Et overskyggende spørsmål – hvor har du ditt fokus?

4.6K visninger
22 minutter lesetid
45

Forskning gjort med rene lydtoner viser at menneskets grenser for bevisst oppmerksomhet har meget klare og sterke begrensninger. Avhandlingen er skrevete av Miller og heter ”The magic number 7 pluss/ minus 2”.I praksis betyr det at du kan forstå grensene til din egen bevisst oppmerksomhet til å likne mellom 5 og 9 lommelykter i et stort mørkt rom. Batteristyrken på dine lommelykter er noe vi kaller for sanseskarphet. Det er et spørsmål om hvordan du ernærer og vedlikeholder kroppen din. Fordi våre evner til å rette oppmerksomhet på hva som helst er så begrenset er det alltid mye som går oss hus forbi.

Vår viljekraft er en form for velger i denne prosessen, det er også det indre kartet som blant annet består av alle dine ”verdier”. Disse forteller deg hva som er viktig å oppnå og viktig å unngå. Det sier seg selv at gjennom dine verdier flytter du alltid ditt fokus på den informasjonen som du oppfatter som viktig for deg i øyeblikket.

Etter en lang karriere i reklamebransjen som fotograf, og en nesten like lang karriere innen Nevro-lingvistisk Programmering, er jeg pinelig klar over at storsamfunnets krefter investerer milliarder av penger på å få din oppmerksomhet, påvirke dine valg og forme dine verdier. Som en generalisering blir de fleste mennesker fanget opp i en av to ulike modaliteter for livet. Den ene er det jeg kaller komfortsonen – en forbrukerbasert livsstil der fravær av anstrengelse er høyt verdsatt. Den andre handler om overlevelse og gjelder for de som lever i ytterst fattigdom, krigsmiljø og den slags. Begge disse måter å leve på belønner fokus på den eksterne verden.

Den andre ”indre verden” vies liten oppmerksomhet, minst pleie og minst forståelse hos folk flest. Som jeg har nevnt i tidligere artikler, har Nyhetsspeilet som formål å avkle illusjonene. Hvor vidt vi makter det, er noe leseren må bedømme. Jeg og de andre som skriver for Nyhetsspeilet forsøker å bygge opp under den tvilen du selv måtte ha når du tenker at det er mye ute i verden som ikke stemmer. Denne delen av oppgaven krever bare vilje til å sammenlikne innholdet i massemedia kontra innholdet i resten av verdens Internett. Det fanger lett oppmerksomhet å oppdage hvor mye du ikke viste. Slik er massemedias funksjon – å mette din oppmerksomhet med informasjon som er av mindre betydning. Fordi alle har begrenset tid og energi til å søke andre steder, får da massemedia mange mennesker på kroken slik at de har et forvrengt bilde av det som faktisk foregår ute i verden.

Vi forsøker å servere et annet alternativ. Det alternativet har også sine ulemper. Når du oppdager hvor forferdelig galt allting er i verden blir du kanskje sittende igjen med et stort spørsmålstegn. For mange blir opplevelsen rett og slett skremmende, for andre deprimerende. Personlig har jeg gått lei av å undersøke alle konspirasjonene. Jeg har fått nokk og det hjelper ikke meg et plukk om jeg vet om noen nye på veien. Det vi trenger er løsninger.

Orientering av vår fokus på løsninger er langt lettere og forbruker mindre tid. Du får mer tid igjen å leve livet på. Å bli løsningsorientert fører til at du kan holde fokus på det som virkelig er viktig. Det betyr at du sier helst nei til mange søte godsaker som kommer din vei, bare for å stjele din oppmerksomhet.

Ringen som styrer dem alle

I filmen Lord of the Rings, er det én ring som styrer alle de andre. I livet er det også en ring som styrer alle de andre – bare det ikke heter ”ring” men oppmerksomhet. Dypt begravd i en veldig lang serie med sammenhengende kjeder av årsak og virkning, finner vi denne ene som styrer alt annet.

Når du har kledd vekk illusjonene, sitter du igjen med spørsmålet, ”Hvorfor er verden slik?” Da begynner gravearbeidet. Her må vi ikke falle for fristelsen om å la lettvinte løsninger bli en ny kur som skaper nye problemer. Vi søker alltid etter å komme frem til den ”årsaken” som driver minst 70 prosent av de uønskede effekter vi har i systemet vi undersøker. I vår tilfelle kan jeg nevne en rekke uønskede ”effekter”:

Krig Fattigdom Urettferdighet Sykdom Udugelighet
Uredelighet Maktmisbruk Grådighet Vold Lidelse
Pengegriskhet Selviske handlinger Overgrep Drap Avhengighet
Uselvstendighet Kaos Katastrofer Fattigdom Feiltrinn
Stoffmisbruk Forurensning Religion Vitenskap Menneskets natur
Svik Avvik Kortsiktig tenkning Begjær Selvutslettelse
Uærlighet Idioti Fordømmelse Ondskap

Hvorfor er verden slik den er og hva trenger å endres på? Jeg greier ikke sette hovedårsaken til noen av de ordene i feltet over. Det må ha noe med mennesket å gjøre. La oss tenke bakover. Det som bestemmer menneskets atferd og responser er menneskets mentale kart. Det som former  innholdet i menneskets mentale kart er det vi håper, ønsker, tror, vet om oss selv i forhold til våre eksistensielle spørsmål – hvorfor lever vi, osv. Hadde vi visst dette, hadde ikke det endret hele verdens bildet på et kollektiv plan

Dersom det er sant, og jeg mener at det er, så er kjernespørsmålet vi må holde fokus på er hvordan kan vi oppdage bevissthetens essens (det vil si våre eksistensielle spørsmål)? Derfor har jeg følgende fokus på resten av artikkelen.

Det tredje alternativet

Når du vender oppmerksomhet på naturen, kan du ikke unngå å fornemme en dyp strømning av harmoni og balanse som ligger bak. Et dynamisk og interaktivt samspill knytter allting sammen. Selv øyeblikkets drama er en nødvendig forutsetning for at naturens sykluser av fornyelse går rundt. Du kan se behovet for motsetninger for å skape helhet og balanse i det vi kaller dualisme. Når du vender oppmerksomhet innover i deg selv, er sjansen stor for at du møter konflikter, tegn til isolasjon og indre kamp. Denne tilstanden synes å gjennomsyre menneskehetens omgang med seg selv, med hverandre og med naturen – som om vår kollektiv oppgave er å gå til kamp med alt som er.

Mens spurven nyter livet gratis, betaler menneskeheten skatter, avgifter og regninger for å kunne leve på denne jorden. Den som forsøker å slippe unna, ender opp i fengsel. Hvorfor velger siviliserte mennesker å leve slik?

Det er et paradoks at menneskeheten betrakter seg selv som et forhøyet vesen i forhold til naturen, når det samtidig er det eneste form for liv som lar seg bli hersket over og utnyttet av sine medskapninger. Selv i en maur tua er det aldri tegn til maktmisbruk.

Kan det hende at det er vår oppgave i livet å utfordre det spørsmålet om alt er akkurat som det burde være? Når du begynner å merke at kabalen ikke kan gå opp, at spillereglene i livet begynner å skurre og du føler deg utnyttet, løyet til, manipulert og hersket over – har du to valg du kan ta. Du kan akseptere din plass i universet som en tilfeldig biologisk skapning med begrenset livetid og tvilsom mening, eller du kan begynne å utfordre denne virkelighetsoppfatningen. Spør du meg, om du virkelig er i beit for gode svar, kan du ikke lenger godta å tro blindt på det ene eller det andre. Du er på leiting fordi du føler at du nå må ”vite” fremfor å tro.

