Bevissthet del 2 – det ubevisste sinnet

5.8K visninger
39 minutter lesetid
3

Menneskets ubevisste sinn, også kalt det underbevisste sinnet, er den mest misforståtte av alle menneskelige ressurser. Det ubevisste sinnet er hos mange undertrykket, mishandlet, pisket til å prestere uten belønning og utskjelt for alt det ”hønsehjernen” synes er mislykket. Det er veldig synd fordi evnen til å lykkes som menneske står i forhold til hvor godt forhold du kan ha til ditt eget ubevisste sinn.Dr. Milton Erickson M.D. forsket i hypnose i over 40 år som fremragende psykiater med dybdeinnsikt hos mennesker. Han sa det slik, ”Pasienter (mentalpasienter) er pasienter nettopp fordi de er ute av kontakt med sitt eget ubevisste sinn. De har for mye programmering utenfra”. I denne artikkelen vil du bli kjent med hva det ubevisste sinnet faktisk er i stand til å gjøre i en utvidet forstand – det vil si egenskaper som dagens psykologi modeller ikke har begynt å oppdage enda.

Hvorfor heter det underbevisste eller ubevisste sinnet?

Merkelappene vi bruker på prosesser og ting påvirker veldig vårt forhold til disse, særlig dersom de bærer med seg implikasjoner som er uhensiktsmessig eller feil. Slik er det også med det ubevisste sinnet. Denne delen av våre bevissthets ressurser er langt fra ubevisst. Det er faktisk alltid oppmerksom på informasjon et stykke foran i tid i forhold til det bevisste sinnet. Et mer passende begrep hadde faktisk vært, ”Det førbevisste sinnet”. Jung skrev en gang at, ”Problemet med det ubevisste sinnet er at det er ubevisst”. Det blir helt feil. Det bevisste sinnet er ubevisst det ubevisste sinnet – i hvert fall delvis.

Hvordan bli bevisst det som er ubevisst?

Det bevisste sinnet kan bli oppmerksom på mesteparten av den informasjonen som er tilgjengelig hos det ubevisste sinnet på betingelsen om at det bruker de rette metodebeskrivelser. På en tempelvegg i gammel Alexandria der Pythagoras gikk i lære sto angivelig følgende uttalelse: ”Det er tre veier til indre innsikt, drøm, meditasjon og ekstase (transe).” Anvisningen gjelder også i dag når det gjelder å få tilgang til det ubevisste sinnet. Det finnes faktisk enda flere teknikker som vi kan benytte oss av.

Det bevisste sinnet kan lett bli kjent med ellers ubevisst informasjon ved å rette oppmerksomhet innover mot ellers ukjent terreng. I denne sammenheng er det også mulig å bringe alle de 7-9 bevisste ”lommelyktene” sammen på en gang og fokusere disse sammen. I den hypnotiske transen, gjør man nettopp dette og oppnår en tilnærmet verdi på 2,000% mer fokus enn det som er mot normalt.

I moderne coaching og veilednings teknikker bruker vi noe som kalles ”guiding”. Det er en teknikk som oppstår når en person med kompetanse og innsikt i sinnets prosesser stiller den rette formen for spørsmål som gjør at ”klientens” eller ”subjektets” oppmerksomhet guides slik at vedkommende oppdager egne svar til sine spørsmål. Det er en særlig god måte å drive med veiledning på da den som veileder ikke trenger å ta ansvar for de svarene som oppstår fordi informasjonen kommer fra det ubevisste hos klienten. Det er en veldig god måte å levere gode råd på. Grunnen til at man er normalt ute av stand til å gjøre dette alene er fordi bevissthets begrensningene hos det bevisste sinnet er for store. Oppdraget blir for omfattende til at det bevisste sinnet alene makter oppgaven. Derfor bruker man bevisste og ubevisste ressurser i fellesskap hos en som har denne formen for trening og kompetanse. Denne arbeidsmetoden brukes til også dypgripende psykoterapi og forskjellen mellom denne formen og andre er at denne metoden setter fokus på sinnets prosesser – hvordan det sorterer informasjon, frem for innholdet i informasjonen. Det som subjektet opplever er at deres bevisste ressurser brukes til å være med på å bestemme hvordan ubevisste prosesser skal virke. Det er en absolutt fabelaktig indre form for samarbeid og samspill som gir stort utbytte. Denne formen for arbeid er normalt en del av en god formell NLP-utdanning.

Vi drømmer mellom 6 og 7 ganger i løpet av en god natts søvn. Disse syklusene kalles REM mønstre og står for ”Rapid Eye Movement” – fordi en observatør kan se hvordan øynene beveger seg bak øyelokket mens den søker rundt i det indre landskapet. Evnen til å huske drømmer er absolutt noe som står i forhold til nivået av integrering mellom høyre og venstre hjerne halvdelene. Regelmessig meditasjon er også noe som viselig forsterker evnen til å huske alle drømmer. Denne formen for kommunikasjon fra dine ubevisste ressurser til dine bevisste ressurser er ofte ment som et spørsmål – ”Hva synes du om dette”? Dersom du har en klar ide om hva du ønsker annerledes i din drøm, kan du som bevisst person, sende et budskap tilbake i samme formen som det kom. Det gjøres ved å drømme drømmen om igjen med et nytt innhold eller forløp. Denne teknikken er veldig kraftig og er særlig nyttig for å rydde opp i mareritt hos både barn og voksne.

I meditasjoner, slapper det bevisste sinne fullstendig av uten å sove. Denne metoden åpner opp for en hel del fenomener som bare kan oppleves med ensidig avslapning av det bevisste sinnet. Denne disiplinen er stor nok for flere bøker og derfor vil jeg ikke gå alt for dypt inne på temaet her.

Høyere bevissthet – den magiske personlighet

Gjennom drømmer, meditasjon og transe vil en stifte bekjentskap med noe som er nytt for de fleste, veldig spennende og absolutt verdifull – det er høyere bevissthet. Dens eksistens er udiskutabel for den som har erfart den personlig. Det er et nivå av intelligens som er millioner av år foran din egen. Den tar aldri feil. Den vet alt om deg og den veien du går. Den vet alt om det du trenger å gjøre for å lykkes med ditt liv og din utvikling. Det er ikke en del av din personlighet. Høyere bevissthet er noe du har tilgang til under de rette omstendighetene. Den har tre oppgaver hos deg:

  1. Høyere bevissthet har som oppgave å manifestere dine ønsker.
  2. Høyere bevissthet beskytter deg fra de farene du ikke er tjent med å erfare/oppleve.
  3. Høyere bevissthet sender deg de opplevelsene og individer vi trenger for å fortsette vår personlig utvikling – av og til gjennom utfordringer.

Alle har en høyere bevissthet som deres guide i livet. For å ha glede av høyere bevissthet må du også ha blitt tilstrekkelig gode venner med ditt eget ubevisste sinn. Det er også en betingelse at ditt ubevisste sinn har god samvittighet – ellers vil den nekte å gå til høyere bevissthet. Den stikker av i redsel for å bli straffet – akkurat som barnet som knuser et vindu i huset.

