finne på å spre kjemikalier i luften i fremtiden en gang”
Noen ganger misunner jeg nesten virkelighetsbenekterne, de må jo ha det helt topp i sin egen lille rosenrøde verden, hvor alt er perfekt og ingen gjør noe galt!

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

“Litt rart at de forbyr noe som ikke eksisterer!!
Men-men, kjenner jeg virkelighetsbenekterne er forbudet bare “i tilfelle noen skulle finne på å spre kjemikalier i luften i fremtiden en gang””

Du kjenner oss for godt du.
Men, bruk av føre-var-prinsippet i FN-sammenheng er ikke noe nytt.
Et godt eksempel er de forskjellige avtalene om rom og romfart. Det er feks i dag ingen stater som har baser på Månen (med mindre du regner våre overherrer, reptilmenneskene, som bor på månens bakside), men det finnes regelverk for å avklare suverenitetsspørsmål vedrørende slike installasjoner.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  coyote
13 år siden

He he! Så du innrømmer at du er “virkelighetsbenekter!
Neida, jeg bare tuller nå! Det var jo det jeg sa, nå kommer de med føre var prinsippet! Og det er faktisk helt greit! Syns nå likevel det er en innrømmelse at geoingenering kan finne sted, noe som “skeptikerne” nærmest bare har ledd av!
Siden du er inne på “Star War” kan jeg jo nevne som en liten kuriositet at da Russlands forslag om forbud mot våpen i rommet kom opp til avstemming i FN var det bare USA og Israel som stemte i mot! Du vet, de er så føre var!
;)

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  MortenB
13 år siden

Det foreløpige forbudet gjelder i følge teksten forsøk fra individuelle land på å endre klima og/eller bremsing av klimaendringer vha såkalt “geo-engineering”.
Grunnen er tukling med klima kan ha katastrofale følger for allerede utsatte økosystemer.

Gjelder forbudet “chemtrails”?
Selv har jeg ikke tro på at “chemtrails” er reelt, men om man er overbevist om at “chemtrails” blir brukt for å regulere klima (hypotetisk via spredning av aerosoler), så gjelder forbudet selvsagt også for dette.

Om man derimot tilhører de som er overbevist om at “chemtrails” er hallusinogener/kjemikalier/nanomaskiner brukt for å kontrollere befolkningen, så har ikke dette forbudet noe innvirkning.

Som hvorvidt dette er “for godt til å være sant” avhenger av hvilken konspirasjon du her tiltro til.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  coyote
13 år siden

Nå har jeg ikke forutsetninger for å tro hverken det ene eller andre om innholdet i utslippene fra flyene som av og til ( men som nå ser ut til å ha stoppet opp her hvor jeg bor i alle fall ) legger striper på kryss og tvers av himmelen.
MEN! Den dagen du Coyote eller andre kan vise meg hvordan vanndamp som attpåtil både kan være mørk (!) og lys kan bli hengende i timesvis, dra seg utover himmelen og bli til skyer. DA skal jeg ta av meg hatten og si: JA jeg tok feil, det var ikke noe mystisk, vanndampens egenskaper er urannsakelige!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

http://www.collapsus.com/

Ny, “kryssmedia”-internettfilm, om energi, gass og olje. Blir lansert 1. okt, men du kan tjuvkikke allerede nå. Bruk passord for tilgang: infowars

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Lokale myndigheter frykter at den massive fiskedøden skyldes oljeutslippet i Mexicogolfen. Les mer:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=100185807

Jonny
Jonny
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

Her er det daglig oppdatering.
http://www.floridaoilspilllaw.com

Yoda
Yoda
Abonnent
14 år siden

Er det noen som vet hvor mye det koster og sende inn en vannprøve til et laboratorie for testing av tungmetaller?

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

BP har nå tatt over all kontroll i mexico gulfen

[audio src="http://www.manticoregroup.com/radio/2010/06jun/jamesfox2010.mp3" /]

Media har null dekning der!
kilder sier at 20 – 40 millioner mennesker skal evakuere fra områdene.
fotografer og folk med videokamera blir arrestert, ikke av politi, men BP!!
Spre dette ut til alle ASAP!
her er en til link:

http://www.veritasshow.com/veritasplayer.html

her er link til dere som er på facebook:

http://www.facebook.com/cancroides?v=wall&story_fbid=128711997160582#!/note.php?note_id=447373492576&id=100000123420581&ref=mf

Da er Martial Law og Fema Camps aktivert

http://www.youtube.com/watch?v=KPnCz_rtIv8&feature=player_embedded

Lynx
Lynx
Abonnent
14 år siden
Lynx
Lynx
Abonnent
14 år siden

Hei, jeg bor i kristiansand og dag så jeg noe merkelig på himmelen. Jeg satt ute å solte meg og kikket tilfeldigvis opp på et fly som fløy over himmelen og lagde chemtrails, ikke uvanlig egentlig, men da jeg så mer nøye etter så jeg at det allerede var et svakt flyspor i samme spor og retning som det flyet jeg kunne se. Eneste forskjell var at det gamle sporet var som mørk eksosrøyk, mens sporet som ble laget av fly nummer to var kraftig hvitt og sky-aktig.

Noe som også er merkelig var at dette flyet ikke var synlig slik passasjerfly er..

Er dette muligens et militærfly som kjører bak et annet for å spre chemtrails??

Jeg har bilder hvis noen er interessert!
Noen som vet om et sted jeg kan laste dem opp..?

Det er ikke så lett å se det første sporet på bildene, men med litt tukling i fotoshop er det lett å se..