Hvordan kan du vite at du har funnet det du leter etter? Det er ikke enkelt, særlig i starten, å oppdage om er på sporet eller i blindvei. Det er som å sette sammen et digert puslespill uten å ha et bilde å gå etter. Og det er kanskje derfor menneskeheten har brukt så fryktelig lang tid å komme til det punktet vi er nå. Til tross for et høyt utviklet teknologi ser vi at så å si hele verden synes å møte veggen samtidig i konkurs, kaos, krig, katastrofer og kriser av alle slag. Om du er våken nok, kan det virke som om hele verden holder på å gå opp i limingen, bokstavelig talt. Det er da naturlig å stille spørsmålet om din plass opp i det hele.

Vi lever i avsløringens tid, virker det som. Vi lever også i en tid da ting skjer så fort at det er et heltidsarbeid bare å kunne henge med. Det er som om jorden roterer fortere, ellers er det slik at tiden pakkes tettere sammen. En global elite av maktmennesker blir mer og mer avslørt som skruppelløse, maktsyke, grådige monstre som skyer ingen midler for å sikre sine posisjoner for fremtiden. De ønsker retten til din helse, dine penger, dine tanker, energi og tid. Det blir mer og mer tydelig nå dersom flere og flere blir sparket ut av den bevisstløse komfortsonen. Eliten har gått for langt og for lenge med sin selvisk agenda. Nå er allting så opplagt at det står rett i fjeset på deg – betal for feriereise, betal for transport til flyplassen, betal for ekstra bagasje, stå i kø for sikkerhets sjekk, kast all forbudte saker i søppelet, fjern all metall og sko, slipp computeren ned den humpete veien til gjennomlysning og helst kortslutning, over til gjennomlysning av kroppen din slik at du er nå helt naken, dersom du ikke også står på en liste som sier at du ikke har lov til å fly, kan du fortsette til køen foran din ”gate” der du samles som kveg til slakt – god tur!

Det har gått for langt når du hører at dine ledere har brukt 1,6 milliarder av fellesskapets kasse for å kjøpe en vaksine som verken har garanti mot negative bivirkninger eller beskyttelse mot en virus som viser seg å være lagd av de samme menneskene som lager vaksinen! Blir du ikke i det minste suspekt når den samme vaksinen innholder nervegiften kvikksølv knyttet opp til autisme og læringsvansker også squalene som kan igangsette de verste av autoimmunesykdommer som kronisk utmattelse?

Undres du ikke når det viser seg at WHO under FN er skapt av verdens største bankeiere (Rockerfeller Foundation) som også kontrollerer så å si hele den allopatiske medisinske industrien? Blir det da ikke noe annet enn mafia virksomhet at WHO, under FN erklærer begrepet ”pandemi” endret til å omfatte verdensomfattende, smittsomme sykdommer – det vil si at det behøver ikke lenger være en ”dødelig sykdom”? Forstår du hva som skjer når de har lov til å kreve at alle mennesker i hele verden må ta vaksiner hver gang det er influensa på gang? Stoler du på at Norsk Folkehelseinstitutt gir deg uhildet informasjon når det står på sine websider at de var skapt av Rockerfeller Foundation (les vaksineindustrien)

Forstår du hvor dypt kaninhullet går når FN’s klima forskningsgruppen blir tatt for grov og omfattende juks med klimadata for å tvinge frem den ideen om at menneskets bruk av energi/CO2 skaper en global varming? Blir det ikke annet enn mafia virksomhet når FN forlanger klima konferanser for å tving frem ekstra skatter, avgifter og restriksjoner basert på vitenskapelig løgn? Norge ga denne mannen Nobels Fredspris!

Det har gått for langt når du hører på nyhetene at den Norske regjeringen øker skatter og avgifter på strømmen du bruker, nettopp fordi prisen skyter i været. Særlig mer irriterer det at det som alltid har vært vårt arvesølv og infrastruktur har blitt solgt til private hender for å tjene grovt på det du nå er avhengig av. Når staten har så mye penger på bank at den er en global aksjeeier i alt som tjener penger, for å ha mer penger, er det samtidig nødvendig at de også må beskatte deg og meg stadig mer? Kan det stemme at vi tillater at de som styrer oss, samtidig skviser oss flate? Kan vi tillate at de etablerer institusjoner som er så egenrådig at de kan frata deg hver eneste av dine menneskerettigheter fordi det passer dem? Om du ikke tror meg, har du noen gang lurt på hvordan det er å bli fanget inn i nettet til NAV, Barnevernet, Skatteinnkreveren eller psykiatrien? Da kan du snakke om å bli sparket ut av komfortsonen – du som trodde at du var et fritt og selvstendig menneske.

I mellom skandaler, avsløringer, maktmisbruk, grådighet, forurensning, kontroll og overvåkning er det på tide å stille noen kritiske spørsmål om det er mening at du skal leve som et dyr i noen andres bur, eller om det er heller slik at du er skapt til selvstendighet, frihet, ansvar og myndighet for å leve ut din lidenskap på den måten du kan best – så lenge det ikke går ut over andre

Det kan bare være enten / eller.

Dersom du ønsker å bli et medlem av universet/naturen er det et stort steg du må ta fra fragmentering og isolering – over til helhet. Fordi det er slik resten av universet er skapt – gjennom ordnede prinsipper som speiler intelligens og sammenheng.

Det Tredje Alternativet handler om den veien du trenger å gå for å gjøre deg opplyst på dette planet. Dersom du noen gang kommer til å finne svar på hvem de egentlig er, om dine muligheter og mening med tilværelsen må du søke mot å vite, og ikke tro. Derfor må du gjøre noe du hittil ikke har gjort. Første alternativet, det var trosbasert religion. Tro meg, ingen trosbasert religion kan holde mål med viten, till tross for at noen kan overlappe her og der. Trosbaserte religioner er alle basert på halvparten av dualiteten som speiles i menneskets høyre hjerne halvdel. Hadde noen av disse gitt oss svarene som ikke skaper splittelse og strid, så hadde vi kanskje stoppet der, men nei.

I søken etter ekte selvinnsikt prøvde menneskeheten seg på vitenskapen. Det er den andre siden av dualiteten som speiler menneskets venstre hjerne halvdel. Den fornekter også sin motpart og samfunnet har blitt formet deretter – splittet, disfunksjonell og ufri.

Det Tredje Alternativet viser oss fordelene ved å integrere det vi tidligere har holdt på avstand. Det er ingen konflikt med at ånd og materie eksisterer side om side. Det er ingen konflikt mellom det som er objektiv og subjektiv, så lenge spillereglene er endret litt. Det er heller ingen konflikt mellom det som jeg kaller rasjonelle og det jeg kaller transrasjonelle ressurser. De kalles ”irrasjonell” vanligvis fordi det rasjonelle ikke forstår sin bedre halvpart.

Grafisk, kan vi se hvordan dette skaper en utvidet mulighet til å bli enda mer selvbevisste som mennesket. I studiet av sakral geometri som hevder å være bygget på universets mest grunnleggende prinsipper for skapelse, finner vi det som kalles for ”Livets blomst”. Nå er denne egentlig ment å bli betraktet i tre dimensjoner for å få en bedre forståelse av dynamikken. De to pyramidene som til forveksling likner den jødiske ”David stjernen” har faktisk mange andre meninger knyttet til enn religiøs symbolisme. I dette tilfelle er den oppoverpekende pyramiden et symbol for maskulin energi, mens den nedoverpekende pyramiden et symbol for feminin energi. Igjen, vi integrerer dualistiske krefter for å skape helhet. I dette symbolet peker hver av ”blomstene” på sin kilde for innsikt. Denne forståelsen er den eneste metodetilnærming som kan integrere den dualistisk holdning til menneskets plass i universet. Det er også den eneste som kan tilby viten – ikke bare for det materialistiske universet men også for det åndelige delen inklusiv samspillet i mellom. Dette er fremtidens paradigme skifte!