I dine drømmer vil din identitet skifte – det gjør i hvert fall min – alt ettersom hvem det er som leverer budskapet. Dersom ”du” i drømmen er sinne på noen andre for de gjorde noe eller lot være å gjøre noe og det er to andre i drømmen din, så kan du nesten være sikker på at den som er ”deg” i drømmen er ditt høyere bevissthet som prøver å sende deg noen veldig gode råd. Det er ikke det at høyere bevissthet er sint på deg i så fall, den bruker bare følelsen for å vekke din oppmerksomhet. Slike drømmer er alltid viktig å lytte til og gjøre noe med.

Mange som stifter bekjentskap med høyere bevissthet, uten å forstå seg på strukturen av de skjulte sidene ved tilværelsen, vil ofte sitte igjen med opplevelsen om at de har hatt en samtale med ”Gud”, eller at ”Gud” har hjulpet dem på en eller annen måte. Istedenfor å bruke den religiøse forestillingen om ”Gud” som en maskulin personifisering, tenk heller på ”Skaperkraft” som er uendelig intelligent og tilstede i all ting. Det vil si at alt som har bevissthet er en del av Skaperkraftens behov for å erfare seg selv. Det vil si at alt som har bevissthet er knyttet sammen gjennom skaperkraft og at alt som har bevissthet er ”guddommelig”. Den religiøse forestillingen om at vi skal ”frykte” Gud er en manifestasjon av presteskapets behov for å holde kontroll. I en åndelig opplyst virkelighet er det ingenting å frykte. Selv om det høyeste av skaperkraft er noe vi ikke kan kjenne til direkte – i hvert fall ikke slik som mennesker, må vi forstå at det er en form for hierarki av bevissthetsnivåer på veien mot denne enheten. RA materialet som finnes her på Nyhetsspeilet gir en meget bra forklaring på dette med forskjellen mellom vår fysisk skole og høyere bevissthet. Vi er i tredje densitets virkelighet som har dualitetskreftene til stede på same tid for å tillate fri vilje og muligheten til å oppleve hele bredden av det som er. Høyere bevissthet er en ferdig integrert maskulin/feminin enhet som kommer fra sjette densitet der også polarisering er integrert til tjeneste til andre. Høyere bevissthet utvikler seg videre ved å tjene deg og meg i livet og i tiden mellom liv. I tiden mellom liv oppstår disse som perfekte trenigheter, mens de opptrer som èn.

Høyere bevissthet er kilden til dine høyeste intuisjoner. Det er den delen av deg selv som aldri har tatt feil. Når du leter tilbake i tid vil du kunne finne en rød tråd som spores tilbake til dens virksomhet i ditt liv. Som en liten notat – ”The Secret” og ”The Law of Attraction” har nylig blitt avkledd for å være en billig juks og et system som er tenkt til å loppe deg for penger. (kilde: http://www.webpublishingblog.com/the-secret-the-law-of-attraction-scam.htm) Dette er noe jeg har påstått i lang tid og i siste uke har jeg sett rettslige avgjørelser omtalt på Internett rundt saken. Det er høyere bevissthet som er menneskets manifestasjonskraft – intet annet.

Høyere bevissthet er en kraft som kan helbrede dødelig sykdom, den utviser alltid ubetinget kjærlighet, den manifesterer våre høyeste ønsker, og den er vår kilde til visdom og svar på alle våre spørsmål. Høyere bevissthet erstatter en hver form for autoritet og myndighet som vi har på denne jord. Det er også derfor åndsbevisste mennesker trenger ikke andre mennesker for å lede dem. De trenger ikke lover og regler som regulerer og begrenser deres frihet. I filmen ”K-PAX” sier ”Prot” noe av det samme i diskusjon med psykiateren som forsøker å få ham til å tro at han er en vanlig jordbundet bevissthet – ”Alle i universet kjenner forskjellen mellom rett og galt”. På K-PAX har vi ingen lover og regler, heller ikke advokater – vi trenger dem ikke”. Prot beskriver et åndsbevisst vesen. Ubevisste mennesker trenger lover, regler og ledelse fordi de ikke har oppdaget denne indre kilden som bare venter på å bli oppdaget.

Ubevisste kommunikasjonsmønstre

Blant det jeg kaller det ubevisste er også det høyere bevisste – fordi det høyere bevisste kan ikke kontaktes av det bevisste sinn direkte. En må alltid gå gjennom det ”indre barnet”.

Ubevisste ressurser bruker språk, bare unntaksvis for å kommunisere med det bevisste sinnet. Når språk brukes, er det ALLTID svært viktig. Se etter skilter, uttalte budskap, og meningsutvekslinger. Ellers er det en gylden regel om at det ubevisste bruker sansekanaler som hovedkommunikasjonsform. Her er også en meget god grunn til å arbeide for høyre og venstre hjerne halvdel integrering for at sansekommunikasjon kan komme på plass.

Alle sanser kan bære viktig elementer av kommunikasjon. Når det er sagt har alle av sansekanalene ulike forutsetninger og muligheter som gjør de mer egnet til enkelte oppgaver og mindre egnet til andre. Bilder – visuelle sanseopplevelser i sinnet er den mest effektiv bærer av kompliserte mengder med informasjon. Menneskets hjerne sies å være beregnet til bruk av 80% bilder som kommunikasjonsform. Det stemmer nokså godt overens med mine opplevelser. Kombinasjoner av sanseopplevelser er ofte brukt for å representere komplekse forestillinger i sinnet – som trossystemer og sider ved menneskets indre mentale kartverk. Sanse har den samme virkning inne i oss som utenfor. Lyder, sammen med bilder fungerer som stemnings forsterkere, akkurat som lydeffektene på film. Den kinestetiske sansekanalen – kroppsfornemmelser er den sansekanalen som er noe spesiell i og med at disse bruker lengre tid til å manifestere seg enn de andre. De er også mye mer sekvensiell. Det vil si at det ene må komme før det andre og så det tredje. Lukt er den av sansesystemene som er knyttet direkte til ”kamp/flukt” systemet i hjernen og dermed forbigår intellektuelle sentre. Lukte sansen er en forsterker for smaks sansen.

Kroppens forbindelse med sansebasert informasjon

Dine øyebevegelser, din pust og din fysiologi er alle knyttet til dine sansekanaler. Øyebevegelser er som en gammeldags kanalvelger for syn, hørsel, indre dialog og kinestetisk sansing. Nesen og tungen brukes også for indre sansing av lukt og smak.

Hos høyre hendte mennesker vipper øynene raskt oppe til deres venstre når de skal hente tilgang til langtids hukommelse når det gjelder indre bilder. Øynene går mer over til høyre når vi skal forestille oss ting vi ikke har sett tidligere. Det impliserer en ubevisst sortering for tid – til venstre for fortiden og til høyre for fremtiden. Våre øynene går til venstre på øre nivå når vi skal høre på vår favoritt musikk eller for å minnes hva som ble sagt. Når øynene går til høyre på øre nivå, arbeider vi kreativt med lyder. Når øynene går ned til høyre, henter vi tilgang til kropps fornemmelser og til venstre henter vi frem ”indre dialog”. Øynene ned til venstre med hånden på haken er også fysiologien til Rodens skulptur, ”The Thinker”. Den burde egentlig hete ”grubleren” da indre dialog er den svakeste av informasjons kanaler vi bruker til kognitive prosesser. De fleste bruker indre dialog mye mer enn det de burde.