Alcyone
Abonnent
Svar til  Lynx
14 år siden

http://picz.no/ kan jo brukes.

Har WWF gått ut mot chemtrails? Et innlegg av en eller annen fyr på en eller annen side.

Very significant Video. Well done!
All so named charity and nature defense orginasations are infiltrated by evil ruling people our governments. Did you know Bush and Clinton started a fund for Haiti?! Hypocrits. Bush, B.Gates and other people are organising depopulation by chemtrails, HAARP, vaccine, other medicins and by other techniques. WWF and so on changed direction. When I write to the orginisation for information about chemtrails, they give no interesting respons.

nord
nord
Abonnent
Svar til  Lynx
13 år siden

Har gjort akkurat samme observasjon ved flere anledninger. Noen som har peiling på hva dette kan være?

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden

Sitat dra debatt:

+{

For å følge opp en digresjon, mer en total avsporing, digressivt. Nei, det er tusenvis av personer som poster, direkte og indirekte, tilfeldig tatt ut av hatten, blant andre fra black dragon society, nå også white dragon society, ntb, reuters, dagbladet, nrk, abel danger complex, hawks’ cafe, captain sherlock, femme comp inc, falcons’ cafe, tv2, bullingdon club, bilderberg, kirkerådet, båtforeningen, crown agents, sluttstykket og tusener av andre. Vi bare spiller piano og refererer på hobbybasis, journalisme heter det, og melodiene er for tiden balsam, blant annet bevisbyrden til kommende rettssaker er mildt sagt omfattende, køen av vitner er så lang at man ikke øyner enden, og millioner av mennesker har fått og oppfattet temaene :)

Mest gledelig er at ungdommen er mest oppegående, voksne dilter stort sett langt etter, i stress og med tunnelsyn, men de kommer, bedre sent enn aldri :) De positive prosessene er selvbærende nå, uavhengig av enkeltindividers innsats

De som sprer desinformasjon tramper seg bare lengre og lengre ned i kvikksandbassenget de selv har laget, og det se ut til at de ikke ser sin egen ublide fatale skjebne komme dem i møte i farlig aksellererende fart. De har tapt og ser ut til å ikke forstå det før man snarlig kommer til å se bare kvikksand i bassenget, hvorpå folk flest vil spørre seg: Hva skjedde?, hvor ble det av de?, uten noen form for savn og sorg, men med glede og uovervinnelig motivasjon og styrke

For at du og dine kumpaner skal ha litt moro i hverdagen, og for god folkeskikk, vær så god, COG – Are You Interested, official video + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=176#M6228 . Heretter vil tema i trådene få prioritert fokus. Nå ble ditt fokus på uvensentligheter tema, for det er det for tiden alt for mye av her inne. God sommer, til alle. Ekstraforestilling, Tributo Bob Marley One Love http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=26#M5087

}+

* Debattinnlegg har det å forsvinne noen ganger enkelte steder, herved ett sitert

Jonny
Jonny
Abonnent
14 år siden
Jonny
Jonny
Abonnent
Svar til  Jonny
14 år siden

Kor endar gulfstrømmen? Trøndelag og Møre. Kjem til og få det vi og. Har vi fått betalt for oljelensene våre som dei fekk ned? Skal ikkje staten kjøpe nye snart? Kor skal vi få maten frå når USA er ferdige? No må vi snart stille politikarane opp på rekke. http://www.youtube.com/watch?v=65ek2EfWNEU

Ann
Ann
Abonnent
Svar til  Jonny
14 år siden

Ja, her er vi midt i smørøyet vi som lever langs kysten, og “transportbåndet” som bringer varmt vann nordover vil påvirkes slik at klimaet påvirkes mer enn ved bare polsmelting og tilsig av kaldt ferskvann. Når oljen kommer hit er den under overflaten og da virker lensene dårlig, det er mulig at det er en av grunnene til at lensene virker dårlig i Mexico Gulfen i tillegg til mangelfull kunnskap om hvordan bruke lensene på rett måte.
Gassmasker kan vurderes, slik at kjemikaliene, som BP har sprøytet på oljen for å få den under overflaten, ikke angriper lungene sammen med oljedampene.

ragnaR
ragnaR
Abonnent
14 år siden

Horizon sabotasje på Gorbachov’s Earth Day

Earth Day – Gorbatchov
http://www.youtube.com/watch?v=uRvsz83f_Og&feature=related

http://www.earthsite.org/gorbach.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Charter
http://www.earthcharterinaction.org/content/

Microorganisms consume oil, leave no toxic residue.
Gulf Oil Spill-Gutsy Solution Restores Environment in Just Six Weeks
For change in policy

OIL RIG DISASTER – HALIBURTON SABOTAGED THE RIG !
http://www.youtube.com/watch?v=NbyEeMS10cs&feature=fvw

Witness PROVES Gulf Oil Rig Explosion Survivors ARE Being Silenced By Big Oil
http://www.youtube.com/watch?v=9-nwINqNuKM&feature=related

Otto
Abonnent
14 år siden

Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins as of 9 June 2010, part 66 to 68 in audiopanel 2010 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 Topper radioprogram rating i USA mellom kl 20 og 23 CET, norsk tid. Melding fra det dynamiske laget, Også du kan bli en Kaptein Sherlock, du er sannsynligvis allerede

* David Hawkins kommenterer oljekatastrofen utafor Mexico
Bio http://www.abeldanger.net/search/label/David%20Hawkins%20bio

« Forrige artikkel

Den egyptiske kronologi 250 år feil; kunstige mørkealdre

Neste artikkel »

Det er på tide å se Charlie Chaplin igjen

77
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x