Tradisjonell vitenskap har alltid levd med en selvpålagt begrensning om å utelukke alt som ikke er materie. Filosofien som kalles materialisme sier at bevissthet kan forståes gjennom å forstå de kjemiske prosessene i hjernen. Det er derfor du hører ofte at hjernen og sinnet er det samme i psykologi. Det er løgn. To generasjoner med forskere som har intervjuet over 7-millioner mennesker som har opplevd nær-døden opplevelsen, har konkludert med det at hjernen må være som en mottaker av bevissthet fra sinnet. Sinnet overlever døden. Det gjør ikke hjernen. Fri for hjernen er sinnet fri, uten bremser. Den opplever hinsides kroppen, hinsides det materielle. Når bevisstheten går tilbake til kroppen, våkner den til ”liv”. Det er bevisstheten din som driver livet – ikke kroppen. Hjernen er en stakkarslig brems for det som er så mye mer. Dette er ikke noe du trenger å tro på. Evidensen er der. Vi kan lære mye om bevissthet når vi først gir oss selv lov til å kommunisere med den.

Muligheter vi aldri før har hatt

Denne måten å gjøre ting på er relativt nytt. Vi kunne ikke ha gjort det slik for over 60 år siden. Da var de ikke godt nok utviklet metoder for å kvalitetssikre subjektiv informasjon slik vi kan nå. Vi oppdager mønstre på tvers av grensene skapt gjennom kjønn, alder, tro, kultur og rase. Vi kommuniserer mer sammen over Internett. For 60-år siden var det bare enkelte mennesker som opplevde spesielle ting når de hadde ”nær døden opplevelser” – ingen turte å snakke om det! Ved å lage en allianse mellom det som før var skilt fra hverandre kan vi bruke bevissthet for å utforske bevissthet. Til tross for vitenskapens krav om at bevissthet er fysisk, viser nær døden opplevelser at bevissthet er ikke låst til hjernen i det hele tatt. Du kan like godt bite i det sure eplet nå og kalle bevissthet for det som er – ”ånd”. Ingen hittil har greid å spikre bevissthet til veggen. Det kommer heller aldri til å skje.

Er dette en ”Ny religion” eller ”New Age” – absolutt ikke. Det er ny vitenskap. Det er bevissthetsvitenskap. Det er bare basert på evidens, subjektiv informasjon som har gått gjennom kritisk tenkning, rydding, sortering og etterprøving for å tilfredsstille strenge krav til solid kunnskapsteori – også kjent som ”epistemologi”. Dersom noen kaller det tredje alternativet for ”kvasi religion”, så prøver de å lure deg. Religioner er alltid sentrert rundt tro. Det tredje alternativet handler ikke om tro overhodet. Husk også at det vil alltid være en overlapping mellom enkelte deler av enkelte religioner og vitenskap – som sier det samme. Det Tredje Alternativet er den eneste muligheten til å sette alle puslebitene sammen på.

Du lurer kanskje på hvorfor ikke alle vet om dette her. Vel, det er jo målet, men det er ikke alle som er klar enda. Noen må leve i bevisstløshet i enda lengre tid. De kommer når de er klare, modne, lei av å leve som slave.

Hvorfor er det viktig å vite?

Når du ikke vet, eller er usikker på livets dypere skjulte strukturer, kan du heller aldri  være helt sikker på om dine valg er i dine beste interesser. Det er vanskelig å lede seg selv når det mentale kartet er full av hull og mangler. Derfor søker vi etter andre som kan vise oss veien – det er det vå går i en felle. Bare du kan vite hva som er riktig for deg. Denne kjennskapen gir deg tilgang til et nokså komplett kart slik at du kan navigere i livets tøffeste terreng fri for frykt og usikkerhet. Personlig synes jeg at livet før og etter er som natt og dag. Først og fremst er du udødelig, du er ansvarlig for din egen utvikling, du er knyttet opp til resten av universet via bevissthet og du er en del av det jeg kaller skaperkraften. Der religioner bruker begrepet ”Gud”, dukker det ofte assosiasjoner opp om en gammel mann opp i himmelen som vet alt, ser alt, og har all makt og sender deg til himmel eller helvete alt etter om du har valgt riktig første gangen rundt. Det blir feil. Skaperkraften har intelligens – det er bevissthet som erfarer seg selv gjennom deg og dine opplevelser. Etter hvert som du blir bevisst hvem du er, begynner du å skape du også. Først og fremst skaper du en ny måte å forholde deg til deg selv, andre og resten av universet. Det er enhetsloven eller ”The Law of One”.  Når du tar deg tid til å ta det innover deg ser du hvordan denne forståelsen skaper helhet fremfor fragmentering.

Det Tredje Alternativet gjør det mulig for deg å begynne på en transformasjonsprosess som er hurtig, virksom og oppløftende. Når du først tar det første steget begynner din egeninnsikt å øke eksponentielt. Det vil gjør at du kanskje gjør en hel del endringer i ditt liv. Det har en tendens til å lage opprør med det indre mentale kartet. Ting faller på plass og henger sammen som aldri før. Hadde det vært usant, hadde det ikke kunnet henge sammen slik det gjør. Dette blir din test for verdi i ettertid. Informasjon som skaper konflikter med det du ellers har undersøkt veldig grundig må behandle som suspekt.

Mange myter som har gått ut på dato, står nå for fall.

Tenk, dersom vitenskapen som institusjon bare har vært i stand til å utforske den fysiske siden ved tilværelsen og ikke bevissthet, så er det langt mindre enn halvparten av det vi trodde var sant faktisk noe som egentlig. Fordi tradisjonell vitenskap er bare halve delen av dualiteten mellom ånd og materie, har den ingen muligheter til å forske på samspillet mellom disse to verdener. Det er også derfor vi har så mye teknologi i dag som er helsefarlig, særlig med hensyn til radio stråling og slik. Det vil også si at alle vitenskapsgrener som helt eller delvis berører liv og bevissthet må skrives på nytt!

Først da når dette blir noe du kan ta innover deg, vil du også forstå hvordan jeg kan tør å si at vi lever fortsett i mørketiden. Psykologi, psykiatri, medisinsk vitenskap, biologi (makro og mikro), sosialvitenskap, sosialpolitikk, fysikk og kosmologi blir nye forskningsfelt for å fylle inn de blanke delene av vår viten.

Selvbevissthet, eller åndsbevissthet henger tett sammen med strukturen på storsamfunnet å gjøre. Slik jeg forstår det er vår fysiske verden preget av dualistiske krefter som ofte kalles ”Det Gode” og ”Det Onde”. I religioner er det ofte forespilt som kampen mellom ”Gud” og ”Djevelen” som personligheter. Min forskning i bevissthetens essens leder meg til forstå at dualitetens plass her på denne jorden er veldig viktig. Istedenfor å tenke på kreftene som personer eller vesener, tenk heller  på de som ”holdninger” eller ”forståelse” som fører til handlinger. I det ene tilfelle er ”det gode” forstått som en konsekvens av å forstå at ”enhetsloven” er en av de mest viktig lover i universet. Det vil si at ”Universe is mind” – Bevissthet knytter alt i universet sammen. Ja selv mineraler har bevissthet. At planter har bevissthet lærte vi med boken, ”Plantenes hemmelig liv”. Når du begynner å ense denne måten å betrakte resten av  universet på, blir du veldig snill mot andre. Det betyr også at du er snill mot deg selv. Mens for eks. kristen religion sier at selvutslettelse er en god ting, er den åndelig forståelsen det motsatte. Dersom jeg, eller noen andre, utsletter seg selv, lider resten av helheten. Derfor er den positive siden ved dualiteten en handling der en gir alltid litt  mer enn man får.