Pusten kan også deles i te etasjer. Overfladisk pust i øvre del av lungene fremmer visualisering og indre dialog. Magepust fremmer tilgang til kroppsfornemelser, eller kinestetisk sansing. Når vi bruker øvre og nedre del av lungene kan vi bruke stemmen til å synge og holde taler. Dersom vi tvinger pusten til et mer ukjent sted til kroppen vil vi miste mestringsferdigheter vi har bygget opp over tid. Derfor er det viktig å vite at det er ikke bare èn riktig måte å puste på.

Hodestillingen er også en betydningsfull del av fysiologi når det gjelder sansene. Mennesker som lytter til andre vil vende det favoriserte øre til lydkilden. Mennesker som visualiserer vil løfte hodet opp. Mennesker som grubler og er deprimerte, vil henge med hodet og se bare på grusen.

Sinnet koder all sansebasert informasjon gjennom en gitt struktur for å gi den mening, betydning, verdi osv.

Har du noen gang lagt merke til at mennesker som sier, ”Jeg har et lavt selvbilde”, aldri ser opp når de sier det de tenker på? Øynene peker faktisk på den posisjonen i et indre synsfelt der bildet faktisk er plassert. Det gir bildet mening. Når du sier at du ser opp til noen, så kan du være sikker på at de er høyere oppe i forhold til din egen øye høyde.

De fleste mennesker har en form for ”fremtids galleri”. Det vil si bilder som henger som en utstilling av hendelser de forventer, ønsker og kanskje gruer seg til. De fleste, hvis de ikke liker å straffe seg selv, har positive bilder hengende i sin galleri. Når livsulykker rammer oss, som uventede skillsmesser, dødsfall, sykdom og slik, har disse bildene en tendens til å rase ned og bli borte. Plutselig er fremtiden ”svart”. Når vi ikke kjenner til denne naturlig ubevisste prosessen, kan det ta lang tid å komme seg etter en slik hendelse. Når vi er kjent med prosessen kan vi installere en ny fremtid på kort tid og komme tilbake til et positivt holdning til tilværelsen. Med denne innsikten, deltar det bevisste sinnet sammen med det ubevisste for å oppnå felles ønsket resultat. Dette er hensikten bak NLP- i et nøtteskall.

Når vi er redd for noe, er det sjelden den fysiske tingen som skremmer oss. Det er tanken som ligger bak og den er de fleste veldig lite bevisste på. Det er ikke den lille edderkoppen på bordet som skremmer, men den store som er i hodet. Det som du vet om i hodet ditt kan du re-sortere slik at frykten din forsvinner. Når du er forelsket i noen, ser du store bilder av alle de positive sidene, som en reklame film inne i hodet ditt. Når du faller ut av forelsken, bytter du de positive bildene ut med mindre fordelaktige representasjoner. Forholdet blir også deretter.

Disse strukturene og deres betydning er en veldig omfattende diskusjon. Det er også en betydelig del av en formell NLP-utdanning. Jeg nevner disse her slik at du skal vite at det er slik ditt sinn faktisk fungerer. Når du kjenner til disse kodene, kan du også få et konstruktivt forhold til ditt indre, ditt kart, dine minner og alle dine erfaringer. Dersom du går bak i arkivet til Nyhetsspeilet kan du finne frem til tidligere artikler der disse forholdene er også diskutert.

Tre viktig prosesser som gjør det mulig å lykkes og mislykkes

All språk og alle dine opplevelser blir filtrert gjennom tre ulike prosesser. Disse er kjent som, ”utelatelse”, ”forvrengning” og ”generalisering”. Det første filter gjør det mulig for deg å sile ut uvesentlig informasjon slik at du kan fokusere på det du synes er viktig. På en annen side kan det gjør det slik at du ikke legger merke til noe du faktisk er tjent med å vite. ”Forvrengning” er en prosess som gjør at kartet og terrenget slutter å stemme sammen. På den ene siden kan du bruke filteret for å ominnrede huset ditt. På en annen side kan du bruke den til å bli psykotisk. ”Generalisering” er et filter der vi bruker en for å representere mange. Generalisering kan bli for mye av det gode eller for lite. På den ene siden kan du si, ”Alle er mot meg”. På en annen side kan du si at, ”Det er alltid gøy å lære nye ting”.

Disse filterprosessene gjør det mulig å skrive på en måte som gjør informasjon spennende eller kjedelig å lese. Betydningen av disse prosessene ble godt markerte for meg da jeg tok en NLP-undervisning der hele gruppen ble sendt ute i Oslo for å lage en skriftlig beskrivelse på en kubikk meter med ”virkelighet” uten å utelate noe, forvrenge noe eller generalisere. Jeg lagde en liten film i mitt hode av alle de arkene som jeg måtte skrive ned for å lykkes med oppgaven før jeg forsto at jeg aldri ville bli ferdig. Jeg gikk derfor heller ikke ute for å gjennomføre oppdraget.

Når det gjelder din egen bevissthet, er du tjent med å vite at disse prosessene er knyttet til betydningsfulle sider ved ditt mentale kart. Det kartet er også formet av det du måtte tro eller vite om bevissthet. Siden de aller fleste er blitt suget inn i en falsk forståelse av hva bevissthet faktisk er og hva den kan, blir filterprosessene justert på en måte som gjør at verdifull informasjon kommer aldri gjennom for å banke på deres dør. Derfor er de opptatt av fotballkampen, ”reality” serier på TV og nyhetene på massemedia. Deres egen bevissthet er det siste de lærer om. Derfor gjøres det veldig lettvint å bli distrahert i vårt samfunn.

Ubevisste egenskaper

Nå kommer en lang liste med egenskaper som knyttes til dine ubevisste ressurser. Noen av disse kjenner du kanskje til, andre trodde du kanskje var bevisste egenskaper, noen er du kanskje overrasket at du har – kanskje det er noe nye du kan oppdage.

Omfang av oppmerksomhet

Husker du at det bevisste sinnet gjør maks 5-9 ting på en gang før den blir mettet? Ulike beregninger rundt kapasiteten til det ubevisste sinnet til å behandle informasjon og gjøre mål ligger et mellom 2- millioner og 2 milliarder ting per sekund. Nå er dette en annerledes måle enhet slik at det kan være vanskelig å sammenlikne umiddelbart. Bare husk at denne evnen pågår uten pause og opphold – 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Automatisk atferd

Ditt ubevisste sinn gjør alt som er automatisk i ditt liv. Det gjelder organfunksjoner, fordøyelse, sirkulasjon, immunforsvar og alt det som gjelder for atferd og lagring av informasjon. Det ubevisste kjører bilen din, går for deg, spiller spill, spiser maten din og alt det andre som bare går av seg selv. Tenk på ditt ubevisste sinn som din autopilot. Du tenker kanskje at du leser denne teksten på en bevisst måte, men nei, det er ditt ubevisste sinn, som leser for deg, så lenge du kan språket.

Denne erkjennelsen viser hvor sømløst ditt ubevisste fletter seg sammen med oppgaver som det bevisste tar æren for å ha gjort. Dens oppgave er alltid å finne på de mest elegante løsninger som sparer tid, energi og anstrengelse når det gjelder effektiv og automatisk atferd. Det er det bevisste sinnet som er ansvarlig for innøving av ny kunnskap – deretter overtar det ubevisste.