Den negative siden av dualiteten er basert på en annen forståelse eller holdning. Den er at alle mennesker (også grupper av mennesker) er frakoblet hverandre. Vi er som øyer i et stort lukket system. Derfor er det om å gjøre å ta til seg selv det en kan, mens man kan, hvordan som helst man kan. Den som tjener sin egen agenda på andres premisser er en som bruker den andre siden av dualitetskraften.

Dualitet spiller en meget viktig rolle i tilværelsen, som jeg tidligere skrev. Den rollen er å tillate alle bevisstheter på denne planeten hele bredden av alle mulig handlinger og responser til handlinger for å alltid kunne ha tilgang til fritt valg. Det å velge hvilken side du ville utvikle deg videre gjennom er også ett av de viktige valgene vi alle må ta som følge av livets erfaringer. Det er også slik at bevisstheten kan utvikle seg fortsatt et stykke fremover langs sin vei ved å velge positiv eller negativ polarisering.

På denne måten ser jeg personlig en spennende kobling mellom prinsippene som er av og til nevnt her på Nyhetsspeilet og det er forskjellen mellom det ”okkulte” og det ”esoteriske”. De fleste assosierer det ”okkulte” med spøkelser, kommunikasjon med de døde, hekser, skripter for å forhekse andre, og djevel dyrking. Ordet ”esoterisk” er ofte forbundet med ”engler”, astrologi, reinkarnasjon, kanalisering og faktisk mange ting som også overlapper med det ”okkulte”.  Det er en grunn til dette. Begge ordene betyr ”skjult innsikt”. Det som skiller den ene fra den andre er hvilken måte disse informasjonene brukes. Hitler, for eksempel, var veldig opptatt av det ”okkulte”. Han var også opptatt av astrologi. Han søkte denne veien å gå for åndelig innsikt som kunne brukes til hans fordel og til andres ulempe. Esoterisk informasjon brukes alltid til å gi et positivt bidrag til helheten – aldri på andres bekostning. Nå trenger du aldri si at du er forvirret over hva er hva i forhold til åndelig innsikt.

En annerledes holdningen til det ”onde”

Siden forskjellen mellom positiv og negativ polarisering er hvilken forståelse en måtte ha av hvordan universet er, så er forskjellen en som handler om INNSIKT. Før eller senere vil også den negative siden av polariseringen måtte innse at allting henger sammen. Da blir den enkelte nødt til å endre på sitt eget mentalt kart slik at de stemmer bedre overens.

Mennesker som er grådige, kriminelle, voldelig mot andre, m.m. er ikke ”onde” i seg selv – de begår onde handlinger gjennom deres mangel på enhetlig forståelse av universet. Disse trenger innsikt. De trenger også å bruke den tiden de trenger for å oppnå den innsikten de trenger. Derfor er det også hensiktsmessig å beskytte seg fra de som tjener sin egen agenda på andres bekostning. Reformasjon av negativ polariserte mennesker kan aldri gjennomføres gjennom straff. De trenger å bli utsatt for erfaringer som kan gi dem innsikt. Derfor er erfaringer som leder mot enhetlig forståelse en fordel, mens erfaringer som forsterker (belønner) handlinger som går på andres bekostning en ulempe.

Den klassiske kampen mellom dualitetskreftene speiles alltid gjennom en eller annen form for kamp med livet som innsats. Jeg kan godt nevne en del moderne filmer som illustrerer mitt poeng: The Matrix, Lord of the Rings, The Golden Compass, Avatar, m.f. alle handler om kampen mellom dualitetskreftene med døden som konsekvens. Mitt søk gjennom informasjon som er tilgjengelig om dette fenomenet forteller meg at vi blir forledet til å forbli i livets karmiske hjul av gjentatte inkarnasjoner når vi tar liv – også i selvforsvar. Vi kan aldri nedkjempe det ”onde” med makt og heller ikke med våpen. Døden som en straff er den største av alle illusjoner når bevisstheten overlever likevel. Om du vil sloss måt negative krefter må du bruke informasjon. Du må opplyse og gi andre anledning til å velge fritt. Ellers påtar du negativ karma og det er heller ingen tro – evidensen er klar på den saken!

Forskjellen mellom rett og galt

Åndelig bevissthet gir en fullstendig klarhet i forhold til forskjellen mellom ”riktig” og ”galt”. Positiv polariserte mennesker vil aldri trenge noen som forteller dem hva er riktig og galt. De trenger ingen som forteller de hva som er riktig for de heller. De trenger ikke ledere overhodet fordi åndsbevisste og positiv polariserte mennesker leder seg selv via sin egen ”høyere bevissthet”. (Tro meg du har det også.) Et åndsbevisst samfunn trenger ingen politi og heller ingen militære krefter. De driver ikke med krig. Best av alt trenger de ikke politisk ledelse. Fordi vi kommer alltid tilbake til det vi forlater, tenker det åndsbevisste mennesket langsiktig i forhold til konsekvenser av gitte valg. Derfor tenker også det åndsbevisste mennesket helst systemisk, til forskjell for symptom behandling. Det åndsbevisste mennesket har en balanse mellom generell kunnskap og spesiell kunnskap. Det generelle gjør det mulig å se koblinger og likheter på tvers av grensene som spesialisering skaper. Derfor er det viktig å kunne ”noe om alt”.

Veien videre

På disse sidene har jeg forsøkt å vise den veien vi trenger å gå for å søke etter bedre svar på menneskets utfordringer. Når en ser stort på det så snakker vi om en ny forståelse av samspillet mellom ånd og materie. Vi har også helt nye modeller som trenger å bli utviklet for bl.a. psykologi, psykiatri, delvis medisinsk vitenskap, delvis biologi, sosialvitenskap, politisk vitenskap, fysikk og kosmologi.

I praksis må vi alltid starte med oss selv. For å komme godt i gang kan jeg ikke annet enn å anbefale at du undersøker fenomenet, ”Nær døden opplevelsen” grundig. Her ligger det vitenskapelig evidens som du trenger å ta innover deg om at bevissthet overlever døden og i så måte må klassifiseres som ånd i sin essens. Internett kan brukes for å fiske frem filmer som, ”On the Day I Died”, eller bøker, som ”Livet Etter Livet” av Dr. Raymond Moody. Når du har fordøyet denne innsikten, er det på tide å forske videre i fenomenet rundt  reinkarnasjon. Det sies at reinkarnasjonsprinsippene er hjørnesteinen til en åndelig innsikt rundt meningen med livet og de dypereliggende, skjulte spillereglene som preger tilværelsen. Jeg er veldig enig om denne måten å betrakte reinkarnasjon på. Temaet er av overordnet betydning. Her er det mange gode bøker å lese og jeg kan anbefale bl.a. ”Mange Liv, Mange Mestre” av Dr. Brian Weiss. Om du er en tviler på fenomenet ”hypnose” og dens muligheter, vil jeg også anbefale at du fordyper deg i kildene som omhandler spontane minner av barn som husker tidligere liv. Dette kan du forske selv i gjennom Internett. Når du har kommet så langt, har du virkelig begynt å oppdage en verden som er annerledes. Da har du også lettere for å vite hvor du skal lete videre i det du lurer på. Jo flere kilder du undersøker, som gir dekning for hverandre, desto større og mer komplett blir din ny forståelse.