Uslitelig – under normale omstendigheter

Ditt ubevisste sinn trenger aldri å ta pauser. Det sover aldri. Dersom du lever i et sunt miljø, burde du klare deg fint hele livet, uten å føle at du trenger å stoppe livet en stund, bare for å ta igjen pusten. Ditt ubevisste sinn kan, derimot, bli slitent i ekstreme forhold, som langtids- eller fortløpende emosjonelt traume. Dersom dette skjer, vil ditt ubevisste trekke noen av dine funksjoner tilbake, mens det holder kroppen i livet. Det kan også hende at bevisste prosesser går noe sakte, særlig fordi disse ofte er delte med det ubevisste. Hvile, søvn og stillhet sammen med mosjon og næringsrik mat er tingen for å komme seg igjen.

En  moderne folkesykdom, ”burnout” er et symptom på langvarig eksponering for en alt for høy negativ stress, som tærer på følelsene, over tid. Et destruktivt forhold, eller et stressende arbeidsliv, kan begge føre til denne motreaksjonen, som bare sier: STOPP – til alt, som virker, som mer av det samme. Hvis du kjenner disse signalene, trenger du å respektere dem, og søke mot varige løsninger, som gir deg balanse på sikt. Psykologisk ”burnout” kan ta flere år å komme over, når den først er et faktum. Det går mye raskere å styre rundt dette, om du lytter til faresignalene, og går en annen vei.

Sansebasert informasjon

Ditt ubevisst sinn bruker dine 5 sansekanaler, som sitt foretrukne ”språk”. Den visuelle kanalen er ofte den som er mest brukt av sinnet, for å organisere- og lagre informasjon, da denne kanalen også er så effektiv. Dernest bruker det ubevisste lyd og kroppsfølelser – samt lukt og smak, der det er hensiktsmessig. Emosjoner, eller følelser, er faktisk en slags collage, sammensatt av ulike sanseopplevelser, og som fungerer som en helhet. Språk er tilgjengelig hos det ubevisste sinnet, men det brukes svært lite i forhold til sansene.

Ditt ubevisst sinn bruker også sanseopplevelser på indre bane, akkurat slik som du opplever sansebasert informasjon utenfor deg. Når du går på kino, og sitter langt bak i salen, blir filmbildene mindre. Du får ikke helt den samme innlevelsen som om du hadde  sittet på første rad i kinosalen. Slik er det også med lyden. Derfor har moderne kinoer, for  lengst, innført ”surround sound” i salen, slik at alt blir mer levende. Du blir emosjonelt involvert i innholdet. Slik bruker du også ditt sinn. Minner, som vises på størrelse med et frimerke, betyr mindre enn minner som er fargerike, panorama filmer. Det er faktisk hundrevis av ulike variasjoner, som alle dine sanseinntrykk kan variere, for å gi deg ulike effekter. Gjennom slike strukturelle endringer, kan innholdet forbli det samme, mens meningen finjusteres – for å avgi nøyaktig den effekten du ønsker deg. Slik er det sinnet koder all informasjon! Du kan gjerne teste ut dette her og nå. Først tenker du på noe som er ubetydelig for deg – så tenker du på noe som betyr mye for deg. Legg merke til hvordan hvert av disse ulike tankene fremtrer for deg. Hvordan var forskjellen i forhold til bildekvalitetene?

Biblioteket for ideer, minner og informasjon

Ditt ubevisst sinn er ansvarlig for å lagre, og å sortere, alle dine minner, ideer og mentale konstruksjoner – som verdier, tro, identitet m.m. En annen måte å si det på er ved å huske det mentale kartet – ditt ubevisst sinn lager kartet og bruker det som navigasjons veiviser for ditt liv. Det betyr at ditt ubevisste sinn er en slags bibliotekar, som holder orden på all informasjon om deg, og for deg. Alle dine ubevisste ideer, din tro, dine verdier, din identitetene og dine strategier – er et produkt av samspillet mellom dine bevisste- og ubevisste ressurser. Det kan hende at du har glemt når, og hvorfor alt skjedde, men det glemmer ikke det ubevisste.

Vanligvis vokser dette biblioteket til, som følge av livets opplevelser. Det er også normalt at livets spilleregler oppdateres, etter hvert som du utvikler deg til. Det betyr at du trenger en regelmessig ”vår regngjøring” av og til. Da kan du kvitte deg med gammel tro, regler og andre mentale konstruksjoner – som står i veien for ny informasjon. Disse gamle sorteringene kan faktisk skape uønskede konflikter, som får deg til å stå helt stille, i forhold til det du ønsker å få utført i livet. Når du investerer i bedre redskaper, for å arbeide sammen med ditt ubevisste sinn, får du anledning til å sjekke kvaliteten på mentale kart, som du bruker i ditt liv. Dersom du har en fortid med mye emosjonell smerte og ”rot”, som trenger sortering, kan det hende at du er tjent med å få hjelp til å rydde opp i systemet. Det betyr ikke at du er syk. Det er faktisk et sunt tegn, når du er oppmerksom på, at du ikke lenger trenger å være et offer for din egen fortid.

Glemmer aldri

Ditt ubevisst sinn husker detaljene ved fødselen og alt det som har skjedd med deg siden den gang, selv om dette virker utrolig for deg, på et bevisst nivå av oppmerksomhet. Siden de fleste mennesker ikke tror at det er mulig, hjelper det ubevisste til ved å bekrefte den begrensende troen. Tilgang til disse minnene involverer bruk av hypnose, eller andre former for endret bevissthets tilstand, for å komme forbi den kritiske delen av sinnet, som lager begrensningene.

Ditt ubevisst sinn kan også huske minner fra tidligere liv, tiden i mellom liv og  fra tiden mens du venter på å bli født. Dette er normalt skjult for deg, fordi din evne til å huske, hele din fortid, ville gjøre det ”for enkelt” for deg å navigere rundt hendelser og mennesker, som ellers ville bety utfordringer for deg. Dette skjules nettopp for at du skal ha full tilgang til fri vilje, gjennom uvitenhet. Det kan virke nokså fjernt for enkelte å tro at de har levd før. Det er veldig mange feiloppfatninger om fenomenet.

Alle dine emosjoner

Ditt ubevisst sinn er kilden til alle dine emosjoner. Hver gang du føler noe, er det et tegn på at ditt ubevisste sinn prøver å formidle noe til deg. Disse følelsene er kompliserte, sansebaserte konstruksjoner. Fordi ditt bevisst sinn er så begrenset, i forhold til omfanget av dets oppmerksomhet, vil det normalt ikke være oppmerksom på de sansebaserte elementene, ved selve følelsen. Det vil heller bare generalisere følelsen til en slags ”kroppsfornemmelse”, en mavefølelse eller noe slikt. Følelsen får en merkelapp, et navn, og det pleier å være grensen til intellektets evne til å delta med bevissthet om følelsens innhold. Innsikt i de normalt ubevisste strukturene ved følelsen, er nøkkelen til å kunne sortere, arbeide med og forstå emosjonelle opplevelser, på en veldig ryddig måte. Vanligvis er dette utenfor det bevisste sinns evne til å oppfatte. Det blir overveldet av selve resultatet. Du trenger å vite at det finnes ingen emosjoner som er ”feil” eller ”dårlige”. Tenk på emosjoner som informasjon. På en måte er det et spørsmål til deg om hvordan du vil forholde deg til følelsen.