For den som vil komme rask i gang, anbefaler jeg ”Livets Håndbok” – som bruker seks ulike kilder for å danne en nokså komplett forståelse av menneskets skjulte ressurser og utvikling. På mine websider finner du også kurstilbud for den som vil bruke det tredje alternativet som et forskningsredskap og selvutviklings kompetanse.

Det er en forfriskende opplevelse å kunne komme til et punkt i livet der kabalen virkelig begynner å gå opp. Når du har ristet av deg fortidens hjernevask, antagelser, tankevirus, og trossystemer, åpner du en ny dør som leder til kunnskap og innsikt som bekrefter om og om igjen hvordan bevissthetens utvikling er en brokete vei som først skyter fart når du gjør den lille forskjellen som skaper den største av dem alle – det tredje alternativet.

Om du velger å gjøre denne jobben nå, kan du spare deg for mye unødvendig slit. Du kan bli med på den bølgen som kommer din vei der bevissthetsutviklingen leder til ”Conscious co-creation” som er Mayakalenderens største budskap. For andre, som fortsatt hviler i komfortsonen sin, i trossystemer eller fragmentert vitenskap, vil jeg anta at veien fremover kommer til å bli nokså humpete, fryktelig skremmende og full av forvirring.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

45 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Natural mystik
Natural mystik
Abonnent
14 år siden

hei bra artikkel:D jeg har et sppørsmåll.. jeg så du nevnte metall en gang på inlegget ditt.
har metall som ting og metall som musikk noe til sammen. hvorfor er flere av dem satanister.? er de spirituelt beviste.?.eller er det bare fantasy og blir brukt som image?

skulb
skulb
Abonnent
14 år siden

Jeg har ikke kommentert noen av artiklene dine på en stund Mike, men tenkte at jeg fikk skjerpe meg og skrive litt om denne svært inmteressante artikelen.

Jeg er enig i at vi trenger løsninger og at forandringen først og fremst bør foregå hos hver enkelt, i motstand mot materialisme, nihilisme og selvutslettelse, men samtidig trenger vi politisk aktivisme og konkrete alternativer til den korrupte globalismen som undertrykker oss. Slik jeg ser saken er det eneste alternativet vi har i historisk sammenheng de verdiene som la grunnlaget for Uavhengighetserklæringen i USA. Jeg tror noen ganger at du skammer deg litt over å være amerikaner i det liberale Norge og er sjenert over å fremme ideer fra revolusjonen deres. Det synes jeg ikke du skal være, fordi den begrensede friheten vi tross alt har hatt i Europa er et resultat av amerikanske ofre.
Hvis vi lar oss oppsluke av selverkjennelse og introverte prosesser og meditasjoner er det alvorlig fare for at vi eller våre etterkommere en dag vil stå ved kanten av en eller annen massegrav uten helt å forstå hvordan vi havnet der. I tidlig kristen tid var det mange som fullstendig ga avkall på verden og flyttet ut i ørkenen der de bodde på toppen av søyler eller i huler resten av livet. Samtidig var det andre som aktivt gikk inn i byene for å snakke med folk om hva som måtte forandres i et råttent samfunn og som ofte ble drept på barbarisk vis til offentlig forlystelse. Jeg tror det er lett å se hvem som hadde størst påvirkning på samfunnsutviklingen av disse to gruppene, og vi må anstrenge oss for å unngå elitistisk avsondring fra den uvaskede hop hvis vi vil endre samfunnet.

VI er som du sier undertrykket av våre medskapninger og den eneste livsformen på Jorda som stort sett alltid tvinges inn i selvutslettende avhengighetsforhold til organisert vold, som egenlig er hva regjeringer er. Men tror du ikke at dette er et resultat av at vi har feilaktige forestillinger om hva som virkelig blir gjort mot oss? Hvis folk flest hadde innsett hvor urettferdige systemene er som vi er underkastet, hvor unødvendige de er og hvordan de begrenser våre muligheter for selverkjennelse ville de ikke lenger være mulige å undertrykke tror jeg. Som Kristus sa “sannheten skal sette deg fri.”

“du er skapt til selvstendighet, frihet, ansvar og myndighet for å leve ut din lidenskap på den måten du kan best – så lenge det ikke går ut over andre”

Akkurat! Dette var grunnlaget for republikken og reaksjonen på tyranni, monarki og føydalisme henholdsvis i Athen, Roma og USA. Det finnes ikke noe bedre utgangspunkt for en frihetsbevegelse. Som du sier lever vi på mange måter fremdeles i Middelalderen, men en voksende del av befolkningen er i ferd med å våkne opp på grunn av en veritabel informasjonsrevolusjon ikke ulik den som forekom i forbindelse med oppfinnelsen av trykkpressen. Kirken mistet sitt informasjonsmonopol den gang, og renessansen fulgte, og totalitære regjeringer har mistet informasjonsmonopolet sitt idag.

[Esoterikos, Esoteric knowledge, in the dictionary (non-scholarly) sense, is thus that which is available only to a narrow circle of “enlightened”, “initiated”, or specially educated people.]

Ordet esoterisk er gresk og meningen kom ikke helt klart fram i artikkelen synes jeg. Ordet betegner kunnskap som er tilgjenelig for de innvidde. Anatomisk terminologi er esoterisk for de som har kunnskap om anatomi, baseballstatistikker for de som har kunnskap om baseball osv.
Men i motsetning til okkult viten er ikke esoterisk viten direkte eksklusiv men tilgjengelig for enhver som vil sette seg inn i den. På den annen side kan kunnskap bevisst gjøres esoterisk, for dermed å kamuflere viten istedet for å gjøre den allment kjent. Et eksempel på dette er moderne vitenskap som vanligvis skjuler lettforståelig innsikt bak en fagterminologisk kode. Dette gjør at det ofte er vanskelig å forstå have mange vitenskapsmenn og filosofer snakker om, fordi man ikke kjenner termene, enda det de snakker om ikke egentlig er spesiellt komplisert.

Ellers vil jeg si at dette var en knallbra artikkel. Synes til og med at norsken din blir bedre og bedre Mike:)