Det er generelt fire forskjellige måter du kan forholde deg til følelsene dine på. Du kan la dem overmanne deg. Det er sjeldent nyttig, fordi du da bare blir reaktiv i dine handlemønstre. Du kan også undertrykke dem. Det er heller ikke så nyttig, fordi informasjon faktisk kan være tilstede, for å varsle deg om viktige begivenheter og ting du trenger å forholde deg til. Du kan også bare la følelene være. Det vil si at du aksepterer dem uten å gjøre noe med dem. Det er vanligvis heller ikke nyttig, bortsett fra hvis du vil beholde dem. Du kan også være proaktiv. Først trenger du å være sensitiv til hva du føler. Videre trenger du å finne ut av hva følelsen prøver å fortelle deg. Tenk at følelsen prøver å stille deg et spørsmål: ”Hva vil du med dette?” Så kan du sende et svar tilbake – ved å endre på noe ved følelsens innhold.

Fordi selve kilden til emosjoner normalt er utenfor bevisst oppmerksomhet, er det også normalt at det bevisste har ingen peiling på hvordan den kan forandre på dem. Evnen til å arbeide med emosjoner er den ”Hellige Gralen” innen psykoterapi. Det er også fortsatt et mystisk område for mange tradisjonelle psykoterapeuter. Uten innsikt i følelsens essens, er enkelte ofte hensatt til å bruke svært grove- og uhensiktsmessige arbeidsmetoder, for å forandre på følelser. Piller og elektrosjokk er to gode eksempler, som jeg vet om. Det er som å skyte spurv med atombombe. Helt unødvendig.

Når du svarer på spørsmålet: ”Hva vil du med denne følelsen?”, så har du to alternativer, hvis du ikke liker det du føler. Det første alternativet er å forandre på din atferd. Gjør noe som bidrar til at du føler deg bedre! Dersom følelsen er ubehagelig og unyttig, fordi den hemmer din livsutfoldelse – som for eksempel frykt, så kan du velge å endre på dine indre oppfatninger, i forhold til følelsen. Husk at følelsen har en struktur. Den er komponert av en rekke sanseopplevelser, som en slags sansebasert collage. Hvis du gjør endringer i de sansebaserte opplevelsene, vil du også endre på følelsen. Hvis du tenker på edderkoppen, som jeg nevnte tidligere, kan den tjene som et godt eksempel på prosessen jeg vil formidle. Du ser et kjempestort bilde av en sint og farlig edderkopp. Bildet er stort og edderkoppen ser livsfarlig ut. Først krymper du ned bildet til en håndterlig størrelse. Så kan du kle ut edderkoppen, slik at den blir mer morsom å se på. Sett på den en flosshatt og en klovnenese, solbriller som speiler, forskjellige regnbuefargede støvler – på hvert av bena og til slutt setter du en bleie på edderkoppen. Hvordan virker den nå? Nå kan du forholde deg til den virkelig edderkoppen, uten å tape styrke og handlekraft.

Når negative følelser er mer en regel enn unntak i livet, særlig i barndommen, er det en tendens til å forsøke og rømme fra smerten, ved å reise vekk fra opplevelsen, rent mentalt. Det kalles for dissosiering innen psykologi. Det er en nyttig, kortsiktig strategi, men blir en dårlig langsiktig strategi. Det kan bli til en vane, som gjør at du også mister alle dine gode følelser, samtidig som du slipper smerte. Tenk at følelsene bare har en kran. Stenger du for de vonde- stenger du samtidig for de gode følelsene. Da mister du kontakt med hva du ønsker deg av livet. Du blir en undertrykker i ditt eget liv.

Negative følelser, som blir undertrykte, vil vanligvis gå et eller annet sted og gjemme seg i kroppen. Etter hvert vil de kunne manifestere seg som fysiske plager. Du kan få stive ledd, muskler og en hel katalog av ”psykosomatiske” symptomer. Jeg har sett at mange slike symptomer kan slippe tak med ved en spesiell måte å bruke pusten på. Et bevisst valg om å reorientere seg mot følelser og forholde seg til dem på en nyttig måte, er et godt valg i riktig retning mot selvutvikling.

Undertrykkelse

Undertrykkelse av emosjoner kan være initiert av det bevisste- eller det ubevisste sinnet. Ditt ubevisste sinn kan undertrykke emosjoner hvis det synes at følelsene er for sterke for det bevisste sinnet å forholde seg til. Det ubevisste sinnet har tilgang til den intelligensen, som trenges, for å ta det valget. Innen det bevisste sinnet får kompetanse til å forholde seg til sannheten, så vil det ubevisste legge et lokk over hele opplevelsen. Barnemishandling er et godt eksempel på hendelse, som det ubevisste kan velge å holde tilbake. Når det skjer på denne måten, vil det så å si alltid være tilstede en form for atferd, som ikke kan forklares av det bevisste sinnet. Denne atferden har til hensikt å minne det bevisste sinnet om et behov for psykologisk helbredelse. Et eksempel er der seksuell mishandling fører til overilt seksuell aktivitet, som er helt upassende. Det kan virke som om det ubevisste driver et menneske til vanvidd, men intensjonen er å søke hjelp til sortering og opprydding i fortiden.

Hele ideen om at det ubevisste sinnet har sin egen visdom for å undertrykke minner, er bare en av de mange ledetråder som får meg til å forstå at det ubevisste har en heller komplisert rolle for hele psyken. Det er ikke underutviklet. Det utvikler seg via erfaringene og reaksjonsmønstrene til det bevisste sinnet.

Slipper tak i minner- og opplevelser som har vært undertrykte

Ditt ubevisste sinn har ansvar for å presentere minner som har vært undertrykte, når tiden er riktig. Da vil det også være et oppgulp av negativ energi, i form av emosjoner, når dette skjer. Dette kalles ”abreaksjon” innen psykologi. Når smerten slipper tak, og opplevelsen kan sorteres på en nyttig måte, kan det være mange emosjonelle reaksjoner som kommer til uttrykk. Det kan også se ut som galskap, men det er faktisk et vakkert øyeblikk, fordi de innelåste følelsene slipper tak og de blir frigjorte. Det bevisste sinnet gruer seg ofte til slike hendelser, men det er som å kvitte seg med en flis som har skapt en betennelse. Så fort flisen er borte og betennelsen renset, så forsvinner smerten.

Helse og vitalitet

Ditt ubevisst sinn har ansvar for å holde kroppen ved god helse og vitalitet. Det ønsker at kroppen er mest mulig levende og funksjonell. Det er sinnets mest naturlig funksjon. Dersom du har en livsstil, som ikke støtter helse og vitalitet, trenger du bevisste inngrep for å endre på dine vaner. Hvis du røyker, drikker for mye, spiser for mye og mosjonerer for lite – er det ikke ditt ubevisste sinn som har ansvaret for at du har trenet det opp til å være slik.

Et godt spørsmål du kan stille deg, når du skal gjøre endringer av dårlige vaner er: ”Hva vil jeg gjøre istedenfor X ?” Vanligvis stilles spørsmålet: ”Hvorfor gjør jeg dette?”, – og verken spørsmålet, eller svaret, fører til endring.

Å tjene det bevisste sinnet

Ditt ubevisste sinn fungerer som en tjener for ditt bevisste sinn, uten å være underdanig. Dets jobb er å etterfølge de instruksene, som kommer fra det bevisste sinnet. Mange er sikkert overrasket over å høre dette, fordi de oppfatter sitt ubevisste sinn som stritt og ikke villig til å kommunisere. Det er alltid en rekke gode grunner til denne form for respons. Den første er at du ved dine kommunikasjonsforsøk bruker feil språk. De fleste forstår indre kommunikasjon som lik indre dialog. Det er feil. Som nevnt tidligere, du er tjent med å bruke sansesystemene når du vil kommunisere med ditt ubevisste sinn. En annen grunn til å oppfatte at det ubevisste sinnet ikke er samarbeidsvillig er fordi det oppfatter en konflikt mellom det du ønsker og den informasjon som det sitter inne med. Det hender at det ubevisste ivaretar såkalte ”sekundær gevinster”, ved å holde på problemer og slikt som du ønsker å bli kvitt. I så fall må du finne ut av det hele, og oppdage en ny måte å løse konflikten på, før du får samarbeid. Det ubevisste sinnet kan også ha vært stengt ute fra det bevisste gjennom undertrykking. I så fall er det nødvendig å åpne opp til dine følelser, for å få kommunikasjonen i gang på nytt. Hvis det ubevisste synes at det bevisste har drevet rovdrift på andre ressurser, så kan det hende at det ubevisste streiker. Alt dette betyr at du er best tjent ved å ha et oppegående forhold til ditt ubevisste. Den beste måten å bli dus med det ubevisste, er ved å gi den ros og belønninger for arbeid velutført. Tenk på ditt ubevisste som et barn som trenger pleie av og til. Vær vennlig og den vil være mer vennlig tilbake.

Det er alltid et punkt der ditt ubevisste sinn må lytte til de befalingene som kommer dens vei. Å tjene ditt bevisste sinn er faktisk mer viktig enn å holde deg i livet. Du kan faktisk be ditt ubevisste sinn om å ta livet av deg, ved en ulykke eller sykdom. Dette skjer hele tiden helt uten at folk tenker over hva de gjør. Ett eller annet går feil i livet og det virker veldig tungt å leve, der og da. Det er fort gjort å tenke, ”Jeg skulle ønske jeg var død!” Hvis du putter nok kraft i budskapet, kan det hende at ditt ubevisste sinn igangsetter dødsprosessen. Det tar gjerne rundt omkring 3 år. Det går selvfølgelig an å utslette det gamle budskapet dersom du tar det rask nok, men du trenger å vite at dine ønsker blir tatt på alvor av ditt ubevisste sinn.

Jeg har ved flere anledninger fått bekreftelser at dette ligger bak livstruende sykdomsutvikling. Bruk av hypnose er den sikreste av måter for å finne ut av slike avtaler på. Jo mer vi vet om bevissthetens essens, desto lettere er det å forholde oss til problematiske tider i livet slik at vi ikke skaper problemer for oss selv senere. Selvmord, om det er via det ubevisste eller som bevisst handling, er aldri løsningen til problemer med livet. Senere informasjon vil vise hvorfor.

Ditt ubevisst sinn er også påvirket av ulike konflikter du kan ha på gang i det psykiske landskapet. Disse kan komme til uttrykk gjennom ulike trossystemer som går i veien for hverandre, om helse, om vitalitet, om glede, om belønning, m.m. Siden ditt ubevisst sinn prøver å etterleve ditt indre kart, vil den stå stille når den konfronterer ett budskap som sier ”venstre” mens et annet sier ”høyre”. Slike konflikter dukker ofte opp når en oppdager nye muligheter eller paradigmaer i livet uten at resten av det gamle kartet blir også ryddet oppi. Dette gjelder særlig ved overgangen fra en organisert religiøs medlemskap til en mer spirituell grunnholdning. Jeg ser ofte at enkelte sitter fortsatt igjen med dårlig samvittighet, u-forløste spørsmål om grenser og ansvar i kjølevannet av en endret livsparadigma.

Negativ kommunikasjon er problematisk

Ditt ubevisst sinn har problemer med negativ kommunikasjon. Det vil si bruk av negasjoner i språket. Den har ingen måte å forstå negasjoner på. Det er fordi den arbeider med språk ved å lage indre bilder og lyder. Hvis du sier, ”Ikke fall fra treet!”, må ditt ubevisste sinn først lage et bilde der noen faller fra treet for så å krysse bildet ut. Det funger mot sin hensikt. Det er mye bedre å si, ”Klatre forsiktig ned fra treet!” Mange er tjent med bruke litt tid på å gjøre seg bevisst sitt eget språkføring til seg selv og andre. Tenk på hvor ofte du hører følgende:

Du trenger ikke å bekymre deg.

Ikke vær redd. Det er ikke farlig.

Jeg håper at jeg ikke blir syk.

Jeg vil ikke at du skal tro at jeg vil deg vondt.

Ikke slå!

Ditt bevisste sinn kan forstå negasjoner, men den har 30% større sjanser for å misforstå. Negativ kommunikasjon har en så kraftig virkning at mønstret brukes i hypnose. Det kalles en ”negativ kommando”. Da brukes negasjoner med i den hensikten å oppnå det motsatte av hva det bevisste sinnet normalt ville forstå.

Jeg vil ikke at du skal slappe av mens du ikke sitter å tenker på hvor godt du kan ha det fordi du kan ikke le når du oppdager hvordan negasjoner ikke virker på deg.

Husk at du snakker med ditt eget- og andres ubevisste sinn, hele tiden, fordi det ubevisste alltid er  med på å lytte til det som foregår rundt deg. Du trenger å være særlig sensitiv til dette når du har å gjøre med mennesker, som er i en emosjonell tilstand, eller i sjokk etter en ulykke, eller i en transe av andre årsaker. Snakk til disse menneskene med bokstavelig språkføring og med en positiv vending på ordene.

Det ubevisste tar ting bokstavelig

Ditt ubevisste sinn forstår språklig kommunikasjon på en bokstavelig måte. Indirekte spørsmål som: ”Kan du åpne døren for meg?”, besvares med ”Ja”, eller ”Nei” – men det fører aldri til handling. Det bevisste sinnet tar gjerne i mot abstrakte spørsmål av denne typen, men det gjør ikke det ubevisste. Dette responsmønstret kan starte så fort du begynner å lukke øynene, for å slappe av. Slik er mange barn utstyrt, til å forstå spørsmål. Hvis du snakker direkte, så går alle ting så mye bedre.

Bokstavelig tenkning hos det ubevisste, speiles i den samme egenskapen hos høyre hjernehalvdel. Det er den delen av hjernen som også kan tegne, bokstavelig, det du ser – mens venstre hjernehalvdel tegner symboler.