Ståle Johansen
Abonnent
14 år siden

KISS! Reminder!
Veldig bra artikkel Mike!
100th monkey effekten kan helt klart merkes gjennom sannhetsmediene og til og med I samfunnet ellers. Så er det heller ikke snakk om et eksperiment med 100 aper, men med 20-50 millioner mennesker så langt, muligens langt langt flere siden urbefolkninger og 3dje verden har merket faktumene på kroppen mye lenger enn oss.
Tankemønsteret vårt er styrt av underbevisstheten, den utgjør 97% av bevisstheten vår og er påvirket av synsintrykk, opplevelser og erfaringer. I negativ retning av symbolikk fra reklame, filmer, korrupte dokumentarer og negativ fokusering fra media. Uten å studere å forstå teknikken de bruker vil man ikke bli fri fra propagandaen.
I tabellen din ville jeg pekt ut religion, mange milliarder mennesker gir vekk sin kraft ved og ikke stole på sin egen samvittighet. De blir overtroiske og lette å kontrollere. Man skulle ikke behøve en bok eller veileder for å fortelle hva som er riktig eller galt, la andre få utfolde seg og gjør det selv hvis det ikke er på andres bekostning.
Så det å bli mer bevisst på sin egen bevissthet er første skritt mot frihet. Har ikke lyst til å ramse opp alle desperate men også høyst reelle forsøk NWO utsetter folk for I dag for å få gjennomført sin agenda, men jeg mener det å få stoppet dem må komme som en god nr 2.
Alle andre saker folk fokuserer sin energi på vil falle på plass etter det. Hvis NWO står bak Zeitgeist må det være for at den er ment å skremme folk fra å gjøre motstand. Teknologi som spiller på lag med moder Jord kan jeg ikke se noe galt i, men en en større respekt og forståelse for alt levende er helt nødvendig fremover. Vi trenger lys og varme men kan fint få det uten å måtte låne til en bil for å spy ut eksos flere timer hver dag.
Da gjenstår spørmålet “Hvordan stoppe dem?” Ved å gjøre som Mike sier, utdanne seg og bli kvitt “frykten”, vi har også muligheten til å bry oss om og til å passe på hverandre. Ved å tørre stå frem og å stå samlet vil “insidere” tørre å gå til aksjon. Det er heller inget poeng I å love lynsjing av de “skyldige” for vi har alle skylden gjennom kaoset vi skaper. Kan ikke se noen grunn til at lensmannen i Troms ikke bare skulle kunne gå inn å slå av bryteren på Ice Cat feks. Det er jo et “sivilt” anlegg, og meget virksomt om dagen.
Og greit, hvis vi entrer photonbeltet og kan se gjennom vegger og tak, dør jeg ikke av skrekk men blir nok veldig glad :) Should have read KISSS “Keep it simple and short stupid!

shellpeck
shellpeck
Abonnent
14 år siden

Du virker som en person har skjønt det. Du har sagt det samme lenge nå, som er bra fordi det er viktig, men jeg lurer på et par ting.

Det virker jo som du sitter å jobber med en ToE her, noe som i teorien er utrolig fasinerende og lett å forstå, men hvordan bruker du/man den i praksis? Er den røde tråden i dette meditasjon?

Sist men ikke minst lurer jeg litt på hvor du får ideene fra, jeg regner jo med at du blir inspirert fra andre som tenker likt. Selvom dette rasjonaliseres som litt “New Age” får du frem tankegangen veldig presist og utdypet, noe som er supert. Hadde vært interessant å høre litt mer utdypet hvor du får inspirasjon fra, med mindre det du sier er helt orginalt (noe som sikkert er mulig).

Prøver ikke å leke vampyr her er bare interessert!

shellpeck
shellpeck
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Interessant. Så det meste av arbeidet ditt kommer frem i Livets håndbok?

o
o
Abonnent
14 år siden

Jeg vil dele en metodisk tilnæring som bidrar til utfyllende persepsjoner !

Tenk alltid en mulighet utenfor boksen “konseptet” . Bruk så den gylne middelvei som praktisk tilnærming !

o
o
Abonnent
Svar til  o
14 år siden

Den gyldne middelveien er et misforstått språklig begrep i “vestens” materalist/vitenskaplig virkelighetstilnærming. Jeg er helt enig at det assosieres med kompromiss ! Noe jeg betrakter som en forenklet fortolkning ! Naturlig nok fordi “vårt” språk ikke responderer korrekt med ordet “gyldne” i denne setningen.

Vet ikke hvordan du anser virkeligheten. Men jeg delvis aksepterer at min bevissthet delvis er låst fast i denne materalistiske begrensingen. Fordi at det stadig blir mer umulig å utelukke det ånderlige persektivet ! Opplysning ?

For meg er sannheten (delvis) gjennomsiktig. Jeg vil anta at den er nærmest klar for deg. Sannheten virker for meg å være nært tilknyttet visdom / refleksjon /åndsbevisthet / aksept osv.

Jeg blitt stadig mer bevisst på er å forenkle ” budskapet “.
Å skape broer mellom ånd og materie! Det er en “middelveis” tilnærming. Middelveien skaper fraktale løsningsmuligheter, det beriker persektivet i stadig flere dimensjonelle retninger.

Det gyldne er ; ” Sannheten ” ? Tilnærmingen er aksepten for dualiteten = middelveien ?
Jeg vet vi egentlig er enige. Likevel skaper vi en skriftlig ” uenighet ” med våre tastetrykk . . . Men igjen så er det bare en del av ” Sannhetens dualiteter ”
Peace n Love :)

Arcturus
Arcturus
Abonnent
14 år siden

Dette er jo bare “same shit, new wrapping” , Mike? Det samme som du har skrevet i et utall av artikler her på Nyhetsspeilet?

Du har altså bedrevet “cherry picking” i mot diverse “ancient religions” for å få bekreftet det du foretrekker å tro. Og hva du tror, er ikke særlig interressant for oss andre, egentlig, men når du legger det ut på nettet som sannhet, må det være lov å si sin mening?

Finnes det overhodet noe å vise til som kan bekefte at det du sier , er sant? Okej, det er vakkert, det er poetisk, men er det sant???

Jeg merker meg også at du selger kurs og bøker…

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Slik jeg oppfatter det, så tror du selv virkelig på dette. Og jeg er ikke ute etter å ta fra noen hans TRO. Ikke i det hele tatt. Ikke så lenge man kaller det tro, og ikke viten.

For det er et faktum at moderne vitenskap klarer å fremkalle OBE ved å stimulere spesielle områder i hjernen. Det er også vist at hypnose kan framkalle falske minner. Og psykiatri/psykologi har forklaringer på de fleste såkalte “åndelige” opplevelser: Fremkalt enten av drugs eller psykoser, eller rett og slett massesuggesjon.

Men for all del, tro hva du/dere vil, men kall det ved sitt rette navn, TRO. Innvendingen jeg har mot dette synet som du forfekter, går mer på det at det liksom skal være i sin skjønneste orden at mennesker lider (for at de skal lære en lekse). Det er ikke i orden. Det er urettferdig. Og det er en skam å sitte i Norge og klage over for høye skatter og avgifter, når man vet hvilket liv mennesker har i Afrika. Har de tenkt feil, da, siden de har det så ille?

Muluc
Muluc
Abonnent
14 år siden

Nok en strålende artikkel Mike!

Du har en meget bra formidlingsevne :)

Takkar så mye :)

John

Roar Kolstad
Roar Kolstad
Abonnent
14 år siden

Kan anbeafale alle å lese Livet’s Håndbok som er å finne på hjemmesiden til Mike Cechanowicz. Mye god informasjon i boka hans og på hjemmesiden. Selvinnsikt som alle burde ha!

Her er Mike Cechanowicz sin hjemmeside: http://www.acnlp.no/

Og her kan man få kjøpt boka: http://www.acnlp.no/textsider/norske%20boker.htm

Lykke til videre ;-)

Tove
Tove
Abonnent
14 år siden

Håper du tilgir meg Mike hvis jeg går litt på siden av tema, men definitivt er veldig POSITIVT endring i focus, selv om det fortsatt er en vei å gå. Healer Eric Pearl ble invitert til å holde forderag for Psykologistudentene;
http://www.aftenposten.no/kul_und/article3420509.ece

Hurra for alle positive tiltak, for at de endelig tør å åpne litt for verden utenfor.