Tar ting personlig

Det ubevisste blir fort fornærmet. Det tar kritikk på en personlig måte. Hvis det blir fornærmet, drar det rullegardinen ned – og stenger av for ytterligere  kommunikasjon. Det blir fort misfornøyd når det hører negative tilbakemeldinger. Dette er noe du kan huske på når du gir deg selv, eller noen andre, negativ kritikk. Måten å komme rundt problemet på er først å gi ros, så noe kritikk, så komme rask på banen igjen med mer ros. Du ”pakker inn kritikken” mellom to hyggelige budskap – noe du også mener. Dersom du er falsk i fremføringen, vil du raskt bli avslørt.

Det ubevisste forstår og bruker metaforisk kommunikasjon

Ditt ubevisst sinn bruker metafor som en viktig kommunikasjonsteknikk. Drømmer er en betydningsfull del av denne ressursen. Det kan også kombinere andre former for kommunikasjon, som er tvetydig eller ambivalent, for å lage gåter og symboler, som er vanskelig for det bevisste å forstå uten anstrengelser. Hvis du drømmer om en høyttaler, som du ikke kan justere volumet på, så kan det hende at du har et høyttalende menneske i ditt nærvær, som du skulle ønske du kunne be dempe seg. Drømmer er hovedsakelig levert som sanseopplevelser. Disse sanseopplevelser blir gjerne oversatt til språk, når det bevisste sinnet skal forsøke å forstå budskapet. Tolknings muligheter går gjerne tapt ved for raskt å forlate sansespråket. Også i overgangen, mellom opplevelse og språk, kan pussige og meningsfulle tvetydigheter dukke opp, men bare når du ser det i språkformen. Se gjerne opp for forkortelser. En computer disk = CD= Se det! Det ubevisste sinnet elsker å bruke slike gåter.

Dette mønstret innen kommunikasjon er også en av årsakene til å se nærmere på tolkningsmetoder, som brukes ved religiøse tekster. De ferdige tolkningene, som er en del av skriftene, må sees på som en avledningsmanøver. Metaforer skal ikke forklares direkte. Dette bør også religiøse budbringere forstå. Det er alltid kjedelig når noen forklarer gåter og metaforer.

Sulten på ny læring

Ditt ubevisst sinn er alltid sulten på å lære ny kunnskap og tilegne seg ny kompetanse. Det som vanligvis går i veien for læring er faktisk det bevisste sinnet, som blir sliten og trenger å hvile. Når du blir klar over at det ubevisst sinnet fortsetter sin lærelyst forbi der det bevisste sinnet blir sliten, kan du også utvide din evne til å lære ved å la det ubevisste absorbere kunnskap på sin måte, selv om du er sliten i hodet ditt, på et bevisst plan.

Avanserte, pedagogiske metoder er tilgjengelig som tillater læring på et mye høyere nivå av effektivitet enn det som er normalt på skoler. Det har lenge vært forsket på ”super lærings” teknikker over lengre tid. I Sverige kalles disse teknikkene for ”Suggestopedi”. Navnet kommer fra (den) forståelsen (om) at eleven kan lære mye mer når læren foreslår at læringen kan opptas lett og på en uanstrengt måte. Forsøk viser at det er lærerens evne til å fore eleven med positive forslag som også er den mest betydningsfull element av alle hurtiglæringsprosesser. Når det ubevisste sinnet blir fortalt at læring blir lett, så blir det slikt!

Enkelt, elegant og greit

Ditt ubevisst sinn liker å bruke minst mulig energi på oppgaver. Det er en del av dets agenda, det å spare energi. Derfor går det ubevisste sinnet inn for en strømlinjeforming av alle dets oppgaver. Det sløyfer overflødig oppgaver, overalt, der det kan. Hvis det ubevisst sinnet kjenner en snarvei, så vil det bruke den.

Kan du gjenta det?

Det ubevisste sinnet trenger repetisjon, for å forstå hvordan det skal gjøre ting automatisk. Jo mer komplisert oppgaven er, desto viktigere er det at du bryter ned den store oppgaven, til flere små oppgaver. Denne måten, å forstå læreprosessen på, gjør det enklere for deg å vite hva du driver med, når du vil lære noe nytt. Dersom ferdighetene ikke blir brukt over tid, må de ”overlæres”. Det vil si at du øver mye mer, enn det du normalt må, for at kompetansen sitter – over tid. Det ubevisste sinnet trenger normalt ikke mer enn 7 til 10 runder med øvelse, før det har integrert oppgaven på en automatisk måte.

Like intellektuell som en 7-åring

Den emosjonelle delen av ditt ubevisst sinn har en intellektuell intelligens på høyde med gjennomsnitts 7-åring. Husk at det er bare intellektuell intelligens vi snakker om her. Ditt ubevisst sinn har mange andre talenter som ikke er assosiert med å være barnslig. Emosjoner, derimot, synes aldri å vokse opp. Med dette i tankene, kan du forestille deg hvordan det er best å kommunisere med følelsene dine – enkelt, som et barn. Du ønsker å holde din kommunikasjon enkel, vennlig og støttende når du snakker med ditt ”indre barn”.

Det kan virke som en konflikt, mellom tanken – om at de bevisste sinnet er skapt av det ubevisste sinnet, ved fødselen – samtidig, som vi skal tenke på det ubevisste sinnet som ”det indre barnet”. Konflikten forsvinner når vi forholder oss til bruken av disse modeller, som en metafor. Visdom- og intellekt, er ikke nødvendigvis det samme, når visdom har forstått perspektiver, langt forbi intellektet. Fra sitt begrensede ståsted, kan intellektet betrakte visdommen, og allikevel ende opp med den feilaktige vurderingen – av å være barnaktig . Dette er meningsfullt, i lys av at det ubevisste sinnet, som samler livsvisdom gjennom en lang serie av liv. Det kan virke uhørt akkurat nå, men det neste kapittelet vil faktisk bekrefte denne ideen.

Sanseskarphet forbi hva det bevisste kan sanse

Det virker som om det ubevisste sinnet har en evne til å sanse informasjon, i en utvidet forstand, langt forbi begrensningene til det bevisste sinnet. Det vil si at det evner å se, høre og føle forbi det spektret av sanseinformasjon, som det bevisste sinnet har tilgang til. Denne muligheten synes å bli bekreftet, av de som evner å bruke pendel eller ønskekvist, som forlengede sanseredskaper. De som er dyktig til denne form for sansning, kan påvise mennesker under rass, vann under bakken og forekomster av olje og andre mineraler. Selve pendelen og ønskekvisten er en slags forlengede indikator på at informasjonen finnes. Svingningene i pendelen kan brukes til å indikere mange ulike typer informasjon ettersom hvordan avtalen er med det ubevisste sinnet i forhold til hva signalene betyr.

Det er enkelte som synes at denne egenskapen er litt vanskelig å tro på. Det bevisste sinnet har alltid hatt problemer med informasjon som det selv ikke kan sanse. Det betyr ikke at informasjonen ikke eksisterer. Hvis du har lyst til å sjekke ut dine egne evner på dette feltet, kan du utforske den norske [i]Kvistgjenger gruppen, på deres Internett adresse.

Ritualer er viktig

Det virker som om det ubevisste sinnet liker ritualer. Ritualer er en måte å markere viktige begivenheter på. De fungerer, noen ganger, som trykknapper for å igangsette andre automatiske strategier. Ritualer gjør også et inntrykk på det ubevisste sinnet. Denne kunnskapen har ofte vært brukt, for å manifestere ubevisste krefter – som helbredende energier. Jeg antar at det er den emosjonelle delen, av det ubevisste, som jobber med ritualer. Det er noe av det samme som barnet som ser frem til Julaften!