Veldig glad ;-)

mikael
mikael
Abonnent
14 år siden

Meget godt innlegg.

kaos, et misforstått ord, er i realiteten bare en overgang, fra et system til et annet, med et annet tyngdepunkt.
Kvantefysikken har erkjent at resultatet en får, er avhengi av vilket resultat en ønsker. Noen elementærpartikler har den egenskapen.
Kort fortalt er vel at, virkeligheten som vi oppfatter det(3 dim.) er de facto, virkelighet. Så den oppfatelsen våres er avhengi av eget ønske.
Stuebordet vil være stuebordet, for at det skal forsinne, eller en skal kunne gå i gjennom en vegg(heheh), så må DU forandre deg. Din virkelighet, om en kan kalle noe for det, er et resultat av påvirkninger, bevist eller ubevist.
For å forandre stå sted må en begynne med seg selv.
De fleste faller av når det kommer til selvdisiplin, det er meget krevende,
og det kan gå år, før en for resultater.

En forfatter som beskriver,prosessen godt er Richard Bach.
http://en.wikipedia.org/wiki/Illusions_%28novel%29

Lære igjennom paradokser:

“What the caterpillar calls the end of the world/ the Master calls a butterfly.”
Er det vanskelig : )

Selv insekter, planter og dyr streber etter et sted der de kan leve i harmoni med naturen rundt seg, sørge for at avkommet for så godt utgangspunkt som mulig, og når de dør går de til bake til nature, akkurat det samme som vi mennesker gjør.
Det gjør oss til brødre alle sammen, igjennom vår felles skjebne.
Ha det i bakhodet når våren kommer og en kan begynne i pirke i hagen.
Mange av de store kannoner(innen religion/filosofi) ente siste delene av sine respektiv liv, opp som hagenisser(hehe), og det ikke helt uten grunn.

o
o
Abonnent
14 år siden

Hei Mike !
Sjelden å komme i kontakt med så totalt ærlig informasjon ! Takk .
Jeg leste RA materialet da du la det ut, logisk og ærlig det også . . . :)
Det har vel ca gått et halvårs tid, og så oversetter du (RA) budskapet til et intelektuelt “jordnært” nivå. Nå omsider kan jeg omsider kjenne og “se” budskapet i min persepsjon av vår felles erfaring .
Det virker som det er et samspill mellom å akseptere at vi er i en interaksjon med Ånden og å gjenkjenne dualiteten i oss alle. Denne erkjennelsen bevisstgjør de polare forskjellene tydligere.
– Linken mellom nær-døden-opplevelser og drømmer/meditering er slående !
Du har tidligere såvidt nevnt kornsirkelenes påvirkningskraft av bevisstheten. I frykt av tros-svik har jeg valgt å ha et nøytralt forhold til dette fenomenet. Men etter at min bevissthet har inkludert disse “konseptene” har de begynt å manifistere seg.
Din artikkel bringer frem noen spørsmål i meg !
Finnes det noen positivt polariserte muligheter i forhold til NWO ? Jeg har forlengst gjennomskuet maktmisbruket “THEY” har utnyttet ved å undertrykke denne urgamle, men nye åndeligheten ( Det tredje alternativet )
Nå banner jeg i “kirka”;
Kan konseptet “NewWorldOrder” rett og slett være evolusjonen vi er i gang med ? Delvis, misbrukt av “they” ?
http://zeitgeistbevegelsen.no/forum/diskuter-videoer/hvor-er-vi-pa-vei-del-2-1/#p342

Eller er alt i scenesatt av spindoctors/ NWO ?

Alcyone
Abonnent
Svar til  o
14 år siden

Som tidligere ateist så har jeg tenkt mye angående NWO og om det egentlig er bra elller ikke. Jeg har hele tiden tenkt at den krigen(NWO) pågår på grunn av religion, men nå er jeg mer over på at det er en ideologi startet av sterk negativ energi, hvor okkulte ting er det som fassinerer, mulig også for å lage konflikt/opprør fordi det gjør at ideologien kan gjennomføres raskere.

Jeg sliter litt med å tro på at det er mennesker på toppen som bedriver all sin tid med onde handlinger og tilber “djevelen” bevisst,(vet at han finnes og står for ødeleggelse av liv?) men det er MANGE mennesker som gjør ALT for penger(Guden demmes). Mange (de flest i Norge) mennesker kan heller ALDRI få nok.

Også tenkt på hvorfor dem ikke bare utsletter(har utslettet) oss med en gang og hva kan vi gjøre om det er planen demmes i nærmeste fremtid?
Noen kan lage et høyteknologisk våpen som tok livet av all negativ energi på en gang? Men det ville tatt livet av alle som levde på denne jorda, i og med at vi alle er skapt med positive og negative sider.

For meg nytter det ikke å skrike høyt ut på internett at det er store organisasjoner osv. som samarbeider om politikk. At de fleste av dem er korrupte og lever etter sine egne regler for å oppnå verdensherredømme. Alle vet at dette foregår, men det de ikke tror på er at ”djevelen”(negativ/ond energi) står bak det og ved å støtte dagens samfunn så støtter de massemord og ødeleggelse av jorda.
Flertallet på denne jorda (inntrykket jeg har fått hvertfall) har slått seg til ro med at vi må leve med kapitalismen eller så fungerer ikke ting på “rettferdige” måter.
Derfor diskuterer de rike + politikere måter de kan bli enda rikere på og hvordan de kan sikre sine representative land økonomisk. Dette er realiteten for hvordan man skal få kontroll på et land, samtidig som de skal få det til å overleve økonomisk.
For de som har fulgt med på Island i det siste, så er det veldig triste saker. Men kommer som en selvfølge av kolaps i økonomien. En kolaps som selvfølgelig også er menneskeskapt og som vi kunne være foruten om rettferdigheten hadde rådet. Men penger er skapt av mennesker med en ond baktanke.

Folk ønsker å opprettholde politi fordi dem er redd for å bli ranet, banket, drept, tatt til fanger, svindlet, misbrukt osv.
Folk ønsker også hevn for de “kriminelle” og den jobben tar politi og rettsvesen seg av, og folk lever fortrolig med det.
Forsvaret ønsker dem vel å opprettholde fordi dem er redd for “terror”, og det ønsket om å bidra til “en bedre verden”, Uten den ”kvinneundertrykkende” religionen Islam, “hvor dem ikke engang får lov til å ha et ordentlig demokrati”.
Men merkelig hvordan de fleste ikke er redd for Amerika og Europa egentlig, men kanskje det er fordi “dem er på lag med dem”?
Konkurranse”instinkt” og patrioisme er noe som er innprentet sterkt i hodene våres og som ikke står for noe positivt i mine øyne.

Men har det seg nå slik at vi snart blir utryddet så ville hvertfall jeg gjort alt for å få en best mulig tid igjen på jorda og utgjøre de forskjellene jeg har mulighet til blandt de menneskene jeg møter på til daglig. Samtidig som jeg har lyst til å utvikle meg selv i mest mulig grad. Derfor har jeg ikke lyst til å bruke resten av tiden min på å klage over hvor ille verden er så lenge jeg uansett ikke er i noen posisjon til å forandre på noe som helst.
Jeg ønsker å utforske hvor vakker den egentlig kan være.
Blir vi ikke utryddet så blir jeg jo uansett et mye bedre menneske og forhåpentligvis har sjelen min lært noe nyttig av oppholdet på jorda.

Men er det noen (eller en ”Messias”) som kommer opp med en veldig god plan på hvordan vi kan forandre dagens realitet, så er jeg den første som melder meg frivillig til å gjennomføre det!
Noe som selvfølgelig ikke innebærer å drepe Obama, Blair, Kissinger, Rockefeller, Rotchilds, Kongen eller Stoltenberg av den grunn.
Da har man misforstått totalt.

Noe selvfølgelig hele den politiske verden har!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden

“Ja selv mineraler har bevissthet”

Hvis dette er riktig, har også krydder og urter det. I følge homeopatene har vann hukommelse. I dag blir disse stoffene strålebehandlet.