Egenskaper hos det ubevisste som er mindre kjente

Livsenergi

Det ubevisste sinnet har ansvar for å omsette og forvalte livsenergi som hentes fra luften du puster, vannet du drikker og maten du spiser. Livsenergi er ikke anerkjent i Vestlig kulturer, mens det er godt kjent i bl.a. Østen – som Ki eller Chi. Jeg har sett en mann sette fyr på papir med sin livsenergi. Det krever mye trening. Når en arbeider bl.a. med frigjørende åndedrett føles kroppen som om det er en sitrende følelse som starter fra føttene og jobber seg oppover – dette er livsenergi slik det manifesterer seg for det ubevisste. Denne energien transformeres også opp til høyere ”spenningsformer” til det bevisste sinnet som vilje kraft og til det høyre bevisste sinnet.

Bånd

Det ubevisste sinnet har en klebrig ”åndekropp” og etter later bånd som er metafysiske gjenstander som kan strekke seg i det uendelig. Bånd lages til alle mennesker, dyr og gjenstander som det oppstår et emosjonelt forhold til. Gjennom disse båndene kan det sendes sansebasert informasjon og livsenergi. Disse båndene kan også brukes av andre til å tape deg for energi. I Hawaii er det en rite for båndkutting – denne er veldig funksjonell og hjelper den enkelte til å gjenvinne fokus, ta tilbake sin egen livsenergi og ha klarere kommunikasjon mellom det ubevisste og høyere bevisste sinnet.

Bånd er den primære kommunikasjons forbindelsen mellom de ulike nivåene av din egen bevissthet. Det bevisste sinnet har bånd til det ubevisste og det ubevisste har bånd til det høyre bevisste.

Det ubevisste sinnet kan også sende bånd fra seg med sanseorganer på enden. På denne måten er det mulig å drive med ”Remote Viewing”. Teknikken har blitt nylig finpolert av Russisk og Amerikansk militære krefter for å spionere på hverandre. Ingo Swann er en av de mer kjente og dyktig til denne evnen, kjent som ”remote viewing.” Etter mine erfaringer er det en særlig nyttig måte å unngå politiets ”farts feller” med radar på veiene.

Fordi det ubevisste kan lage bånd til andre mennesker, er dette også metoden som brukes for vellykket telepati og telekinese. Så å si alle av menneskets ”paranormale” evner kan tilskrives bruk av bånd.

Det ubevisste er den eneste med kontakt til høyere bevissthet

Som tidligere nevnt er det ubevisste utelukket ansvarlig for kontakt med høyere bevissthet. Det bevisste sinnet har ingen adgang. Da høyere bevissthet lever i en annen form for dimensjon enn det vi gjør, må den påropes kun for midlertidige oppgaver og gjøremål. Mens vi eksisterer i tid og rom, eksisterer den i rom og tid. Noen kaller det ”astrale” planet. Det er der bevissthet går i tiden mellom liv. Der kan vi bevege oss i tid, men ikke i rom.

Konklusjoner om det ubevisste sinnet

Denne listen – av ubevisste ressurser, egenskaper og mønstre – viser et helt annet bilde av det ubevisste enn det Freud ville ha oss til å tro. Det ubevisste sinnet er nærmest som et skattkammer å regne, enn en søppelfyllingsplass. ”Søppel”, eller usortert, destruktive emosjoner, negative minner, uvaner og den slags er der fordi det bevisste sinnet har ikke gjort sin jobb og foretatt en vår rengjøring. Husk at det ubevisste holder på minner også for å beskytte det bevisste sinnet før den kan håndtere slike opplevelser. Det bevisste sinnet trenger dermed også å gjennomgå en slags modningsprosess.

Som en del av utviklingsprosessen, må de fleste mennesker starte med å bygge en allianse mellom det bevisste- og ubevisste sinnet. Det er en fin start, det å tenke på det ubevisste som en 7-åring, som fungerer som din tjener- og medhjelper. Gi ”barnet” masse oppmerksomhet og mange belønninger. Etter hvert, kan du ta inn over deg, at du – ditt bevisste sinn – faktisk er det som forstår minst av dere to. Da begynner du å ta integreringen mer på alvor. Du vil få mye igjen, for å komme så langt.

Når det gjelder integrering av sjelsbevissthet, menes det at bevissthet erkjenner sine ulike deler og arbeider i et konstruktivt samspill med disse kreftene. Mens enkelte lurer på hva ”sjelen” måtte være, har jeg blitt veldig sikker i min sak når jeg påstår at det er summen av vår bevisst og ubevisst oppmerksomhet, slik den oppleves fri for kroppens og hjernens begrensninger. Denne siden ved tilværelsen er faktisk udødelig. Denne erkjennelsen er med på å skape den formen for trygghet som gjør at frykten kan forsvinne fra livet ditt. Resten handler om å skaffe nok erfaringer slik at du automatisk bruker de rette ressursene til rett formål.

Da er livet langt mindre komplisert og knotete.


[i] www.kvistgjenger.no

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

3 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden
Vitalia
Vitalia
Abonnent
14 år siden

Det er noe jeg ikke skjønner helt. Du sier at det ubevisste regulerer all automatisk atferd, men det er en god del automatisk atferd, i hvert fall som jeg opplever med meg selv, som overhodet ikke har noen hensikt bli utført. Når det ligger en avis slengt ned på bakken et sted faller blikket plutselig ned på forsiden selv om jeg vet at det er totalt uinteressant det som står der og har overhodet ingen interesse av å få det bekreftet. Bare for å ta et eksempel.

Av er erfaring vet jeg at all ideer, tanker, oppførsel hvor det ubeviste har hatt en innflytelse på så er det alltid en hensikt. Mens det automatiserte virker mer som en distraksjon uten hensikt. Er overbevisst om at uhensiktmessig automatisert atferd skyldes at personen mangler selvbevissthet i akkurat det øyeblikket, og det henger overhodet ikke sammen med at det ubevisste sinnet er selve kilden til selvbevissthet. Det er for meg helt umulig.
Ikke minst er øker følelsen av å være tilstedeværende, med hvor “god forbindelse” jeg har med det ubevisste. Mens den automatiserte oppførselen for meg til å kjenne meg fraværende, nærmest som en robot som adlyder en programvare en ukjent har instalert i meg. Min umiddelbare konklusjon er at det ubevisste ikke styrer automatisert atferd, det er noe annet som styrer.

Men samtidig er denne automatiserte oppførselen “ubevisst”, siden det er ikke selve personen som er bevisst på den automatiserte oppførselen. Når jeg faktisk er bevisst på den, så opphørerer den automatiserte oppførselen øyeblikkelig. Dette leder jo til at det eksisterer en “ubevissthet” som ikke er det ubevisste sinn, som en kan forfalle ned til dersom en mister kontakten med nettopp sitt ubevisste sinn. Det kan definitivt ikke være det ubevisste sinn som regulerer all automatisert atferd, så spørsmålet er vell egentlig, hva er det da?

« Forrige artikkel

Moderne mennesker på søk etter sjelen

Neste artikkel »

Bevissthet del 3 – sjelens evolusjon

3
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x