Hva mener man (gjerne du også, Mike) om dette? Hva er mulige konsekvenser?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Flott artikkel. Vitenskap spesielt innen nanoteknologien gjør nye oppdagelser daglig om mineralene sin subtile egenskaper – for den del alle stoffer. Faraoene spiste pulverisert gull visstnok servert innbakt i brød.
En mann som har forsket på dette er Laurence Gardener, han har skrevet flere bøker om tema bla: “Lost Secrets Of The Sacred Ark”
http://graal.co.uk/index.html

Laurence Gardner The Real Power of Gold, Exotic Matter – on YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=fBaUbkispAY&feature=related

Lyst å smake :-)
http://www.whitepowdergold.com/

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uffda
14 år siden

Det var Anunakiene fra Nibiru som lærte Faraoene og gjøre gull til pulver for så og spise det for og oppnå umåtlige krefter og helbredelse :)
Vist du har noe gull liggende så må du spise det fort for snart er dem her igjen for nok en gang å robbe verden for gull ;)

Tove
Tove
Abonnent
Svar til  Uffda
14 år siden

Uffda ? Jasså så det er oppskriften til Freia, Gullbrød, så finnes det jo sølvvann også, og snart kan man sette sammen en hel meny.

Ja gjerne smake, hvordan er effekten. Har du forsøkt ??

Tove
Tove
Abonnent
Svar til  Uffda
14 år siden

Og smurf, jeg undrer meg litt over deg jeg.
Du er en virkelig positiv kamelon, med forstand på mangt og meget, og med maange skriveleif, sikkert fordi du er ivrig. Men likevell, jeg blir glad hvergang jeg ser en smurf. Du stikker innom de fleste artikler med dine meninger på en så positiv måte, som gjør meg glad. Ville bare si det, et kompliment til deg ;-). Jeg prøver å lære litt av deg jeg.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
14 år siden

Gullbrød var ikke det favoritten til en norsk kjent politiker?? Faraoene sitt gullbrød var formet som en kuruke, kuene er fortsatt hellig – faraoene er døde. :-)
Gullpulver har jeg ikke forsøkt, men ser at det for noen sikkert er positivt.
Er mer tilhenger av den personlig alkemi som Mike i denne og andre artikkler forsøker å minne oss om. I vannmannens tidsalder vil nok alkemien og personlig utvikling slik som bla St Germain underviser få en renesanse.

Blir fristet til å sitere fra Serapis Bey siden vi befinner oss i den energi:
“The seraphim came and they were as flaming streaks of fire passing through the atmosphere, and I knew that they possessed the quality of cosmic penetrability. Like cosmic rays they could pass through the flesh form of man, through his thought and feelings. When penetration occured and the seraphim flew through human consiousness, what residue was left behind or what absorption was accomplished?
I saw clearly that absorption was accomplished and that residue was left behind – absortion by reason of instantaneous transmutation of all substances that came nigh unto there trajectory. I noted also that the residue left behind was of intense white-fire devotion, charged with a yearning for purity. I percieved that this quality lingered within the consciousness of many; and yet unless it was fed and accepted by them, its decay rate in their consciousness would be of relatively short term, for a disassociation of these ideas would cause the lingering sparks of the seraphim to pursue the parent body and leave their temporarily unwelcome home. Affinitizing with the consciousness of the seraphim is tantamount to retaining the benefits of the seraphic hosts.
Så da er det hjelp å få – med eller uten gullpulver.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
14 år siden

Det ser ut for at Anunakiene har fått et dårligere rykte enn de fortjener. De var for det meste opptatt med jordbruk og gruvedrift. Derimot enn annen rase som jeg kjenner under navn Watchers fra Enochs bok, men som også er kjent under navnet IGIGI var – the bad guys.
Vi derimot er skapt som slaver grunnet en konflikt mellom de to nevnte iflg dette forslag. Who knows..? Kanskje smurfer vet..

Alcyone
Abonnent
14 år siden

Bra artikkel, veldig enig i det du skriver.
Men hva kan vi gjøre med urettferdigheten i verden? Lettere for oss som har det “trygge” på plass, til å tenke på denne måten.
Hva med dem som ikke ønsker å se sammenhengen og kun tenker på “det beste for seg selv?” Hva kan vi gjøre med dem?

Alcyone
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Takker, det gir mening.
Jeg kan ikke ta ansvaret for andre “frie” mennesker som har en annen oppfatning av livet og med større innflytelse på massene enn meg selv.

Jeg skal ikke føle meg som et dårlig menneske så lenge “alle mine handlinger er til det beste for de rundt meg og naturen”.
Siden vi har en felles bevissthet så føler jeg at negative tanker fra meg er med på å skape mer negativ energi i verden.
Derfor må vi forandre oss selv, det er det eneste vi vanlige mennesker kan gjøre.
Det tror jeg da.

aurum14
aurum14
Abonnent
14 år siden

Bra skrevet ,men ennå litt for mye fremmedord for at et barn skal forstå hva du skriver .for jeg går ut fra at vil at alle skal forstå hva du prater om ,og da er det etter min mening en fordel å forenkle språket slik at man får en full forståelse av hva som sies.Jeg har feks. prøvd å få andre folk til å lese dine artikkler,men det blir for komplisert språk .Det kan jo være at du selv er så vant med å bruke et sånn språk at du ikke tenker over det.En annen sak er jo vis du bare vil bli forstått av en viss gruppe mennesker så blir det jo din sak,.ikke for å kritisere men prøver å hjelpe da jeg selv deler mye av dine synspunkter.
Enkelte mennesker er bare slik at hvis de ser ord som dualisme og bevisthet blir det for høytsvevende for dem ,men hvis man setter inn andre ord blir plutselig saken en helt annen.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Ja RA spåket var jo ikke noe enkel lesing for bestefar og for så vidt ikke for meg heller så her er merkbar meget stor forskjell.Men hva er egentlig enlightenment prosess?

Aqwarrior
Aqwarrior
Abonnent
14 år siden

You did it again Mike! Takk for en kjempebra artikkel :)

Tove
Tove
Abonnent
14 år siden

Tre ringer for alvene under det blå;
syv er for dverger i saler av sten;
ni for menn som alle kjødets gang må gå.
Men for mørkets herre en eneste én
i det dunkle Mordor hvor skyggene rår.
Én Ring skal samle dem, én Ring finne dem,
Én Ring betvinge dem og i mørket binde dem
i det dunkle Mordor hvor skyggene rår.

Direkte overførbart?

Fantastisk bra artikkel Mike.

Jeg bare lurer på hvor setter man grensen for hvor man skal bære over med og hvor man skal sette grensen hen?

Positiv polariserte mennesker vil aldri trenge noen som forteller dem hva er riktig og galt.

Men du vil stadig bli utsatt for forsøk, ustanselig. Hvordan kommer man ut av det, evt få det til å stoppe?

LilleVi
Skribent
14 år siden

Flott artikkel Mike.
Kan anbefalle en kosmologi som heter “Det tredje testamente” skrevet av en dansk mystiker ved navn Martinus. Han går meget nøye inn i forståelsen av menneskets utvikling og reinkarnasjon.
Fra hjertet
LilleVi

Tove
Tove
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Tror det må bli denne LilleVi mener..

http://det-tredie-testamente.dk/

Bjørn Christer
Abonnent
14 år siden

Kjempebra artikkel.
Du har vel grublet lenge på dette..

« Forrige artikkel

Realiteten, hvor er den?

Neste artikkel »

En ny verden i emning – del 1

45
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x